Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice



Acasa » tehnologie » constructii » instalatii
Proiect - retea inelara pentru distributia gazelor naturale

Proiect - retea inelara pentru distributia gazelor naturale



Problema III.5.

Sa se proiecteze o retea inelara pentru distributia gazelor naturale, pozata subteran, functionand in regim de presiune medie pe baza debitelor indicate in fig. III.13 si a lungimilor indicate in tabelul III.12.

            Q1                                            Q2



                         1         Q12                        2          Q23                  3


           

                Q14                   I1                Q25        I2                                               Q3

                                                                                                           

                                                                                                  Q36

                   4                                       5        

                                    Q45                                        Q56                                             Q6

            Q4

                                                Q5                                6         

Fig. III.13. Retea de distribusie buclata a gazelor naturale pentru enuntul problemei III.5

Tabelul  III.12. Parametrii retelei din enuntul problemei III.5.

Tronson

Li [km]

1÷2

1

2÷3

1

1÷4

0,7

4÷5

3

2÷5

0,6

5÷6

2

3÷6

0,5

Se cunosc: Q1=16500 ms3/h; Q2=9000 ms3/h; Q3=1000 ms3/h; Q4=5000 ms3/h; Q5=7000 ms3/h.

                        P1=P6=6 bar; P2=P3=P4=P5=2 bar

Se cere:

Dimensionarea retelei de distributie.

Rezolvare:

  • Stabilirea debitului initial corespunzator fiecarui tronson

Debitul de intrare aferent punctului 6 trebuie sa aiba o valoare care sa saigure un surplus de debit egal cu 50% din debitul cel mai mare al traseelor interconectate.

Astfel debitul in punctul 6 trebuie sa fie minim 11000 ms3/h.

Debitele aferente fiecarui tronson, tinand sema de principiul anterior, sunt redate mai jos:

Q12

Q23

Q14

Q45

Q25

Q56

Q36

11000

1000

7000

3000

4000

7000

5000

  • Determinarea diametrelor tronsoanelor tinand cont de viteza limita in retelele de distributie a gazelor.

Conform NTPEESAGN viteza limita admisa pentru dimensionarea conductelor subterane este de 40 m/s.

Pentru determinarea diametrului interioar al conductei se foloseste formula:


Di=4×Qif/(3600×p×V×Pi


D12=4×11000/(3600×p×40×7)=0,117 m

Din Anexa 6 se alege diametrul exterior De=125 mm.

  • Calculul grosimii de perete al conductei

Calculul grosimii de perete se calculeaza cu formula:

t=(Pr.max.×De)/(20×j×sa)+a=6×125:20:400+1=1,1 mm

Din Anexa 6 se alege grosimea de perete de 4 mm.

·         Calculul diametrului interior

Se realizeaza prin scaderea din diametrul exterior a grosimii de perete a conductei.

Di=125-2×4=117 mm

·         Calculul valorii numarului Reynolds

Re=2230×Q/Da1=2230×11000:11,7=2096581

·         Calculul coeficientului de frecare hidraulica

In Nomograma din Anexa 2 se citeste coeficientul de frecare hidraulica initial corespunzator lui Re=2096581 si raportului k/d=0,05/117=0,00043, ca fiind li’=0,018.

Calculul coeficientului de frecare hidraulica se realizeaza cu formula Colebrook-White:

1/l=2×lg(Re×li/2,51+3,71D/k)

1/l=2×lg(2096581×0,018/2,51+3,71×117/0,05

l1=0,0184

se valideaza valoarea lui l1.

·         Calculul rezistentei hidraulice

Rezistenta hidraulica a conductelor se poate determina dupa cum urmeaza:

Ri=5,6×10-4×Li×li×Ti×di×Zi/Di5

R12=5,6×10-4×1,1×0,018×283,15×0,554×1/11,75=1,59×10-7

·         Calculul pierderii de asrcina pentru fiecare inel

Calculul pierderii de sarcina pentru fiecare inel se face cu formula:

hk=Sk(Pi-Pj)=Sk(±Rij×Qij2)

unde Sk se refera la toate tronsoanele care formeaza inelul Ik; se ia „+” daca sensul de curgere coincide cu sensul pozitiv ales pe Ik, iar „-” daca sensul de curgere este opus sensului pozitiv ales.

·         Calculul debitului de corectie

Pentru fiecare inel Ik se calculeaza debitul de corectie, debitul rezultat ca diferenta dintre debitul presupus initial si debitul real, dat de formula:

DQk=-hk/2×Sk Rij×½Qij½=-[Sk(±Rij×Qij2)/(2Sk Rij½Qij½

Daca diferenta intre debitul initial si debitul real este diferita de zero se trece la un proces iterativ de calcul al debitelor.

·         Calculul debitelor reale pe fiecare tronson

Se calculeaza debitele tronsoanelor corespunzatoare iteratiei „1”; se ia semnul corectiei de debit „+” sau „-” dupa cum sensul de curgere coincide sau nu cu sensul pozitiv ales pe Ik:

Qij(1)=Qij(0)±DQk(1)

Se calculeaza pierderea de sarcina pe inelul Ik corespunzator iteratiei „1”. Se determina ca aproximatia data de iteratie „p” este suficienta daca pierderea de presiune pentru inelul Ik este inferioara valorii de 0,5 bar/m in caz contrar debitele Qij(1) devin debite initiale pe tronsoane care se introduc in pasul „2” al iteratiei.

·         Calculul diametrelor pentru fiecare tronson

Cunoscand debitele de pe fiecare tronson putem proceda la determinarea cu exactitate a diametrelor conductelor.

-        Calculam lungimea cea mai lunga pe care trebuie sa o parcurga gazele naturale prin insumarea lungimii tronsoanelor interconectate si a lungimii echivalente ca urmare a prezentei pe conducte a unor elemente specifice (robineti, teuri, coturi, etc.).

-        Calcularea caderii de presiune unitara se face prin raportarea caderii de presiune maxima admisibla la lungimea maxima de calcul intre punctul de intrare a gazelor in conducta si un punct de consum.

DP=DPmax/Lc

-        Calculam presiunea la capatul primului tronson prin scaderea din presiunea in punctul initial al tronsonului a pierderii de presiune ce revine tronsonului:

P2=P1-Lc1×DP

-        Pentru presiunile din punctul initial si final al tronsonului considerat se determina diametrul conductei folosind formula:

D1=0,56×5ÖQcs12×T×Lc1×d×l1/(P12-P22)

-        Din Anexa 6 se alege diametrul nominal si diametrul exterior al conductei cu valoarea imediat superioara valorii obtinute prin calcul.

-        Calculul grosimii de perete al conductei tinand cont de sarcina efortul maxim la care este supusa conducta:

T=Pr.max×De/20×j×sa+a

-        Din Anexa 6 se alege grosimea de perete imediat superioara valorii obtinute rpin acalcul.

-        Calculul diametrului interioar se realizaeza prin scaderea din diametrul exterior a grosimii peretelui de condcuta:

Di=De-2×t

-        Verificarea diametrului conductei din conditiile limitarii vitezei la valorile prevazute in normele tehnice, se face cu formula:

V1=4×Qsc1/(p×DSTAS1×P1)

Aceasta trebuie sa fie inferioara valorii prevaazuta in Normele tehnice.

Tabel III.13 – Calculul diametrelor conductelor de distributie buclate pe fiecare tronson

Inel Ik

1

2

Tronson Tij

12

14

45

25

25

65

66

23

Lungimea [m]

Fizica Lij



1,0

0,7

3,0

0,7

0,7

2,0

0,5

1,0

Echiv. Leij

0,2

0,14

0,6

0,12

0,12

0,4

0,1

0,2

De calc Lcij

1,2

0,84

3,6

0,82

0,82

2,4

0,6

1,2

Qij(0) [ms3/h]

11000

7000

3000

4000

4000

7000

5000

1000

Vij [m/s]

40

40

40

40

40

40

40

40

Dij – initial [mm]

117

72

72

72

72

117

117

117

Reij

2268120

1409230

557500

1238889



1238889

1305598

953373

173254

lij

0,019

0,0024

0,0045

0,0012

0,0012

0,0006

0,0001

0,00004

Rij

4,6×10-8

3,5×10-7

1,5×10-6

3,05×10-7

3,05×10-7

9,2×10-8

2,3×10-8

4,6×10-8

Valori initiale

Rij×½Qij(0)½

0,005

0,0024

0,0045

0,0012

0,0012

0,0006

0,0001

0,00004

±Rij×Qij(0)2

5,58

-17,4

-13,7

4,88

-4,88

4,52

0,58

0,05

DQk(1)

2355,0

-126,36

Iteratia 63

Qij(1)

11900

4550

1800

4020

4020

6850

5002

909

Rij×½Qij(1)½

0,0005



0,0016

0,0029

0,0013

0,0013

0,0006

0,0001

0,00004

±Rij×Qij(1)2

6,81

-7,37

-5,30

5,28

-5,28

4,51

0,6

0,04

Qij final [ms3/h]

12435

4500

1740

4000

4000

6900

5050

898

Caderea de presiune

Unitara

1,67

0,90

0,41

0,56

0,18

0,65

1,33

0,80

Totala

1,96

2,19

0,45

0,45

0,47

2,94

1,60

1,30

Cumulata

1,96

2,19

2,64

2,41

3,35

2,94

1,60

2,90

Dij – calculat [mm]

166,3

124,3

113,7

144,2

182,6

159,5

122,1

75,3

DeSij – exterior STAS [mm]

250

150

200

200

200

200

150

100

tij – calculat [mmm]

1,31

1,18

1,25

1,25

1,25

1,25

1,18

1,12

tSij – STAS [mm]

5

5

5

5

5

5

5

4

Dij – interior SATS [mm]

240

140

190

190

190

190

140

92

Presiunea

disponibila

La inceput tronson

7,00

7,00

4,81

5,04

5,40

7,00

7,00

4,06

La sfarsit tronson

5,04

4,81

4,36

4,59

4,93

4,06

5,40

2,76








Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia






Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu