Creeaza.com - informatii profesionale despre
Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » comert » merceologie
Obligatiile si raspunderile participantilor la circuitul tehnico-economic al marfurilor privind calitatea acestora

Obligatiile si raspunderile participantilor la circuitul tehnico-economic al marfurilor privind calitatea acestora
Obligatiile si raspunderile participantilor la circuitul tehnico-economic al marfurilor privind calitatea acestora

Obligatiile si raspunderile ce revin partilor care participa la procesul circulatiei marfurilor – furnizor-caraus-destinatar – sunt determinate prin acte normative, care contin reglementari privind operatiunile specifice fiecarei etape parcurse de marfuri in cadrul circuitului lor tehnico-economic , norme menite in final, sa asigure integritatea calitativa si cantitativa a acestora.

  1. Obligatiile si raspunderile furnizorului

Dintre obligatiile ce revin furnizorului se pot mentiona:

pregatire corespunzatoare a loturilor de marfuri in vederea livrarii;
intocmirea documenteleor de transport;

expedierea marfurilor conform clauzelor contractuale (daca partile prin contract, nu au convenit asupra altor modalitati).

Obligatiile unitatii furnizoare de a livra marfurile contractate constitue o activitate complexa, care impune o serie intreaga de operatiuni distincte si anume:

programarea operativa a transporturilor de marfuri;

amabalarea corespunzatoare a marfurilor destinate transportului in asa fel incat acestea sa rezste conditiilor de transport in raport cu specificul lor (fragilitate, higroscopicitate, volatilitate etc.). Ambalarea marfii trebuie efectuata in conformitate cu prevederile legale si cu alte dispozitii privind amabalajul si ambalarea, marcarea, etichetarea, stantarea etc. Furnizorul este scutit de obligatia de amabalare a marfurilor care prin natura lor, pot fi expediate in vrac;

verificarea mijlocului de transport pus la dispozitie pentru a constata daca este apt pentru incarcarea marfii; in caz contrar, obiectiile furnizorului vor fi transmise carausului care, daca mentine mijlocul de transport, preia raspunderea pentru eventualele degradari, pierderi sau sustrageri ce pot aparea in timpul transportului;

emiterea documentelor de transport constituie, de asemenea, o alta indatorire a expeditorului. In cadrul acestor documente (scrisoarea de trasura – pentru transportul feroviar, foaia de parcurs, pentru cel rutier si conosamentul, pentru transportul pe apa) furniyorul este obligat sa aprecieze natura marfii care se expediaza, insusirile produselor si starea in care acestea au fost predate;

incarcarea marfurilor in mijloacele de transport cade deseori in sarcina furnizorului. La incarcarea marfurilor trebuie sa se respecte normele tehnice stabilite atat pentru folosirea rationala a mijlocului de trasport, cat si pentru a asigura integritatea marfii pe toata durata transportului, ferind-o de degradari. O incercare corect efectuata are in vedere nu numai simpla asezare ordonata a marfurilor in mijlocul de transport, ci si fixarea lor prin ancorare, legare, impanare etc.;

expedierea marfurilor la adresa indicata de destinatar constituie o alta obligatie importanta si deslisita a adresei de destinatie in documentul de transport constituie una dintre indatoririle a carei nerespectare provoaca intarzieri in executarea deplasarii marfurilor, conducand la plata de locatii.

Raspunderea furnizorului pentru integritatea marfii difera in functie de momentul predarii acesteia. In practica se disting urmatoarele situatii in care raspunderea furnizorului poate fi angajata:

pana in momentul predarii catre caraus, cand:

o      livrarea marfurilor s-a facut prin receptie sau autoreceptie la furnizor si expedierea lor cade in sarcina acestuia;

o      in urma receptiei sau autoreceptiei la furnizor, marfurile raman in custodia acestuia si expedierea lor cade in sarcina furnizorului.

pana in momentul predarii efective catre beneficiar, cand:

o      receptia se face la furnizor si beneficiarul ridica marfurile direct de la furnizor sau expeditia cade in sarcina beneficiarului;

o      marfurile au ramas, in urma receptiei facute la furnizor, in custodia acestuia si ridicarea sau expedierea lor cade in sarcina beneficiarului;

o      receptia se face la beneficiar iar marfurile au fost transportate la locul receptiei de catre furnizor.

Potrivit legislatiei in vigoare, furnizorul raspunde pentru lipsurile calitative sau cantitative ale marfurilor, daca acestea sunt cauzate de incalcarea obligatiilor ce-i revin. Astfel, avariile, vicierile sau lipsurile aparute in timpul transportului cad in raspunderea furnizorului cand s-au folosit pentru ambalare materiale necorespunzatoare, nu s-au respectat normele tehnice de ambalare, incarcare, manipulare si fixare in mjlocul de transport, cand nu s-au aplicat sigiliile corespunzatoare pe mijloacele de transport inchis (daca acestea sunt folosite in intregime de catre expeditor).

De asemenea, unitatea furnizoare raspunde si pentru completarea gresita a documentelor de transport, prin inscrierea unor declaratii inexacte, incomplete sau scrise in alte locuri decat cele rezervate pentru fiecare, si pentru decalrarea gresita a masei produselor.

Un aspect de importanta deosebita privind obligatiile si raspunderile furnizorului il constitue respectarea riguroasa a calitatii produselor livrate.Incalcarea prescriptiilor calitative stabilite prin contract se considera drept livrare necorespunzatoare calitativ, cu consecinte de natura sa angajeze raspunderea furnizorului pentru daunele provocate.

Livrarea de produse necorespunzatoare calitativ creaza obligatiile furnizorului de inlocuire sau reconditionare a produselor respective, care izvoraste din continutul obligatiilor sale de garantie. Pe langa acestea, in sarcina furnizorului poate cadea si obligatia platii unor penalitati de intarziere si daune, ca forme ale raspunderii sale pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate contractual.

  1. Obligatiile si raspunderile carausului se refera la:

preluarea marfurilor;

executare transportului;

eliberarea (predarea)lotului de marfa la destinatie.

Carausul este obligat sa primeasca marfurile spre transport conform contarctului de transport existent, care materializeaza obligatia ce o are de a accepta cererile de transport adresate de catre unitatile economice expeditoare.

Calitatea de caraus are o dubla acceptiune. In primul rand, carausul este acel profesionist care realizeaza efectiv deplasarea marfurilor cu mijloacele proprii, imprumutate sau inchiriate. Tot caraus este si acea persoana care se obliga sa faca tot ceea ce este necesar pentru ca transportul marfii sa se realiyeye cu mijloacele altuia, dar in numele si pe raspunderea sa si care intruneste de fapt conditiile unui comisionar de transport.

Contractul de transport implica predarea efectiva a marfurilor de catre expeditor si preluarea acestora de catre caraus.

Operatiunea de predare-primire a marfii are drept consecinta obligatia carausului de a transporta marfurile la destinatie, potrivit clauzelor stabilite prin contract.

O importanta deosebita pentru asigurarea integritatii marfii in timpul transportului o are stabilirea momentului in care marfurile sunt preluate de catre societatea de transport, din acest moment incepand sa curga raspunderea acestuia. In mod obisnuit, acest moment este marcat de operatiune aplicarii stampilei unitatii de carauserie pe documentul de trasport, avand un dublu efect si anume:

constituie dovada primirii marfurilor;

stabileste data la care incepe sa opereze raspunderea carausului.

Din punct de vedere al expertiyei merceologice si al sarcinilor pe care le are de indeplinit expertul merceolog in activitatea de depistare, localiyare si elucidare a cauyelor care au condus la degradarea calitativa a marfii, cunoasterea exacta a timpului cat marfa s-a aflat sub raspunderea uneia sau alteia dintre partile angajate in circuitul tehnico-economic al marfurilor, are o importanta deosebita.

Preluarea marfurilor de la furnizor spre a fi transporate constituie o sarcina distincta a carausului, iar timpul necesar executarii acestei operatiuni nu va afecta pe acela necesar operatiunilor de incarcare.

Carausul este obligat sa verifice, la primire, natura marfurilor, numarul coletelor sau cantitatea de produse, precum si sigiliile aplicate. El are datoria sa refuze primirea spre a fi transportate a marfurilor ambalate necorespunzator, cind nu se respecta tehnica de incarcare si fixare a marfurilor in mijlocul de transport sau cand sunt predate spre transport marfuri interzise.

Carausul este obligat sa ia masuri de asigurare a integritatii marfurilor pe parcursul transportului.

Nerespectarea de catre caraus a obligatiei de a asigura integritatea cantitativa si calitativa a marfurilor in timpul transportului poate avea drept consecinta pierderea (totala sau partiala) sau avarierea marfii. In ambele situatii poate fi angajata raspunderea carausului pentru eventualele daune.

Carausul poate fi absolvit de raspundere  pentru degradarea totala sau partiala a marfurilor, daca acestea s-au produs:

din cauze de forta majora;

daca prejudiciul provine din culpa furnizorului sau a destinatarului;

daca prejudiciul a fost cauzat de unele insusiri proprii naturii marfurilor care au provocat spargerea, sfaramarea, alterarea sau alte fenomene asemanatoare;

din cauze naturale inerente transportului in mijloace de transport deschise, daca acestea sunt considerate drept corespunzatoare de dispozitiile in vigoare;

daca pe durata transportului marfurile au fost insotite de delegati ai furnizorului sau beneficiarului, care nu au luat masuri pentru asigurarea integritatii marfurilor;

daca prejudiciul a fost cauzat de unele defectiuni ale ambalajului care nu au putut fi observate la primirea marfurilor pentru transport (vicii ascunse);daca expeditorul a predat produse excluse la transport sub denumire falsa, inexacta sau incompleta sau daca nu a indicat in documentele de transport particularitatile specifice produselor care necesita conditii speciale in timpul transportului;

daca scaderea masei produselor s-a datorat insusirilor naturale ale acestora (perisabilitati).

Primirea marfurilor de catre caraus spre transport fara nici o obiectie constitue o prezumtie ca s-au respectat conditiile prevazute de lege, inclusiv sub aspectul verificarilor obligatorii.

Neindeplinirea obligatiilor de verificare de catre caraus poate avea consecinte negative pentru acesta. La examinarea cauzelor care au provocat anumite deficiente pe parcursul transportului marfii poate fi angajata raspunderea organizatiei de transport, care raspunde de integritatea marfii transportate din momentul primirii si pana la eliberarea catre destinatar.

In momentul predarii marfurilor la destinatie, carausul este obligat ca, impreuna cu destinatarul, sa procedeze la verificarea sigiliilor, a semnelor si marcajelor de pe mijlocul da transport sau de pe colete, cat si la verificarea continutului. Daca totul este gasit „in ordine” se face mentiunea pe documentul de transport „predat fara urme de violare”. In cazul in care cu ocazia acestei verificari, se constata urme de violare, pierderi, avarii, scurgeri etc. Se va opri descarcarea, chemandu-se la fata locului seful organizatiei de carausie sau reprezentantul acestuia, care este obligat sa se prezinte pentru a constata eventualele daune. Cu aceasta ocazie se intocmeste un proces-verbal de constatare.

  1. Obligatiile si raspunderile destinatarului

Principalele obligatii ce revin destinatarului sunt:

verificarea identitatii marfurilor;

verificarea cantitativa;

verificarea calitativa a marfurilor primite.

Beneficiarul indicat in documentul de transport este singurul indreptatit sa primeasca incarcatura de marfa, obiect al transportului. Unitatea destinatara are obligatia legala de a primi marfurile de la caraus si de a le transporta la locul corespunzator. Carausul este raspunzator fata de destinatarul legitim in ipoteza in care marfa a fost eliberata din culpa sa unei alte unitati.

Obligatia primirii si preluarii marfurilor de catre destinatar are un dublu aspect juridic si anume:

intreprinderea de carausierie este interesata sa se elibereze de raspunderea privind integritatea marfii transportate, imediat ce aceasta a sosist la destinatie, eliberandu-si simultan si mijlocul de transport;

beneficiarul este interesat sa intre cat mai repede in posesia marfii, in vederea realizarii in timp a obiectivelor economice specifice.

Primirea marfurilor de catre destinatar este o sarcina compexa, care presupune indeplinirea unor activitati distincte, si anume:

executarea formalitatilor prealabile preluarii incarcaturii de marfa (primirea documentelor de transport);

examinarea si ridicarea sigiliilor de pe mijlocul de transport;

De asemenea, unitatea destinatara are obligatia sa controleze modul in care se executa descarcarea marfurilor, transportarea si introducerea lor in depozit.

Toate aceste operatiuni presupun o atentie deosebita in timpul executarii lor, deoarece fiecare dintre ele poate avea implicatii asupra integrarii marfii si deci, a securitatii acestora.

Pe traseul cuprins de la locul de descarcare a marfurilor la cel de depozitare pot aparea imprejurari de natura sa conduca la lipsuri sau degradari; in aceasta etapa, integritatea marfurilor este asigurata de organizatia destinatara, marfurile aflandu-se sub controlul unic al acesteia.

Primirea marfurilor de catre destinatar si atestarea scrisa a acestei operatiuni, il elibereaza pe caraus de obligatia asumata privind aducerea marfurilor la destinatie in bune conditii.

Cu ocazia primirii marfurilor de la caraus, destinatarul este obligat sa efectueze receptia cantitativa si calitativa a marfurilor primite in termenul stabilit.

In cazul constatarii la destinatie a unor deficiente cantitative si calitative fata de cele prevazute in contract sau in actele de livrare, beneficiarul este obligat a-l instiinta pe furnizor pentru a trimite un delegat care sa participe la verificarea lotului de produse. Daca se considera ca unele lipsuri pot fi imputate carausului, destinatarul este obligat ca odata cu sesizarea furnizorului sa-l instiinteze si pe caraus, invitandu-l sa trimita un reprezentant care sa participe la constatarea lipsurilor, la termenul fixat. In aceste conditii, constatarea este opozabila atat furnizorului, cat si carausului.
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu