Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie » contabilitate
Analiza economico – financiara pe baza bilantului la s.c. confort s.a. timisoara

Analiza economico – financiara pe baza bilantului la s.c. confort s.a. timisoara
Analiza economico – financiara pe baza bilantului la S.C. Confort S.A. Timisoara

1 Prezentarea societatii S.C. Confort S.A.

S.C. Confort S.A. Timisoara, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J35/729/1991, avand codul fiscal R 1833467, a luat fiinta prin divizarea Trustului de Constructii Montaj Timis in anul 1991. Pana la aceasta data, a functionat ca Grup de Santiere nr.3 – Instalatii. Initial, capitalul social al societatii a fost de 2.618.375 mii lei, impartit in 104.735 actiuni nominative, in valoare de 25.000 lei fiecare. Structura capitalului social la data infiintarii societatii a fost urmatoarea:

F.P.S. Bucuresti - 35% din actiuni
F.P.P. 1 Banat – Crisana – 10% din actiuni

Actionari persoane fizice – 55% din actiuni.

Capitalul social este in prezent de 6.818.375 mii lei, reprezentand 272.735 actiuni nominative fiecare, avand valoarea de 25.000 lei, detinute dupa cum urmeaza:

- Autoritatea pentru Privatizare si Administratia Participatiilor Statului Bucuresti (APAPS) – 36.658 actiuni in valoare totala de 916.450.000 lei, adica 13,44%;

- Asociatia Programul Actiunilor Salariatilor „Robinet” 57.604 actiuni in valoare totala de 1.440.100.000 lei, adica 21,12%;

- S.C. IZOMETAL S.A. – 178.473 actiuni in valoare totala de 4.461.825.000 lei, adica 65,44%.

In 1995, in baza Legii privatizarii societatilor comerciale, nr. 58/1991 si a legii nr.77/1994, S.C. CONFORT S.A. s-a privatizat prin cumparare de la Fondul Proprietatii Private 20%din capitalul social, prin plata cu carnete de certificate de proprietate si 35% de la Fondul Proprietatii de Stat. In anul 2000, in urma cooptarii S.C. IZOMETAL S.A. ca actionar, acesta a venit cu aport de capital si structura actionariatului s-a modificat conform datelor prezentate.

S.C. Confort S.A. cuprinde urmatoarele puncte de lucru:

- Santier Fagaras

- punct de lucru Confort Timisoara – str. A. Demetriade nr. 3

- punct de lucru Confort Timisoara – str. I.I. De La Brad nr.3

- punct de lucru Confort Timisoara – str. E. Baader nr. 11.

Inca din primul an de activitate independenta au fost create subunitati de activitate industriala cu specializari pe tipurile de lucrari care se executa pe santiere si anume:

atelier de prefabricate a instalatiilor sanitare

atelier de prefabricate a instalatiilor de incalzire

atelier de prefabricate a lucrarilor electrice

atelier de prefabricate a subansamblelor pentru centrale si puncte termice

fabrica de prefabricate de beton pentru instalatii, care produce tuburi de beton, canale si capace termice, camine de vizitare etc. pentru lucrarile edilitar – gospodaresti.

Principalul obiect de activitate al societatii, conform clasificarii Oficiului Registrului Comertului, il reprezinta “Lucrarile de instalatii sanitare si de incalzire centrala” (cod clasa CAEN 4533).

Sediul S.C. Confort S.A. se afla in Timisoara, strada E. Baader nr. 11.

Obiectul de activitate al S.C. Confort S.A. cuprinde:

Proiectarea, productia si comercializarea instalatiilor in constructii, engineering, consulting, inclusiv servicii si asistenta tehnica in tara si strainatate;

Efectuarea operatiunilor de comert exterior, engineering, colaborarea direct cu banci de comert exterior, efectuarea operatiunilor de fond valutar, putand participa si conveni la operatiuni de credit;

Efectuarea de studii si cercetari in scopul promovarii si punerii in aplicare a initiativelor de interes national in sectorul instalatii si domenii conexe;

Activitati cu caracter social in favoarea salariatiilor;

Inchirieri de spatii cu caracter social – administrativ, de productie,depozitare, vanzare de spatii de locuit angajatiilor societatii;

Comercializeaza materii prime, utilaje, materiale specifice domeniului principal de activitate (instalatii in constructii), produse realizate in sectia de productie industriala (confectii si prefabricate metalice si din beton), cu amanuntul si en-gross;

Prestari servicii si activitati in domeniul service auto, cu toate activitatile aferente, inclusiv achizitionarea de piese de schimb auto, comercializarea de autovehicule, masini si utilaje de constructii si transport marfa, servicii specifice pentru depozitarea si desfacerea produselor petroliere, desfacere de piese de schimb si accesorii auto – moto – velo;

Servicii si activitati de constructii – montaj in constructii civile, industriale, agricole;

Servicii si activitati de producere si comercializare a produselor de balastiera, incepand cu extractia si terminand cu valorificarea lor in interesul societatii;

Productie, prestari servicii de instalatii si constructii, inclusiv desfacerea de materiale printr-un magazin propriu;

Servicii de transport marfa si persoane in tara si strainatate;

Achizitionarea de produse agro – alimentare si vanzarea lor personalului societatii prin bufet si cantina proprie;

Activitate de alimentatie publica, cu bucatarie si laboratoare alimentare: patiserie, cofetarie si cantina;

Fabricarea si comercializarea de produse zaharoase;

Fabricarea si comercializarea de radiatoare, profile din tabla si aluminiu si materiale plastice, cazane pe gaz si combustibl lichid si solid, instalatii de purificare a apei potabile si de epurare a apelor reziduale;

Fabricarea si comercializarea materialelor de constructii: caramida, boltari, tigla din beton si argila, pavaje mozaicate si din beton, productie din tuburi de beton;

Producerea, asamblarea si comercializarea de prefabricate si subansamble de instalatii: tablouri electrice, aparatura electrica, camine de vane, noduri si coloane sanitare si de incalzire, confectii metalice si instalatii de orice tip, pompe si schimbatoare de caldura;

Lucrari de hidroizolatii si termoizolatii, precum si lucrari de izolat teava;

Activitate hoteliera si de turism;

Producerea si comercializarea de oxigen industrial si acetilena;

Producerea si comercializarea de beton marfa;

Lucrari de terasamente si drumuri.

2 Calculul indicatorilor pe baza bilantului financiar si functional.

a) Ratele de structura ale bilantului - mii lei -

Nr. crt.

Specificatie

U. M.

Formula de calcul

Valoarea indicatorului

Indici

Active imobilizate

mii lei

Ai

15.221.662

227.550.137

Active totale

mii lei

At

I.

Rata de structura a activelor imobilizate

rAi = Ai/At*100

Imobilizari necorporale

mii lei

In

II.

Rata de structura a imobilizarilor necorporale

rIn = In/At*100

Imobilizari corporale

mii lei

Ic

15.187.562

22.489.104

III.

Rata de structura a imobilizarilor corporale

rIc = Ic/At*100

Imobilizari financiare

mii lei

If

34.100

2.647.254

IV.

Rata de structura a imobilizarilor financiare

rIf = If/At*100

Active circulante

mii lei

Ac

24.451.125

10806.107

V.

Rata de structura a activelor circulante

rAc = Ac/At*100

Stocuri

mii lei

St

7.59942

59.199.861

VI.

Rata stocurilor

rSt = St/At*100

Creante

mii lei

Cr

1771.629

42.460.280

VII

Rata creantelor

rCr = Cr/At*100

Disponibilitati banesti

mii lei

Db

085.554

2.145.966

VIII.

Rata disponibilitatilor

rDb = Db/At*100

Capital permanent

mii lei

Cpm = Cpr+Dtml

Pasive totale

mii lei

Pt

IX.

Rata stabilitatii financiare

rSf = Cpm/Pt*100

Capitaluri proprii

mii lei

Cpr

X.

Rata autonomiei financiare globale

rafg = Cpr/Pt*100

XI.

Rata autonomiei financiare la termen

raft = Cpr/Cpm*100

Datorii totale

mii lei

Dt

XII.

Rata indatorarii globale

rtg = Dt/Pt*100

Tabel nr. 1– Ratele de structura ale bilantului

Concluzii cu privire la ratele de structura ale bilantului:

valoarea si ponderea imobilizarilor necorporale in totalul imobilizarilor este relativ mica, fapt ce se regaseste la majoritatea agentilor economici din tara noastra in aceasta perioada;

cresterea indicelui imobilizarilor corporale peste 100% reprezinta o crestere datorata reevaluarii activelor fixe; IAc < ICA ceea ce denota o sporire a eficientei utilizarii activelor fixe;

cresterea valorii imobilizarilor financiare este determinata de investirea in noi titluri de participare;

- aceasta crestere se datoreaza modificarii pozitive a ratelor complementare: rata imobilizarilor necorporale creste la 0,0014%; rata imobilizarilor corporale are o crestere semnificativa, aproape dubla fata de perioada anterioara; rata imobilizarilor financiare se gaseste si ea in crestere, dar cresterea acesteia este mai redusa;

- in cazul activelor circulante, situatia este schimbata, inregistrandu-se o scadere a ratei. Aceasta situatie nu este favorabila pentru intreprindere, deoarece indicele veniturilor totale creste cu intr-o proportie mai mica (cu doar 205,79% fata de 424,55%, cat se inregistreaza cresterea activelor circulante);

- modificarea activelor circulante este datorata ratelor complementare, care inregistreaza scaderi fata de nivelul de baza, in special rata creantelor si a disponibilitatilor);

- din structura pasivului rezulta o crestere a stabilitatii financiare, fara sa se apropie foarte mult de valoarea considerata normala, si anume 100%;

- autonomia financiara globala inregistreaza o crestere semnificativa, valoarea in anul de baza fiind una care nu prezinta garantii din punctul de vedere al bancii, pentru obtinerea unui credit. Valoarea din anul curent desemneaza o autonomie financiara globala ridicata, astfel ca se poate beneficia de credit;

- rata autonomiei financiare la termen inregistreaza o deteriorare a structurii financiare, dar in ambele perioade firma beneficiaza de o situatie buna si un grad scazut de risc;

- rata indatorarii globale inregistreaza un nivel situat peste cel maxim acceptat in perioada de baza, iar in al doilea an situatia se amelioreaza.

b) Analiza bonitatii

- mii lei -

Nr. crt.

Denumirea

indicatorului

Formula de calcul

Valoarea indicatorului

Indici

Active circulante - la inceputul perioadei

Ac i

Active circulante – la sfarsitul perioadei

Ac f

Active circulante medii

= (Aci+Acf) /2

Pasive crt. (datorii pe termen scurt) – la inceputul perioadei

Pcrt. i

Pasive crt. (datorii pe termen scurt) – la sfarsitul perioadei

Pcrt. f

Pasive crt. (datorii pe termen scurt) medii

= (Pci+Pcf)/2

Lichiditatea crt. - la inceputul perioadei

Lc i   = Aci/Pcrti

Lichiditatea crt. - la sfarsitul perioadei

Lc f = Acf/Pcrtf

Lichiditatea crt. medie

= /

Tabel nr. 2 – Lichiditatea curenta 

- mii lei -

Nr. crt.

Denumirea

indicatorului

Formula de calcul

Indici

Stocuri – inceputul perioadei

Sti

Stocuri – sfarsitul perioadei

Stf

Stocuri medii

= (Sti+Stf)/2

Active lichide – incep. perioadei

Ali = Aci - Sti

Active lichide –sfars. perioadei

Alf = Acf – Stf

Active lichide medii

= -

Lichiditatea rapida – incep. perioadei

Lri = Ali /Pci

Lichiditatea rapida – sfars. perioadei

Lrf = Alf/Pcf

Lichiditatea rapida medie

= /

Tabel nr. 3 – Lichiditatea rapida

- mii lei -

Nr. crt.

Denumirea

indicatorului

Disponibilitati – la inceputul perioadei

Disponibilitati – la sfarsitul perioadei

Disponibilitati medii

Lichiditatea imediata - la inceputul perioadei

Lichiditatea imediata - la sfarsitul perioadei

Lichiditatea imediata medie

Tabel nr. 4 – Lichiditatea imediata

Concluzii in legatura cu analiza lichiditatii:

- lichiditatea curenta se situeaza mult sub nivelul considerat normal in ambele perioade, fapt ce inseamna ca firma nu dispune de suficiente active lichide pentru a-si plati la timp obligatiile;- lichiditatea rapida se situeaza de asemenea sub valoarea considerata normala;

- lichiditatea imediata este singura care se afla relativ in zona valorilor considerate normale, dar acest lucru nu inseamna neaparat ca firma nu isi plateste la timp obligatiile.

- mii lei -

Nr. crt.

Denumirea

indicatorului

Indice

Capital social

Credite pe termen mediu si lung

Capital social + Credite pe termen mediu si lung

Solvabilitate patrimoniala

Tabel nr. 5 – Solvabilitatea patrimoniala

Concluzii privind situatia solvabilitatii patrimoniale:

- valoarea solvabilitatii patrimoniale se afla cu mult peste nivelul considerat normal in perioada de baza, avand insa un nivel asigurator pentru perioada curenta, ceea ce inseamna ca intreprinderea are capacitatea de a-si onora obligatiile pe termen mediu si lung, de a asigura sursele banesti capabile sa sustina continuitatea activitatii pe termen lung.

c) Analiza echilibrului financiar - mii lei -

Nr. crt.

Denumirea

indicatorului

Indice

Capital permanent

Active imobilizate

Fond de rulment

Capital propriu

Fond de rulment propriu

Fond de rulment strain

Active ciclice

Pasive ciclice

Nevoia de fond de rulment

Trezoreria neta

Tabel nr. 6 – Echilibrul financiar

Concluzii in privinta echilibrului financiar:

- pe termen lung, firma se gaseste intr-o situatie incerta, deoarece in primul an de analiza valoarea fondului de rulment este negativa, in timp ce in cel de-al doilea an analizat, situatia pare a se redresa, fondul de rulment inregistrand o valoare pozitiva, ceea ce ar desemna un excedent de resurse permanente fata de nevoile permanente. In anul de baza, participarea capitalului propriu la finantarea nevoilor de exploatare este practic inexistenta, aceasta finantare realizandu-se prin participarea imprumuturilor pe termen mediu si lung;

- pe termen scurt, situatia este relativ aceeasi, inregistrandu-se o revenire brusca in anul curent;

- pe ansamblu, adica la nivel global, situatia se prezinta la fel. Pentru a avea inca o valoare de comparatie, se recomanda verificarea cu ajutorul cifrei de afaceri, si anume:

- pentru o cifra de afaceri de 258.036.328 lei in anul 2002, valorile considerate normale pentru fondul de rulment ar trebui sa fie intre 15 – 20%, iar pentru necesarul de fond de rulment intre 10 – 15%. In caz concret, fondul de rulment ar trebui sa ia valori intre 38.705.449 si 51.607.266 lei, valori care sunt cu mult mai mari decat nivelul indicatorului rezultat din calcule, iar necesarul de fond de rulment ar trebui sa aiba valori cuprinse intre 25.80633 si 38.705.449 lei, si in acest caz inregistrandu-se o valoare peste nivelul teoretic.

d) Analiza ratelor de finantare - mii lei -

Nr. crt.

Denumirea

indicatorului

Indice

Capital permanent

Active imobilizate

Rata de finantare a activelor imobilizate – rfAi -

Capital propriu

Rata de finantare a activelor imobilizate – rfAi pr -

Fond de rulment

Necesar de fond de rulment

Rata de finantare a fondului de rulment

Tabel nr. 7 – Ratele de finantare

Concluzii

- rata de finantare a activelor imobilizate din surse permanente inregistreaza un nivel subunitar in primul an de analiza, fapt datorat valorii negative a fondului de rulment, ceea ce exprima finantarea activelor stabile partial din surse stabile si partial din surse ciclice. Valoarea supraunitara a indicatorului in anul 2002, desemneaza o imbunatatire a situatiei.

- si in cazul ratei de finantare a nevoilor din capitalul propriu, situatia este aceeasi, adica nefavorabila in anul 2001 si inregistrand o redresare in 2002.

e) Performantele intreprinderii - mii lei –

Nr. crt.

Denumirea

indicatorului

Indice

Cifra de afaceri

Productia exercitiului

Consumuri intermediare

Valoarea adaugata

Tabel 8 – Indicatorii performantei intreprinderii

Concluzii

- situatia relevata de catre indicatorii de performanta este una favorabila, deoarece comparativ cu anul anterior, in 2002 se inregistreaza cresteri de peste 200%, fapt ce demonstreaza o mai buna gestionare a resurselor, o activitate mai eficienta.

f) Analiza gestiunii resurselor - mii lei –

Nr. crt.

Denumirea

indicatorului

Indice

Cifra de afaceri

Active totale

Numarul de rotatii At

Durata in zile At

Active imobilizate

Numarul de rotatii Ai

Durata in zile Ai

Active circulante

Numarul de rotatii Ac

Durata in zile Ac

Stocuri

7.59942

59.199.861

Numarul de rotatii St

Durata in zile St

Clienti

1771.629

42.460.280

Numarul de rotatii Cl

Durata in zile Cl

Furnizori

Numarul de rotatii Fz

Durata in zile Fz

Tabel 9 – Gestiunea resurselor

Concluzii

- in ceea ce priveste viteza de rotatie a activului total, valorile inregistrate de aceasta exprima o eficienta ridicata in gestiunea resurselor in anul 2001 si un nivel foarte scazut de eficienta in anul 2002; ca urmare a reducerii vitezei de rotatie isi face simtita prezenta o presiune financiara degajata de cresterea gradului de imobilizare a activelor;

- viteza de rotatie a activelor imobilizate are valori foarte mari in primul an si mult mai scazute in cel de-al doilea, astfel ca nivelul de eficienta in gestionarea activelor imobilizate scade;

- viteza de rotatie a activelor circulante are valori favorabile in primul an, aceasta reducandu-se foarte mult in 2002. Problemele, in acest caz, pot fi variate si pot aparea datorita desfasurarii procesului de aprovizionare si productie, nivelul costurilor, durata ciclului de productie si a perioadei de desfacere, incasarea productiei;

- in cazul stocurilor, situatia inregistrata este exact invers, deoarece eficienta gestionarii stocurilor se amelioreaza odata cu trecerea timpului;

- pentru a analiza corect viteza de rotatie a clientilor si furnizorilor, aceasta trebuie realizata comparativ. Astfel ca, in situatia de fata, durata in zile de achitare a furnizorilor este mai mare decat durata de incasare a clientilor, ceea ce poate desemna un decalaj favorabil intre cele doua rate de gestiune. Aceasta situatie este considerata favorabila atat timp cat nu sunt afectate relatiile firmei cu furnizorii sai.

Concluzii finale

Bilantul contabil este un instrument de mare importanta in procesul conducerii, folosind pentru fundamentarea deciziilor privind alocarea, finantarea utilizarea si recuperarea fondurilor, organizarea controlului asupra realizarii deciziilor luate, stabilirea unor drepturi si obligatii, precum si luarea deciziilor in ceea ce priveste continuarea activitatii. De asemenea, bilantul reprezinta documentul de sinteza cel mai important, asigurand centralizarea datelor intr-o forma sistematica si unitara, care permite o prezentare de ansamblu, o analiza detaliata si un control al activitatii derulate si al rezultatelor obtinute la sfarsitul fiecarei perioade de gestiune.

In cazul S.C. CONFORT S.A. TIMISOARA, situatia rezultata din calculul indicatorilor este urmatoarea:

creste ponderea activelor imobilizate in totalul activului datorita faptului ca activele imobilizate se modifica intr-o proportie mai mare decat activul total, indicele activului total fiind mult mai mic decat indicele activului imobilizat; acest fapt fiind datorat reevaluarii activelor fixe;

in cazul activelor circulante, situatia este schimbata, inregistrandu-se o scadere a ratei, situatie nefavorabila pentru intreprindere, deoarece indicele veniturilor totale creste cu intr-o proportie mai mica;

din structura pasivului rezulta o crestere a stabilitatii financiare, fara sa se apropie foarte mult de valoarea considerata normala, si anume 100%;

lichiditatea imediata este singura care se afla relativ in zona valorilor considerate normale, dar acest lucru nu inseamna neaparat ca firma nu isi plateste la timp obligatiile;

valoarea solvabilitatii patrimoniale se afla la un nivel asiguratoriu pentru perioada curenta, ceea ce inseamna ca intreprinderea are capacitatea de a-si onora obligatiile pe termen mediu si lung, de a asigura sursele banesti capabile sa sustina continuitatea activitatii pe termen lung;

in ceea ce priveste echilibrul financiar (fie el pe termen scurt sau lung), situatia pare a se redresa, fondul de rulment inregistrand o valoare pozitiva, ceea ce ar desemna un excedent de resurse permanente fata de nevoile permanente;

din punct de vedere a performantei intreprinderii, situatia relevata de catre indicatorii de performanta este una favorabila.

ANEXE

Anexa 1 – Modelul bilantului contabil

A. Active imobilizate

I. Imobilizari necorporale

1. Cheltuieli de constituire

2. Cheltuieli de dezvoltare

Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare

4. Fondul comercial

5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie

II. Imobilizari corporale

1. Terenuri si constructii

2. Instalatii tehnice si masini

Alte instalatii, utilaje si mobilier

4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

III. Imobilizari financiare

1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului

2. Creante asupra societatilor din cadrul grupului, altele decat cele comerciale

Titluri sub forma de interese de participare

4. Creante din interese de participare

5. Titluri detinute ca imobilizari

6. Alte creante

7. Actiuni proprii

B. Active circulante

I. Stocuri

1. Materii prime si materiale

2. Productia in curs de executie

Produse finite si marfuri

4. Avansuri pentru cumparari de stocuri

II. Creante

1. Creante comerciale

2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului

Sume de incasat de la societatile la care se detin interese de participare

4. Alte creante

5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat

III. Investitii financiare pe termen scurt

1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului

2. Actiuni proprii

Alte investitii financiare pe tremen scurt

IV. Casa si conturi la banci

C. Cheltuieli in avans

D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an

1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

2. Sume datorate institutiilor de credit

Avansuri incasate in contul comenzilor

4. Datorii comerciale

5. Efecte de comert de platit

6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului

7. Sume datorate privind interesele de participare

8. Alte datorii, inclusiv fiscale si pentru asigurarile sociale

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete

F. Total active minus datorii curente

G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

2. Sume datorate institutiilor de credit

Avansuri incasate in contul comenzilor

4. Datorii comerciale

5. Efecte de comert de platit

6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului

7. Sume datorate privind interesele de participare

8. Alte datorii, inclusiv fiscale si pentru asigurarile sociale

H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare

2. Alte provizioane

I. Venituri in avans

J. Capital si rezerve

I. Capital subscris

II. Prime de capital

III. Rezerve din evaluare

1. Rezerve legale

2. Rezerve pentru actiuni proprii

Rezerve statutare sau contractuale

4. Alte rezerve

V. Rezultatul reportat

VI. Rezultatul exercitiului financiar

Anexa 2 – Contul de rezultate

ELEMENTE DE VENITURI

ELEMENTE DE CHELTUIELI

Venituri din vanzarea marfurilor

Cheltuieli privind marfurile

Productia vanduta

Cheltuieli cu materiile prime

CIFRA DE AFACERI

Cheltuieli cu materiale consumabile

Venituri din productia stocata:

Cheltuieli cu energia si apa

- solduri creditoare

Alte cheltuieli materiale

- solduri debitoare

Total cheltuieli materiale

Venituri din productia imobilizata

Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti

PRODUCTIA EXERCITIULUI

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

Venituri din subventii de exploatare

Cheltuieli cu remuneratiile personalului

Alte venituri din exploatare

Cheltuieli cu asigurari si protectia sociala

Venituri din provizioane privind exploatarea

Total cheltuieli cu personalul

Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli cu amortizari si provizioane

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE

TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

REZULTATUL DIN EXPLOATARE (+ PROFIT; - PIERDERE)

Venituri din participatii, alte imobilizari financiare si creante imobilizate

Pierderi din creante legate de participatii

Venituri din titluri de plasament

Cheltuieli din titluri de plasament cedateVenituri din diferente de curs valutar

Cheltuieli din diferente de curs valutar

Venituri din dobanzi

Cheltuieli privind dobanzile

Alte venituri financiare

Alte cheltuieli financiare

Venituri din provizioane

Cheltuieli cu amortizarile si provizioane

TOTAL VENITURI FINANCIARE

TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE

REZULTATUL FINANCIAR (+ PROFIT; - PIERDERE)

REZULTATUL CURENT (+ PROFIT; - PIERDERE)

TOTAL VENITURI EXCEPTIONALE

TOTAL CHELTUIELI EXCEPTIONALE

REZULTATUL EXCEPTIONAL (+ PROFIT; - PIERDERE)

VENITURI TOTALE

CHELTUIELI TOTALE

REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI (+ PROFIT; - PIERDERE)

IMPOZIT PE PROFIT

REZULTAT NET AL EXRCITIULUI (+ PROFIT; - PIERDERE)

Anexa 3 - Modelul bilantului financiar

BILANT FINANCIAR

-mii lei-

Specificatie

Valori

Specificatie

Valori

An precedent

An curent

An precedent

An

curent

1. Active imobilizate din care:

- imobilizari necorporale

- imobilizari corporale

- imobilizari financiare

1. Capital propriu

2. Active circulante din care:

- Stocuri

- Creante

- Disponibilitati

2. Imprumuturi pe termen mediu si lung

Imprumuturi pe termen scurt

4. Datorii de exploatare pe termen scurt

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

Anexa 4 - Corectii asupra bilantului contabil pentru bilantul functional:

ACTIV

PASIV

Active imobilizate la valoarea bruta +

+ mijl. fixe in leasing la valoarea de cumparare+

+ cheltuieli de repartizat

Capital propriu+

+ provizioane pt. riscuri si cheltuieli +

+ amortiz. cumulata a imobilizarilor proprii +

+ amortizarea cumulata a mijloacelor fixe in leasing

Datorii financiare pe termen mediu si lung +

+ valoarea neachitata a mijloacelor fixe in leasing –

- prime de rambursare a obligatiunilor

Total active aciclice (stabile)

Total resurse aciclice (stabile)

Stocuri

Creante +

+ cheltuieli inregistrate in avans +

+ diferente de conversie activ –

- diferente de conversie pasiv +

+ titluri de plasament

Furnizori si conturi asimilate

Clienti creditori

Alte datorii de exploatare

+ venituri inregistrate in avans +

+ diferente de conversie pasiv –

- diferente de conversie activ

Total active ciclice (de exploatare)

Total resurse ciclice (de exploatare)

Disponibilitati banesti (la banca sau in casierie)

Credite pe termen scurt (de trezorerie)

Soldul creditor al contului curent la banca (linie credit)

Trezorerie de activ

Trezorerie de pasiv

Anexa 5 – Bilantul contabil al S.C.CONFORT S.A.

BILANT S.C. CONFORT S.A.

la data de 31.12.2002  - mii lei -

Denumire

Nr. rd.

Sold la

inceputul anului

sfarsitul anului

A. Active imobilizate I. Imobilizari necorporale

1

0

4.779

II. Imobilizari corporale

2

15.187.562

22.489.104

III. Imobilizari financiare

3

34.100

2.647.254

Active imobilizate – total (rd. 01 la 03)

4

15.221.662

227.550.137

B. Active circulante I. Stocuri

5

7.59942

59.199.861

II. Creante

6

1771.629

42.460.280

III. Investitii financiare pe termen scurt

7

0

0

IV. Casa si conturi la banci

8

085.554

2.145.966

Active circulante – total (rd. 05 la 08)

9

24.451.125

10806.107

C. Cheltuieli in avans

10

0

7.597.825

D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada pana la un an

11

31.287.301

98.018.928

E. Active circulante nete, respectiv datorii crt nete (rd. 09+10-11)

12

-6.858.910

1385.004

F. Total active minus datorii curente (rd. 04+12-17)

G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

14

0

5.305.739

H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

15

0

0

I. Venituri in avans (rd 17+18), din care:

16

22.734

0

- subventii pentru investitii

17

0

0

- venituri inregistrate in avans

J. Capital si rezerve

I. Capital (rd. 20 la 22), din care:

- capital subscris nevarsat

- capital subscris varsat

- patrimoniul regiei

II. Prime de capital

III. Rezerve din evaluare  - sold C

- sold D

IV. Rezerve

V. Rezultatul reportat  - sold C

- sold D

VI. Rezultatul exercitiului financiar  - sold C

- sold D

Repartizarea profitului

Capitaluri proprii - total (rd.19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)

Patrimoniul public

Capitaluri – total (rd. 32+33)

Anexa 6 – Contul de profit si pierdere al S.C. CONFORT S.A.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Exercitiul financiar

precedent

incheiat

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)

Productia vanduta

Venituri din vanzarea marfurilor

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

2. Variatia stocurilor  - sold C

- sold D

Productia imobilizata

4. Alte venituri din exploatare

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL

(rd. 01+05-06+07+08)

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

Alte cheltuieli materiale

b) alte cheltuieli din afara (energie si apa)

c) Cheltuieli privind marfurile

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:

a) Salarii

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 17+18)

a. 1) Cheltuieli

a. 2) Venituri

b) Ajustarea valorii activelor circulante

(rd. 21-22)

b. 1) Cheltuieli

b. 2) Venituri

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

8. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate

Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)

- Cheltuieli

- Venituri

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE – TOTAL

(rd. 10 la 14+17+20+23+27)

REZULTATUL DIN EXPLOATARE –

Profit (rd. 09-30)

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Exercitiul financiar

precedent

incheiat

Pierdere (rd. 30-09)

9. Venituri din interese de participare

- din care, in cadrul grupului

10. Venituri din alte investitii financiare, creante care fac parte din activele imobilizate

- din care, in cadrul grupului

11. Venituri din dobanzi

- din care, in cadrul grupului

Alte venituri financiare

VENITURI FINANCIARE – TOTAL

(rd. 33+35+37+39)

12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)

- Cheltuieli

- Venituri

1 Cheltuieli privind dobanzile

- din care, in cadrul grupuluiAlte cheltuieli financiare

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL

(rd. 41+44+46)

REZULTATUL FINANCIAR

- Profit (rd. 40-47)

- Pierdere (rd. 47-40)

14. REZULTATUL CURENT

- Profit (rd. 09+40-30-47)

- Pierdere ( rd. 30+47-09-40)

15. Venituri exceptionale

16. Cheltuieli exceptionale

17. REZULTATUL EXCEPTIONAL

- Profit (rd. 52-53)

- Pierdere (rd. 53-52)

VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)

18. REZULTATUL BRUT

- Profit (rd. 56-57)

- Pierdere (rd. 57-56)

19. IMPOZIT PE PROFIT

20. IMPOZITUL PE VENIT

21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR – Profit (rd. 58-60-61)

- Pierdere (rd. 59+60+61); (rd. 60+61-58)

Anexa 7 – Situatia amortizarilor  - mii lei –

Amortizari

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Sold initial

Amortizare in cursul anului

Amortizare afer. imobiliz. scoase din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului

Imobilizari necorporale – Chelt. de constit. si cercet.-dezv.

Alte imobilizari

Total (rd. 01+02)

Imobilizari corporale - Terenuri

Constructii

Instalatii tehnice si masini

Alte instalatii, utilaje si mobilier

Total (rd. 4 la 7)

Amortizari – total (rd.3+8)

Anexa 8 – Corectii asupra bilantului contabil

Transformarea bilantului contabil in bilant financiar

- mii lei -

Nr. crt.

Denumirea elementului de activ

Corectia asupra activului

Suma

Corectia asupra pasivului

Cheltuieli constituire si cercetare-dezvoltare

Se elimina din activ

Se dimin. cu aceeasi suma capitalul propriu

Decont. cu asociatii priv. capitalul

Se elimina din activ

-

Se modifica capit. social

Cheltuieli inreg. in avans

Se elimina din activ

-

7.597.825

Se reduce capitalul propriu

Decont. din op. in curs de clarificare

Se elimina din activ

Se reduce capitalul propriu

Diferente de conversie activ

Se elimina din activ

Se deduc din provizioane sau din capit. propriu

Prime de rambursare a obligatiunilor

Se elimina din activ

Se deduc din datorii pe termen mediu si lung

Venituri inregistrate in avans

22.734

Se includ la capitaluri proprii

Anexa 9 – Bilant financiar

BILANT FINANCIAR S.C. CONFORT S.A.

la data de 31.12.2002

-mii lei-

Nr. crt.

Denumirea

indicatorului

Indice

Active imobilizate

Active circulante

Active totale

Capital propriu

Datorii pe termen mediu si lung

Capitaluri permanente

Datorii pe termen scurt

Pasive totale

Anexa 10 - Bilant functional – corectii

BILANT FUNCTIONAL S.C. CONFORT S.A.

la data de 31.12.2002

- mii lei –

Specificatie

An precedent

An curent

Bil. contabil

Corectii

Bil. contabil

Corectii

ACTIV

Imobilizari necorporale

Imobilizari corporale

Imobilizari financiare

Active imobilizate - total

Stocuri

Creante

Disponibilitati

Cheltuieli in avans

- 7.597.825

Active circulante

ACTIVE TOTALE

PASIV

Capital propriu

Imprumuturi pe termen lung

Capital permanent

Datorii pe termen scurt

Venituri in avans

- 22.734

PASIVE TOTALE

Anexa 11 – Bilant functional, forma finala

- mii lei -

Nr. crt.

Denumirea

indicatorului

Imobilizari necorporale

Imobilizari corporale

Imobilizari financiare

Active imobilizate – total

Stocuri

Creante

Disponibilitati

Active circulante

Activ total

Capital propriu

Datorii pe termen mediu si lung

Capitaluri permanente

Datorii pe termen scurt

Pasive totale

Bibliografie

Reglementari contabile pentru agentii economici – Editia 2002, Editura Economica Bucuresti 2002

Cotlet D., Megan O. -Teoria si practica bilantului, Editura Cargo Craiova 2002

Giurgiu A. I., Tulai I. C-tin (coordonatori)- Ghid alfabetic de teorie si practica financiara, Editura Dacia Cluj-Napoca 1985

Dobroteanu L. – Repere ale evolutiei contabilitatii in antichitate, Revista „Contabilitatea, expertiza si auditul afacerilor”, nr. 6/iunie 2001, Editura CECCAR

Standardele Internationale de Contabilitate, IAS Nr. 1

Stefea P. – Notite de curs – Analiza financiara a intreprinderii

Georgescu N. – Analiza bilantului contabil, Editura Economica Bucuresti, 1999

Eros – Stark L., Pantea I. M. – Analiza situatiei financiare, Studiu de caz, Editura Marineasa, Timisoara 1999

Feleaga N. (coordonator) – Contabilitate aprofundata, Editura Economica Bucuresti, 1996

Mihai I. (coordonator) – Analiza economico-financiara, Editia a II-a, Editura Mirton Timisoara 1999

www.contab-audit.ro

www.iasplus.com
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu