Creeaza.com - informatii profesionale despre
Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie » contabilitate
Analiza situatiei financiare pe baza bilantului contabil la spitalul de geriatrie

Analiza situatiei financiare pe baza bilantului contabil la spitalul de geriatrie
UNIVERSITATEA DE STAT PITESTI

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE, JURIDICE SI

ADMINISTRATIVE

MASTER – ANUL II

SPECIALIZAREA : MANAGEMENTUL AFACERILOR

ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE PE BAZA BILANTULUI CONTABIL LA SPITALUL DE GERIATRIE SI BOLI CRONICE STEFANESTI, ARGES
CUPRINS

Capitolul 1. Consideratii teoretice si metodologice

Necesitatea si importanta temei studiate

Analiza activitatii unitatii pe baza bilantului contabil

Capitolul 2. Prezentarea generala a activitatii Spitalului de Geriatrie

si Boli Cronice Stefanesti, Arges

2.1 Profilul si structura organizatorica a Spitalului de Geriatrie

si Boli Cronice Stefanesti, Arges

Evolutia principalilor indicatori economico financiari ai

Spitalului de Geriatrie si Boli Cronice Stefanesti, Arges

Capitolul 3. Analiza Situatiei financiare pe baza bilantului contabil la

Spitalul de Geriatrie si Boli Cronice Stefanesti, Arges

3.1 Analiza nivelului si dinamicii indicatorilor calculati pe baza

bilantului financiar

3.2 Analiza dinamica si structurala a activului

3.3 Efectele modificarii indicatorilor economici asupra

performantelor sau rezultateloe economice ale Spitalului de Geriatrie si Boli Cronice Stefanesti, Arges

Capitolul 4. Concluzii si propuneri

BIBLIOGRAFIE

Capitolul 1. Consideratii teoretice si metodologice

1.1 Necesitatea si importanta temei studiate

Analiza diagnostic urmeaza sa gaseasca raspuns unor probleme ca:

Care sunt rezultatele actuale ale unitatii sanitare ?

De ce nu sunt satisfacatoare ?

Care este cauza acestor rezultate?

Care sunt performantele si obiectivele dorite?

Care este nivelul performantelor?

Ce trebuie facut pentru atingerea lui?

Masuri concrete ce urmeaza a fi intreprinse atat pe termen scurt cat si pe termen lung.

Prin urmare , analiza diagnostic nu se limiteaza la radiografia si aprecierea starii diferitelor fenomene, ci constituie si parte organica a gestiunii previzionale, respectiv managementului strategic.

Diagnosticul se realizeaza de conducerea unitatii, de cadre abilitate ale acesteia ( din punct de vedere al pregatirii si competentei), de specialisti externi (inclusiv de catre societati de consulting), de echipe mixte formate din specialisti interni si externi, etc.

Ca orice actiune , diagnosticul unitatii sanitare presupune:

a)              stabilirea problemelor supuse diagnosticarii;

b)             asigurarea informatiilor pe care le necesita;

c)              analiza si prezentarea rezultatelor intr-un raport in care se reflecta obiective, stari, aprecieri,recomandari( in ceea ce priveste recomandarile, respectiv masurile de reglare, se au in vedere urgenta si importanta,corespunzator combinarea lor).

Diagnosticul , mai ales cel intern, realizat ca sistem permanent de supraveghere si control al unitatii sanitare este sensibil substantializat prin explicarea factorial cauzala a simptomelor negative, a abaterilor de la regulile normale de functiune. Aceasta abordare este cu atat mai utila, cu cat obiectivul este mai complex.

Prin continutul sau, analiza economica presupune cunoasterea modului in care functioneaza unitatea sanitara si stabilirea directiilor de actiune asupra acestuia pentru a-l regla, pentru a-i determina schimbari de stare, in concordanta cu obiectivele parametrizate in timp si spatiu.

Pentru o astfel de cunoastere, si implicit pentru asigurarea conditiilor de implicare si actiune a decidentilor, este necesar un sistem de informatii care sa reflecte complex starile functiunii sistemului.

Informatia economica reprezinta una dintre formele de baza ale informatiei in general, iar pentru analiza economica constituie materia prima de baza. Analiza se bazeaza pe informatii si furnizeaza la randul ei informatii necesare in procesul managerial.

1.2.Analiza activitatii unitatii pe baza bilantului contabil

In procesul de conducere a activitatii unei intreprinderi, un mijloc esential de cunoastere a modului cum sunt gospodarite fondurile, capitalurile si bunurile in care este investit il are bilantul contabil. Conceput sub acest aspect, bilantul reprezinta o sinteza de informatii contabile finale pe baza carora se analizeaza situatia financiara a societatii comerciale.
Informatiile prezentate de bilant cu privire la situatia financiara a unitatii constituie in acelasi timp un mijloc important de cunoastere a activitatii financiare. Situatia financiara este o expresie a situatiei concentrata economice.
Avand in vedere faptul ca in adunarile generale ale asociatilor sau actionarilor modul de utilizare a fondurilor gestionate de catre societatea comerciala se stabileste pe baza bilantului, se poate observa in acest fel importanta sporita a bilantului contabil.
A analiza un bilant inseamna a-l descompune in partile lui componente, fie in scopul de a studia raporturile dintre ele, fie cu scopul de a studia raporturile care exista intre elementele unui bilant si elementele altui bilant sau elementele altui bilanturi succesive.
Comparatia datelor unui exercitiu cu datele unui alt exercitiu sau compararea cu datele altei societati permite transformarea cifrelor absolute in cifre rrelative, caci numai cifrele relative permit cunoasterea raportului proocentual al unui element sau grup de elemente fata de totalul bilantului.
In analiza bilantului se folosesc mai nulte procedee, si anume:
1. Analiza bilantului pe orizontala;
2. Analiza bilantului pe verticala;
3. Analiza combinata.

Analiza bilantului pe verticala consta in studierea separata a grupelor de activ si de pasivsi a fiecarui post care se incadreaza in grupele respective pentru a determina greutatea specifica a acestora si modificarile survenite in grupele sau posturile de bilant.
Astfel de analize pot cuprinde:
- analiza structurii bilantului si a modificarilor care au intervenit in continutul grupelor, capitolelor si subposturilor;
- analiza situatiei stocurilor la inceputul si sfarsitul perioadei de gestiune;
-analiza creantelor intreprinderii;
- analiza obligatiilor intreprinderii si a posibilitatilor de lichidare a acestora din disponibilitatile lor banesti.

Analiza pe orizontala consta in studierea grupelor si a posturilor din activul bilantului in comparatie cu cele din pasiv.

Analiza combinata a bilantului consta in folosirea concomitenta a celor doua procedee prezentate mai sus. Presupunand atat analiza pe orizontala cat si analiza pe verticala, analiza combinata a bilantului este cea mai raspandita in practica contabila.
Analiza situatiei financiare si patrimoniale a intreprinderii are ca obiectiv principal cunoasterea modului de realizare a bugetului de venituri si cheltuieli, determinarea gradului de utilizare a mijloacelor financiare aflate la dispozitia unitatii,, exprimat in indicatori de eficienta a intregii activitati economice.

Analiza pe baza de bilant are ca obiectiv degajarea informatiilor contabile privind situatia fianciara si rezultatul obtinut. Cu valoare informationala deosebita se construiesc in acest sens , tabloul de finantare si contul de rezultate cu solduri intermediare. Primul serveste la analiza echilibrului financiar, a lichiditatii si a solvabilitatii intreprinderii, iar cel din urma are un rol important in analiza „productiei” de rezultate.

Analiza echilibrului financiar. O asemenea analiza se face in jurul unui indicator denumit fond de rulment. El exprima sursele permanente, mai mari de un an, pentru finantarea activelor circulante.
Relatiile de calcul folosite in analiza, sunt:

Fond de rulment = Capital permanent – Active imobilizate

Capital permanent = Capitaluri proprii + Datorii pe termen lung

Trezoreria neta = Disponibilitati – Datorii financiare pe termen scurt

Necesarul de = Activul - Datorii financiare
fond de rulment circulant pe termen scurt

In ceea ce priveste analiza rezultatului exercitiului, trebuie sa se regrupeze si sa se reprocedeze la restructurarea pozitiilor din contul de „Profit si pierdere”. Un astfel de model este denumit „Contul de rezultate cu solduri intermediare”

Capitolul 2. Prezentarea generala a activitatii Spitalului de Geriatrie si Boli Cronice Stefanesti, Arges

2.1 Profilul si structura organizatorica a Spitalului de Geriatrie si Boli Cronice Stefanesti, Arges

Spitalul de Geriatrie si Boli Cronice Stefanesti situat in orasul Stefanesti si-a dezvoltat activitatea actuala pe structura fostului Spital Comunal Stefanesti. Construit intre anii 1952 – 1954, cu scopul de a acorda asistenta medicala unei populatii restranse, reprezentata de personalul angajat al Intreprinderii de Reparatii Auto ce va deveni Uzina de Autoturisme Pitesti .

Ca raspuns la numeroasele transformari ale societatii noastre, s-a impus necesitatea schimbarii profilului spitalului, dezvoltarea unui spital care sa se adreseze unui segment de populatie si unei patologii alta data nesemnificative. Performantele nesatisfacatoare ale Spitalului Comunal Stefanesti si impreuna cu urmatorii factori determinanti dintre care enumeram:

apropierea de municipiul Pitesti, a dus la scaderea adresabilitatii catre Spitalul Comunal Stefanesti ( comuna Stefanesti devenita oras in 2004, situata la 5 km de municipiul Pitesti);

cresterea sperantei de viata si cresterea numarului persoanelor varstnice vulnerabile;

dorinta de a-si cauta un drum propriu in acordarea asistentei medicale unde sa-si poata afirma calitatile si sa-si poata creste competenta mai ales dezvoltand servicii noi cu impact penetrant la populatie,au determinat aparitia Spitalului de Geriatrie si Boli Cronice “Constantin Balaceanu Stolnici” Stefanesti.

Timp de 14 ani s-au cautat diferite formule de structuri ale spitalului, si s-a analizat periodic performantele structurii propuse .

Incepand cu anul 1997 spitalul a suportat diferite transformari organizatorice si metodologice astfel incat, astazi, Spitalul de Geriatrie si Boli Cronice Stefanesti are urmatoarea structura:

sectia de geriatrie si gerontologie cu 46 de paturi

sectia de boli cronice cu 25 de paturi

compartimentul de recuperare cu 15 paturi

compartimentul de ingrijiri paleative cu 20 de paturi

sala de gimnastica

laborator de analize medicale

radiologie si imagistica medicala

ambulatoriu de specialitate

Specificul patologiei persoanelor varstnice ne-a impus sa completam numarul de medici cu : un medic urolog, un medic psihiatru, un medic de laborator ,un medic dermatolog si un medic neurolog, care acorda asistenta medicala cu ½ norma..

Personalul sanitar este compus din: 24 de asistete medicale generaliste ,3 kinetoterapeuti, 1 fiziokinetoterapeut, 2 asistenti b.f.t., 1 maseor, un asistent radiolog, o asistenta dietetician , 1 asistent de farmacie , 4 asistente de laborator .

Din analiza situatiei statistice a bolnavilor internati in spitalul Stefanesti in ultimii ani se constata ca aproximativ 60% din bolnavi apartin varstei a III a peste 65 de ani si au prezentat afectiuni specifice varstei si ca din totalul de bolnavi cronici peste 80% sunt tot de varsta peste 65 de ani si au prezentat afectiuni cronice nu numai de medicina interna ci din toate specialitatile oncologice, cardiologice, neurochirurgie, neurologie.

Din pacate, o mare parte a persoanelor care se adreseaza Spitalul de Boli Cronice Stefanesti, sufera de o boala cronica incurabila, timpul de viata ramas numarandu-se de multe ori in ore. Pentru aceasta categorie de persoane, in care partea medicala ramane sa se rezume la gasirea modalitatilor de reducere sau eliminare a durerii, trebuie asigurate conditiile de locuire prin amenajarea unui spatiu confortabil, igenic, pentru incadrarea in normele medico-sociale.

Bugetul spitalului este constituit din fonduri provenind din mai multe surse :

venituri din servicii medicale decontate de casa de asigurari de sanatate pe tarif de zi de spitalizare in proportie de 97%;

venituri proprii 1%

venituri din sponsorizari si donatii 1%.

Venituri de la bugetul de stat 1%.

Asfel ponderea in buget o reprezinta veniturile din servicii medicale decontate de catre C.J.A.S. Arges in proportie de aproximativ 97 %

Evolutia principalilor indicatori economico financiari ai Spitalului de Geriatrie si Boli Cronice Stefanesti, Arges

Prezentam mai jos Situatia financiara la 31.12.2006 fata de cea la 31.12.2007. Astfel:

B I L A N T

2007/2006

 

- lei -

Nr. rand

Denumirea indicatorilor

Sold la:

 

Anul 2006

Anul 2007

 

A

 

A C T I VE

 

ACTIVE NECURENTE

 

Active fixe necorporale

 

Instalatii tehnice, mijloace de transport ,animale ,plantatii, mobilier si alte active corporale

 

Terenuri si cladiri

 

Alte active nefinanciare

 

Active financiare necurente

 

Creante necurente

 

TOTAL ACTIVE NECURENTE

 

ACTIVE CURENTE

 Stocuri

 

Creante curente

 

Creante din operatiuni comerciale si avansuri

 

Creante comerciale

 

Creante bugetare

 

Creantele bugetului general consolidat

 

Investitii pe termen scurt

 

Conturi la trezorerie si banci din care:

 

Conturi la trezorerie, casa,alte valori, avansuri din trezorerie

 

Conturi la banci comerciale

 

TOTAL ACTIVE CURENTE

 

TOTAL ACTIVE

 

DATORII

 

DATORII NECURENTE – sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

 

Sume necurente de plata din care:

 

Datorii comerciale

 

Imprumuturi pe termen lung

 

Provizioane

 

TOTAL DATORII NECURENTE

 

DATORII CURENTE – sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

 

Datorii comerciasle si avansuri, din care:

 

Datorii comerciale

 

Datorii catre bugete

 

Datorii catre Comunitatea europeana

 

Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

 

Imprumuturi pe termen lung -sume ce trebuie platite in cursul exercitiului curent

 

Salariile angajatiilor si contributiile aferente

 

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

 

Venituri in avans

 

Provizioane

 

TOTAL DATORII CURENTE 

TOTAL DATORII

 

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII

 

CAPITALURI PROPRII

 

Rezerve, fonduri

 

Rezultatul reportat( ct 117 – sold creditor)

 

Rezultatul reportat( ct 117 – sold debitor)

 

Rezultatul patrimonial al exercitiului

( ct 121 – sold creditor)

 

Rezultatul patrimonial al exercitiului

( ct 121 – sold debitor)

 

TOTAL CAPITALURI PROPRII

INDICATORI

Denumirea

indicatorilor

UM

Anul de baza(0)

Anul de baza(0)

1. Fondul de rulment( FR)

lei

111.979

2. Nevoia de fond de rulment

lei

3. Trezoreria neta

lei

Calcul indicatori

Fond de rulment

FR = 514.418 – 402.439 = 111.979

FR = 722.079 – 528.134 = 193.945

Nu acopera 2/3 din stocuri

Necesar fond rulment

NFR = 270.654 – 11.760 = 258.894

NFR = 441.604 – 76.181 = 365.423

Trezoreria neta

Tn = 111.979 – 258.894 = – 146.915

Tn = 193.945 – 365.423 = – 171.478

Capitolul 3. Analiza Situatiei financiare pe baza bilantului contabil la Spitalul de Geriatrie si Boli Cronice Stefanesti, Arges

3.1 Analiza nivelului si dinamicii indicatorilor calculati pe baza

bilantului financiar

Denumirea

indicatorilor

UM

Anul de baza(0)

Anul de baza(0)

Modificari

Absolute (ΔR)

Relative

(ΔR%)

1. Fondul de rulment ( FR)

lei

111.979

2. Nevoia de fond de rulment

lei

3. Trezoreria neta

lei

ΔR = R – R

ΔR% = ΔR / R0 x 100

Δ ¹R = a a

R b b

R (-c – ( -c

3.2 Analiza dinamica si structurala a activului

RATE DE STRUCTURA ALE ACTIVULUI

Rata activelor imobilizate

Rata imobilizarilor necorporale

fata de activul total

fata de activele imobilizate

Rata imobilizarilor corporale

fata de activul total

fata de activele imobilizate

Rata imobilizarilor financiare

fata de activul total

fata de activele imobilizateRata activelor circulante

Rata stocurilor

fata de activul total

- fata de activele circulante

Rata creantelor

fata de activul total

- fata de activele circulante

Rata disponibilitatilor

fata de activul total

- fata de activele circulante

ΔAt = At – At

ΔAt% = ΔAt / At0 x 100

ΔAc = Ac – Ac

ΔAc% = ΔAc / Ac0 x 100

ΔAc = Ac – Ac

ΔAc% = ΔAc / Ac0 x 100

3.3 Efectele modificarii indicatorilor economici asupra

performantelor sau rezultateloe economice ale Spitalului de Geriatrie si Boli Cronice Stefanesti, Arges

Fondul de rulment este pozitiv, si creeaza premisele asigurarii echilibrului financiar. Evidentiaza acel surplus de surse permanente degajat de ciclul de finantare al investitiilor ce poate fi folosit pentru reanoirea stocurilor si creantelor.

Nevoia de fond de rulment – evidentiaza suma de bani de care trebuie sa dispuna firma peste cea necesara finantarii imobilizarilor pentru a functiona normal. Acest indicator este pozitiv.

Trezoreria neta – este expresia concludenta a desfasurarii unei activitati eficiente.Indicatorul are un rezultat negativ, dar nu inseamna ca are dificultati grave, deoarece spitalul este finantat de la bugetul asigurarilor de sanatate, datoriile vor fi acoperite la inceputul anului urmator.

Spitalul de Geriatrie si Boli Cronice Stefanesti, este finantat din fonduri bugetare, iar principalii indicatori economici financiari sunt indicatorii stabiliti prin Contract de management semnat de managerul unitatii sanitare si ministrul sanatatii. Astfel pentru anul 2007 si 2006 au fost stabiliti urmatorii indicatori de management:

Denumire indicator

propus

Realizat 2007

Executie bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat

Procentul veniturilor proprii din total venit spital

Procentul cheltuieli de personal din total cheltuieli spital

Procentul cheltuieli cu medicamentele din total cheltuieli spital

Procentul cheltuieli cu medicamentele din total cheltuieli cu bunuri si servicii

Procentul cheltuieli de capital din total cheltuieli spital

Costul mediu pe zi spitalizare pe total si pe sectie

85 lei

101 lei

98.73 lei

In anul 2007 nu s-au realizat urmatorii indicatori economici:

Procentul cheltuieli cu medicamentele din total cheltuieli spital- 5.44% - realizat 88% din prevazut - cauza care a dus la acest fapt a fost un consum mai mic cu medicamentele fata de cel propus .

Procentul cheltuieli de capital din total cheltuieli spital – 7.09%- realizat 84.51% cauza care a dus la nerealizarea acestui indicator este faptul ca nu s-au primit fondurile care au fost cerute de la Consiliul Judetean pentru reparatia capitala la spalatorie.

Fata de anul 2006, au crescut cheltuielile de medicamente si de personal, iar cheltuielile de capital au scazut cu 1% fata de cheltuielile anului de baza.

Activele imobilizate detin cea mai mare pondere in cadrul activelor totale.Desi in suma absoluta nivelul acestora a crescut, ca pondere nivelul lor a scazut de la 59.62% in anul de baza la 53.80% in anul current. Reducerea ponderii activelor imobilizate s-a datorat cresterii mai puternice a valorii activelor circulante pe seama stocurilor . In structura activelor imobilizate, ponderea covarsitoare revine imobilizarilor corporale, ceea ce inseamna ca firma mizeaza pe o strategie de crestere interna.

» Activele circulante au crescut ca suma absoluta si ca pondere. Cresterea ponderii activelor circulante s-a datorat cresterii intr-un ritm superior a valorii acestora fata de valoarea activelor imobilizate.In cadrul lor se constata o crestere a ponderii stocurilor. Disponibilitatile au crescut ca pondere in totalul activelor totale cat si in activele circulante.

Capitolul 4. Concluzii si propuneri

Spitalele sunt adesea caracterizate prin lipsa instrumentelor necesare pentru a recunoaste si a recompensa performanta, prin lipsa unui sistem care sa permita penalizarea rezultatelor slabe si nu in ultimul rand, prin lipsa instrumentelor manageriale la nivelul spitalului care sa determine schimbari reale la nivelul performantei (calitate, eficienta, echitate). De aici ineficienta, nemultumirea pacientilor si a personalului medical, pierderile inregistrate in randul personalului supercalificat, risipa de resurse si asa limitate.

Din analiza Situatiei economico financiara a Spitalului Stefanesti a rezultat urmatoarele:

Puncte tari :

-specificul spitalului unic pe judet si in judetele limitrofe ,cu aceasta structura

-adresabilitate mare datorita calitatii serviciilor medicale acordate pacientilor,

-cresterea procentului populatiei varstnice cu nevoi medicale datorita cresterii sperantei de viata, a nivelului de trai, a informatiei, a educatiei.

-spital modern datorita noilor amenajari interioare si exterioare efectuate

Puncte slabe :

- dotare tehnico-materiala insuficienta

-lipsa unei spalatorii moderne care sa raspunda cerintelor unui spital de geriatrie si ingrijiri paliative

-deteriorarea cladirii destinate ambulatoriului de specialitate si cladirii administrative

Oportunitati:

- modificari legislative ( Legea nr. 95/2006 – privind reforma in domeniul sanatatii) care permite suplimentarea veniturilor prin sectii private,serviciu de ingrijiri la domiciliu.  – Transformarea comunei Stefanesti in oras, a dus la crearea unui climat favorabil dezvoltarii unor firme mici si mijlocii ce permit contracte de servicii suplimentare (analize de laborator, servicii de imagistica medicala).

Amenintari:

- cresterea costurilor mari in ingrijirile de sanatate datorate segmentului de populatie careia i se adreseaza ,

- uzura psihica a personalului, necesitand rotatia acestuia la o anumita peroada de timp.

Identificarea problemelor critice;

1- sectiile paliative si recuperare au avut la sfarsitul anului 2007 inregistrate cheltuieli mai mari decat veniturile incasate de fiecare sectie, datorita unui nivel mai scazut de adresabilitate pe aceste sectii

2-fonduri insuficiente pentru asigurarea unor servicii de calitate in ingrijire ;

3-inexistenta fondurilor pentru reconstructia cladirii administrative si pentru reparatii capitale la cladirile anexe (spalatorie, morga, magazii, farmacie, laborator)

4- inexistenta aparaturii medicale de inalta performanta.

Masuri

Se impune elaborarea unui buget de venituri si cheltuieli fundamentat pe necesarul fiecarei sectii in parte care va duce la realizarea echilibrului financiar intre veniturile si cheltuielile sectiilor si pe total spital.

Fundamentarea cheltuielilor se va face pe baza propunerilor sectiilor si compartimentelor din structura spitalului, in raport cu obiectivele programate.

Pentru aceasta serviciile medicale ce se vor realiza de fiecare sectie si compartiment trebuiesc contractate la un nivel real al necesarului in conditii de echilibru financiar intre venituri si cheltuieli

Fundamentarea cheltuielilor pe baza propunerilor sectiilor si compartimentelor din structura spitalului, in raport cu obiectivele programate presupune un control permanent al resursei financiare si prin aceasta asupra tuturor resurselor.

In aceste conditii trebuie ca intregul personal din cadrul spitalului sa participe atat la elaborarea , cat si la aplicarea sistemului de bugete pe fiecare sectie si compartiment.

Aceasta participare este necesara pentru a asigura niveluri realiste ale obiectivelor si normativelor, apreciate ca rezonabile de toti factorii de conducere si executie.

Atat supradimensionarea, cat si subdimensionarea obiectivelor si corespunzator, nivelul cheltuielilor din cadrul bugetelor vor avea efecte negative pe planul eficientei economice cu care se va desfasura activitatea de ansamblu a unitatii sanitare.

Activitati:

1.Elaborarea de catre fiecare sectie a propunerilor de materiale, medicamente, materiale sanitare, obiecte de inventar, mijloace fixe,

Centralizarea de catre compartimentul financiar-contabil a propunerilor de materiale, medicamente, materiale sanitare, obiecte de inventar, mijloace fixe prezentate de conducatorii sectiilor si compartimentelor din structura spitalului,

3. Elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli de catre comitetul director dupa analiza resurselor posibile si cheltuielile necesare, avand in vedere:

a) estimarea veniturilor ce urmeaza a se realiza din activitatea de furnizare a serviciilor medicale, alte prestatii si activitati;

b) cheltuielile necesare si prioritatile stabilite pentru activitatea de acordare a asistentei medicale si alte activitati;

c) realizarea echilibrului financiar intre veniturile si cheltuielile cuprinse in proiectul de buget.

Proiectul bugetului spitalului public, precum si bugetele sectiilor si compartimentelor spitalului se prezinta consiliului consultativ pentru analiza si propuneri de imbunatatire.

5. Managerul spitalului definitiveaza si aproba proiectul bugetului pe total si il inainteaza organului ierarhic superior, pentru obtinerea acordului.

In fundamentarea cheltuielilor din bugetul de venituri si cheltuieli se va urmari:

Imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate acordate prin utilizarea eficienta a fondurilor existente, in conditiile date si la un nivel corespunzator de calitate.

Utilizarea resurselor materiale si banesti pentru cheltuieli oportune si strict necesare

Reducerea cheltuielilor pentru utilitati prin stabilirea de norme proprii de consum

Aprovizionarea cu materiale,medicamente in limita cerintelor actelor medicale, evitandu-se formarea de stocuri

Stabilirea la nivelul spitalului de proceduri pentru actele medicale furnizate de fiecare sectie, de liste proprii de medicamente,materiale sanitare,reactivi,aprobate de comitetul director

- stabilirea necesarului de lucrari de intretinere pe baza de studii de

fundamentare si documentatii tehnice in cadrul unor strategii de

imbunatatire a calitatii actului medical;

- evaluarea produselor din gestiuni si eliberarea acestora in functie

de cerintele actelor medicale si de respectarea scopului pentru

care au fost achizitionate;

- intarirea controlului intern asupra consumurilor pe sectii si

compartimente;

reducerea cheltuielilor ca urmare a externalizarii unor servicii si

activitati, potrivit normelor legale.

La fundamentarea cheltuielilor se vor avea in vedere:

a) indicatorii fizici cu ajutorul carora se poate aprecia efortul financiar (numar de salariati, numar de cazuri externate, numar de paturi, numar de zile de spitalizare etc.);

b) evolutia cheltuielilor pe ultimii 2 - 3 ani, pentru a constata tendinta de crestere sau de reducere a cheltuielilor;

c) evaluarea cheltuielilor pe fiecare sectie sau compartiment si stabilirea responsabilitatilor conducatorilor acestor structuri;

d) normele si reglementarile privind efectuarea cheltuielilor (alocatii de hrana, salarii etc.);

e) eliminarea sau reducerea practicilor anterioare care au condus la cheltuieli neeconomicoase.

BIBLIOGRAFIE

Prof univ dr. Florea RADU , lector Daniel CARCIUMARU, lector Daniela BONDOC, ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A SOCIETATILOR COMERCIALE,ed II,Editura Scrisul Romanesc, Craiova, 2006

Prof.univ.dr.Aurel ISFANESCU; Prof.univ.dr.Vasile ROBU; Lect.univ.drd. Anca Maria HRISTEA; Asist.univ.drd.Camelia VASILESCU, ANAIZA ECONOMICO –FINANCIARA, Bucuresti

Prof.univ.dr.Dumitru MARGULESCU; Prof.univ.dr.Vasile ROBU; Maria NICULESCU, DIAGNOSTIC ECONOMICO-FINANCIAR, Editura Romcart, Bucuresti

Prof.univ.dr.Dumitru MARGULESCU, coordonator, ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A SOCIETATILOR COMERCIALE, Tribuna Economica,Bucuresti

Situatia Financiara la 31.12.2007 a Spitalului de Geriatrie si Boli Cronice Stefanesti,Arges
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu