Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie » contabilitate
Abordari contabile si fiscale privind reevaluarea imobilizarilor corporale

Abordari contabile si fiscale privind reevaluarea imobilizarilor corporale
Abordari contabile si fiscale privind reevaluarea imobilizarilor corporale

Text Box: Obiective:
Dupa studiul acestui capitol, vei avea cunostinte suficiente pentru a fi capabil:
Ř Sa definesti conceptele: cost istoric, valoarea reevaluarii, piata activa, reevaluarea bazata pe indici, reevaloarea bazata pe valoarea de piata.
Ř sa enumeri tipurile de diferente de valoare care apar daca valoarea contabila a unui activ corporal e majorata in urma reevaluarii.
Ř sa calculezi coeficientul de reevaluare si inregistrarea contabila a valorii contabile brute reevaluate.

Description: MCj04370790000[1]
Description: MCj04042630000[1]Consideri abordarile contabile si fiscale importante pentru desfasurrarea activitatii intreprinderii in parametrii optimi?

§ Notiuni – cheie

cost istoric

piata activa

reevaluare

coeficient de reevaluare

§ Definitii

Cost istoric

imobilizarile corporale sa fie prezentate in situatiile financiare la costul de productie sau de achizitie, diminuat cu amortizarea cumulata aferenta si valoarea tuturor pierderilor cumulate din deprecieri;

Piata activa

o piata unde sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a)     elementele comercializate sunt omogene;

b)     pot fi gasiti in permanenta cumparatori si vanzari interesati; si

c)      preturile sunt cunoscute de cei interesati.”

Reevaluare

se realizeaza la data inchiderii exercitiului financiar si trebuie efectuata cu „suficienta regularitate astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa de la data bilantului”.

§ Repere teoretice si Schematizari

1. Aspecte generale privind reevaluarea imobilizarilor corporale

Reevaluarea imobilizarilor corporale face parte din regulile de evaluare alternative prevazute de OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, si consta in substituirea valorii nete a activului cu valoarea sa justa.

Scopul reevaluarii imobilizarilor corporale consta in aducerea valorii contabile a activelor la valoarea justa a acestora, sau la o valoare cat mai apropiata de valoarea justa de la data bilantului. Bazele de evaluare utilizate pentru inregistrarea in situatiile financiare a imobilizarilor corporale in conformitate cu tratamentele alternative sunt:

Costul istoric care presupune ca imobilizarile corporale sa fie prezentate in situatiile financiare la costul de productie sau de achizitie, diminuat cu amortizarea cumulata aferenta si valoarea tuturor pierderilor cumulate din deprecieri;

Valoarea reevaluata care reprezinta valoarea justa a activului la momentul reevaluarii, mai putin amortizarea cumulata aferenta si pierderile cumulate din depreciere.

Reglementarile contabile conform cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin OMFP nr. 3055/2009 definesc la pct. 53 alin. (2) valoarea justa ca fiind: „suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunavoie intre parti aflate in cunostinta de cauza in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv”. In conformitate cu norma contabila internationala IAS 16, valoarea rezultata din reevaluare este reprezentata de valoarea justa. Aceasta se stabileste de catre evaluatori autorizati, membrii ai unui organism profesional in domeniu recunoscut national si international, in functie de valoarea de piata a activelor, iar atunci cand nu exista o posibilitate de a identifica o valoare de piata se va apela la costul de inlocuire tinand seama de uzura fizica si morala a activelor imobilizate supuse reevaluarii.

Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin OMFP nr. 3055/2009 definesc la pct. 110, alin. (8) piata activa ca fiind „o piata unde sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

d)    elementele comercializate sunt omogene;

e)     pot fi gasiti in permanenta cumparatori si vanzari interesati; si

f)      preturile sunt cunoscute de cei interesati.”

Alegerea unei dintre cele doua baze de evaluare (costul istoric sau valoarea reevaluata) tine de politica contabila a entitatii.

La intrarea in entitate, activele imobiliare se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare care se stabileste in functie de modalitatea de intrare, dupa cum urmeaza:

la costul de achizitie pentru acele active imobilizate procurate cu titlu oneros;

la costul de productie pentru acele active imobilizate produse in entitate;

la valoarea de aport , stabilita in urma evaluarii pentru acele active reprezentand aportul la capitalul social;

la valoarea justa, pentru actele normative obtinute cu titlu gratuit.

Daca ulterior recunoasterii initiale a unui activ imobilizat, acestuia i se atribuie o noua valoare ca urmare a unei reevaluari , atunci valoarea rezultata in urma reevaluarii activului imobilizat va inlocui valoarea atribuita initial activului si regulile privind amortizarea se vor aplica tinand seama de valoarea rezultata in urma reevaluarii. Aceleasi reguli sunt aplicabile si in cazul in care un activ imobilizat este supus unor reevaluari succesive.

Reevaluarea imobilizarilor corporale se realizeaza la data inchiderii exercitiului financiar si trebuie efectuata cu „suficienta regularitate astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa de la data bilantului”.

IAS 16 prevede la par. 32 ca: „frecventa reevaluarilor depinde de evolutia valorii juste a terenurilor si mijloacelor fixe in cauza. In cazul in care valoarea justa a unui activ reevaluat difera semnificativ de valoarea contabila , atunci este necesara o noua reevaluare. Unele terenuri si mijloace fixe pot suferi modificari semnificative si fluctuante ale valorii juste, necesitand, prin urmare, reevaluari anuale. Pentru terenurile si mijloacele fixe ale caror valoare justa nu sufera modificari semnificative juste nu este necesar sa se faca reevaluari. Pentru acestea reevaluarile facute la 3-5 ani pot fi mai adecvate”.

In scopul unei reprezentari omogene a valorii activelor imobilizate in situatiile financiare anuale si pentru a evita „raportarea in situatii financiare anuale a unor valori care sunt o combinatie de costuri si valori calculate la date diferite”, IAS 16 recomanda evitarea reevaluarilor selective prin reevaluarea simultana a tuturor elementelor dintr-o grupa de imobilizari corporale. Se admit exceptii de la aceasta regula si nu se reevalueaza activele pentru care nu exista o piata activa si care fac parte dintr-o grupa de active supusa reevaluarii.

2. Tehnici de reevaluare a imobilizarilor corporale in conformitate cu norma contabila internationala IAS 16

Reevaluarea imobilizarilor corporale se poate face prin mai multe metode, cele mai frecvent utilizate fiind urmatoarele: reevaluarea pe baza de indici si bazata pe valoarea de piata.

In cazul imobilizarilor corporale, IAS 16 prevede doua posibilitati tehnice de reevaluare a imobilizarilor corporale:

prima tehnica de reevaluare consta in reevaluarea in acelasi timp atat a valorii contabile brute cat si a amortizarilor cumulate;

cea de-a doua tehnica de reevaluare consta in eliminarea amortizarilor anterioare cumulate si substituirea valorii nete reevaluate vechii valori contabile brute.

Exemplu

O entitate detine un echipament tehnologic pentru care se cunosc urmatoarele informatii:

echipamentul tehnologic a fost achizitionat la 01.01.N;

costul istoric este in suma de 80.000 lei;

durata de viata utila a echipamentului tehnologic a fost estimata la 10 ani;

reevaluarea a fost efectuata la 31.12.N+3;

valoarea justa determinata de catre un evaluator independent (valoarea reevaluata) este de:

Cazul a) 90.000 lei;

Cazul b) 42.000 lei.

1. In conformitate cu prima tehnica de reevaluare se reevalueaza in acelasi timp atat valoarea contabila bruta cat si amortizarile cumulate.

-lei-

Indicatori

Inainte de reevaluare

Dupa reevaluare

Cazul a)

Cazul b)

Valoarea contabila bruta

Amortizarea cumulataValoarea contabila neta

unde reprezinta valoarea reziduala.

Cazul a) Coeficientul de reevaluare

* Valoarea contabila bruta reevaluata = 80.000 x 1,875= 150.000 lei

** Amortizarea cumulata reevaluata = 32.000 x 1,875 = 60.000 lei

Cazul b) Coeficientul de reevaluare

*** Valoarea contabila bruta reevaluata = 80.000 x 0,875 = 70.000 lei

**** Amortizarea cumulata reevaluata = 32.000 x 0.875 = 28.000 lei

Inregistrarile in contabilitate se prezinta dupa cum urmeaza:

Cazul a) Valoarea justa (90.000 lei) depaseste valoarea neta contabila (48.000 lei) rezultand o crestere a valorii activului.

2131 = % 70.000

Echipamente tehnologice 2813 28.000

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de

transport, animalelor si plantatiilor

42.000

Rezerve din reevaluare

Cazul b) Valoarea justa (42.000 lei) este inferioara valorii nete contabile (48.000 lei) rezultand o depreciere a activului.

% = 2131 10.000

2813 Echipamente tehnologice 4.000

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de

transport, animalelor si plantatiilor

6.000

Rezerve din reevaluare

In conformitate cu a doua tehnica de reevaluare, amortizarile cumulate vor fi mai intai deduse din valoarea bruta a activului imobilizat , iar valoarea neta reevaluata a activului.

-lei-

Indicatori

Inainte de reevaluare

Dupa reevaluare

Cazul a)

Cazul b)

Valoarea contabila bruta

Amortizarea cumulata

Valoarea contabila neta

Inregistrarile in contabilitate se prezinta dupa cum urmeaza:

Cazul a) Valoarea justa (90.000 lei) depaseste valoarea neta contabila (48.000 lei) rezultand o crestere a valorii activului.

% = 105 42.000

2131 Rezerve din reevaluare 10.000

Echipamente tehnologice

32.000

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de

transport, animalelor si plantatiilor

Cazul b) Valoarea justa (42.000 lei) este inferioara valorii nete contabile (48.000 lei) rezultand o depreciere a activului.

% = 2131 38.000

2813 Echipamente tehnologice 32.000

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de

transport, animalelor si plantatiilor

105 6.000

Echipamente tehnologice

Tratamentul contabil al diferentelor din reevaluarea imobilizarilor corporale

In functie de sensul modificarii valorii contabile nete a activului reevaluat (crestere/descrestere) ,diferentelor rezultate din reevaluare li se aplica un tratament contabil diferentiat, asa cum rezulta din tabelul de mai jos:

ACTIVUL “X”

A).Reevalarea initiala

B).Reevaluarea ulterioara

Sensul modificarii

Tratament contabil al

diferentei de reevaluare

Sensul modificarii

Tratament contabil al diferentei din reevaluare

Cresterea valorii

contabile nete a

activului

Se inregistreaza

rezerva din reevaluare

( 21x = 105 )

Cresterea valorii

contabile nete a

activului

Se inregistreaza majorarea rezervei din reevaluare

( 21x = 105 )

Descrestere a valo- rii contabile nete a activuluiSe inregistreaza micsorarea re- zervei existente cu minim din- tre valoarea rezervei si valoare descresterii ( 105 = 21x )

Eventuala diferenta ramasa nea- coperita se trateaza ca o cheltuiala  ( 6588= 21x)

Descresterea valorii contabile nete a activului

Se inregistreaza ca o cheltuiala

( 6588=21x )

Cresterea valorii contabile nete a activului

Se inregistreaza ca venit pana la compensarea cheltuielilor cu descresterea ( 21x = 7588 )

Excedentul se inregistreza ca rezerva ( 21x = 105 )

Descresterea valorii contabile nete a activului

Se majoreaza cheltuiala cu des- cresterea recunoscuta anterior

( 6588= 21x )

In situatia in care valoarea contabila a unui activ corporal este majorat ca urmare a unei reevaluari , diferenta de valoare poate fi :

a) constatata fara ca sa influenteze rezultatul reportat.

Surplusul din reevaluare se va inregistra prin intermediul unui cont de capitaluri proprii, denumit „Rezerve din reevaluare” cu simbolul 105.

Exemplu

O intreprindere detine un echipament tehnologic achizitionat la 01.01.N pentru suma de 60.000 lei, durata de viata economica utila este estimata la 10 ani. Managementul intreprinderii considera ca cea mai buna metoda pentru a reflecta ritmul de consum a avantajelor economice viitoare este metoda liniara. La 31.12.N+2 are loc reevaluarea activului, valoarea justa determinata de catre un evaluator independent (valoarea reevaluata) fiind de 70.000 lei. -lei-

Indicatori

Inainte de reevaluare

Dupa reevaluare

Valoarea contabila bruta

Amortizarea cumulata

Valoarea neta contabila

Deoarece valoarea reevaluata (80.000 lei) este superioara valorii nete contabile, se va constata o crestere a valorii activului, inregistrarea in contabilitate reflectandu-se dupa cum urmeaza:

% = 105 28.000

2131 Rezerve din reevaluare 10.000

Echipamente tehnologice

2813 18.000

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de

transport, animalelor si plantatiilor

Recalcularea amortizarii:

Valoarea reevaluata: 70.000 lei

Durata de viata utila ramasa: 7 ani

Amortizarea anuala: 10.000 lei

b) constatata in final la rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Surplusul din reevaluare poate fi transferat direct la rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare ( si se recunoaste direct in contul de profit si pierdere), atunci cand activul este vandut sau casat , deoarece este un castig realizat.

Exemplu (continuare):

La 31.12.N+3 se decide vanzarea echipamentului la pretul de 64.000 lei , plus 19% TVA

● Se inregistreaza cheltuiala cu amortizarea la 31.12.N+3

6811 = 2813 10.000

Cheltuieli de exploatare privind Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de

amortizarea imobilizarilor transport, animalelor si plantatiilor

● Cedarea activului

461 = % 76.160

Debitori diversi 7583 64.000

Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital

12.160

TVA colectata

● Descarcarea gestiunii de activul vandut:

% = 2131 70.000

2813 Echipamente tehnologice 10.000

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de

transport, animalelor si plantatiilor

60.000

Cheltuieli privind activele cedate si alte

operatii de capital

● Transferarea la rezerve a surplusului din reevaluare in momentul in care are loc cedarea activului

105 = 1065 28.000

Rezerve din reevaluare Rezerve reprezentand surplusul realizat

din rezerve din reevaluare

c) constatata anticipat la rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Parte din surplus poate fi realizata pe masura ce activul este utilizat de catre intreprindere (prin inregistrarea la rezerve a diferentei dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al imobilizarii).

Exemplu (continuare):

La 31.12. N+3 se inregistreaza amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate:

6811 = 2813 10.000

Cheltuieli de exploatare privind Amortizarea imobilizarilor, mijloacelor de

Amortizarea imobilizarilor transport, animalelor si plantatiilor

Diferenta calculata pe baza valorii contabile reevaluate (10.000 lei) si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al imobilizarii (6.000 lei) se considera a fi realizarea surplusului de reevaluare si va fi transferata la rezerve in fiecare an.

105 = 1065 4.000

Rezerve din reevaluare Rezerve reprezentand surplusul realizat

din rezerve de reevaluare

Inregistrarea de mai sus se efectueaza in fiecare an. Cand activul va fi integral amortizat , rezerva din reevaluare va fi nula.

4. Tratamentul fiscal al diferentelor din reevaluarea imobilizarilor corporale

Tratamentul fiscal al cheltuielilor si veniturilor inregistrate in urma reevaluarii imobilizarilor corporale

Reglementarile fiscale nu fac nici un fel de referire la recunoasterea sau nerecunoasterea fiscala a cheltuielilor si veniturilor inregistrate in contabilitate in urma reevaluarii imobilizarilor corporale.

Normele fiscale prevad ca “ Veniturile si cheltuielile care se iau in calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele inregistrate in contabilitate potrivit reglementarilor contabile date in baza Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile nedeductibile conform prevederilor art.21 din Codul fiscal

Asemenea cheltuieli nu sunt incadrate in mod explicit in categoria cheltuielilor nedeductibile si nici veniturile de aceasta natura nu sunt incadrate in categoria veniturilor neimpozabile.

De asemenea, cheltuielile inregistrate in urma reevaluarii activelor, evidentiate in contul 6588, nu pot fi asimilate cheltuielilor privind amortizarile si nu pot fi incadrate in textul prevazut la art.24 alin.(15) din Codul fiscal, potrivit caruia Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara a lua in calcul amortizarea contabila si orice reevaluare contabila a acestora”.

Cu toate acestea, la o analiza mai profunda, se poate constata ca prin recunoasterea fiscala atat a cheltuielilor rezultate in urma reevaluarii unui activ cat si a cheltuielilor cu amortizarea activului respectiv ,se poate ajunge, la expirarea duratei de viata a activului, la recunoasterea fiscala a unor cheltuieli superioare valorii fiscale a activului reevaluat. Astfel, spre exemplu, daca o cladire achizitionata cu pretul de 100.000 lei este reevaluata prin reducerea valorii contabile nete cu suma de 30.000 lei, la expirarea duratei de utilizare a activului vom avea urmatoarea situatie comparativa a cheltuielilor inregistrate in contabilitate si a celor recunoscute fiscal:

Explicatii

Sume inregistrate in contabilitateSume recunoscute fiscal

Cheltuieli din reevaluare

30.000

30.000

Cheltuieli cu amortizarea

70.000

CHELTUIELI TOTALE

Valoarea activului la cost istoric(cost achizitie)

Diferente

30.000

Constatam ca cheltuielile recunoscute fiscal depasesc valoarea fiscala a activului si ele sunt superioare celor inregistrate in contabilitate, cu suma de 30.000 lei.

Sa fie oare o scapare a administratiei fiscale sau este o interpretare gresita din partea noastra ?!

4.2. Tratamentul fiscal al amortizarii aferente activelor imobilizate amortizabile supuse reevaluarii

Pentru mijloacele fixe existente in sold la 31.12.2003 si supuse unor reevaluari anterioare, amortizarea recunoscuta fiscal este cea calculata si inregistrata in contabilitate.

In cazul mijloacelor fixe reevaluate dupa data de 31.12.2003 la recunoasterea fiscala a amortizarii se vor avea in vedere prevederile Codului fiscal potrivit caruia “deducerile de amortizare se determina fara a lua in calcul amortizarea contabila si orice reevaluare contabila a acestora”. Aceasta regula este valabila indiferent daca in urma reevaluarii in contabilitate se inregistreaza un supliment sau un deficit de amortizare fata de cea recunoscuta fiscal si calculata pe baza valorii fiscale a activului imobilizat.

4.Tratamentul fiscal al rezervelor din reevaluare

La constituirea rezervelor din reevaluare constatandu-se neutralitatea fiscala a acestora.

Din punct de vedere fiscal, rezervele din reevaluare sunt considerate elemente similare veniturilor la casarea sau cedarea activelor, in cazul in care acestea au fost anterior deductibile la calculul profitului impozabil.

Referentialul contabil amintit, arata ca “Nici o parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuita, direct sau indirect, cu exceptia cazului in care activul reevaluat a fost valorificat, situatie in care surplusul din reevaluare reprezinta castig efectiv realizat”.

Tratamentul fiscal al rezervelor din reevaluare, prezentat mai sus, se aplica in momentul “modificarii destinatiei rezervei, distribuirii rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii,divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv, inclusiv la folosirea acesteia pentru acoperirea pierderilor contabile”.

Nu se considera schimbare a destinatiei rezervelor sau distributie a acestora , mentinerea lor in capitaluri proprii, respectiv conturi de rezerve sau rezultat reportat, analitice distincte, daca constituirea rezervelor s-a facut in baza unor acte normative.

In opinia noastra,nu se supun acestor reguli fiscale (nu se asimileaza veniturilor si nu se impoziteaza) rezervele din reevaluare inregistrate dupa data de 01.01.2004, deoarece suplimentul de amortizare inregistrat urmare a reevaluarii nu au fost dedus din punct de vedere fiscal pe seama cheltuielilor cu amortizarea si,prin urmare, nu se indeplineste conditia fiscala necesara considerarii rezervelor din reevaluare ca elemente similare veniturilor.

Test de autoevaluare

Comenteaza, intr-o abordare comparativa, cele trei metode de evaluare a stocurilor la iesirea din patrimoniu.

 
Description: MCj04042630000[1]


Tema de reflectie

Incearca sa evidentiezi, in spatiul de mai jos, ce este coeficientul de reevaluare.

 
Description: MCj02133950000[1]

§ Teste grila (Itemi cu alegere unica)

Rezolvate

In cazul imobilizarilor corporale, IAS 16 prevede urmatoarele tehnici de reevaluare a imobilizarilor corporale:

a)    reevaluarea in acelasi timp atat a valorii contabile brute cat si a amortizarilor cumulate si in eliminarea amortizarilor anterioare cumulate si substituirea valorii nete reevaluate vechii valori contabile brute;

b)    reevaluarea in acelasi timp atat a valorii contabile brute cat si a amortizarilor cumulate si in eliminarea amortizarilor anterioare cumulate;

c)    nicio vatianta;

d)    toate variantele?

Care din urmatoarele elemente aferente pietei active converg:

a)    elementele comercializate sunt omogene;

b)    pot fi gasiti in permanenta cumparatori si vanzari interesati;

c)    preturile sunt cunoscute de cei interesati;

d)    toate elementele enumerate mai sus?

Propuse

Valoarea justa:

a)   imobilizarile corporale sa fie prezentate in situatiile financiare la costul de productie sau de achizitie, diminuat cu amortizarea cumulata aferenta si valoarea tuturor pierderilor cumulate din deprecieri;

b)  suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunavoie intre parti aflate in cunostinta de cauza in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv;

c)   valoarea reevaluata care reprezinta valoarea activului la momentul reevaluarii, mai putin amortizarea cumulata aferenta si pierderile cumulate din depreciere

a)   nicio varianta din cele mai sus mentionate.

Metodele cele mai frecvent utilizate pentru reevaluarea imobilizarilor corporale sunt:

a)   Reevaluarea pe baza de indici si pe baza de inflatie;

b)   Reevaluarea pe bazta pe valoarea de piata si pe baza de indici;

c)   Reevaluarea pe baza de inflatie si pe baza de piata;

d)   Nicio varianta

Bibliografie

Cernusca, L., 2007, Interferente fiscale in contabilitate, Bucuresti, Editor: Tribuna Economica.

2. Cernusca, L., 2006, Politici contabile de intreprindere, Bucuresti, Editor: Tribuna Economica.

Cernusca, L., 2006, Practici contabile creative, Arad, Editura Universitatii „Aurel Vlaicu”.

4. Cernusca, L., 2004, Strategii si politici contabile, Bucuresti, Editura Economica.

5. Juravle, V., Tatu L.,2000, Metode si tehnici fiscale – lucrari aplicative, studii de caz, grile, Bucuresti, Editura Rolcris.

6. Juravle V., Tatu L., 2001, Fiscalitate aplicata in economie, Bucuresti, Editura Rolcris.

7. Tatu L., Serbanescu C., Stefan D., Catarama D., Nica A., Miricescu E., 2007, Fiscalitate – De la lege la practica, Editia a IV-a, Bucuresti, Editura C.H.Beck.

8. Tatu L., Serbanescu C., Stefan D., Marinescu C., Nica A., 2002, Fiscalitate si control fiscal, Bucuresti, Editura ANER.
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu