Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » economie » contabilitate
Aplicatie practica privind ciclul de prelucrare al informatiilor contabile

Aplicatie practica privind ciclul de prelucrare al informatiilor contabileAplicatie practica privind ciclul de prelucrare al informatiilor contabile

La inceputul exercitiului financiar o intreprindere are urmatorul bilant initial:

Bilant initial

ACTIVE

PASIVEElemente

Sume

Elemente

Sume

Utilaje*

Materii prime

Produse finite

Marfuri

Conturi curente la banci

Casa

Datorii (total)

Furnizori

Capitaluri proprii (total)

Capital social varsat

Rezerve legale

Alte rezerve

TOTAL ACTIVE

TOTAL PASIVE

Pentru utilajele detinute valoarea de intrare este de 700.000 lei si amortizarea cumulata de 400.000 lei

In cursul exercitiului financiar intreprinderea realizeaza urmatoarele operatiuni economice:

1. Se vand cu un pret de vanzare fara TVA de 150.000 lei si TVA 19 %, cu incasare ulterioara prin virament bancar, utilaje evaluate la valoarea de intrare de 300.000 lei pentru care s-a inregistrat o amortizare cumulata de 190.000 lei.

2. Se achizitioneaza aparatura birotica evaluata la cost de achizitie de 200.000 lei si TVA 19%. Se achita prin virament bancar datoria fata de furnizorul aparaturii birotice.

3. Se achizitioneaza materii prime evaluate la cost de achizitie de 80.000 lei si TVA 19 %. Se achita prin virament bancar contravaloarea materiilor prime achizitionate. Ulterior se dau in consum materii prime in valoare de 90.000 lei si se vand, cu incasare ulterioara prin virament bancar, cu un pret de vanzare fara TVA de 10.000 lei si TVA 19 % materii prime evaluate la cost de achizitie de 6.000 lei.

4. Se obtin produse finite evaluate la cost efectiv de productie de 200.000 lei. Se vand produse finite evaluate la cost de productie de 250.000 lei cu un pret de vanzare fara TVA de 300.000 lei si TVA 19 %. Se incaseaza prin virament bancar jumatate din contravaloarea produselor finite vandute, iar pentru diferenta se accepta si apoi primeste un efect de comert.

5. Se achizitioneaza marfuri cu un cost de achizitie 40.000 lei, TVA 19 %. Se achita prin virament bancar contravaloarea marfurilor achizitionate. Ulterior se vand cu incasare in numerar marfuri evaluate la cost de achizitie de 55.000 lei cu un pret de vanzare cu TVA de 83.300 lei, TVA inclusa 19 %. Se depune numerarul incasat la banca.

6. Se inregistreaza factura pentru consumul de energie electrica valoarea fara TVA fiind de 7.000 lei si TVA 19 % precum si factura pentru convorbiri telefonice la valoarea fara TVA de 2.000 lei si TVA 19 %.

7. Se ridica de la banca numerar in suma de 6.000 lei si se acorda unui angajat un avans pentru deplasare in suma de 5.600 lei. Avansul este justificat astfel: cheltuieli cu deplasarea (cazare, transport, diurna) 5.026 lei si diferenta numerar restituit la casierie.

8. Se inregistreaza amortizarea utilajelor in suma de 30.000 lei si a aparaturii birotice in suma de 20.000 lei.

9. La inventarierea elementelor pozitiei financiare si performantelor intreprinderii se constata o lipsa la gestiunea de materii prime evaluata la cost de achizitie de 1.400 lei, care se imputa gestionarului la valoarea fara TVA de 2.000 lei si TVA 19 %, un plus la gestiunea de produse finite evaluat la cost de productie de 1.000 lei si un plus la gestiunea de marfuri evaluat la cost de achizitie de 200 lei.

10. Pentru produsele finite detinute sunt inregistrate ajustari pentru depreciere in suma de 2.000 lei.

11. Se regularizeaza TVA la sfarsitul perioadei.

12. Se inregistreaza impozitul pe profit in suma de 37.500 lei.

13. Se inchid conturile de venituri si cheltuieli la sfarsitul perioadei.

14. Profitul obtinut se repartizeaza pentru rezerve legale (suma corespunzatoare), iar pentru diferenta se asteapta decizia Adunarii Generale a Actionarilor intrunita in exercitiul financiar urmator.

A. Analiza economica a operatiunilor economice efectuate

Formula contabila nr. 1

Stabilirea naturii operatiunii economice

Vanzare utilaje.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si performantelor

Aceasta operatiune produce:

cresterea veniturilor din vanzarea  imobilizarilor cu 150.000 lei;

cresterea datoriilor brute fata de buget privind TVA colectata cu 28.500 lei (19 % x 150.000 lei);

cresterea creantelor fata de debitori diversi cu 178.500 lei (150.000 lei + 28.500 lei).

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 7583 „Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital”, 4427 „TVA colectata” si 461 „Debitori diversi”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 7583 „Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital” dupa functia contabila este un cont de venituri; deoarece are loc o crestere a veniturilor din vanzarea imobilizarilor cu 150.000 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 4427 „TVA colectata” dupa functia contabila este un cont de pasiv; deoarece are loc o crestere a datoriilor brute fata de buget privind TVA colectata cu 28.500 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 461 „Debitori diversi” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a creantelor fata de clienti cu 178.500 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Debitori diversi”

„Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital”

„TVA colectata”

Formula contabila nr. 2

Stabilirea naturii operatiunii economice

Scoaterea din evidenta a utilajelor vandute.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si performantelor

Aceasta operatiune produce:

scaderea valorii utilajelor cu 300.000 lei;

cresterea valorii utilajelor datorita scaderii valorii amortizarii utilajelor cu 190.000 lei;

cresterea cheltuielilor cu cedarea (vanzarea)  imobilizarilor cu 110.000 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 2131 „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, 2813 „Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor” si 6583 „Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 2131 „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o scadere a valorii utilajelor cu 300.000 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 2813 „Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor” dupa functia contabila este un cont de pasiv; deoarece are loc o scadere a valorii amortizarii utilajelor cu 190.000 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 6583 „Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital” dupa functia contabila este un cont de cheltuieli; deoarece are loc o crestere a cheltuielilor cu cedarea (vanzarea)  imobilizarilor cu 110.000 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”

„Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor”

„Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital”

Formula contabila nr. 3

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Incasarea contravalorii utilajelor vandute.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si a performantelor

Aceasta operatiune produce:

cresterea disponibilitatilor banesti din contul curent cu 178.500 lei;

scaderea creantelor fata de debitori diversi cu 178.500 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 5121 „Conturi la banci in lei” si 461 „Debitori diversi”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 5121 „Conturi la banci in lei” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a disponibilitatilor banesti din contul curent cu 178.500 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 461 „Debitori diversi” dupa functia contabila este un cont de pasiv; deoarece are loc o scadere a creantelor fata de debitori diversi cu 178.500 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Conturi la banci in lei

„Debitori diversi”

Formula contabila nr. 4

Stabilirea naturii operatiunii economice

Achizitie mijloace de transport.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si performantelor

Aceasta operatiune produce:

cresterea valorii aparaturii birotice cu 200.000 lei;

cresterea creantelor brute fata de buget privind TVA deductibila cu 38.000 lei (19 % x 200.000 lei);

cresterea datoriilor fata de furnizorii de imobilizari cu 238.000 lei (200.000 lei + 38.000 lei).

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 214 „Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active imobilizate”, 4426 „TVA deductibila” si 404 „Furnizori de imobilizari”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 214 „Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active imobilizate” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a valorii aparaturii birotice cu 200.000 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 4426 „TVA deductibila” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a creantei brute fata de buget privind TVA deductibila cu 38.000 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 404 „Furnizori de imobilizari” dupa functia contabila este un cont de pasiv; deoarece are loc o crestere a datoriilor fata de furnizorii de imobilizari cu 238.000 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Furnizori de imobilizari”

„Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active imobilizate”

„TVA deductibila”

Formula contabila nr. 5

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Plata datoriei fata de furnizor.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si a performantelor

Aceasta operatiune produce:

scaderea disponibilitatilor banesti din contul curent cu 238.000 lei;

scaderea datoriilor fata de furnizorii de imobilizari cu 238.000 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 5121 „Conturi la banci in lei” si 404 „Furnizori de imobilizari”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 5121 „Conturi la banci in lei” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o scadere a disponibilitatilor banesti din contul curent cu 238.000 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 404 „Furnizori de imobilizari” dupa functia contabila este un cont de pasiv; deoarece are loc o scadere a datoriilor fata de furnizorii de imobilizari cu 238.000 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Furnizori de imobilizari”

„Conturi la banci in lei”

Formula contabila nr. 6

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Achizitie materii prime.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si performantelor

Aceasta operatiune produce:

cresterea stocului materiilor prime cu 80.000 lei;

cresterea creantelor brute fata de buget privind TVA deductibila cu 15.200 lei (19 % x 80.000 lei);

cresterea datoriilor fata de furnizori cu 95.200 lei (80.000 lei + 15.200 lei).

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 301 „Materii prime”, 4426 „TVA deductibila” si 401 „Furnizori”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 301 „Materii prime” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a valorii materiilor prime cu 80.000 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 4426 „TVA deductibila” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a creantei brute fata de buget privind TVA deductibila cu 15.200 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 401 „Furnizori” dupa functia contabila este un cont de pasiv; deoarece are loc o crestere a datoriei fata de furnizori cu 95.200 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Furnizori”

„Materii prime”

„TVA deductibila”

Formula contabila nr. 7

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Plata datoriei fata de furnizor.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si a performantelor

Aceasta operatiune produce:

scaderea disponibilitatilor banesti din contul curent cu 95.200 lei;

scaderea datoriilor fata de furnizori cu 95.200 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 5121 „Conturi la banci in lei” si 401 „Furnizori”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 5121 „Conturi la banci in lei” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o scadere a disponibilitatilor banesti din contul curent cu 95.200 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 401 „Furnizori” dupa functia contabila este un cont de pasiv; deoarece are loc o scadere a datoriilor fata de furnizori cu 95.200 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Furnizori”

„Conturi la banci in lei”

Formula contabila nr. 8

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Consum materii prime.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si performantelor

Aceasta operatiune produce:

scaderea stocului materiilor prime cu 90.000 lei;

cresterea cheltuielilor cu materiile prime cu 90.000 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 301 „Materii prime” si 601 „Cheltuieli cu materiile prime”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 301 „Materii prime” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o scadere a valorii materiilor prime cu 90.000 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 601 „Cheltuieli cu materiile prime” dupa functia contabila este un cont de cheltuieli; deoarece are loc o crestere a cheltuielilor cu materiile prime cu 90.000 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Cheltuieli cu materiile prime”

„Materii prime”

Formula contabila nr. 9

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Transferul materiilor prime la marfuri.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si performantelor

Aceasta operatiune produce:

scaderea valorii materiilor prime cu 6.000 lei;

cresterea valorii stocului marfurilor cu 6.000 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 301 „Materii prime” si 371 „Marfuri”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 301 „Materii prime” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o scadere a valorii materiilor prime cu 6.000 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 371 „Marfuri” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a valorii marfurilor cu 6.000 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Marfuri”

„Materii prime”

Formula contabila nr. 10

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Vanzare marfuri.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si a performantelor

Aceasta operatiune produce:

cresterea veniturilor din vanzarea  marfurilor cu 10.000 lei;

cresterea datoriilor brute fata de buget privind TVA colectata cu 1.900 lei (19 % x 10.000 lei);

cresterea creantelor fata de clienti cu 11.900 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 707 „Venituri din vanzarea marfurilor”, 4427 „TVA colectata” si 4111 „Clienti”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” dupa functia contabila este un cont de venituri; deoarece are loc o crestere a veniturilor din vanzarea marfurilor cu 10.000 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 4427 „TVA colectata” dupa functia contabila este un cont de pasiv; deoarece are loc o crestere a datoriilor brute fata de buget privind TVA colectata cu 1.900 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 4111 „Clienti” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a creantelor fata de clienti cu 11.900 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Clienti”

„Venituri din vanzarea marfurilor”

„TVA colectata”

Formula contabila nr. 11

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Descarcarea gestiunii marfurilor vandute.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si a performantelor

Aceasta operatiune produce:

scaderea valorii marfurilor cu 6.000 lei;

cresterea cheltuielilor cu marfurile cu 6.000 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 371 „Marfuri” si 607 „Cheltuieli privind marfurile”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 371 „Marfuri” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o scadere a valorii marfurilor cu 6.000 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 607 „Cheltuieli privind marfurile” dupa functia contabila este un cont de cheltuieli; deoarece are loc o crestere a cheltuielilor cu materiile prime cu 6.000 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Cheltuieli privind marfurile”

„Marfuri”

Formula contabila nr. 12

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Incasarea contravalorii marfurilor vandute.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si a performantelor

Aceasta operatiune produce:

cresterea disponibilitatilor banesti din contul curent cu 11.900 lei;

scaderea creantelor fata de clienti cu 11.900 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 5121 „Conturi la banci in lei” si 4111 „Clienti”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 5121 „Conturi la banci in lei” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a disponibilitatilor banesti din contul curent cu 11.900 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 4111 „Clienti” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o scadere a creantelor fata de clienti cu 11.900 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Conturi la banci in lei

„Clienti”

Formula contabila nr. 13

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Obtinere produse finite.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si performantelor

Aceasta operatiune produce:

cresterea valorii produselor finite cu 200.000 lei;

cresterea veniturilor reprezentand variatia stocurilor cu 200.000 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 345 „Produse finite” si 711 „Variatia stocurilor”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 345 „Produse finite” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a valorii produselor finite cu 200.000 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 711 „Variatia stocurilor” dupa functia contabila este un cont de venituri; deoarece are loc o crestere a veniturilor reprezentand variatia stocurilor cu 200.000 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Produse finite”

„Variatia stocurilor”

Formula contabila nr. 14

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Vanzare produse finite.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si performantelor

Aceasta operatiune produce:

cresterea veniturilor din vanzarea  produselor finite cu 300.000 lei.

cresterea datoriilor brute fata de buget privind TVA colectata cu 57.000 lei (19 % x 300.000 lei);

cresterea activelor determinata de cresterea creantelor fata de clienti cu 357.000 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 701 „Venituri din vanzarea produselor finite”, 4427 „TVA colectata” si 4111 „Clienti”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 701 „Venituri din vanzarea produselor finite” dupa functia contabila este un cont de venituri; deoarece are loc o crestere a veniturilor din vanzarea produselor finite cu 300.000 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 4427 „TVA colectata” dupa functia contabila este un cont de pasiv; deoarece are loc o crestere a datoriilor brute fata de buget privind TVA colectata cu 57.000 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 4111 „Clienti” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a creantelor fata de clienti cu 357.000 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Clienti”

„Venituri din vanzarea produselor finite”

„TVA colectata”

Formula contabila nr. 15

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Descarcarea gestiunii produselor finite vandute.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si performantelor

Aceasta operatiune produce:

scaderea valorii produselor finite cu 250.000 lei;

scaderea veniturilor reprezentand variatia stocurilor cu 250.000 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 345 „Produse finite” si 711 „Variatia stocurilor”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 345 „Produse finite” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o scadere a valorii produselor finite cu 250.000 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 711 „Variatia stocurilor” dupa functia contabila este un cont de venituri; deoarece are loc o scadere a veniturilor reprezentand variatia stocurilor cu 250.000 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Variatia stocurilor”

„Produse finite”

Formula contabila nr. 16

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Incasarea a jumatate din contravaloarea produselor finite vandute.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si a performantelor

Aceasta operatiune produce:

cresterea disponibilitatilor banesti din contul curent cu 178.500 lei (357.000 lei : 2);

scaderea creantelor fata de clienti cu 178.500 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 5121 „Conturi la banci in lei” si 4111 „Clienti”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 5121 „Conturi la banci in lei” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a disponibilitatilor banesti din contul curent cu 178.500 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 4111 „Clienti” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o scadere a creantelor fata de clienti cu 178.500 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Conturi la banci in lei

„Clienti”

Formula contabila nr. 17

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Acceptarea unui efect de comert.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si a performantelor

Aceasta operatiune produce:

cresterea creantelor privind efectele comerciale de primit cu 178.500 lei;

scaderea creantelor fata de clienti cu 178.500 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 413 „Efecte de primit de la clienti” si 4111 „Clienti”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 413 „Efecte de primit de la clienti” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a creantelor privind efectele comerciale cu 178.500 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 4111 „Clienti” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o scadere a creantelor fata de clienti cu 178.500 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Efecte de primit de la clienti”

„Clienti”

Formula contabila nr. 18

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Primirea efectului de comert.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si a performantelor

Aceasta operatiune produce:

cresterea creantele privind efectele comerciale de incasat cu 178.500 lei;

scaderea creantelor privind efectele comerciale de primit cu 178.500 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 5113 „Efecte de incasat” si 413 „Efecte de primit de la clienti”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 5113 „Efecte de incasat” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a creantelor privind efectele comerciale de incasat cu 178.500 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 413 „Efecte de primit de la clienti” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o scadere a creantelor privind efectele comerciale de primit cu 178.500 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Efecte de incasat”

„Efecte de primit de la clienti”

Formula contabila nr. 19

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Achizitie marfuri.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si a performantelor

Aceasta operatiune produce:

cresterea valorii marfurilor cu 40.000 lei;

cresterea creantelor brute fata de buget privind TVA deductibila cu 7.600 lei (19 % x 40.000 lei);

cresterea datoriilor fata de furnizori cu 47.600 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 371 „Marfuri”, 4426 „TVA deductibila” si 401 „Furnizori”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 371 „Marfuri” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a valorii marfurilor cu 40.000 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 4426 „TVA deductibila” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a creantelor brute fata de buget privind TVA deductibila cu 7.600 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 401 „Furnizori” dupa functia contabila este un cont de pasiv; deoarece are loc o crestere a datoriilor fata de furnizori cu 47.600 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Furnizori”

„Marfuri”

„TVA deductibila”

Formula contabila nr. 20

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Plata datoriei fata de furnizor.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si a performantelor

Aceasta operatiune produce:

scaderea disponibilitatilor banesti din contul curent cu 47.600 lei;

scaderea datoriilor fata de furnizori cu 47.600 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 5121 „Conturi la banci in lei” si 401 „Furnizori”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 5121 „Conturi la banci in lei” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o scadere a disponibilitatilor banesti din contul curent cu 47.600 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 401 „Furnizori” dupa functia contabila este un cont de pasiv; deoarece are loc o scadere a datoriilor fata de furnizori cu 47.600 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Furnizori”

„Conturi la banci in lei”

Formula contabila nr. 21

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Vanzare marfuri cu incasare in numerar.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si a performantelor

Aceasta operatiune produce:

cresterea veniturilor din vanzarea  marfurilor cu 70.000 lei;

cresterea datoriilor brute fata de buget privind TVA colectata cu 13.300 lei (19 % x 70.000 lei);

cresterea numerarului din casierie cu 83.300 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 707 „Venituri din vanzarea marfurilor”, 4427 „TVA colectata” si 5311 „Casa in lei”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” dupa functia contabila este un cont de venituri; deoarece are loc o crestere a veniturilor din vanzarea marfurilor cu 70.000 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 4427 „TVA colectata” dupa functia contabila este un cont de pasiv; deoarece are loc o crestere a datoriilor brute fata de buget privind TVA colectata cu 13.300 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 5311 „Casa in lei” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a creantelor fata de clienti cu 83.300 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Casa in lei”

„Venituri din vanzarea marfurilor”

„TVA colectata”

Formula contabila nr. 22

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Descarcarea gestiunii marfurilor vandute.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si a performantelor

Aceasta operatiune produce:

scaderea valorii marfurilor cu 55.000 lei;

cresterea cheltuielilor cu marfurile cu 55.000 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 371 „Marfuri” si 607 „Cheltuieli privind marfurile”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 371 „Marfuri” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o scadere a valorii marfurilor cu 55.000 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 607 „Cheltuieli privind marfurile” dupa functia contabila este un cont de cheltuieli; deoarece are loc o crestere a cheltuielilor cu materiile prime cu 55.000 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Cheltuieli privind marfurile”

371 „Marfuri”

Formula contabila nr. 23

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Depunerea numerarului la banca.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si a performantelor

Aceasta operatiune produce:

cresterea disponibilitatilor banesti din contul curent cu 83.300 lei;

scaderea numerarului din casierie cu 83.300 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 5121 „Conturi la banci in lei” si 5311 „Casa in lei”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 5121 „Conturi la banci in lei” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a disponibilitatilor banesti din contul curent cu 83.300 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 5311 „Casa in lei” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o scadere a creantelor fata de clienti cu 83.300 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Conturi la banci in lei

„Casa in lei”

Formula contabila nr. 24

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Inregistrarea consumului de energie electrica facturat de furnizor.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si a performantelor

Aceasta operatiune produce:

cresterea cheltuielilor privind energia electrica cu 7.000 lei;

cresterea creantelor brute fata de buget privind TVA deductibila cu 1.330 lei (19 % x 7.000 lei);

cresterea datoriilor fata de furnizori cu 8.330 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 605 „Cheltuieli privind energia si apa”, 4426 „TVA deductibila” si 401 „Furnizori”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 605 „Cheltuieli privind energia si apa” dupa functia contabila este un cont de cheltuieli; deoarece are loc o crestere a cheltuielilor privind energia electrica cu 7.000 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 4426 „TVA deductibila” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a creantelor brute fata de buget privind TVA deductibila cu 1.330 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 401 „Furnizori” dupa functia contabila este un cont de pasiv; deoarece are loc o crestere a datoriilor fata de furnizori cu 8.330 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Furnizori”

„Cheltuieli privind energia si apa”

„TVA deductibila”

Formula contabila nr. 25

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Inregistrarea facturii privind convorbirile telefonice.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si a performantelor

Aceasta operatiune produce:

cresterea cheltuielilor cu convorbirile telefonice cu 2.000 lei;

cresterea creantelor brute fata de buget privind TVA deductibila cu 380 lei (19 % x 2.000 lei);

cresterea datoriilor fata de furnizori cu 2.380 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 626 „Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii”, 4426 „TVA deductibila” si 401 „Furnizori”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 626 „Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” dupa functia contabila este un cont de cheltuieli; deoarece are loc o crestere a cheltuielilor privind energia electrica cu 2.000 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 4426 „TVA deductibila” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a creantelor brute fata de buget privind TVA deductibila cu 380 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 401 „Furnizori” dupa functia contabila este un cont de pasiv; deoarece are loc o crestere a datoriilor fata de furnizori cu 2.380 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Furnizori”

„Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii”

„TVA deductibila”

Formula contabila nr. 26

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Ridicare numerar de la banca.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si a performantelor

Aceasta operatiune produce:

scaderea disponibilitatilor banesti din contul curent cu 6.000 lei;

cresterea numerarului din casierie cu 6.000 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 5121 „Conturi la banci in lei” si 5311 „Casa in lei”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 5121 „Conturi la banci in lei” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o scadere a disponibilitatilor banesti din contul curent cu 6.000 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 5311 „Casa in lei” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a numerarului din casierie cu 6.000 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile 

Formula contabila este:

„Casa in lei”

„Conturi la banci in lei”

Formula contabila nr. 27

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Plata avansului de trezorerie in numerar.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si performantelor

Aceasta operatiune produce:

scaderea numerarului din casierie cu 5.600 lei;

cresterea valorii avansurilor de trezorerie cu 5.600 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 5311 „Casa in lei” si 542 „Avansuri de trezorerie”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 5311 „Casa in lei” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o scadere a numerarului din casierie cu 5.600 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 542 „Avansuri de trezorerie” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o scadere a valorii avansurilor de trezorerie cu 5.600 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Avansuri de trezorerie”

„Casa in lei”

Formula contabila nr. 28

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Justificarea avansului de trezorerie.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si performantelor

Aceasta operatiune produce:

scaderea valorii avansurilor de trezorerie acordatre cu 5.600 lei;

cresterea cheltuielilor cu deplasarile cu 5.026 lei;

cresterea numerarului din casierie cu 574 lei (5.600 lei – 5.026 lei).

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 542 „Avansuri de trezorerie”, 625 „Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari” si 5311 „Casa in lei”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 542 „Avansuri de trezorerie” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o scadere a valorii avansurilor de trezorerie cu 5.600 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 625 „Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari” dupa functia contabila este un cont de cheltuieli; deoarece are loc o crestere a cheltuielilor cu deplasarile cu 5.026 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 5311 „Casa in lei” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a numerarului din casierie cu 574 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Avansuri de trezorerie”

„Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari”

„Casa in lei”

Formula contabila nr. 29

Stabilirea naturii operatiunii economice

Inregistrarea amortizarii utilajelor.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si performantelor

Aceasta operatiune produce:

scaderea valorii utilajelor datorita cresterii valorii amortizarii utilajelor cu 30.000 lei;

cresterea cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor cu 30.000 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 2813 „Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor” si 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 2813 „Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor” dupa functia contabila este un cont de pasiv; deoarece are loc o crestere a valorii amortizarii utilajelor cu 30.000 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor” dupa functia contabila este un cont de cheltuieli; deoarece are loc o crestere a cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor cu 30.000 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”

„Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor”

Formula contabila nr. 30

Stabilirea naturii operatiunii economice

Inregistrarea amortizarii aparaturii birotice.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si performantelor

Aceasta operatiune produce:

scaderea valorii aparaturii birotice datorita cresterii valorii amortizarii aparaturii birotice cu 20.000 lei;

cresterea cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor cu 20.000 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 2814 „Amortizarea altor imobilizari corporale” si 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 2814 „Amortizarea altor imobilizari corporale” dupa functia contabila este un cont de pasiv; deoarece are loc o crestere a valorii amortizarii aparaturii birotice cu 20.000 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor” dupa functia contabila este un cont de cheltuieli; deoarece are loc o crestere a cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor cu 20.000 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”

„Amortizarea altor imobilizari corporale”

Formula contabila nr. 31

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Inregistrarea lipsei la inventar pentru stocurile de materii prime.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si performantelor

Aceasta operatiune produce:

scaderea valorii materiilor prime cu 1.400 lei;

cresterea cheltuielilor cu materiile prime cu 1.400 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 301 „Materii prime” si 601 „Cheltuieli cu materiile prime”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 301 „Materii prime” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o scadere a valorii materiilor prime cu 1.400 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 601 „Cheltuieli cu materiile prime” dupa functia contabila este un cont de cheltuieli; deoarece are loc o crestere a cheltuielilor cu materiile prime cu 1.400 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Cheltuieli cu materiile prime”

„Materii prime”

Formula contabila nr. 32

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Imputarea contravalorii lipsei de materii prime.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si performantelor

Aceasta operatiune produce:

cresterea altor venituri din exploatare cu 2.000 lei.

cresterea datoriilor brute fata de buget privind TVA colectata cu 380 lei (19 % x 2.000 lei);

cresterea altor creante fata de personal cu 2.380 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 7588 „Alte venituri din exploatare”, 4427 „TVA colectata” si 4282 „Alte creante in legatura cu personalul”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 7588 „Alte venituri din exploatare” dupa functia contabila este un cont de venituri; deoarece are loc o crestere a altor venituri din exploatare cu 2.000 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 4427 „TVA colectata” dupa functia contabila este un cont de pasiv; deoarece are loc o crestere a datoriilor brute fata de buget privind TVA colectata cu 380 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 4282 „Alte creante in legatura cu personalul” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a altor creante fata de personal cu 2.380 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Alte creante in legatura cu personalul”

„Alte venituri din exploatare”

„TVA colectata”

Formula contabila nr. 33

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Inregistrarea plusului la inventar pentru stocurile de produse finite.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si performantelor

Aceasta operatiune produce:

cresterea valorii produselor finite cu 1.000 lei;

cresterea veniturilor reprezentand variatia stocurilor cu 1.000 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 345 „Produse finite” si 711 „Variatia stocurilor”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 345 „Produse finite” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a valorii produselor finite cu 1.000 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 711 „Variatia stocurilor” dupa functia contabila este un cont de venituri; deoarece are loc o crestere a veniturilor reprezentand variatia stocurilor cu 1.000 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Produse finite”

„Variatia stocurilor”

Formula contabila nr. 34

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Inregistrarea plusului la inventar pentru stocurile de marfuri.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si performantelor

Aceasta operatiune produce:

cresterea valorii marfurilor cu 200 lei;

scaderea cheltuielilor cu marfurile cu 200 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 371 „Marfuri” si 607 „Cheltuieli privind marfurile”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 371 „Marfuri” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a valorii marfurilor cu 200 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 607 „Cheltuieli privind marfurile” dupa functia contabila este un cont de cheltuieli; deoarece are loc o scadere a cheltuielilor cu marfurile cu 200 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Marfuri”

„Cheltuieli privind marfurile”

Formula contabila nr. 35

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Inregistrarea provizioanelor pentru deprecierea produselor finite.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si performantelor

Aceasta operatiune produce:

scaderea valorii stocului produselor finite datorita cresterii valorii ajustarilor pentru deprecieri cu 2.000 lei

cresterea cheltuielilor cu provizioanele pentru deprecierea produselor finite cu 2.000 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 3945 „Ajustari pentru deprecierea produselor finite” si 6814 „Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 3945 „Ajustari pentru deprecierea produselor finite” dupa functia contabila este un cont de pasiv; deoarece are loc o crestere a valorii provizioanelor pentru deprecierea valorii produselor finite cu 2.000 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 6814 „Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante” dupa functia contabila este un cont de cheltuieli; deoarece are loc o crestere a cheltuielilor cu provizioanele pentru deprecierea activelor circulante cu 2.000 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante”

„Ajustari pentru deprecierea produselor finite”

Formula contabila nr. 36

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Regularizarea TVA.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si a performantelor

Aceasta operatiune produce:

scaderea datoriilor brute fata de buget privind TVA colectata cu 101.080 lei;

scaderea creantelor brute fata de buget privind TVA deductibila cu 63.236 lei;

cresterea datoriilor nete fata de buget privind TVA de plata cu 37.844 lei (101.080 lei – 63.236 lei).

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 4427 „TVA colectata”, 4426 „TVA deductibila” si 4423 „TVA de plata”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilorContul 4427 „TVA colectata” dupa functia contabila este un cont de pasiv; deoarece are loc o scadere a datoriilor brute fata de buget privind TVA colectata cu 101.080 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 4426 „TVA deductibila” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o scadere a creantelor brute fata de buget privind TVA deductibila cu 63.236 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 4423 „TVA de plata” dupa functia contabila este un cont de pasiv; deoarece are loc o crestere a datoriilor nete fata de buget privind TVA de plata cu 37.844 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„TVA colectata”

„TVA deductibila”

„TVA de plata”

Formula contabila nr. 37

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Inregistrarea impozitului pe profit.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si a performantelor

Aceasta operatiune produce:

cresterea cheltuielilor cu impozitul pe profit cu 37.500 lei;

cresterea datoriilor fata de buget privind impozitul pe profit cu 37.500 lei.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” si 441 „Impozitul pe profit/venit”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” dupa functia contabila este un cont de cheltuieli; deoarece are loc o crestere a cheltuielilor cu salariile cu 37.500 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 441 „Impozitul pe profit/venit” dupa functia contabila este un cont de pasiv; deoarece are loc o crestere a datoriei privind impozitul pe profit cu 37.500 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Cheltuieli cu impozitul pe profit”

„Impozitul pe profit/venit”

Formula contabila nr. 38

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Inchiderea conturilor de cheltuieli.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si performantelor

Inchiderea conturilor de cheltuieli nu produce modificari in pozitia financiara si performantele unei intreprinderi.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 601 „Cheltuieli cu materiile prime”, 605 „Cheltuieli privind energia si apa”, 607 „Cheltuieli privind marfurile”, 625 „Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari”, 626 „Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii”, 6583 „Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital”, 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”, 6814 „Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante”, 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” si 121 „Profit si pierdere”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 601 „Cheltuieli cu materiile prime” – deoarece se incorporeaza in rezultatul curent al exercitiului cheltuieli cu materiile prime in suma de 91.400 lei contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 605 „Cheltuieli privind energia si apa” – deoarece se incorporeaza in rezultatul curent al exercitiului cheltuieli cu energia electrica in suma de 7.000 lei contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 607 „Cheltuieli privind marfurile” – deoarece se incorporeaza in rezultatul curent al exercitiului cheltuieli privind marfurile in suma de 60.800 lei contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 625 „Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari” – deoarece se incorporeaza in rezultatul curent al exercitiului cheltuieli cu deplasari in suma de 5.026 lei contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 626 „Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” – deoarece se incorporeaza in rezultatul curent al exercitiului cheltuieli cu convorbiri telefonice in suma de 2.000 lei contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 6583 „Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital” – deoarece se incorporeaza in rezultatul curent al exercitiului cheltuieli privind activele cedate in suma de 110.000 lei contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor” – deoarece se incorporeaza in rezultatul curent al exercitiului cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor in suma de 50.000 lei contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 6814 „Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante” – deoarece se incorporeaza in rezultatul curent al exercitiului cheltuieli cu provizioanele pentru deprecierea produselor finite in suma de 2.000 lei contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” – deoarece se incorporeaza in rezultatul curent al exercitiului cheltuieli cu impozitul pe profit in suma de 37.500 lei contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 121 „Profit si pierdere” – deoarece se incorporeaza in rezultatul curent al exercitiului cheltuielile la sfarsitul lunii in suma totala de 365.726 lei contul se debiteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Profit si pierdere”

„Cheltuieli cu materiile prime”

„Cheltuieli privind energia si apa”

„Cheltuieli privind marfurile”

„Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari”

„Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii”

„Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital”

„Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”

„Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante”

„Cheltuieli cu impozitul pe profit”

Formula contabila nr. 39

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Inchiderea conturilor de venituri.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si performantelor

Inchiderea conturilor de venituri nu produce modificari in pozitia financiara si performantele unei intreprinderi.

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 701 „Venituri din vanzarea produselor finite”, 707 „Venituri din vanzarea marfurilor”, 711 „Variatia stocurilor”, 7583 „Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital”, 7588 „Alte venituri din exploatare” si 121 „Profit si pierdere”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 701 „Venituri din vanzarea produselor finite” – deoarece se incorporeaza in rezultatul curent al exercitiului veniturile din vanzarea produselor finite in suma de 300.000 lei contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 707 „Venituri din vanzarea marfurilor” – deoarece se incorporeaza in rezultatul curent al exercitiului veniturile din vanzarea marfurilor in suma de 80.000 lei contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 711 „Variatia stocurilor” – deoarece se incorporeaza in rezultatul curent al exercitiului veniturile din variatia stocurilor in suma de 49.000 lei contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 7583 „Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital” – deoarece se incorporeaza in rezultatul curent al exercitiului veniturile din vanzarea utilajelor in suma de 150.000 lei contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 7588 „Alte venituri din exploatare” – deoarece se incorporeaza in rezultatul curent al exercitiului alte venituri din exploatare in suma de 2.000 lei contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 121 „Profit si pierdere” – deoarece se incorporeaza in rezultatul curent al exercitiului veniturile la sfarsitul lunii in suma totala de 483.000 lei contul se crediteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Profit si pierdere”

„Venituri din vanzarea produselor finite”

„Venituri din vanzarea marfurilor”

„Variatia stocurilor”

„Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital”

„Alte venituri din exploatare”

Formula contabila nr. 40

1) Stabilirea naturii operatiunii economice

Inregistrarea repartizarii profitului la sfarsitul exercitiului financiar N.

2) Stabilirea influentelor operatiunii asupra pozitiei financiare si performantelor

Aceasta operatiune produce:

cresterea valorii profitului repartizat cu 117.274 lei (483.000 lei – 365.726 lei);

cresterea rezervelor legale cu 4.774 lei;

Observatie Rezerva legala posibil de constituit este data de cea mai mica dintre sumele S1 si S2, unde:

S1 = 5 % x profitul brut = 5 % x ((483.000 lei – (365.726 lei – 37.500 lei) = 7.739 lei.

Observatie Profitul brut este dat de diferenta dintre veniturile totale (483.000 lei) si cheltuielile totale (365.726 lei) din care se elimina cheltuielile cu impozitul pe profit (37.500 lei).

S2 = 20 % x capitalul social – rezerva legala constituita anterior = 20 % x 240.000 lei – 43.226 lei = 4.774 lei.

cresterea rezultatului reportat cu 112.500 lei (117.274 lei – 4.774 lei).

3) Stabilirea conturilor corespondente

Conturile corespondente sunt: 129 „Repartizarea profitului”, 1061 „Rezerve legale” si 117 „Rezultatul reportat”.

4) Aplicarea regulilor de functionare a conturilor

Contul 129 „Repartizarea profitului” dupa functia contabila este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a valorii profitului repartizat cu 117.274 lei, contul se debiteaza cu suma respectiva.

Contul 1061 „Rezerve legale” dupa functia contabila este un cont de pasiv; deoarece are loc o crestere a rezervelor legale cu 4.774 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

Contul 117 „Rezultatul reportat” este un cont bifunctional care in acest caz dupa functia contabila este un cont de venituri; deoarece are loc o crestere a rezultatului reportat cu 112.500 lei, contul se crediteaza cu suma respectiva.

5) Intocmirea formulei contabile

Formula contabila este:

„Repartizarea profitului”

„Rezerve legale”

„Rezultatul reportat”

B. Intocmirea evidentei cronologice

Registrul Jurnal

Nr.

Explicatii

Simbol si denumire conturi corespondente

Sume

op.

f.c.

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Vanzare utilaje

„Debitori diversi”

„Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital”

„TVA colectata”

Scoaterea din evidenta a utilajelor vandute

„Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor”

„Cheltuieli cu activele cedate si alte operatii de capital”

„Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”

Incasarea contravalorii utilajelor vandute

„Conturi la banci in lei”

„Debitori diversi”

Achizitie aparatura birotica

„Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active imobilizate”

„TVA deductibila”

„Furnizori de imobilizari”

Plata datoriei fata de furnizor

„Furnizori de imobilizari”

„Conturi la banci in lei”

Achizitie materii prime

„Materii prime”

„TVA deductibila”

„Furnizori”

Plata datoriei fata de furnizor

„Furnizori”

„Conturi la banci in lei”

Consum materii prime

„Cheltuieli cu materiile prime”

„Materii prime”

Transferul materiilor prime la marfuri

„Marfuri”

„Materii prime”

Vanzare marfuri

„Clienti”

„Venituri din vanzarea marfurilor”

„TVA colectata”

Descarcarea gestiunii marfurilor vandute

„Cheltuieli privind marfurile”

„Marfuri”

Incasarea contravalorii marfurilor vandute

„Conturi la banci in lei”

„Clienti”

Obtinere produse finite

„Produse finite”

711 „Variatia stocurilor”

Vanzare produse finite

„Clienti”

„Venituri din vanzarea produselor finite”

„TVA colectata”

Descarcarea gestiunii produselor finite vandute

„Variatia stocurilor”

„Produse finite”

Incasarea a jumatate din contravaloarea produselor finite vandute

„Conturi la banci in lei”

„Clienti”

Acceptarea unui efect de comert

„Efecte de primit de la clienti”

„Clienti”

Primirea efectului de comert

„Efecte de incasat”

„Efecte de primit de la clienti”

Achizitie marfuri

„Marfuri”

„TVA deductibila”

„Furnizori”

Plata datoriei fata de furnizor

„Furnizori”

„Conturi la banci in lei”

Vanzare marfuri cu incasare in numerar

„Casa in lei”

„Venituri din vanzarea marfurilor”

„TVA colectata”

Descarcarea gestiunii marfurilor vandute

„Cheltuieli privind marfurile”

„Marfuri”

Depunerea numerarului la banca

„Conturi la banci in lei”

„Casa in lei”

Inregistrarea consumului de energie electrica facturat de furnizor

„Cheltuieli privind energia si apa”

„TVA deductibila”

„Furnizori”

Inregistrarea facturii privind convorbirile telefonice

„Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii”

„TVA deductibila”

„Furnizori”

Ridicare numerar de la banca

„Casa in lei”

„Conturi la banci in lei”

Plata unui avans de trezorerie

„Avansuri de trezorerie”

„Casa in lei”

Justificare avans de trezorerie

„Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari”

„Casa in lei”

„Avansuri de trezorerie”

Inregistrarea amortizarii utilajelor

„Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”

„Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor”

Inregistrarea amortizarii aparaturii birotice

„Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”

„Amortizarea altor imobilizari necorporale”

Inregistrarea lipsei la inventar pentru stocurile de materii prime

„Cheltuieli cu materiile prime”

„Materii prime”

Imputarea contravalorii lipsei de materii prime

„Alte creante in legatura cu personalul”

„Alte venituri din exploatare”

„TVA colectata”

Inregistrarea plusului la inventar pentru stocurile de produse finite

„Produse finite”

711 „Variatia stocurilor”

Inregistrarea plusului la inventar pentru stocurile de marfuri

„Marfuri”

„Cheltuieli privind marfurile”

Inregistrarea provizioanelor pentru deprecierea produselor finite

„Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante”

„Ajustari pentru deprecierea produselor finite”

Regularizarea TVA

„TVA colectata”

„TVA deductibila”

„TVA de plata”

Inregistrarea impozitului pe profit

„Cheltuieli cu impozitul pe profit”

„Impozitul pe profit/venit”

Inchidere conturi de cheltuieli

„Profit si pierdere”

„Cheltuieli cu materiile prime”

„Cheltuieli privind energia si apa”

„Cheltuieli privind marfurile”

„Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari”

„Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii”

„Cheltuieli cu activele cedate si alte operatii de capital”

„Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”

„Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante”

„Cheltuieli cu impozitul pe profit”

Inchiderea conturilor de venituri

„Venituri din vanzarea produselor finite”

„Venituri din vanzarea marfurilor”

„Variatia stocurilor”

„Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital”

„Alte venituri din exploatare”

„Profit si pierdere”

Repartizarea profitului

Repartizarea profitului”

„Rezerve legale”

„Rezultat reportat”

TOTAL:

x

x

C. Intocmirea evidentei sistematice

Registrul Cartea – Mare

D 

1012 „Capital subscris varsat”

C

D 

1061 „Rezerve legale”

C

SIc

SIc 43.226

4.774

Rd

Rc

TSd

TSc

Rd

Rc

SFc

TSd 0

TSc

SFc 48.000

D 

1068 „Alte rezerve”

C

D 

117 „Rezultat reportat”

C

SIc 76.774

Rd

Rc

Rd

Rc

TSd 0

TSc

TSd 0

TSc

SFc 76.774

SFc 112.500

D 

121 „Profit si pierdere”

C

D 

129 „Repartizarea profitului”

C

365.726

(39) 483.000

117.274

Rd

Rc

Rd

Rc

TSd

TSc

TSd

TSc

SFc 117.274

SFd

D 

2131 „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”

C

D 

„Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte imobilizari corporale”

C

SId 700.000


(2) 300.000

200.000

Rd

Rc

Rd

Rc

TSd

TSc

TSd

TSc

SFd 400.000

SFd 200.000

D 

2813 „Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor”

C

D 

2814 „Amortizarea altor imobilizari corporale”

C

(2) 190.000

SIc 400.000

(29) 30.000

(30) 20.000

Rd

Rc

Rd

Rc

TSd 0

TSc

TSd

TSc

SFc 20.000

SFc

D 

301 „Materii prime”

C

D 

345 „Produse finite”

C

SId 40.000

80.000

(8) 90.000

(9) 6.000

1.400

SId 60.000

200.000

1.000

(15) 250.000

Rd

Rc

Rd

Rc

TSd

TSc

TSd

TSc

SFd 22.600

SFd 11.000

D 

371 „Marfuri”

C

D 

3945 „Ajustari pentru deprecierea produselor finite”

C

SId 30.000

6.000

40.000

200

6.000

(22) 55.000

(35) 2.000

Rd

Rc

TSd 0

TSc

Rd

Rc

SFc 2.000

TSd

TSc

SFd 15.200

D 

401 „Furnizori”

C

D 

404 „Furnizori de imobilizari”

C

95.200

47.600

SIc 240.000

95.200

(19) 47.600

(24) 8.330

(25) 2.380

238.000

(4) 238.000

Rd

Rc

TSd

TSc

Rd

Rc

TSd

TSc

SFc 250.710

D 

4111 „Clienti”

C

D 

413 „Efecte de primit de la clienti”

C

11.900

357.000

(12) 11.900

(16) 178.500

(17) 178.500

178.500

(18) 178.500

Rd

Rc

TSd

TSc

Rd

Rc

TSd

TSc

D 

4282 „Alte creante in legatura cu personalul”

C

D

441 „Impozitul pe profit/venit”

C

(32) 2.380

(37) 37.500

Rd

Rc

Rd

Rc

TSd

TSc 0

TSd

TSc 37.500

SFd 2.380

SFc 37.500

D 

4426 „TVA deductibila”

C

D 

4427 „TVA colectata”

C

38.000

15.200

7.600

1.330

380

(36) 62.510

(1) 28.500

1.900

(14) 57.000

(21) 13.300

380

Rd

Rc

Rd

Rc

TSd

TSc

TSd

TSc

D 

4423 „TVA de plata”

C

D 

461 „Debitori diversi”

C

(36) 38.570

178.500

(1) 178.500

Rd

Rc

Rd

Rc

TSd

TSc

TSd

TSc

D 

5121 „Conturi la banci in lei”

C

D

5311 „Casa in lei”

C

SId 160.000

178.500

11.900

83.300

(5) 238.000

(7) 95.200

(20) 47.600

6.000

SId 10.000

83.300

6.000

574

(23) 83.300

5.600

Rd

Rc

Rd

Rc

TSd

TSc

TSd

TSc

SFd 10.974

SFd 225.400

D 

5113 „Efecte de incasat”

C

D

542 „Avansuri de trezorerie”

C

(18) 178.500

5.600

5.600

Rd

Rc

Rd

Rc 5.600

TSd

TSc 0

TSd

TSc 5.600

SFd

D 

601 „Cheltuieli cu materiile prime”

C

D 

605 „Cheltuieli cu energia si apa”

C

(8) 90.000

1.400

(38) 91.400

7.000

7.000

Rd

Rc

Rd

Rc

TSd

TSc

TSd

TSc

D 

607 „Cheltuieli cu marfurile”

C

D 

625 „Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari”

C

(11) 6.000

55.000

200

(38) 60.800

5.026

5.026

Rd

Rc

Rd

Rc

TSd

TSc

TSd

TSc

D 

626 „Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii”

C

D 

6583 „Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital”

C

(25) 2.000

2.000

110.000

(38) 110.000

Rd

Rc

Rd

Rc

TSd

TSc

TSd

TSc

D 

6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”

C

D 

„Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante”

C

(29) 30.000

20.000

(38) 50.000

(35) 2.000

2.000

Rd

Rc

Rd

Rc

TSd

TSc

TSd

TSc

D 

691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit”

C

D 

701 „Venituri din vanzarea produselor finite”

C

37.500

(38) 37.500

Rd

Rc

Rd

Rc

TSd

TSc

TSd

TSc

D 

707 „Venituri din vanzarea marfurilor”

C

D 

711 „Variatia stocurilor”

C

80.000

(10) 10.000

(21) 70.000

(15) 250.000

(33) 1.000

Rd

Rc

Rd

Rc

TSd

TSc

TSd

TSc

D

7583 „Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital”

C

D 

7588 „Alte venituri din exploatare”

C

(1) 150.000

(39) 2.000

(32) 2.000

Rd

Rc

Rd

Rc

TSd

TScTSd

TSc

D. Intocmirea balantei de verificare

Balanta de verificare

Simbol conturi

Denumire conturi

Solduri initiale

Rulaje

Total sume

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Capital subscris nevarsat

Rezerve legale

Alte rezerve

Rezultat reportat

Profit si pierdere

Repartizarea profitului

Echipamente tehnologice (masini, utilaje, instalatii de lucru)

„Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active imobilizate”

„Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor”

Amortizarea altor imobilizari corporale

Materii prime

Produse finite

Marfuri

Ajustari pentru deprecierea produselor finite

Furnizori

Furnizori de imobilizari

Clienti

Efecte de primit de la clienti

Alte creante in legatura cu personalul

Impozitul pe profit/venit

TVA de plata

TVA deductibila

TVA colectata

Debitori diversi

Efecte de incasat

Conturi la banci in lei

Casa in lei

Avansuri de trezorerie

Cheltuieli cu materiile prime

Cheltuieli cu energia si apa

Cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante

Cheltuieli cu impozitul pe profit

Venituri din vanzarea produselor finite

Venituri din vanzarea marfurilor

Variatia stocurilor

Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital

Alte venituri din exploatare

TOTAL GENERAL

Observatii

Cele patru egalitati ale balantei de verificare pot fi observate pe ultimul rand al acesteia.

Referitor la totalurile balantei de verificare se poate observa corelatia:

Solduri initiale totale + Rulaje totale = Total sume totale, adica

1.000.000 lei + 4.297.970 lei = 5.297.970 lei.

Referitor la legatura dintre balanta de verificare si evidenta cronologica (Registrul Jurnal) se poate observa corelatia:

Rulaje totale din balanta de verificare = Totalul sumelor din Registrul Jurnal

E. Intocmirea situatiilor financiare anuale

Observatie Pentru simplificare vom prezenta numai modul de intocmire a bilantului respectiv al contului de profit si pierdere. De asemenea, desi in practica, situatiile financiare se intocmesc in „mii lei”, din motive didactice, vom prezenta situatiile financiare in „lei”.

Bilant final

ACTIVE

PASIVE

Elemente

Sume

Elemente

Sume

Utilaje (2131 – 2813)

Aparatura birotica (214 – 2814)

Materii prime (301)

Produse finite (345 – 394)

Marfuri (371)

Alte creante in legatura cu personalul (4282)

Efecte de incasat

Conturi curente la banci (5121)

Casa (5311)

Datorii (total)

Furnizori (401)

Impozit pe profit (441)

TVA de plata (4423)

Capitaluri proprii (total)

Capital social varsat

Rezerve legale

Alte rezerve

Rezultat reportat

Rezultatul exercitiului

Repartizarea profitului

TOTAL ACTIVE

TOTAL PASIVE

Observatii

Amortizarea si ajustarile pentru deprecierea produselor finite sunt active rectificative astfel ca valoarea lor apare scazuta din valoarea activelor la care se refera.

Desi contul 129 „Repartizarea profitului” are sold debitor, suma aferenta apare in categoria capitalurilor proprii in rosu pentru ca marimea profitului sa nu apara de doua ori.

Contul de profit si pierdere final

VENITURI

CHELTUIELI

Elemente

Sume

Elemente

Sume

Venituri din vanzarea produselor finite (701)

Venituri din vanzarea marfurilor (707)

Variatia stocurilor (711)

Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital (7583)

Alte venituri din exploatare (7588)

Cheltuieli cu materiile prime (601)

Cheltuieli cu energia si apa (605)

Cheltuieli privind marfurile (607)

Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari (625)

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii (626)

Cheltuieli cu activele cedate si alte operatii de capital (6583)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor (6811)

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante (6814)

Cheltuieli privind impozitul pe profit (691)

Total venituri

Total cheltuieli

REZULTATUL EXERCITIULUI = Total venituri – Total cheltuieli

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu