Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie » contabilitate
Codul de etica aplicat auditorilor financiari profesionisti de practica publica

Codul de etica aplicat auditorilor financiari profesionisti de practica publica
Codul de etica aplicat auditorilor financiari profesionisti de practica publica

Conform definitiei existente in „Standardele Internationale de Audit”, angajamentul de audit consta in solicitarea exprimarii unei opinii asupra unor informatii financiare din partea unui auditor financiar de practica publica.

In asumarea acestui angajament, auditorii financiari profesionisti de practica piblica trebuie sa respecte cerintele de integritate, independenta si obiectivitate.

Factorii, ce pot influenta independenta auditorilor, pot fi :

Legatura financiara cu clientii sau cu afacerile lor
Auditorii trebuie sa evite urmatoarele situatii :

- detinerea unui interes financiar direct sau indirect in activitatea clientului ;

- acordarea sau primirea de credite de la clientul sau, de la orice membru al conducerii sau de la administratorul principal al unei societati cliente ;

- detinerea unui interes financiar in asociatie sau cu un salariat sau actionar ;

- detinerea unui interes fata de o filiala, sucursala sau entitate care nu este client, care are o relatie de investitor cu clientul sau o relatie, in care acea entitate are calitatea de subiect de investitie.

In general, auditorul financiar trebuie sa fie independent fata de client si fata de toate entitatile tulelate, sucursalele si filialele sale.

Independenta auditorilor financiari care au sau au avut functii in cadrul societatii:

Nu permite ca auditorul sa fie sau sa fi fost in timpul auditarii sau imediat anterior acestei activitati, membru al Consiliului de Administratie, functionar, angajat al clientului sau asociat al unui membru al conducerii.

Daca auditorul se afla intr-una din situatiile de mai sus in perioada imediat precedenta angajamentului, aceasta nu trebuie sa fie mai mica de doi ani sau decat perioada prevazuta de lege.

Alte servicii aduse clientilor de audit

Serviciile profesionale necesita aptitudini contabile, ce implica activitati conexe auditului financiar, si includ contabilitate, audit, consultanta fiscala si monetara, servicii de management financiar.

In situatia in care auditorul financiar de practica publica este solicitat sa ofere, in afara serviciilor de audit, si alte activitati unui client, el trebuie sa fie atent sa nu execute functii de conducere sau sa ia decizii de conducere, responsabilitati ce revin Consiliului de Administratie si conducerii firmei clienta.

Este probabil ca, in afara de situatiile exceptionale, clientii mai mari sa nu solicite aceste servicii conexe. Exista insa, societati mici, care nu au personal contabil angajat, iar pregatirea stiintifica este frecvent solicitata la un auditor.

Auditorul poate executa asemenea servicii, in conditiile respectarii unor cerinte, pentru a nu fi afectata integritatea si independenta sa.

a.      Trebuie sa lipseasca orice relatii sau asociere de relatii cu clientul pentru a evita  conflictele de interese.

b.     Clientul este responsabil pentru situatiile financiare.

c.      Auditorul financiar profesionist de practica publica nu trebuie sa-si asume rolul angajatorului si sa nu ia decizii in numele conducerii.

d.     Este necesara efectuarea unor teste de audit, chiar daca auditorul a preluat sau a facut anumite inregistrari.

Relatiile personale si de familie pot afecta independenta. Este necesara asigurarea ca nici o relatie de acest tip nu compromite obiectivitatea auditorului.

Pentru a evita aparitia unor presiuni, auditorul profesionist nu trebuie sa accepte un mandat de audit de la un client, unde are in conducere rude pana la gradul IV.

Camera auditorilor trebuie sa informeze membrii asupra tipurilor de situatii care pot genera posibilitatea exercitarii de presiuni asupra lor.

Onorarii

In situatia in care onorariile succesive de la un client sau grup de clienti au o pondere mare in onorariile brute totale, auditorul financiar profesionist de practica publica poate deveni dependent de acel client si poate genera suspiciuni privind independenta sa.

Este dificil de precizat procentul din onorariile unor asociati, care este la limita inacceptabilului.

Auditorul trebuie sa fie atent ca acele onorarii sa nu depaseasca limita ‘rezonabilului’, astfel incat independenta sa nu fie afectata.

Se doreste ca organizatiile membre sa emita recomandari sau reguli pentru membrii lor asupra acestui subiect. Aceste reguli sau recomandari trebuie sa fie in legatura cu conditiile economice ale fiecarei tari si nivelul de dezvoltare al profesiei de auditor financiar.

Onorarii conditionate

Serviciile nu trebuie sa fie oferite unui client conform unui acord, prin care nu se percepe nici un onorariu, in afara de cazul obtinerii unui rezultat specificat sau cand onorariul este conditionat in alt mod de descoperirile sau rezultatele serviciilor respective.Onorariile incasate pe baza unui procent sau unei baze asemanatoare sunt onorarii conditionate. Exceptie fac cele fixate de o instanta judecatoreasca sau o autoritate publica.

Bunurile si serviciile

Acceptarea bunurilor si serviciilor oferite de catre un client si chiar a ospitalitatii exagerate, de catre auditori, soti sau copii aflati in intretinerea lor, reprezinta o amenintare asupra independentei. Exceptie fac cele oferite in termeni comerciali, care nu sunt mai favorabile decat pentru public.

Proprietatea asupra capitalului

Intregul capital al unei firme de audit ar trebui sa fie detinut in totalitate de auditorii financiari de practica publica. Daca intregul capital sau o parte din acesta este detinuta de terti sau finantata de acestia, atunci ei pot influenta auditorul in misiunea pe care o are, dar nu in mod direct.

Participarea altor persoane la capitalul unei firme de audit este permisa, daca acesta are calitatea de angajat in firma respectiva si drepturile de vot apartin in exclusivitate auditorilor financiari.

Fosti parteneri

Un partener poate parasi societatea prin demisie, pensionare, incheiere a contractului sau vanzare a cabinetului. In aceasta situatie, acest asociat poate accepta o functie de la un client al cabinetului, la care a fost responsabil de misiune in timpul auditului sau al unui alt angajament asumat de cabinet, independenta cabinetului nefiind afectata.

Litigiile in desfasurare sau iminente

Litigiile in care sunt implicati auditorii financiari si un client pot afecta independenta si obiectivitatea activitatii desfasurare, deci si relatiile normale cu clientul.

Nu se poate preciza cu siguranta momentul din care va deveni nepotrivit pentru auditorul financiar sa continuie sa raporteze. Auditorul financiar trebuie sa ia in considerare circumstantele, in care publicul va aprecia ca independenta auditorului este afectata de litigiu.

Asocierea pe termen lung a personalului cu experienta cu clientii de audit

Exista pericolul ca o implicare pe termen lung a unui auditor financiar de practica publica cu un client, sa conduca la relatii foarte apropiate, care pot fi intelese ca o subminare a obiectivitatii si independentei.

O solutie ar fi o rotatie regulata a personalului cu experienta pe durata unei anumite misiuni de audit. O astfel de rotatie trbuie sa ofere o combinatie a personalului cu experienta cu personal nou si o tranzitie ordonata. In firmele mici, este dificil sa se realizeze o astfel de rotatie.

In aceasta situatie, trebuie sa fie aplicate masuri de siguranta alternative, cum ar fi incheierea unor acorduri permanente de consultanta externa cu un alt auditor financiar experimentat sau cu orice alt serviciu disponibil furnizat de organizatia profesionala pentru asemenea scopuri.

Auditorul financiar de practica publica, care indeplineste servicii pentru un client, are obligatia de a le realiza cu integritate si obiectivitate, in concordanta cu standardele tehnice adecvate. El va aplica cunostintele profesionale si cele dobandite prin pregatire si experienta. Pentru serviciile prestate, auditorul este indreptatit sa primeasca o remuneratie.

Onorariile profesionale trebuie sa reflecte in mod corect valoarea serviciilor profesionale prestate clientului, luand in considerare urmatorele aspecte :

indemanarea si cunostintele necesare ;

nivelul necesar de pregatire si experienta al persoanelor angajate ;

timpul petrecut in derularea serviciilor profesionale ;

gradul de responsabilitate in derularea serviciilor impuse.

In mod normal, onorariile sunt calculate pe baza unui tarif /ora sau zi, adecvat derularii serviciilor profesionale si sunt in sarcina fiecarui auditor sa le determine. Ele trebuie sa fie influentate de conditiile legale, sociale si economice ale fiecarei tari.

Cand se stabileste nivelul onorariului, ce va fi aplicat unui client pentru derularea unor servicii, un auditor trebuie sa se asigure ca, in urma aplicarii onorariului solicitat :

calitatea muncii si atentia cuvenita vor fi conforme tuturor standardelor profesionale si procedurilor de control al calitatii ;

clientul nu va fi indus in eroare cu privire la anvergura serviciilor, pe care onorariile intentioneaza sa le acopere, precum si in legatura cu baza dupa care vor fi percepute onorariile viitoare.Proprietarii unei afaceri au dreptul de a-si alege consultantii si de a-i schimba cu altii. Avandu-se in vedere importanta protejarii intereselor legitime ale proprietarilor, este important ca un auditor financiar de practica publica, care este solicitat sa inlocuiasca un alt auditor, sa aibe posibilitatea sa se asigure de faptul ca nu exista motive profesionale pentru ca numirea sa nu fie acceptata.

In ceea ce priveste posibilitatea de a se face cunoscute prin publicitate serviciile de audit oferite de diverse firme de audit sau auditori individuali, aceasta depinde de conditiile legale, sociale si economice specifice fiecarei tari.

Atunci cand sunt permise, astfel de reclame trebuie sa aibe scop informarea obiectiva a publicului si sa fie decente, oneste, sincere si de bun gust. Este interzisa folosirea constrangerii si hartuirii.

In situatia in care reclama nu este permisa, publicitatea facuta de catre auditori este acceptabila, daca :

are ca obiectiv comunicarea starilor de fapt publicului si sectoarelor interesate ;

este de bun- gust ;

este profesionala ;

evita repetarea frecventa si sublinierea excesiva a numelui auditorului financiar profesionist de practica publica.

Exemple ilustrative pentru situatiile in care publicitatea este acceptabila sunt:

>      numirii si premii ;

>       auditorii financiari profesionisti care cauta un loc de munca sau o activitate profesionala in domeniu ;

>       cataloage si brosuri de firme ;

>       carti, anunturi, interviuri, cursuri, aparitii la radio si televiziune ;

>       cursuri de instruire, seminarii ;

>       brosuri si documente, care contin informatii tehnice ;

>       recrutarea de personal ;

>       publicitatea in numele clientilor ;

>       papetarie si ecusoane ;

>       anunturi in ziar.

Activitati incompatibile cu practica auditorilor financiari publici

Un auditor financiar de practica publica poate oferi in acelasi timp mai multe tipuri de servicii profesionale, cu conditia ca acestea sa nu ii deterioreze integritatea, obiectivitatea si independenta sau reputatia profesionala. Activitatile, ocupatiile sau alte activitati independente simultane, fara legatura cu serviciile profesionale ale auditorului, care ii pot afecta desfasurarea activitatii in conditii bune si in conformitate cu principiile eticii profesionale fundamentale, sunt considerate „incompatibile cu practica contabilitatii publice” .“Auditul financiar 2000” – Ed. Economica Bucuresti 2000

“Auditul financiar 2000” Ed. Economica 2000
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu