Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » economie » contabilitate
Controlul financiar

Controlul financiarControlul financiar

Formele controlului financiar

Controlul, privit ca atribut principal al managementului, se manifesta sub forme diferite, reflectand realitatea atat sub aspect general cat si sub aspect particular, contribuind astfel la realizarea functiei sale de reglare a situatiei patrimoniale. In acest context, raportat numai la sfera de cuprindere, controlul activitatii economico-sociale este cunoscut sub urmatoarele forme: control economic, control juridic,control financiar, control tehnic,control contabil etc. Principalele forme de control prezentate, se deosebesc intre ele atat prin functiile lor sociale, dar si prin continutul lor, avand un rol deosebit in orientarea activitatii agentilor economici, in dezvoltarea acestor activitati, dar si in protejarea patrimoniului si a cresterii profitului. Formele de control nu trebuie privite izolat ca actionand fiecare intr-un sistem inchis, ci in interactiunea lor, in conditionarea si completarea lor reciproca, alcatuind impreuna un sistem complex si integrat care actioneaza ca un tot unitar asupra tuturor domeniilor de activitate economico-sociala. Numai in acest mod controlul poate asigura realizarea de catre agentii economici a unor rezultate financiare superioare, iar activitatea acestora sa fie eficienta si cu influente sociale pozitive. Controlul financiar cuprinde in sfera sa:

- fenomenele economico-financiare, interactiunile intre acestea pe de o parte si in relatiile cu oamenii (salariatii) pe de alta parte;- administrarea si intrebuintarea patrimoniului;

- rezultatele economico-financiare ale activitatii.

Scopul principal al controlului este acela de a:

- preveni abaterile cu caracter financiar si faptele cauzatoare de prejudicii;

- asigura integritatea patrimoniului;

- asigura respectarea legalitatii si a disciplinei financiare;

- stabileste raspunderea pentru prejudiciile provocate;

- contribuie la cresterea eficacitatii si eficientei economice.

Controlul financiar este un control complex, urmarind modul in care se gestioneaza patrimoniul, in care sunt utilizate resursele materiale, financiare si umane, de a preveni efectuarea de cheltuieli fara justificare fundamentata si legala, precum si imobilizarea de mijloace si asigurarea unui profit cat mai semnificativ. In literatura de specialitate se abordeaza in mai multe moduri controlul financiar. Vom prezenta insa numai tipurile de control financiar pe care le consideram a fi cele mai semnificative:

1.Dupa momentul in care se exercita controlul, atat din punct de vedere al datei de desfasurare, cat si din punct de vedere al operatiunilor supuse controlului, acesta se manifesta sub trei forme:

- control preventiv;

- control operativ-curent;

- control ulterior.

Separarea celor trei forme de control asigura o delimitare stricta a persoanelor care pot efectua controlul, a obiectivelor de control, a posibilitatilor de valorificare a constatarilor si a scopului fiecarei forme de control. Fiecare forma de control insa asigura prevenirea, constatarea si inlaturarea aspectelor negative in activitatea economica desfasurata, cat si a neregulilor financiare, creand posibilitatea atingerii obiectivelor programate. In practica, aceste forme de control se conditioneaza si se influenteaza reciproc, un control preventiv bine realizat, usureaza munca controlului operativ-curent si poate inlatura chiar controlul ulterior, acesta ramanand fara obiect.

Controlul preventiv contribuie la folosirea cu maximum de eficienta a mijloacelor materiale si disponibilitatilor banesti, la intarirea ordinii si cresterii raspunderii in angajarea si efectuarea cheltuielilor, la respectarea stricta a legislatiei de gestiune, la preintampinarea oricarei forme de risipa si a eventualelor deficiente inainte de a se produce efecte negative.

Controlul financiar preventiv presupune implicarea atat a personalului cu functii economice dar si a personalului cu functii tehnice, datorita vizelor de compartiment privind necesitatea desfasurarii operatiunii economice pe care acest control le presupune. Prin implicarea in activitatea economica si a activitatilor tehnologice si tehnice, face ca aceasta forma de control sa devina mai eficienta, rezultatele financiare fiind in definitiv si consecinta masurilor tehnico-tehnologice. Convergenta eforturilor tehnic-tehnologice si economice in actiunea de crestere a eficientei economice a rezultatelor financiare se asigura incepand din faza de conceptie, cu proiectarea, incheierea contractelor economice si pana la inregistrarea rezultatelor activitatilor controlate. De aceea, controlul financiar preventiv trebuie sa actioneze in vederea perfectionarii activitatii tehnic-tehnologice ca factor esential al cresterii rezultatelor financiare.

Controlul operativ-curent se desfasoara in totalitate in acelasi timp cu activitatea economica a agentului economic. Prin acest control se urmareste atat modul in care se gestioneaza patrimoniul agentului economic cat si modul in care sunt indeplinite sarcinile curente. Desfasurandu-se zi de zi, aceasta forma de control ofera posibilitatea surprinderii fenomenelor economice negative, corectarea operativa ale acestora si prevenirea pe viitor a unor asemenea fenomene care au consecinte uneori dezastruoase. Sfera de cuprindere a acestui control este foarte larga, analizandu-se toata activitatea si operatiunile cu consecinte financiare.

Controlul financiar ulterior se exercita dupa desfasurarea activitatilor sau operatiunilor economico-financiare cu privire la gestiunea patrimoniului si are ca principale obiective:- existenta patrimoniului;

- respectarea legislatiei si a disciplinei financiare;

- stabilirea si realizarea veniturilor;

- efectuarea cheltuielilor;

- analiza rezultatelor economico-financiare.

Prin realizarea obiectivelor sale, controlul financiar ulterior asigura informatii conducerii operative, care sa-i permita luarea unor masuri eficiente in domeniul economic, intareste ordinea si disciplina financiara. Intre controlul financiar preventiv si cel ulterior exista relatii de conditionare, influentare si completare, astfel:

- controlul financiar preventiv previne abaterile cu caracter financiar, iar controlul ulterior constata prejudiciile produse, stabileste cauzele si persoanele raspunzatoare si propune masuri pentru prevenirea in viitor a unor abateri similare;

- controlul financiar preventiv blocheaza, in faza de angajare sau de efectuare operatiunile pentru care nu sunt indeplinite conditiile legale, dar nu stabileste rezultatele operatiunilor respective si nu descopera operatiunile nereale, intrucat acestea nu s-au produs inca. Controlul financiar ulterior analizeaza modul in care sunt respectate prevederile legale, cum sunt respectate dispozitiile conducerii, cauzele care au influentat rezultatele financiare, avand o sfera de cuprindere mult mai cuprinzatoare, incluzand si modul in care s-a exercitat controlul financiar preventiv, stabilind abateri si nereguli dupa ce acestea au avut loc;

- controlul financiar preventiv proiecteaza desfasurarea operatiunilor in conditii de legalitate, iar controlul financiar ulterior constata daca aceste conditii au fost respectate intocmai cu ocazia producerii efective a operatiunilor;

- controlul financiar ulterior, pe langa functia de constatare a faptelor cauzatoare de prejudicii si abaterilor cu caracter financiar, prin masurile pe care le impune conducerii in vederea remedierii deficientelor constatate, prezinta si un caracter preventiv pentru operatiunile economico-financiare care urmeaza a se desfasura in viitor.

2. Dupa modul de organizare controlul poate fi:

- control financiar preventiv;

- control financiar propriu.

- Controlul financiar preventiv, ca forma a controlului propriu, opreste in faza de angajare si de plata operatiunile prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare, in scopul prevenirii producerii de pagube.Refuzul de viza se acorda si se exercita asupra documentelor in care se consemneaza operatiuni ce se refera la drepturi si obligatii patrimoniale ale unitatii. Astfel, se supun controlului financiar preventiv operatiuni cum sunt:

- incheierea contractelor cu parteneri interni si externi;

- incasarile si platile in lei si in valuta, de orice natura, efectuate in numerar si prin operatiunile bancare, cu persoane juridice sau fizice;

- trecerea pe cheltuieli, fonduri sau rezultate a unor sume care duc la diminuarea profitului sau a capitalului social;

- gajarea, inchirierea sau concesionarea bunurilor subunitatilor sau unitatilor componente. Operatiunile, documentele supuse controlului financiar preventiv pot fi completate prin dispozitiile conducerii agentului economic in functie de specificul activitatii si structurii ei organizatorice.

- Controlul financiar propriu, este o forma a controlului financiar ulterior care urmareste respectarea dispozitiilor legale cu privire la gestionarea si gospodarirea mijloacelor materiale si banesti pe baza documentelor inregistrate in evidenta tehnic-operativa si incontabilitate. In functie de specificul activitati, controlul financiar propriu are ca obiective principale respectarea normelor legale cu privire la:

- existenta, integritatea, pastrarea si paza bunurilor si valorilor de orice fel si detinute sub orice titlu;- utilizarea valorilor materiale si banesti, declasarile si casarile de bunuri;

- efectuarea, in numerar sau prin cont, a incasarilor si platilor, in lei si in valuta, de orice natura, inclusiv a salariilor si a retinerilor din acestea si a altor obligatii fata de salariati.

Acest control se efectueaza ori de cate ori se apreciaza ca este necesar fiind in totalitate sau prin sondaj in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, tentatiile si posibilitatile de sustrageri, conditiile de pastrare si gestionare, precum si frecventa abaterilor constatate anterior, cuprinzandu-se un numar reprezentativ de repere si documente care sa permita stabilirea unor concluzii temeinice asupra respectarii actelor normative din domeniul financiar, contabil si gestionar. In cazul constatarii de pagube, controlul se extinde asupra intregii perioade in care, legal, pot fi luate masuri de recuperare a acestora si de tragere la raspundere a persoanelor vinovate.

3. Dupa organele care il realizeaza controlul poate fi:

- control exercitat de Ministerul Finantelor Publice;

- control exercitat de Autoritatea Nationala de Control;

- control exercitat de Curtea de Conturi.

Controlul exercitat de Ministerul Finantelor Publice are ca obiective:

- administrarea si folosirea fondurilor acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetele fondurilor speciale pentru acoperirea cheltuielilor de functionare si intretinere a organelor centrale si locale ale administratiei de stat si a unitatilor finantate de la bugete;

- administrarea si utilizarea fondurilor acordate pentru realizarea de investitii de interes general;

- constituirea, repartizarea si utilizarea fondurilor pentru subventionarea unor activitati sau produse si pentru alte destinatii prevazute de lege;

- folosirea mijloacelor si a fondurilor proprii in respectarea reglementarilor financiar-contabile din activitatea regiilor si companiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital de stat sau majoritar de stat;

- exactitatea si realitatea bilanturilor contabile si a conturilor de profit si pierderi si indeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiilor financiare si fiscale fata de stat.

4. Dupa natura controlului acesta se prezinta sub doua forme:

• Control de conformitate;

• Control de performanta.

• Controlul de conformitate vizeaza verificarea modului in care au fost respectate actele normative care reglementeaza domeniul economico-financiar de catre agentii   economici si institutiile publice.

• Controlul de performanta se refera la economicitate, eficacitate si eficienta si acopera:

- controlul economicitatii activitatilor administrative in concordanta cu principiile si practicile administrative sanatoase si politicile de management;

- controlul eficientei utilizarii resurselor umane, financiare si a altor resurse, incluzand examinarea sistemelor informationale, indicatorilor de performanta si al procedurilor urmate de entitatile controlate pentru remedierea deficientelor identificate;

- controlul eficacitatii indeplinirii atributiilor in atingerea obiectivelor entitatii controlate.

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE CLASA: a X a EDUCATIE MUZICALA - OPERA IN GERMANIA SI RUSIA
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani Limba si comunicare - Strugurele, de Maria Gaitan
 Proiect instalatii electrice - Sa se proiecteze instalatia electrica si de forta a unei microintreprinderi la alegerea studentului
 PROIECT - Ingineria reglarii automate - sistemul de reglare automata a unei actionari cu motor electric

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta ecologie si protectia mediului - aspecte ecologice privind fauna de orthoptere si mantide din parcul national muntii macinului
 LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT INFORMATICA - GESTIONAREA STOCULUI UNEI FARMACII
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 Evidenta a clientilor dar si a serviciilor in Visual Fox pro 9 - Lucrare de atestat
 Lucrare atestat Tehnician in turism - CALITATEA SERVICIILOR TURISTICETermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu