Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie » contabilitate
IAS 37 Provizioane, datorii contingente si active contingente

IAS 37 Provizioane, datorii contingente si active contingente
IAS 37 Provizioane, datorii contingente si active contingente

1. Definitii

Un provizion
este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta.

O datorie

este o obligatie curenta a unei entitati, rezultata din evenimente ante­rioare, a carei stingere se asteapta sa determine o reducere a resurselor concretizate in beneficiile economice ale entitatii.

O obligatie legala

este obligatia care rezulta:

(a)      dintr-un contract (in mod explicit sau implicit);

(b)      din legislatie; sau

(c)      din alt efect al legii.

O obligatie implicita

este obligatia care rezulta din actiunile unei entitati in cazul in care:

(a)      prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisa a firmei sau dintr-o declaratie suficient de specifica, entitatea a indicat partenerilor sai ca isi asuma anumite responsabilitati; si

(b)      ca rezultat, entitatea a indus partenerilor ideea ca isi va onora acele respon­sabilitati.

O obligatie contingenta

este:

(a)      o obligatie posibila, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute si a carei existenta va fi confirmata numai de aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi in totalitate sub controlul entitatii; sau

(b)      o obligatie curenta, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, dar care nu este recunoscuta, deoarece:

(a)   nu este sigur ca vor fi necesare resurse care sa incorporeze beneficiile economice pentru stingerea acestei obligatii; sau

(ii) valoarea obligatiei nu poate fi evaluata suficient de credibil.

Un activ contingent

este un activ posibil care apare ca urmare a unor evenimente anterioare si a carui existenta va fi confirmata numai prin aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi in totalitate sub controlul entitatii.

O restructurare

este un program planificat si monitorizat de conducere si care modifica semnificativ fie:

(a)      sfera activitatii realizate de entitate; fie

(b)      modalitatea in care este condusa activitatea.

2. Recunoasterea provizioanelor, activelor contingente si datoriilor contingente

2.1. Provizioane

Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care:

(a)      o entitate are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveni­ment anterior;

(b)      este probabil ca o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si

(c)      poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.

Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.

Obligatia curenta

Doar in situatii rare nu este clar daca este vorba de o obligatie curenta. In astfel de situatii, se considera ca un eveniment trecut genereaza o obligatie curenta daca, luand in considerare toate probele disponibile, este mult mai probabil ca exista la data bilantului o obligatie curenta.

Evenimente anterioare

Un eveniment trecut care genereaza o obligatie curenta poarta denumirea de eveniment care obliga. Pentru ca un eveniment sa fie eveniment care obliga, este necesar ca entitatea sa nu dispuna de alternative realiste pentru stingerea obligatiei generate de producerea evenimentului. Aceasta este situatia numai:(a)      in cazul in care stingerea obligatiei poate fi impusa prin lege; sau

(b)      in cazul unei obligatii implicite, cand evenimentul (care poate fi o actiune a entitatii) induce partenerilor ideea ca entitatea isi va onora obligatia.

Situatiile financiare prezinta pozitia financiara a unei entitati la sfarsitul perioadei de raportare, si nu pozitia financiara a entitatii in viitor. Prin urmare, nu vor fi recunoscute provizioane aferente costurilor pe care le va suporta entitatea pentru desfasurarea acti­vitatii in viitor. In bilantul unei entitati, singurele obligatii recunoscute sunt cele care exista la data bilantului.

Iesiri de resurse probabile concretizate in beneficiile economice

Pentru ca o datorie sa poata fi recunoscuta este necesara nu numai existenta unei obligatii curente, ci si probabilitatea unei reduceri a resurselor care incorporeaza beneficiile economice pentru a indeplini acea obligatie. Interpretarea termenului „probabil” in acest context este „cu probabilitate de realizare mai mare decat probabilitatea de nerealizare”.

Estimarea credibila a obligatiilor

Utilizarea estimarilor constituie o parte esentiala a elaborarii situatiilor financiare si nu diminueaza credibilitatea acestora. Acest lucru este cu atat mai adevarat in cazul provizioanelor, care prin natura lor sunt mai incerte decat majoritatea celorlalte elemente ale bilantului.

2.2. Datorii contingente

O entitate NU va recunoaste o datorie contingenta. Datoriile contingente sunt prezentate in note. Situatiile in care datoriile contingente trebuie prezentate sunt:

  • situatia in care nu este probabila existenta unei obligatii curente, cu exceptia cazului in care o reducere a resurselor care sa incorporeze beneficiile economice este indepartata;
  • in cazuri foarte rare, in care nu poate fi efectuata nici o estimare credibila

2.3. Active contingente

O entitate NU va recunoaste un activ contingent.

Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau ne­asteptate, care pot sa genereze intrari de beneficii economice in entitate. Un exemplu il constituie o creanta care este subiectul unui proces in justitie, al carui rezultat este incert.

2.4.Provizioane, active contingente, datorii contingente si datorii

Iesire de beneficii economice

Nu exista probabilitate

Datorie contingenta

Prezentare in Note

Exista probabilitate

Provizion

Recunoastere in Bilantul contabil si in Contul de profit si pierdere

Certa

Datorie

Recunoastere in Bilantul contabil

Intrare de beneficii economice

Nu exista probabilitate

Exista probabilitate

Activ contingent

Prezentare in Note

Certa

Creanta, Venit

Recunoastere in Bilantul contabil si in Contul de profit si pierdere

3. Evaluare

Valoarea recunoscuta ca provizion va constitui cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii obligatiei curente, la data bilantului.

Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii obligatiei curente este suma pe care o entitate o va plati, in mod rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti, la acel moment.

Estimarile rezultatelor si efectelor financiare sunt determinate pe baza rationamentului profesional al conducerii entitatii, luandu-se in considerare experienta unor tranzactii similare si, in unele cazuri, rapoarte elaborate de experti independenti.

Exemplul 1.O entitate vinde produse insotite de un certificat de garantie care acopera costurile reparatiilor generate de defecte de productie ce apar in primele sase luni de la data cumpararii. Daca la toate produsele vandute se identifica defecte minore, se vor inregistra costuri de reparatie de 1.000 u.m. Daca la toate produsele vandute se identifica defecte majore, se vor inregistra costuri de reparatie de 4.000 u.m. Experienta entitatii si estimarile indica pentru anul care urmeaza ca dintre produsele vandute 75% nu vor inregistra defecte, 20% vor inregistra defecte minore si 5% defecte majore.Entitatea va evalua probabilitatea unor costuri aferente obligatiei rezultate din garantii, pe ansamblu.

Prezentati tratamentul contabil pe care trebuie sa-l prezinte entitatea la sfarsitul anului.

Evenimentele viitoare ce pot afecta sumele necesare stingerii unei obligatii vor fi reflectate in valoarea provizionului, in cazul in care exista dovezi suficient de obiective ca aceste evenimente vor avea loc. O entitate poate considera ca dimensiunea costului curatarii unei zone de lucru la sfarsitul perioadei utile va fi diminuata de descoperirile tehnologice viitoare. Valoarea recunoscuta reflecta o estimare rezonabila realizata de specialisti, cu obiectivitate, estimare ce ia in considerare toate dovezile disponibile referitoare la teh­nologiile care se vor putea utiliza la momentul curatarii. Astfel, se pot include, de exemplu, reducerile de costuri estimate, ca urmare a sporirii experientei in aplicarea tehnologiei existente sau ca urmare a costului estimat al utilizarii tehnologiei existente, aplicate la o operatiune pe o scara mai larga sau la un nivel mai complex decat se realiza anterior. Cu toate acestea, o entitate nu anticipeaza dezvoltarea unei tehnologii complet noi pentru curatare decat daca se bazeaza pe dovezi suficient de obiective.

5. Modificari ale provizioanelor

Provizioanele vor fi revizuite cu prilejul fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. in cazul in care nu mai este probabila o iesire de resurse care incorporeaza beneficiile economice, pentru stingerea unei obligatii, provizionul va fi anulat.

7. Aplicarea regulilor de recunoastere si evaluare

7.1. Pierderi viitoare din exploatare

Nu vor fi recunoscute provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.

7.2. Restructurare

Urmatoarele situatii sunt exemple de evenimente care se pot circumscrie definitiei restructurarii:

(a)        vanzarea sau incetarea activitatii unei parti a afacerii;

(b)        inchiderea sediilor dintr-o tara sau regiune, sau mutarea unei activitati dintr-o tara sau regiune in alta;

(c)        modificari in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere; si

(d)        reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii.

Un provizion aferent costurilor de restructurare este recunoscut numai daca sunt indeplinite criteriile generale de recunoastere pentru provizioane. Pe langa acestea, trebuie indeplinite si alte criterii, asa cum sunt prezentate mai jos.

O obligatie implicita de restructurare apare numai in cazul in care:

(a)    o entitate dispune de un plan oficial, detaliat, pentru restructurare, care sa prezinte, cel putin:

(i)      activitatea sau partea de activitate la care se refera;

(ii)            principalele domenii afectate de planul de restructurare;

(iii)          numarul aproximativ de angajati care vor primi compensatii pentru incetarea activitatii, distribuiti si posturile acestora;

(iv)          cheltuielile implicate; si

(v)            data de la care se va implementa planul de restructurare;

(b)    cei afectati au motive sa creada ca restructurarea va fi realizata prin dema­rarea implementarii respectivului plan de restructurare sau prin comunicarea principalelor caracteristici ale acestuia celor care vor fi afectati de procesul de restructurare.

Nu exista nici o obligatie de vanzare inainte ca entitatea sa se fi angajat sa vanda, adica sa existe un contract de vanzare.

Un provizion aferent restructurarii VA INCLUDE numai costurile directe generate de restructurare, si anume:

  • generate in mod necesar de procesul de restructurare, si nu sunt legate de desfasurarea continua a activitatii entitatii.

Un provizion pentru restructurare NU TREBUIE sa includa costuri precum cele implicate de:

  • recalificarea sau mutarea personalului permanent;
  • marketing;
  • investitiile in noi sisteme si retele de distributie.

Aceste cheltuieli referitoare la administrarea viitoare a activitatii nu reprezinta datorii de restructurare la data bilantului.8. Prezentarea informatiilor

Pentru fiecare clasa de provizioane, o entitate va prezenta:

(a)      valoarea contabila la inceputul si la sfarsitul perioadei;

(b)      provizioanele suplimentare realizate in cadrul perioadei, inclusiv cresterea provizioanelor existente;

(c)      valorile utilizate (adica cele aparute si platite din provizion) in timpul perioadei;

(d)      valorile nefolosite si reluate in timpul perioadei; si

Nu sunt necesare informatii comparative.

O entitate va prezenta pentru fiecare clasa de provizioane:

(a)           o scurta descriere a naturii obligatiei si estimarea perioadei in care se vor inregistra iesiri de beneficii economice;

(b)           gradul de incertitudine legat de valoarea sau momentul aparitiei acestor iesiri, in cazul in care este necesara prezentarea de informatii adecvate, entitatea va prezenta principalele presupuneri referitoare la evenimentele viitoare.

Cu exceptia situatiei in care posibilitatea aparitiei unei iesiri de resurse este indepartata, o entitate va prezenta, pentru toate clasele de datorii contingente, la data bilantului, o scurta descriere a naturii datoriei contingente si, daca este cazul:

(a) o estimare a efectelor financiare;

(b) indicarea gradului de incertitudine legat de valoarea sau momentul iesirii de resurse.

In cazul in care este probabila o intrare de beneficii economice, o entitatea trebuie sa prezinte o scurta descriere a naturii activului contingent la data bilantului si, unde este cazul, o estimare a efectului financiar.

9. Analizati urmatoarele exemple:

Exemplul 1

Un producator ofera garantie la produsele vandute. Prin contractul de vanzare, producatorul se angajeaza sa remedieze, prin reparare sau inlocuire, produsele la care apar defecte de fabricatie timp de trei ani de la data vanzarii. Pe baza experientei anterioare se considera ca este probabil (exista mai multe sanse de a se realiza decat de a nu se realiza) sa existe, in perioada de garantie, unele solicitari.

Exemplul 2

O entitate care activeaza in domeniul petrolier cauzeaza contaminarea unui teren dar, ea va intreprinde actiuni de eliminare a contaminarii numai daca acest lucru este impus de legile tarii in care-si desfasoara activitatea. intr-una dintre aceste tari nu exista astfel de legi, iar entitatea a contaminat un teren timp de mai multi ani. La 31 decembrie N este aproape sigur ca, la scurt timp dupa incheierea anului, va fi promulgat un proiect de lege care sa solicite curatarea tere­nurilor deja contaminate.

Exemplul 3

O entitate care isi desfasoara activitatea in domeniul petrolier, intr-o tara care nu dispune de o legislatie pentru protejarea mediului inconjurator, cauzeaza contaminarea unui teren. Cu toate acestea, entitatea urmeaza o politica ecologica publica prin care se angajeaza sa elimine orice contaminare pe care ar genera-o activitatea sa. Pana in prezent, entitatea si-a respectat politica declarata.

Exemplul 4

O entitate este implicata intr-un litigiu cu o entitate concurenta, care pretinde ca respectiva entitate a incalcat drepturile de autor si solicita despagubiri de 100 u.m. Entitatea recunoaste un provizion pentru cea mai buna estimare a obligatiei. Directorii sunt de parere ca entitatea poate sa faca fata cu succes acestui proces.

Exemplul 5

O entitate este implicata la sfarsitul anului N in doua litigii. In luna mai, entitatea a fost data in judecata de un furnizor al sau care ii solicita despagubiri in valoare de 225 u.m., iar in luna iunie de catre primarie, ca urmare a poluarii unei zone publice, solicitandu-i-se  plata unei sume de 500 u.m. La 31.12.N probabilitatea de a fi facuta raspunzatoare este foarte mare, in primul caz si extrem de mica in cel de-al doilea.

Exemplul 6

O entitate are ca obiect de activitate extractia titeiului. La sfarsitul exploatarii, entitatea este obligata prin contract sa inlature echipamentul de extractie si sa restaureze vegetatia din zona, pentru aceasta fiind necesare cheltuieli in valoare de 330 u.m.

Exemplul 7

La 25.10.N, Consiliul de Administratie al unei entitati a decis sa inchida incepand cu 01.01.N+1 o fabrica care produce autoturisme. Pe 15.12.N a fost aprobat un plan detaliat pentru inchiderea fabricii, care a fost comunicat angajatilor si principalilor parteneri de afaceri afectati. Costurile generate de inchiderea si dezafectarea fabricii sunt de 5.000 u.m., costurile cu plata compensatiilor catre angajatii care vor inceta activitatea sunt de 2.000 u.m. De asemenea, entitatea suporta costuri cu specializarea unor muncitori de la o alta fabrica in valoare de 200 u.m. Din vanzarea utilajelor din fabrica se va obtine suma de 10.000 u.m.

Exemplul 8

Se cunosc urmatoarele informatii referitoare la fabrica de confectii Modalux:

  • a dat in judecata furnizorul de stofa, societatea Stofin, cerand daune de 5000 u.m. pentru calitatea inadecvata a materiei prime achizitionate de la aceasta. La data la care sunt semnate situatiile financiare avocatii societatii sunt de parere ca entitatea va castiga procesul. 
  • a fost implicata intr-un proces cu societatea Avet. Inainte de semnarea situatiilor financiare, fabrica de confectii a castigat procesul si i s-au acordat daune de 3.000 u.m.
  • este chemata in instanta de catre clientul Fashion pentru livrarea cu intarziere a costumelor si i se pretind daune de 3.500 u.m. Avocatii fabricii de confectii cred are sanse egale sa piarda sau sa castige procesul.

Exemplul 9

In timpul anului N, fabrica de mase plastice MAX contracteaza un imprumut de la InvestBank. Desi situatia sa financiara era buna, cerintele bancii impuneau existenta unui girant. In acest sens, fabrica a aplelat la societatea MIN principalul sau furnizor, pentru a-i garanta imprumutul. Pe parcursul anului N+1, indicatorii financiari ai fabricii de mase plastice se deterioreaza, iar la sfarsitul lunii august N+1, fabrica are probleme cu restituirea creditului. Abordati problema din situatia societatii MIN.
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu