Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie » contabilitate
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - taxa pe valoarea adaugata intre teorie si practica

Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - taxa pe valoarea adaugata intre teorie si practica
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

DOMENIUL:CONTABILITATE

SPECIALIZAREA : CONTABILITATE SI INFORMATICA

DE GESTIUNE
LUCRARE DE LICENTA

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

INTRE TEORIE SI PRACTICA

Capitolul 1.1

Necesitatea introducerii taxei pe valoarea adaugata ca element al veniturilor statului

Taxa pe Valoarea Adaugata este o taxa generala de consum care cuprinde toate fazele circuitului economic,respectiv productia,serviciile si distributia pana la vanzarile catre consumatorii finali.

Din punct de vedere al bugetului de stat taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect asupra consumului,cu caracter general,care se stabileste asupra operatiilor privind transferul proprietatii bunurilor si asupra prestarilor de servicii.

Impozitele reprezinta o forma de prelevarea a unei parti din veniturile sau avarea persoanelor fizice sau juridice,la dispozitia statului.

Taxele sunt plati obligatorii catre stat,efectuate de persoane fizice sau juridice pentru un serviciu efectuat,la cererea lor,de catre institutii de stat.

Valoarea adaugata poate fi definita ca fiind diferenta intre valoarea bunurilor si serviciilor realizate de companie ( in cea mai mare parte destinate livrarii) si a bunurilor si serviciilor cumparate pentru obtinerea lor.

De aceea,taxa pe valoarea adaugata actioneaza pe principiul deductibilitatii.

Astfel,in principiu,vanzatorul va trebui sa colecteze taxa de la cumparator,ori de cate ori desfasoara operatiuni impozabile,prin emiterea unei facturi in care trebuie sa inscrie si

TVA

Cum cumparatorul bunurilor ar trebui sa cumpere bunuri de la alte persoane,este firesc ca

el are de achitat furnizorilor sai si TVA,denumita TVA deductibila.La sfarsitul unei perioade va constata daca are TVA de plata sau TVA de recuperat.

In plan contabil,in concordanta cu criteriul deductibilitatii,TVA se delimiteaza si se evidentiaza ca o creanta asupra bugetului de stat,la intrare si ca datorie in raport cu bugetul,la iesire.

Aplicarea TVA este o conditie obligatorie in desfasurarea reformei,un element esential petru asigurarea unei puternice discipline fiscale,un impozit indirect care elimina orice forma de discriminare intre agentii economici.

TVA-ul provoaca cresteri de preturi,dar in conditiile in care masura este aplicata

corect,cresterea medie se va situa in jurul unui procent de 6% TVA,reprezinta o cota de 22% ,ceea ce o situeaza aproape de media europeana in materie.

Punerea in aplicare a TVA a condus la un proces de intarire a controlului financiar,de

stabilitate si ordine in finantele tarii.

TVA-ul reprezinta principalul impozit indirect in Romania, ponderea sa in totalul impozitelor fiind mare, ceea ce conduce la o crestere accentuata a veniturilor fiscale ale statului,fonduri pe care statul le poate utiliza pentru dezvoltarea proceselor si sistemelor economic si social din Romania.

Valoarea adaugata este un indicator valoric ce exprima masura bogatiei realizata de activitatea firmei, ea dimensionand capacitatea firmei de a produce avere.Reprezinta surplusul de venituri peste valoarea consumurilor provenite de la terti.

Prezinta importanta in primul rand ca instrumet de apreciere a performantelor economico-financiare ale firmei si in al doilea rand ca indicator de realizare a obiectivelor fiscalitatii.

TVA are o arie raspandita pe glob.

La baza aparitie sta impozitul pe circulatia marfurilor.

Trecerea la TVA a facut posibila evitarea impozitarii in cascada a circulatiei marfurilor.

Cauza care indreptateste orice guvern al unei tari cu economie de piata sa aplice TVA o reprezinta faptul ca acest impozit raspunde foarte bine principiilor de baza ale politicii fiscale ca principala parghie financiara a statului si anume:

-principiul de universalitate, deoarece TVA este aplicata tuturor bunurilor si serviciilor din economie rezultate din activitatea curenta de exploatare sau din activitatea financiara;

-principiul de limitare sau chiar de eliminare a posibilitatii de calculare de la impunerea prin calcularea TVA in vama o data cu taxa vamala pentru importuri, prin intermediul organului fiscal competent si prin stabilirea TVA pe operatiuni impozabile si pe rezultatele acestora si nu pe subiecti impozabili, astfel incat fiecare veriga a circuitului economic este interesata sa calculeze TVA pentru a beneficia de dreptul de a deduce taxa neplatita, eliminandu-se acesti agenti economici neplatitori;

-principiul de elasicitate, prin modul de calcul al TVA permitand un mecanism de adaptari si ajustari in functie de conjunctura din fiecare exercitiu fiscal viitor.

Aplicarea TVA in Romania presupune o serie de obligatiuni premergatoare intre care eliminarea blocajului economic si financiar, redimensionarea personalului din domeniul evidentei tehnico-operative si contabile, dotarea agentilor economici care vand direct populatiei cu case de marcaj si calcul TVA realizarea unui sistem informational inchegat s.a.

ANUAR STATISTIC PRIVIND PONDEREA TVA IN TOTALUL VENITURILOR

BUGETARE 2005-2007

Executia bugetului de stat

Incasari realizate milioane lei

ANUL

TVA

VENIT BUGET

PONDERE %


Din analiza TVA-ului in totalul veniturilor bugetare in anul 2006 se observa o scadere a ponderii TVA-ului fata de 2005 cu 3,09% si fata de 2007.o crestere cu 1,58%.

Cresterea valorii adaugate ,este una favorabila pentru bugetul de stat,deoarece cresterea valorii adaugate reflecta o sporire a eficientei firmei,iar pe de alta parte prezinta importanta din punct de vedere al fiscalitatii.

Din punct de vedere structural cresterea valorii adaugate de la 13224 la 16690,7 se explica astfel:

-Cheltuielile cu personalul salariat a inregistrat o crestere ,dar o scadere a ponderii,acestea contribuind la cresterea valorii adaugate.Situatia se apreciaza ca fiind normala atunci cand

indicele cheltuielilor cu salariile < indicele productiei exercitiului ( aceasta presupune ca a fost respectata corelatia cheltuielilor cu salariile).

-Amortizarea ca element al valorii adaugate inregistreaza o crestere tocmai ca urmare a cresterii valorii medii a activelor fixe si respectiv a modificarilor intervenite in structura acestora.

-Profitul a avut o contributie decisiva la cresterea valorii adaugate,situatie deosebit de favorabila deoarece profitul reprezinta aportul intreprinderii la sporirea eficientei activitatii de productie si comercializare.

Din punct de vedere cauzal se constata ca, sporirea valorii adaugate este efectul influentei favorabile atat al cresterii productiei exercitiului,ca factor cantitativ ,cat si al cresterii Valorii adaugate ca factor cantitativ.

In ceea ce priveste influenta favorabila a valorii adaugate ,situatia se apreciaza pozitiv in conditiile in care :

reducerea ponderii consumurilor intermediare nu a afectat calitatea productiei;

productia pusa in circulatie pe piata sa corespunda cerintelor pietei,deci sa fie asigurata vanzarea si incasarea acesteia.

Istoric privind TVA in Romania si Europa

Taxa pe valoare adaugata este un impozit indirect datorat la bugetul statului, reprezentand o forma evoluata a impozitarii generale a marfurilor. Exemplul cel mai cocludent al evolutiei taxei pe valoare adaugata este Franta.
Dupa primul razboi mondial Franta a trecut la impunerea indirecta (asupra cheltuielilor). La inceput s-a procedat la organizarea unui sistem de impunere generala asupra cheltuielilor, care s-a manifestat prin introducerea in 1917, a taxei proportionale asupra platitorilor, prin aplicarea de timbre pe facturi, inlocuita in 1920 prin impozitul pe cifra de afaceri (asupa nivelului vanzarilor totale). Mai tarziu, in perioada 1925- 1936, s-au aplicat taxe unice pentru diferite produse , ajungandu-se la peste 30 de taxe unice.
Din anul 1937 s-a instituit o alta taxa si anume taxa unica asupra productiei, care era aplicata tuturor produselor in faza productiei acestora. Aceasta taxa a fost urmata de o taxa asupra prestatiilor.
In 1948 se trece la sistemul platilor fractionate, in sensul ca fiecare producator trebuie sa isi plateasca taxa asupra vanzarilor sale totale, fiind autorizat sa deduca taxa pe care a achitat-o pentru cumpararile sale. In vederea perfectionarii taxei pe productie se instituie impozitul indirect fundamental, cu o cota unica de 15,35%.
Aceasta evolutie este considerata drept o etapa premergatoare introducerii T.V.A. in Franta, care a pregatit terenul pentru instituirea noului impozit. Insa, abia in perioada 1954-1955 se trece pentru prima data in Franta la instiutirea taxei pe valoare adaugata pentru a inlocui taxele asupra cifrei de afaceri printr-o taxa unica pe cifra de afaceri, platita in diferite stadii ale productiei de catre diferiti producatori, fara a fi insa un impozit cumulat. Astfel, fiecare producator avea dreptul sa deduca taxele pe valoare adaugata suportate anterior proceselor de productie.
Reforma fiscala din anii 1954-1955 este urmata de alte reforme care au dus la

perfectionarea T.V.A. in Franta. Astfel, in 1958 regimul juridic al T.V.A. sufera o profunda

simplificare si se generalizeaza prin largirea sferei de cuprindere a produselor, iar numarul

cotelor se reduce la cinci. In anul 1966 se trece la o noua reducere a cotelor la patru: cota normala, cota majorata, cota intermediara si cota redusa.

La nivelul Uniunii Europene,la 11 aprilie 1967 au fost emise primele doua directive prin

care diferitele impozite asupra cifrei de afaceri au fost inlocuite cu un sistem comun de taxa pe valoare adaugata.

Unul din motivele fundamentale care a stat la baza acestui sistem a fost necesitatea unei neutralitati fiscale a schimburilor economice dintre statele membre.
Prin Legea Financiara din 29 decembrie 1978 are loc o largire a sferei de aplicare a T.V.A. care devine astfel principalul impozit indirect si sursa de baza in alimentarea bugetului general al statului.
Acest nou impozit a fost adoptat incepand cu 1 ianuarie 1970 de catre tarile membre ale Pietei Comune urmarindu-se eliminarea impunerii in cascada ce se practica prin intermediul impozitului pe cifra de afaceri.

La data de 17 mai 1977 se adopta Directiva a 6-a privind TVA-ul ,care amortizeaza sfera de aplicare a TVA-ului in cadrul Comunitatii Europene.
Mecanismul T.V.A. s-a extins rapid cuprinzand in prezent toate statele membre O.C.D.E. si marea majoritate a statelor lumii a treia. Astfel, pana in 1988, TVA fost adoptata in peste 50 de tari. De altfel, introducerea TVA este si o cerinta esentiala a membrilor Uniunii Europene, deoarece aplicarea ei faciliteaza legaturile comerciale intre statele membre.
Astfel, se poate vorbi de caracterul universal al taxei pe valoare adaugata.

Taxa pe valoare adaugata face parte din categoria impozitelor indirecte, fiind un impozit indirect general pe consum, care se stabileste asupra operatiunilor privind transferul proprietatii bunurilor, precum si asupra celor ce privesc executia de lucrari si prestarile de servicii.
Definitiile date impozitului sunt mai multe si difera in functie de cum s-a impus si a fost perceput acesta intr-o etapa sau alta, in cursul istoriei sale.
Astfel, Gaston Jeze defineste impozitul ca fiind o prestatie pecuniara, pretinsa pe cale de autoritate, cu titlu definitiv si fara contraprestatie, in vederea acoperirii cheltuielilor publice.
Lucien Mehl si Pierre Beltrame, intr-o lucrare mai recenta, definesc impozitul ca fiind o prestatie pecuniara, pretinsa de autoritatea publica de la persoane fizice si morale, dupa capacitatile lor contributive si fara contraprestatie determinata, in principal pentru acoperirea cheltuielilor publice si, in mod accesoriu, cu scopuri interventioniste ale puterii

publice.

Incepand cu anul 1993,odata cu formarea pietei unice,se trece la un sistem tranzitoriu al TVA-ului.

Conform acestui sistem,regula generala este ca impozitarea sa se faca la locul unde isi are sediul furnizorul bunului sau serviciului.

In Romania taxa pe valoarea adaugata a fost introdusa la 1 ianuarie 1993,iar in prezent este reglementata prin Legea Nr 571/2003 privind Codul Fiscal,titlul VI

1.3 Prezentarea SC GAMMA MANUFACTURING SRL,cadru de aplicare a

taxei pe valoarea adaugata

Denumirea societatii este:Societatea Comerciala “GAMMA MANUFACTURING”

Curtea de Arges

Societatea este persoana juridica romana,avand forma juridica de “Societate cu RASPUNDERE LIMITATA”si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.

Sediul societatii este in Curtea de Arges,strada Albesti bloc 3B,ap.39,judetul Arges si poate fi schimbat in alt loc in Romania in baza hotararii asociatului unic,modificarile in contract,statut,registrul comertului si anunturile necesare

Activitatea principala:Comert cu amanuntul in magazine nespecializate,cu vanzare predominanta de produse alimentare,bauturi si tutun -4711

Codul Unic de Inregistrare: 158060 din data de 30.11.1992

Nr.de ordine in registrul comertului:J03/2329/20.07.1992

Societatea isi desfasoara activitatea in Curtea de Arges,ambulant in piete,targuri,comune,sate si stradal.

Durata societatii este nelimitata,cu incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.

Obiectul de activitate al societatii este:

a) Producerea si/sau comercializarea la intern si extern de produse din productie proprie,achizitionate de la terti,din tara sau din import,in urmatoarele domenii :

-articole de menaj,uz casnic,uz gospodaresc si agricol,

-mobilier,tamplarie,artizanat,ambalaje,jucarii,papetarie,ziare,reviste si carti,

- bijuterii din metale pretioase sau argint,platina si pietre pretioase,gablonzuri,cosmetice,parfumerie,ceasuri,articole si produse foto,

-produse chimice,detergenti,sampoane,carburanti,lubrefianti si combustibili,

-tesaturi,confectii din textilesi piele,tricotaje,incaltaminte,marochinarie,galanterie,pazmanterie,mercerie,

-articole de sport,camping,social-culturale,

-articole electrice,electronice,electrotehnice,electrocasnice,benzi audio,video si piese

de schimb aferente;

-materiale de constructii,articole metalice de constructii,instalatii incalzire,apa,canal

sanitare,

-masini ,echipamente,instalatii subansamble si piese de schimb,

-produse auto,moto-velo si piese de schimb,

-fire si fibre artificiale si naturale,blanuri,piei in stare cruda si prelucrate,

-produse tehnico-medicale,materiale ce se folosesc in medicina,ceaiuri si produse din plante medicinale,

-produse agroalimentare,seminte,zootehnice,apicole,horticole,pomicole,de panificatie,cofetarie,simigerie,patiserie,dulciuri,bauturi racoritoare si alcoolice,tutun,cafea in stare proaspata,semiindustrializate sau industrializate.

b) Servicii la intern si extern de:

-confectionarea sau prelucrarea de bunuri si produse de orice fel pe baza de comanda,

-repararea,reconditionarea si intretinerea bunurilor de folosinta indelungata,de uz

casnic,gospodaresc si industrial,

-service auto,calculatoare,telex,telefoane si masini de scris,

-repararea,intretinerea si realizarea unor obiective de constructii civile si industriale,drumuri si poduri,

-efectuarea unor lucrari si servicii de gospodarie comunala si locativa,

-foto,film,imprimari video si audio,

-dactilografiere,multiplicare,tipografie si editate,

-legatorie de carte si cartonaje,

-frizerie,coafura,cosmetica,manechiura,pedichiura.masaj,gimnastica de intretinere,

-intermediere,comisionari,consignatie,tranzactii si intermedieri si tranzactii finaciare si imobiliare,banca,

-publicitate si organizarea de expozitii,

-educatie si invatamant,

-informare,documentare,traduceri si interpreti,

-organizare de spectacole,turism si sport,ghizi,

-cazare,restaurant,bar,discoteca,activitati de agrement,jocuri mecanice si electronice,

-initiere in domeniul culturii,artei si sportului

-transport persoane si marfuri,

-inchirieri,

-asistenta efectuare de lucrari agricole si zooveterinare,

-alimentatie publica,

-comert exterior,birouri comerciale,agentie de intermediere,birouri de consulting,operatiuni de import-export

-morarit,debitare-prelucrare lemn,distilarie,panificatie

Comercializarea produselor si serviciilor se face cu vanzare en gross,cu amanuntul,in tara sau strainatate in magazinele proprii,inchiriate,in locuri stabilite temporar,in piete si targuri amenajate,ambulant in orase,comune,sate si stradal.sau prin filialele deschise in diferite localitati din tara sau strainatate.

Societatea este administrata de catre asociatul unic sau poate delega un administrator.

Conducatorul societatii sau administratorul vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii,in interesul acesteia,

Conducatorul societatii sau inlocuitorul acestuia (administratorul),raspunde pentru prejudiciile rezultate din raporturile ilicite,pentru abaterile de la statut si pentru greselile in administrarea societatii.

Ponderea TVA-ului de plata in totalul obligatiilor fiscale

Obligatia fiscala se defineste ca indatorare a unor persoane fizice sau juridice de a plati in contul bugetului central,impozite,taxe si alte venituri reglementate legal.

Obligatia fiscale:

este o obligatie juridica ( da nastere la relatii juridice intre subiectul impozitului si stat)

este o obligatie legala pentru ca rezulta din acte normative;

imbraca forma baneasca deoarece decontarea se face in lei.Stabilirea obligatie fiscale se face prin reglementari legale,pornindu-se de la necesitatea constituirii resurselor finantelor publice;

Indicatori

Impozite si taxe pe bunuri si servicii

Impozit pe profit

Impozit si taxe de proprietate

Taxe pe utilizarea bunurilor

Taxa pe valoarea adaugata

Impozit pe venit,profit si castiguri din capital de la persoane juridice

Impozit pe salarii

Impozit pe venit

Alte impozite si taxe fiscale

Total

Ponderea TVA de plata in totatul obligatiilor fiscale

ANUL

TVA

Venituri totale

Pondere %


Ponderea TVA-ului de recuperat in totalul creantelor

fiscale

Din punct de vedere al statului ,vorbim de o creanta fiscala.

Creanta fiscala reprezinta dreptul statului de a percepe prin organele sale fiscale impozite,taxe si alte venituri in contul bugetului sau a fondurilor speciale de la persoane fizice sau juridice,dupa caz,in baza unor acte normative.

Concretizarea obligatiilor fiscale in sarcina unor platitori se realizeaza printr-un act denumit titlu de creanta fiscala.

Fiscalistii denumesc titlu de creanta fiscala ca fiind actul juridic prin care se constata si individualizeaza obligatia baneasca a fiecarui platitor de venituri bugetare.

Indicatori

Cheltuieli cu marfuri

Cheltuieli cu salariile si contrb.

Cheltuieli cu materiale consumabile

Apa

Energie

Chirie cladiri

Servicii informatice

Dobanzi

Cheltuieli cu impozite,taxe si asigurari

Alte cheltuieli

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL

Ponderea TVA-ului de recuperat in totalul creantelor fiscale

ANUL

TVA

Creante

Pondere %


Evolutie a TVA—ului intre 2006-2008

anul

TVA colectata

TVA deductibila

TVA de plata


2.1 Platitorii de taxa si operatiuni supuse taxei

O persoana poate deveni platitoare de TVA si ca urmare are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in urmatoarele cazuri:

inainte de inceperea activitatii:

- daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri ≥ 35.000 euro

- daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri ≤ 35.000 euro,dar opteaza pentru regimul normal de taxare;

daca in cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de 35.000 euro ( in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins acest plafon)

daca in cursul unui an calendaristic realizeaza o cifra de afaceri < decat 35.000 euro dar opteaza pentru regimul normal de taxare;

daca efectueaza operatiuni in afara Romaniei care dau drept de deducere a taxei.

¹Persoana impozabila stabilita in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile si /sau scutite de TVA cu drept de deducere,se poate inregistra in scopuri de TVA,fie la data infiintarii fie ulterior acestei date.

·Persoana inregistrata in scopuri de TVA:

are atribuit cod de inregistrare in scop de TVA;

Romania :RO+CUI

² transformarea fost CUI in cod de inregistrare in scopuri de TVA

Verificarea codului de inregistrare in scop de TVA:

· la livrarile intracomunitare: vanzatorul verifica codul transmis de client in scopul determinarii modului de aplicate a TVA;

· la achizitiile de bunuri si servicii: cumparatorul verifica codul transmis de furnizor in scoplu determinarii posibilitatii de deducere a TVA.


¹ Art.156 din Legea 571/2003 Cod fiscal

² OMFP 901/2006 modificat de OMFP 1633/2006

·Comunitate

- Teritoriile statelor membre UE cu exceptia celor cu statut special;

- State Membre: Austria,Belgia,Bulgaria,Cipru,Republica Ceha,Danemarca,Estonia,

Finlanda,Franta,Germania,Grecia,Ungaria,Irlanda,Italia,Letonia,Lituania,Luxemburg,

Malta,Olanda,Polonia,Portugalia,Romania,Republica Slovacia,Slovenia,Spania,Suedia

si Regatul Unit al Marii Britanii.

Curtea Europeana de Justitie

Instanta la nivel european unde orice contribuabil poate da statul roman in judecata daca considera ca prevederile legistalive nationale sunt in contradictie cu cele de la nivel european.

La infiintare ,persoanele impozabile se inregistreaza in scopuri de TVA,in mod obligatoriu daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri peste plafonul de scutire prevazut de Codul fiscal,sau in cazul in care opteaza pentru aplicarea regimului de TVA,chiar daca declara ca urmeaza o cifra de afaceri sub plafonul de scutire.

Daca o persoana este neinregistrata in scopuri de TVA ,dar in cursul anului calendaristic atinge sau depaseste plafonul de scutire,atunci ea este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA,in termen de zece zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau a depasit acest plafon.

¹ Plafonul de scutire este pentru cifra de afaceri de pana la 35.000 euro.Numai daca cifra de afaceri depaseste 35.000 euro ,la cursul BNR din data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana,ne aflam in situatia depasirii plafonului de scutire.

Persoanele impozabile indiferent de locul unde sunt stabilite,trebuie sa se inregistreze in scop de TVA in Romania,daca realizeaza operatiuni supuse TVA care au loc in Romania.

Exceptii:

-persoanele impozabile care realizeaza numai operatiuni scutite fara drept de deducere;


¹ Art.152 alin(1) Codul fiscal

persoanele impozabile care beneficiaza de regimul special de scutire( intreprinderi

mici).

l¹ In anumite situatii si persoanele neimpozabile sau persoanele impozabile exceptate de la inregistrare sunt obligate sa se inregistreze in scop de TVA

Persoane

impozabile/neimpozabile

Normale Platitori de TVA

Impozabile Obligate sa se

inregistreze cu art.153


Exceptate Intreprinderi

mici


Persoane Fac numai operatiuni Grupul

scutite fara drept de celor 3

deducere (Ex:banci) neplatitori

Persoane juridice neimpozabile Obligate

Neimpozabile Ex:Institutii publice,ONG sa se

inregistreze

art 153¹

Persoane fizice neimpozabile

Neplatitori

de TVA


Intreprinderile mici:

-cifra de afaceri anuala < 35.000 Euro

- cifra de afaceri = valoarea livrari bunuri/prestari de servicii cu exceptia:

· livrarilor de active fixe;

· livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi.


¹ Art.153¹ Codul fiscal

¹Persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii,alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei,trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar,cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei,cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.

²Persoanele impizabile stabilite in Romania trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor operatiunilor efectuate in desfasurarea activitatii lor economice. Astfel,jurnalele de vanzari si cumparari,registrele,evidentele si alte documente similare ale activitatii economice trebuie sa permita stabilirea urmatoarelor elemente:

valoarea totala,fara taxa,a tuturor livrarilor de bunuri/prestari de servicii efectuate in

perioada fiscala;

valoarea totala ,fara taxa,a tuturor achizitiilor pentru fiecare perioada fiscala;taxa colectata pentru fiecare perioada fiscala;

taxa totala deductibila si taxa dedusa pentru fiecare perioada fiscala;

calculul taxei deduse provizoriu,a taxei deduse efectiv pentru fiecare perioada fiscala,precum si al ajustarilor efectuate( daca deducerea se exercita pe baza de prorata).

Perioada fiscala este luna calendaristica

Daca persoana impozabila a realizat in anul precedent o cifra de afaceri din operatiunile taxabile si/sau scutite cu drept de deducere,cifra de afaceri ce este inferioara valorii de 100.000 euro ,atunci perioada fiscala este trimestrul calendaristic.

Aceasta persoana are obligatia depunerii la organele fiscale a unei notificari,in care mentioneaza cuantumul cifrei de afaceri realizate in anul precedent.

Persoanele inregistrate in scopuri de TVA,trebuie sa depuna la organele fiscale competente,pentru fiecare perioada fiscala,un decont de taxa,pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada fiscala respectiva.

Trimestrial,pana la data de 25 a lunii urmatoare unui trimestru,se va depune o declaratie recapitulativa privind achizitiile si livrarile intracomunitare.


¹ Art 155 alin (1) din Codul fiscal

²Art 156 din Codul fiscal ,

Operatiuni supuse taxei

¹In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata,se cuprind operatiunile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu plata;

- locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania;

- livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila .

²Persoanele impozabile sunt reprezentate de orice persoana care desfasoara,in mod independent si in orice loc ,activitati economice, indiferent de scopul sau rezultatul acestora.

De regula,nu sunt considerate persoane impozabile,deoarece nu raspund definitiei din Codul fiscal,persoanele fizice,angajatii,institutiile publice pentru activitatile desfasurate in calitate de autoritate publica.

Devin persoane impozabile pentru activitatile economice pe care le desfasoara ,ca de exemplu transport de bunuri si persoane,furnizarea de apa,energie.

- ³livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una din activitatile economice

Importul si achizitiile intracomunitare de bunuri sunt cuprinse de asemenea in sfera de

aplicare a taxei pe valoarea adaugat.

Din punct de vedere al substantei economice,operatiunile impozabile se clasifica in:

- livrari de bunuri;

- prestari de servicii.

°Livrarea de bunuri reprezinta transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si proprietar.


°Art 128,alin 1 CF

¹Legea 571/2003 privind Codul fiscal

²Art.127 alin(1) Codul fiscal

³Art.127 alin(2) din Codul fiscal.


Livreaza bunuri

SC ALFA Presteaza servicii X


Trebuie sa pun si TVA

Alte tipuri de operatiuni considerate livrari de bunuri:¹

a) predarea efectiva a bunurilor catre o alta persoana ca urmare a unui contract care

prevede ca plata se efectueaza in rate sau a oricarui alt tip de contract care prevede ca

proprietatea este atribuita cel mai tarziu la momentul platii ultimei sume scadente,cu

exceptia contactelor de leasing;

b) transferul dreptului de proprietate al bunurilor in urma executarii silite;

c) trecerea in domeniul public al unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile ,in

conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic a

acesteia,in schimbul unei despagubiri.

Operatiuni asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata:²

1.preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta( in conditiile in care taxa aferenta lor sau a unor parti componente a fost dedusa total sau partial).


¹Art 128,alin 3 din CF

²Art 128,alin 4 din CF

- pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica

desfasurata;

- pentru a fi puse la dispozitia altor persoane in mod gratuit;

- pentru a fi utilizate in scopul unor operatiuni care nu dau drept integral de deducere(

nu intra sub aceasta prevedere bunurile de capital)

. bunurile constatate lipsa din gestiune,cu exceptia:

-bunurilor distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a unor cauze de forta

majora;

- bunurile de natura stocurilor degradate calitativ,care nu mai pot fi valorificate,precum

si activele corporale fixe casate;

- perisabilitatile,in limitele prevazute de lege.

Alte operatiuni incadrate in categoria livrarilor de bunuri:

-orice distribuire de bunuri si active din patrimoniul unei persoane impozabile catre

asociatii sau actionarii sai,cu exceptia transferului de active si pasive,ca urmare a unei operatiuni de divizare,fuziune sau aport in natura;

- schimbul de bunuri;

- livrarea de bunuri de catre un intermediar care actioneaza in nume propriu;

-livrarea intracomunitara de bunuri;

-transferul de catre o persoana impozabila de bunuri apartinand activitatii sale economice din Romania intr-un alt stat membru,cu exceptia non-transferurilor.

Nu constituie livrare de bunuri:

a) bunurile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau ca urmare a unor cazuri de

forta majora;

b) bunurile de natura stocurilor,degradate calitativ si care nu mai pot fi valorificate,precum

si activele corporale fixe casate;

c) perisabilitatile;

d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne;

e) acordarea in mod gratuit de bunuri ca mostre in cadrul campaniilor promotionale,pentru

incercarea produselor sau pentru demonstratii la punctele de vanzare,alte bunuri

acordate in scopul stimularii vanzarilor;

f) acordarea de bunuri de mica valoare,in mod gratuit,in cadrul actiunilor de

sponsorizare,de mecenat,de protocol/reprezentare.

Se considera a fi livrare de bunuri,livrarea intracomunitara de bunuri care

este un caz particular al livrarilor de bunuri ce reprezinta livrarea de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un SM in alt SM.

Transportul se face de catre:

- fie de furnizor;

- fie de catre destinator;

- fie de catre o terta persoana in contul unuia dintre cei doi.


ROMANIA FRANTA

BUNURI

X Y

furnizor destinatar

Transportul se face

fie de catre furnizor

fie de catre destinatar

fie de catre alta persoana in contul unuia dintre cei do

▼ ▼

In Romania are loc o livrare In Franta are loc o achizitie

intracomunitara intracomunitara

Transferul de bunuri,apartinand activitatii sale in Romania,in alt stat SM de catre o persoana impozabila reprezinta expedierea sau transportul oricaror bunuri mobile din Romania catre alt stat membru pentru a fi utilizate in scopul desfasurarii activitatii sale economice in acel stat,cu exceptia non-transferurilor.

Transferul este asimilat unei livrari intracomunitare cu plata

TRANSFER ( TR)

ROMANIA FRANTA

Transfer de bunuri

X Bunurile

persoana se utilizeaza

impozabila in scopul activitatii

in Romania economice a lui X

Transportul se face:

· fie de catre X,

· fie de catre alta persoana in contul lui X

Transferul este orice operatiune de mai sus,

cu exceptia non-transferurilor

¹Nontransferul reprezinta expedierea sau transportul unui bun din Romania in alt stat membru,de persoana impozabila sau de alta persoana in contul sau,pentru a fi utilizat in scopul uneia din urmatoarele operatiuni:

a) livrarea bunului respectiv ,realizata de persoana impozabila pe teritoriul statului

membru de destinatie a bunului expediat sau transportat,² privind vanzarea la distanta;


¹Art 128,alin 12 Codul fiscal

² Art.132 alin(5) Codul fiscal

Vanzarea la distanta (VD)

ROMANIA FRANTA

X Vanzare la distanta Y

furnizor destinatar

Transportul se face:

· fie de catre furnizor,

· fie de catre alta persoana in contul furnizorului

ROMANIA FRANTA

X Vanzarea la distanta Y

destinatar furnizor

Transportul se face:

· fie de catre furnizor,

· fie de catre alta persoana in contul furnizorului.

b) livrarea bunului respectiv,realizata de persoana impozabila pe teritoriul statului

membru de destinatie a bunului expediat sau transportat,¹privind livrarile cu instalare

sau asamblare,efectuate de catre furnizor sau in numele acestuia;

c) livrarea bunului respectiv,realizata de persoana impozabila la bordul navelor,aeronavelor

sau trenurilor ,pe parcursul transportului de persoane efectuat in teritoriul Comunitatii².


¹Art.132 (1) lit.b) Cod fiscal

²Art.132 (1) lit.d) Cod fiscal

d) livrarea bunului respectiv,realizata de persoana impozabila,°cu privire la livrarile

intracomunitare scutite, ¹cu privire la scutirile pentru livrarile la export ² , si cu

privire la scutirile pentru livrarile destinate navelor,aeronavelor,misiunilor diplomatice si

oficiilor consulare,precum si organizatiilor internationale si fortelor NATO;

e) livrarea de gaz prin reteaua de distributie a gazelor naturale sau de electricitate,³privind

locul livrarii acestor bunuri;

f) prestarea de servicii in beneficiul persoanei impozabile,care implica lucrari asupra

bunurilor corporale efectuate in statul membru in care se termina expedierea sau

transportul bunului,dupa prelucrare,sa fie reexpediate persoanei impozabile din Romania

de la care fusesera expediate sau transportate initial;

g) utilizarea temporara a bunului respectiv pe teritoriul statului membru de destinatie a

bunului expediat sau transportat,in scopul prestarii de servicii in statul membru de

destinatie,de catre persoana impozabila stabilita in Romania;

h) utilizarea temporara a bunului respectiv ,pentru o perioada care nu depaseste 24 de

luni,pe teritoriul unui alt stat membru,in conditiile in care importul aceluiasi bun dintr-un

stat tert,in vederea utilizarii temporare,ar beneficia de regimul vamal de admitere

temporara cu scutire integrala de drepturi de import.

In cazul in care nu mai este indeplinita una din conditiile prezentate anterior expedierea sau transportul bunului respectiv este considerat ca un transfer din Romania in alt stat membru.

Transferul se considera efectuat in momentul in care conditia nu mai este indeplinita.


°Art.143 alin (2) CF

¹Art.143 alin (1) lit a) si b)CF

²Art.143 alin.(1).h),i),j),k) si m) CF

³Art.132 alin.(1) lit.e) si f)

NON-TRANSFER ( NTR)

ROMANIA FRANTA

X Bunurile se

persoana Transfer de bunuri utilizeaza pentru

impozabila

in Romania

Transportul se face:

· fie de catre X,

· fie de catre alta persoana in contul lui X

-tranzactii in care locul este in FRANTA ;

- unele operatiuni:utilizare temporara,prestari servicii,fostele

regimuri suspensive etc-cu conditia ca bunul sa se intoarca

in Romania.

Prestarea de servicii este o activitate efectuata cu plata pe baza de contract sau comanda,alta decat livrarea de bunuri ,in scopul obtinerii de profit.

Persoana care achizitioneaza un intermediar intr-o prestare de servicii,se considera ca a primit si a livrat ea insasi aceste servicii.

Principalele prestari de servicii sunt:

-inchirierea de bunuri;

- transportatea folosintei bunurilor intr-un contract de leasing;

-transmiterea dreptului de proprietate sau folosinta asupra brevetelor,licentelor,marcilor;

- intermedierea efectuata de comisionari etc.

Sunt asimilate prestarilor de servicii cu plata prestarea de servicii,in mod gratuit,de catre persoana impozabila,angajatilor sai sau pentru uzul tertilor.Nu se considera prestare de servicii cu plata serviciile prestate gratuit in perioada de garantie de catre furnizorul bunurilor.

Din punct de vedere al TVA nu este permis schimbul de bunuri si/sau servicii.Se

considera ca fiecare persoana impozabila a efectuat o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii cu plata.

Se mai considera operatiuni impozabile in Romania:

· importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana ;


IMPORT/EXPORT

Import

ROMANIA

NON-UE

Export

· achizitia intracomunitara de bunuri ( exceptand mijloacele de transport noi si/sau

produsele accizabile) efectuate de o persoana juridica;

Se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune,ca si proprietar,de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator,de catre furnizor,de catre cumparator sau de catre alta persoana,in contul furnizorului sau al cumparatorului,catre un stat membru,altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor¹.


¹Art 130 (alin.1) CF

Sunt asimilate unei achizitii intracomunitare de bunuri urmatoarele:

a) utilizarea in Romania,de catre o persoana impozabila,in scopul desfasurarii activitatii economice proprii,a unor bunuri transportate sau expediate de acesta sau de alta persoana,in numele acesteia,din statul membru pe teritoriul caruia aceste bunuri au fost produse,

neimpozabila a unor bunuri importate de acea persoana in Comunitate si transportate sau expediate intr-un alt stat membru decat cel in care s-a efectuat importul.Persoana juridica neimpozabila va beneficia de rambursarea taxei platite in Romania pentru importul bunurilor,daca dovedeste ca achizitia sa intracomunitara a fost supusa taxei in statul extrase,achizitionate,dobandite ori importate de catre aceasta,in scopul desfasurarii activitatii economice proprii,daca transportul sau expedierea acestor bunuri,in cazul in care ar fi fost efectuat din Romania in alt stat membru,ar fi fost tratat ca transfer de bunuri in alt stat membru;

b) preluarea de catre fortele armatei romane,pentru uzul acestora sau pentru personalul civil din cadrul fortelor armate,de bunuri pe care le-au dobandit in alt stat membru,care este parte a Tratatului Atlanticului de Nord ,semnat la Washington la 4 aprilie 1949,si la a caror achizitie nu s-au aplicat regulile generale de impozitare din acel alt stat membru,in situatia in care importul bunurilor respective nu a putut beneficia de scutire.¹

Este efectuata cu plata achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare,daca ar fi fost realizata in Romania,ar fi fost tratata drept o livrare de bunuri efectuata cu plata.

Este asimilata unei achizitii intracomunitare si achizitionarea de catre o persoana juridica neimpozabila a unor bunuri importate de acea persoana in Comunitate si transportate sau expediate intr-un alt stat membru decat cel in care s-a efectuat importul.Persoana juridica neimpozabila va beneficia de rambursarea taxei platite in Romani extrase,achizitionate,dobandite ori importate de catre aceasta,in scopul desfasurarii activitatii economice proprii,daca transportul sau expedierea acestor bunuri,in cazul in care ar fi fost efectuat din Romania in alt stat membru,ar fi fost tratat ca transfer de bunuri in alt stat membru;


¹Art.142 alin.(1) lit.g CF

a pentru importul bunurilor,daca dovedeste ca achizitia sa intracomunitara a fost supusa taxea pentru importul bunurilor,daca dovedeste ca achizitia sa intracomunitara a fost supusa taxei in statul extrase,achizitionate,dobandite ori importate de catre aceasta,in scopul desfasurarii activitatii economice proprii,daca transportul sau expedierea acestor bunuri,in cazul in care ar fi fost efectuat din Romania in alt stat membru,ar fi fost tratat ca transfer de bunuri in alt stat membru;

membru de destinatie a bunurilor expediate sau transportate. membru de destinatie a bunurilor expediate sau transportate.

· achizitia intracomunitara de mijloace de transport noi,efectuata de orice persoana;

· achizitia intracomunitara de produse accizabile,efectuata de o persoana impozabila sau

de o persoana juridica neimpozabila.


SC .ALFA Achizitii intracomunitare

Import X

Cele cinci intrebari de baza cand aplic TVA

1.Operatiunea este efectuata

de o persoana inregistrata in

scopuri de TVA ( pt AIC si NU Nu se datoreaza TVA

import:sau de o persoana

eligibila pentru aplicarea

TVA) ?


DA

2.Operatiunea este cuprinsa NU Nu se datoreaza TVA

in sfera TVA?


DA

NU

Operatiunea are loc in  Nu se datoreaza TVA

Romania

DA

DA

4.Se aplica vreo scutire ? Nu se datoreaza TVA


Nu


5.Cine este persoana TVA este datorata de:

obligata la plata TVA - furnizor;

in Romania ? - cumparator;

-client;

-importator

Daca raspunsul este ca se aplica TVA→ se datoreaza TVA

Daca raspunsul este ca nu se aplica TVA → nu se aplica TVA

Nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau

prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica

neimpozabila.

b) valoarea totala a acestor achizitii intracomunitate nu depaseste pe parcursul anului

calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul

de 10.000 euro.

C ) nu are loc achizitia de mijloace de transport noi sau produse accizabile¹.

Nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania:

1. achizitiile intracomunitare de bunuri a caror livrare in Romania ar fi scutita².

2. achizitiile intracomunitare de bunuri second-hand,opere de arta,obiecte de colectie si

antichitati,atunci cand vanzatorul este o persoana impozabila revanzatoare,care

actioneaza in aceasta calitate,iar bunurile au fost taxate in statul membru de unde sunt

furnizate sau vanzatorul este organizator de vanzari prin licitatie publica,care

actioneaza in aceasta calitate,iar bunurile au fost taxate in statul membru furnizor;

3. achizitia intracomunitara de bunuri care urmeaza unei livrari de bunuri aflate in regim

vamal suspensiv sau sub o procedura de tranzit intern,daca pe teritoriul Romaniei se

incheie aceste regimuri sau aceasta procedura pentru respectivele bunuri;

4. achizitia intracomunitara de bunuri,efectuata in cadrul unei operatiuni triunghiulare de

o persoana impozabila,denumita cumparator revanzator,care este inregistrata in

scopuri de TVA in alt stat membru,dar nu este stabilita in Romania,in cazul in care sunt

indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) achizitia sa fie efectuata in vederea realizarii unei livrari ulterioare a acestor bunuri pe

teritoriul Romaniei,de catre cumparatorul revanzator,persoana impozabila,care nu este

stabilita in Romania;

b) bunuri achizitionate de cumparatorul revanzator sa fie transportate de furnizor sau de

cumparatorul revanzator ori de alta persoana,in contul unuia din acestia,direct dintr-un

stat membru,altul decat cel in care cumparatorul revanzator este inregistrat in scopuri

de TVA ,catre beneficiarul livrarii ulterioare efectuate in Romania;

¹Art 126,alin 4 CF

²Art.143 alin(1) lit h)-m) CF

c) beneficiarul livrarii uletrioare sa fie o persoana impozabila sau o persoana juridica

neimpozabila,inregistrata in scopuri de TVA in Romania;

d) beneficiarul livrarii ulterioare sa fie obligat la plata taxei pentru livrarea efectuata de

persoana impozabila care nu este stabilita in Romania.

Operatiune triunghiulara ( OT)

FRANTA

BETA

( furnizor) Germania

inregistrata in scopuri de ALFA TVA in Franta inregistrata in scopuri de

factura

de TVA in Germania

Bunuri transportate factura


Bunuri

transportate

ALFA GAMA

( cumparator- ( beneficiarul final)

revanzator) ROMANIA inregistrat in scopuri de

TVA in Romania

Operatiunile care sunt cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata sunt definite ca operatiuni impozabile si cuprind operatiunile taxabile,operatiuni scutite cu drept de deducere si operatiunile de import si achizitii intracomunitare scutite de TVA.

A. Operatiunile taxabile sunt cele pentru care se aplica cotele de TVA.¹.


¹Art.140 din Legea 571/2003 CF

B. Operatiunile scutite cu drept de deducere sunt cele pentru care nu se datoreaza taxa

pe valoarea adaugata datorate sau platite pentru bunurile sau serviciile achizitionate s.

C. Operatiunile scutite fara drept de deducere sunt cele pentru care nu se datoreaza

taxa pe valoarea adaugata si nu este permisa deducerea taxei pe valoarea adaugata

datorate sau platite pentru bunurile sau serviciile achizitionate ¹.

D.Operatiunile de import si achizitii intracomunitare scutite de taxa pe valoarea

adaugata sunt cele pentru care nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata in vama².

E. Operatiunile prevazute la lit.A-C sunt scutite fara drept de deducere,daca sunt efectuate

de intreprinderile mici care aplica regimul special de scutire ,pentru care nu se datoreaza

taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii.

Astfel,intreprinderile inregistrate ca platitoare de TVA care realizeaza atat operatiuni care dau drept de deducere a TVA-ului,cat si operatiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului sunt considerate platitoare de TVA cu regim mixt.

In cazul in care entitatea realizeaza si operatiuni cu regim mixt,documentele contabile utilizate vor fi urmatoarele:

un jurnal pentru cumparari destinat operatiunilor taxabile sau scutite cu drept de deducere;

un jurnal de cumparari destinat operatiunilor scutite fara drept de deducere;

un jurnal pentru cumparari destinat operatiunilor mixte,scutite atat cu,cat si fara drept de deducere,sau pentru cazul in care nu se cunoaste destinatia bunurilor;

un jurnal pentru vanzari.

Prorata TVA se calculeaza cand se inregistreaza venituri pentru care nu se colecteaza

TVA si pentru care nu exista drept de deducere la TVA.

Operatiunile supuse TVA realizate de persoane impozabile roamne pentru care locul este in alte state ale Uniunii Europene pot necesita,in anumite conditii,inregistrarea in scop de TVA a acestor persoane in respectivele state ale Uniunii Europene.


sArt.143 si art.144 din Legea 571/2003 CF

¹Art.141 Legea 571/2003 CF

²Art.142 din Legea 571/2003 CF

2.2 Operatiuni scutite de taxa

A. ¹Cu drept de deducere pot fi:

livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana care ii comunica furnizorului un cod valabil in scop de TVA,atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru,cu exceptiile prevazute de lege;

-livrarile de bunuri la export;

Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Comunitatii de catre furnizor sau de alta persoana in contul sau. Prin persoana care expediaza sau transporta bunuri in afara Comunitatii in contul furnizorului se intelege orice persoana care face transportul cu mijloace proprii sau inchiriate.

Scutirea se aplica numai in situatia in care, potrivit prevederilor contractuale dintre furnizor si cumparator, transportul bunurilor in afara Comunitatii este in sarcina furnizorului, care poate face transportul cu mijloace proprii sau poate apela la un transportator sau la o casa de expeditie. In sens larg, notiunea de contract reprezinta orice comanda urmata de executarea ei.

De asemenea, este considerata casa de expeditii orice persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, contractand servicii de transport cu un transportator, pe care apoi le refactureaza beneficiarului transportului. Serviciile casei de expeditie sunt servicii de transport.

-transportul si serviciile accesorii exportului;

Scutiri pentru prestari de servicii, legate direct de exportul de bunuri sau de bunuri plasate intr-unul din regimurile vamale suspensive.
-transportul international de persoane;

¹Prin Ordinul M.E.F. nr. 2.421/2007 (publicat in Monitorul Oficial nr. 887 din 27 decembrie 2007) a fost inlocuita Anexa la Ordinul M.F.P. nr. 2.222/2006 privind Instructiuni ce reglementeaza modul de justificare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Codul fiscal.

-livrari de aur catre BNR;

a) aurul sub forma de lingouri sau plachete acceptate/cotate pe pietele de metale pretioase,avand puritatea minima de 995 %,reprezentate sau nu prin hartii de valoare,cu exceptia lingourilor sau plachetelor cu greutate de cel mult 1 g.

b) monedele de aur care indeplinesc urmatoarele conditii:

- au titlul mai mare sau egal cu 900%;

- sunt reconfectionate dupa anul 1800;

- sunt sau au constituit moneda legala de schimb in statul de origine;

-sunt vandute in mod normal la un pret care nu depaseste valoarea de piata libera a

aurului continut de monede cu mai mult de 80%

- livrarile de bunuri aflate inca in regim de tranzit intern etc.

B.Fara drept de deducere sunt ,in principal:

-spitalizarea si ingrijirile medicale,inclusiv operatiuni accesorii,desfasurate

in unitati autorizate;

Livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica

autorizata,efectuata in tara de : unitatile sanitare,inclusiv veterinare si de asistenta sociala: spitale,sanatorii,policlinici,dispensare,cabinete medicale,camine de batrani si de pensionari,case de copii,statii de salvare si altele,autorizate sa desfasoare activitati sanitare si de asistenta sociala;unitatile autorizate sa desfasoare activitati si de asistenta sociala in statiuni balneoclimaterice;serviciile de cazare,masa si tratament,prestate cumulat de catre agentii economici autorizati care isi desfasoara activitatea in statiuni balneoclimaterice si a caror contravaloare este decontata pe baza de bilete de tratament.

Unitatile autorizate sa desfasoare activitati sanitare,inclusiv veterinare si de asistenta sociala,sunt scutite de Taxa pe Valoarea Adaugata,indiferent de forma de organizare si de titularul dreptului de proprietate.

Sunt scutite ,de asemenea,serviciile funerare prestate de unitatile sanitare sau de alte unitati special autorizate in acest sens.

In cazul in care unitatile de mai sus desfasoara si alte activitati decat cele sanitare si de asistenta sociala,incadrarea acestora in sfera taxei pe valoarea adaugata se efectueaza in mod distinct,tinand seama de prevederile normelor legale.

Referitor la scutirile aplicabile activitatilor medicale (spitalizare, ingrijiri medicale), sunt

scutite de TVA:

  • substantele terapeutice de origine umana (sange uman si derivati ai acestuia – sange uman integral, plasma umana uscata, albumina umana si solutii de fixare a proteinelor plasmatice umane, imunoglobulina umana si fibrinogen uman);
  • reactivii pentru determinarea grupei sanguine (toti reactivii de origine umana, animala, vegetala sau de alta natura/origine, folositi pentru determinarea grupelor sanguine si pentru depistarea incompatibilitatilor sanguine);
  • reactivii pentru determinarea tipurilor de tesuturi (toti reactivii de origine umana,animala, vegetala sau de alta natura/origine, folositi pentru determinarea tipurilor de tesuturi
    umane);
  • ambalajele speciale care sunt esentiale pentru transportul substantelor terapeutice de origine umana sau al reactivilor pentru determinarea grupei sanguine sau al reactivilor pentru determinarea tipurilor de tesuturi, precum si oricaror solventi
    sau accesorii necesare pentru utilizarea acestora.

Pot beneficia de astfel de scutiri:

  • institutiile si laboratoarelor autorizate de Ministerul Sanatatii Publice, pentru a fi utilizate exclusiv in scopuri medicale sau stiintifice, necomerciale;
  • sunt insotite de un certificat de conformitate emis de un organism autorizat in tara de provenienta;

prestarile de servicii de medicina dentara;

.Liber-profesionisti autorizati,care isi exercita activitatea in mod individual

precum si persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate sa desfasoare activitati economice pe baza liberei initiative.

Prin liber-profesionisti autorizati,care isi exercita activitatea in mod individual,se intelege toti acei liber-profesionisti,inclusiv membrii unor profesiuni libere,cum ar fi:

-medicii,inclusiv stomatologi si veterinari;

-ingineri,informaticieni,arhitecti,tehnicieni si desenatorii tehnici si de modele;

-profesorii de orice specialitate,inclusiv cei de muzica si de dans;

-expertii de orice fel;

-dactilografele si stenografele;

-traducatorii si interpretii;

-asistenti medicali,surorile de caritate,moasele si infirmierii;

-fotografii;

-scriitori si compozitori,artisti plastici.

activitati de invatamant desfasurate in institutii publice si/sau entitati autorizate;

Unitatile si institutiile de invatamant cuprinse in sistemul national de invatamant

Sunt scutite operatiunile efectuate de unitatile de invatamant primar,gimnazial, liceal,superior,postliceal,postuniversitar,scoli profesionale,complementare,de meserii,de maistri,centrele de pregatire profesionala,de reorientare si recalificare profesionala,invatamant special etc.

Sunt scutite unitatile care desfasoara,potrivit Legii,activitati de cercetare-dezvoltare si inovare si executa programe,subprograme,teme,proiecte,precum si actiuni componente ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica sau ale Planului national de cercetare,dezvoltare si inovare.

Se incadreaza in aceste prevederi unitatile carora li s-au atribuit spre executie programe,subprograme si teme componente ale programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica,precum si actiuni cuprinse in acestea,in baza art.9 din Ordonanta Guvernului privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare.

Activitatile de mai sus sunt scutite,independent de forma juridica si de proprietate a unitatilor care le efectueaza. Nu se incadreaza in prevederile de mai sus activitatile desfasurate in domenii cum ar fi:conducerea auto sau pilotarea navelor si aeronavelor si

pregatirea in diverse discipline sportive,artistice,de agrement.

Cantinele,organizate pe langa unitatile de invatamant,agentii economici si sociali,institutiile publice( cu exceptia acelora care lucreaza in regim de alimentatie publica).

Sunt scutite de TVA vanzarile de preparate culinare care fac parte din meniul propriu

servite personalului care isi desfasoara activitatea in unitatea respectiva sunt supuse TVA;

servicii publice postale;

prestari de servicii financiar-bancare;

Societatile de investitii financiare,de intermediere financiara si de valori mobiliare,cum sunt:actiunile,obligatiunile,titlurile si inscrisurile de stat, precum si alte instrumente financiare derivate;

Se incadreaza in aceste prevederi:
-societatile de investitii financiare,pentru transformarea Fondurilor Proprietatii Private in

societati de investitii financiare;

-fondurile deschise de investitii si societatile de investitii constituite ca institutii de

intermediere financiare.-societatile de valori mobiliare si bursele de valori,privind

valorile mobiliare si bursele de valori cu modificarile ulterioare.

-transferul dreptului de proprietate,total sau partial,asupra actiunilor gestionate de

Fondul Proprietatii de Stat,precum si asupra actiunilor sau partilor sociale emise de o

societate comerciala,persoana juridica romana,indiferent de forma de proprietate.

Banca Nationala a Romaniei este scutita de Taxa pe Valoarea Adaugata pentru operatiunile specifice.

Bancile,persoane juridice romane,constituite ca societati comerciale,sunt scutite de Taxa pe Valoarea Adaugata pentru activitatile permise bancilor,cu exceptia urmatoarelor operatiuni:

-vanzarile de imobile catre salariati,cu exceptia celor construite si date in folosinta inainte

de introducerea Taxei pe Valoarea Adaugata;

- tranzactiile cu bunuri mobile si imobile in executarea creantelor;

-operatiunile de leasing financiar;

-inchirierea de casete de siguranta;

-tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu metale pretioase,obiect confectionate

din acestea,pietre pretioase;

-prestarile de servicii care nu sunt efectuate in exclusivitate de societatile bancare,ca de

exemplu:expertizele de studii de fezabilitate,acordarea de consultanta,evaluari de

patrimoniu,inchirieri de spatii,cazare etc.

Sunt scutite de Taxa pe Valoarea Adaugata activitatile specifice autorizate efectuate de:

Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar,Fondul Roman de Garantare a

Creditelor pentru Intreprinzatorii Privati-SA si Fondul de Garantare a Creditului Rural-S.A.

administrarea de fonduri speciale de investitii,etc.

2.3 Baza de impozitare si cotele de TVA

Ca regula generala,baza impozabila,pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii este reprezentata,de contrapartida datorata sau achitata de cumparator sau un tert furnizorului,inclusiv subventii legate direct de pret.

Mai poate cuprinde:
-impozite si taxe nerecuperabile,ca de exemplu taxe vamale,accize etc;

-cheltuieli accesorii livrarii:cheltuieli de ambalare,transport,asigurare,

comisioane,etc.solicitate de furnizor,cumparatorului.

Baza de impozitare este determinata de:

a) preturile negociate intre vanzator si cumparator,precum si alte cheltuieli datorate de

cumparator pentru livrarile de bunuri si care nu au fost cuprinse in pret.

Aceste preturi cuprind si accizele stabilite potrivit normelor legale;

b) tarifele negociate pentru prestarile de servicii;

c) preturile de piata sau,in lipsa acestora,costurile de productie ale bunurilor preluate din

activitatile societatii de catre contribuabili pentru a fi utilizate in scopuri care nu au

legatura cu activitatea economica desfasurata de acestea;

d) valoarea in vama ,determinata potrivit legii,la care se adauga taxa vamala,alte taxe si

accizele datorate pentru bunurile si serviciile din import;

e) preturile vanzarilor efectuate din depozitele vamii sau stabilite prin licitatie;

f) preturile de piata sau,in lipsa acestora,costurile aferente serviciilor prestate de

contribuabili in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de

acestea sau pentru alte persoane fizice ori juridice ,in mod gratuit;

g)suma rezultata din aplicarea cotei de comision sau suma convenita intre parteneri,pentru

operatiunile de intermediere.

In cazul platii in natura,valoarea tuturor bunurilor sau serviciilor primite trebuie sa asigure acoperirea integrala a contravalorii bunurilor livrate sau,dupa caz,a serviciilor prestate

Pentru determinarea bazei de impozitare aferente livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii cu plata in devize,furnizorul sau,dupa caz,prestatorul este obligat sa emita concomitent factura atat in devize,cat si in lei.

Baza de impozitare se corecteaza cu diferenta de pret rezultata ca urmare a modificarii cursului pietei valutare,in vigoare la data incasarii facturii,fata de cel utilizat la data facturarii.

Furnizorul este obligat sa emita factura fiscala,in negru pentru sumele incasate suplimentar sau,dupa caz,in rosu pentru sumele de scazut.

Baza de impozitare se determina integral la livrarea bunurilor sau la prestarea serviciilor,ori dupa caz,la intocmirea documentelor prin care se constituie aportul la capitalul social,chiar daca in contract se prevede plata in rate sau la anumite termene.

Agentii economici care au gastigat licitatii pentru realizarea unor obiective finantate din credite acordate de organisme financiare internationale statului roman sau garantate de acesta determina baza de impozitare in conditii stabilite prin contractele incheiate.

Agentii economici care realizeaza atat livrari de bunuri si presatri de servicii,cat si operatiuni de intermediere determina baza de impozitare corespunzatoare fiecarei categorii de operatiuni.Se includ in baza

√ impozitele si Taxe vamale,accize,

taxele alte taxe,cu

Baza de impozitare = exceptia TVA contrapartida obtinuta de furnizor

de la cumparator.

√ cheltuieli Comisioane,chelt.

accesorii de ambalare,

transport si

asigurare


Nu se includ in baza:


√ Reduceri de pret Rabaturi,remize,

risturnuri,sconturi,

Pentru transferurile asimilitate acordate la data

achizitiilor intracomunitare exigibilitatii taxei

baza de impozitare=pretul de

cumparare al bunurilor respective

sau al unor bunuri similare √ Daune-interese Stabilite prin hotarare

ori,in absenta unor astfel de preturi sau penalitati judecatoreasca definitiva

de cumparare,pretul de cost, sau contract

stabilit la data livrarii.

√ Dobanzi Percepute dupa data

livrarii,pentru plata cu

intarziere


√ Ambalaje Care circula intre

furnizor si cumparator

fara facturare


√ Sume achitate de Care apoi se

furnizor in contul deconteaza clientului

clientului


√ Sume incasate

in contul altei

persoane

Nu se cuprind in baza de impozitare urmatoarele:

a)remizele si alte reduceri de pret acordate de furnizor direct clientului;bunurile acordate

de furnizori clientilor in vederea stimularii vanzarilor,in conditiile prevazute in

contractele incheiate;

Pentru a putea fi excluse din baza de impozitare,remizele si alte reduceri de pret trebuie

sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-sa fie efective si in sume exacte din beneficiul clientului;

-sa nu constituie,in fapt,remunerarea unui serviciu sau o contrapartida pentru o prestatie

oarecare;

-sa fie reflectate in facturi,sau alte documente legale,iar pentru cele acordate dupa

facturare sa se respecte prevederile legale.

b) penalizarile pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale;

Excluderea din baza de impozitare se face numai daca sunt percepute peste preturile si

tarifele negociate.Nu se exclude din baza de impozitare sumele incasate pentru

acoperirea prejudiciilor provocate de distrugerea,deteriorarea,nerestituirea la termen a

bunurilor inchiriate sau altele similare,care in fapt reprezinta contravaloarea bunurilor

livrate.

c)dobanzile percepute pentru plati cu intarziere,vanzarii cu plata in rate sau la termen de

peste 90 de zile,operatiune de leasing.

d) Sumele achitate de furnizori sau prestatori in contul clientului si care apoi se

deconteaza acestuia;

Exercitarea dreptului de deducere a TVA aferenta sumelor respective se face numai de

catre clientul in contul caruia s-au achitat sumele respective.

e) ambalajele( navete,sticle,borcane) care circula intre furnizorii de marfa si clienti prin

schimb,fara facturare.

Baza de impozitare stabilita initial se poate reduce in situatii ca cele de mai sus:

-stornarea partiala sau totala a unei operatiuni neefectuate pentru care s-a emis factura

anterior;

-refuzuri partiale sau totale datorate de cantitatea,calitatea sau preturile

bunurilor/serviciilor facturate;

-acordarea unor reduceri de preturi cu caracter comercial,ulterior facturarii

bunurilor/serviciilor;

-restituirea ambalajelor goale prin facturare si decontare;

contrapartida nu se poate incasa datorita falimentului beneficiarului.


Situatii in care baza se ajusteaza:


√ Anularea unei operatiuni dupa ce a fost emisa factura,insa inainte de livrare


√ Refuzuri calitative si cantitative


√ Reducerile de pret acordate dupa livrare sau prestare


√ Contrapartida nu se poate incasa datorita falimentului beneficiarului


√ Returnarea ambalajelor care circula prin facturare

Pentru bunurile importate,baza impozabila este valoarea in vama a bunurilor formata din pretul de cumparare,cheltuieli de transport pe parcurs extern,cheltuieli de asigurare pe timpul transportului ( aceste elemente alcatuiesc pretul CIF al bunurilor),taxe si comisioane vamale si accize in cazul bunurilor accizabile.

Pentru vanzarile in regim de consignatie baza de impozitare se determina dupa cum

urmeaza:

a)suma obtinuta din vanzarea bunurilor incredintate de platitorii de Taxa pe Valoarea

Adaugata pentru a fi vandute.Pentru bunurile incredintate vandute platitorii de Taxa pe

Valoarea Adaugata respectivi sunt obligati sa emita facturi fiscale ,cel mai tarziu in ultima

zi a lunii in care s-a efectuat vanzarea;

b)sumele reprezentand comisionul aplicat asupra vanzarilor de bunuri apartinand

persoanelor fizice neinregistrate ca agenti economici sau persoanelor juridice necuprinse

in sfera de aplicare sau scutite de plata Taxei pe Valoarea Adaugata.

Pentru activitatea de intermediere in turism :

Se considera ca agentia de turism presteaza un serviciu unic in beneficiul calatorului daca

ea actioneaza in nume propriu,in beneficiul direct al clientului si utilizeaza bunuri livrate,servicii prestate de catre terti.

Serviciul unic are locul prestarii in Romania daca agentia are domiciliul sau sediul fix in Romania,iar serviciul se presteaza prin acesta.

Baza impozabila este reprezentata de marja de profit,determinata ca diferenta intre suma totala incasata/de incasat de la calator,fara taxa si costurile agentiei,inclusiv taxa,aferenta bunurilor si serviciilor prestate de terti in beneficiul direct al calatorului.

Daca livrarile de bunuri/prestari de servicii au loc in afara Comunitatii,serviciul unic este scutit de taxa.

Serviciul unic este prestat:

-in totalitate in Comunitate -se supune TVA

in totalitate in afara Comunitatii -scutit de taxa

partial in Comunitate si partial in afara Comunitatii-scutire de taxa numai pentru partea din serviciul unic in afara Comunitatii.

Taxa pe Valoarea Adaugata colectata se calculeaza prin aplicarea cotei recalculata asupra bazei de impozitare determinate prevederilor de mai sus.Exigibilitatea taxei ia nastere la data prestarii serviciilor de intermediere in turism.Din taxa colectata se scade taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si/sau serviciilor achizitionate,destinate necesitatilor proprii de functionare a agentiei de turism sau a organizatorilor de circuite turistice.

Contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata,care presteaza servicii de turism folosind mijloace proprii sau inchiriate,cum sunt:mijloacele de transport,

hoteluri,restaurante,determina baza de impozitare pe baza preturilor si a tarifelor negociate cu beneficiarii serviciilor turistice.

Contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata ,care presteaza atat operatiuni de intermediere,cat si servicii turistice fosolind mijloace proprii sau inchiriate,determina baza de impozitare distinct pentru fiecare activitate.

Pentru vanzarile de bunuri in regim second hand baza de impozitare se determina la livrarea efectiva a bunurilor si este constituita din suma reprezentant diferenta dintre pretul

de vanzare obtinut,inclusiv taxa pe valoarea adaugata,si pretul de cumparare a bunurilor respective.

Operatiunile realizate de casele de amanet sunt supuse taxei pe valoarea adaugate astfel:

-corespunzator comisionului incasat,cand imprumutul este restituit la termen;

-corespunzator valorii obtinute din vanzarea bunurilor care devin proprietatea casei de

amanet,ca urmare a nerestituirii imprumutului;

-corespunzator pretului de piata,pentru bunurile care devin proprietatea casei de amanet .

Pentru locatia de gestiune baza de impozitare o constituie suma convenita prin contractul

incheiat de parti.

Echipamentul de lucru si/sau de protectie suportat partial de salariati se supune Taxei pe Valoarea Adaugata numai corespunzator valorii bunurilor,care este suportata de salariati,iar exigibilitatea intervine la data prevazuta pentru plata ratelor.

In cazul in care anumite elemente accesorii ale pretului nu sunt determinate in mod precis in momentul livrarii marfurilor sau prestarii serviciilor din tara sau din import,toate sumele percepute ulterior se impoziteaza separat in conditiile prevazute de ordonanta.

Reprezinta cheltuieli accesorii ale livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii comisioanele,cheltuielile de ambalare,de transport,de asigurare si altele de asemenea natura datorate de cumparator,in masura in care nu au fost cuprinse in preturile negociate.

COTELE DE TVA

Exista o cota standard stabilita de Uniunea Europeana la 15% ( Spania,Franta) , cota de 19% aplicata la marea majoritate si o cota redusa stabilita la minimum 5%.

In Romania se aplica urmatoarele cote de TVA:

A. Cota standard de 19% care se aplica asupra bazei de impozitare pentru orice

operatiune impozabila care nu este scutita de taxa pe valoarea adaugata si care nu este

supusa cotei reduse a taxei pe valoarea adaugata;

B. Cota redusa 9% pentru:

a) serviciile constand in permiterea accesului la castele,muzee,case memoriale,monumente

istorice,monumente de arhitectura si arheologice,gradini zoologice si

botanice,targuri,expozitii si evenimente culturale,cinematografice;

b) livrarea de manuale scolare,carti,ziare si reviste,cu exceptia celor destinate exclusiv sau

in principal publicitatii;

c) livrarea de proteze si accesorii ale acestora,cu exceptia protezelor dentare;

d) livrarea de produse ortopedice;

¹Art.140 din Codul fiscal

e) livrarea de medicamente de uz uman si veterinar;

f) cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara,inclusiv

inchirierea terenurilor amenajate pentru camping.

g) vehicule pentru handicapati.

Aceleasi cote ( standard si/sau reduse ) se aplica in cazul achizitiilor intracomunitare sau importului.

Uniunea Europeana prevede ca pentru perioada scurte de timp se por aplica cote reduse chiar la o ,la alimentatie de stricta necesitate ,locuinte sociale,medicamente vandute spitalelor.

Dintre operatiunile scutite cu drept de deducere amintim:

-livrarile de bunuri la export;

livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana care ii comunica furnizorului un cod valabil in scop de TVA,atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru,cu exceptiile prevazute de lege;

-transportul si serviciile accesorii exportului;

Operatiunile scutite de taxa fara drept de deducere cuprind:

- prestari de servicii financiar-bancare;

-spitalizarea si ingrijirile medicale,inclusiv operatiuni accesorii,desfasurate in unitati

autorizate;

-activitati de invatamant desfasurate in institutii publice si/sau entitati autorizate;

- prestari de servicii financiar-bancare.

2.4 Locul impozitarii

Regulile de baza sunt:

1.Pentru livrarile de bunuri locul impozitarii este:

a) locul unde se gasesc bunurile in momentul in care incepe expedierea sau transportul

( in cazul bunurilor expediate sau transportate de furnizor,de cumparator sau de un tert)

Exceptie: daca locul livrarii se situeaza in afara teritorului comunitar,locul livrarii realizate

de catre importator si locul oricarei livrari ulterioare se considera a fi transportate sau

expediate din statul membru de import.

b) locul unde se realizeaza asamblarea sau instalarea,de catre furnizor sau de un tert,in

numele acestuia,in cazul bunurilor care necesita montaj;

c) locul unde se afla bunurile in momentul punerii la dispozitia cumparatorului,in situatia

in care bunurile nu sunt expediate sau transportate;

d) locul de plecare a transportului de pasageri,daca transportul bunurilor se face la bordul

unui vapor,avion sau tren,pentru partea din transportul de pasageri efectuata in

interiorul Comunitatii etc.

e) in cazul livrarii de gaze prin sistemul de distributie a gazelor naturale sau al livrarii de

energie electrica,catre un comerciant persoana impozabila,locul livrarii se considera locul

unde comerciantul (cumparator-revanzator) persoana impozabila este stabilit sau are un

sediu fix pentru care se livreaza bunurile sau,in absenta unui astfel de sediu ,locul in care

are domiciliu stabil sau resedinta sa obisnuita.

In cazul livrarii de gaze prin sistemul de distributie al gazelor naturale sau de energie

electrica catre consumatori finali,locul livrarii reprezinta locul in care cumparatorul

utilizeaza si consuma efectiv gazul natural sau energia electrica.

f) vanzarea la distanta in Romania-locul livrarii de bunuri este in Romania daca:

- livrarea se face catre un cumparator persoana impozabila sau persoana juridica

neimpozabila pentru care achizitiile intracomunitare nu sunt considerate operatiuni

impozabile sau catre orice alta persoana neimpozabila;si

- valoarea totala a vanzarilor la distanta realizata de furnizor catre Romania depaseste

35.000 euro; sau

- furnizorul a optat in statul membru din care transporta bunurile pentru considerarea

vanzarilor sale la distanta;

- bunurile livrate nu sunt mijloace de transport noi,nu trebuie instalata sau asamblate de

furnizor sau in numele acestuia,nu sunt taxate in statul de plecare conform regimului

special aplicabil bunurilor second-hand,operelor de arta,obiectelor de colectie si

antichitatilor si nu are loc livrarea de gaz distribuit prin sistemul de distributie al

gazului sau livrare de electricitate.

Exceptii:

-vanzarea la distanta de bunuri accizabile-locul vanzarii este intotdeauna in Romania.

g) vanzarea la distanta efectuata din Romania catre alt stat membru-locul livrarii de

bunuri este statul membru,daca:

- livrarea este efectuata catre o persoana care nu ii comunica furnizorului un cod de

inregistrare in scopuri de TVA atribuit de SM in care se incheie transportul sau

incheie;si

- valoarea totala a vanzarilor la distanta efectuata de furnizor din Romania catre SM

depaseste plafonul stabilit de acel SM sau

- vanzatorul a optat in Romania pentru considerarea tuturor vanzarilor sale catre acel SM

ca fiind la distanta

- bunurile livrate nu sunt mijloace de transport noi,bunuri ce trebuie instalate sau

asamblate de furnizor sau de o alta persoana in numele acestuia,bunurile nu sunt supuse

in Romania regimului special pentru bunuri second-hand,opere de arta,obiecte de

colectie si antichitati,nu are loc livrarea de gaz distribuit prin sistemul de distributie al

gazului natural sau distribuire de electricitate,nu are loc livrarea de produse accizabile

catre persoane juridice neimpozabile si persoane impozabile.

Vanzarea de produse accizabile catre persoane neimpozabile,altele decat persoanele juridice neimpozabile,locul livrarii este SM.

Nu punem in discutie cazurile speciale si derogarile prevazute de Codul fiscal.

2.Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri,de regula,se considera a fi locul

impozitarii,locul unde se afla bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau

transportul lor.

3.Locul impozitarii in cazul importului de bunuri este teritoriul statului membru in care

se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar.

4.Locul prestarii de servicii este.Ca regula generala,locul unde prestatorul este stabilit

sau are un sediu fix de la care se efectueaza serviciile.

De la aceasta regula,apar urmatoarele exceptii:

-pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunuri imobile (proectare,constructie,modernizare) locul impozitarii este locul unde este situat bunul imobil;

- pentru serviciile de transport,altele decat transportul IC de bunuri,locul unde se efectueaza transportul,in functie de distantele parcurse;

- pentru urmatoarele servicii,locul unde clientul caruia ii sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix( in cazul comunitatii statul membru in care este stabilit prestatorul):

o inchirierea bunurilor mobile corporale,cu exceptia mijloacelor de transport sau punerea la dispozitie in contractul de leasing;

o servicii de consultanta,inginerie,avocatura,contabilitate,expertize:

o prelucrarea de date si furnizarea de informatii;

o servicii de publicitate si marketing;

o punerea la dispozitie de personal;

o servicii de telecomunicatii,radiodifuziune si televiziune;

o servicii furnizate pe cale electronica

pentru urmatoarele servicii,locul unde se presteaza serviciile:

o servicii culturale,artistice,sportive,educative,de divertisment;

o expertize si servicii efectuate asupra bunurilor mobile corporale,cu exceptiile prevazute de lege.

2.5 Deductibilitatea TVA

Deducerea de TVA se poate efectua in momentul exigibilitatii taxei.

¹Trebuie stabilit daca bunurile si/sau serviciile achizitionate sunt destinate:

-operatiunilor taxabile;

-operatiunilor scutite cu drept de deducere;

-operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii este in strainatate,daca taxa ar fi

deductibila, in cazul in care locul ar fi in Romania;

-anumitor operatiuni financiar-bancare si de asigurari,daca clientul este situat in afara

Comunitatii;

- operatiuni de transfer active si pasive cu ocazia divizarii,fuzionarii.

Pentru exerictarea dreptului de deducere,o persoana impozabila trebuie sa detina documente fiscale impuse de lege si sa intocmeasca corect si complet jurnalele de cumparare/vanzare si decontul de TVA.

Dreptul de deducere


Livreaza bunuri

Presteaza servicii

X S.C ALFA


¹Art.145 Cod fiscal


Pot sa deduc

TVA?

Cand deduc TVA ?


1.Se datoreaza TVA pentru Nu Nu exista TVA deductibila

operatiune?


Da

2 Cumparatorul are dreptul Nu Nu exista TVA deductibila

sa deduca TVA ?


Da

Nu

3.TVA este deductibila? Nu exista TVA deductibila


Da

Da

4.Exista vreo excludere sau Nu exista TVA deductibila

limitare?


Nu

Nu

5. Sunt indeplinite conditiile Nu exista TVA deductibila

formale? Da


TVA este integral deductibila

TVA este partial deductibil

Se aplica cele cinci intrebari privind 'Cand aplic TVA'

Daca raspunsul este ca se aplica TVA → se datoreaza TVA

Daca raspunsul este ca nu se aplica TVA → nu se datoreaza TVA

Obs ! Daca furnizorul a aplicat TVA la o operatiune la care nu trebuia aplicat TVA →clientul nu are dreptul de deducere.

Trebuie stabilit daca persoana este impozabila si obligata la plata TVA.

- au dreptul sa deduca TVA persoanele inregistrate in scop de TVA in mod normal

Exceptie : persoanele neinregistrate si care nu au obligatia de inregistrare in Romania care efectueaza o livrare intracomunitara scutita de mijloace de transport noi poate solicita rambursarea taxei achitate pentru achizitia intracomunitara sau importul efectuat de aceasta in Romania a respectivului mijloc de transport nou

Exista si o excludere pentru:

-bunuri ce nu vor fi utilizate pentru activitatea economica;

-bunuri utilizate pentru operatiuni scutite fara drept de deducere.

-excluderi specifice: TVA achitata in numele si contul altei persoane;TVA achitata pentru

bauturi alcoolice si tutun;TVA achitata inainte de inregistrarea in scopuri de TVA.

Nu sunt deductibile:

-taxa aferenta sumelor achitate in numele si in contul clientului si care urmeaza a se

deconta acestuia;

- taxa aferenta achizitiilor de bauturi alcoolice si produselor de tutun care nu sunt

destinate vanzarii.

Daca o persoana realizeaza atat operatiuni care dau drept de deducere cat si operatiuni care nu dau drept de deducere,va fi cunoscuta sub denumirea de persoana impozabila cu regim mixt.

Exista si persoane partial impozabile care desfasoara atat operatiuni pentru care nu are acesta calitate. Persoana respectiva nu are drept de deducere pentru operatiunile pentru care nu are calitatea de persoana impozabila.

In cazul persoanelor impozabile cu regim mixt,se procedeaza astfel:

a) daca achizitiile au o destinatie precisa,se va deduce taxa numai pentru cele destinate

exclusiv realizarii de operatiuni taxabile si scutite cu drept de deducere precum si la

investitiile efectuate pentru astfel de operatiuni.

b) daca la momentul achizitiei nu se cunoaste destinatia ei,taxa deductibila aferenta

acestor achizitii se deduce pe baza de pro-rata.

Pentru achizitiile efectuate numai in scopul operatiunilor care dau drept de deducere TVA este integral deductibila.

Pentru achizitiile efectuate numai in scopul operatiunilor fara drept de deducere TVA este integral deductibila.

Pentru achizitiile pentru care nu se cunoaste destinatia,TVA se deduce pe baza de pro-rata.

Relatia de calcul a pro-ratei este:

Suma totala fara taxa a operatiunilor reprezentand Subventii legate

Pro-rata= livrari de bunuri si servicii care permit deducere + de pret

Suma de la numarator + Suma reprezentand livrari de bunuri si serviciile

care nu permit deducerea

Pro-rata exprimata procentual se aplica la cumpararile pentru nevoile firmei.

Diferenta dintre TVA deductibila si TVA de dedus reprezinta pentru persoana impozabila o cheltuiala cu impozite si taxe.

Din acest calcul se vor exclude veniturile financiare,daca acestea sunt accesorii activitatii principale si veniturile aferente serviciilor efectuate de prestatorii stabiliti in strainatate pentru care beneficiarii au obligatia platii taxei pe valoarea adaugata.

In calculul pro-ratei nu se iau:

-suma reprezentand livrari de bunuri de capital care au fost utilizate de persoan impozabila

in activitatea economica;

-valoarea livrarilor de bunuri catre sine si a transporturilor;

-prestarile de servicii de natura financiar-bancara;

- operatiunile de asigurare/reasigurare.

Astfel ,atunci cand intr-o perioada fiscala:

-TVA colectata> TVA de dedus,rezulta o taxa datorata bugetului de stat;

- TVA colectata< TVA de dedus,rezulta o taxa de restituit de catre stat,denumita si suma negativa a taxei.

¹Au drept de deducere persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

sa detina factura care sa cuprinda un set de informatii minimale;

sa inregistreze in acelasi timp si TVA colectat pentru AIC;

sa inregistreze in acelasi timp si TVA colectat pentru import;

sa detina declaratie vamala de import,pentru import;

sa inregistreze in acelasi timp si TVA colectat pentru servicii pentru care beneficiarul este supus la plata TVA

sa detina documente specifice pentru transferuri.


¹Art .146 Cod fiscal

Documente privind TVA,declararea si decontarea taxei cu statul

1. ¹Documentul primar pentru evidentierea TVA este factura care reprezinta documentul pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor livrate,lucrarilor executate si serviciilor prestate. Totodata,este folosita ca:

-document de insotire a marfii pe timpul transportului;

- document de inregistrare in contabilitatea furnizorului.

* Dispare factura cu regim special.

* Fiecare agent economic este obligat sa isi tina propria evidenta a facturilor.

* Factura trebuie sa aiba un continut minimal²:

* semnarea si stampilarea facturilor nu mai sunt obligatorii

* Facturile cu regim special aflate in stoc se utilizeaza pana la epuizare.

2.Jurnalul pentru cumparari.

Serveste ca un registru auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii si ca document de stabilire a TVA deductibila lunar.

3.Jurnalul pentru vanzari.

Este utilizat ca registru auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau prestari de servicii si ca document de stabilire lunara a TVA colectata.

4.Registrul non-transferurilor;

5.. Registrul bunurilor primite din alt stat membru.


¹ OMFP 2226/2006 MO 1056/30.12.2006

²Art.155(5) Cod fiscal.

¹Declararea TVA

Se face cu ajutorul urmatoarelor documente :

- decont de TVA ( formular 300):se depune lunar sau trimestrial;

Persoanele inregistrate in scopuri de TVA trebuie sa depuna la organele fiscale competente ,pentru fiecare perioada fiscala ,un decont de taxa,pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada fiscala respectiva².

Trimestrial,pana la data de 25 a lunii urmatoare unui trimestru,se va depune o declaratie recapitulativa privind achizitiile si livrarile intracomunitare.

Semestrial,pana la data de 25 a lunii urmatoare unui semestru,se depune o declaratie recapitulativa,privind bunurile achizitionate,pe baza de factura,de la interne.

Termenul de plata al taxei este reprezentat de data pana la care se depune decontul de taxa organelor competente.

- declaratie recapitulativa ( formular 390):se depune trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii trimestrului, de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVAcare au efectuat livrari sau achizitii intracomunitare de bunuri ,precum si livrari si achizitii de bunuri in cadrul unei operatiuni triunghiulare

Beneficiarul raspunde solidar pentru plata TVA catre buget de catre furnizor,daca nu poate dovedi ca a achitat taxa catre furnizor.

Beneficiarul nu-si poate deduce TVA daca codul de inregistrare in scopuri de TVA transmis de furnizor nu este valabil.

declaratia 394 se completeaza si se depune semestrial de catre:

1.persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA si care sun obligate la plata taxei

pentru operatiunile impozabile in Romania si taxabile cu cota de 19% sau 9%.

Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care,este emisa o factura,inclusiv pentru avansuri.


¹OMFP 955/2006M.O 703/16.08.2006:

²Art.156² alin(1) Cod fiscal.

Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in semestrul de raportare

persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania care realizeaza in

Romania,de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in

Romania,achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota de 19% sau 9%.

Trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in semestrul de raportare.

Nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare sau in cazul operatiunilor pentru care se aplica taxarea inversa.

Declaratia se depune la organul fiscal competent pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii semestrului de raportare si numai daca in semestrul de raportare au fost realizate operatiuni de natura celor care fac obiectul obligatiei de declarare.

Decontarea taxei cu statul

In planul contabil,in concordanta cu criteriul deductibilitatii,TVA se delimiteaza si se evidentiaza ca o creanta asupra bugetului de stat,la intrare si ca datorie in raport cu bugetul,la iesire.

In consecinta,pentru calcularea si decontarea TVA se disting trei categorii de operatii:

-calcularea si evidentierea TVA deductibila,in amonte,la primirea bunurilor si serviciilor;

- calcularea si evidentierea TVA colectata,in aval,la vanzarea bunurilor si serviciilor;

- stabilirea si regularizarea TVA de plata sau de recuperat de la buget.

Mecanismul TVA este urmatorul:

a) la transferul proprietatii bunurilor,servciilor si lucrarilor,societatea este obligata sa

colecte taxa de la debitori ( clienti,de regula) prin majoritatea sumelor de incasat de la

acestia,de unde denumirea de Taxa pe Valoarea colectata

b) la momentul cumpararii bunurilor,serviciilor si lucrarilor societatea trebuie sa plateasca

furnizorului atat pretul negociat cu acesta,cat si TVA pe care statul il obliga sa-l

colecteze.

La cumparare societatea priveste taxa ca pe o suma avansata furnizorului,dar pe care la sfarsitul perioadei o va scadea (deduce) din taxa colectata la vanzare,de unde si denumirea de Taxa pe Valoare Adaugata deductibila.

La sfarsitul perioadei ( luna,trimestru) se determina taxa decontabila cu bugetul statului,denumita si regularizare TVA.

Astfel se pot ivi trei situatii:

1)daca taxa colectata la vanzare este egala cu taxa aferenta cumparaturilor,atunci

societatea nu are TVA de plata si nici TVA de recuperat catre / de la statul roman.

daca taxa colectata este mai mare decat taxa aferenta cumparaturilor,atunci diferenta

va reprezenta Taxa pe Valoare Adaugata de plata la bugetul statului.

daca taxa de la cumparare este mai mare decat taxa de la vanzare,adica societatea a

avansat furnizorilor o taxa mai mare decat taxa care a trebuit sa fie colectata de la

vanzare,atunci diferenta reprezinta Taxa pe Valoarea Adaugata de recuperat

Studiu de caz privind taxa pe valoarea adaugata la SC UNO-IMPEX SRL

SC UNO-IMPEX SRL platitoare de TVA cu termen de declarare lunar,avand ca obiect de activitate productie,comert,servicii diverse,operatiuni de import-export,cu un capital social de 220.000 lei, efectueaza tranzactii economice si are urmatoarea situatie :

TVA de recuperat din luna anterioara 307 lei,pro-rata declarata 100%

In cursul perioadei contabile au loc urmatoarele operatiuni:

3.1 TVA la cumparari interne,achizitii intracomunitare si import.

1.La 01.06.2009 se achizitioneaza marfuri de la SC Profit SRL conform facturii nr.231

in valoare de 3480 lei,TVA 19%,cheltuieli de transport 60 lei,reducere comerciala 10%

Elemente Valoare TVA 19%

marfuri 3.480 lei 661,2 Lei

(-) reducere comerciala (348 )lei (66,12 )lei

+cheltuiele transport 60 lei 11.40 Lei

= Total 3.192 Lei 606,48 Lei

= Total de plata 3.798,48 Lei


% = 401 3.798,48Lei

'Marfuri' 371 'Furnizori' 3.192 Lei

'TVA deductibila' 4426 606,48 Lei


La 04.06.2009 se achizitioneaza materii prime de la SC Fericirea SRL,pret de cumparare 800 lei,cheltuieli de transport 100 lei, reducere comerciala 20%,TVA 19%.

Elemente Valoare TVA 19%

materii prime 800 lei 152 Lei

(-) reducere comerciala ( 160 )lei (30,4 )Lei

+cheltuiele transport 100 lei 190 Lei

= Total 740 Lei 140,60 Lei

= Total de plata 880,6Lei


% = 401 880,6 Lei

'Materii prime' 301 'Furnizori' 740 Lei

'TVA deductibila' 4426 140,6 Lei

.se achizitioneaza de la SC Distractia la 06.06.2009 un mijloc fix in valoare de 1.250 lei

TVA 19% conform facturii nr.1420.

· Valoare 1.250 Lei

( +)TVA 19% 237,5 Lei

= Total de plata 1487,5 Lei

% = 404 1487,5 Lei

'Furnizori de imobilizari'

'Mas,utilaje,inst.const' 2133 1.250 Lei

'TVA deductibila' 4426 237,5 Lei


4) se primeste un lot de marfuri de 100 litri,pret de cumparare 9 de lei /litru TVA 19%,fara

factura ( cu aviz de insotire nr.879) la data de 08.06.2009 de la SC Toni SRL.

· Valoare 100litri*9 lei/l 900 Lei

(+) TVA 19% 171 Lei

= Total de plata 1.071 Lei


% = 408 1.071 Lei

'Marfuri' 371 ' Furnizori facturi nesosite' 900 Lei

'TVA neexigibila' 4428 171 Lei
la primirea facturii de la furnizor:

- se transfera datoria in contul furnizori


408 = 401 1.071 Lei

' Furnizori facturi nesosite' 'Furnizori'


taxa neexigibila devine deductibila


4426 = 4428 171 Lei

'TVA deductibila' 'TVA neexigibila'


se primesc lucrari de la tipografii pe baza de aviz de insotire a marfii pentru care s-a intocmit NIR nr 4235879 la data de 10.06.2009 de la SC Flacara SRL. Inregistrarea acestora se va face la cost de productie de 1.000 lei.

primirea de lucrari in gestiunea unitatii

Inregistrarea acestora se va face la cost de productie de 1.000 lei


345 = 711 1.000 lei

'Produse finite' 'Variatia stocurilor'


facturi sosite de la furnizori( tipografii) in valoare de 1.000 lei TVA inclus

· Valoare , 917,43 lei

(+) TVA 9% 82,57 lei

= Total de plata 1.000 lei


% = 711 1.000 lei

345'Produse finite' 'Variatia stocurilor' 917,43 lei

'

4426 'TVA deductibila' 82,57 lei

6. La data de 15.06.2009 se achizitioneaza marfuri din SUA de la SC Prudenta SRL,conform facturii nr.151620 ,200 bucati,pretul de cumparare 10 dolari,conditia de livrare FOB.Cursul din data facturii externe 2,4 lei/dolar,curs DVI 2,3334 lei/dolar,curs receptie 2,3 lei/dolar.Se achita datorii vamale.

- inregistrare marfuri,in valoare de 2.000 dolari*2,3 lei/dolar=1.997,70 lei


371 = 401 1.997,70 lei

' Marfuri' ' Furnizori (extern)'


inregistrare TVA,la cursul DVI ( 2.000 dolari*2,3334 lei/ dolar*19 %) 886,69 lei


4426 = 446/TVA 886,69 lei

'TVA deductibila' ' Alte impozite,taxe si

varsaminte asimilate'


-plata TVA in vama


446/TVA = 5121 886,69 lei

'Alte impozite,taxe si 'Conturi la banci in lei'

varsaminte asimilate'


se receptioneaza marfuri din import la data de 19.06.2009 de la SC Bussines SRL,conform facturii nr.859674 ,pretul de cumparare negociat cu furnizorul extern

este de 5.000 euro,transport extern 1.000 euro,taxa vamala 10% ,comision vamal 0,5% si TVA 19%.Cursul valutar de la data vamuirii este de 3,7 lei/euro,iar cursul de la data emiterii facturii externe este de 3,55 lei/euro,cursul de la data receptiei bunurilor este de 3,8 lei/euro.

· Pret de cumparare extern 5.000 euro *3,7 lei/euro 18.500 lei

(+) taxa vamala 10% *18.500 lei 1.850 lei

(+) comision vamal 0,5 %*18.500 lei 92,50 lei

(+) Baza TVA 19% ( 18.500+1.850+92,5 ) 20.442,5 lei

= Total DVI 24.326,57 lei

inregistrare receptie marfa 5.000 euro*3,8 lei/euro=19.000 lei

- inregistrare taxa vamala de 10%

inregistrare comision vamal


371 = % 20.942,5 lei

' Marfuri' 401.2 19.000 lei

'Furnizori externi'

446/ 1.850 lei

'Alte impozite,taxe si varsaminte

asimilate /taxe vamale'

447/ 92,5 lei

'Fonduri speciale-taxe si

varsaminte asimilate/

comision vamal

inregistrare TVA din DVI

4426 = 446/ 3.884,08 lei

' TVA deductibila' 'Alte impozite,taxe si varsaminte

asimilate /TVA'


. achizitie marfuri din Germania la data de 20.06.2009 de la SC Renasterea SRL,conform facturii nr.2975, 40 buc,pret de cumparare 7 euro,cheltuieli de transport

extern 250 euro.Transportul se efectueaza pe relatia Germania -Romania,ambii parteneri fiind inregistrati in scopuri de TVA,transportul fiind suportat de cumparatorul roman , deoarece conditia de livrare a marfurilor este ex-works.

Cursul din data facturii externe 3,5 lei,cursul din data receptiei 3,7 lei.

achizitie intracomunitara de marfuri:

-inregistrare receptie marfa in valoare de 280euro*3,7 lei/euro=1.036lei


371 = 401 1.036 lei

' Marfuri' ' Furnizori( extern)'


-inregistrare factura de transport 250 euro*3,7 lei/euro=925 lei

371 = 401 925 lei

'Marfuri ' 'Furnizori'


-inregistrare TVA aferenta achizitiei intracomunitare 530 euro*3,5 lei/euro*19%=

TVA deductibila 352,45 lei,dar si TVA colectata 352,45 lei


4426 = 4427 352,45 lei

'TVA deductibila 'TVA colectata'


3.2Vanzarea la intern,livrarea intracomunitara si exportul in relatie cu TVA

se vand tiparituri catre SC Crin SRL conform facturii nr.711 din 05.06.2009constand

in carti in valoare de 385 lei si reviste de 425 lei,TVA 9%.

inregistrarea creantelor fata de client

· Valoare carti 385 lei

· Valoare revist e 425 lei

(+) TVA 9% 72.9 lei

= Total de incasat 882,9 lei


411 = % 882,9 lei

'Clienti' 701 'Venituri din vanzarea produselor 385 lei

finite-carti'

701.1 'Venituri din vanzarea produselor 425 lei

finite-reviste'

4427 'TVA colectata' 72,9 lei


. se vand marfuri societatii SC Ion SRL conform facturii nr.1279 din 09.06.2009 in valoare de 13.445,38 lei,TVA 19% .

· Valoare 13.445,38 Lei

(+) TVA 19% 2.554,62 Lei

= Total de incasat 16.000 Lei

vanzarea propriu-zisa


411 = % 16.000 Lei

'Clienti' 707 'Venituri din vanzarea marfurilor' 13.455,38 Lei

4427 ' TVA colectata' 2.554,62 Lei


11.La data de 18.06.2009 conform facturii nr.2218 se factureaza chiria pentru SC Preda SRL in suma de 4.000 lei catre beneficiarul unor spatii date cu chirie in valoare de 4.000 lei.Societatea a optat sa faciliteze de scutire de taxa conform art.141,punctul(2),litera e) din Codul fiscal.


411 = 706 4.000 lei

'Clienti' ' Venituri din chirii'


12.se livreaza produse finite astfel :

a) - la intern catre SC Distractia SRL,conform facturii nr. 4427 din 21.06.2009 pretul de

vanzare este de 2.200 lei ,TVA 19%

b) intr-un stat membru din comunitatea europeana se vand 200 de bucati,pretul de

vanzare este de 6 euro/bucata ,curs la data vanzarii 3,5 lei/euro si clientul comunic cod

in scop de TVA.

a) · Valoare 2.200 Lei

(+) TVA 19% 418 Lei

= Total de incasat 2.618 Lei


411 = % 2.618 Lei

' Clienti' 701'Venituri din vanzarea produselor finite' 2.200 Lei

4427 'TVA colectata' 418 Lei

b) intr-un stat membru din comunitatea europeana se vand 200 de bucati,pretul de

vanzare este de 6 euro/bucata ,curs la data vanzarii 3,5 lei/euro si clientul comunica

cod in scop de TVA.

La vanzarea in UE nu se colecteaza TVA, deoarece clientul comunica cod in scop de

TVA.

( scutit cu drept de deducere)


411 = 701 4.200 lei

' Clienti' 'Venituri din vanzarea produselor finite'


c) la export se vand la data de 22.06.2009 catre SC Unirea SRL conform facturii

nr.400,100 bucati,pret de vanzare 8 dolari,cursul 2,6 lei/dolar.

Export de produse finite:100 buc*8 dolari*2,6 lei/dolar=2.080 lei.

Exportul este scutit,cu drept de deducere.


411 = 701 2.080 Lei

'Clienti' 'Venituri din vanzarea produselor finite'

3.4Regimuri speciale de TVA

13. SC MARA factureaza servicii unice in beneficiul clientilor in suma de 180.000 lei,TVA

inclus.

Serviciile sunt realizate in Romania.In vederea realizarii lor se primesc facturi de la furnizori,dupa cum urmeaza:

- servcii de cazare 60.000 lei 11.400 lei.

- servicii de alimentatie publica 40.000 lei 7.600 lei

- servicii de transport 10.000 lei 1.900 lei

Subtotal 110.000 lei 20.900 lei.

Total 130.900 lei.

Total venituri ( inclusiv TVA) 180.000 lei.

Total cheltuieli ( inclusiv TVA) 130.900 lei

Marja profit 49.100 lei.

TVA datorata statului (49.100 *19)/119


411 = % 49.098,77lei

'Clienti' 704 'Venituri din lucrari executate 41.256,47 lei

si servicii prestate'

4427 'TVA colectata ' 7.839,49 lei


14. Directorul general s-a deplasat in interes de serviciu la Predeal , solicitind un avans spre decontare in suma de 500 lei,urmand sa justifice avansul astfel:

- bilete de calatorie 120 lei

-diurna 360 lei

Diferenta nefolosita se depune la caseria societatii

Acordarea unui avans spre decontare

542 = 5311 500 lei

'Avansuri de trezorerie' 'Casa in lei'


- justificarea avansului


% = 542 500 lei

'Cheltuieli de deplasare' 625 'Avansuri de trezorerie' 480 lei

'Casa in lei' 5311 20 lei

3.4 Ajustarea TVA

Se primeste factura nr.5311 din data de 30.06.2009 de la SC Arhimedia SRL pentru achizitionarea unui calculator,pret de cumparare unitar 21.000 lei,TVA 19%.

Se decide casarea calculatorului complet amortizat.


%= 404 24.990 lei

Aparate de MCR 2132 'Furnizori de imobilizari ' 21.000 lei

' TVA deductibila ' 4426 3.990 lei


2814 = 2132 3.990 lei

' Amortizarea aparatelor de MCR' 'Aparate si instalatii de masurare'


16.La data de 30.06.2009 Societatea MARA SRL achizitioneaza o imprimanta pentru care se cunosc:valoarea de intrare 4.800 lei,TVA 19%*4.800 =912 lei ( care se deduce),durata de viata economica 5 ani.

Perioada de ajustare 5 ani ( 2009,2010,2011,2012 si 2013)

TVA deductibila per an de ajustare :182,4 lei( 912 lei/ ani)

Prorata TVA din anul intrarii 100%

TVA de dedus per an de ajustare :182,4 lei.

Numarul de ani de ajustat: 5 ani minus 1 an=4 ani

TVA deductibila de ajustat=182,4 lei* 4 ani = 729,6 lei.


635 = 4426 729,6 lei

'Cheltuieli privind alte impozite si taxe ' ' TVA deductibila'


Se cere: regularizarea TVA

Societatea a inregistrat venituri din:

-operatiuni taxabile cu 19% - 58.760 lei

-operatiuni taxabile cu 9% - 810 lei

59.570 lei

-operatiuni scutite cu drept de deducere - 6.280 lei

-operatiuni scutite fara drept de deducere- 4.000 lei

Pro-rata = Livrari si prestari care dau drept de deducere

Livrari si prestari totale

Suma reprezentand livrari de bunuri si 59.570 +6280 = 65.850 lei

prestari de servicii care permit exercitarea

dreptului de deducere

Livrari care nu dau drept de deducere 4.000 lei

Total 69.850lei

Se exclude din calculul pro-rata:

-achizitia bunului de capital care s-a utilizat in activitatea economica – 3.834,70 lei

65.850 – 3.834,70 =62.015,30 lei.

69.850 -3.834,70 =66.015,30 lei

Pro-rata = 62.015,30 * 100 =93,94 %

66.015,3

Jurnalul de cumparari – 4426 -destinat operatiunilor taxabile:

-cumparari cu TVA 19% - 57.881lei

-cumparari cu TVA 9% - 917,43 lei

58.798,43 lei

TVA de dedus pentru nevoi firma 4.957,1* 93,94 % = 4.656,70lei

TVA colectata 11.237,45lei

TVA de dedus pentru nevoi firma 4.656,70 lei

TVA de dedus pentru cumparari marfa 6.123,72 lei

Total TVA de dedus 10.780,42lei 10.780,42 lei

Total de plata in luna 457,03lei

TVA de recuperat 307 lei

Total TVA de plata la sfarsitul lunii 150 ,03 lei

17.Inregistrarea operatiunilor de regularizare a TVA


635 = 4426 300,4 lei

' cheltuieli cu alte impozite, ' TVA deductibila'

taxe si varsaminte asimilate'


18. Inchiderea conturilor de TVA


4427 = % 11.237,45lei

. 'TVA colectata' 4426 'TVA deductibila' 10.780,42 lei

4423 'TVA de plata' 457,03 lei


. 19.. . 4423 = 4424 307 lei

'TVA de plata' 'TVA de recuperat'


20.. 4423 = 5121 150 lei

'TVA de plata' ' conturi curente la banci'


D 'TVA deductibila' C D 'TVA colectata' C

606,4 10.780,42 11.237,45 11.237,45

140,6 300,4

RD 11.237,45 RC 11.237,45

171 TSD 11.237,45 TSC 11.237,45

RD 11.080,82 RC 11.080,82

TSD 11.080,82 TSC 11.080,82


D 'TVA de plata' C

307 457,03

150,03

RD 457,03 RC 457,03

TSD 457,03 TSC 457,03


ANEXE

SC UNO-IMPEX SRL

Jurnal pentru cumparari conform ordin 1372/2008 ( valabil din mai 2008)-ordonat dupa data

Luna 06.2009

 

 

Documentul Achizitii bunuri si servicii din tara si import Achizitii intracomunitare de bunuri Bunuri cu TVA platit de cumparator

 

NR Numar Data Furnizor Total Cota de 19% Cota de 9% Taxabile CF ART.150 (1) b)-g) CF art 160

 

crt  nume Cod inreg inclusiv Baza TVA Baza TVA Baza TVA din CF din CF

 

TVA

231 01.06.2009 Profit 231640 3798,48 3192 606,4

 

2 109 04.06.2009 Fericirea 148020 880,6 740 140,6

 

3 1420 06.06.2009 Distractia 191840 1487,5 1250 237,5

 

4 879 08.06.2009 Toni 4235879 1071 900 171

 

5 423 14.06.2009 Flacara 152548 1000 917,43 82,57

 

6 1561 15.06.2009 Prudenta 123546 5553,49 4666,8 886,69

 

7 8596 19.06.2009 Business 859674 24326,57 20442,5 3884,08

 

8 2975 20.06.2009 Renasterea 2137133 1855 1855 352,45

 

9 5311 30.06.2009 Arhimedia 625311 24990 21000 3990

 

10 1285 30.06.2009 Mara 568020 5712 3840 729,6

Total 70674,64 56031,3 10645,80 917,43 82,57 1855 352,45

SC UNO-IMPEX SRL

Jurnal pentru vanzari conform ordin 1372/2008 ( valabil din mai 2008)-ordonat dupa data

Luna 06.2009

 

Documentul Livrari de bunuri taxabile Export Scutiri cu drept de deducere Fara

 

NR Numar Data Furnizor Total Cota de 19% Cota de 9% Taxare Regim special cu ded Fara ded intracomunitare Altele ded.

 

crt nume Cod inreg inclusiv Baza TVA Baza TVA inversa 152(1+2) 143 (a+d) 143(b+c)

 

TVA

 

 

1 711 05.06.2009 Crin 50609 882,9 810 72,9

 

2 1279 09.06.2009 Ion 371607 16.000 13445,38 2554,62

 

3 2218 18.06.2009 Preda 783449 4000 4000

 

4 2975 20.06.2009 Renasterea 2137133 1855 1855 352,45

 

5 4427 21.06.2009 Distractia 783449 2618 2200 418

 

6 418 22.06.2009 Comunitatea 459030 4200 4200

 

7 400 22.06.2009 Unirea 784210 2080 2080

 

8 119 28.06.2009 Mara 158060 49.099,90 41.260,42 7839,48

 

TOTAL 80.735,8 58.760 10.812,42 810 72,9 352,45 6280 4000

CONCLUZII SI PROPUNERI

Taxa pe valoarea adaugata reprezinta principalul impozit indirect in Romania,ponderea sa in totalul impozitelor fiin mare,ceea ce conduce la cresterea accentuata a veniturilor fiscale ale statului,fonduri pe care statul le poate utiliza pentru dezvoltarea proceselor si sitemelor economice si sociale din Romania.

T.V.A joaca un rol important in formarea veniturilor statului,iar aplicarea taxei pe valoarea adaugata este o conditie obligatorie in desfasurarea reformei,un impozit indirect care elimina orice forma de discriminare intre agentii economici.

Taxa pe valoarea adaugata face obiectul unor studii efectuate sub egida unor organizatii internationale.

Utilizarea TVA pentru realizarea veniturilor bugetare este convenabila pentru autoritati,deoarece cresterea presiunii fiscale este camuflata in preturi si tarife,conducand la cresterea acestora si reducerea puterii de cumparare,prin diminuarea veniturilor reale iar nemultumirea populatiei este canalizata catre comercianti,considerati responsabili de cresterea preturilor .

Resursele financiare reduc puterea de cumparare si capacitatea de plata a contribuabililor iar imprumuturile ipotecheaza viitorul incarcand bugetul cu cheltuieli legate de rambursarea acestora si de achitarea dobanzilor aferente.

O crestere a presiunii fiscale determina o scadere a activitatii sau o crestere a fraudei fiscale,avand in final drept consecinte diminuarea incasarilor fiscale.

Guvernul in asemenea situatii dificile cauta noi resurse de venituri pentru acoperirea deficitului public ca instituirea de noi impozite si taxe sau majoreaza cotele celor existente,anuleaza anumite facilitati fiscale,limiteaza cheltuielile finantate de la buget.

Intre efectele immediate ale introducerii TVA se inscriu stimularea investitiilor si cresterea productiei pentru export.

Aplicarea taxei pe valoarea adaugata creeaza impresia falsa ca ar fi suportata in aceeasi masura de toate paturile sociale,ca ar asigura o repartitie echitabila a sarcinilor fiscale.

Desi cota impozitului indirect perceput la vanzarea unei anumite marfi este mica,indiferent daca cumparatorul acesteia este muncitor,taran sau comerciant,raportat insa la intregul venit,TVA capata un caracter regresiv.

Asadar,cu cat o persoana realizeaza venituri mai mici,cu atat suporta pe calea impozitului pe consum o sarcina fiscala mai mare.

Statul foloseste impozitele si taxele nu numai ca mijloc de procurare a veniturilor bugetare ci si pentru a exercita o anumita influenta asupra dezvoltarii sau restrangerii activitatii unor anumite ramuri,pentru a stimula sau frana productia si consumul anumitor bunuri,pentru a extinde sau limita relatiile cu anumite state.

De aceea pentru stimularea anumitor activitati sau consumuri ar fi bine sa se reduca impozitele indirecte.

Pentru scaderea presiunii fiscale,implicit scaderea costurilor si a preturilor de vanzare ar fi bina sa se introduca o taxa redusa .

Cumparatotii de bunuri si servicii ar trebui sa devina intr-un timp cat mai scurt vanzatori,sa se aprovizioneza numai cu cantitati absolut necesare de materii si materiale,de utilaje,o buna organizare a productiei si a muncii pentru ca produse obtinute sa corespunda calitativ pentru cererea manifestata de piata,astfel ca incasarea contravalorii marfii livrate sa nu intampine dificultati ,implicit intarzierea recuperarii sumelor varsate statului cu titlu de TVA.

BIBLIOGRAFIE

Calota Traian Ovidiu „Contabilitatea financiara pentru afaceri”,Bucuresti

2009,editura Universitatii Romano-Britanice”;

Hangan Daniela,Mihaela Tudor,Dumitru Alamiie „Finante si fiscalitate”,

Editura CD Press,Bucuresti 2006;

Negrutiu Magdalena „Fiscalitate anul III”;

Negrutiu M,Calota T.O. „ Introducere in contabilitate”, Bucuresti ,Ed UTM,

2006

Ristea Mihai „Contabilitatea financiara a intreprinderii”,Bucuresti,Ed

Universitara,2005;

Ristea M,Ana Morariu,Corina Graziella Dumitru „ Contabilitatea financiara

a intreprinderii”, Bucuresti,Ed.Universitara ,2008;

Rodica Gherghina „Finante publice”,Ed Universitatii Titu Maiorescu,

Bucuresti,2005

**** Legea 571/2003 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile

ulterioare;

**** OMFP 1850/2004 privind registrele si formulare financiar-contabile;

**** Ordinul 1746/ 16.12 .2008 pentru aprobarea modelului si continutul

formularului (300) ”Decont de taxa pe valoare adaugata”;

Colectia Expert contabilitate,Ed ideea media,2009
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu