Creeaza.com - informatii profesionale despre
Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie » contabilitate
Micromonografie contabila

Micromonografie contabila
MICROMONOGRAFIE CONTABILA

Indicatii teoretice si metodologice

Obiectul de baza al micromonografiei contabile il constituie familiarizarea studentilor cu categoriile economice, metodele, instrumentele si tehnicile specifice activitatii contabile ca urmare a cerintelor impuse de legea contabilitatii (Legea 82/1991 si Ordinul MF 1752/2005).
Lucrarea practica cuprinde operatii ale societatii comerciale DELTA S.A. din Bucuresti. Operatiile economico financiare au loc in cursul exercitiului financiar 2008. Datele de identificare ale firmei sunt CUI: RO 16517764, J40/6657/2000, COD IBAN: RO44 BRDE 450S V033 3889 5000, Banca BRD SMCC.

Societatea comerciala “DELTA” S.A. are sediul in Bucuresti, Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6 si a luat fiinta in 15 mai 2000 prin subscrierea de actiuni a 10 actionari, persoane fizice romane.

Intreprinderea este specializata in producerea produse de ceramica si alte produse pentru industria electrotehnica (cod caen 2625).

Pentru aceste produse, intreprinderea utilizeaza materie prima din tara si din import. Produsele sunt vandute clientilor interni si pe piata C.E.E. Deasemenea, intreprinderea are in vedere amenajarea unui spatiu comercial in incinta magazinului “Unirea Center” pentru desfacerea de produse ceramice din import. Pentru aceste produse adaosul comercial nu va depasi 30%. Evaluarea marfurilor se face la pret de vanzare cu amanuntul.

Rezolvarea problemelor si operatiilor economico-financiare, se va realiza atat in contabilitatea financiara, cat si in cea de gestiune.

Mentionam ca intreprinderea, practica in cazul stocurilor, metoda inventarului permanent la pret de inregistrare. Cumpararile de materii prime, materiale, obiecte de inventar, ambalaje se inregistreaza la pret de cumparare. Cheltuielile de transport si alte cheltuieli accesorii se vor inregistra distinct in contul de diferente (ct. 308, 378, 388). Produsele, in momentul obtinerii, se inregistreaza la preturi prestabilite ; in contabilitatea de gestiune se determina costul efectiv de productie, dupa care se transmit informatiile la compartimentul financiar unde se inregistreaza diferentele de pret si se face decontarea productiei la cost efectiv. Productia neterminata este evaluata la cost efectiv.

Problematica lucrarilor practice va fi realizata, din punct de vedere metodologic - contabil utilizand forma de inregistrare contabila MAESTRU-SAH care se practica in majoritatea intreprinderilor din tara noastra, inclusiv la S.C. “DELTA”.

Astfel, pornind de la balanta de verificare intocmita la sfarsitul lunii decembrie a anului 2007, s-au deschis conturile in contabilitatea curenta la inceputul lunii ianuarie 2008. La sfarsitul anului 2008 se inchid conturile, se verifica inregistrarile cu ajutorul balantei de verificare si se intocmeste bilantul contabil la 31.12.2008.

Realizarea analizei economico-financiare a societatii, pe baza indicatorilor din bilant si contul de profit si pierdere se va face de catre fiecare student in parte sub forma unui referat prezentat in cadrul seminarului.

Mentionam ca la data de 31 decembrie 2007 cursul dolarului american este de 1USD = 2,4 lei. Situatia conturilor la sfarsitul lunii decembrie 2007 se prezinta in balanta alaturata. Creantele in valuta (contul 4112) sunt in suma de 8.000 $ iar datoriile (contul 4012) sunt de 7500$. Contul 5124 “Disponibil la banca in devize” prezinta un sold debitor de 20000$.

BALANTA  DE VERIFICARE LA 31.12.2007

Nr.

SIMBOL

DENUMIREA CONTURILOR

SOLDURI FINALE 31.12.2007

crt.

CONT

DEBITOARE

CREDITOARE

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

PRIME DE EMISIUNE

REZERVE LEGALE

REZERVE STATUTARE

ALTE REZERVE

REZULTATUL REPORTAT

PROFIT SAU PIERDERE

REPARTIZAREA PROFITULUI

PROVIZIOANE PT GARANTII ACORDATE CLIENTILOR

CREDITE BANC. PE TERMEN L/M

DOB. CREDITE PE TERMEN L/M

CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE

CONSTRUCTII

MASINI,UTILAJE SI INSTALATII

APARATE SI INST. DE MASURA

MIJLOACE DE TRANSPORT

MOBILIER

TITLURI DE PARTICIPARE

AMORTIZAREA CHELT. DE CONSTIT.

AMORTIZARE ALTE IMOB. NECORP.

AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR

AMORTIZAREA MASINILOR UTILAJELOR SI ECHIPAMENTELOR

AMORTIZAREA INSTALATIILOR MASURA CONTROL

AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

AMORTIZAREA ALTOR IMOB CORPORALE

MATERII PRIME

MATERIALE CONSUMABILE

MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR

DIFERENTE DE PRET LA MATERII SI MATERIALE

PRODUSE FINITE

DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE

FURNIZORI INTERNI

FURNIZORI EXTERNI

CLIENTI INTERNI

CLIENTI EXTERNI

PERSONAL REMUNERATII DATORATE

RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR

CONTRIB. UNIT. LA ASIG.SOC.19.5%

CONTRIB. UNIT. LA FRA 0.4%

CONTRIB. UNIT. LA FOND CON MEDICALE 0.85%

CONTRIB. SAL. LA ASIG. 9,5%

CONTRIB. UNIT. LA ASIG. SANAT 6%

CONTRIB. SAL. LA ASIG. SANATATE 6,5%

CONTRIB. UNIT. FOND AJUT. SOM. 2%

CONTRIB. PERS. FOND AJ. SOMAJ 1%

IMPOZITUL PE PROFIT

TVA DE PLATA

IMPOZITUL PE SALARII

ALTE IMPOZITE SI TAXE-ITM 0.75%

ALTE IMPOZITE SI TAXE-Impozit pe cladiri 0.75%

DEBITORI DIVERSI

ACTIUNI

DISPONIBIL LA BANCA IN LEI

DISPONIBIL LA BANCA IN DEVIZE

CREDITE BANC. PE TERMEN SCURT

CASA IN LEI

ALTE VALORI

TOTAL

Operatii economice si financiare privind capitalurile, imobilizarile, stocurile,

decontarile cu tertii, trezoreria, cheltuielile, veniturile si rezultatele

in exercitiul financiar 2008

In baza notei de contabilitate nr. 1/05.01.2008 se inregistreaza inchiderea contului 129-Repartizarea profitului.

Data operatiei (zi, luna, anul)

NOTA DE CONTABILITATE Nr.________

E X P L I C A T I I

Simbol

cont

S U M A

Debit

Credit

Intocmit:

Verificat :__________

Total

Se inregistreaza repartizarea profitului net al exercitiului 2007 in suma de 75.000 lei pe destinatii legale conform Hotararii AGA dupa cum urmeaza :

constituirea fondului de participare al salariatilor la profit : 7.500 lei

dividende de plata actionarilor 37.500 lei

restul, la alte rezerve pentru finantari proprii .

Se calculeaza impozitul pe dividende in procent de 16 % si se inregistreaza in

baza notei de contabilitate nr. 2/10.01.2008.

In baza cecului de numerar nr. 345/10.01.2008, se ridica de la banca suma necesara achitarii dividendelor nete.

In baza listei de plata nr. 1/10.01.2008 se inregistreaza plata dividendelor catre actionari.

Se calculeaza si se inregistreaza impozitul pe stimulente aprobate din profitul net (16%) din fondul de participare la profit, precum si contributia la fondul de sanatate 6.5%. La baza inregistrarii in contabilitate sta nota de contabilitate nr. 4/15.01.2008.

Cu cecul de numerar nr. 346/15.01.2008 se ridica de la banca suma necesara platii stimulentelor nete.

Se cumpara pentru necesitati administrative, 1 top hartie conform Bon fiscal nr 75/15.01.2008 pentru suma de 10 RON,

In baza listei de plata nr. 2/15.01.2008 se inregistreaza plata stimulentelor nete.

In baza extrasului de cont nr. 5/25.01.2008 se inregistreaza plata impozitului pe

dividendele si pe stimulentele inregistrate.

11. Cu cecul de numerar nr.347/30.01.2008 se ridica de la banca suma de 15.800 RON.

si se inregistreaza plata datoriilor din anul anterior, fata de salariati.

12. Pentru majorarea capitalului social se emit 50.000 actiuni cu valoarea nominala 10 RON. In baza notei de contabilitate nr.6/31.01.2008 se inregistreaza emisiunea de actiuni noi, stiind ca aceasta data valoarea reala este de 11,5 RON.

Cu ocazia majorarii capitalului se fac cheltuieli in suma de 1.350 RON. In baza registrului de casa nr.12/1.02.2008 se inregistreaza cheltuielile efectuate platite in numerar (taxa registrul comertului).

Se inregistreaza factura nr 462650/28.02.2008 primita de la Electrica Sud Muntenia privind consumul de energie electrica in valoare de 2.625 lei, TVA 19%.

Furnizor Cumparator………………………………………..

………………………………………………

(denumire, forma furidica (denumire, forma juridica

Nr.ord.registru com/an…………….  FACTURA

Cod fiscal…………………………..  FISCALA  Cod fiscal

Sediul………………………………  Sediul…………………………………………….

Judetul……………………………..  Judetul……………………………………………

Contul………………………………  Contul…………………………

Banca………………………………  Banca……………………………………………..

Nr. Facturii…………………………….

Data(ziua, luna, anul)………………….

Nr. Aviz insotire a marfii……………

(daca eate cazul)

Cota T.V.A……………..%

Nr.

Crt.

Denumirea produselor

sau a serviciilor

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar

(fera T.V.A.)

-lei-

Valoare

-lei-

Valoare

T.V.A.

-lei-

Stampila si semnatura furnizorului

Date privind expeditia

Numele delegatului………………………………

Buletinul/Cartea de identitate

Seria…….nr……….eliberat(a)………………….

Mijloc de transport……………………………….

Nr…………………………………………………

Total

din care

accize

Semnatura de primire

Total de plata

(col.5+col.6)

Se inregistreaza factura nr.1/15.03.2008 ce reprezinta prestari servicii (transport de materiale pentru S. C. AGROTEC S. A.) in valoare de 750 RON, TVA 19%.

In baza extrasului de cont nr.20/10.03.2008 se inregistreaza incasarea aportului in numerar, pentru actiunile subscrise.

In baza notei de contabilitate nr.12/10.03.2008 se inregistreaza trecerea capitalului din categoria “subscris nevarsat” in categoria “capital subscris varsat”.

In vederea obtinerii unui imprumut pe baza de obligatiuni (durata 5 ani) se emit 10.000 de obligatiuni cu valoarea nominala de 1,50 RON; pretul de rambursare 1,60 RON. Cu aceasta ocazie s-au efectuat diferite cheltuieli in valoare de 245 RON, platite din contul de disponibil. In baza notei de contabilitate nr.13/12.03.2008, se inregistreaza subscriptia publica de obligatiuni cu prime de rambursare ;

In baza extrasului de cont nr.20/12.03.2008 se inregistreaza cheltuielile efectuate cu emisiunea de obligatiuni ;

Intreprinderea DELTA se aprovizioneaza cu piatra calcar de la SC EXCALC SA Fieni in valoare de 115.200 lei, tva 19% . La baza inregistrarii sta factura nr 243/12.03.2008 ;

Se inregistreaza cheltuielile de transport cuvenite SNCFR in suma de 5250 lei, tva 19%. La baza inregistrarii sta scrisoarea de trasura nr 4305/12.03.2008 ;

Cu ordin de plata nr 214/15.03.2008 se plateste obligatia de plata fata de SNCFR,

In baza facturii nr 1321 /20.03.2008 , primita de la SC MIVCOM SA Pitesti se inregistreaza receptionarea utilajelor pentru o moara cu bile in valoare de 12865 ron, tva 19% ;

In baza procesului verbal de punere in functiune nr 13/11.04.2008 intocmit cu ocazia receptiei montajului efectuat de catre UTILMEC SA se inregistreaza obligatia de plata a lucrarilor de montaj in suma de 1562 lei, tva 19% ;

In baza procesului verbal de receptie si punere in functiune nr 13 se inregistreaza receptia morii cu bile ca mijloc fix ;

In baza extrasului de cont nr 22/20.04.2008 se inregistreaza deschiderea unui acreditiv in contul firmei GMT CONSTRUCTION , FRANTA in suma de 16.000 euro . Cursul BNR este de 3.1 lei/euro ;

Se primeste materia prima de la furnizorul din FRANTA -firma GMT CONSTRUCTION conform INVOICE 1235/30.04.2008 in valoare de 14.000 euro ; Cursul oficial este 3.2 lei /euro ; taxa vamala 10% . Transportul pe parcurs extern se ridica la 2000 euro si a fost efectuat de o firma din FRANTA .

Cu ordinul de plata nr 512/30.04.2008 se platesc taxele vamale.

In baza extrasului de cont nr 23/05.05.2008 se inregistreaza incasarea contravalorii obligatiunilor subscrise ;

Se inregistreaza dobanda ce se datoreaza pentru imprumutul din emisiune de obligatiuni conform

« Borderoului cupoanelor de dobanzi »din 12.05.2008. Dobanda prevazuta in contractul general este de 20%.

In baza ordinului de plata nr 216/14.05.2008 se inregistreaza plata dobanzii ;

Conform extrasului de cont nr 24/15.05.2008 se inregistreaza plata furnizorului extern din acreditiv. Cursul BNR pentru valuta euro este 3.1 lei/euro. In baza aceluiasi document se inregistreaza inchiderea contului acreditive in devize !

Se inregistreaza subscrierea in capitalul altei societati a unui numar de 18.000 actiuni la valoarea nominala de 1.5 lei/actiune care reprezinta aproximativ 18% din capitalul acesteia. La baza inregistrarii sta Actul constitutiv si Nota contabila nr 14/20.05.2008.

Se inregistreaza consumul de timbre postale si fiscale in valoare de 1350 ron . La baza inregistrarii in contabilitate sta referatul si decontul de cheltuieli intocmit cu ocazia francarii instiintarilor de plata a dividendelor !

Se ridica de la banca conform Cecului de numerar nr 1211002/15.06.2008 suma de 40000 ron necesara platii avansului chenzinal ;

In baza listei de plata a avansului chenzinal se inregistreaza plata avansului chenzinal in suma de 40.000 ron ;

In baza statului de salarii nr 6/2008 se inregistreaza salariile brute cuvenite angajatilor pe luna iunie 2008 pentru suma de 121.000 ron.

Se inregistreaza in baza notei de contabilitate si a centralizatorului statelor de salarii CAS in procent de 19.5% aferent salariilor brute ;

Se inregistreaza contributia intreprinderii la CASA ASIGURARILOR SOCIALE DE SANATATE 5.5% aferent salariilor brute ;

In baza notei de contabilitate nr.18/30.06.2008 se inregistreaza contributia unitatii la fondul de somaj 1%, contributia la fond de risc si accidente, contributia la fond de garantare, comision ITM (vezi recapitulatia statelor de salarii )

Recapitulatia statelor de salarii pentru luna ………………………

Nr

Crt.

Explicatii

Suma

Total salarii brute :

Cass 19.5 %

CASS 5.5%

Contributia la somaj 1%

Contributia la fond de risc si accidente 0.4%

Fond de garantare a salariilor 0.25%

Comision ITM 0.75%

TOTAL TAXE DATORATE DE SOCIETATE

In baza statului de salarii nr.6/30.06.2008 se inregistreaza retinerile din salariile brute cuvenite angajatilor. ( cas 9.5%, CASS 5.5%, somaj0.5% ). Impozitul pe salarii se ridica la suma de 14.500 ron ;

In baza extrasului de cont nr.25/30.06.2008 se inregistreaza plata impozitului pe salarii retinute de banca.

43. Cu cec de numerar nr.349/30.06.2008 se ridica de la banca suma ce reprezinta restul de plata.

44. In baza statului de salarii nr.6/30.06.2008 se inregistreaza plata chenzinei a doua catre salariati (restul de plata).

45. In baza extrasului de cont in RON nr.27/08.07.2008 se inregistreaza incasarea creantelor de la clienti , din anul anterior.

46. In baza extrasului de cont nr.27/08.07.2008 se inregistreaza plata obligatiei privind titlurile de participare cumparate .

47. In baza extrasului de cont nr.28/10.07.2008 se inregistreaza achizitia de pe piata financiara a 1.500 actiuni in scop de revanzare , la pretul de 2 RON/actiune.

48. In baza notei de contabilitate nr.19/12.07.2008 se inregistreaza revanzarea unui lot de actiuni de 1.300 de actiuni la pretul zilei de 2,15 RON/actiune.

49.In baza extrasului de cont nr.29/15.07.2008 se inregistreaza incasarea contravalorii actiunilor vandute.

50. In baza extrasului de cont nr. 30/18.07.2008 se inregistreaza revanzarea restului de 200 de actiuni .Pretul zilei la bursa este de 1,9 lei.

51. In baza notei de contabilitate nr.20/21.07.2008 se inregistreaza cumpararea de la bursa a unui lot de 30.000 de obligatiuni cu pretul de 2.1 lei/obligatiune.

In baza extrasului de cont nr.31/25.07.2008 se inregistreaza revanzarea unui lot de 20.000 de obligatiuni la pretul zilei de 2.12 lei bucata.

53.In baza facturii nr.157/1.08.2008 se inregistreaza aprovizionarea cu materii prime 244.750 lei, cheltuieli de transport aprovizionare 7.335 lei, TVA 19%.

54. In baza facturii nr.356/5.08.2008 se inregistreaza aprovizionarea cu materii diverse in valoare totala de 122.000 lei de la ROMCIM SA. Cheltuielile de transport inregistrate in factura sunt de 5.200 lei, TVA 19%.

55. In baza notei de contabilitate nr.21/10.08.2008 se inregistreaza amortizarea imobilizarilor necorporale, calculate in baza procentului de 20%.

56. Se calculeaza amortizarea constructiilor, utilizand metoda amortizarii liniare si se inregistreaza in contabilitate pe baza notei de contabilitate nr.22/10.08.2008. Durata normala de functionare este de 40 de ani.

57. Pentru calculul amortizarii echipamentului tehnologic (utilajelor,instalatiilor de lucru) se utilizeaza metoda amortizarii degresive pe baza de coeficienti.Durata normala de functionare este de 10 ani iar mijloacele fixe se afla in anul al 7-lea de functionare. (Nota de contabilitate nr.22/10.08.2008).

Se va verifica de catre student si calculul corect al amortizarii inregistrat in contabilitate.

PLANUL AMORTIZARII DEGRESIVE PE BAZA DE COEFICIENTI

pentru amortizarea masinilor, utilajelor si instalatiilor de lucru

Anii

Valoarea

contabila

Rata

Degr.%

Amortizarea

Degresiva

Valoarea

Neta

contabila

Amortizarea

Pentru:10ani

liniara

Amortizarea

fiscala

(derogatorie)

5=VI/T

Total

58. In baza notei de contabilitate nr.23/10.08.2008 se inregistreaza amortizarea aparatelor de masura, control si reglare calculate dupa metoda amortizarii liniare VI= 150.000 lei;T= 10 ani

59. Se achizitioneaza mobilier birou NEOSET in valoare de 5.000 ron , conform facturii nr 112245/10.08.2008, Tva 19% ; Se intocmeste planul de amortizare pentru mobilierul de birou si se inregistreaza si amortizarea corespunzatoare exercitiului 2008. Durata normala de functionare 10 ani.

60. In baza notei de contabilitate nr.23/10.08.2008, se inregistreaza amortizarea mijloacelor de transport, calculata dupa metoda amortizarii variabile, in functie de parcursul in km. Valoarea de intrare este de 65.000 lei, durata normala de functionare 5 ani, parcursul mediu 250.000 km. In cursul exercitiului s-au parcurs efectiv 68.500 km.

61. Se achita furnizorul de mobilier birou cu Ordin de plata nr 1052 din data de 10.08.2008 ;

62. In baza procesului verbal de scoatere din functiune din functiune nr. 3/12.08.2008 se inregistreaza scoaterea din folosinta a unei prese hidraulice cu valoarea de 28500 lei si amortizarea inregistrata 28200 lei.

63. In baza notei de contabilitate nr. 30/20.08.2008 se inregistreaza dividendele cuvenite pentru titlurile de participare cumparate, 0,2 lei/actiune

64. In baza bonului de consum nr.57/15.08.2008 se inregistreaza darea in consum a materiilor prime in valoare de 390.680 lei. Totodata, se repartizeaza si cota parte din diferentele de pret aferente.

65. In baza bonului de consum nr. 58/16.08.2008 se dau in consum materiale diverse in valoare totala de 180.000 lei. Totodata se repartizeaza si cota parte din diferentele de pret aferente.

66. In baza bonul de predare nr. 18/20.08.2008 se inregistreaza obtinerea din procesul de productie a urmatoarelor produse principale inregistrate la preturile standard, astfel:

IZOLATORI INDUSTRIALI 138.000 buc *5 lei =

CARAMIZI SAMOTA 560.000 buc *1 leu =

PLACI AZBOCIMENT 47.000 buc * 3 lei =

67. La sfirsitul lunii august, in contabilitatea de gestiune s-au calculat costurile efective unitare de productie:

IZOLATORI INDUSTRIALI - 5,05 lei/buc ;

CARAMIZI SAMOTA - 0,96 lei/buc ;

PLACI AZBOCIMENT - 2,85 lei/buc ;

In baza notei de contabilitate nr. 27/31.08.2008 se inregistreaza diferentele de pret la produsele principale obtinute.

Nr.

crt

SPECIFICARE

PRET DE INREG. STANDARD

COST EFECTIV DE PRODUCTIE

DIFERENTE DE PRET

IZOLATORI INDUSTRIALI

CARAMIZI SAMOTA

PLACI AZBOCIMENT

TOTAL

68. In baza facturii nr.187/6.09.2008 se inregistreaza vanzarea catre Renel a intregii productii de izolatori electrici industriali, la pretul de 6,5 lei lei/buc., TVA 19%

69. In baza aceluiasi document si a dispozitiei de livrare nr 100 se inregistreaza scoaterea din evidenta a produselor vandute.

70. Se primeste de la Renel un efect de comert seria A nr. 901/6.09.206 in valoare de 20.000 lei.

Se depune efectul comercial la banca si se incaseaza contravaloare lui. Acontul acordat s-a calculat in baza procentului de 12% pentru cele 30 de zile incasate in avans ;

Se inregistreaza vanzarea de caramizi catre SC SUPERCONSTRUCT SA conform facturii 188/10.09.2008 . pretul de vanzare fara tva 1,3 lei /buc ; cantitatea vanduta 560.000 bucati.

Conform dispozitiei de livrare nr 101 se inregistreaza descarcarea de gestiune de produse finite pentru factura 188 de mai sus ;

Se inregistreaza vanzarea catre SC Argus Mures, Factura 189/01.10.2008 a intregii productii de placi de azbociment la pretul de 3.7 lei/bucx 41700 buc. ;

In baza dispozitiei de livrare nr 102 se inregistreaza descarcarea gestiunii de produse finite pentru factura 189 ;

Se inregistreaza restituirea creditelor pe termen scurt conform extrasului de cont din data de 05.10.2008 ;

Se inregistreaza creanta aferente bunurilor facturate la RENEL conform Extras de cont 35/06.10.2008 ;

In baza extrasului de cont nr 35/06.10.2008 se inregistreaza plata obligatiilor din anul trecut catre :furnizorii interni;cas ;contributia unitatii la fondul de somaj ;impozitului pe salarii ;alte taxe la buget ;impozitului pe profit ;tva-ul de plata ;dobanzi la credite pe termen lung ;impozitul pe cladiri

In baza contractului de leasing financiar nr 10510/25.10.2008 se inregistreaza achizitia unui autoturism Nissan Primera in valoare de 15.349 euro.Cursul euro pentru inregistrarea contractului este 3.4284 lei/euro.

Numar contract

Data contract

Valoare contract

euro fara tva

Avans

Valoare finantare

euro fara tva

Dobanda client

Comision administrare

euro fara tva

Dobanzi aferente leasingului

euro fara tva

80.In baza facturii nr 1002/25.10.2008 se inregistreaza comisioane admnistrare dosar facturate de catre firma de leasing astfel: valoare comisioane 3000, tva 19%;

81. In baza facturii emisa de societatea de leasing se inregistreaza factura de avans

Factura

 Valori

Avans contract

Explicatii

cant

pu

val tva

cu tva

Avans Suma in euro

Curs ( BNR +1%)

82. Se intocmeste si planul de amortizare necesar inregistrarii in contabilitate a amortizarii autoturismului achizitionat in sistem leasing.

Plan amortizare “AUTOTURISM NISSAN”

Explicatii

Val initiala

amortizare/ luna

Valoare
amortizata an

Valoare
ramasa

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

83. Se inregistreaza plata facturii privind avansul catre firma de leasing conf extras de cont 39 din 02.12.2008

84 .In baza extrasului de cont nr.39/02.12.2008 se inregistreaza incasarea creantei de la clienti conform facturii 188/10.09.2008.

85.In baza extrasului de cont nr.41/10.12.2008 se inregistreaza plata obligatiei fata de furnizorul de materii prime (fact.157/1.08.2008).

86.In baza extrasului de cont nr.41/10.12.2008 se inregistreaza plata obligatiei fata de furnizorii de imobilizari;

87.In baza extrasului de cont nr.42/15.12.2008 se inregistreaza plata obligatiei fata de furnizorul de materii prime(fact. Nr.243/12.03.2001).

88.In baza extrasului de cont nr.43/16.12.2008 se inregistreaza incasarea unei creante de 4.000 dolari, cursul BNR al dolarului fiind de 2,38 RON.

89.In baza extrasului de cont nr.43/16.12.2008 se inregistreaza plata unei datorii de 5.000 dolari, cursul BNR pentru un dolar in data platii fiind de 2,38 RON.

90.La sfarsitul anului 2008 se face reevaluarea creantelor si datoriilor in devize la cursul BNR de 2,5 lei pentru un dolar american, si de 3.5 lei pentru un EURO. Disponibilitatile in devize vor fi actualizate la acelasi curs.

91 Cu ocazia inventarierii s-a constatat un minus la depozitul de materiale in valoare de 200 ron. Acest minus s-a imputat gestionarului la o valoare de 240, tva 19%. Gestionarul a semnat angajamentul de plata si a achitat suma imputata cu numerar.

92. Se inregistreaza o amenda acordata de Agentia de Mediu –Proces verbal de contraventii pentru nerespectarea unor conditii privind calitatea mediului inconjurator in valoare de 5000 ron, achitata cu OP.

93. Se intocmeste Decontul de tva pentru operatiile financiare de mai sus si se inregistreaza decontul de tva in contabilitate.

94. In baza chitantei nr. 34/30.12.2008 se inregistreaza plata impozitului pe cladiri in suma de 2000 ron si a impozitului pe mijloacele de transport in suma de 3.000 ron.

95. In baza notei de contabilitate nr.31/31.12.2008 se inregistreaza inchiderea conturilor de cheltuieli.

96.In baza notei de contabilitate nr.32/31.12.2008 se inregistreaza inchiderea conturilor de venituri.

97. In baza notei de contabilitate nr.33/31.12.2008 se inregistreaza impozitul pe profit conform “Declaratiei privind impozitul pe profit” pentru 2008.

98. In baza notei de contabilitate nr.34/31.12.2008 se inregistreaza inchiderea contului 691 “Cheltuieli privind impozitul pe profit”.

99. In baza notei de contabilitate nr.35/31.12.2008 se inregistreaza repartizarea profitului pentru constituirea rezervei legale 5%. Restul se va inregistra in contul Rezultat reportat !

Nota : Monografia va fi insotita de documente justificative care stau la baza inregistrarilor financiar- contabile. Acolo unde problematica nu este destul de explicitata , conducatorul de seminar va dezvolta si va completa monografia cu exemple proprii.

S.C. …………………………….. SA

REGISTRUL JURNAL Nr.pagina

Nr.

Crt.

Data

Documentul

Felul Nr.

Explicatii

Simbolurile

conturilor

Sume totale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

ReportTotal  de reportat

FISA DE CONT Simb.Cont

Pagina


Data

Document

Felul

Nr doc 

EXPLICATII

Simbol

cont

coresp.

DEBIT

CREDIT

D

C

SOLD

S.C. …………………………….

Balanta de verificare la 31.12.2008

Simb.

cont

Denumire

cont

Solduri initiale

Rulaje

Total sume

Solduri finale

Debit.

Credit

Debit.

Credit

Debit.

Credit

Debit.

Credit

Total

Planul de conturi general conform Ordin 1752/2005

CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI

10. CAPITAL SI REZERVE

101. Capital3

1011. Capital subscris nevarsat (P)

1012. Capital subscris varsat (P)

1015. Patrimoniul regiei (P)

1016. Patrimoniul public (P)

104. Prime de capital

1041. Prime de emisiune (P)

1042. Prime de fuziune/divizare (P)

1043. Prime de aport (P)

1044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni (P)

105. Rezerve din reevaluare (P)

106. Rezerve

1061. Rezerve legale (P)

1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)

1064. Rezerve de valoare justa4 (P)

1065. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)

1068. Alte rezerve (P)

107. Rezerve din conversie4 (A/P)

108. Interese minoritare5

1081. Interese minoritare - rezultatul exercitiului financiar (A/P)

1082. Interese minoritare - alte capitaluri proprii (A/P)

109. Actiuni proprii

1091. Actiuni proprii detinute pe termen scurt (A)

1092. Actiuni proprii detinute pe termen lung (A)

11. REZULTATUL REPORTAT

117. Rezultatul reportat

1171. Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (A/P)

1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 296 (A/P)

1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)

1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene (A/P)

12. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR

121. Profit sau pierdere (A/P)

129. Repartizarea profitului (A)

13. SUBVENTII PENTRU INVESTITII

131. Subventii guvernamentale pentru investitii (P)

132. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P)

133. Donatii pentru investitii (P)

134. Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (P)

138. Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii (P)

15. PROVIZIOANE

151. Provizioane

1511. Provizioane pentru litigii (P)

1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor (P)

1513. Provizioane pt. dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea7 (P)

1514. Provizioane pentru restructurare (P)

1515. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (P)

1516. Provizioane pentru impozite (P)

1518. Alte provizioane (P)

16. IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

161. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

1614. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)

1615. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci (P)

1617. Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)

1618. Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P)

162. Credite bancare pe termen lung

1621. Credite bancare pe termen lung (P)

1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (P)

1623. Credite externe guvernamentale (P)

1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)

1625. Credite bancare externe garantate de banci (P)

1626. Credite de la trezoreria statului (P)

1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)

166. Datorii care privesc imobilizarile financiare

1661. Datorii fata de entitatile afiliate (P)

1663. Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P)

167. Alte imprumuturi si datorii asimilate (P)

168. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate

1681. Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P)

1682. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)

1685. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P)

1686. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P)

1687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P)

169. Prime privind rambursarea obligatiunilor (A)

CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI

20. IMOBILIZARI NECORPORALE

201. Cheltuieli de constituire (A)

203. Cheltuieli de dezvoltare (A)

205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (A)

207. Fond comercial

2071. Fond comercial pozitiv8 (A)

2075. Fond comercial negativ9 (P)

208. Alte imobilizari necorporale (A)

21. IMOBILIZARI CORPORALE

211. Terenuri si amenajari de terenuri (A)

2111. Terenuri

2112. Amenajari de terenuri

212. Constructii (A)

213. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

2131. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (A)

2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (A)

2133. Mijloace de transport (A)

2134. Animale si plantatii (A)

214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale (A)

23. IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI

231. Imobilizari corporale in curs de executie (A)

232. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A)

233. Imobilizari necorporale in curs de executie (A)

234. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A)

26. IMOBILIZARI FINANCIARE

261. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)

263. Interese de participare (A)

264. Titluri puse in echivalenta10 (A)

265. Alte titluri imobilizate (A)

267. Creante imobilizate

2671. Sume datorate de entitatile afiliate (A)

2672. Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate (A)

2673. Creante legate de interesele de participare (A)

2674. Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A)

2675. Imprumuturi acordate pe termen lung (A)

2676. Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A)

2678. Alte creante imobilizate (A)

2679. Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A)

269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare

2691. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P)

2692. Varsaminte de efectuat privind interesele de participare (P)

2693. Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare (P)

28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE

280. Amortizari privind imobilizarile necorporale

2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)

2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)

2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P)

2807. Amortizarea fondului comercial11 (P)

2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale (P)

281. Amortizari privind imobilizarile corporale

2811. Amortizarea amenajarilor de terenuri (P)

2812. Amortizarea constructiilor (P)

2813. Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor (P)

2814. Amortizarea altor imobilizari corporale (P)

29. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR

290. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale

2903. Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)

2905. Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P)

2907. Ajustari pentru deprecierea fondului comercial12 (P)

2908. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale (P)

291. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale

2911. Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri (P)

2912. Ajustari pentru deprecierea constructiilor (P)

2913. Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor (P)

2914. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale (P)

293. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie

2931. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie (P)

2933. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de executie (P)

296. Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare (P)

2961. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)

2962 Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)

2963. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)

2964. Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitatile afiliate (P)

2965. Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de participare (P)

2966. Ajustari pentru pierderea de valoare a imprumuturilor acordate pe termen lung (P)

2968. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate (P)

CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE

30. STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE

301. Materii prime (A)

302. Materiale consumabile

3021. Materiale auxiliare (A)

3022. Combustibili (A)

3023. Materiale pentru ambalat (A)

3024. Piese de schimb (A)

3025. Seminte si materiale de plantat (A)

3026. Furaje (A)

3028. Alte materiale consumabile (A)

303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)

308. Diferente de pret la materii prime si materiale (A/P)

33. PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE

331. Produse in curs de executie (A)

332. Lucrari si servicii in curs de executie (A)

34. PRODUSE

341. Semifabricate (A)

345. Produse finite (A)

346. Produse reziduale (A)

348. Diferente de pret la produse (A/P)

35. STOCURI AFLATE LA TERTI

351. Materii si materiale aflate la terti (A)

354. Produse aflate la terti (A)

356. Animale aflate la terti (A)

357. Marfuri aflate la terti (A)

358. Ambalaje aflate la terti (A)

36. ANIMALE

361. Animale si pasari (A)

368. Diferente de pret la animale si pasari (A/P)

37. MARFURI

371. Marfuri (A)

378. Diferente de pret la marfuri (A/P)

38. AMBALAJE

381. Ambalaje (A)

388. Diferente de pret la ambalaje (A/P)

39. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

391. Ajustari pentru deprecierea materiilor prime (P)

392. Ajustari pentru deprecierea materialelor

3921. Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile (P)

3922. Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)

393. Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie (P)

394. Ajustari pentru deprecierea produselor

3941. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor (P)

3945. Ajustari pentru deprecierea produselor finite (P)

3946. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale (P)

395. Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti

3951. Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti (P)

3952. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti (P)

3953. Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti (P)

3954. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti (P)

3956. Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti (P)

3957. Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti (P)

3958. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti (P)

396. Ajustari pentru deprecierea animalelor (P)

397. Ajustari pentru deprecierea marfurilor (P)

398. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor (P)

CLASA 4 - CONTURI DE TERTI

40. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE

401. Furnizori (P)

403. Efecte de platit (P)

404. Furnizori de imobilizari (P)

405. Efecte de platit pentru imobilizari (P)

408. Furnizori - facturi nesosite (P)

409. Furnizori - debitori

4091. Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor (A)

4092. Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari (A)

41. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

411. Clienti

4111. Clienti (A)

4118. Clienti incerti sau in litigiu (A)

413. Efecte de primit de la clienti (A)

418. Clienti - facturi de intocmit (A)

419. Clienti - creditori (P)

42. PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE

421. Personal - salarii datorate (P)

423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)

424. Prime reprezentand participarea personalului la profit13 (P)

425. Avansuri acordate personalului (A)

426. Drepturi de personal neridicate (P)

427. Retineri din salarii datorate tertilor (P)

428. Alte datorii si creante in legatura cu personalul

4281. Alte datorii in legatura cu personalul (P)

4282. Alte creante in legatura cu personalul (A)

43. ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE

431. Asigurari sociale

4311. Contributia unitatii la asigurarile sociale (P)

4312. Contributia personalului la asigurarile sociale (P)

4313. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (P)

4314. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate (P)

437. Ajutor de somaj

4371. Contributia unitatii la fondul de somaj (P)

4372. Contributia personalului la fondul de somaj (P)

438. Alte datorii si creante sociale

4381. Alte datorii sociale (P)

4382. Alte creante sociale (A)

44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE

441. Impozitul pe profit/venit

4411. Impozitul pe profit (P)

4418. Impozitul pe venit14 (P)

442. Taxa pe valoarea adaugata

4423. TVA de plata (P)

4424. TVA de recuperat (A)

4426. TVA deductibila (A)

4427. TVA colectata (P)

4428. TVA neexigibila (A/P)

444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)

445. Subventii

4451. Subventii guvernamentale (A)

4452. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A)

4458. Alte sume primite cu caracter de subventii (A)

446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P)

447. Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P)

448. Alte datorii si creante cu bugetul statului

4481. Alte datorii fata de bugetul statului (P)

4482. Alte creante privind bugetul statului (A)

45. GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI

451. Decontari intre entitatile afiliate

4511. Decontari intre entitatile afiliate (A/P)

4518. Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate (A/P)

453. Decontari privind interesele de participare

4531. Decontari privind interesele de participare (A/P)

4538. Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare (A/P)

455. Sume datorate actionarilor/asociatilor

4551. Actionari/asociati - conturi curente (P)

4558. Actionari/asociati - dobanzi la conturi curente (P)

456. Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P)

457. Dividende de plata (P)

458. Decontari din operatii in participatie

4581. Decontari din operatii in participatie-pasiv (P)

4582. Decontari din operatii in participatie-activ (A)

46. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI

461. Debitori diversi (A)

462. Creditori diversi (P)

47. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

471. Cheltuieli inregistrate in avans (A)

472. Venituri inregistrate in avans (P)

473. Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P)

48. DECONTARI IN CADRUL UNITATII

481. Decontari intre unitate si subunitati (A/P)

482. Decontari intre subunitati (A/P)

49. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR

491. Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti (P)

495. Ajustari pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii (P)

496. Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi (P)

CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

50. INVESTITII PE TERMEN SCURT

501. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)

505. Obligatiuni emise si rascumparate (A)

506. Obligatiuni (A)

508. Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate

5081. Alte titluri de plasament (A)

5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament (A)

509. Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt

5091. Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate (P)

5092. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt (P)

51. CONTURI LA BANCI

511. Valori de incasat

5112. Cecuri de incasat (A)

5113. Efecte de incasat (A)

5114. Efecte remise spre scontare (A)

512. Conturi curente la banci

5121. Conturi la banci in lei (A)

5124. Conturi la banci in valuta (A)

5125. Sume in curs de decontare (A)

518. Dobanzi

5186. Dobanzi de platit (P)

5187. Dobanzi de incasat (A)

519. Credite bancare pe termen scurt

5191. Credite bancare pe termen scurt (P)

5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta (P)

5193. Credite externe guvernamentale (P)

5194. Credite externe garantate de stat (P)

5195. Credite externe garantate de banci (P)

5196. Credite de la trezoreria statului (P)

5197. Credite interne garantate de stat (P)

5198. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)

53. CASA

531. Casa

5311. Casa in lei (A)

5314. Casa in valuta (A)

532. Alte valori

5321. Timbre fiscale si postale (A)

5322. Bilete de tratament si odihna (A)

5323. Tichete si bilete de calatorie (A)

5328. Alte valori (A)

54. ACREDITIVE

541. Acreditive

5411. Acreditive in lei (A)

5412. Acreditive in valuta (A)

542. Avansuri de trezorerie15 (A)

58. VIRAMENTE INTERNE

581. Viramente interne (A/P)

59. AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

591. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)

595. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate (P)

596. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor (P)

598. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate (P)

CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

601. Cheltuieli cu materiile prime

602. Cheltuieli cu materialele consumabile

6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare

6022. Cheltuieli privind combustibilul

6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

6024. Cheltuieli privind piesele de schimb

6025. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat

6026. Cheltuieli privind furajele

6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile

603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

604. Cheltuieli privind materialele nestocate

605. Cheltuieli privind energia si apa

606. Cheltuieli privind animalele si pasarile

607. Cheltuieli privind marfurile

608. Cheltuieli privind ambalajele

61. CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

611. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

613. Cheltuieli cu primele de asigurare

614. Cheltuieli cu studiile si cercetarile

62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI

621. Cheltuieli cu colaboratorii

622. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

625. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

64. CHELTUIELI CU PERSONALUL

641. Cheltuieli cu salariile personalului

642. Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor

645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

6451. Contributia unitatii la asigurarile sociale

6452. Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

6453. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

654. Pierderi din creante si debitori diversi

658. Alte cheltuieli de exploatare

6581. Despagubiri, amenzi si penalitati

6582. Donatii si subventii acordate

6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital

6588. Alte cheltuieli de exploatare

66. CHELTUIELI FINANCIARE

663. Pierderi din creante legate de participatii

664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate

6641. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate

6642. Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate

665. Cheltuieli din diferente de curs valutar

666. Cheltuieli privind dobanzile

667. Cheltuieli privind sconturile acordate

668. Alte cheltuieli financiare

67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

671. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare

68. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere

6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor

6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante

686. Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare

6863. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

6864. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante

6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE

691. Cheltuieli cu impozitul pe profit

698. Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus16

CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

70. CIFRA DE AFACERI NETA

701. Venituri din vanzarea produselor finite

702. Venituri din vanzarea semifabricatelor

703. Venituri din vanzarea produselor reziduale

704. Venituri din lucrari executate si servicii prestate

705. Venituri din studii si cercetari

706. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

707. Venituri din vanzarea marfurilor

708. Venituri din activitati diverse

71. VARIATIA STOCURILOR

711. Variatia stocurilor

72. VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI

721. Venituri din productia de imobilizari necorporale

722. Venituri din productia de imobilizari corporale

74. VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE

741. Venituri din subventii de exploatare

7411. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri17

7412. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile

7413. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe

7414. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului

7415. Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala

7416. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare

7417. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

7418. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata

75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

754. Venituri din creante reactivate si debitori diversi

758. Alte venituri din exploatare

7581. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati

7582. Venituri din donatii si subventii primite

7583. Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital

7584. Venituri din subventii pentru investitii

7588. Alte venituri din exploatare

76. VENITURI FINANCIARE

761. Venituri din imobilizari financiare

7611. Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate

7613. Venituri din interese de participare

762. Venituri din investitii financiare pe termen scurt

763. Venituri din creante imobilizate

764. Venituri din investitii financiare cedate

7641. Venituri din imobilizari financiare cedate

7642. Castiguri din investitii pe termen scurt cedate

765. Venituri din diferente de curs valutar

766. Venituri din dobanzi

767. Venituri din sconturi obtinute

768. Alte venituri financiare

77. VENITURI EXTRAORDINARE

771. Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare

78. VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

781. Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare

7812. Venituri din provizioane

7813. Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor

7814. Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante

7815. Venituri din fondul comercial negativ18

786. Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare

7863. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

7864. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante

CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

80. CONTURI IN AFARA BILANTULUI

801. Angajamente acordate

8011. Giruri si garantii acordate

8018. Alte angajamente acordate

802. Angajamente primite

8021. Giruri si garantii primite

8028. Alte angajamente primite

803. Alte conturi in afara bilantului

8031. Imobilizari corporale luate cu chirie

8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

8033. Valori materiale primite in pastrare sau custodie

8034. Debitori scosi din activ, urmariti in continuare

8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta

8036. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate

8037. Efecte scontate neajunse la scadenta

8038. Alte valori in afara bilantului

804. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

8045. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

805. Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, neajunse la scadenta

8051. Dobanzi de platit

8052. Dobanzi de incasat

89. BILANT

891. Bilant de deschidere

892. Bilant de inchidere

CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE19

90. DECONTARI INTERNE

901. Decontari interne privind cheltuielile

902. Decontari interne privind productia obtinuta

903. Decontari interne privind diferentele de pret

92. CONTURI DE CALCULATIE

921. Cheltuielile activitatii de baza

922. Cheltuielile activitatilor auxiliare

923. Cheltuieli indirecte de productie

924. Cheltuieli generale de administratie

925. Cheltuieli de desfacere

93. COSTUL PRODUCTIEI

931. Costul productiei obtinute

933. Costul productiei in curs de executie

STRUCTURA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

SECTIUNEA 1: BILANTUL

Judetul ..|_|_|

Entitate..

Adresa: localitatea ..,

sectorul .., str. ., nr. .,

bl. ., sc. ., ap .,

Telefon ., fax .,

Numar din registrul comertului .

Forma de proprietate..|_|_| Activitatea preponderenta

(denumire clasa CAEN) ..

Cod clasa CAEN .|_|_|_|_|

Cod unic de inregistrare .|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILANT la data de

- lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

Inceputul exercitiului financiar

Sfarsitul exercitiului financiar

A

B

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire

(ct. 201 - 2801)

2. Cheltuieli de dezvoltare

(ct. 203 - 2803 - 2903)

3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale

(ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

4. Fond comercial

(ct. 2071 - 2807 - 2907)

5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233 + 234 - 2933)

TOTAL (rd. 01 la 05)

II. IMOBILIZARI CORPORALE

1. Terenuri si constructii

(ct. 211 + 212-2811 - 2812 - 2911 - 2912)

2. Instalatii tehnice si masini

(ct. 213 - 2813 - 2913)

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier

(ct. 214 - 2814 - 2914)

4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

(ct. 231 + 232 - 2931)

TOTAL (rd. 07 la 10)

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

1. Actiuni detinute la entitatile afiliate

(ct. 261 - 2961)

2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate

(ct. 2671 + 2672 - 2964)

3. Interese de participare

(ct. 263 - 2962)

4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare

(ct. 2673 + 2674 - 2965)

5. Investitii detinute ca imobilizari

(ct. 265 - 2963)

6. Alte imprumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

TOTAL (rd. 12 la 17)

B.

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

(rd. 06 + 11 + 18)

ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime si materiale consumabile

(ct. 301 + 302 + 303 +/ - 308 + 351 + 358 + 381 +/ - 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

2. Productia in curs de executie

(ct. 331 + 332 + 341 +/ - 348*- 393 - 3941 - 3952)

3. Produse finite si marfuri

(ct. 345 + 346 +/ - 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/ -368 + 371 +/ - 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

4. Avansuri pentru cumparari de stocuri

(ct. 4091)

TOTAL (rd. 20 la 23)

II. CREANTE

(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creante comerciale26

(ct. 2675* + 2676*+2678*+2679* -2966* - 2968* + 4092 + 411 +413 + 418-491)

2. Sume de incasat de la entitatile afiliate

(ct. 451** - 495*)

3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare

(ct. 453 - 495*)

4. Alte creante

(ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 +473**-496+ 5187)

5. Capital subscris si nevarsat

(ct. 456 - 495*)

TOTAL (rd. 25 la 29)

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

1. Actiuni detinute la entitatile afiliate

(ct. 501 -591)

2. Alte investitii pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

TOTAL (rd. 31 + 32)

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI

(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL

(rd. 24 + 30 + 33 + 34)

C.

CHELTUIELI IN AVANS

(ct. 471)

D.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile

(ct. 161 + 1681 -169)

2. Sume datorate institutiilor de credit

(ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

3. Avansuri incasate in contul comenzilor

(ct. 419)

4. Datorii comerciale - furnizori

(ct. 401 + 404 + 408)

5. Efecte de comert de platit

(ct. 403 + 405)

6. Sume datorate entitatilor afiliate

(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare

(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

TOTAL (rd. 37 la 44)

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE

(rd. 35 + 36 - 45 - 62)

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

(rd. 19 + 46-61)

G.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile

(ct. 161 +1681 -169)

2. Sume datorate institutiilor de credit

(ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

3. Avansuri incasate in contul comenzilor

(ct. 419)

4. Datorii comerciale-furnizori

(ct. 401 + 404 +408)

5. Efecte de comert de platit

(ct. 403 + 405)

6. Sume datorate entitatilor afiliate

(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare

(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

TOTAL (rd. 48 la 55)

H.

PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare

(ct. 1515)

2. Provizioane pentru impozite

(ct. 1516)

3. Alte provizioane

(ct. 1511 + 1512+151327 +1514+ 1518)

TOTAL (rd. 57 la 59)

I.

VENITURI IN AVANS

1. Subventii pentru investitii

(ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)

2. Venituri inregistrate in avans

(ct. 472)

TOTAL (rd. 61 + 62)

J.

CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris varsat

(ct. 1012)

2. Capital subscris nevarsat

(ct. 1011)

3. Patrimoniul regiei

(ct. 1015)

TOTAL (rd. 64 la 66)

II. PRIME DE CAPITAL

(ct: 104)

III. REZERVE DIN REEVALUARE

(ct. 105)

IV. REZERVE

1. Rezerve legale

(ct. 1061)

2. Rezerve statutare sau contractuale

(ct. 1063)

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

(ct. 1065)

4. Alte rezerve

(ct. 1068)

Actiuni proprii

(ct. 109)

TOTAL (rd. 70 la 73 - 74)

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)

(ct. 117)

SOLD C

SOLD D

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

(ct. 121)

SOLD C

SOLD D

Repartizarea profitului

(ct. 129)

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd. 67 + 68 +69 + 75 + 76 - 77 + 78 - 79 - 80)

Patrimoniul public

(ct. 1016)

CAPITALURI - TOTAL (rd. 81 + 82)

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Calitatea

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nr. de inregistrare in organismul profesional

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercitiul financiar

Precedent

Curent

A

B

Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)

Productia vanduta

(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

Venituri din vanzarea marfurilor

(ct. 707)

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul

(ct. 766*)

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

(ct. 7411)

Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie

(ct. 711)

Sold C

Sold D

Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata

(ct. 721 + 722)

Alte venituri din exploatare

(ct. 758 + 7417)

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09)

a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

(ct. 601 +602-7412)

Alte cheltuieli materiale

(ct. 603 + 604 + 606 + 608)

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

(ct. 605-7413)

c) Cheltuieli privind marfurile

(ct. 607)

Cheltuieli cu personalul

(rd. 15+16), din care:

a) Salarii si indemnizatii29

(ct. 641+642-7414)

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

(ct. 645-7415)

a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale

(rd. 19 - 20)

a.1) Cheltuieli

(ct. 6811 +6813)

a.2) Venituri30

(ct. 7813)

b) Ajustari de valoare privind activele circulante

(rd. 22 - 23)

b.1) Cheltuieli

(ct. 654 + 6814)

b.2) Venituri

(ct. 754 + 7814)

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe

(ct. 611 +612 + 613 + 614 + 621 +622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

(ct. 635)

8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate

(ct. 658)

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul

(ct. 666*)

Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)

- Cheltuieli

(ct. 6812)

- Venituri

(ct. 7812)

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 11 la 15 + 18 + 21 +24 + 29)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

- Profit

(rd. 10-32)

- Pierdere

(rd. 32-10)

Venituri din interese de participare

(ct. 7611 +7613)

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate

Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

(ct. 763)

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate

Venituri din dobanzi

(ct. 766*)

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate

Alte venituri financiare

(ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

VENITURI FINANCIARE - TOTAL

(rd. 35 + 37 + 39 + 41)

Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante

(rd.44-41)

- Cheltuieli

(ct. 686)

- Venituri

(ct. 786)

Cheltuieli privind dobanzile

(ct. 666*-7418)

- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate

Alte cheltuieli financiare

(ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

(rd. 43+ 46+ 48)

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit

(rd. 42- 49)

- Pierdere

(rd. 49 - 42)

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

- Profit

(rd. 10 + 42-32-49)

- Pierdere

(rd. 32 + 49 - 10 - 42)

Venituri extraordinare

(ct. 771)

Cheltuieli extraordinare

(ct. 671)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:

- Profit

(rd. 54 - 55)

- Pierdere

(rd. 55 - 54)

VENITURI TOTALE

(rd. 10 + 42 + 54)

CHELTUIELI TOTALE

(rd. 32 + 49 + 55)

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit

(rd. 58-59)

- Pierdere

(rd. 59-58)

Impozitul pe profit31

(ct. 691)

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

(ct. 698)

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit

(rd. 60-62-63)

- Pierdere

(rd. 61 + 62 + 63); (rd. 62 + 63 - 60)

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Calitatea

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nr. de inregistrare in organismul profesional

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de…..

- lei -

Denumirea elementului

Sold la inceputul exercitiului financiar

Cresteri

Reduceri

Sold la sfarsitul exercitiului financiar

Total, din care:

Prin transfer

Total, din care:

Prin transfer

A

Capital subscris

Patrimoniul regiei

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale

Rezerve statutare sau contractuale

Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Alte rezerve

Actiuni proprii

Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita

Sold C

Sold D

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 2932

Sold C

Sold D

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

Sold C

Sold D

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene

Sold C

Sold D

Profitul sau pierderea exercitiului financiar

Sold C

Sold D

Repartizarea profitului

Total capitaluri proprii

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Calitatea

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Nota 1:

Prezentarile cifrice, potrivit exemplului de mai sus, trebuie sa fie insotite de informatii referitoare la:

- natura modificarilor;

- tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;

- natura si scopul pentru care au fost constituite rezervele;

- orice alte informatii semnificative.

Nota 2: Modificarile capitalului propriu se prezinta pentru cele doua exercitii financiare, precedent si curent.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de ..

- lei -

Denumirea elementului

Exercitiul financiar

Precedent

Curent

A

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:

Incasari de la clienti

Plati catre furnizori si angajati

Dobanzi platite

Impozit pe profit platit

Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor

Trezorerie neta din activitati de exploatare

Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:

Plati pentru achizitionarea de actiuni

Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale

Incasari din vanzarea de imobilizari corporale

Dobanzi incasate

Dividende incasate

Trezorerie neta din activitati de investitie

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:

Incasari din emisiunea de actiuni

Incasari din imprumuturi pe termen lung

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

Dividende platite

Trezorerie neta din activitati de finantare

Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie

Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Calitatea

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Exemple de note explicative:

1. Active imobilizate

2. Provizioane

3. Repartizarea profitului

4. Analiza rezultatului din exploatare

5. Situatia creantelor si datoriilor

6. Principii, politici si metode contabile

7. Participatii si surse de finantare

8. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

9. Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

10. Alte informatii

Nota 1 - Active imobilizate

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare*)

Valoarea bruta**)

Ajustari de valoare***)

(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la inceputul exercitiului financiar

Cresteri ****)

Cedari, transferuri si alte reduceri

Sold la sfarsitul exercitiului financiar

Sold la inceputul exercitiului financiar

Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar

Reduceri sau reluari

Sold la sfarsitul exercitiului financiar

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Nota 2 - Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului*)

Sold la inceputul exercitiului financiar

Transferuri**)

Sold la sfarsitul exercitiului financiar

in cont

din cont

*) Provizioanele prezentate in bilant la 'Alte provizioane' trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nota 3 - Repartizarea profitului*)

- lei -

Destinatia profitului

Suma

Profit net de repartizat:

- rezerva legala

- acoperirea pierderii contabile

- dividende etc.

Profit nerepartizat

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului

Exercitiul financiar

Precedent

Curent

1. Cifra de afaceri neta

2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)

3. Cheltuielile activitatii de baza

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

5. Cheltuielile indirecte de productie

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)

7. Cheltuielile de desfacere

8. Cheltuieli generale de administratie

9. Alte venituri din exploatare

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8 + 9)

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante

Sold la sfarsitul exercitiului financiar

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

Total, din care:

- lei -

Datorii*)

Sold la sfarsitul exercitiului financiar

Termen de exigibilitate

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 an

Total, din care:

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

a)clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;

b)datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:

- valoarea datoriei;

- valoarea si natura garantiilor;

c)valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;

d)valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

a)Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

b)Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:

- natura;

- motivele;

- evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.

c)Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.

d)Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.

e)Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.

f)In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:

- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;

- valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;

- tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

- modificarile rezervei din reevaluare:

valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;

sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;

valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

g)Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.

h)Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

a)se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;

b)capital social subscris/patrimoniul entitatii;

c)numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;

d)actiuni rascumparabile:

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;

- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;

- valoarea eventualei prime de rascumparare;

e)actiuni emise in timpul exercitiului financiar:

- tipul de actiuni;

- numar de actiuni emise;

- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;

- drepturi legate de distributie:

numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;

perioada de exercitare a drepturilor;

pretul platit pentru actiunile distribuite;

f)obligatiuni emise:

- tipul obligatiunilor emise;

- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;

- obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:

valoarea nominala;

valoarea inregistrata in momentul platii.

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

a)indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;

b)obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.

c)valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:

- rata dobanzii;

- principalele clauze ale creditului;

- suma rambursata pana la acea data;

- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;

d)salariati:

- numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;

- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;

- cheltuieli cu asigurarile sociale;

- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Nota 9 - Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

1.Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

(Indicatorul capitalului circulant)

Active curente

Datorii curente

- valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

- ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate

(Indicatorul test acid)

Active curente - Stocuri

Datorii curente

2.Indicatori de risc:

a)Indicatorul gradului de indatorare

(Capital imprumutat/Capital propriu) x 100

sau

(Capital imprumutat/Capital angajat) x 100

unde:

- capital imprumutat = credite peste un an;

- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b)Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit

Numar de ori

Cheltuieli cu dobanda

3.Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

- Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

- Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

- Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

Costul vanzarilor

Numar de ori

Stoc mediu

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

Stoc mediu

x

Costul vanzarilor

- Viteza de rotatie a debitelor-clienti

- calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

- exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

Stoc mediu clienti

x

Cifra de afaceri

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

- Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori

x

Achizitii de bunuri (fara servicii)

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

- Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

Cifra de afaceri

Active imobilizate

- Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri

Total active

4.Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a)Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit

Capital angajat

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b)Marja bruta din vanzari

Profitul brut din vanzari

x

Cifra de afaceri

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

Nota 10 - Alte informatii

Se prezinta:

a)Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.

b)Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.

c)Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.

d)Informatii referitoare la impozitul pe profit:

- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;

- masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;

- impozitul pe profit ramas de plata.

e)Cifra de afaceri:

- prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe piete geografice.

f)Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

- natura evenimentului; si

- o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.

g)Explicatii despre valoarea si natura:

- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,

in situatia in care acestea sunt semnificative.

h)Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

i)In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:

- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

- dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia urmatoarele:

- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:

existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;

restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.

- dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare

j)Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.

k)Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

l)Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.

m)Datoriile probabile si angajamentele acordate.

n)Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.

o)Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.

p)Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Calitatea

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Bibliografie selectiva

Pentru Capitaluri : Legea 31 Legea societatilor comerciale

Pentru Imobilizari : Legea 15

Codul Fiscal

Codul muncii

Legea Bugetului Asigurarilor sociale de Stat

Ordinul MF 1752/2005

Legea contabilitatii 82 republicata

NOTA INFORMATIVA

privind obligatiile bugetare aferente salariilor incepand cu 01.01.2008

Incepand cu 1 ianuarie 2008 cotele de contributii aferente salariilor sunt urmatoarele:

contributia de asigurari sociale de stat(CAS)

Temei legal: L380/2005(art.19-21), OUG158/2005(art.4).

a)      CAS angajator: - 19,75% pt. conditii normale de munca*

- 24,75% pt. conditii deosebite de munca

- 29,75% pt. conditii speciale de munca

determinare cota angajajator: 30% - 9,5% - 0.75% = 19,75%

b)      CAS asigurati: 9,5%

Salariul mediu brut pt. 2008 este de 1.077 lei. In consecinta baza plafonata pentru

calculul contributiilor de asigurari sociale de stat este de 5.385 lei (5x 1077 lei)

pentru CAS asigurati ( 9,5%) respectiv de 5 x 1.077 lei x nr.mediu salariati pentru CAS

angajator (19,75%, 24,75%, 29,75%).

ATENTIE : pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate (concedii medicale) se datoreaza

contributia individuala de asigurari sociale(9,5%) care se calculeaza prin aplicarea cotei de 9,5% asupra

valorii reprezentand un salariu de baza minim brut pe tara, se suporta din cuantumul brut al indemnizatiei

si se achita bugetului asigurarilor sociale de stat.

Incepand cu 01.10.2008 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este de

540 lei

contributia la fondul de somaj

Temei legal: OUG144/2005(art.I pct.5), L380/2005(art. 22).

a)      contributia angajatorului: 1%

b)      contributia individuala: 0.5%

contributia la fondul de sanatate

Temei legal: OUG150/2002, OUG158/2005(art.4, alin.2)

a)      contributia angajatorului: 6% 5.5%

b)      contributia individuala: de la 6% s a scazut la 5.5 %

c)      contributia pentru concedii si indemnizatii: 0,75%

Contributia la fondul de sanatate aferenta concediilor medicale(„sanatatea cu formula”)

care, pana la 31.12.2005, se suporta din CAS, incepand cu 01.01.2008 nu se mai datoreaza.

Impozitul pe veniturile din salarii

Temei legal: L571/2003 –Codul fiscal

Cota de impozitare: 16%.

Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca in cazul urgentelor medico-chirurgicale este de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului. (Ordonanta de Urgenta nr. 171/2005)

3. Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:

a)asiguratului sau pensionarului, la 1.077 lei;

b)unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 538 lei.

(Art. 20 din Legea nr 380/2005 republicata – privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2008)

In vederea stabilirii si acordarii deducerilor personale va recomandam sa solicitati salariatilor

Declaratia contribuabilului si/sau Declaratia pe proprie raspundere a persoanei aflate in intretinere,

dupa caz, insotite de documentele justificative corespunzatoare.
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu