Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie » contabilitate
Principiile si obiectivele intocmirii bilantului contabil

Principiile si obiectivele intocmirii bilantului contabil




Principiile si obiectivele intocmirii bilantului contabil

intocmirea rapoartelor financiare, inclusiv a bilantului contabil, constituie etapa de finalizare a procesului contabil. Indicatorii din bilantul contabil se reflecta ca un ansamblu de date comparabile si veridice privind situatia patrimoniala si financiara a intreprinderii. Aceasta informatie este necesara unui cerc larg de utilizatori atat interni, cit si externi, pentru luarea deciziilor de gestiune, evaluarea rezultatelor activitatii desfasurate in perioadele de gestiune precedenta si curenta, analiza situatiei financiare a intreprinderii.

In acest context, in continuare se expun categoriile de utilizatori ai informatiei contabile:

Tabelul 4




Utilizatorii informatiei contabile

Utilizatorii cu interes financiar direct

Utilizatorii cu interes financiar Indirect

Conducerea - pentru dirijarea operativa
a activitatii intreprinderii, care include
adoptarea deciziilor privind
administrarea

si planificarea activitatii intreprinderii

Personalul - deoarece de informatia
privind situatia financiara a intreprinderii
depinde marimea salariului
functionarilor

Investitorii si creditorii-pentru siguranta
achitarii datoriilor ce tin de activitatea
intreprinderii si rambursarea creditelor

Actionarii - pentru aprecierea
eficacitatii administrarii si determinarii
rezultatului financiar

Statul - pentru a dispune de informatia
privind sumele impozitelor

Partenerii comerciali - pentru stabilirea
capacitatii de plata a intreprinderii si
siguranta furnizarii marfurilor si
serviciilor

Analiticii si consultatii financiari - in
scopul consultarii investitiilor,
actionarilor, furnizorilor potentiali

Publicul - deoarece activitatea
intreprinderii influenteaza asupra ,
problemelor legate de ecologie,
satisfacerea cerintelor economico-sociale

Pentru prezentarea obiectiva a informatiei, rapoartele financiare trebuie sa corespunda unor cerinte anumite, bazate pe urmatoarele principii de contabilitate:

Principiul continuitatii activitatii, potrivit caruia se presupune ca

unitatea patrimoniala isi continua in mod normal activitatea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii. In situatia in care administratorii intreprinderii au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea cu ocazia intocmirii rapoartelor financiare anuale, aceste elemente de nesiguranta trebuie prezentate in notele explicative. In cazul in care rapoartele financiare nu sunt intocmite pe baza principiului continuitatii, aceste elemente de instabilitate despre care au luat la cunostinta administratorii, trebuie prezentate impreuna cu explicatii privind modul de intocmire a raportarii financiare respective si motivele ce au stat la baza deciziei conform careia, unitatea patrimoniala nu isi mai poate continua activitatea.

Principiul imaginii fidele, conform caruia contabilitatea trebuie sa

inregistreze intr-o maniera cit mai exacta situatia patrimoniului si rezultatul exercitiului. Aplicarea acestui principiu inseamna deci rapoartele financiare trebuie sa ofere o imagine fidela a situatiei patrimoniale.

In general rapoartele financiare anuale sunt descrise ca prezentand o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei si modificarilor pozitiei financiare a unei intreprinderi.

Specializarea exercitiilor. intreprinderea trebuie sa-si intocmeasca rapoartele financiare, cu exceptia raportului privind fluxul mijloacelor banesti in baza principiului specializarii exercitiului.



Conform acestui principiu, in contabilitate se determina activele, datoriile si capitalul propriu. Veniturile si cheltuielile sunt constatate anume atunci cand s-au produs (dar nu atunci cand au fost incasate sau platite mijloacele banesti), au fost reflectate in evidenta contabila si au fost incluse in rapoartele financiare in perioada la care acestea se refera.

® Concordanta prevede reflectarea simultana in contabilitate si rapoartele financiare a veniturilor si cheltuielilor ocazionate de unele si aceleasi operatiuni economice. De exemplu, costul vanzarilor (valoarea de bilant a produselor, marfurilor vandute, serviciilor prestate) se constata si se reflecta in conturile contabile si rapoartele financiare concomitent cu veniturile din vanzari, adica in cursul unei perioade de gestiune.

o Necompensarea. In contabilitate este interzisa compensarea reciproca intre elementele de active si pasive, precum si de venituri si cheltuieli rezultate din efectuarea unor operatiuni omogene. Acestea se includ in rapoartele financiare separat. Modificarea veniturilor si cheltuielilor constatate si efectuate anterior in rapoartele financiare nu se admite. In cazul cand apar indoieli referitor la primirea sumei cuvenite inclusa anterior in venit, o asemenea suma se trece la majorarea cheltuielilor dar nu la diminuarea sumei venitului constatata initial. Aceasta prevedere se refera, in special, la veniturile si cheltuielile reflectate in raportul anual privind rezultatele financiare.

In conformitate cu metoda specializarii exercitiilor si principiile sus numite, cerintele principale sunt:

Obligativitatea si oportunitatea prezentarii bilantului contabil care influenteaza asupra importantei si utilitatii informatiei pentru luarea deciziilor de gestiune;

Veridicitatea informatiei care trebuie sa reflecte exact si obiectiv activitatea economica si situatia financiara a intreprinderii, indiferent de interesele unui anumit cerc de persoane. Astfel, la nivel de stat acest lucru este garantat de reflectarea unei atare informatii in conformitate cu S.N.C., indiferent de regulile '.esislatiei fiscale;

Comparabilitatea indicatorilor prezentata trebuie sa fie atat pe orizontala, adica in comparatie cu datele furnizate de alte intreprinderi, cit si dinamica, in baza unei metodologii unice, respectandu-se prevederile S.N.C.;

Simplicitatea, claritatea si accesibilitatea sunt asigurate prin dispunerea de
catre utilizatorii informatiei a unor anumite cunostinte despre regulile furnizarii
informatiei de acest gen. Cerinta mentionata se realizeaza prin reglementarea
contabilitatii, prin existenta unor formulare unificate de rapoarte si a Planului de
conturi unic.

intreprinderea intocmeste rapoartele financiare ce reflecta structura patrimoniului si sursele de finantare a acestuia, inclusiv patrimoniului unitatilor de productie si economice, filialelor, reprezentantelor si altor subdiviziuni separate evidentiate intr-un bilant autonom.

Datele din bilantul initial trebuie sa corespunda datelor din bilantul de inchidere, aprobat pe perioada precedenta perioadei de gestiune. Daca au fost operate modificari in Bilantul initial la 1 ianuarie al anului de gestiune, cauzele trebuie sa fie expuse in nota explicativa anexata la raportul anual.

Trebuie de mentionat ca unul din principalele obiective ce se urmareste pe calea bilanturilor anuale consta in furnizarea de informatii in domeniul situatiei

5 9

financiare, a evolutiei acesteia, care prezinta utilitate pentru intreaga serie de utilizatori (investitori, salariati, furnizori si diferiti creditori, clienti, guvern, si diversii lui reprezentanti, public) in luarea de decizii pentru strategii prezente si de perspectiva. Reflectarea detaliata a indicatorilor privind activitatea desfasurata si situatia economico-financiara se face in anexele la bilant, care cuprind mai multe formulare. In anexe intreprinderea trebuie sa asigure specificarea ulterioara a fiecarui post de bilant, conform caracterului acestuia.








Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM









Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu