Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » afaceri » economie » contabilitate
Probleme rezolvate contabilitate

Probleme rezolvate contabilitate
I.Contabilitatea operatiunilor de casa si a altor valori

La caseria societatii bancare "X" sucursala "A"in cursul zilei 01.10.N au loc urmatoarele operatiuni:

Alimentarea cu numerar din contul curent deschis la B.N.R. in suma de 20.000lei RON;

Primirea de numerar in suma de 30.000lei RON de la alta subunitate al aceleiasi banci:

Retragerea de catre clientii bancii a unei sume de 25.000lei RON in numerar din contul curent;

Cumparare cecuri de calatorie de la un client al banciiin valoare de 500USD evaluati la 3,40lei RON;Achitarea cecurilor de calatorie, banca practicand un comision de 2%;

Cumpararea a 1000USD in numerar de la o persoana fízica:

Achitarea devizelor in lei;

Alimentarea de catre un client al contului sau de carti de plata prin depunerea la caseria bancii a sumei de 20.000 lei RON;

Alimentarea aparatului automat bancar (ATM) cu suma de 50.000lei RON in numerar;

Retragerea de catre banca a numerarului in suma de 20.000 lei RON din aparatele ATM;

Se cere sa se inregistreze in contabilitatea societatii bancare operatiunile enuntate mai sus.

Rezolvare:

20.000 101 = 111 20.000

Casa Cont curent la BNR

30.000 101 = 341 30.000

Casa Decontari intrabancare

25.000 2511 = 101 25.000

Conturi curente Casa

1.700 109 = 3721 1.700

Alte valori Pozitie de schimb

1.666 3722 = 101 1.666

Contravaloarea pozitiei de schimb Casa

344 3722 = 7085 344

Contravaloarea pozitiei de schimb Venituri privind mijloacele de plata

3.400 101 = 3721 3.400

Casa Pozitie de schimb

3.400 3722 = 101 3.400

Contravaloarea pozitiei de schimb Casa

20.000 101 = 2511 CP 20.000

Casa Conturi curente

50.000 367 = 101CP 50.000

Alte stocuri Casa

20.000 101 CP = 367 CP 20.000

Casa Alte stocuri

II. Contabilitatea operatiunilor interbancare

Societatea bancara "X" constituie la data de 1 iulie 2005:

1.un depozit bancar la banca "Y" in suma de 50.000 lei RON pe termen de trei luni ,

2.dobanda aferenta fiind de 20% pe an.

3.la expirarea termenului de 3 luni banca "X" decide sa lichideze depozitul constituit incasand contravaloarea depozitului prin contul curent deschis la BNR,

4. dobanda aferenta sa se incaseze prin contul corespondent al bancii "X" deschis la banca "Y" in acel moment.

Se cere sa se inregistreze in contabilitatea societatii bancare "X" operatiunile enuntate;

50.000 1312 = 111 50.000

Depozite la termen in banci Cont curent la BNR

2.500 1317 = 70132 2.500

Creante atasate Dobanzi la conturile de depozite la banci

50.000 111 = 1312 50.000

Cont curent la BNR Depozite la termen la banci

2.500 111 = 1317 2.500

Cont curent al BNR Creante atasate

Capitolul III

Contabilitatea creditelor acordate clientilor

Societatea bancara "X" sucursala "A" deschide la data de 1 septembrie 2005 pentru un client al sau o linie de credit pentru activitatea curenta, cu un plafon maxim de 50.000 lei RON, pe o perioada de 3 luni cu dobanda de 50% pe an.

Creditul acordat este garantat de clientul bancii cu un imobil evaluat la 40.000 lei RON si un utilaj in valoare de 25.000 lei RON, constituindu-se astfel o ipoteca si un gaj in favoarea bancii.

La data de 3 septembrie 2005, clientul dispune plata datoriilor fata de furnizorii sai in suma totala de 35.000 lei, conform ordinelor de plata utilizand astfel linia de credit deschisa. Banca "X" efectueaza platile consemnate in ordinele de plata ale clientului sau prin Casa de Compensatii in calitate de agent al B.N.R.

Totodata, la data de 7 septembrie 2005, clientul bancii "X" incaseaza de la un beneficiar cu contul la banca "X" sucursala "B" suma de 11.000 lei RON , conform ordinelor de plata si a extraselor de cont.

Pentru operatiunile desfasurate, la sfarsitul lunii se percep urmatoarele comisioane:

operatiunile de incasari si plati efectuate 50 lei RON;

neutilizarea liniei de credit 0,5% pe luna;

La sfarsitul lunii septembrie se calculeaza si inregistreaza, de asemenea si dobanda aferenta liniei de credit, care va fi retinuta de banca din contul curent al clientului.

Se cere sa se inregistreze in contabilitatea societatii bancare "X" operatiunile enuntate mai sus.

Rezolvare:

  1. Se deschide linia de credit

50.000 90319 = 999 50.000

Alte deschideri de credite confirmate Contrapartida

2.Constituirea garantiilor depuse

65.000 999 = %

9144 (ipoteci imobiliare) 40.000

9146(gajuri fara deposedare) 25.000

3. Plata datoriilor fata de furnizor prin Casa de compensatie

2511 = 111 35.000

Cont curent Cont curent la BNR

4.Incasare in cont curent cu contul la sucursala ''B'' ale aceleiasi banci

11.000 341 = 2511 11.000

Decontari intrabancare Cont curent

5.Comision pentru incasari si plati

100 2511 = 7029 100

Cont curent Comisioane

6.Comision de neutilizare : (50.000x0,5%/luna x 2 zile=16,66lei);

(15.000x0,5%/luna x 5zile=12,50lei) ; (26.000x0,5%/luna x 23zile=99,67 lei)

128,83 2511 = 7029 128,83

Cont curent Comisioane

7. Inregistrarea dobanzii cuvenite bancii pentru sumele utilizate din linia de credit

191,78 2027 = 7021 191,78

Creante atasate Dobanzi la credite acordate

8.Retinerea dobanzii din contul curent al clientului

191,78 2511 = 2027 191,78

Cont curent Creante atasate

CAPITOLUL IV

La data de 1 august 2005, societatea bancara "X" achizitioneaza pe cont propriu 1.000 de actiuni emite de S.C. "Alro" la pretil de 3 lei/actiune platite din contul curent al bancii, cu intentia de a le detine in portofoliu o perioada de 3 luni.Pentru operatiunea respectiva banca "X" plateste un comision de 150 lei RON.

La data de 2 august 2005, conducerea societatii bancare "X" hotaraste achizitionarea a 1.000 actiuni SC "Policolor " la pretul de 2lei/actiune prin intermediul societatii de valori mobiliare "Sansa", plata urmand a se face ulterior.Cheltuielile de achizitie percepute de societatea de valori mobiliare se ridica la suma de 140lei RON.

La data de 31 august 2005, in urma analizei portofoliului si a cresterii pretului actiunilor pe piata bursiera, se decide reevaluarea titlurilor "Alro" la pretul pietei de 3,2lei/actiune, iar titlurile "Policolor" la pretul pietei de 2,01lei/actiune.

La data de 21 septembrie 2005, societatea bancara "X" vinde actiunile sale "Policolor" prin intermediul societatii de valori mobiliare "Sansa" la un pret negociat de 2,20lei/actiune.

La data de 31 octombrie 2005 societatea bancara decide pastrarea titlurilor "Alro" pentru inca sase luni in portofoliu, reclasand astfel actiunile respective.

Sa se inregistreze in contabilitatea societatii bancare "X" operatiunile enuntate.

Rezolvare:

1.Achizitia de titluri de tranzactie in nume propriu

3021 = 111 3.000

Titluri de tranzactie Cont curent la BNR

2.Plata comisionului

150 3021 = 111 150

Titluri de tranzactie Cont curent la BNR

3.Achizitia de titluri de tranzactie prin intermediul societati mobiliare

2.140 3021 = 333 2.140

Titluri de tranzactie Contul societatilor de bursa4.Se reevalueaza titlurile « Alro » la pretul de 3,20lei/actiune

3.200 3021 = 7032 3.200

Titluri de tranzactie Venituri din titluri de tranzactie

5. Se reevalueaza titlurile "Policolor" la pretil de 2,01 lei/actiune

2.010 6032 = 3021

Pierderi din titluri de tranzactie Titluri de tranzactie

6.Vanzarea titlurilor de tranzactie prin societati de bursa in conditiile in care pretil de vanzare este superior celui din contabilitate

2.200 333 = %

Conturile societatilor de bursa 3021 2.010

Titluri de tranzactie

Venituri din titluri de tranzactie

7.Pastrarea a inca sase luni a titlurilor "Alro" in potofoliul bancii

3.200 3041 = 3021 3.200

Titluri de investitii Titluri de tranzactie

Contabilitatea operatiilor de casa si a altor valori

-in lei

La data de 01.10. N, la casieria societatii bancare X sucursala A se inregistreaza un sold al casei de circulatie de 78.050 lei. In cursul zilei respective au loc urmatoarele operatiuni :

se remite numerar in suma de 45.000 la alta subunitate a societatii bancare ;

se plateste din caseria bancii suma de 28.000 lei reprezentand sume retrase de catre clientii bancii din conturile de depozit (8.000) si din conturile curente (20.000) ;

se platesc in numerar dobanzile aferente conturilor de depozit ale clientelei in suma de 5.000 lei ;

se alimenteaza cu numerar de la BNR, in suma de 80.000lei ;

se incaseaza de la clienti numerar in conturile curente (61.800) si in conturile de depozit (19.000) ;

se primeste numerar de la sucursala B a bancii in suma de 39.000.

La data de 02.10.N, ca urmare a incasarilor din ziua precedenta, soldul casei de circulatie depaseste flafonul stabilit de BNR la 150.000 lei, iar banca depune excedentul in contul curent la BNR.

Sa se inregistreze in contabilitatea societatii bancare operatiunile enuntate mai sus.

- in devize

Societatea bancara X efectueaza urmatoarele operatiuni de casa in devize la data de 01.10.N (soldul initial este de 5.000 Euro) :

se depun in contul de corespondent al bancii deschis la banca Y 2.000 Euro inregistrati la un curs de 3.5lei/Euro ;

se cumpara de la o persoana fizica suma de 900 Euro la un curs de 3.5lei /Euro ;

se achita persoanei respective contavaloarea in lei a devizelor cumparate

un client al bancii isi deschide un cont curent in devize (Euro) prin depunerea sumei de 1.000 Euro ;

se vand unei persoane fizice 500 Euro la un curs de 3.6lei/Euro ;

se incaseaza contravaloarea in lei a devizelor vandute.

Se cere :

inregistrarea in contabilitate a operatiunilor enuntate ;

stabilirea castigului bancii in urma operatiunilor de schimb valutar efectuate.

prin carti de plata

Societatea bancara X desfasoara in cursul lunii octombrie urmatoarele operatiuni :

se alimenteaza la data de 01.10.N contul de carti de plata al unui client al bancii pe baza numerarului depus de acesta la caseria bancii, in suma de 3.500 lei. Pentru deschiderea acestui cont se percepe un comision de 10 lei.

se alimenteaza la data de 02.10.N aparatul automat de banca (ATM) cu suma de 5.000lei

detinatorii de carti de plata cu cont deschis la societatea bancara X efectueaza la data de 03.10.N retrageri de numerar prin aparatele automate ale bancii in va loare de 2.800 lei. De asemenea de la aceleasi aparate se fac retrageri de numerar si de catre clientii altor banci, ce poseda carti de plata emise de catre acestia, in suma de 1.000lei

in urma sedintei de compensatiedin data de 04.10.N, efectuate in sediul BNR, are loc decontarea sumelor retrase prin ATM-urile bancii X de catre clientii altor banci.

Sa se inregistreze in contabilitatea societatii bancare X operatiunile enuntate mai sus.

Rezolvare

- in lei

a). se inregistreaza remiterea in numerar

341=101 45.000

b). se inregistreaza plata din caseria bancii catre clientii bancii reprezentand conturile de depozit si conturile curente

-pentru contul curent

2511=101 20.000

-pentru contul de depozit

2532=101 8.000

c). se inregistreaza plata in numerar a dobanzilor aferente conturilor de depozit

6025=101 5.000

d). se inregistreaza alimentarea cu numerar de la BNR

101=111 80.000

e). se inregistreaza incasarea in numerar de la clienti

101=%

2511 61.800

2532 19.000

f). se inregistreaza primirea de numerar de la sucursala B a bancii

101=341 39.000

g). se inregistreazadepunerea excedentului in contul curent la BNR

111=101 150.000

- in devize

a). se inregistreaza depunerea in contul corespondent

122=101 7.000

b). se inregistreaza cumpararea de valuta de la o persoana fizica

101=3721 3.150

c). se inregistreaza achitarea contravalorii in lei

3722=101 3.150

d). se inregistreaza deschiderea contului curent in devize

101=2511 3.500

e). se inregistreaza vanzarea de valuta unei persoane fizice

3721=101 3.240

f). se inregistreaza incasarea contravalorii in lei a valutei vandute

101=3722 3.240

Castigul bancii=500*3,6-500*3,5=50 lei

-prin carti de plata

a). se inregistreaza alimentarea contului de carti de plata si perceperea comisionului

101=2511 3.500

101=7029 50

b). se inregistreaza alimentarea aparatului automat de banca

367=101 5.000

c). se inregistreaza retragerile de numerar din aparatele automate ale bancii de catre clientii bancii si ai altor bancii

-de catre clientii bancii

2511=367 2.800

-de catre clientii altor banci

341=367 1.000

d). se inregistreaza decontarea sumelor retrase prin ATM

111=341 1.000

Contabilitatea operatiunilor interbancare

depozite interbancare

Societatea bancara X constituie la data de 1 ianuarie N un depozit bancar la banca Y in suma de 50.000lei pe termen de 3 luni, dobanda aferenta fiind de 20% pe an. La expirarea termenului de trei luni banca X decide sa lichideze depozitul constituit, incasand contravaloarea depozitului prin contul curent deschis la BNR, iar dobanda aferenta sa se incaseze prin contul corespondent al bancii X deschis la banca Y in acel moment.

Societatea bancara X atrage la data de 1 septembrie N de la banca Z un depozit in suma de 30.000 lei, pe un termen de 20 zile, dobanda fiind de 15 % pe an. La expirarea termenului banca Z isi lichideaza depozitul, iar sumele se achita prin intermediul contului curent al bancii X deschis la BNR.

Se cere sa se inregistreze in contabilitatea societatii bancare X operatiunile enuntate.

imprumuturi interbancare

Societatea bancara A obtine la data de 15 ianuarie N un imprumut de la banca B in valoare de 120.000lei, pe un termen de 3 luni, cu o dobanda de 25% pe an. Rambursarea se va face lunar in rate egale.

Se cere :

sa se inregistreze in contabilitatea ambelor banci operatiunile generate de acest imprumut.

Rezolvare

-depozite inerbancare

a). se inregistreaza constituirea depozitului

1312=111 50.000

b). se inregistreaza dobanda ferenta

1317=70132 10.000

c). se inregistreaza incasarea contavalorii depozitului

111=1312 50.000

d). se inregistreaza incasarea dobanzii in contul corespondent al bancii X

341=1317 10.000

e). se inregistreaza depozitul la banca Z

111=1322 30.000

f). se inregistreaza dobanda

60132=1327 246

g). se inregistreaza lichidarea depozitului

1322=111 30.000

h). se inregistreaza achitarea dobanzii

1327=111 246

-imprumuturi interbancare

a). se inregistreaza obtinerea imprumutului

111=1422 120.000

b). se inregistreaza dobanda

60142=1427 7.500

c). se inregistreaza plata ratei

1422=111 40.000

d). se inregistreaza plata dobanzii

1427=111 2.500

Contabilitatea creditelor acordate clientilor

Societatea bancara X , sucursala A deschide la data de 1 septembrie N pentru un client al sau o linie de credit pentru activitatea curenta, cu un plafon maxim de 50.000lei, pe o perioada de 3 luni, cu o dobanda de 50% pe an. Creditul acordat este garantat de clientul bancii cu un imobil evaluat la 40.000 lei si un utilaj in valoare de 25.000lei, constituindu-se astfel o ipoteca si un gaj in favoarea bancii.

La data de 3 septembrie N, clientul dispune plata datoriilor fata de furnizorii sai in suma totala de 35.000 lei, conform ordinelor de plata, utilizand astfel linia de credit deschisa. Banca X efectueaza platile consemnate in ordinele de plata ale clientului sau prin intermediul Societatii Nationale de transfer de Fonduri si Decontari (TransFond SA), in calitate de agent BNR. Totodata, la data de 7 septembrie N, clientul bancii X incaseaza de la debitorii sai prin TransFonD SA a BNR suma de 11.000lei, conform ordinelor de plata si extraselor de cont.

Pentru operatiunile desfasurate, la sfarsitul lunii se percep urmatoarele comisioane :

50 lei pentru operatiunile de incasari si plati efectuate ;

0,5% pe luna pentru neutilizarea liniei de credit.

La sfarsitul lunii septembrie se calculeaza si se inregistreaza, de asemenea, si dobanda aferenta liniei de credit, care va fi retinuta de banca din contul curent al clientului.

Sa se inregistreze in contabilitatea societatii bancare X operatiunile enuntate mai sus.

Rezolvare

a). se inregistreaza deschiderea limiei de credit

90319=999 50.000

b). se inregistreaza garantia acordata de client

999=%

9144 40.000

9146 25.000

c). se inregistreaza plata datoriilor fata de furnizori

2511=1612 35.000

999=90319 35.000

20214=2511 35.000

1621=111 35.000

d). se inregistreaza incasarea de la debitori

111=2017 11.000

e). se inregistreaza dobanda

2027=7021 1.083

Sold credit=26.000*50%=13.000

- comision

2511=7029 5.000

2511=7029 120

-retinerea dobanzii

2511=2027 1.083

Contabilitatea operatiunilor efectuate prin contul curent al clientelei

La data de 1 septembrie N societatea comerciala A depune la caseria societatii bancare X suma de 15.000 lei in vederea deschiderea unui cont curent.

In cursul zilei de 3 septembrie au loc urmatoarele operatiuni :

se incaseaza in contul SC A suma de 5.000 lei, reprezentand o plata efectuata de clientul « Ciro » cu cont deschis la o alta unitate a bancii X ;se incaseaza in contul SC A suma de 4.000 lei,reprezentand o plata efectuata de clientul « Frigo » cu cont deschis la o alta banca, din alt judet. Incasarea se desfasoara prin TransFonD SA din judetul beneficiarului ;

se vireaza in contul curent al societatii A suma de 20.000 lei, reprezentand plata catre furnizor (SC Niko) cu cont deschis la banca Y din alt judet. Plata se face prin TransFonD SA din judetul bancii platitoare ;

se incaseaza in contul SC A suma de 7.500 lei, reprezentand o plata efectuata de clientul « Giro » cu cont deschis la o alta banca, din alt judet. Incasarea se desfasoara prin TransFonD SA din judetul platitorului, prin intermediul centralei bancii ;

se vireaza din contul curent al societatii A suma de 2.000 lei, reprezentand plata catre un furnizor (SC Rimini) cu cont deschis la banca Y din alt judet. Plata se face prin TransFonD SA din judetul beneficiarului prin intermediul centralei ;

se incaseaza in contul SC A suma de 7.500 lei. Reprezentand o plata efectuata de SC Bitoria ce are cont deschis la aceeasi unitate a bancii X ;

se vireaza din contul curent al societatii A suma de 10.000 lei, reprezentand plata catre furnizorul SC Omo cu cont deschis la o alta unitate a bancii X ;

se vireaza din contul curent al societatii A suma de 200 lei, reprezentand plata catre un furnizor (SC Mido) cu cont deschis la aceeasi unitate a bancii X.

La sfarsitul lunii septembrie se calculeaza si inregistreaza dobanda aferenta soldului contului curent in suma de 200lei, ce se vor vira in contul SC A.

Sa se inregistreze in contabilitate operatiunile enuntate mai sus.

Rezolvare

a). se inregistreaza depunerea de numerar

101=2511 15.000

b). se inregistreaza incasarea de la clientul Ciro

341=2511 5.000

c). se inregistreaza incasarea de la clientul Frigo

111=1621 4.000

1621=2511 4.000

d). se inregistreaza plata furnizorului Niko

2511=111 20.000

e). se inregistreaza incasarea de la clientul Giro

341=2511 7.500

f). se inregistreaza plata furnizorului Rimini

2511=341 20.000

g). se inregistreaza incasarea de la clientul Bitoria

2511B=2511A 7.500

h). se inregistreaza plata furnizorului Omo

2511=341 10.000

i). se inregistreaza plata furnizorului Mido

2511A=2511X 2.000

j). se inregistreaza dobanda

6024=2517 200

2517=2511A 200

Contabilitatea depozitelor constituite de clientela

La data de 1 septembrie N societatea bancara « X »desfasoara urmatoarele operatiuni :

persoana fizica A decide sa-si constitue un depozit la termen pe o perioada la termen de 3 luni, prin depunerea in numerar a sumei de 10.000 de lei, dobanda fiind de 20%  pe an ;

persoana fizica B isi constitue un depozit la termen pe o perioada de o luna, prin transferarea sumei de 20.000lei din contul curent, dobanda fiind de 18% pe an ;

persoana juridica C isi costitue un depozit pe termen de o luna prin transferarea din contul curent a sumei de 6.000lei, dobanda acordata este de 17% pe an ;

pesoana fizica D isi constitue un certificat de depozit, prin depunerea in numerar a sumei de 5.000lei, dobanda fiind de 22% pe an.

Sa se inregistreze in contabilitatea societatii bancare X operatiunile enuntate mai sus.

Rezolvare

a). se inregistreaza constituirea unui depozit la termen pentru A

101=2532 10.000

6025=2537 500

2537=101 500

b). se inregistreaza constituirea unui it la termen pentru B

2511=2532 20.000

6025=2537 300

2537=2511 300

c). se inregistreaza constituirea unui depozit la termen pentru C

2532=2511 6.000

6025=2537 85

2537=2511 85

d). se inregistreaza constituirea certificatului de depozit pentru D

101=2541 5.000

6025=2537 1.100

Contabilitatea datoriilor constituite prin titluri

-titluri de tranzactie

La data de 1 martie N, societatea bancara X achizitioneaza pe cont propriu 1.000 de actiuni emise de SC Alro la pretul de 3 de lei/actiune platite in contul curent al bancii, cu intentia de a le detine in portofoliu o perioada de 3 luni. Pentru operatiunea respectiva banca X plateste un comision de 150 lei.

La data de 2 martie N, societatea bancara X achizitioneaza pe cont propriu 1.000 actiun emise de SC Policolor la pretul de 2 lei/actiune platite in contul curent al bancii, cu intentia de a le detine in potofoliu o perioada de3 luni. Pentru operatiunea respectiva banca X plateste un comision de 100 lei.

La data de 5 martie, conducerea societatii bancare hotaraste achizitionarea a inca 1.000 de actiuni Alro prin intermediul societatii de valori mobiliare « Sansa » la pretul de 2,98lei/actiune, plata urmand a se face ulterior. Cheltuielile de achizitie percepute de societatea de valori mobiliare se ridica la suma de140 lei.

La data de 31 martie N, in urma analizei portofoliului si a cresterii pretului actiunilor pe piata bursiera, se decide reevaluarea titlurilor Alro la pretul pietei de 3,20lei/actiune, iar titlurile Policolor la pretul pietei de 2,01 lei/actiune.

La data de 21 aprilie N, societatea bancara X vinde actiunile sale Policolor prin intermediul societatii de valori mobiliare « Sansa » la un prêt negociat de 2,20lei/actiune.

La data de 31 mai N, societatea bancara decide pastrarea titlurilor Alro pentru inca 6 luni in portofoliu, reclasand astfel actiunile respective.

Sa se inregistreze in contabilitatea societatii bancare X operatiunile enuntate.

- titluri de investitii

La data de 1 martie N, societate bancara X emite un ordin de cumparare adresat societatii de valori mobiliare « Sansa », prin care doreste achizitionarea a 2.000 de titluri cu venit fix la un prêt de 3 lei/obligatiune, cu scopul de a le detine in portofoliu pana la scadenta.

La data de 3 martie N, se achizitioneaza cele 2.000 de titluri de pe piata bursiera la pretul de cumparare de 3 lei/titlu, cheltuielile de achizitie fiind de 100 lei.

La data de 12 decembrie N, conducerea societatii bancareX decide sa dea cu imprumut titlurile cumparate in luna martie unei alte societati bancare, pe o perioada de 1 an, contra unei dobanzi de 10% pe an, ce se va achita la scadenta.

La data de 12 decembrie N+1, se restituie societatii bancare X titlurile date cu imprumut si se calculeaza in acelasi timp si dobanda cuvenita.

La data de 13 decembrie N+1, se incaseaza dobanda cuvenita pentru titlurile date cu imprumut, prin contul curent al bancii la BNR.

Sa se inregistreze in contabilitatea societatii bancare X operatiunile enuntate.

- emisiune de obligatiuni

La data de 1 ianuarie N, societatea bancara X contracteaza un imprumut din emisiunea de obligatiuni pe o durata de 5 ani. In acest sens, banca emite 100.000 obligatiunicu o valoare nominala de 1leu, valoare de rambursare de 1,05lri si o valoare de emisiune de 0,95 lei.Dobanda anuala este de30% si se plateste la sfarsitul fiecarui exercitiu.

La data de 5 ianuarie N, banca X incaseaza contravaloarea obligatiunilor emise, in conformitate cu clauzele contractuale.

Sa se inregistreze in contabilitate operatiunile generate de acest imprumut obligatar.

- emisiunea de obligatiuni convertibile in actiuni

La data de 1 ianuarie N, societate bancara X contracteaza un imprumut din emisiunea de obligatiuni pe o durata de 3 ani. In acest sens, banca emite 1.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 10 lei. Dobanda anuala este de 20% si se plateste la sfarsitul fiecarui exercitiu.

In contractul de emisiune s-a prevazut si posibilitatea conversiei obligatiunilor in actiuni ale bancii X, pe baza paritatii de 8/10. In acest sens 80% din valoarea obligatiunilor va fi inglobata in capitalul social, iar restul de 20% va constitui prima de conversie.

La data de 1 ianuarie N+1, societatea care a achizitionat obligatiunile isi exercita optiunea de conversie conform clauzelor prevazute in contractul de emisiune.

Sa se inregistreze in contabilitate operatiunile generate de acest imprumut obligatar.

Rezolvare

- titluri de tranzactie

a). se inregistreaza achizitia de actiuni si plata comisionului

3021=111 3.000

3021=111 150

b). se inregistreaza achizitia de actiuni emise de Policolor

3021=111 2.000

3021=111 100

c). se inregistreaza achizitia de actiuni Alro

3021=333 2.980

3021=333 140

d). se inregistreaza reevaluarea titlurilor

3021=7032 130

6032=3021 90

e). se inregistreaza vanzarea actiunilor Policolor

333=%

3021 2.010

7032 190

f). se inregistreaza decizia de pastrare a titlurilor Alro

3041=3021 6.400

-titluri de investitii

a). se inregistreaza achizitia de titluri

9219=999 6.000

b). se inregistreaza achizitia de titluri de pe piata bursiera

3041=333 6.000

60341=333 100

999=9219 6.000

c). se inregistreaza darea cu imprumut a titlurilor achizitionate

3045=3041 6.000

3047=7034 600

d). se inregistreaza restituirea titlurilor si incasarea dobanzii

3041=3045 6.000

111=3047 600

-emisiune de obligatiuni

a). se inregistreaza contractarea unui imprumut din emisiunea de obligatiuni

%=3251 105.000

3556

5.000 3741

3742

b). se inregistreaza icsarea contavalorii obligatiunilor emise

111=3556 95.000

c). se inregistreaza dobanda si plat acesteia

60363=3257 30.000

3257=111 30.000

-emisiune de obligatiuni convertibile in actiuni

a). se inregistreaza contractarea unui imprumut din emisiunea de obligatiuni

3251=%

5021 8.000

5111 2.000

3251=111 10.000

Contabilitatea operatiunilor privind remunerarea personalului

La data de 31 octombrie N, societatea bancara X inregistreaza salariile cuvenite personalului angajat pentru luna octombrie a anului in curs, in suma de 30.000 lei, din care 25.000 lei reprezinta salariile de baza si 5.000 lei sporuri cuvenite, conform statului de salarii.

Din salariile datorate personalului se fac o serie de retineri :

contributia personalului la ajutorul de somaj ;

contributia personalului la asigurarile sociale ;

contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate ;

impozit pe salarii 6.000lei ;

avans chenzinal acordat in cursul lunii 10.000 lei

rate si chirii datorate tertilor 1.000 lei.

Se inregistreaza de asemenea si contributiile datorate de banca :

CAS suportat de banca ;

contributia bancii la asigurarile sociale de sanatate ;

contributia bancii la fondul de somaj ;

La data de 30 noiembrie N, banca X inregistreaza ajutoare materiale suportate din CAS in suma de 500 lei, din care se retin contributiile personalului la fondul de somaj, la asigurari sociale de sanatate15 lei si impozitul de 30 lei.

Sa se inregistreze in contabilitatea cronologica si sistematica a bancii X operatiunile enuntate mai sus.

Rezolvare

a). se inregistreaza salariile cuvenite personalului angajat

611=3511 30.000

b). se inregistreaza retinerea contributiilor

3511=%

35222 250

35212 2.375

35213 1.625

3533 6.000

3514 10.000

3516 1.000

c). se inregistreaza contributiile datorate de banca

6121=35211 4.938

6123=35214 1.750

625 6122=35221 625

d). se inregistreaza ajutoarele materiale

35211=3512 500

3512=%

35222 5

35213 15

3533 30

e). se inregistreaza plata contributiilor

%=111 17.613

255 3522235212

35213

3533

35211

35214

625 35221

Contabilitatea operatiunilor de decontare cu bugetul statului

La data de 30 septembrie N, societatea bancara X inregisreaza urmatoarele cheltuieli cu impozitele, taxele si alte varsaminte asimilate datorate bugetului de stat :

impozit pe cladiri 7.500 lei ;

taxa asupra terenurilor 1.500 lei ;

contributia la fondul de garantare a depozitelor 5.000 lei ;

impozit pe profit 12.500 lei ;

impozit pe salarii 7.500 lei ;

penalitati datorate 500 lei.

La aceeasi data se regularizeaza taxa pe valoare adaugata, stiind ca TVA colectata este de 10.000 lei iar TVA deductibila este de 50.000 de lei, conform decontului de TVA.

La data de1 octombrie N, banca X plateste in contul curent datoriile fata de bugetul de stat, conform ordinelor de plata.

La data de 15 octombrie N, se incaseaza contravaloarea TVA de recuperat.

Sa se inregisreze in contabilitate operatiunile enuntate mai sus.

Rezolvare

a). se inregistreaza cheltuielile cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate

627=3536 7.500

1.500 627=3536 1.500

627=3538 50.000

691=3531 12.500

3511=3533 7.500

6491=35391 500

b). se inregistreaza regularizarea TVA

%=35326 50.000

10.000 35327

40.000 35324

c). se inregistreaza plata impozitelor si taxelor

%=111 72.000

9.000 3536

50.000 3538

12.500 3531

500 35391

d). incasare TVA

111=35324 40.000

Contabilitatea stocurilor

La data de 1 octombrie N, societatea bancara X achizitioneaza 10 topuri de formulare cu regim special la pretul de 10 lei/top, TVA 19%, conform facturii 167.

La data de 2 octombrie N, se da in consum un top de imprimate, conform bonului de consum 564.

La data de 5 octombrie N, banca achizitioneaza de pe piata valori din aur, plata in suma de 5.000 lei efectuandu-se prin contul curent al bancii BNR.

In urma inventarierii valorilor bancii din data de 15 noiembrie N, se constata un plus la inventar de 10 grame aur, evaluat la pretul de 20lei/gram, precum si o lipsa de materiale in valoare de 100 lei, care se va imputa persoanei vinovate.

La data de 22 noiembrie N, banca vinde valori din aur la pretul de 6.000 lei, catre o persoana fizica. Concomitent se scot din gestiune valorile din aur vandute la valoarea de 5.000 de lei.

Se achizitioneaza la data de 25 noiembrie N materiale de natura obiectelor de inventar in suma de 300 lei, conform facturii, care se dau in folosinta ziua urmatoare.

La aceeasi data se cumpara timbre fiscale in valoare de 100 lei.

Se consuma in ziua urmatoare timbrele cumparate.

La data de 27 noiembrie, prin sentinta definitiva a Tribunalului judeten Timis, se obtine prin adjudecareaunei creante a bancii fata de un debitor al sau, pentru creditul nerambursat de 20.000 de lei, un apartament evaluat la aceeasi suma. Deoarece imobilul in cauza nu se face util in desfasurarea activitatii bancare, societatea bancara X decide punerea sa in vanzare prin licitatie la un prêt de pornire de 21.000 lei.

In urma licitatiei din data de 28 noiembrie N, se vinde apartamentul catre un client al bancii cu cont curent deschis la aceasta, la pretul de 25.000 lei si TVA 19%, scotandu-se concomitent din gestiune imobilul vandut.

Se incaseaza contravaloarea imobilului vandut la data de 29 noiembrie.

Sa se in contabilitatea bancii X operatiunile enuntate mai sus.

Rezolvare

a). se inregistreaza achizitia de topuri de formulare

%=3566 119

100 367

19 35326

b). se inregistreaza darea in consum

100 633=367 100

c). se inregistreaza achizitia de valori din aur

5.000 361=111 5.000

d). se inregistreaza constatarilor in urma inventarierii

200 361=74997 200

100 6497=362 100

e). se inregistreaza vanzarea valorilor de aur si scoaterea lor din gestiune

6.000 101=7099 6.000

5.000 6099=361 5.000

f). se inregistreaza achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar

%=3566 357

300 363

57 35326

300 632=363 300

g). se inregistreaza achizitia de timbre fiscale

100 367=3566 100

100 633=367 100

h). se inregistreaza obtinerea apartamentului si vanzarea lui

20.000 368=767 20.000

29.750 3556=%

7495 25.000

35327 4.750

-scoaterea din gestiune

20.000 6497=368 20.000

-incasare

29.750 2511=2511 29.750

Contabilitatea imobilizarilor financiare

La data de 1 martie N, societatea bancara X achizitioneaza 200.000 actiuni emise de SC Alfa SA la pretul de 10 lei/actiune (capitalul social al Alfa este divizat in 500.000 actiuni). Plata actiunilor se va face in termen de 7 zile de la data incheierii contractului.

La dat de 2 martie N, societatea bancara X achizitioneaza 200.000 actiuni emise de SC Beta SA la pretul de 5 lei/actiune, cu scopul preluarii controlului asupra societatii respective (capitalul social al Beta este divizat in 300.000 actiuni). Plata actiunilor se face din contul curent la BNR.

La dat de 7 martie N, banca X achita contravaloarea actiunilor achizitionate din contul curent al bancii la BNR.

La data de 25 octombrie N, se vand 10.000 de actiuni Alfa la pretul de 10,50 lei.actiune, incasarea facandu-se prin contul curent al bancii la BNR.

La data de 30 octombrie N, se dau cu imprumut 10.000 de actiuni Alfa, pentru care banca va icasa lunar o dobanda de 1%.

La data de 30 noiembrie N se calculeaza si platesc dobanzile aferente actiunilor date cu imprumut.

Se incaseaza la data de 1 martie N+1 dividentele aferente actiunilor date cu imprumut in valoare de 2.500 lei, precum si dividente aferente titlurilor de participare aflate in portofoliu in valoare de 45.000 lei.

Sa se inregistreze in contabilitatea societatii bancare X operatiile enuntate mai sus.

Rezolvare

a). se inregistreaza achizitia de actiuni

412=418 2.000.000

b). se inregistreaza achizitia de actiuni de la Beta

411=111 1.000.000

c). se inregistreaza vanzarea de actiuni Alfa

418=111 105.000

111=%

412 100.000

7462 5.000

d).inregisreaza darea cu imprumut si dobanda

415=412 100.000

111=7034 1.000

e). inregistrarea dividentelor

111=7053 47.500

Contabilitatea imobilizarilor necorporale si corporale

imobilizari necorporale

La data de 15 martie N, se achizitioneaza un program informatic in valoare de 5.950 lei (TVA inclus) de la un furnizor cu cont deschis la banca X.

La data de 30 aprilie se scoate din gestiune un program informatic integral amortizat, avand un prêt de inregistrare de 100 lei.

De asemenea specialistul bancii pe probleme informatice realizeaza un program informatic de evidenta a clientilor estimat la o valoare de 10.000 lei, care nu afost inca finalizat la data de 31 decembrie.

Se cere :

sa se inregistreze in contabilitatea bancii X operatiile enuntate mai sus ;

sa se intocmeasca planul de amortizare al imobilizarilor necorporale si sa se inregistreze in contabilitate amortizarea aferenta lunii decembrie, stiind ca durata normala de functionare a programelor informatice este de 3 ani.

imobilizari corporale

Societatea bancara X achizitioneaza la data de 30 septembrie N, un autoturism blindat pentru transportul valorilor banesti in valoare de 50.000 lei, TVA 19%, durata normala de utilizare fiind de 5 ani.

Cinci zile mai tarziu, banca X cumpara un teren de la o persoana fizica in valoare de 15.000 lei.

La 31 octombrie se inregistreaza amortizarea mijlocului fix pe luna octombrie.

La data de 10 noiembrie se scoate din gestiune un calculator partial amortizat, valoarea de inregistrare fiin de 1.000 lei, iar amortizarea de 800 lei.

La data de 6 decembrie se vinde terenul cumparat cu doua luni in urma, datorita schimbarii politicii firmei, la un prêt de vanzare de 20.000 lei, TVA 19%. O saptamana mai tarziu banca X incaseaza contavaloarea terenului vandut prin contul curent la BNR.

Sa se inregistreze in contabilitatea societatii bancare X operatiunile enuntate.

Rezolvare

-imobilizari necorporale

a). se inregistreaza achizitia unui program informatic

%=3566 5.950

4419

950 35326

b). se inregistreaza plata

5.950 3566=341 5.950

c). se inregistreaza scoaterea din gestiune a programului informatic amortizat

1.000 4611=4419 1.000

d). se inregistreaza realizarea programului informatic

431=7494 10.000

e). se inregistreaza amortizarea

111 651=4611 111

-imobilizari corporale

a). se inregistreaza achizitia autoturismului blindat

%=3566 59.500

44233

9.500 35326

b). se inregistreaza achizitia unui teren

44211=3556 15.000

c). se inregistreaza amortizarea

833 652=4612 833

d). se inregistreaza scoaterea din gestiune a unui calculator partial amortizat

%=4419 1.000

8.000 4611

2.000 6461

e). se inregistreaza vanzarea terenului

3556=%

7461 20.000

35327 3.800

f). se inregistreaza scoaterea din gestiune

6461=44211 15.000

g). se inregistreaza incasarea

111=3556 23.800

Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli

1. La data de 15 aprilie N, societatea bancara X cu un capital subscris varsat de 10.000.000 lei, hotaraste majorarea capitalului, conform unui act aditional la actul constitutiv, dupa cum urmeaza :

prin aportarea unei cladiri evaluate la 500.000 lei ;

prin includerea in capitalul societatii a profitului reportat din anul precedent, in valoare de 1.500.000 lei si a unei parti din profitul net in valoare de 2.000.000 lei ;

prin includerea dividentelor de platit in capitalul social, in suma de 200.0000 lei ;

prin incorporarea diferentelor din reevaluare in suma de 1.800.000 lei.

Se varsa aportul subscris, conform actului aditional.

Datorita unei activitati profitabile desfasurate in cursul anului, banca X a inregistrat un beneficiu brut 1.000.000 lei. Din acest beneficiu, se constituie la 31 decembrie N rezerva legala in procent de 20%, rezerva generala pentru riscul de credit in cota de 2% din soldul creditelor acordate (SD202=200.000), conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor. Din profitul net al societatii bancare se repartizeaza 50.000 lei la rezerve statutare.

La data de 31 ianuarie N+1, in urma acordarii unor credite neperformante care nu pot fi recuperate, se utilizeaza rezerva generala pentru riscul de credit pentru stingerea creditelor in lei neacoperite cu provizioane pentru suma de 10.000 lei.

Sa se inregistreze in contabilitatea societatii bancare X operatiunile enuntate.

Rezolvare

a). se inregistreaza majorarea capitalului social

-cladirea

508=5011 500.000

4422=508 500.000

5011=5012 500.000

-profitul reportat

5811=5012 1.500.000

-parti din profitul net

592=5012 2.000.000

-dividente de platit

354=5012 20.000

-diferente din reevaluare

516=5012 1.800.000

b). se inregistreaza rezerva legala

592=5121 200.000

c). se inregistreaza rezerva pentru risc

4.000 592=5141 4.000

592=513 50.000

d). se inregistreaza constituirea provizionului

5141=781 10.000Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.