Creeaza.com - informatii profesionale despre
Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie » contabilitate
Referat practica de specialitate anul ii - facultatea contabilitate si informatica de gestiune, fara frecventa

Referat practica de specialitate anul ii - facultatea contabilitate si informatica de gestiune, fara frecventa
UNIVERSITATEA SPIRU HARET

REFERAT PRACTICA DE SPECIALITATE ANUL II

FACULTATEA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE , FARA FRECVENTA
CAPITOLUL 1: MODUL DE CONSTITUIRE A SOCIETATII

S.C. XPRESS PRINTING OUTDOOR SRL este o entitate economica cu sediul social in Municipiul Bucuresti , sectorul 2, Sos Andronache nr 73, infiintata in anul 2004, ca platitoare de tva si desfasoara o activitate principala de contabilitate si revizie contabila la un punct de lucru din Municipiul Bucuresti, sectorul 4.

Societate este una cu raspundere limitata, iar durata de functionare a acesteia este nelimitata in timp.

Capitalul social se imparte in 50 de parti sociale egale, in valoare nominala de 10 Ron fiecare, detinute de cei 2 asociati, persoane fizice elene.

Contabilitatea societatii comerciale S.C XPRESS PRINTING OUTDOOR S.R.L se tine de catre un angajat cu pregatire specializata care este in subordinea Directorului Economic.

Firma are o persoana cu calificare de technician in activitati financiare si comerciale, un contabil autorizat o persoane responsabila cu legaturile cu organele de stat si nu numai(munca de teren) si 5 persoane responsabile cu productia ( realziarea lucrarilor pentru client ).

Datele consemnate in documente justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate in registrele contabile. Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, in contabilitate sunt:

Registrul Jurnal care reprezinta un document contabil obligatoriu , in care se inregistreaza, prin articole contabile, in mod cronologic, operatiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor, dupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitate.In cazul acestei unitati economice acest jurnal este emis de catre programul de contabilitate Win Cont ‘98, pe baza inregistrarilor efectuate zilnic, listandu-se apoi la sfarsitul lunii, iar totalurile acestuia se trec manual in registru jurnal care este un formular tipizat snuruit si inregistrat la Administratia Financiara Sector 2 la data infiintarii.

Registrul Inventar este tot un document contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si pasiv , grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, inventariate potrivit normelor legale. In cadrul societatii aceasta , acest registru se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite pentru fiecare gestiune, mijloc fix, etc.(clasele 3, 4,5).

Registrul Unic de Control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate.S.C. XPRESS PRINTING OUTDOOR S.R.L. are un registru pentru punctul de lucru din sectorul 4, precum si unul pentru sediul social.

Registru de evidenta al salariatilor este un registru emis de catre inspectoratul Teritorial de Munca (I.T.M) a judetului din care societatea face parte, se numeroteaza pe fiecare pagina, trebuie stampilat obligatoriu de catre pe fiecare pagina de catre ITM, iar angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca.Acest registru in forma scrisa a fost valabil pana la 01.01.2007 atunci cand ITM a hotarat transmiterea electronica a acestui registru prin intermediul internetului.Acest registru electronic, care ca si cel in forma scrisa cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor cu modificarile ulterioare iar in cadrul acestei entitati economice se completeaza si se transmite conform legii in vigoare.

Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii generale balanta de verificare.

In cadrul SC XPRESS PRINTING OUTDOOR SRL se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati, este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor executate de catre personalul specializat angajat.

Serveste la verificarea exactitatii inregistrarilor, controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica, intocmirea situatiilor financiare.Nu circula fiind document de sinteza si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Societatea Xpress Prinitng SRL , societate cu capital strain, este o persoana juridica romana, avnd forma juridical a societatii cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in comformitate cu prezentul statut si cu legile romane in materie.

Domeniul principal de activitate este “ Activitatea editurilor “ iar activitatea principal a societai consta in “ Editarea cartilor “

Administrarea societatii se va realize de carte cei doi asociati, care pot actiona impreuna sau separate, fiecare avand individual puteri depline.

CAPITOLUL 2

CARACTERIZAREA GENERALA A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMENT DE PASIV

Definirea salariului, componentele salariului.

“Salariul, indifferent de denumirea sa, reprezinta suma de bani data de patron salariatului in temeiul unui contract individual de munca pentru munca efectuata sau ce trebuie efectuata si pentru serviciile indeplinite sau ce trebuie indeplinite.”(A.Atanasiu)

Salariul de baza este partea principala a salariului total, convenita in cadrul contractului de munca; suma precizata se acorda efectiv salariatului in anumite conditii stabilite (timpul efectiv lucrat si rezultatele obtinute in raport cu standardale de performanta). El se stabileste pentru fiecare salariat in functie de pregatire, experienta, abilitatile si rezultatele persoanelor, pe de o parte, si politica salariala a firmei, formele de salarizare, importanta, complexitatea si raspunderea lucratorilor ce revin postului in care este incadrat salariatul, pe de alta parte.

Adaosurile si sporurile la salariu constituie partea variabila a salariului si se acorda numai pentru: perfomante deosebite ale salariatului, munca prestata in conditii grele, rezultate importante pentru intreprindere, loialitate si stabilitate in munca (vechime).

FORMELE DE SALARIZARE reprezinta modalitati de evaluare si de determinare a muncii salariatiilor si a rezultatelor acestora precum si a salariului ce li se cuvine.

1)       Salarizarea dupa timpul lucrat, (in regie)

Personalul incadrat in aceasta forma este platit dupa timpul lucrat fara a se tine seama de cantitatea sau calitatea muncii depuse.

Salariul tarifar se stabileste pe ora, iar cel efectiv se obtine inmultind numarul orelor lucrate intr-o luna cu salariul orar. O anumita cantitate si calitate a rezultatelor muncii sunt subintelese pentru ca ele au fost luate in calcul la incadrarea persanalului pe posturi si trepte de salarizare. Este o forma de salarizare simpla de aplicat, potrivita situatiilor in care rezultatele muncii nu pot fi evaluate cu suficienta exactitate (activitati creative, de conducere) sau nu depind de efortul lucratorului. Are dezavantajul ca nu stimuleaza si nu conduce la cresterea productivitatii muncii.

2)       Salarizarea in acord direct (pe bucata)

Salariul efectiv se calculeaza in functie de rezultatele obtinute, inmultind salariul stabilit pentru unitatea de produs cu volumul productiei. In cazul comertului se poate aplica prin stabilirea unui procent din desfacerea realizata, salariul efectiv obtinandu-se inmultind acest procent cu vanzarea efectuata intr-o luna. Aceasta forma are urmatoarele avantaje:

-          genereaza sentimentul de echitate;

-          conduce la cresterea productivitatii muncii;

-          elimina nevoia de control, deci reduce cheltuielile administrative;

-          se aplica foarte bine pentru munca in afara unitatii, la domiciliu.

    Practica a evidentiat si o serie de dezavantaje:

-          lucratorul poate ajunge la surmenaj, in dorinta de a castiga cat mai mult;

-          pot sa apara probleme de calitate;

-          apar situatii conflictuale cu conducerea privind evaluarea si recunoasterea volumului rezultatelo;

-          solicita o activitate laborioasa de stabilire a salariului normat pe unitatea de produs pentru toate produsele sau operatiile si de adaptare continua a normei;

3)       Salarizarea combinata (cu prime) incearca sa combine avantajele formelor anterior prezentate.

        Salariul efectiv se compune din doua parti principale:

a) salariul de baza calculat dupa timpul lucrat ca minim garantat;

b) o remunerare variabila a randamentului sau performantelor, si care se adauga salariului de baza (in general se considera ca prima nu poate depasi o treime din salariul total realizat). Cele mai uzuale prime sunt:

        - prime de calitate (pentru identificare defectelor sau evitarea patrunderii componentelor cu probleme de calitate in produsul finit);]

        - prime de vanzare (pentru depasiri ale valorii normate ale vanzarilor);

        - prime pentru munca in conditii speciale;

             - prime de productie pentru sporul de productivitate peste un anumit nivel: in partea inferioara primele trebuie sa stimuleze rezultatele dupa care, peste o limita sa devina neinteresante, pentru a se evita surmenajul.

4) Salarizarea pe colective de lucratori (echipe) este o forma de acord aplicata la volumul total al rezultatelor unei echipe. Se negociaza cu echipa un fond de salarii global pe lucrare sau proiect, in conditiile in care acesta poate fi marit sau diminuat si regula de repartizare pe membrii echipei. Forma stimuleaza cooperarea in munca, reduce conflictele si competitia intre indivizi, elimina efectele negative ale absenteismului. Formula este cunoscuta ca si acordul global.

5)Participarea salariatilor la rezultatele intreprinderii este o formula suplimentara care stimuleaza intreg personalul, mareste atasamentul fata de intreprindere si preocuparea pentru perfectionarea activitatii. Se poate calcula si aloca un fond pentru suplimentarea salariilor in functie de beneficiul obtinut, de crestere a productivitatii muncii si de crestere a capitalului prin surse proprii. Se pot distribui, de asemenea, un numar de actiuni ale intreprinderii cu titlu gratuit salariatilor.

 Suma de bani pe care o dedica lunar salariatul este salariul net. Suma de bani care i se cuvine lunar dupa munca prestata si calculata conform sistemului de salarizare si formelor aplicate este salariul brut , mai mare decat cel net cu valoarea impozitului pe salariu si a altor retineri efectuate conform legii. Intreprinderea, la randul ei, are de achitat o serie de contributii si taxe. Avand in vedere reglementarile actuale din Romania

CAPITOLUL 3 : CONTABILITATEA UNUI ELEMENT DE ACTIV SI UNUI ELEMENT DE PASIV

Pentru ca aceasta societate sa poata inregistra operatiile aferente salariilor se folosesc urmatoarele conturi:

4311. Contributia unitatii la asigurarile sociale (P)

4312. Contributia personalului la asigurarile sociale (P)

4313. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (P)

4314. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate (P)

4371. Contributia unitatii la fondul de somaj (P)

4372. Contributia personalului la fondul de somaj (P)

447. Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P)

444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)

In debitul operatiei se inregistreaza cheltuielile care pot fi:

635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte assimilate

6451. Contributia unitatii la asigurarile sociale

6452. Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

6453. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

In creditul operatiilor se inregistreaza valoarea fiecarei contributii salariale atat pentru angajat cat si pentru angajator.

CAPITOLUL 4. OPERATII PRIVIND INTRAREA, MISCAREA SI IESIRE DIN PATRIMONIU A UNUI ELEMENT DE ACTIV SI A UNUI ELEMENT DE PASIV

In cadrul societati XPRESS PRINTING OUTDOOR SRL s-au efectuat urmatoarele miscari patrimoniale:

1.Se achizitioneaza materie prima (cerneala ) de la furnizorul Larrox SRL in valaore de 17580 RON cu TVA-ul afferent.

% = 401 20920.20 RON

17580 RON

3340.20 RON

2. Se realizeaza o lucrare pentru clientul Ashley & Homes SRL in valoare de 27452 RON.

411 = % 32667.88 RON

704 27452 RON

4427 5215.88 RON

3.Se plateste impozitul pe profit in valoare de 10 000 ron din contul bancar.

4412 = 5121 10 000 RON

4. Se incaseaza de la clientul Tipo Design SRL prin casa suma de 5 000 RON

5311 = 411 5 000 RON

5. Se realizeaza o lucrare pentru clientul Vittorom SRL in valoare de 276.25 RON.

411 = % 328.74 RON

704 276.25 RON

4427 52.49 RON

6. Se emite un billet la ordin cu scadenta de 7 zile pentru furnizorul Larrox in valoare de 20 920.20 RON

401 = 403 20 920.20 RON

7. Se incaseaza prin banca de la clientul Ashley & Holmes.

5121 = 411 32 667.88 RON

8. Se incaseaza prin banca de la clientul Vittorom.

5121 = 411 328.74 RON

9. Se inregistreaza un bon fiscal de taxi in valoare de 12.51 RON si se plateste prin casa.

626 = 401 12.51 RON

401 = 5311 12.51 RON

10. Se platetse biletul la ordin scadent.

403 = 5121 20 920 .20 RON

11. Se inregistreaza toate operatiunile aferente statului de salarii.

a) CAS 19.5% 6451 = 4311 1182 RON

b) CASS 5.5% 6453 = 4313 333 RON

C) SOMAJ 1% 6452 = 4371 61 RON

D) FD ACC MUNCA 635.1 = 4471 52 RON

E) FD UNIC SANATATE 635.1 = 4373 52 RON

F) FD DE GARANTARE 635.1 = 4371.1 15 RON

G) COMIDION CM 635.1 = 4472 15 RON

H) CAS 9.5% 421 = 4312 577 RON

I) CASS 6.5% 421 = 4314 334 RON

J) SOMAJ 0.5% 421 = 4372 31 RON

K) IMPOZIT PE SALARII 421 = 444.1 643 RON

L) INREG CHELTUIELI CU SALARII 641 = 421 6060 RON

12. Se ridica numeraar din banca pentru salarii.

581 = 5121 4487 RON

5311 581 4487 RON

13.Se platesc salariile angajatilor

421 = 5311 4487 RON

14. Se regularizeaza TVA-ul.

4427 > 4426 = TVA DE PLATA

4427 = % 5268,37 RON

4426 3340,2 RON

4423 1928,17 RON

15. Se plateste prin banca partial TVA-ul aferent lunii anterioare.

4423 = 5121 5000 RON

15. Se inched conturile de venituri si cheltuieli

121 = 626 3307.51 RON

704 = 121 27728.25 RON

IMPOZIT PE PROFIT NET:

IMPOZIT PE PROFIT BRUT *16% = 24420.74 *16% = 3907.32 RON

Atasez statul de salarii comform caruia s-au inregistrat salariile si cotele de impozitare aferente salariilor.

SC XPRESS PRINTING OUTDOOR SRL

Sediu social: Bd. Tineretului nr. 49, bl. 58, sc. A, ap. 4, sector 4, Bucuresti

CUI: RO17068620; J40/21666/2004

Nume inspector ITM: SIMION ELENA; nr. dosar: 502

STAT SALARII  - IUNIE 2008

Nr. Crt

NUME SI PRENUME

Salariu tarifar

Nr. zile lucrate

Ore lucrate/luna

Nr Zile CO

CO

Salariu realizat

CM soc

C.M. FNUASS

Venit brut

Fd somaj 0,5%

Fd sanat 5.5%

CAS 9.5%

Venit net

Deduc prof de baza

Venit baza de calcul

Impozit

Rest de plata

Airimioaie Marian Remus

Duca Angela

Gearap Lucian DumitruMican Dumitru

Oprea Marius Ionut

Preda Alexandru

Raileanu Sanda

Zamfira Cristian

TOTAL GENERAL

Taxe calculate - societate:

Taxe calculate - angajati:

CAS 19,5%

CAS 9,5%

Fond sanatate 5,5%

Fond sanatate 6,5%

Fond somaj 1 %

Fond somaj 0,5%

Fond accidente munca 0,862%

Impozit pe ven. din salarii

Fond unic de sanatate 0,85%

Fond de garantare 0,25%

COMISION C.M. 0,25%

Director General,  Vassos Panayotis

Director Economic, Raileanu Sanda

Intocmit de  Inspector Resurse Umane, Duca Angela 

Balanta de verificare la 31.07.2008 in urma operatiilor inregistrate:

cont

pa

den_cont

sold debitor

sold creditor

1012

P

Capital subscris varsat

0

201500

105

B

Diferente din reevaluare

0

33045

1061

P

Rezerve legale

0

10

1171

B

Rezultatul reportat exercitiu precedent

0

98,97

121

B

Profit si pierdere

0

153159,7

129

A

Repartizarea profitului

0

0

167

P

Alte imprumuturi si datorii asimilate

0

1373435,69

208.1

A

SOFTWARE

368,16

0

2081

A

CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

9141,97

0

2131

A

Echipamente tehnologice (masini, utilije si instalatii de lu

857162,54

0

2133

A

Mijloace de transport

894784,85

0

2671.1

A

Garantie Izvorul Cristalin SRL

281,07

0

2808

P

Amortizarea altor imobilizari necorporale

0

7637,76

2813

P

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animale

0

293848,74

2814

P

Amortizarea altor imobilizari corporale

0

18550,87

301

A

Materii prime

90670,96

0

302

A

Materiale consumabile

70586,55

0

303

A

Materiale de natura obiectelor de inventar

0

0

401

P

Furnizori

0

752841,7

403.1

P

Bilete la ordin emise

0

347964,52

404

P

Furnizori de imobilizari

0

147,93

409.MOBIFON

A

PLATA AVANS MOBIFON

233,17

0

409AL

A

Avans ALPHA LEASING

4310,73

0

409GE0002

A

GEKO COMERT SRL

142,23

0

411

A

Clienti

1361351

0

413

A

Efecte de primit de la clienti

46676,95

0

419

P

Clienti - creditori

0

1966,32

421

P

Personal - salarii datorate

0

0

4311

P

Contributia unitatii la asigurarile sociale

0

5139

4312

P

Contributia personalului la asigurarile sociale

0

2565

4313

P

Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sana

0

1449

4314

P

Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanata

0

1677

4371

P

Contributia unitatii la fondul de somaj

0

264

4371.1

P

fd de garantare 0.25%

0

66

4372

P

Contributia personalului la fondul de somaj

0

138

4412

B

Impozit pe profit

0

6265

4423

P

Taxa pe valoarea adaugata de plata

0

6239,25

4424

A

Taxa pe valoarea adaugata de recuperat

0

0

4426

A

Taxa pe valoarea adaugata deductibila

0

0

4427

P

Taxa pe valoarea adaugata colectata

0

0

444.1

P

Impozit pe salarii

0

2794

4471

P

Fond accident

0

227

4472

P

Comision CM

0

271

4473

P

Fond sanatate pt caz de boala 0.75%

0

225

448

B

Alte datorii si creante cu bugetul statului

0

0

455.2

P

Sume datorate asociatilor-VASSOS PANAYOTIS

0

0

461

A

Debitori diversi

815883,98

0

462

P

Creditori diversi0

444766,91

471

A

Cheltuieli inregistrate in avans

8000

0

473

B

Decontari din operatii in curs de clarificare

73,81

0

5121ALPHAV

B

CONT IN LEI LA ALPHA VACARESTI

7731

0

5124EUROV

B

Cont EURO Vacaresti

15,71

0

5125

B

Sume in curs de decontare

0

8000,01

5191

P

Credite bancare pe termen scurt

0

913299,81

5198

P

Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

0

0

5311

A

Casa in lei

210178,5

0

581

A

Viramente interne

0

0

601

A

Cheltuieli cu materiile prime

0

0

602

A

Cheltuieli cu materialele consumabile

0

0

603

A

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inven

0

0

604

A

Cheltuieli privind materialele nestocate

0

0

605.1

A

Utilitati spatiu Andronache

0

0

611

A

Cheltuieli de intretinere si reparatii

0

0

612.1

A

ch cu chiria sediu social

0

0

612.3

A

Chirie spatiu Andronache

0

0

612.4

A

Chirie Izvorul Cristalin SRL

0

0

613

A

Cheltuieli cu primele de asigurare

0

0

622

A

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

0

0

623

A

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

0

0

624

A

Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal

0

0

626

A

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

0

0

627

A

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

0

0

628

A

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

0

0

635

A

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

0

0

641

A

Cheltuieli cu salariile personalului

0

0

6451

A

Contributia unitatii la asigurarile sociale

0

0

6452

A

Contributia unitatii pt.ajutorul de somaj

0

0

6453

A

Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sana

0

0

6458.1

A

Cheltuieli cu apa angajati

0

0

658

A

Alte cheltuieli de exploatare

0

0

665

A

Cheltuieli din diferente de curs valutar

0

0

666.1

A

Chelt cu dobanzi

0

0

666.2

A

Chelt cu dob af ctr leasing XEROX 02

0

0

666.3

A

Chelt cu dob af ctr leasing XEROX 01

0

0

666.4

A

Chelt cu dob af ctr leasing VENTILATIE 04

0

0

666.5

A

Chelt cu dob af ctr leasing VENTILATIE03

0

0

666.6

A

Ch cu dob af ctr leasing 05

0

0

666.7

A

chelt cu dob af ctr leasing 06

0

0

666.8

A

helt cu dob af ctr leasing 07

0

0

6811

A

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

0

0

691

A

Cheltuieli cu impozitul pe profit

0

0

704

P

Venituri din lucrari executate si servicii prestate

0

0

765

P

Venituri din diferente de curs valutar

0

0

766

P

Venituri din dobanzi

0

0

BIBLIOGRAFIE

*** Ministerul FinanŃelor Publice, Reglementari Contabile pentru AgenŃii Economici,

Editura Economica, Bucuresti, 2002.

*** Legea ContabilitaŃii nr.82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,

nr.48/14 ianuarie.2005.

*** O.M.F.P. nr.1752/2005, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu

directivele europene, Monitorul Oficial nr.1080/30 noiembrie 2005, ordin care se

aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006.

*** Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial al

Romaniei, nr. 927/23 decembrie 2003, modificata de:

*** Ordonanta nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003,

privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei nr. 793/27 august 2004.

*** Legea nr. 494/2004, privind aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr. 83/2004,

pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal,

Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1092/24 noiembrie 2004.

*** OrdonanŃa de UrgenŃa nr. 123/2004, pentru modificarea si completarea Legii

nr.571/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1154/07

decembrie 2004.

*** Legea nr. 96/2005, privind aprobarea OrdonanŃei de UrgenŃa a Guvernului nr.

123/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul

Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 325/18 aprilie 2005.

*** OrdonanŃa de UrgenŃa nr. 138/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr.

571/2003, privind Codul Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr.1281/30

decembrie 2004.

*** Legea nr. 163/2005 privind aprobarea OrdonanŃei de UrgenŃa a Guvernului nr.

138/2004, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul

Fiscal, Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 466/01.aprilie 2005.

*** Catalogul formularelor tipizate cu regim special privind activitatea financiara si

contabila, Editura Imprimeria NaŃionala, Bucuresti, 2004.

*** Ordinul nr. 1850/2004, privind registrele si formularele financiar–contabile,

publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 23/07 ianuarie 2005.

***Contabilitatea Financiara, autor Mihai Ristea, Corina Graziela Dumitru

***Tratat de contabilitate financiara, autor Nicolae Feleaga, I.Ionascu

***Contabilitate in sistemul contabil, autor L.Ionascu
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu