Creeaza.com - informatii profesionale despre
Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie » contabilitate
Raportul de audit intern

Raportul de audit intern
Raportul de audit intern

Cuprinde opinia si informatia auditorului in legatura cu angajamentele legate de actiunile care au fost inteprinse pe parcursul auditului intern.Contine termeni de referinta si detalii in legatura cu activitatea depusa. Raportul se adreseaza conducerii la nivelul cel mai inalt al domeniului auditat.

Urmatoarele informatii reprezinta elementele cheie a unui raport:

1. Mandatul: -ca informatii despre structura auditata, perioada de desfasurare a angajamentului de audit si alte elemente.

2. Obiectivele si sfera de cuprindere - prezentate prin intrebarile cheie la care auditul raspunde.

Se mentioneaza sfera de cuprindere si orice limitari ale acesteia.

3. Criteriile -care stau la baza evaluarii performantelor si factorii de selectare a acestora.
4. Descrierea functiei entitatii - din perspectiva intelegerii problemelor auditate.

5. Impresia generala - din raport ce fundamenteaza calificativul acordat.   Calificativul este stabilit in baza numarului si importantei constatariilor.

6. Recomandarile: - au ca scop sa orienteze actiunile necesare pt corectarea problemelor.

7. Comentariile managementului: - cuprind opinii pertinente ale conducerii entitate cu privire la constatariile, concluziile si recomandariile auditului si mentionarea actiunilor care vor fi intreprinse pentru a corecta aspecte semnalate,orice dezacorduri vor fi mentionate.

8. Raspunsurile: - entitatii auditate la recomandari vor fi incluse in partea a doua a raportului de audit specificand daca auditatul:

- este deacord cu recomandariile si e hotarat sa-si assume masuri de corectare.

-este deacord cu recomandariile si explica de ce unele masuri nu pot fi luate imediat, sau de ce nu este deacord oferind o explicatie.

In continutul R.A. ( raport de audit) se urmareste ca raspunsurile la comentarii si recomandarea conducerii sa fie clare,concrete si scurte.

Coordonatorii echipei de audit pregatesc proiectul R A si prezinta conducerii structurii auditate continutul in functie de graficul convenit.

Directorului directiei auditate i se lasa la dispozitie proiectul de raport timp de 3-5 zile lucratoare pentru a include raspunsurile la constatari si recomandari odata ce raspunsul entitatii auditate a fost prezentat, echipa de audit il va analiza si se va pregati pentru incheierea auditului.

Redactarea rapoartelor de audit

Un raport bine gandit usureaza munca de redactare.

Redactarea raportului este a 6 din 8 faze a metodologiei.Consta in trecerea de la foiele de risc si de la tabloul de sinteza la raportul amanuntit la raportul de sinteza,la annexe si foaia de angajament.

Auditorul intogmeste 2 rapoarte, 1 este raport detailat care reia ansamblul faptelor constatate ,cauzele si consecintele lor, prezinta riscuri si recomandari.

Insotit de foaia de angajamet, raportul permite persoanei auditate sa puna in practica recomandariile.

Raportul detailat poate fi insotit de annexe.

Raportul de sinteza destinat Directiei Generale de Control si Audit.Reia numai faptele constatate si recomandariile. Raportul permite directiei sa ia cunostinta de rezultatele misiunii dar sis a solicite informatiile persoanei auditate. Pentru a se ajunge aici se parcurg anumite etape, ierarhizarea deficientelor,ierarhizarea recomandariilor ,stabilirea planului punerii in practica angajamentelor si validarea rapoartelor.

Cronologia redactarii documentelor:

Raportul detailat se redacteaza pe parcursul controlului sin u dupa terminarea misiunii.

In faza de diagnosticare de identificare a cauzelor de evaluare a consecintelor si stabilirea recomandariilor auditorul redacteaza: - foi de lucru ; - foi de riscuri

Anumite foi de lucru sunt lansate in anexele raportului detailat.

Foile de risc sunt preluate ca atare si constituie corpul raportului detailat. La sfarsitul misiunii redactorul redacteaza celelate parti a raportului detailat apoi raportul de sinteza.

Etapa trecerii de la intogmirea foilor de riscuri la raportul detailat. Riscurile identificate si consemnate in foile de riscuri sunt reluate si aranjate in ordine descrescatoare in prima parte a raportului detailat,slabiciunile trebuie aranjate in ordine descrescatoare a gravitatii.

Auditorul foloseste 3 metode:

1.Constatarea slabiciunilor in functie de gravitatea riscurilor:

a) cu risc f mare

b) cu risc mare

c) cu risc mediu

d) cu risc mic

2. Folosirea unei forme literale: auditorul foloseste termini de specialitate si standarde spre a stabili gradul de gravitate a neregulilor identificate si riscurilor ascociate.

Recomandariile consemnate in foile de risc sunt preluate si clasate dupa importanta si urgenta in ordine descrescatoare.

Se folosesc doua metode:

  1. Realizarea unui plan penytru punera in practica a recomandariilor.
  2. Folosirea unei foi de angajament auditorul foloseste expresii prin care precizeaza importanta recomandariilor si urgenta aplicarii ei.

Raportul detailat.

Planul tip e urmatorul:

a)      precizarea subiectului misiuni, numele sefului de misiune si al auditoriilor si perioada de desfasurareb)      printr-o fraza se multumeste persoanei auditate pentru colaborare

c)      se redacteaza sumarul care precizeaza punerea in paginile raportului

d)     introducerea care aminteste contextual ,obiectivele etc.

e)      prima parte sintetizeaza punctele obiective asezate in ordine descrescatoare a interesului si riscurile asezate in ordine descrescatoare a gravitatii.

f)       a doua parte e structurata pe mari grupe de riscuri si le descrie pe fiecare in parte

g)      a treia parte sintetizeaza recomandariile ce situeaza recomandariile in ordine descrescatoare a importantei si a urgentei

h)      concluzia care aminteste importanta punerii in practica a recomandariilor.

i)        Anexe ce cuprind documente folosite in timpul misiunii.

Anexele nu sunt trimise obligatoriu persoanelor auditate insa in caz de contestatie aceste acte servesc drept probe pentru auditatii.

Clasarea anexelor se realizeaza pe tipuri de documente:

reglementari

proceduri

dari de seama

analize cifrate

tabloul repartizarii sarcinilor

Prezentarea si validarea raportului detailat

Este un moment incomod pentru auditori mai ales fara validarea intermediara impreuna cu responsabilii.

Validarea fiecarei deficiente pe teren a cauzelor si consecintelor precum si stabilirea recomandariilor validate.Sa nu aduca decat foarte putine contestatii.

Este necesar ca raportul de sinteza sa fie validat inainte de intoarcerea in tara a echipei de control.

Asupra raportului detailat prezentat conducerii bancii nu se mai pot purta discutii contradictorii de la distante de mii Km.

E necesar ca raportul de sinteza sa contina raspunsuri scrise ale auditoriilor pe care ei le pot folosi pentru contestatie.

Odata cu folosirea foilor de riscuri aceasta parte e inutila iar in timpul sedintei e folosit pentru punerea deacord in legatura cu planul de aducere la implinirea recomandariilor ce e mai constructive.

Foaia de angajament

Raportul de sinteza contine lista recomandariilor clasate dupa 2 criterii si anume:

urgenta punerii in prcatica

insistenta auditoriilor

Foaia de angajament contine planificarea transpunerii practice a recomandariilor pentru a fi realizate planul trebuie sa fie elaborate impreuna cu responsabilii domeniului auditat.

Foaia de angajament implica responsabilii operationali si construiesc documentele de baza a directiei de control si pentru punera in practica a recomandariilor.

Acest document precizeaza cine e responsabilul,ce trebuie sa resolve,care e termenul limita de punere in practica.Ca orice document contractual foaia de angajament trebuie semnata de auditor si auditat.

Nerespectarea termenului de finalizare stability de comun accord trebuie sa fie temeinic justificata.

Raportul de sinteza

Redactarea raportului de sinteza nu pune probleme deosebite.

Prima parte a raportului de sinteza preluand riscurile si identificarea lor in foile de risc precum si clasarea in ordine descrescatoarea gravitatii.Partea a 3 a raportului detailat devine partea a 2 a raportului de sinteza.Se reiau recomandariile identificate in functie de risc.Planul tip al raportului de sinteza.

a)      introducerea precizeaza subiectul misiunii,numele sefului, perioada de int….,contextul, obiectivele ,campul de misiune.

b)      Prima parte sintetizeaza punctele positive clasate in ordine descrescatoare interesului si riscurile in ordine descrescatoare a gravitatii.

c)      A doua parte sintetizeaza recomandarile clasate in ordine descrescatoare a importantei si a urgentei.

d)     Concluziile indica riscurile constatate ce trebuie aduse in atentia directiei generale.

In raportul de sinteza sic el detailat sunt folositi termenii pentru ierarhizare, standarde de calificare si expresii deosebite pentru recomandari sau pentru verificarea angajamentelor.

Termenii de ierarhizare permit aranjarea ideiilor: - explicatia ‘situatia e urmatoarea pentru ca’

contradictia sau conesia’ totusi situatia…’

consecinta ‘ deaceea situatia…’

cronologia ‘ pe deoparte situatia…pe de alta parte situatia.’

adaugarea ‘ cateodata situatia..’

Standardele de calificare servesc la aprecierea unei forte sau slabiciuni.In functie de datele pe care le detine auditorul el poate clasifica situatiile.

O situatie statica poate fi: - foarte proasta ‘ situatia e alarmanta’

- proasta ‘ situatia e delicata’

- buna ‘ situatia e convenabila’

- foarte buna ‘ situatia e excelenta’

O situatie evolutiva poate fi:

- in curs de deteriorare constanta ‘ situatia se degradeaza’

- in curs de deteriorare ‘ situatia se strica’

- neutral ‘ situatia este intr-o sensibila evolutie’

- ameliorare constanta ‘ situatia e mai buna’

- ameliorare ‘ situatia progreseaza’

Expresiile folosite in recomandarii:

gradul de insistenta este in functie de gravitatea riscului.

In anumite banci directia de control si analiza nu poate decat sa-si exprime dorintele, in altele poate formula cereri, sau emite pretentii.

Diversele grade de insistenta sunt: -insistenta; -cerere; -dorinta

Pot fi intarite de adverbe ‘cu fermitate’ ‘extrem de mult’.

Diferitele grade de urgenta merg de la ‘ pe loc’ ‘imediat’ la ‘ cu ocazia’ etc.

Prezentarea si validarea raportului de sinteza

Raportul de sinteza e prezentat presedintelui bancii de controlul general caruia i se pot alatura daca se considera de cuviinta seful misiunii respective unul sau mai multi auditori.

Aceasta prezentare trebuie sa fie scurta avand cateva obiective:

prezentarea rezultatelor

prezentarea orala a ceea ce nu poate fi scris

atrage atentia asupra unui risc major identificat in timpul misiunii dar care nu a fost abordat pentru ca nu facea parte din obiectivul misiunii.

in urma acestor constatarii se pot aplica sanctiuni sau daca e necesar pot fi dispuse investigatii asupra unor angajati ai bancii.
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu