Creeaza.com - informatii profesionale despre
Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie » finante banci
Lucrare de diploma finante - banci - analiza cifrei de afaceri la s.c. imprex s.r.l. bucuresti

Lucrare de diploma finante - banci - analiza cifrei de afaceri la s.c. imprex s.r.l. bucuresti
UNIVERSITATEA „HYPERION” DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

SPECIALIZAREA : ” FINANTE - BANCI”
LUCRARE DE DIPLOMA

ANALIZA CIFREI DE AFACERI

LA S.C. IMPREX S.R.L.

BUCURESTI

INTRODUCERE

Analiza economico-financiara se executa cu scopul de a cunoaste starea economico-financiara a unui agent economic, folosind metode adecvate si indicatori specifici in vederea individualizarii si dimensionarii factorilor si cauzelor cu actiune pozitiva sau negativa, care au determinat o anumita conditie economico-financiara, precum si reglarea prin diferite decizii, a echilibrului functional dintre nevoile curente si resursele implicate in activitatea desfasurata a agentului economic.

Analiza periodica se efectueaza, de regula, trimestrial, semestrial ( balanta contabila), sau anual ( bilantul contabil), incluzand totalitatea aspectelor care privesc activitatea economico-financiara a agentului economic.

Prin aceasta analiza se caracterizeaza atat dinamica cat si modul de realizare a obiectivelor economice stabilite pentru perioada respectiva.

Analiza rezultatelor economice a unei intreprinderi se executa pe baza indicatorilor de gestiune care pot fi fizici, valorici si derivati ai acestora.

Pentru a analiza activitatea de productie si comercializare se utilizeaza cifra de afaceri (CA), unul din cei mai importanti indicatori valorici, care cuprinde: veniturile din vanzarea marfurilor si a productiei vandute inclusiv contravaloarea serviciilor prestate intr-o perioada determinata.

Cifra de afaceri poate fi analizata pe baza unor modele de analiza specifice domeniului de activitate a intreprinderii.

Astfel ca, in ramurile productive, prin analiza vanzarilor se pot obtine informatii cu privire la:

- evolutia gradului de valorificare a productiei exercitiului, factor important, ce pune in evidenta legatura activitatii agentului economic cu piata , precum si contributia acestuia la variatia cifrei de afaceri;

- eficienta utilizarii mijloacelor fixe direct productive, caracterizata prin analiza volumului de activitate productiva (Qe), in corelatie cu valoarea medie a mijloacelor fixe (Mf) direct productive si impactul asupra vanzarilor;

- compozitia tehnica a mijloacelor fixe si influenta acestora asupra cifrei de afaceri;

- influenta modificarii dimensiunii factorului uman asupra vanzarilor;

- dinamica gradului de inzestrare tehnica a muncii si impactul asupra vanzarilor.

Studiul relatiilor de proportionalitate dintre indicatorii economici se poate largi prin efectuarea unor analize comparative care sa furnizeze informatii asupra unor laturi ale eficientei activitatii desfasurate de un agent economic, cum ar fi:

- analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica numarului mediu al personalului;

Daca indicele de dinamica al cifrei de afaceri (ICA) este mai mare decat indicele de dinamica al numarului mediu al personalului (IN) , se evidentiaza o crestere a eficientei utilizarii fortei de munca exprimata prin sporirea productivitatii muncii valorice, respectiv a veniturilor realizate din activitatea economica de un salariat.

- analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica valorii medii a mijloacelor fixe;

Daca indicele de dinamica al cifrei de afaceri (ICA) este mai mare decat indicele de dinamica al valorii medii al mijloacelor fixe (IMf), se evidentiaza o crestere a eficientei utilizarii mijloacelor fixe, in perioada analizata comparativ cu perioada de baza.

- analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica consumurilor de resurse materiale si energetice;

Daca indicele de dinamica al cifrei de afaceri (ICA) este mai mare decat indicele de dinamica al consumului total de resurse materiale si energetice ( ICM ), se evidentiaza o crestere a eficientei utilizarii resurselor materiale si energetice, in perioada analizata comparativ cu perioada de baza.

Cifra de afaceri este in stransa legatura cu evolutia pietei.

Analiza pietei intreprinderii este foarte importanata in estimarea valorii unei intreprinderi si se face luand in calcul urmatoarele aspecte: analiza evolutiei vanzarilor, studierea concurentei si analiza clientilor intreprinderii, analiza furnizorilor intreprinderii (piata de aprovizionare). Analiza evolutiei vanzarilor consta in analiza vanzarilor de bunuri, lucrari si servicii care formeaza obiectul activitatii agentului economic.

Cifra de afaceri este intr-o relatie de interdependenta cu factorii economici principali (primari) de realizare a activitatii productive, de comercializare sau de prestare a serviciilor: factorul uman (forta de munca) si factorii materiali (mijloacele fixe din dotare si resursele materiale si energetice consumate-activele circulante materiale consumate), care se manifesta prin intermediul unei componente cantitative de existenta sau de consum si prin intermediul unei componente calitative de utilizare.

Factorii economici pot fi :

- de tip calitativ - productivitatea muncii ; eficienta utilizarii mijloacelor fixe ; eficienta utilizarii resurselor materiale si energetice ;

- de tip cantitativ - numarul mediu al personalului ; valoarea medie a mijloacelor fixe ; valoarea materialelor si energiei consumate .

Analiza cifrei de afaceri prin intermediul volumului factorilor economici principali (primari) care au participat la realizarea activitatilor economice si a eficientei utilizarii acestora, ne ofera posibilitatea sa definim tipul de activitate desfasurata de agentul economic studiat. Daca modificarile cifrei de afaceri ca urmare a influentei factorilor de tip calitativ [ si ] sunt superioare modificarilor explicate prin factorii de tip cantitativ [ si ] se apreciaza ca activitatea agentului economic are un curs preponderent intensiv, cu efecte pozitive asupra nivelului relativ al cheltuielilor de exploatare si respectiv asupra performantelor financiare.

In cazul unor inegalitati in favoarea modificarilor cifrei de afaceri prin participarea unui volum sporit al factorilor economici principali (primari) se apreciaza ca activitatea pe care o desfasoara agentul economic este de tip extensiv.

Datele utilizate pentru studiul de caz care completeaza expunerea teoretica din aceasta lucrare sunt preluate din conturile anuale elaborate de S.C. IMPREX SRL, Bucuresti.

Principalele documente care reflecta activitatea S.C. IMPREX S.R.L

in perioada analizata ( anii 2008 - 2009 ) sunt sintetizate in anexele lucrarii, astfel:

■ Anexa 1 - Bilantul contabil

■ Anexa 2 - Contul de rezultate.

Datele furnizate prin intermediul acestor documente stau la baza calculului indicatorilor de echilibru financiar pentru analiza financiara a intreprinderii.

Pe baza acestor documente de raportare financiara a fost elaborat sistemul dezvoltat de documente necesar analizei , au fost elaborate concluziile si au fost sugerate anumite solutii viabile pentru ameliorarea situatiei financiare a intreprinderii.

CAPITOLUL 1

Prezentarea S.C. IMPREX S.R.L.BUCURESTI

1.1.Scurt istoric al S.C. IMPREX S.R.L.

S.C. „IMPREX” SRL s-a infiintat in anul 1993 prin preluarea tabacariei Cooperativei Mestesugaresti Blanari, amplasata in zona industriala Jilava, Prelungirea Sos.Giurgiului, nr.28A.

Societatea si-a inceput activitatea cu 6 salariati, ajungand in prezent la 28 de salariati.

In sectorul de blanarie sunt cunoscute o serie de schimbari importante datorita performantelor tehnologice, evolutiei costurilor de productie si aparitiei unor importanti competitori internationali.

Cresterea concurentei pe piata libera impune aplicarea unui management strategic, care sa conduca la : rentabilizarea si retehnologizarea activitatii de productie, realizarea de produse de calitate superioara, realizarea de produse si tehnologii „curate”, economisirea energiei , protectia mediului, cresterea productivitatii muncii, reducerea costurilor si dezvoltarea activitatii de cercetare si inovare.

Pentru cresterea cotei de piata, prin oferirea de produse competitive in raportul calitate - pret, societatea s-a modernizat prin achizitionarea de utilaje performante, optand in principal pentru masini de provenienta Italia ( butoaie, masini de egalizat si polizat, masina de finisat, cabine de vopsit cu laborator pentru prepararea solutiilor de finisare,etc.), de la firme de prestigiu in domeniu ( Cartigliano, Frattelli Carlessi , Rizzi, Vallero , etc.).

Pentru imbunatatirea indicatorilor de performanta si atingerea obiectivelor economice propuse pentru urmatorii ani, societatea a retehnologizat statia de preepurare a apelor uzate si s-a certificat in sistemul de management al calitatii ( ISO 9001), al managementului de mediu ( ISO 14001), urmand un program de finantare nerambursabila a Ministerului Economiei si Comertului.

Cerintele pietei au impus valorificarea rezultatelor activitatii de cercetare, dezvoltare si inovare, fara de care nu este posibila integrarea in structurile europene .

Principalele produse realizate in cadrul S.C. „IMPREX” SRL sunt : piei cu blana ovine velurate, mouton d'ore, sau finisate cu pelicula, piei cu blana nobile (vulpi, nurci), piei de vanat .

IMPREX SRL este o societate comerciala de tip IMM.

■ Statutul juridic : Societate comerciala cu raspundere limitata.

■ Codul unic de inregistrare Cod Fiscal CUI R 4630416.

■ Actul de infiintare inregistrat la Registrul Comertului cu numarul: J40-7602/1993.

■ Natura capitalului: romanesc.

■ Structura organizatorica:

● Societatea are un numar de 28 angajati ( 2011) ;

● Director General -1;

● Administrator -1 ;

● Director Economic -1 ;

● Director Productie -1 ;

● Director Vanzari si Marketing -1 ;

● Inspector Resurse Umane -1 ;

● S.C.IMPREX SRL formeaza un grup cu o alta societate- S.C.TONI TRADING COMPANY SA , care achizitioneaza semifabricatele de blana prelucrate la S.C.IMPREX SRL si realizeaza confectii din blana naturala ( Anexa 3).

Aceste doua societati sunt legate intre ele, datorita unei relatii comerciale intense, cat si prin structura actionariatului ( sunt coordonate de AGA – Adunarea Generala a Actionarilor ).

■ Obiectul principal de activitate este „Tabacirea si finisarea pieilor cu blana”, conform clasificarii CAEN:cod CAEN 1910 ( 1511 ) si 7310 (7219), care include:

● productia de piei cu blana tabacite;

● productia de piei cu blana ovine velurate, mouton d'ore, sau finisate cu pelicula;

● productia de piei cu blana nobile (vulpi, nurci) si de piei de vanat;

comert de bunuri din activitatea proprie de productie;

prestari servicii;

● activitate de cercetare.

■ Capacitatea de productie a societatii este de aproximativ 100.000 piei cu blana /an.

■ Descrierea principalelor active:

● teren si cladire industriala - spatiu de productie pentru tabacarie;

● cladire birouri;

● statie preepurare ape uzate;

autoturisme ;

● utilaje pentru productia de piei cu blana - Anexa nr.3.

■ Societatea are conditii de functionare a activitatii de productie si cercetare ( utilaje, energie electrica, termica, aer comprimat, apa, canalizare, statie preepurare ape uzate, personal calificat), etc.

Organigrama

Organization ChartOrganigrama S.C.IMPREX SRL este prezentata in schema urmatoare:

Comercializarea si distributia produselor

Politica de comercializare si distributie a produselor, se realizeaza prin fabricarea de produse finite la comanda, functie de cerintele reale ale clientilor.

Principalul cumparator este SC TONY COMPANY TRADING SRL, societate comerciala producatoare de imbracaminte din blanuri naturale.

Sistemul de vanzare pe care il practica societatea este vanzarea cu ridicata, produsele realizate fiind niste semifabricate folosite ca materii prime in procesele de productie ale altor societati (SC TONY COMPANY TRADING SRL).

Principalii parteneri comerciali ai S.C. IMPREX S.R.L

Experienta acumulata in cadrul activitatii de productie si cercetare in decursul anilor a permis societatii sa initieze relatii de colaborare cu parteneri interni si externi de renume.

Procesarea blanurilor naturale implica utilizarea unor tehnologii care pot fi imbunatatite luand in considerare cerintele legate de protectia mediului, fluctuatia modei si confortul.

Imbunatatirea tehnologiilor de prelucrare a blanurilor naturale este strans legata de auxiliarii chimici folositi in diferite operatii, in vederea imbunatatirii randamentului de prelucrare.

Materiile prime, pieile crude ovine si pieile nobile sunt achizitionate atat din tara cat si din Italia.

Materialele auxiliare folosite in procesul de productie sunt de provenienta Italia si Germania, de la diverse firme (BASF, TFL, CLARIANT, SODA, ICAP, AUCOCHEM, TRUMPLER, etc.).

Societatea a diversificat gama traditionala de produse oferind pe piata produse noi pentru haine, caciuli, gulere, manusi.

Semifabricatele de blana se realizeaza in diverse sortimente cum ar fi : Velur, Mouton d' ore, Napalan, in diverse culori si finisaje moderne..

Principalul partener comercial al S.C. IMPREX S.R.L este SC TONY COMPANY SA, intreprindere producatoare de confectii de imbracaminte din blanuri naturale, care vinde produsele finite altor firme

In prezent aceasta societate detine circa 40% din piata interna.

Principalii parteneri ai SC TONY COMPANY SA sunt:

- S.C.Carrefour SA ;

- S.C.Cora SA ;

- S.C.Maria Elena Invest SRL;

- S.C.SUPER SRL ;

- S.C.ILCOMPEL IMPEX SRL .

Societatea participa la manifestarile curente de specialitate din tara si strainatate, la targuri si expozitii si intentioneaza largirea activitatii de cercetare, diversificarea gamei de produse fabricate si accesarea unor noi segmente de piata.

1.5. Principalii competitori ai S.C. IMPREX S.R.L

Pe piata romaneasca de prelucrare a blanurilor si a confectiilor din blanuri naturale exista doua categorii de concurenti : producatorii locali si importatorii .

Societatile importatoare pot fi grupate in 2 categorii :

- societati care importa produse din Comunitatea Europeana;

- societati care importa produse din Turcia si China, la preturi foarte mici, de calitate indoielnica.

In aceste conditii, firma si-a propus sa ofere pietei produse de o calitate superioara, care sa evite segmentul de piata „importuri China si Turcia” si sa fie de nivelul celor din UE.

Aprovizionarea cu materii prime de la furnizori interni si externi recunoscuti (80% din materiile prime au provenienta Italia) cat si dotarea tehnologica, permite societatii sa obtina produse de o buna calitate, la un pret mai scazut fata de ceilalti producatori din Romania, prin luarea de masuri de reducere a costurilor cu materiile prime si materialelor si cresterea productivitatii muncii.

Competitia este foarte stransa, dar politica societatii este de a-si pastra clientii traditionali si a atrage clienti noi prin calitatea produselor oferite si preturi negociate in functie de cantitatea comandata.

Strategia de dezvoltare a firmei, urmareste cresterea competivitatii produselor fara de care nu este posibila integrarea in structurile europene si in circuitul mondial de valori, precum si dezvoltarea unei retele mai largi de distributie a acestora .

CAPITOLUL 2

Cifra de afaceri – indicator important in cadrul analizei activitatii de productie si comercializare

Analiza economico-financiara se executa cu scopul de a cunoaste starea economico-financiara a unui agent economic, folosind metode adecvate si indicatori specifici in vederea individualizarii si dimensionarii factorilor si cauzelor cu actiune pozitiva sau negativa, care au determinat o anumita conditie economico-financiara, precum si reglarea prin diferite decizii, a echilibrului functional dintre nevoile curente si resursele implicate in activitatea desfasurata a agentului economic.

Analiza periodica se efectueaza, de regula, la intervale de timp de o luna, trimestru, (balanta contabila), semestru ( balanta contabila), sau un an ( bilantul contabil), incluzand totalitatea aspectelor care privesc activitatea economico-financiara a agentului economic.

Prin aceasta analiza se caracterizeaza atat dinamica cat si modul de realizare a obiectivelor economice stabilite pentru perioada respectiva.

Printre metodele folosite in analiza economico-financiara se numara si metoda comparatiei indicatorilor economico-financiari in profil static si dinamic.

Pentru a analiza activitatea de productie si comercializare se utilizeaza indicatorii economico-financiari si anume:

a) - indicatori fizici propriu-zisi si derivati ai acestora

- volumul fizic al productiei pe tipuri de produse sau lucrari (q).

b) - indicatori valorici si derivati ai acestora

- cifra de afaceri (CA)

- cifra de afaceri neta (CAN)

- marja comerciala (MC)

- productia exercitiului (Q)

productia marfa fabricata (Qm)

- valoarea adaugata (VA)

- valoarea adaugata neta (VAN)

- marja bruta (MB)

- excedentul brut de exploatare (EBE)

- rata valorii adaugate (Rva)

- rata marjei comerciale (Rmc).

Cifra de afaceri (CA cuprinde totalitatea veniturilor provenite din vanzarea marfurilor si a productiei vandute inclusiv contravaloarea serviciilor prestate intr-o perioada determinata.

Cifra de afaceri este intr-o stransa legatura cu factorii economici principali (primari) de realizare a activitatii productive, de comercializare sau de prestare a serviciilor: factorul uman (forta de munca) si factorii materiali (mijloacele fixe din dotare si resursele materiale si energetice consumate - activele circulante materiale consumate), care se manifesta prin prisma unei componente de tip extensiv (cantitativa de existenta sau de consum) si una de tip intensiv (calitativa de utilizare).

Analiza cifrei de afaceri prin prisma volumului factorilor economici principali (primari) care au participat la realizarea activitatilor economice si a eficientei utilizarii acestora, ofera date prin care se poate stabili tipul de activitate desfasurata ( intensiva sau extensiva) de catre agentul economic studiat.

2.1. Analiza activitatii de productie si comercializare pe baza indicatorilor valorici

Analiza rezultatelor economice a unei intreprinderi se executa pe baza indicatorilor de gestiune care pot fi fizici, valorici si derivati ai acestora.

Pentru a analiza activitatea de productie si comercializare se utilizeaza urmatorii indicatori valorici si derivati ai acestora :

cifra de afaceri (CA care cuprinde: veniturile din vanzarea marfurilor si a productiei vandute inclusiv contravaloarea serviciilor prestate intr-o perioada determinata;

cifra de afaceri neta (CAN) este o forma recalculata a cifrei de afaceri in care sunt incluse si veniturile din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri;

marja comerciala (MC

- marimea marjei comerciale sau a adaosului comercial este cuprinsa in pretul de vanzare al marfurilor astfel incat sa fie posibila recuperarea cheltuielilor efectuate, precum si obtinerea unui profit corespunzator;

4.- productia exercitiului (Q)

in care :

Qv productia vanduta si contravaloarea lucrarilor executate si serviciilor prestate (cifra de afaceri);

Pf1 si Pf2 stocul de produse finite si semifabricate destinate vanzarii la inceputul si respectiv la sfarsitul perioadei pentru care se calculeaza productia exercitiului;

Pn1 si Pn2 - stocul de productie in curs de executie la inceputul si respectiv la sfarsitul perioadei pentru care se determina productia exercitiului;

Qi - productia imobilizata sau veniturile din productia de imobilizari necorporale realizate pe cont propriu (lucrari si proiecte de cercetare si dezvoltare, valoarea concesiunilor, brevetelor, licentelor si alte drepturi si valori similare, valoarea imobilizarilor necorporale in curs) si de imobilizari corporale realizate (valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri, a productiei de mijloace fixe, precum si a productiei de imobilizari corporale in curs);

5. productia marfa fabricata (Qm)

Qm = Qv + ( Pf2 - Pf1 ) + Qi

in care:

Qv + ( Pf2 - Pf1 ) reprezinta valoarea produselor finite si a semifabricatelor vandute sau destinate vanzarii, fabricate in perioada pentru care se face calculul productiei marfa, inclusiv contravaloarea lucrarilor executate si serviciilor prestate. Aceasta expresie valorica este denumita : productia marfa destinata vanzarii;

- valoarea adaugata (VA)

VA = Q - Ci pentru activitatea productiva

sau

VA = Q + MC - Ci pentru activitatea productiva si de comercializare

in care:

Ci - consumul intermediar format din:

- cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile;

- cheltuieli cu energia si apa;

- alte cheltuieli materiale;

- cheltuieli privind prestatiile externe pentru activitatea de productie si comercializare (cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti si cheltuieli cu alte servicii executate de terti), si anume:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile;

- cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile;

- cheltuieli cu primele de asigurare;

- cheltuieli cu studiile si cercetarile;

- cheltuieli cu colaboratorii;

- cheltuieli privind comisioanele si onorariile;

- cheltuieli de protocol, reclama si publicitate;

- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane;

- cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari;

- cheltuieli postale si taxe de comunicatii;

- cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate;

- corectii valorice reprezentate prin:

- diferenta dintre cheltuieli si venituri privind ajustarea valorii activelor circulante (creante si debitori diversi inclusiv provizioanele pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie);

- diferenta dintre cheltuieli si venituri privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli;

VA este formata din urmatoarele elemente:

- cheltuieli cu personalul:

- salarii;

- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala;

- cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate;

- ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (amortizari si diferenta dintre cheltuieli si venituri privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale);

- rezultatul din exploatare aferent indicatorului de gestiune pe baza caruia se calculeaza valoarea adaugata;

- valoarea adaugata neta (VAN)

VAN = VA - A

in care:

A amortizarea activelor imobilizate corporale si necorporale (ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale);

8.- marja bruta (MB)

MB = Venituri din exploatare - Cheltuieli variabile

9.- excedentul brut de exploatare (EBE)

EBE = VA + Venituri din subventii - Alte impozite, taxe si - Cheltuieli cu

de exploatare aferente varsaminte asimilate personalul

cifrei de afaceri (incluse in valoarea

adaugata)

10.- rata valorii adaugate (Rva)

sau

sau

Rata valorii adaugate exprima dimensiunea relativa a valorii adaugate in raport cu productia exercitiului si marja comerciala, in raport cu productia exercitiului sau in raport cu cifra de afaceri;

- rata marjei comerciale (Rmc

Rata marjei comerciale caracterizeaza nivelul relativ al adaosului comercial in raport cu valoarea marfurilor vandute (a cifrei de afaceri).

2.1.1. Analiza dinamicii pe baza indicatorilor valorici

Analiza relatiilor de proportionalitate dintre indicatorii de gestiune se poate elabora, atat in profil dinamic cat si static, intre indicatorii de volum fizic si valoric ai rezultatelor obtinute de un agent economic.

Analiza dinamicii pe baza indicatorilor valorici se poate realiza prin analiza relatiei de proportionalitate dintre indicatorii valorici, si anume:

a) Analiza relatiei de proportionalitate dintre cifra de afaceri si productiei marfa fabricata se realizeaza folosind rezultatul oferit de:

raportul dinamic:

in care:

indicele de dinamica al cifrei de afaceri

indicele de dinamica al productiei marfa fabricata

Daca indicele de dinamica al cifrei de afaceri este mai mic decat indicele de dinamica al productiei marfa fabricata se poate concluziona ca in perioada curenta s-a redus proportia stocurilor de produse finite si semifabricate destinate vanzarii, in productia marfa fabricata, precum si a proportiei veniturilor din productia de imobilizari corporale si necorporale realizate pe cont propriu, in productia marfa fabricata.

Se poate obtine o informatie identica daca aceasta analiza se efectueaza pe baza raportului coeficientilor de valorificare a productiei marfa fabricata calculati pentru perioada de calcul si respectiv pentru perioada de baza, astfel:

Coeficientul de valorificare a productiei marfa fabricata se determina prin raportarea cifrei de afaceri la productia marfa fabricata si reprezinta partea din productia marfa fabricata care a fost vanduta.

Stabilirea relatiei de proportionalitate pe baza indicilor de dinamica a cifrei de afaceri si a productiei marfa fabricata poate fi completata analizand modificarea absoluta a cifrei de afaceri ca urmare a influentelor provocate de urmatorii factori:

- modificarea productiei marfa fabricate;

- modificarea proportiei cifrei de afaceri si respectiv, a proportiei cresterii sau diminuarii stocurilor de produse finite si semifabricate destinate vanzarii in productia marfa fabricata precum si a proportiei veniturilor din productia de imobilizari corporale si necorporale realizate pe cont propriu, in productia marfa fabricata.

Sistemul factorial de calcul al modificarii absolute a cifrei de afaceri, se prezinta astfel:

modificarea absoluta a cifrei de afaceri

= CA1 - CA0

din care:

influenta modificarii productiei marfa fabricata:

sau

influenta modificarii proportiei cifrei de afaceri sau, a proportiei cresterii sau diminuarii stocurilor de produse finite si semifabricate destinate vanzarii in productia marfa fabricata precum si a proportiei veniturilor din productia de imobilizari corporale si necorporale realizate pe cont propriu, in productia marfa fabricata:

sau

b) Analiza relatiei de proportionalitate dintre cifra de afaceri si productia exercitiului se realizeaza folosind rezultatul oferit de:

raportului dinamic

Existenta unui raport dinamic supraunitar indica reducerea proportiei stocurilor de produse finite si semifabricate destinate vanzarii, a stocurilor de productie in curs de executie precum si a veniturilor din productia de imobilizari corporale si necorporale realizate pe cont propriu, in productia exercitiului.

Stabilirea relatiei de proportionalitate pe baza indicilor de dinamica ai cifrei de afaceri si ai productiei exercitiului poate fi completata prin modificarea absoluta a cifrei de afaceri ca urmare a influentelor provocate de:

- modificarea productiei exercitiului;

- modificarea proportiei cifrei de afaceri si a proportiei cresterii sau diminuarii stocurilor de produse finite si semifabricate destinate vanzarii, a proportiei stocurilor de productie in curs de executie precum si a proportiei veniturilor din productia de imobilizari corporale si necorporale realizate pe cont propriu, in productia exercitiului.

Sistemul factorial de calcul al modificarii absolute a cifrei de afaceri, se prezinta astfel:

modificarea absoluta a cifrei de afaceri

= CA1 - CA0

din care:

influenta modificarii productiei exercitiulu

sau

- influenta modificarii proportiei cifrei de afaceri sau, a proportiei cresterii sau diminuarii stocurilor de produse finite si semifabricate destinate vanzarii, a proportiei stocurilor de productie in curs de executie precum si a proportiei veniturilor din productia de imobilizari corporale si necorporale realizate pe cont propriu, in productia exercitiului:

sau

2.1.2. Analiza statica a principalilor indicatori ai productiei si comercializarii

Analiza statica a principalilor indicatori ai productiei si comercializarii se poate realiza prin analiza relatiei de proportionalitate dintre urmatorii indicatori:

a) Analiza relatiei de proportionalitate dintre cifra de afaceri si productiei marfa fabricata se realizeaza folosind rezultatul oferit de :

raportul static

b) Analiza relatiei de proportionalitate dintre cifra de afaceri si productia exercitiului se realizeaza folosind rezultatul oferit de:

raportului static

2.2. Analiza cifrei de afaceri

Modele generale de analiza factoriala a cifrei de afaceri in cazul activitatilor productive

In continuare, sunt redate urmatoarele modele generale de analiza factoriala a cifrei de afaceri, in cazul activitatilor productive:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

in care s-au folosit notatiile:

CA = cifra de afaceri;

N = numarul mediu al personalului

Mf = valoarea medie a mijloacelor fixe;

Mfa = valoarea medie a mijloacelor fixe cu rol activ in procesul economic analizat;

Q = productia exercitiului;

Qm = productia marfa fabricata;

Ac = valoarea medie a activelor circulante;

S = valoarea medie a stocurilor materiale si de produse finite.

2.2.1. Aspecte conceptuale

Stabilirea obiectivelor intreprinderii in domeniul activitatii de productie si comercializare constituie un act decizional privind politicile sale de afaceri.

Realizarea obiectivelor unei intreprinderi presupune un schimb permanent de resurse cu mediul ambiant, care se desfasoara dupa modelul “intrare-transformare-iesire”.

Marimile de intrare in intreprindere exprima cantitatea si calitatea materiilor prime, materialelor, energiei, combustibilului, fortei de munca, echipamentelor tehnice, informatiilor, mijloacelor financiare etc. supuse transformarii in scopul obtinerii marimilor de iesire din intreprindere, sub forma produselor, serviciilor prestate si lucrarilor executate destinate satisfacerii unor nevoi sociale.

Pentru a-si dovedi viabilitatea, sistemul intreprindere trebuie sa-si sporeasca posibilitatea de adaptare si stabilitate prin perfectionarea parametrilor de functionare, a structurii si comportamentului sau.

Resursele materiale constituie o parte din ansamblul intrarilor in sistemul intreprindere, care conduc la realizarea iesirilor, reprezentand bunuri si servicii destinate pietei.Resursele materiale formeaza suportul material al capitalului fix (mijloace fixe, respectiv active fixe de exploatare) si al capitalului circulant (stocuri, ca element de baza in structura activelor circulante).

Ca structuri specifice, activele fixe si cele circulante sunt elementele de baza pentru realizarea productiei in cadrul intreprinderii.

Cifra de afaceri neta, pe care o regasim in Contul de profit si pierdere – Anexa 2, cuprinde urmatoarele venituri ( inregistrate in CLASA 7- CONTURI DE VENITURI) :

- venituri din vanzarea produselor finite ( inregistrate in contul 701);

- venituri din vanzarea semifabricatelor ( inregistrate in contul 702);

- venituri din vanzarea produselor reziduale ( inregistrate in contul 703);

- venituri din lucrari executate si servicii prestate ( inregistrate in contul 704);

- venituri din studii si cercetari ( inregistrate in contul 705);

- venituri din redevente , locatii de gestiune si chirii ( inregistrate in contul 706);

- venituri din vanzarea marfurilor ( inregistrate in contul 707);

- venituri din activitati diverse ( inregistrate in contul 708).

2.2.2. Analiza cifrei de afaceri in legatura cu evolutia pietei

Cifra de afaceri este in stransa legatura cu evolutia pietei.

Analiza pietei intreprinderii este foarte importanata in estimarea valorii unei intreprinderi si se face luand in calcul urmatoarele aspecte: analiza evolutiei vanzarilor, studierea concurentei si analiza clientilor intreprinderii, analiza furnizorilor intreprinderii (piata de aprovizionare).

Analiza evolutiei vanzarilor consta in analiza vanzarilor de bunuri, lucrari si servicii care formeaza obiectul activitatii agentului economic.

Evolutia in timp a vanzarilor inregistrate de agentul economic se analizeaza comparativ cu dinamica vanzarilor pe piata sectorului de activitate al acestuia, cu scopul de a se evidentia intarirea sau diminuarea pozitiei concurentiale a agentului economic pe piata.

Cifra de afaceri evolueaza sub influenta unor factori (directi si indirecti) specifici domeniului de activitate a firmei.

Aprecierea dinamicii vanzarilor se poate face in functie de doi factori directi si anume: volumul fizic al vanzarilor si preturile medii de vanzare.

Astfel, se pot aprecia urmatoarele aspecte:

- daca cresterea vanzarilor s-a obtinut prin sporirea volumului fizic si/sau prin cresterea preturilor de vanzare;

- daca factorul calitativ, productivitatea muncii, a contribuit la modificarea cifrei de afaceri.

Cifra de afaceri poate fi analizata si pe baza unor modele de analiza specifice domeniului de activitate a intreprinderii.

Astfel ca, in ramurile productive, prin analiza vanzarilor se pot obtine informatii cu privire la:

- evolutia gradului de valorificare a productiei exercitiului, factor important, ce pune in evidenta legatura activitatii agentului economic cu piata , precum si contributia acestuia la variatia cifrei de afaceri;

- eficienta utilizarii mijloacelor fixe direct productive, caracterizata prin analiza volumului de activitate productiva (Qe), in corelatie cu valoarea medie a mijloacelor fixe (Mf) direct productive si impactul asupra vanzarilor;

- compozitia tehnica a mijloacelor fixe si influenta acestora asupra cifrei de afaceri;

- influenta modificarii dimensiunii factorului uman asupra vanzarilor;

- dinamica gradului de inzestrare tehnica a muncii si impactul asupra vanzarilor.

Pe piata romaneasca de prelucrare a blanurilor si a confectiilor din blanuri naturale exista doua categorii de concurenti : producatorii locali si importatorii .

Societatile importatoare pot fi grupate in doua categorii si anume: societati care importa produse din Comunitatea Europeana si societati care importa produse din Turcia si China, la preturi foarte mici, de calitate indoielnica.

In aceste conditii, agentul economic - SC IMPREX SRL si-a propus sa ofere pietei, produse de o calitate superioara , de nivelul celor realizate si comercializate in UE.

2.3. Structura cifrei de afaceri la S.C. IMPREX S.R.L

Structura cifrei de afaceri la S.C. IMPREX S.R.L, in perioada de raportare, respectiv la data de 31.12.2008 si de 31.12.2009 este prezentata in tabelul nr.1.

Tabelul nr .1 - Structura cifrei de afaceri la S.C. IMPREX S.R.L

Realizari in perioada de raportare

AN 0

AN 1

Denumirea indicatorului

1.Cifra de afaceri neta

d.c.:

Productia vanduta(ct.701)

Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)

Structura Cifrei de afaceri neta si respectiv modificarile structurale care au avut loc in perioada raportata sunt analizate in functie de elementele care intra in componenta acesteia.

Elementele care stau la baza cifrei de afaceri sunt:

- Productia vanduta

- Venituri din vanzarea marfurilor.

S.C. IMPREX S.R.L, in perioada 1.01.2008 – 31.12.2008, a avut o cifra de afaceri neta de 2.478.668 lei, cu urmatoarea structura :

- Productia vanduta. 1.614.465 lei

- Venituri din vanzarea marfurilor.. 864.203 lei

1.614.465 lei + 864.203 lei = 2.478.668 lei (CA) – 2008 ( AN 0).

Iar in perioada 1.01.2009 – 31.12.2009, S.C. IMPREX S.R.L a avut o cifra de afaceri neta de 3.485.890 lei, cu urmatoarea structura :

- Productia vanduta. 2.832.668 lei

- Venituri din vanzarea marfurilor.. 653.222 lei

2.832.668 lei + 653.222 lei = 3.485.890 lei (CA) – 2009 ( AN 1).

Cifra de afaceri neta a agentului economic, in perioada raportata, 2008 -2009, a crescut cu 1.007.222 lei , respectiv cu aprox. 29 %.

Structura cifrei de afaceri, in perioada de raportare, respectiv la data de 31.12.2008 si de 31.12.2009 este prezentata in tabelul nr. 2 , care cuprinde explicatii privind anumite cheltuieli efectuate de S.C. IMPREX S.R.L , in raport cu cifra de afaceri, in perioada de raportare.

Tabelul nr.2 - Structura cifrei de afaceri la S.C. IMPREX S.R.L

EXPLICATII

AN 0

AN 1

CIFRA DE AFACERI

Materii prime, materiale consumabile

Impozite, taxe si varsaminte asimilate

Continuare Tabelul nr.2

Cheltuieli cu personalul

Impozit pe profitul aferent cifrei de afaceri

Profitul net al cifrei de afaceri

Analiza dinamicii cifrei de afaceri

Studiul relatiilor de proportionalitate dintre indicatorii economici se poate largi prin efectuarea unor analize comparative care sa furnizeze informatii asupra unor laturi ale eficientei activitatii desfasurate de un agent economic, cum ar fi:

1)- analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica numarului mediu al personalului;

Daca indicele de dinamica al cifrei de afaceri (ICA) este mai mare decat indicele de dinamica al numarului mediu al personalului (IN) , se evidentiaza o crestere a eficientei utilizarii fortei de munca exprimata prin sporirea productivitatii muncii valorice, respectiv a veniturilor realizate din activitatea economica de un salariat.

2) - analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica valorii medii a mijloacelor fixe;

Daca indicele de dinamica al cifrei de afaceri (ICA) este mai mare decat indicele de dinamica al valorii medii al mijloacelor fixe (IMf), se evidentiaza o crestere a eficientei utilizarii mijloacelor fixe, in perioada analizata comparativ cu perioada de baza.

3) - analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica consumurilor de resurse materiale si energetice;

Daca indicele de dinamica al cifrei de afaceri (ICA) este mai mare decat indicele de dinamica al consumului total de resurse materiale si energetice ( ICM ), se evidentiaza o crestere a eficientei utilizarii resurselor materiale si energetice, in perioada analizata comparativ cu perioada de baza.

4)- analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica cheltuielilor aferente cifrei de afaceri sau dinamica cheltuielilor totale de exploatare.

Daca ICA>IC sau ICA>ICe, se evidentiaza o crestere a gradului de profitabilitate, deoarece proportia cheltuielilor de exploatare in cifra de afaceri a scazut.

S-a notat cu IC indicele de dinamica al cheltuielilor de exploatare aferente cifrei de afaceri si cu ICe indicele de dinamica al cheltuielilor totale de exploatare.

Cifra de afaceri neta a agentului economic,SC IMPREX SRL, in perioada raportata, 2008 -2009, a crescut cu 1.007.222 lei , respectiv cu aprox. 29 %.

Cifra de afaceri neta a agentului economic, in perioada raportata are un caracter dinamic.

La SC IMPREX SRL s-au studiat urmatoarele relatiile de proportionalitate dintre indicatorii economici:

1)- analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica numarului mediu al personalului

CA 1 = 3.485.890

CA 0 = 2.478.668

N 1 = 12

N 0 = 10

(ICA) = 3.485.890 / 2.478.668 = 1,40 (IN) = 12 / 10 = 1,20

(ICA) > (IN)

Se evidentiaza o crestere a eficientei utilizarii fortei de munca exprimata prin sporirea productivitatii muncii valorice, respectiv a veniturilor realizate din activitatea economica de un salariat.

2) - analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica valorii medii a mijloacelor fixe

CA 1 = 3.485.890

CA 0 = 2.478.668

Mf 1 = 1.313.603

Mf 0 = 1.292.594

(ICA) = 3.485.890 / 2.478.668 = 1,40 (IMf) = 1.313.603 / 1.292.594 = 1,02

(ICA) > (IMf)

Se evidentiaza o crestere a eficientei utilizarii mijloacelor fixe, in perioada analizata comparativ cu perioada de baza.

3) - analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica consumurilor de resurse materiale si energetice

CA 1 = 3.485.890

CA 0 = 2.478.668

CM 1 = 2.838.129

CM 0 = 1.190.860

(ICA) = 3.485.890 / 2.478.668 = 1,40 ( ICM ) = 2.838.129 / 1.190.860 = 2,40

(ICA) < ( ICM )

Se evidentiaza o scadere a eficientei utilizarii resurselor materiale si energetice, in perioada analizata comparativ cu perioada de baza.

Analiza cifrei de afaceri in corelatie cu capacitatea de productie si cererea

Pentru intreprinderile productive si comerciale, se are in vedere si structura consuma-torilor (clientilor), evolutia acestora, modificarile posibile ale cererii, precum si alti factori care pot influenta volumul vanzarilor si capacitatea de productie.

Piata de desfacere este spatiul in care oferta specifica a societatii comerciale se intalneste cu cererea si reprezinta un segment esential al diagnosticului comercial

Analiza concurentei trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte:

- nominalizarea principalilor concurenti;

- stabilirea cotei de piata (cpi) detinuta de intreprinderea analizata si de principalii compe-titori pe piata;

- ierarhizarea firmelor care actioneaza pe piata sectorului de activitate pe baza cotei de piata detinute

- aprecierea pozitiei concurentiale a intreprinderii pe baza cotei de piata ;

- raportul pret-calitate la produsele concurentei si cele proprii;

- puterea concurentiala internationala, marcata prin cifra de afaceri, productivitatea muncii, cota de piata etc

- forme de cooperare cu unii distribuitori internationali;

- existenta unei retele proprii de distributie (numar de centre de desfacere, magazine, amplasarea in teritoriu, personal calificat,etc.);

- durata contractelor cu distribuitorii (analiza detaliata a contractelor de lunga durata, peste un an si a celor cu durata sub un an).

Piata de aprovizionare a intreprinderii se face tinand cont urmatoarele aspecte

- gruparea furnizorilor in furnizori de utilitati si furnizori de materii prime, materiale, semifabricate, etc.;

- structurarea furnizorilor, in special a celor de materii prime si materiale in functie de cantitatea si valoarea aprovizionarilor;

- stabilirea criteriile de alegere a acestora (dupa preturile practicate, dupa cantitatile aprovizionate etc.).

Analiza produselor realizate si/sau serviciilor intreprinderii ofera informatii legate de: analiza structurala a produselor realizate si a vanzarilor, analiza repartizarii vanzarilor pe ciclurile de viata a produselor/serviciilor etc.

Analiza structurala a vanzarilor pe produse si piete de desfacere se face cu scopul de a fundamenta proiectiile (estimarile) in perioada de previziune.

O latura importanta a diagnosticului vanzarilor si a productiei, o reprezinta studierea cifrei de afaceri pe stadii ale ciclului de viata al produselor.

Analiza preturilor vizeaza evidentierea aspectelor de risc legate atat de dinamica preturilor de vanzare ale firmei comparativ cu evolutia economica generala si cea a industriei, cat si corelatia intre dinamica preturilor de vanzare si cea a preturilor de aprovizionare.

Acest din urma aspect poate evidentia puterea de negociere a firmei cu furnizorii, respectiv clientii intreprinderii, fiind un aspect important in estimarea riscului afacerii.

Pe piata romaneasca de prelucrare a blanurilor si a confectiilor din blanuri naturale exista doua categorii de concurenti : producatorii locali si importatorii .

La SC IMPREX SRL, politica de realizare, comercializare si distributie a produselor, se realizeaza prin fabricarea de produse finite la comanda, functie de cerintele reale ale clientilor.

Principalul cumparator este SC TONY COMPANY TRADING SRL, societate comerciala producatoare de imbracaminte din blanuri naturale.

Sistemul de vanzare pe care il practica societatea este vanzarea cu ridicata, produsele realizate fiind niste semifabricate folosite ca materii prime in procesele de productie ale altor societati (SC TONY COMPANY TRADING SRL).

In prezent aceasta societate detine circa 40% din piata interna.

Principalii parteneri ai SC TONY COMPANY SA sunt: S.C.Carrefour SA ,S.C.Cora

SA ; S.C.Maria Elena Invest SRL, S.C.SUPER SRL , S.C.ILCOMPEL IMPEX SRL, etc .

CAPITOLUL 3

Analiza factoriala a cifrei de afaceri

Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma utilizarii factorilor economici principali

Cifra de afaceri este intr-o relatie de interdependenta cu factorii economici principali (primari) de realizare a activitatii productive, de comercializare sau de prestare a serviciilor: factorul uman (forta de munca) si factorii materiali (mijloacele fixe din dotare si resursele materiale si energetice consumate-activele circulante materiale consumate), care se manifesta prin intermediul unei componente cantitative de existenta sau de consum si prin intermediul unei componente calitative de utilizare.

Factorii economici pot fi :

1.- de tip calitativ

- productivitatea muncii

- eficienta utilizarii mijloacelor fixe

- eficienta utilizarii resurselor materiale si energetice

2.- de tip cantitativ

- numarul mediu al personalului

- valoarea medie a mijloacelor fixe

- valoarea materialelor si energiei consumate .

a) Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma factorului uman

Tabelul nr.3 - Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma factorului uman

Felul modificarii

Modificarea absoluta a cifrei de afaceri

Contributia procentuala a factorilor la formarea ritmului cifrei de afaceri

Modificarea totala a cifrei de afaceri

din care:

- influenta modificarii numarului mediu al personalului

- influenta modificarii productivitatii muncii

Notatiile utilizate in tabelul de mai sus, au urmatoarea semnificatie:

- productivitatea muncii exprimata prin cifra de afaceri care revine la o persoana angajata in realizarea produselor, comercializarea sau prestarea serviciilor;

N - numarul mediu al personalului.

Pentru a efectua analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma factorului uman, s-au luat in calcul, datele prezentate in tabelul nr .4 , in care sunt prezentate valorile pentru cifra de afaceri , cheltuielile cu personalul si numarul mediu al personalului la S.C. IMPREX S.R.L, in perioada analizata, respectiv in 2008 ( AN 0) si 2009 ( AN1).

Tabelul nr .4 - Cifra de afaceri , cheltuielile cu personalul si numarul mediu al personalului la S.C. IMPREX S.R.L

Realizari in perioada de raportare

AN 0

AN 1

Denumirea indicatorului

1.Cifra de afaceri neta (CA)

- Productia vanduta(ct.701)

- Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)

2.Cheltuieli cu personalul

3. Numarul mediu al personalului (N)

1.- Pentru anul 2008 ( AN 0), avem :

- productivitatea muncii este data de relatia :

- cifra de afaceri : CA 0 =2.478.668

- numarul mediu de personal : N 0 =10

- productivitatea muncii AN 0 = 247.867

2. - Pentru anul 2009 ( AN 1), avem :

- cifra de afaceri CA 1 =3.485.890

- numarul mediu de personal N 1 =12

- productivitatea muncii AN 1 = 290.491

Modificarea totala a cifrei de afaceri

din care:

- influenta modificarii numarului mediu al personalului este data de relatia :

∆( N) = (12-10) 247.867= 495.734

- influenta modificarii productivitatii muncii este data de relatia :

∆( W) = ( 290.491 - 247.867 ) 12 = 511.488

= 495.734 +511.448 = 1.007.182

Contributia procentuala a factorilor la formarea ritmului cifrei de afaceri

R (N) = 495.734 / 2.478.668 x 100 = 20

R(W) = 511.488 / 2.478.668 x 100 = 20

R = 3.485890 / 2.478.668 x 100 – 100 = 40

= 20 - 20 = 40.

Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma factorului uman, la SC IMPREX SRL , este prezentata in tabelul nr.5.

Tabelul nr.5 - Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma factorului uman

la SC IMPREX SRL

Felul modificarii

Modificarea absoluta a cifrei de afaceri

Contributia procentuala a factorilor la formarea ritmului cifrei de afaceri

Modificarea totala a cifrei de afaceri

din care:

1.007.182

- influenta modificarii numarului mediu al personalului

495.734

- influenta modificarii productivitatii muncii

511.488

b) Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma resurselor materiale si energetice consumate

Tabelul nr.6 - Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma resurselor materiale si energetice consumate

Felul modificarii

Modificarea absoluta

a cifrei de afaceri

Contributia procentuala a factorilor la formarea ritmului cifrei de afaceri

Modificarea totala a cifrei de afaceri

din care:

- influenta modificarii consumului total de resurse materiale si energetice

- influenta modificarii eficientei utilizarii resurselor materiale si energetice

Notatiile utilizate in tabelul de mai sus, au urmatoarea semnificatie:

CM - valoarea materialelor si energiei consumate in procesul de realizare a produselor, comercializare sau prestare a serviciilor;

- eficienta utilizarii resurselor materiale si energetice exprimata prin cifra de afaceri care revine la 1 leu resurse consumate.

Tabelul nr .7 - Cifra de afaceri , cheltuielile cu materiile prime si materiale consumabile si cheltuielile cu energia, la S.C. IMPREX S.R.L

Realizari in perioada de raportare

AN 0

AN 1

Denumirea indicatorului

1.Cifra de afaceri neta (CA)

- Productia vanduta(ct.701)

- Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)

2.Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile (ct.601,602)

Continuare tabel nr.73.Cheltuieli cu energia si apa (ct.605)

4.Cheltuieli totale cu materiile prime si materiale consumabile si energia

1.- Pentru anul 2008 ( AN 0), avem :

eficienta utilizarii resurselor materiale si energetice este data de relatia:

- cifra de afaceri : CA 0 =2.478.668

- cheltuieli cu materialele si energia : CM 0 =1.133.205 + 57.655 = 1.190.860

- eficienta utilizarii resurselor materiale si energetice : = 2,08

2. - Pentru anul 2009 ( AN 1), avem :

- cifra de afaceri CA 1 =3.485.890

- cheltuieli cu materialele si energia : CM 1 =2.776.737 + 61.392 = 2.838.129

- eficienta utilizarii resurselor materiale si energetice : = 1,23

Modificarea totala a cifrei de afaceri

din care:

- influenta modificarii consumului total de resurse materiale si energetice este data de relatia :

∆( CM) = (2.838.129- 1.190.860)x2,08 = 3.426.319

- influenta modificarii eficientei utilizarii resurselor materiale si energetice este data de relatia :

( Em) = ( 1,23- 2,08) x 2.838.129 = - 2.412.409

= 3.426.319 - 2.412.409 = 1.013.910

Contributia procentuala a factorilor la formarea ritmului cifrei de afaceri

R(CM) = 3.426.319 / 2.478.668 x 100 = 138

R(Em) = - 2.412.409 / 2.478.668 x 100 = - 97

R = 3.485890 / 2.478.668 x 100 – 100 = 40

= 138 - 97 = 41.

Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma resurselor materiale si energetice consumate, la SC IMPREX SRL , este prezentata in tabelul nr.8.

Tabelul nr.8 - Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma resurselor materiale si energetice consumate, la SC IMPREX SRL

Felul modificarii

Modificarea absoluta

a cifrei de afaceri

Contributia procentuala a factorilor la formarea ritmului cifrei de afaceri

Modificarea totala a cifrei de afaceri

din care:

- influenta modificarii consumului total de resurse materiale si energetice

3.426.319

- influenta modificarii eficientei utilizarii resurselor materiale si energetice

2.412.409

c) Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma mijloacelor fixe

Tabelul nr.9 - Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma mijloacelor fixe

Felul modificarii

Modificarea absoluta a cifrei de afaceri

Contributia procentuala a factorilor la formarea ritmului cifrei de afaceri

Modificarea totala a cifrei de afaceri

din care:

- influenta modifi- carii valorii medii a mijloacelor fixe

- influenta modifi- carii eficientei utilizarii mijloacelor fixe

Notatiile utilizate in tabelul de mai sus, au urmatoarea semnificatie:

Mf - valoarea medie a mijloacelor fixe, calculata la valoarea ramasa neamortizata;

Mfi - valoarea medie a mijloacelor fixe, calculata la valoarea de inventar, pe baza mediei cronologice,

Mf (1.I) - valoarea ramasa neamortizata a mijloacelor fixe la 1 ianuarie;

Mf (31.XII) - valoarea ramasa neamortizata a mijloacelor fixe la 31 decembrie;

Mfi (1.I) - valoarea de inventar a mijloacelor fixe la 1 ianuarie;

Mfi (1.II) - valoarea de inventar a mijloacelor fixe la 1 februarie;

s.a.m.d.

- eficienta utilizarii mijloacelor fixe exprimata prin cifra de afaceri care revine la 1 leu mijloace fixe in valoare ramasa neamortizata.

Tabelul nr .10 - Cifra de afaceri , cheltuielile cu mijloacele fixe, la S.C. IMPREX S.R.L

Realizari in perioada de raportare

AN 0

AN 1

Denumirea indicatorului

1.Cifra de afaceri neta (CA)

- Productia vanduta(ct.701)

- Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)

2.Instalatii tehnice si masini

3. Alte instalatii, utilaje

4.Total mijloace fixe (Imobilizari corporale)

1.- Pentru anul 2008 ( AN 0), avem :

eficienta utilizarii mijloacelor fixe este data de relatia: 

- cifra de afaceri : CA 0 =2.478.668

- cheltuieli cu mijloacele fixe : Mf 0 = 1.238.809 + 53.785 = 1.292.594

- eficienta utilizarii mijloacelor fixe : = 1,92

2. - Pentru anul 2009 ( AN 1), avem :

- cifra de afaceri CA 1 =3.485.890

- cheltuieli cu mijloacele fixe : Mf 1 = 1.192.614 + 120.989 = 1.313.603

- eficienta utilizarii mijloacelor fixe : = 2,65

Modificarea totala a cifrei de afaceri

din care:

- influenta modificarii valorii medii a mijloacelor fixe este data de relatia :

∆( Mf) = (1.313.603 - 1.292.594)x 1,92 = 40.337

- influenta modificarii eficientei utilizarii mijloacelor fixe este data de relatia :

( Ef) = ( 2,65- 1,92) x 1.313.603 = 958.930

∆ = 3.485.890 – 2.478.668 = 1.007.222

= 40.337 + 958.930 = 999.267

Contributia procentuala a factorilor la formarea ritmului cifrei de afaceri

R(Mf) = 40.337 / 2.478.668 x 100 = 1,62

R(Ef) = 958.930 / 2.478.668 x 100 = 38,68

R = 3.485890 / 2.478.668 x 100 – 100 = 40

= 38,68 + 1,62 = 40.

Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma mijloacelor fixe, la SC IMPREX SRL , este prezentata in tabelul nr.11.

Tabelul nr.11 - Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma mijloacelor fixe, la SC IMPREX SRL

Felul modificarii

Modificarea absoluta a cifrei de afaceri

Contributia procentuala a factorilor la formarea ritmului cifrei de afaceri

Modificarea totala a cifrei de afaceri

din care:

- influenta modifi- carii valorii medii a mijloacelor fixe

40.337

- influenta modifi- carii eficientei utilizarii mijloacelor fixe

CAPITOLUL 4

Analiza consecintei modificarii cifrei de afaceri asupra principalilor indicatori economico-financiari ai firmei

Analiza cifrei de afaceri prin intermediul volumului factorilor economici principali (primari) care au participat la realizarea activitatilor economice si a eficientei utilizarii acestora, asa cum rezulta din modelele a,b,c, prezentate la capitolul 3, ne ofera posibilitatea sa definim tipul de activitate desfasurata de agentul economic studiat.

Se poate analiza activitatea desfasurata de agentul economic prin intermediul urmatoarelor comparatii:

Daca modificarile cifrei de afaceri ca urmare a influentei factorilor de tip calitativ [ si ] sunt superioare modificarilor explicate prin factorii de tip cantitativ [ si ] se apreciaza ca activitatea agentului economic are un curs preponderent intensiv, cu efecte pozitive asupra nivelului relativ al cheltuielilor de exploatare si respectiv asupra performantelor financiare.

In cazul unor inegalitati in favoarea modificarilor cifrei de afaceri prin participarea unui volum sporit al factorilor economici principali (primari) se apreciaza ca activitatea pe care o desfasoara agentul economic este de tip extensiv.

Analiza cifrei de afaceri prin intermediul volumului factorilor economici principali, la

SC IMPREX SRL s-a efectuat dupa urmatoarele modele :

a) Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma factorului uman

In acest caz, modificarile cifrei de afaceri ca urmare a influentei factorului de tip calitativ -productivitatea muncii sunt superioare modificarilor explicate prin factorul de tip cantitativ - numarul mediu al personalului .

>

= 511.448

= 495.734

Se apreciaza ca activitatea agentului economic are un curs intensiv, prin prisma factorului uman.

b) Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma resurselor materiale si energetice consumate

In acest caz, modificarile cifrei de afaceri ca urmare a influentei factorului de tip calitativ - eficienta utilizarii resurselor materiale si energetice sunt inferioare modificarilor explicate prin factorul de tip cantitativ - valoarea materialelor si energiei consumate .

<

= 3.426.319

= - 2.412.409

Se apreciaza ca activitatea agentului economic are un curs extensiv, prin prisma resurselor materiale si energetice consumate.

c) Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma mijloacelor fixe

In acest caz, modificarile cifrei de afaceri ca urmare a influentei factorului de tip calitativ - eficienta utilizarii mijloacelor fixe sunt superioare modificarilor explicate prin factorul de tip cantitativ - valoarea medie a mijloacelor fixe .

>

= 958.930

= 40.337

Se apreciaza ca activitatea agentului economic are un curs intensiv, prin prisma mijloacelor fixe.

Deci, activitatea agentului economic are un curs preponderent intensiv, cu efecte pozitive asupra nivelului relativ al cheltuielilor de exploatare si respectiv asupra performantelor financiare.

Concluzii si aprecieri

Analiza economico-financiara se executa cu scopul de a cunoaste starea economico-financiara a unui agent economic, folosind metode adecvate si indicatori specifici in vederea individualizarii si dimensionarii factorilor si cauzelor cu actiune pozitiva sau negativa, care au determinat o anumita conditie economico-financiara, precum si reglarea prin diferite decizii, a echilibrului functional dintre nevoile curente si resursele implicate in activitatea desfasurata a agentului economic.

Pentru a analiza activitatea de productie si comercializare se utilizeaza cifra de afaceri (CA), unul din cei mai importanti indicatori valorici, care cuprinde: veniturile din vanzarea marfurilor si a productiei vandute inclusiv contravaloarea serviciilor prestate intr-o perioada determinata.

Analiza cifrei de afaceri la S.C. IMPREX S.R.L.,Bucuresti s-a efectuat pe baza datelor furnizate prin intermediul documentelor : Bilantul contabil si Contul de rezultate, pentru perioada analizata ( anii 2008 - 2009 ) si s-au stabilit urmatoarele concluzii :

1.- S-au efectuat analize comparative privind relatiile de proportionalitate dintre principalii indicatori economici , care au furnizat informatii asupra unor laturi ale eficientei activitatii desfasurate de agentul economic.

2.- La SC IMPREX SRL s-au studiat urmatoarele relatiile de proportionalitate dintre indicatorii economici:

a)- analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica numarului mediu al personalului, (ICA) > (IN) , care demonstreaza o crestere a eficientei utilizarii fortei de munca exprimata prin sporirea productivitatii muncii valorice, respectiv a veniturilor realizate din activitatea economica de un salariat;

b) - analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica valorii medii a mijloacelor fixe, (ICA) > (IMf) , care demonstreaza o crestere a eficientei utilizarii mijloacelor fixe, in perioada analizata comparativ cu perioada de baza;

c) - analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica consumurilor de resurse materiale si energetice, (ICA) < ( ICM ) , care demonstreaza o scadere a eficientei utilizarii resurselor materiale si energetice, in perioada analizata comparativ cu perioada de baza.

3.- Cifra de afaceri este intr-o relatie de interdependenta cu factorii economici principali (primari) de realizare a activitatii productive, de comercializare sau de prestare a serviciilor: factorul uman (forta de munca) si factorii materiali (mijloacele fixe din dotare si resursele materiale si energetice consumate-activele circulante materiale consumate), care se manifesta prin intermediul unei componente cantitative de existenta sau de consum si prin intermediul unei componente calitative de utilizare. Factorii economici pot fi :

- de tip calitativ - productivitatea muncii ; eficienta utilizarii mijloacelor fixe ; eficienta utilizarii resurselor materiale si energetice ;

- de tip cantitativ - numarul mediu al personalului ; valoarea medie a mijloacelor fixe ; valoarea materialelor si energiei consumate .

4.- Analiza cifrei de afaceri prin intermediul volumului factorilor economici principali, la

SC IMPREX SRL s-a efectuat dupa urmatoarele modele :

a) analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma factorului uman; in acest caz, modificarile cifrei de afaceri ca urmare a influentei factorului de tip calitativ -productivitatea muncii sunt superioare modificarilor explicate prin factorul de tip cantitativ - numarul mediu al personalului ; > si se apreciaza ca activitatea agentului economic are un curs intensiv, prin prisma factorului uman;

b) analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma resurselor materiale si energetice consumate ; in acest caz, modificarile cifrei de afaceri ca urmare a influentei factorului de tip calitativ - eficienta utilizarii resurselor materiale si energetice sunt inferioare modificarilor explicate prin factorul de tip cantitativ - valoarea materialelor si energiei consumate ; < si se apreciaza ca activitatea agentului economic are un curs extensiv, prin prisma resurselor materiale si energetice consumate;

c) analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma mijloacelor fixe; in acest caz, modificarile cifrei de afaceri ca urmare a influentei factorului de tip calitativ - eficienta utilizarii mijloacelor fixe sunt superioare modificarilor explicate prin factorul de tip cantitativ - valoarea medie a mijloacelor fixe ; > si se apreciaza ca activitatea agentului economic are un curs intensiv, prin prisma mijloacelor fixe.

Deci, activitatea agentului economic are un curs preponderent intensiv, cu efecte pozitive asupra nivelului relativ al cheltuielilor de exploatare si respectiv asupra performantelor financiare.

5.- Cifra de afaceri neta a agentului economic,SC IMPREX SRL, in perioada raportata, 2008 -2009, a crescut cu 1.007.222 lei , respectiv cu aprox. 29 %.

Cifra de afaceri neta a agentului economic, in perioada raportata are un caracter dinamic.

La SC IMPREX SRL, politica de realizare, comercializare si distributie a produselor, se realizeaza prin fabricarea de produse finite la comanda, functie de cerintele reale ale clientilor. Principalul cumparator este SC TONY COMPANY TRADING SRL, societate comerciala producatoare de imbracaminte din blanuri naturale.

In prezent aceasta societate detine circa 40% din piata interna.

Principalii parteneri ai SC TONY COMPANY SA sunt: S.C.Carrefour SA ,S.C.Cora

SA ; S.C.Maria Elena Invest SRL, S.C.SUPER SRL , S.C.ILCOMPEL IMPEX SRL, etc .

Agentul economic, SC IMPREX SRL si-a propus sa ofere pietei, produse de o calitate superioara , de nivelul celor realizate si comercializate in UE.

Masuri propuse pentru imbunatatirea activitatii de productie si comercializare

a intreprinderii :

1. - realizarea de produse care sa respecte cerinte tehnice suplimentare care sa satisfaca exigentele tot mai mari ale clientilor;

2. - rentabilizarea activitatii de productie care sa permita optinerea de produse cu preturi competitive;

3. - realizarea de noi investitii in utilaje si tehnologie performanta precum si protejarea mediului;

4. - imbunatitrea actvitatii de promovare, alocarea de fonduri pentru mediatizarea si promovarea firmei, prin actiuni de publicitate si reclama sustinuta;

5. - efectuarea de studii de piata, pentru obtinerea de informatii privind, produsele noi introduse si cele retrase de pe piata de catre firmele concurente;

6. - realizarea unei game sortimentale mai mari;

7. - aplicarea unor noi metode de distributie (creearea unui departament de marketing);

8. - analizarea ciclului de viata a produselor;

9. - imbunatatirea comunicarii cu mediul economic de afaceri;

10. - dezvoltarea activitatii de cercetare si inovare.

BIBLIOGRAFIE

Nr.crt

Autor(i)

Titlul lucrarii

Editura

Anul aparitiei

Anca Gheorghiu

Nicolae Mihailescu

Corina Maria Ene

Daniela Niculescu

Teste grila pentru examenul de licenta - Universitatea „HYPERION ” Bucuresti

Victor,

Bucuresti

Anda Gheorghiu

Bazele contabilitatii. Note de curs- Universitatea „HYPERION

Anda Gheoghiu

Marketing .Note de curs- Universitatea „HYPERION”

Anca Gheorghiu

Corina Ene

Cristina Burghelea

Gestiunea financiara a intreprinderii. Note de curs- Universitatea „HYPERION

Nicolae Mihailescu

Analiza economico-financiara. Note de curs- Universitatea „HYPERION”

Anda Gheoghiu

Marketing .Note de curs- Universitatea „HYPERION”

Ana-Maria Grigore

Management .Note de curs- Universitatea „HYPERION

Daniela Niculescu

Microeconomie.Note de curs- Universitatea „HYPERION

Ion Sandulescu

Planul de afaceri- GHID PRACTIC

C.H.Beck.BucurestiIsfanescu A.,Robu V., Anghel I., Stan S.

Ghid practic de evaluare a intreprinderii

Tribuna Economica Bucuresti

Mihailescu N.

Analiza activitatii economico-financiara

Victor,

Bucuresti

S. S. Maier

Tehnologia prelucrarii blanurilor. Note de curs. – Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” , Iasi

F.Scarlat

Bilant SC IMPREX SRL

F.Scarlat

Bilant SC IMPREX SRL

F.Scarlat

Balanta SC IMPREX SRL

F.Scarlat

Balanta SC IMPREX SRL

F.Scarlat

Plan de afaceri pentru achizitii utilaje la SC IMPREX SRL

R.A.Tonea

Manual de prezentare produse realizate la SC TONI TRADING COMPANY SA

Colectia Prospecte – Materiale ecologice, TFL

Colectia Prospecte – Materiale ecologice, Trumpler

ANEXE

Anexa nr. 1 BILANTUL PRESCURTAT

SOLD LA

Denumirea indicatorului

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizari necorporale (ct.205+208+231+280)

II. Imobilizari corporale (ct.205+208+211+213+214+231+281)

III. Imobilizari financiare (ct.267)

Total active imobilizate

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

II. Creante (

III. Investitii pe termen scurt (5113)

IV. Casa si conturi la banci (5112+512+531)

TOTAL ACTIVE CRICULANTE

C. CHELTUIELI IN AVANS

D. DATORII pana la un an

E. Active circulante nete/datorii curente nete

F. TOTAL ACTIVE –DATORI CURENTE

G. DATORII > de 1 an (

H. PROVIZIOANE

I. VENIT IN AVANS

J. CAPITAL SI REZERVE

- Capital subscris varsat

- Capital subscris nevarsat

II. PRIME DE CAPITAL (ct.

III. REZERVE DIN REEVALUARE

IV. REZERVE

V. PROFIT REPORTAT(

VI. VENITUL A EXERCITIULUI FINANCIAR

Repartizarea profitului

CAPITALURI PROPRII – TOTAL

ANEXE

Anexa nr. 2 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Realizari in perioada de raportare

Denumirea indicatorului

1.Cifra de afaceri neta

Productia vanduta

Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)

Alte venituri din exploatare

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE

Cheltuilei cu materiile prime si materiale consumabile

Alte cheltuilei materiale

Alte chletuieli externe cu energia si apa

Cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli cu personalul din care

a) Salarii si indeminzatii

b)cheltulei cu asigurarile si protectia sociala

7. Ajustari de valaore privin imobilizarile necorporale si corporale

A) Cheltuieli

8. Alte cheltuieli de exploatare

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active edate

TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE

PROFIT DIN EXPLOATARE

Venituri din dobanzi

Alte venituri financiare

TOTAL VENITURI FINANCIARE

Cheltuieli privind dobanzile

Alte cheltuieli financiare

TOTAL CHELTUIELI FINAINCIARE

Profit sau pierdere financiara

Profit sau pierderea curenta

VENITURI TOTALE

CHELTUIELI TOTALE

Profit brut

Impozitul pe profit

Profit net

ANEXE

Anexa nr. 3 LISTA UTILAJELOR EXISTENTE LA

SC IMPREX SRL

Nr.crt.

Denumire utilaj

Butoi rotativ stejar

Haspel

Butoi vopsit Vallero cu Laborator

Masina egalizat Rizzi

Masina de stoluit

Masina de polizat

Masina tuns-pieptanat

Masina CARTIGLIANO 3 Capete Model 3H3200

Linie de spalat si uscat piele FRATELLI

Uscator Carrara

Butoi Valcuit

Presa calcat piei Mostardini

ANEXE

Anexa nr. 4 SEMIFABRICATE DE BLANURI NATURALE REALIZATE LA SC IMPREX SRL

Blanuri de nurca Blanuri de vulpe

Blanuri de ovine

Blanuri de ovine

ANEXE

Anexa nr. 5 MODELE DE CONFECTII DIN BLANURI NATURALE
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu