Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » economie » finante banci
Proiect finante si administratie publicᾸ europeanᾸ - ‘’asii curᾸteniei’’

Proiect finante si administratie publicᾸ europeanᾸ - ‘’asii curᾸteniei’’UNIVERSITATEA ‘’AL. I. CUZA’’

SCOALA DE STUDII POSTUNIVERSITARE FIBAS

FINANTE SI ADMINISTRATIE PUBLIC EUROPEANPROIECT

‘’ASII CUR TENIEI’’

I. CONCEPEREA PROIECTULUI

Context

a.  Ideea proiectului, problema ce se doreste a fi rezolvata.

Activitatea economica a municipiului Vaslui este concentrata in special in intreprinderi textile si de produse alimentare (preparate din carne, produse lactate si branzeturi, ulei, produse de panificatie). Exista, de asemenea, operatori economici activi in domeniile industriei mecanice, al aparatelor de masura si control, al confectiilor metalice si constructiilor. IMM -urile constituie un segment important al economiei municipiului. Majoritatea se ocupa cu comertul (51%); restul sunt active in industrie (33%), servicii (11%) si agricultura (5%).

In municipiul Vaslui nu exista insa nici o firma care sa ofere servicii profesionale de curatenie si menaj, desi mentinerea unui mediu curat si impecabil de munca, prezinta o importanta deosebita.

Proiectul de investitii “ASII CURATENIEI” urmareste valorificarea resurselor umane si a resurselor tehnologice de ultima generatie pentru a oferi clientilor din Vaslui ceea ce le lipseste: servicii profesionale de curatenie si menaj.

b.  Descrierea solicitantului de fonduri

Numele organizatiei solicitante si datele de contact ale acesteia

Tipul organizatiei si obiectul de activitate

Aria de interes/de operare a organizatiei

Misiunea organizatiei

Echipa de conducere si experienta in domeniul proiectelor, daca este cazul

Denumire legala completa:

SC CLEAN EXPERT SRL

Statutul legal:

Societate cu raspundere limitata, capital privat

Numarul de inregistrare la Registrul Comertului:

J/37/525/2008

Codul Fiscal:

RO 13486825

Adresa oficiala:

Str. Stefan cel Mare, bl. 94, 2A

Reprezentant:

ANDREI DANIEL

Telefon nr.:

Adresa e-mail:

cleanexpert@yahoo.com

Firma a fost infiintata in decembrie 2008, cu un obiect de activitate diferit de cel actual; firma apartine asociatului unic Andrei Daniel. De la obiectul de activitate Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare (4719), s-a trecut la Alte activitati de servicii (9609). Acest lucru s-a realizat pe baza Certificatului de inscriere mentiuni, inscrisa in Registrul Comertului la data de 05.01.2009, in baza incheierii judecatorului delegat.

Prin modificarea obiectului de activitate ne-am propus sa oferim servicii profesionale de curatenie si intretinere pentru companii, firme, birouri, locuinte, vile, magazine, hoteluri, banci si institutii din municipiul Vaslui. Constientizam ca intr-o lume agitata, managementul timpului este foarte important, astfel serviciile noastre au un fundament de cunoastere si de intelegere a dorintelor si nevoilor clientilor. Raspundem cu promtitudine tuturor cerintelor in materie de curatenie, acordand solutii eficiente, seriozitate, rapiditate si flexibilitate. In plus, dorim sa oferim servicii de calitate, tinand cont de raportul rezultate/pret.

Lista membrilor echipei de conducere a intreprinderii

Nume

Profesie

Functia

Andrei Daniel

Economist

Administrator

Marin Ilona

Ecopnomist

Consultant financiar

c.   Descrirea liniei de finantare selectate

Programul de finantare ales este “Programul Operational Regional 2007-2013”, Axa prioritara 4 „Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, Domeniul de interventie 4.3. „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”.

Regio sprijina dezvoltarea microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care utilizeaza potentialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). Mai mult, microintreprinderile vor fi incurajate sa utilizeze noi tehnologii, echipamente IT, avand un rol primordial in cresterea competitivitatii si productivitatii.

Finantarea microintreprinderilor are ca scop sprijinirea continuarii procesului de restructurare si redresare economica a zonelor aflate in declin, indeosebi a oraselor mici si mijlocii, intrucat acestea creeaza locuri de munca si au flexibilitatea necesara sa se adapteze cerintelor unei economii de piata dinamice.

Solicitantul eligibil, in sensul acestei cereri de proiecte, reprezinta entitatea care indeplineste criteriile:

Solicitantul este societate comerciala sau societate cooperativa, care se incadreaza in categoria microintreprinderilor. Sucursalele, agentiile, reprezentantele sau alte unitati fara personalitate juridica nu sunt eligibile.

Domeniul de activitate in care se realizeaza investitia Regio finanteaza investitii numai in anumite domenii de activitate La momentul depunerii cererii de finantare, Solicitantul trebuie sa aiba deja inscris in actul constitutiv domeniul de activitate eligibil in care doreste sa realizeze investitia/proiectul pentru care solicita finantare, indiferent daca acesta reprezinta activitatea principala sau secundara a intreprinderii.

Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral si a obtinut profit din exploatare in anul fiscal precedent datei de depunere a cererii de finantare.

Solicitantul are capacitatea financiara de a implementa proiectul. Solicitantul are capacitatea de a asigura contributia proprie de minimum 30,00% din valoarea eligibila a proiectului si finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul.

Regio finanteaza doar anumite tipuri de investitii (denumite activitati eligibile), in cadrul proiectului, care conduc la dezvoltarea microintreprinderii:

Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne pentru activitatea de productie, prestare servicii, constructii a microintreprinderii

Achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software);

Construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii ale microintreprinderii. Pentru modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii ale microintreprinderii nu sunt considerate eligibile lucrarile de mentenanta sau reparatii.

Proiectul propus trebuie sa includa una sau mai multe din activitatile de mai sus.

Cheltuielile considerate eligibile pentru cofinantare trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii:

Sa fie efectiv platite dupa data intrarii in vigoare a contractului de finantare

Sa fie insotite de documente justificative,

Sa fie in conformitate cu prevederile Contractului de finantare,

Sa fie in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si comunitare,

Sa fie in legatura directa cu activitatile propuse in proiect si necesare pentru desfasurarea proiectului

Sa fie mentionate in lista cheltuielilor eligibile

o  Cheltuieli cu constructii si instalatii

o  Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente si tehnologii noi pentru dotari de specialitate in vederea desfasurarii activitatilor de prestare de servicii ale microintreprinderilor:

o  Cheltuieli cu achizitionarea sistemelor IT (inclusiv a programelor informatice)

o  Cheltuielile cu servicii de consultanta, in limita a 5% din valoarea totala eligibila a proiectului. In aceasta categorie sunt eligibile cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:

o  Cheltuieli aferente activitatilor de audit si de publicitate si informare, cu respectarea prevederilor contractului de finantare.

o  Cheltuielile diverse si neprevazute se considera eligibile doar in limita a 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli cu constructii si instalatii, cu achizitionarea de echipamente si tehnologii noi sau cu achizitionarea sistemelor IT, in functie de natura si complexitatea lucrarilor.

Orice cheltuiala care nu se regaseste in categoriile de cheltuieli eligibile, conform ordinului, va fi considerata drept cheltuiala neeligibila pentru cofinantare prin POR.

Titlul proiectului:

“ ASII CURATENIEI”

Localizarea:   VASLUI

Judet :Vaslui

Regiune: Moldova

Oras: Vaslui

Suma solicitata de la finantator:

Total costuri elegibile ale proiectului

Suma solicitata de la finantator

% din costul total al proiectului

48.373 euro

33.861 euro

Justificarea ideii proiectului

a)     Prezentarea problemei, a cauzelor care au generat-o, a efectelor ca ar putea sa se perpetueze prin nerezolvarea problemei ( se va apela la date statistice, se va preciza localizarea geografica sau institutionala, astfel incat din descriere sa rezulte solutia de rezolvare, ale cui sunt nevoile). De asemenea, se va realiza o analiza SWOT, astfel incat sa fie evidentiate punctele tari si punctele slabe percepute in zona/domeniu, oportunitatile si amenintarile.

Economia judetului Vaslui are un caracter predominant agrar, datorita, in primul rand, suprafetei mari de teren agricol, si numarului ridicat de persoane care locuiesc in mediul rural si se ocupa cu agricultura. Cea mai importanta ramura industriala este industria usoara: tesaturi, confectii, tricotaje, incaltaminte. In industria usoara lucreaza majoritatea femeilor din zona. Alte produse reprezentative pentru judet sunt rulmentii, aparatele de masura si control, mobila, produsele alimentare.

Piata serviciilor in municipiul Vaslui reprezinta doar 9.89 % din activitatea economica a orasului, iar forta de munca ocupata in acest domeniu este de doar 6 %. Datorita orientarii industriei locale, dar si disponibilizarilor care au avut loc ca urmare a restructurarii fostelor intreprinderi de stat, in Vaslui exista un disponibil de forta de munca ieftina si cu un nivel inalt de calificare ce poate fi recrutat pentru servicii profesionale de curatenie si menaj. In prezent, in municipiul Vaslui nu exista nici o firma care sa ofere servicii profesionale de curatenie si menaj.

Proiectul de investitii “ASII CURATENIEI” urmareste crearea unei echipe specializate care sa ofere clientilor servicii de calitate in domeniul curateniei. Proiectul propus are un grad de importanta deosebit deoarece ofera profesionalism, calitate a serviciilor si seriozitate.

Daca proiectul nu ar putea fi implementat, piata acestor servicii va ramane in continuare sub influenta calitatii indoielnice si a costurilor mult prea mari, intrucat clientii carora le vom oferi serviciile noastre, in prezent, nu dispun de personal calificat si nici de utilaje moderne.

In plus, prin proiect se poate stimula initiativa dezvoltarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, microintreprinderi si intreprinderi individuale, cu impact asupra dezvoltarii mediului de afaceri local.

b)     Prezentarea modului in care proiectul se incadreaza in prioritatile si obiectivele liniei de finantare selectata, pe baza descrierilor de la punctul anterior si a datelor furnizate in context.

Proiectul “ASII CURATENIEI”, prin obiectivele pe care le propune se incadreaza in obiectivul general al Programului Operational Regional – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor, respectiv sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor prestatoare de servicii care utilizeaza potentialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). Mai mult, microintreprinderile vor fi incurajate sa utilizeze noi tehnologii, echipamente IT, avand un rol primordial in cresterea competitivitatii si productivitatii. Astfel, obiectivele pe termen lung si obiectivele pe termen scurt urmaresc cresterea potentialului economic al orasului Vaslui, prin posibilitatile de multiplicare a proiectului, ce constau, in primul rand, in dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, microintreprinderi si intreprinderi individuale, plecand de la exemplul proiectului propus. Cu alte cuvinte, se poate demonstra prin proiect ca investind in tehnologie moderna, care nu presupune costuri prea ridicate, folosind forta de munca a orasului si care sa respecte standardele de firma, se pot obtine rezultate profitabile, cu efecte directe asupra dezvoltarii economice a zonei.

c)     Gradul de originalitate/inovare. Prezentarea va include elementele originale vizate, va sublinia importanta lor pentru domeniu/organizatie/comunitate, plecand de la eventualele proiecte implementate deja, experientele sau bunele practici ale altor proiecte si aratand ce s-ar putea dezvolta mai departe.Proiectul prezinta elemente inovatoare din punctul de vedere al noutatii serviciului in mediul economic al orasului. Prezinta importanta deosebita pentru economia orasului, intrucat firma se alatura firmelor de pe piata serviciilor marind astfel procentul acestora in mediul de afaceri al orasului si largeste totodat sfera serviciilor existente. Ofera noi locuri de munca, dar si o alta orientare a fortei de munca.

Scop, obiective si jaloane. Grupuri tinta

a)   Se va identifica si defini scopul proiectului, avand in vedere ca el trebuie sa fie clar formulat, din el sa rezulte ce se poate rezolva din problema identificata si ce nu poate fi rezolvat, cand si cui se adreseaza proiectul.

Proiectul “ASII CUR TENIEI” ȋsi propune sa ofere municipiul Vaslui o firma specializata de curatenie si menaj. Echipa Clean Expert este dinamica si eficienta si presteaza servicii de curatenie cu profesionalism, seriozitate si rigurozitate. Echipamentele folosite sunt profesioniste, iar metodele folosite sunt flexibile, ȋn functie de cerintele fiecarui client. SC CLEAN EXPERT SRL se adreseaza, ȋn principal, clientilor persoane juridice, dar ȋn functie de solicitari ne vom ȋndrepta atentia si spre solicitarile venite din partea clientilor persoane fizice.

b)   Se vor stabili obeictivele pe termen mediu si lung, precum si obiectivele pe termen scurt ale proiectului. Pentru obiectivele pe termen scurt, precizati care sunt cantitative si care sunt calitative. Obiectivele vor fi descrise astfel incat sa rezulte foarte clar incadrarea lor in obiectivele si prioritatile liniei de finantare, prin justificarea incadrarii.

Obiectivele proiectului se ȋncadreaza, pe de o parte, ȋn strategia de dezvoltare a solicitantului, iar pe de alta parte vine ȋn ȋntampinarea obiectivelor programului.

In functie de termenul de realizare si de modul de cuantificare a rezultatelor, obiectivele prinicipale ale proiectului sunt urmatoarele:

A.      Obiective pe termen lung

A.1. Participarea la dezvoltarea economica a regiunii, ca urmare a dezvoltarii microȋntreprinderilor.

A.2. Extinderea ariei de activitate prin ȋndreptarea catre clienti din tot judetul Vaslui si apoi si catre alte centre ale regiunii Moldova.

B.      Obiective pe termen scurt

Obiective cantitative:

B.1. Introducerea de tehnologie moderna pentru oferirea serviciilor profesionale de ȋnalta calitate.

B.2. Atragerea de forta de munca calificata si necalificata, care va fi formata ȋn sensul respectarii standardelor de calitate.

B.3. Dezvoltarea unei retele proprii de instruire si calificare ȋn domeniu.

Obiective calitative:

B.4. Introducerea standardelor de calitate impuse de Reglementarile nationale si internationale de calitate.

B.5. Crearea si impunerea numelui de firma (brand name) pe piata Moldovei.

B.6. Cresterea capacitatii firmei prin valorificarea potentialului economic existent la nivelul zonei, participarea la dezvoltarea pietei serviciilor ȋn acest domeniu.

c)   Pe baza obiectivelor pe termen scurt, se vor formula si jaloanele proiectului, vazute ca rezultate intermediare ale acestuia. Jaloanele se vor stabili la nivel de proeict, plecand de la scop, sau pe fiecare obiectiv pe termen scurt. Obiectivele si jaloanele vor sta la baza descompunerii proiectului in activitati si subactivitati precum si a stabilirii indicatorilor de masurare a evolutiei si finalizarii proiectului.

Dotarea sediului cu echipamente si utilaje adecvate.

Formarea echipei de lucratori.

Formarea unei echipe de traineri.

Sistem de calitate recunoscut la nivelul standardelor nationale si internationale.

Nume de firma recunoscut. Clienti atrasi prin calitatea serviciilor prestate.

Activitate monitorizata si evaluata pe parcurs si la final pentru determinarea nivelului de profitabilitate a firmei.

d)   Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tinta, beneficiarilor indirecti. Se va urmari cuantificarea numerica, localizarea geografica, caracteristicile demografice, nevoile percepute, impactul proiectului asupra nevoilor identificate si modul de satisfacere a lor, separat pentru fiecare categorie.

Pentru ȋnceput firma ȋsi va desfasura activitatea ȋn municipiul Vaslui pentru a oferi servicii profesionale de curatenie.

Beneficiari directi:

Institutii hoteliere si moteliere: 7

Sucursale si agentii bancare: 18

Centre comerciale: 5

Institutii publice: 4

Centru de afaceri:1

Beneficiarii indirecti sunt clientii institutiilor mai sus mentionate care vor fi multumiti de calitatea serviciilor oferite de noi, si asa cum urmarim sa ne orientam serviciile si catre clienti particulari persoane fizice.

II.            PLANIFICAREA PROIECTULUI

Descrierea detaliata a activitatilor (maxim 9 pagini)

a) Se vor denumi si descrie detaliat activitatile care vor conduce la obtinerea jaloanelor si atingerea obiectivelor pe termen scurt. Activitatile se vor descompune in subactivitati, respectand regulile din suportul de curs. Descrierea va include si posibile solutii tehnice, eventuale justificari economice pentru solutia selectata.

La descompunerea proiectului pe activitati/subactivitati se vor avea in vedere cele trei tipuri majore de activitati:

  • de pregatire a conditiilor de implementare a proiectului (de exemplu, achizitiile de echipamente necesare, obtinerea de autorizatii, pregatirea personalului);
  • de implementare propriu-zisa (de exemplu, derularea actiunilor sociale, organizarea de mobilitati, implementarea si exploatarea de software, efectuare campanii de promovare);
  • activitatile de monitorizare pe parcursul proiectului si de evaluare interna.

Nota: In acest capitol, primele doua tipuri de activitati – pregatirea conditiilor de implementare a proiectului si implementarea propriu-zisa, vor fi denumite si descrise detaliat (inclusiv prin descompunere in subactivitati), iar cele de monitorizare si evaluare interna vor fi doar enumerate si descompuse in subactivitati, descrierea detaliata a lor fiind realizata in capitolul III).

b) In functie de durata si complexitatea activitatilor/subactivitatilor se vor stabili si principalele categorii de resurse estimate a fi utilizate. Daca este cazul, se va specifica si rolul fiecarui partener, asociat sau subcontractant, in cadrul activitatilor.

Nota: se va folosi structura de descompunere pe lucrari (WBS) indiferent de varianta de reprezentare a acesteia (vezi suportul de curs), atat pentru activitatile, cat si pentru resursele proiectului.

Activitatea 1: Pregatirea sediului firmei, prin compartimentarea unui spatiu de 200 mp. Pentru realizarea acestei activitati se va apela la subcontractarea unor firme specializate.

Intocmirea specificatiilor pentru cererile de oferta (termenii de referinta sau caietul de sarcini.

Lansarea anuntului ȋn presa pentru organizarea licitatiei.

Organizarea licitatiei.

Primirea ofertelor.

Selectarea firmei specializate ȋn conformitate cu criteriile de selectie stabilite.

ȋncheierea si semnarea subcontractului.

Amenajarea spatiului.

Efectuarea receptiei cantitative si calitative a lucrarilor efectuate.

Activitatea 2: Achizitionarea mobilierului, echipamentelor, utilajelor si materialelor necesare, ȋn conformitate cu specificatiile stabilite ȋn „Conditiile generale”. Echipamentele si utilajele vor fi achizitionate dintr-o tara a Uniunii Europene, respectand astfel criteriile stabilite prin programul de finantare nerambursabila. O parte din echipamente vor fi finantate prin proiect, iar o parte din resurse proprii.

Documentare pentru gasirea de potentiali furnizori de echipamente.

Intocmirea specificatiilor pentru cererile de oferta ( termenii de referinta sau caietul de sarcini).

Transmiterea cererilor de oferta la potentialii furnizori identificati.

Primirea ofertelor.

Selectarea firmei/firmelor specializate, ȋn conformitate cu criteriile de selectie stabilite.

Incheierea si semnarea contractului/contractelor de achizitie.

Efectuarea receptiei cantitative si calitative a echipamentelor, utilajelor, mobilierului si materialelor achizitionate.

Montarea si darea ȋn folosinta a echipamentelor, utilajelor, materialelor si mobilierului.

Resurse solicitate de activitate: cataloage online sau cataloage obisnuite de echipamente si utilaje specifice, personal pentru organizarea licitatiei, transport utilaje de la vama la locul de montare, personal pentru receptia echipamentelor/utilajelor, personal pentru montarea echipamentelor/utilajelor.

Activitatea 3: Stabilirea fiselor de post pentru personal. Schema de personal va cuprinde 2 posturi pentru personal administrativ (manager si responsabil financiar, consultant si sofer) si 7 posturi pentru lucratori calificati.

Resursele solicitate de activitate: personal pentru conceperea fiselor de post, consumabile.

Activitatea 4: Selectarea personalului necesar, stabilit ȋn schema de personal. Selectarea se va face pe baza criteriilor de competenta ȋn cazul personalului calificat. Pentru personalul necalificat se va urmari drept criteriu recomandarile de la ultimul loc de munca, disponibilitatea de a lucra ȋn echipa. Selectarea se va face fara a face diferente de religie, sex, rasa sau origine etnica.

4.1 Stabilirea conditiilor si criteriilor de depunere a dosarelor de candidatura.

4.2 Efectuarea anuntului public pentru scoaterea posturilor la concurs.

4.3 Primirea dosarelor potentialilor interesati.

4.4 Selectarea dosarelor si pastrarea celor care respecta criteriile si conditiile impuse.

4.5 Anuntarea candidatilor ale caror dosare au fost selectate si a datei de organizare a concursului de ocupare a posturilor.

4.6 Anuntarea candidatilor ale caror dosare au fost respinse, incluse in prezentarea motivelor.

4.7 Organizarea concursului si a interviului.

4.8 Selectarea celor care raspund criteriilor si conditiilor impuse.

Incheierea contractelor individuale de munca.

4.10 Asigurarea instruirii la locul de munca a persoanelor selectate necalificate.

Resurse solicitate de activitate: anunturi ȋn presa, persoana pentru primirea dosarelor, comisie pentru selectarea dosarelor, desfasurarea concursului si pentru interviu, un birou pentru desfasurarea concursului si a interviurilor, consumabile, cheltuieli de protocol.

Activitatea 5: Pregatirea informatiilor pentru obtinerea certificatelor de calitate.

5.1 Culegerea informatiilor despre criteriile de acreditare.

5.2 Intocmirea documentatiei de obtinere a acreditarii.

Resurse solicitate de activitate: surse de date si legislatia ȋn vigoare nationala, europeana si internationala, personal specializat, alte cheltuieli de regie.

Activitatea 6: Obtinerea certificatelor de calitate si recunoasterea standardelor presupune depunerea documentatiei si primirea acreditarii.

6.1 Expertizarea dosarelor cu documentatia pentru acreditare.

6.2 Depunerea dosarelor la autoritatile de specialitate.

6.3 Primirea certificatelor.

Resurse solicitate de activitate: consumabile, expert, alte cheltuieli de regie.

Activitatea 7 : Organizarea campaniilor de publicitate ȋn mass-media, pentru promovarea pe scara larga a serviciilor prestate.

7.1 Stabilirea continutului anunturilor si spoturilor publicitare.

7.2 Elaborarea anunturilor si spoturilor publicitare.

7.3 Selectarea principalelor organisme de presa locale unde se vor realiza campaniile publicitare.

7.4 Incheierea contractelor de publicitate cu mass-media.

7.5 Analiza impactului campaniilor publicitare in mass-media.

Resurse solicitate de activitate: personal specializat ȋn activitati de promovare, contra valoarea serviciilor de publicare a anunturilor publicitare si prezentare spoturilor, alte cheltuielei de regie.

Activitatea 8: Organizarea campaniilor de promovare a serviciilor prestate la sediile beneficiarilor directi.

8.1 Selectarea actiunilor corespunzatoare de promovare.

8.2 Desfasurarea campaniilor de promovare.

8.3 Analiza cresterii cererilor ȋn urma desfasurarii campaniilor de promovare.

Resurse solicitate de activitate: personal specializat ȋn activitati de promovare, contravaloarea serviciilor de promovare, alte cheltuieli de regie.

Activitatea 9: Monitorizarea activitatilor care corespunde analizei fiecarei activitati ȋn parte privind procesul de desfasurare a activitatilor, pentru a se asigura ȋncadrarea ȋn indicatorii planificati.

9.1 Efectuarea de analize pe baza documentelor de ȋnregistrare contabila a activitatilor desfasurate.

9.2 Urmarirea modului de ȋndeplinire a sarcinilor si responsabilitatilor stabilite ȋn fisele de post ale angajatilor.

9.3 Analiza modului de respectare a obligatiilor contractual ce rezulta din contractile ȋncheiate pe parcursul derularii activitatilor.

9.4 Elaborarea de rapoarte financiare si tehnice intermediare.

Resurse solicitate: program de evidenta contabila a activitatilor , personal specializat ȋn activitatile de analiza ( economist, consultant ) consumabile, alte cheltuieli de regie.

Activitatea 10: Evaluarea finala a activitatilor desfasurate ȋn cadrul proiectului pentru a scoate ȋn evidenta atat rezultatele prevazute a se obtine ȋn cadrul proiectului, cat si pentru gasirea de noi oportunitati de crestere economica.


10.1 Elaborarea rapoartelor financiare si tehnice finale.

10.2 Analiza cost beneficiu.

10.3 Evaluarea contributiei activitatilor desfasurate la dezvoltarea mediului economic din zona, respective a pietei serviciilor.

Resurse solicitate de activitate: personal specializat ȋn realizarea activitatii de evaluare finala, date statistice, consumabile, alte cheltuieli de regie

Echipa de implementare (maxim 3 pagini)

a) Descrierea detaliata a echipei propusa pentru implementarea proiectului (doar pe functii/roluri: nu este nevoie a se include numele persoanelor); pentru fiecare rol se vor descrie abilitatile si cunostintele necesare; modul de comunicare si de adoptare a deciziilor in cadrul proiectului, in functie de responsabilitatile alocate. Se poate folosi graficul responsabilitatilor, prezentat in suportul de lucrari practice.

b) Descrierea rolului partenerilor proiectului (daca este cazul): o scurta prezentare a lor, a echipei care va gestiona proiectul la nivelul fiecarui partener (tot din punct de vedere al functiilor/rolurilor), specificarea responsabilitatilor pe activitatile in care vor fi implicati

Pentru fiecare membru al echipei de conducere responsabilitatile in cadrul proiectului sunt urmatoarele:

Manager proiect:

o      Coordonarea si monitorizarea activitatilor din cadrul proiectului si al firmei;

o      Luarea deciziilor ȋmpreuna cu responsabilul financiar privind alocarea resurselor;

o      Elaborarea bugetelor si planurilor pentru desfasurarea activitatilor viitoare;

o      Raportarea modului de realizare a obiectivelor propuse prin proiect catre Autoritatea Contractanta;

o      Atribuirea responsabilitatilor persoanelor din subordine si colaboratorilor;

o      Desfasurarea unor activitati de promovare si diseminare a informatiilor privind proiectul;

o      Participarea la selectia personalului;

o      Supervizarea activitatii persoanelor din subordine.

Responsabil financiar:

o      Tinerea evidentei modului de alocare a resurselor din cadrul proiectului;

o      Luarea deciziilor ȋmpreuna cu managerul de proiect privind alocarea resurselor;

o      Participarea la elaborarea bugetelor si planurilor pentru desfasurarea activitatilor viitoare;

o      Pregatirea rapoartelor si a materialelor de sinteza privind activitatea desfasurata, din punct de vedere al resurselor financiare;

o      Participarea la licitatiile de amenajare a spatiului si achizitia de echipamente, precum si la semnarea contractelor;

o      Tinerea evidentei contabile a proiectului si a firmei;

o      Desfasurarea unor activitati de promovare si diseminare a informatiilor privind proiectul;

o      Participarea la selectia personalului.

Responsabil activitate financiara

o      Coordonarea si monitorizarea activitatilor desfasurate,

o      Participarea la elaborarea rapoartelor tehnice ale proiectului,

o      Cautarea si ȋncheierea de contracte ȋn zona,

o      Identificarea si ȋncheierea de contracte cu unitatile din grupul tinta,

o                                                               Desfasurarea, ȋmpreuna cu consultantul ȋn marketing, la organizarea campaniilor de publicitate si de promovare a serviciilor,

o      Analiza impactului campaniilor de publicitate si promovare,

o      Analiza activitatii desfasurate,

o      Identificarea si punerea ȋn aplicare a masurilor de crestere a pietii de desfacere,

o      Participarea la selectia personalului,

o      Supervizarea activitatii din subordine.

Pentru consultanti responsabilitatile sunt

o      Sprijinirea si efectuarea analizelor privind modul de atingere a rezultatelor prevazute prin proiect;

o      Expertizarea, monitorizarea si evaluarea activitatilor, din punct de vedere financiar si tehnic, la momentele stabilite prin proiect (monitorizarile si evaluarea finala);

o      Expertizarea documentatiei necesara obtinerii certificatelor de acreditare;

o      Participarea si consilierea ȋn cadrul campaniilor de publicitate si promovarea serviciilor;

o      Participarea la organizarea si desfasurarea consursului si interviurilor pentru ocuparea posturilor stabilite prin schema de personal.

Pentru lucratori atributiile sunt cele prevazute in fisele de post ce vor fi stabilite ȋn prima luna din momentul ȋnceperii proiectului. Responsabilitatile generale sunt

o  Desfasurarea activitatilor specifice ȋn conformitate cu regulile si conditiile impuse atat de regulamentul de ordine interioara, cat si de standardele activitatilor specifice;

o  Respectarea standardelor de calitate impuse;

o  Participarea la procesul de promovare si diseminare a informatiilor despre proiect.

Durata si planul Proiectului

a)     Durata proiectului va fi de 6 luni.

Se va realiza planificarea calendaristica a proiectului, cu ajutorul diagramei Gantt, stabilindu-se si secventa de derulare a activitatilor/subactivitatilor (dependente FS, SS, FF, SF) . Diagrama Gantt va fi atasata ca anexa, folosind o trimitere in cadrul acestui formular (ex. Anexa nr. 3). Planificarea calendaristica nu trebuie sa contina descrierile detaliate ale activitatilor/subactivitatilor, ci doar denumirea lor (va rugam sa verificati daca denumirea lor este aceeasi cu cea mentionata in sectiunea 2.1.a).

Nota: Planul proiectului va fi prezentat intr-o diagrama Gantt generata cu un produs software specific domeniului (Microsoft Project) sau cu alte aplicatii (Excel, Word, Visio etc.). NU se va apela la modul tabelar de redare a planului proiectului specific proiectelor finantate prin Phare!!!

Bugetul Proiectului

Completati toate Anexele pentru intreaga durata de derulare a proiectului, in cazul unui proiect cu o durata mai mica sau egala de 1 an, sau pentru primul an in situatia unui proiect cu o durata mai mare.

Nota: Formatul bugetului este prezentat in suportul de lucrari practice (tipurile de cheltuieli din anexele respective sunt orientative) si trebuie sa contina suficiente detalii pentru justificarea sumelor incluse la fiecare pozitie bugetara (vezi suportul de curs si de lucrari practice). Trebuie specificat numarul de unitati pentru fiecare componenta. Liniile bugetare vor fi in concordanta cu cheltuielile eligibile, specifice programului de finantare abordat.

Linie bugetara

Explicatie

Resurse umane

1.1 Salarii (sume brute, personal)

1.1.1 Corpul tehnic

Personal ce  va ȋncepe activitatea din a treia luna a proiectului – 7persoane*4 luni = 28 pers / luna*200 euro/luna = 5600 euro

Total salarii corp tehnic – 5600 euro

1.1.2 Corpul administrativ

Manager proiect – 1pers*6luni=6pers*300euro = 1800 euro

Consultant – 1 pers*6luni=6pers*270euro= 1620 euro

Total salarii corp administrativ – 3420 euro

Subtotal resurse umane

Echipamente si bunuri

2.1 Mobilier, echipamente

Dulapuri vestiare – 7*60euro=420 euro

Aspirator profesional – 3*300 euro = 900 euro

Masina spalare uscare–3*425euro=1275 euro

Carucioare, galeti, maturi, farase400 euro

Consumabile 4luni*600euro=2400euro

Total echipamente – 7200 euro

2.2 Mobilier birouri

Birou 2*150 euro= 300 euro

Scaune 6*75 euro= 450 euro

Mobilier de completare 350 euro

Total birou – 1100 euro

Subtotal echipamente, mobilier

Costuri birou local/proiect

3.1 chirii

200 mp * 12 euro / mp = 2400 euro * 6 luni = 14400euro

3.2 consumabile – rechizite de birou

Hartie de scris, toner pentru imprimanta, alte consumabile

120 euro * 6 luni = 7200 euro

3.3 alte servicii (tel/fax, electricitate caldura, ȋntretinere200 euro * 6 luni = 1200 euro

Subtotal costuri birou

Alte costuri, servicii

Costuri de audit – 2000 euro

Costuri de evaluare – 850 euro

Subtotal alte costuri

Altele

Anunturi si spoturi publicitare media –2luni*1550 euro=3100 euro

Subtotal altele

Total costuri eligibile ale proiectului

46070 euro

Rezerva neprevazuta (maxim 5% din total costuri)

Cost total

Pentru proiectul propus, acoperirea cheltuielilor se face astfel – 70 % din costuri vor fi acoperite de programul de finantare si 30 % din costuri reprezinta contributia financiara a solicitantului.

Matricea cadru logic

Se va realiza fisa de sinteza a proiectului, prin matricea cadru logic, asa cum este prezentata in suportul de lucrari practice.

Matricea cadru logic

Descriere

Indicatori de realizare

Surse de verificare

Riscuri si ipoteze

Obiective pe termen lung:

Participarea la dezvoltarea economica a regiunii, ca urmare a dezvoltarii microȋntreprinderilor.

Implementarea proiectului cu succes va duce la sporirea numarului firmelor ȋn domeniu, fapt ce va conduce la cresterea ponderii serviciilor ȋn total domenii de activitate ale mediului de afaceri al zonei

Statisticile realizate de Camera de Comert din judetul Vaslui

Daca beneficiarii directi nu sunt interesati de serviciile profesionale de curatenie sau daca nu sunt dispusi sa apeleze la acestea ȋn mod frecvent, atunci investitia nu mai are profitabilitate, domeniul nu mai devine atractiv pentru firme noi

Extinderea ariei de activitate prin ȋndreptarea catre clienti din tot judetul Vaslui si apoi si catre alte centre ale regiunii Moldova.

Dezvoltarea firmei, deschiderea de puncte de lucru in toate cele 4 municipii ale judetului si chiar contractarea unor parteneri in toata regiunea Moldovei.

Documentatia contabila, contul de profit sau pierdere, balntele de verificare

Daca investitia nu aduce profitul scontat, atunci nu vor mai exista resurse necesare extinderii ȋn tot judetul.

Obiective pe termen scurt:

Rezultate/jalone/repere

Activitati pentru realizarea jaloanelor

Intrari (resurse)

III.PLANIFICAREA MONITORIZᾸRII SI A MODULUI DE EVALUARE A PROIECTULUI

Managementul riscurilor (maxim 1 pagina)

Se vor identifica principalele riscuri care pot afecta atingerea obiectivelor sau obtinerea jaloanelor. Se vor preciza efectele asupra proiectului, precum si modalitatile de contracarare a riscurilor sau de diminuare a efectelor lor. Se va folosi Tabelul riscurilor din suportul de lucrari practice.

Activitati de monitorizare si evaluare interna. Indicatori de urmarire si evaluare (maxim 3 pagini)

a) Se vor descrie detaliat activitatile de monitorizare si evaluare interna (enumerate in sectiunea 2.1.a), prin care se va realiza urmarirea progresului proiectului, respectiv evaluarea finala a acestuia. Se va tine cont de indicatiile sursei de finantare (conform ghidului solicitantului) in privinta efectuarii controlului (intern si extern) proiectului si a perioadelor de raportare, dar si de activitatile propuse de echipa proiectului pentru a monitoriza activitatile propuse.

Atentie! Aceste activitati trebuie sa se regaseasca in planificarea calendaristica a proiectului si in structura descompunerii pe lucrari!

b) Se vor stabili indicatorii de evaluare a fiecarui jalon identificat, precizand atat denumirea, cat si valoarea estimata a indicatorilor (eventual sub forma tabelara), evidentiindu-se atat valorile partiale, cat si cele finale (daca este cazul), in functie de activitatile de monitorizare prevazute la punctul anterior.

Atentie! Indicatorii se vor atasa jaloanelor si obiectivelor, nu activitatilor planificate (vezi indicatiile legate de intocmirea matricei cadru-logic, prezentate la orele de seminar).

Asigurarea continuitatii proiectului (maxim 2 pagini)

Descrieti posibilitatile de reluare, dezvoltare si extindere a rezultatelor proiectului, prin continuitate si prin diseminarea cunostintelor, dupa inchiderea finantarii proiectului.

Se vor prezenta modalitatile de asigurare a surselor financiare necesare continuarii si dezvoltarii activitatilor demarate prin proiectul propus (surse de venituri pentru sustinerea cheltuielilor operationale), precum si aspectele legate de continuitatea organizationala.

IV BIBLIOGRAFIE

OPREA,D., Managementul proiectelor. Teorie si cazuri practice SedcomLibris, Iasi, 2001

Management project guidbook, ebook – www.method123.com

www.finantare.ro

www.infoeuropa.ro

https://eufinantare.info

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu