Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » economie » finante banci
PROIECT -Finantele intreprinderii - Analiza echilibrului financiar pe baza bilantului

PROIECT -Finantele intreprinderii - Analiza echilibrului financiar pe baza bilantuluiPROIECT -Finantele intreprinderii - Analiza echilibrului financiar pe baza bilantului
ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZA DE BILANT

Analiza financiara se ocupa cu activitatea de diagnosticarea a starii de performanta financiara a intreprinderii la inchierea unui exercitiu financiar-contabil. Analiza financiara isi propune sa stabileasca punctele tari si punctele slabe ale gestiunii financiare in vederea fundamentarii unei noi strategii de mentinere si dezvoltare intr-un mediu concurential.

Analiza financiara face obiectul preocuparilor externe ale partenerilor economici si financiari-bancari pentru fundamentarea unor posibile actiuni de cooperare cu respectiva intreprindere.

Sursa de date pentru analiza financiara o reprezinta documentele contabile de sintaza: bilantul, contul de rezultate si celelalte anexe la bilant.

Analiza financiara urmareste sa evidenteze modalitati de realizare a echilibrului financiar pe termen lung si pe termen scurt (obiectiv al analizei pe baza de bilant) si treptele de acumulare baneasca, de rentabilitate ale activitati interprinderii (obiectiv al analizei pe baza contului de rezultate).

Bilantul sintetizeaza starea patimoniala a intreprinderii la un moment dat, in timp ce contul de rezultate sintetizeaza fluxurile economice si financiare de intrare, de prelucrare si de iesire pe perioada considerata.

Descrierea bilantului financiar. Situatia neta

Structura bilantului contabil se apropie tot mai mult de o prezentare functionala a datelor contabile in detrimentul unei prezentari dupa criterii financiara de lichiditate si de exigibilitate.

In acest sens este necesara o tratare prealabila a datelor contabile pentru adaptarea lor la criteriile care permit o analiza financiara semnificativa si traditionala.

Se ajunge astfel la constructia unui bilant financiar in care clasificarea elementelor de activ si pasiv se face exclusiv dupa criteriul lichiditatii (capacitatea de a fi transformat in monede sau lichiditati) si dupa criteriul exigibilitatii (dupa posibilitatea de fi scadente la un moment dat) .

Lista principalelor rubrici ale activului si pasivului, in modelul unui bilant in sistemul prescurtat este urmatoarea:

ACTIV PASIV

-Imobilizari necorporale -Capitaluri proprii

-Imobilizari corporale -Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

-Imobilizari financiare -Datorii financiare (cu durata mai mare de un an)

-Stocuri  -Datorii furnizori

-Avansuri si aconturi -Datorii fiscale

-Creante  -Datorii sociale

-Valori mobiliare de plasament

-Disponibilitati

In sinteza un bilant financiar cuprinde doua parti cu o strinsa interdependenta a elementelor componente de activ cu elementele componente de pasiv :

partea de sus a bilantului care reflecta echilibrul financiar pe termen lung cu imobilizari in activ carora le corespund capitaluri permanente in pasiv;

partea de jos a bilantului care surprinde echilibrul financiar pe termen scurt in corespondenta cu datorii de exploatare si credite de trezorerie in pasiv.

Posturile de bilant pun in evidenta doua reguli principale ale finantarii:

nevoile permanente de alocare a fondurilor banesti se vor acoperi din capitaluri permanente, in special din capitaluri propii;

nevoile ciclice se vor acoperi din surse ciclice.

Diferenta dintre activele totale si datoriile totale contractate ne da o prima si principala evaluare a intreprinderii la data incheierii exercitiului. Aceasta ecuatie fundamentala a bilantului reda situatia neta respectiv averea neta a actionarilor , activul neangajat in datorii.

Bilanturile succesive pe anii N si N+1 ale societatii comerciale sunt urmatoarele:

DENUMIREA  ELEMENTULUI DE BILANT

Anul N

Anul N+1

IMOBILIZARI CORPORALE

TERENURI

CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE

MASINI SI UTILAJE

TITLURI DE PARTICIPARE

ALTE TITLURI IMOBILIZATE

CREANTE IMOBILIZATE

STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE

MARFURI

AVANSURI

CLIENTI SI CONTURI ASIMILATEALTE CREANTE

TITLURI DE PLASAMENT

DISPONIBILITATI

TOTAL  ACTIV

CAPITAL SOCIAL

PRIME LEGATE DE CAPITAL

DIFERENTE DIN REEVALUARE

REZERVE

REZULTATUL REPORTAT

REZULTATUL EXERCITIULUI

PROVIZIOANE REGLEMENTATE

PROVIZIOANE PT. RISCURI SI CHELTUIELI

IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

FURNIZORI

AVANSURI PRIMITE DE LA CLIENTI

ALTE DATORII (DE EXPLOATARE)

TOTAL  DATORII

TOTAL PASIV

SN(AN N) = TOTAL ACTIV(AN N) - TOTAL DATORII(AN N)

SN(n) = 44997975 - 23635950 = 21362025

SN(AN N) = TOTAL ACTIV(AN N) - TOTAL DATORII(AN N+1)

SN(AN N+1) = 49872000 - 26053595 = 23818405

∆SN=23818405-21362025=

Aceasta situatie marcheaza atingerea obiectivului major al gestiunii financiare si anume maximizarea valorii capitalurilor propii.

Cresterea situatiei nete este consecinta reinvestirii unei parti din profitul net si a altor elemente de acumulari (provizioane reglementate, subventii etc.).

Indicatorii echilibrului financiar

Fondul de rulment(FR)

Fondul de rulment reprezinta o marja de siguranta sau de securitate financiara care se desprinde in partea superioara a bilantului si care se utilizeaza pentru reluarea ciclului de exploatarepespectiv pentru asigurarea echilibrului financiar in partea de jos a bilantului.Fond de rulment este expresia realizari echilibrului financiar pe termen lung si a contributiei acestuia la infaptuirea echilibrului financiar pe termen scurt.

Relatia generala de calcul este:

FR = Surse permanente – Alocari permanente

= (Capitaluri proprii+Datorii financiare) – Imobilizari nete

Categoriile de fond de rulment sunt urmatoarele:

fond de rulment brut;

fond de rulment net;

fond de rulment propriu;

fond de rulment strain.

1. Fond de rulment brut semnifica ansamblul de active circulante susceptibile de a fi transformate in moneda intr-un interval de 1 an.

2. Fond de rulment net reprezinta categoria de fond de rulment cu cea mai mare operationalitate si are semnificatia marjei de securitate financiara care se desprinde in partea superioara a bilantului.

FRN= CP – AI

FRN (AN N) =

FRN (AN N+1)= 41706075-20720175=20985900

Sau:

FRN=AC – DTS

FRN (AN N)= 34508700-8265075=26243625

FRN (AN N+1)= 29151825-8165925=20985900

Unde:

FRN = fond de rulment

CP=capitaluri permanente

AI = active imobilizate

AC = active circulante

DST = datorii pe termen scurt

FRN =

3. Fond de rulment propriu semnifica contributia pe care si-o aduc capitalurile proprii la constituirea marjei de siguranta financiara la dispozitia intreprinderii sau semnifica autonomia de care se poate bucura o intrprindere in ceea ce priveste finantarea investitiilor sale strategice.

FRP = Cp - AI

FRP (AN N)= 20296425-10489275

FRP (AN N+1)= 22143375-20720175=1423200

sau :

FRP = FRN – DTL

FRP (AN N)= =

FRP (AN N+1)=

FRP=1423200-9807150=-8383950

Unde:

FRP =fond de rulment propriu

Cp = capitaluri proprii

DTL = datorii pe termen lung

4. Fondul de rulment strain semnifica contributia pe care si-o aduc capitalurile imprumutate la constituirea marjei de securitate financiara respectiv dependebta de capitalurile imprumutate in ceea ce proveste finantarea investitiilor sale strategice .

FRS = CP - Cp

FRS(AN N) =

FRS(AN N+1) =

Sau:

FRS = FRN – FRP

FRS(AN N) =

FRS(AN N+1) =

FRS=19562700-16436475=3126225

Concluzii:

Fondul de rulment net este asigurat in cei doi ani din contributia mai ridicata a fondului de rulment strain. Aceasta semnifica faptul ca in asigurarea echilibrului financiar in partea de sus a bilantului, datoriile financiare au o pondere mai importanta.

Fondul de rulment strain are o evolutie craescatoare ceea ce ne pune in garda in privinta efortului de indatorare pe care il face societatea comerciala.

Fondul de rulmant propriu se gaseste intr-o perioada nefasta inregistrand o scadere in termeni absoluti de 8.383.950. aceste lucru semnifica o anumita diminuare a autonomiei in domeniul investitional si trebuie retinut de factorii de decizie ai respectivei societati comerciale.

Nevoia de fond de rulment

Nevoia de fond de rulment se defineste ca fiind necesarul de finantat ca urmare a reluarii neintrrupte aciclului de exploatare, aprovizionare, producere, desfacere ca urmare a reinnoiri stocurilor si a creantelor.

NFR = Alocari ciclice - Resurse ciclice = [stocuri + creante] - DST

NFR(AN N) = =

NFR(AN N+1) =

NFR=8453587,5-2180437,5=6273150

Nevoia de fond de rulment are valori pozitive, chiar apreciabile, dar acesta nu se poate aprecia favorabil deoarece este rezultatul unei politici de investitii privind cresterea nevoii de finantare a ciclului de exploatare.

Trezoreria neta.

Daca fondul de rulment la un moment dat este superior nevoii de fond de rulmentatunci excedentul de finantare se regaseste sub forma unei trezorerii nete concretizata disponibilitati banesti ce se pot afla atit in conturile bancare cit si in casa.

TN = FRN - NFR

TN(AN N) =

TN(AN N+1)=

Sau:

TN= NEVOI DE TREZORERIE- RESURSE DE TREZORERIE

TN(AN N) =

TN(AN N+1)=

TN=12532312,5-24063187,5=-11530875

O trezorerie neta pozitiva arata ca in urma activitatii desfasurate, se degaja un excedent de finantare, dar aceasta descreste foarte spectaculos de la un an la celalalt.
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu