Creeaza.com - informatii profesionale despre
Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice


Acasa » afaceri » economie » finante banci
Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA

Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
UNIVERSITATEA ECOLOGICA BUCURESTI

Facultatea de Management

Specialitatea Finante Banci Tulcea

REALIZAREA INSPECTIEI

FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
CAPITOLUL I – REGLEMENTAREA JURIDICA A SISTEMULUI FISCAL IN ROMANIA

1.1. NOTIUNI GENERALE

Complexitatea economiilor contemporane genereaza numeroase dificultati in gestionarea activitatilor desfasurate de persoanele fizice sau juridice in scopul obtinerii de venituri. Aceste activitati presupun implicit si aspecte de ordin fiscal, care trebuie cunoscute si integrate in procesul decizional.

Persoana este afectata de sarcina fiscala, indiferent de modul de desfasurare a activitatii sale, avand in vedere faptul ca aceasta isi poate castiga existenta prin derularea unei activitati dependente, ca angajat sau organizand o activitate independenta, pe care o desfasoara ca persoana fizica autorizata.

Chiar si cei care nu sunt obligati sa munceasca pentru ca isi asigura existenta din venituri mostenite, nu vor fi ocoliti de impozite. Ei datoreaza cel putin impozite pentru averea detinuta si pentru veniturile obtinute din investitiile de capital.

Indiferent de cuantumul veniturilor si de sursa de provenienta a acestora, consumul inerent de bunuri si servicii, realizat zilnic, transforma implicit fiecare persoana in suportator al impozitelor indirecte, incluse in pret.

Persoanele juridice sunt afectate in mod direct de impozitul pe profit, de impozitele si taxele locale si de contributiile sociale calculate pe fondul de salarii. Agentii economici sunt implicati insa, prin lege, in retinerea si varsarea la buget a sumelor provenind din obligatiile fiscale ale angajatilor, precum si in calcularea si plata impozitelor indirecte. Aceste obligatii pot influenta intr-o mica masura profitul, dar intr-o mai mare masura afecteaza lichiditatea si capacitatea de plata a persoanei juridice, datorita unor scadente de plata ce trebuie respectate.

In continuare voi prezenta , intr-o abordare sintetica, componentele sistemului fiscal din Romania, aspecte de procedura fiscala, institutiile cu rol de reglementare si executie, precum si maniera de abordare a relatiei de parteneriat intre stat si contribuabilii sai.

1.2. SISTEMUL FISCAL IN ROMANIA

Rolul statului intr-o economie de piata, desi mult diminuat, nu poate fi negat in societatea contemporana. In acest context, atributiile sale sunt indeplinite prin redistribuirea in societate a unei parti din avutia nationala, care sa permita finantarea unor domenii vitale, cum ar fi : asistenta medicala, apararea nationala si ordinea publica, invatamantul, cultura, asigurarile si protectia sociala.

Acest obiectiv se realizeaza prin constituirea de resurse financiare, urmand ca acestea sa fie distribuite pe destinatiile vizate, sub forma cheltuielilor publice, prin intermediul bugetului general consolidat, respectiv a bugetelor institutiilor si autoritatilor publice cu caracter autonom.

Din perspectiva bugetului general consolidat, structura resurselor financiare publice cuprinde:

 • Resursele financiare ale bugetului de stat, avand ca principale componente veniturile curente, precum si veniturile din capital
 • Resursele financiare ale asigurarilor sociale de stat si protectiei sociale, constituite in special din contributii care alimenteaza bugetul asigurarilor sociale de stat
 • Resursele financiare cu destinatie speciala, reprezentate in principal de contributii care alimenteaza fondurile speciale
 • Resursele financiare ale bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale, constituite in principal din veniturile proprii ale bugetelor locale, precum si din sume defalcate din venituri ale bugetului de stat.

Disciplina de fiscalitate are ca obiect de studiu aceasta latura a finantelor publice, reprezentata de constituirea resurselor financiare publice cu caracter fiscal, si anume impozitele, taxele si contributiile.

1.2.1. Componentele sistemului fiscal

Elementele legate de instituirea, asezarea, perceperea veniturilor bugetare cu caracter fiscal sunt reunite sub denumirea de sistem fiscal. Incercand o definire mai clara a acestei notiuni, putem afirma ca sistemul fiscal se contureaza prin intermediul componentelor sale esentiale :

 • Componenta legislativa – care cuprinde actele normative cu caracter sau cu incidenta fiscala, prin care sunt instituite veniturile bugetare fiscale si care descriu, prin intermediul elementelor tehnice, modul de asezare al acestora;
 • Componenta procedurala – care instituie procedura de administrare a veniturilor bugetare fiscale si care reglementeaza norme de baza pentru fiecare functie principala a administrarii;
 • Componenta institutionala – reprezentata de ansamblul institutiilor cu rol in instituirea si reglementarea veniturilor bugetare fiscale, atat la nivel central, cat si local.

1.2.2. Legislatia fiscala

Pana la conturarea formei sale actuale, sistemul fiscal din Romania a cunoscut transformari majore in cadrul tuturor componentelor sale. Aceste modificari frecvente, in special de ordin legislativ, adesea incriminate de contribuabili si mediul de afaceri, au fost generate si sustinute de argumente, care pot fi sintetizate astfel :

 • Politica fiscala se circumscrie politicii generale in domeniul economic
 • Cadrul legislativ si institutional trebuie sa asigure o coerenta a sistemului fiscal si o diminuare a evaziunii fiscale
 • Reglamentarea impozitelor si taxelor trebuie sa tina seama de realizarea unui echilibru intre utilizarea lor cu scopul primordial de constituire de resurse financiare la buget si folosirea acestora ca parghii in domeniul economic sau social
 • Nu in ultimul rand, modificarile survenite au fost impuse de etapele parcurse in negocierile pe capitolul de politica fiscala, in vederea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Urmeaza o abordare a acestor componente pentru a crea o imagine unitara asupra sistemului fiscal.

1.3. PRINCIPIILE GENERALE ALE FISCALITATII

1.3.1. Principiile impunerii

Impunerea este reprezentata de ansamblul de operatiuni care au drept scop stabilirea impozitului ce revine in sarcina unui contribuabil si care se realizeaza numai in baza unui temei legal.

Impunerea se poate realiza in maniere diferite, dar intotdeauna trebuie sa tina seama de cateva principii, consacrate in timp in teoria finantelor publice;

 1. Principiul justetii impunerii (echitarea fiscala) care consta in aceea ca supusii fiecarui stat sa contribuie, pe cat posibil, cu impozite in functie de veniturile pe care le obtin;
 2. Principiul certitudinii impunerii care presupune ca marimea impozitelor datorate de fiecare persoana sa fie certa si nu arbitrara, iar termenele, modalitatea si locul de plata sa fie fara echivoc, pentru a fi cunoscute si respectate de fiecare platitor;
 3. Principiul comoditatii perceperii impozitelor cere ca impozitele sa fie percepute la termenele si in modul cel mai convenabil pentru contribuabil;
 4. Principiul randamentului impozitelor urmareste ca sistemul fiscal sa asigure incasarea impozitelor cu un minim de cheltuieli si sa fie cat mai putin apasator pentru platitori.

1.3.2. Principii de echitate fiscala

Ca notiune, echitatea fiscala inseamna dreptate sociala in materie de impozite.

Pentru a putea fi vorba de echitate fiscala sunt necesare: impunerea diferentiata a veniturilor si averii in functie de puterea contributiva a subiectului impozitului si scutirea de plata impozitului a persoanelor cu venituri mici, adica stabilirea unui minim neimpozabil.

Respectarea echitatii fiscale presupune indeplinirea cumulativa a mai multor conditii:

a)     Stabilirea minimului neimpozabil, adica legiferarea scutirii de impozit a unui venit minim care sa permita satisfacerea nevoilor de trai strict necesare;

b)     Sarcina fiscala sa fie stabilita in functie de puterea contributiva a fiecarui platitor, cu luarea in considerare a marimii venitului sau averii care face obiectul impunerii, precum si a situatiei personale a acestuia;

c)     La o anumita putere contributiva , sarcina fiscala a unei categorii sociale sa fie stabilita in comparatie cu sarcina fiscala a altei categorii sociale, respectiv sarcina fiscala a unei personae sa fie stabilita in comparatie cu sarcina altei persoane din aceeasi categorie sociala;

d)     Impunerea sa fie generala, adica sa cuprinda toate categoriile sociale, respectiv toate persoanele care realizeaza venituri sau care poseda un anumit gen de avere, cu exceptia persoanelor ale caror venituri se situeaza sub un anumit nivel (minimul neimpozabil).

1.3.3. Realizarea impunerii veniturilor

Realizarea impunerii nu poate fi facuta fara definirea clara, pentru fiecare impozit in parte, a unor asa numite elemente tehnice ale impozitelor, care vizeaza stabilirea obiectului, subiectului, platitorului, masei impozabile, cotelor de impunere, termenului de plata, drepturilor si obligatiilor contribuabililor, facilitatilor acordate, respectiv sanctiunilor aplicate in cazul nerespectarii prevederilor legale.

Obiectul este reprezentat de elementul supus impunerii. Obtinerea, detinerea sau realizarea acestuia declanseaza aparitia obligatiei fiscale. Obiectul poate fi : venitul, profitul, detinerea averii, livrarea produselor sau prestarea serviciilor, importul de bunuri sau servicii, transferul dreptului de proprietate asupra averii, organizarea de spectacole.

Subiectul este persoana fizica sau juridica titulara a obligatiei fiscale, stabilite prin lege.

Platitorul este persoana care realizeaza efectiv plata impozitului la buget.

Masa impozabila sta la baza determinarii cuantumului impozitului, prin aplicarea cotei de impozitare. Stabilirea ei difera de la un impozit la altul.

1.3.4. Principii de politica financiara

La introducerea unui impozit se cere ca acesta sa indeplineasca si unele cerinte de ordin financiar. Astfel, impozitul trebuie sa aiba un randament fiscal ridicat, sa fie stabil si elastic.

Pentru ca un impozit sa aiba un randament fiscal ridicat, se cer a fi indeplinite mai multe conditii:

1. Impozitul sa aiba un caracter universal, adica sa fie platit de toate persoanele fizice si juridice care obtin venituri din aceeasi sursa, poseda acelasi gen de avere sau isi apropie prin cumparare aceeasi categorie de bunuri. Universalitatea impozitului presupune , in aceeasi masura, ca intreaga materie impozabila apartinand unei personae sa fie supusa la impunere;

2. Sa nu existe posibilitati de sustragere de la impunere a unei parti din materia impozabila;

3. Volumul cheltuielilor privind stabilirea materiei impozabile, calcularea si perceperea impozitelor sa fie cat mai redus posibil.

Conform Legii 571/2003 privind Codul Fiscal impozitele si taxele se bazeaza pe urmatoarele principii:

a) neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain;

b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie précis stabilite pentru fiecare platitor, respective acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;

c) echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de marimea acestora;

d) eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel incat aceste prevederi sa nu conduca la efectele retroactive defavorabile pentru persoane fizice si juridice, in raport cu impozitarea in vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore.

1.3.5. Asezarea si perceperea impozitelor

Asezarea impozitelor presupune efectuarea mai multor operatiuni succesive, constand in stabilirea marimii obiectului impozabil, determinarea cuantumului impozitului si perceperea sau incasarea impozitului.

Realizarea impunerii nu poate fi facuta fara definirea clara, pentru fiecare impozit in parte, a unor asa numite elemente tehnice ale impozitelor, care vizeaza stabilirea obiectului, subiectului, platitorului, masei impozabile, cotelor de impunere, termenului de plata, drepturilor si obligatiilor contribuabililor, facilitatilor acordate, respectiv sanctiunilor aplicate in cazul nerespectarii prevederilor legale.

1.3.5.1. Stabilirea obiectului impozabil

Obiectul este reprezentat de elementul supus impunerii. Obtinerea, detinerea sau realizarea acestuia declanseaza aparitia obligatiei fiscale. Obiectul poate fi : venitul, profitul, detinerea averii, livrarea produselor sau prestarea serviciilor, importul de bunuri sau servicii, transferul dreptului de proprietate asupra averii, organizarea de spectacole.

Subiectul este persoana fizica sau juridica titulara a obligatiei fiscale, stabilite prin lege.

Platitorul este persoana care realizeaza efectiv plata impozitului la buget.

Masa impozabila sta la baza determinarii cuantumului impozitului, prin aplicarea cotei de impozitare. Stabilirea ei difera de la un impozit la altul.

1.3.5.2. Determinarea cuantumului impozitului

Dupa stabilirea obiectului impozabil, se trece la calcularea impozitului propriu zis care se face dupa anumite cote de impunere.

Cotele de impunere pot fi stabilite in doua modalitati :

 1. in suma fixa pe unitatea de impunere
 2. in cota procentuala, care la randul ei poate fi :

proportionala

progresiva simpla sau pe transe

regresiva simpla sau pe transe

1.3.5.3. Perceperea impozitelor

Odata stabilita marimea impozitului, organele fiscale trebuie sa aduca la cunostinta contribuabililor cuantumul impozitului datorat statului si termenele de plata ale acestuia.

Termenul de plata indica data ( scadenta ) pana la care trebuie efectuata plata impozitului la buget. El poate fi stabilit trimestrial sau lunar. Exista si situatia in care termenul coincide cu o data fixa.

1.3.5.4. Drepturile contribuabililor

Contribuabilii au dreptul general, prevazut de lege, de a solicita aplicarea unitara a prevederilor legislatiei fiscale si stabilirea corecta a impozitelor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. De asemenea putem aminti dreptul la compensare, restituire sau rambursare a sumelor platite in plus:

Compensarea se poate utiliza in situatia in care atat contribuabilul cat si administratorul creantelor fiscale au in acelasi timp atat calitatea de debitor cat si de creditor, ceea ce inseamna ca s-au platit sume in plus in contul unor impozite, dar in acelasi timp se datoreaza sume in contul altor impozite. Compensarea se face de catre organul fiscal competent, pana la concurenta celei mai mici sume si separate pe cele doua categorii de bugete, in functie de cel care le administreaza.

Restituirea se poate realiza prentru sumele nedatorate sau pentru sumele de rambursat.

Dreptul la contestatie poate fi exercitat de contribuabili in termen de 30 de zile de la data primirii actului administrativ fiscal, inscris, fara a fi supus taxelor de timbru. Organul fiscal competent va emite in acest sens o decizie de solutionare, prin care contestatia poate fi admisa total sau partial sau respinsa actionandu-se in consecinta.

1.3.5.5. Obligatiile contribuabililor

Obligatiile contribuabililor sunt numeroase, dar pot fi sintetizate astfel:

 • Obligatia de inregistrare fiscala pentru persoanele care devin subiect al unui raport juridic fiscal, primind astfel un cod de inregistrare fiscala, precum si obligatia declararii incetarii activitatii, pentru scoaterea din evidenta.
 • Obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile si de a calcula si inregistra impozitele calculate, in situatia autoimpunerii.
 • Obligatia de a conduce evidentele contabile si fiscale, conform legislatiei in vigoare.
 • Obligatia de a plati impozitele datorate la termenele legale, respectiv de a plati dobanzi si penalitati de intarziere, daca plata se efectueaza dupa aceasta data.
 • Obligatia de a depune declaratiile fiscale prevazute de lege.
 • Obligatia de a calcula , de a retine si vira la buget sumele provenind din impozite percepute prin stopaj la sursa.

Facilitatile acordate se pot regasi in principal sub urmatoarele forme: reduceri, scutiri, esalonari, inlesniri la plata obligatiilor fiscale.

Sanctiunile aplicate in cazul incalcarii prevederilor legislatiei fiscale difera, in functie de gravitatea acestor incalcari, mergand de la calcularea de dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor fiscale, stabilirea de amenzi conventionale sau chiar privarea de libertate.

Dobanzile se datoreaza in cazul in care obligatiile fiscale nu se platesc pana la termenul legal, fiind calculate pentru fiecare zi de intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei si pana la data efectuarii platii inclusiv. Nivelul dobanzii percepute se stabileste prin hotarare de govern.

Penalitatile de intarziere se calculeaza si datoreaza pentru fiecare luna si/sau fractiune de luna de intarziere incepand cu data de intai a lunii urmatoare scadentei si pana la data platii inclusiv si se percep in paralel cu dobanzile.

3.6. Metode de impunere

In practica fiscala s-au delimitat in timp cateva metode de impunere:

 • In functie de persoana care realizeaza evaluarea masei impozabile si stabileste obligatia de plata:

o      Autoimpunerea

o      Impunerea directa

o      Impunerea forfetara

 • In functie de maniera in care sunt considerate componentele masei impozabile

o      Impunerea separata

o      Impunerea globala

 • In functie de perioada de timp pentru care este evaluata baza de impozitare

o      Impunerea provizorie

o      Impunerea definitiva

1.4. OBLIGATIA BUGETARA

Constituirea resurselor financiare publice prin intermediul procedurii de impunere genereaza raporturi de ordin juridic intre stat si contribuabil.

Referindu-ma la aceste aspecte, obligatia bugetara poate fi definita astfel:

Obligatia stabilita unilateral de catre stat in sarcina persoanelor fizice sau juridice denumite contribuabil, de a plati o anumita suma de bani, in termenul stabilit, in conturile bugetare. Obligatia bugetara are o sfera mai larga de cuprindere decat obligatia fiscala dar care are trasaturile caracteristice si formele de manifestare identificate pentru obligatia fiscala.

Are caracter legal

Are intotdeauna forma monetara

Este constatata intotdeauna in scris

Creanta fiscala reprezinta drepturile patrimoniale care, potrivit legii, rezulta din raporturile de drept material fiscal.

Actele administrative fiscale reprezinta actele emise de organele fiscale competente in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si oligatiilor fiscale.

Declaratia fiscala se depune de catre contribuabili la termenele stabilite de lege, pentru acele obligatii fiscale pentru care se prevede expres aceasta obligatie.

Decizia de impunere este emisa de organul fiscal competent si cuprinde : informatii de identificare a contribuabilului, categoria de impozit, baza impozabila, cuantumul impozitului, termenele de plata.

Stingerea obligatiilor fiscale se poate efectua utilizandu-se una dintre urmatoarele metode : plata, compensarea, executarea silita, scaderea sumei datorate, anularea creantelor fiscale, prescriptia.

1.5. PRINCIPALELE OBLIGATII FISCALE ALE AGENTILOR ECONOMICI IN ROMANIA

Principalele obligatii fiscale ale agentilor economici in Romania sunt:

Impozitul pe profit – profitul impozabil, determinat ca diferenta intre veniturile impozabile si cheltuielile considerate deductibile

Impozitul pe venit – venitul net, din care se scad deducerile, in cazul categoriilor de venituri supuse globalizarii, respectiv venitul brut, in cazul veniturilor cu impunere finala

Taxele vamale, dupa 1 ianuarie 2007, data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, taxele vamale sunt aferente importurilor din afara Uniunii Europene

Accizele – numarul de unitati produse sau importate, in cazul accizelor specifice, stabilite in euro/unitatea de masura sau valoarea, in cazul accizelor stabilite ad valorem

Taxa pe valoare adaugata – valoarea corectata a bunurilor livrate sau serviciilor prestate

Impozitul pe cladiri – valoarea impozabila, stabilita in functie de suprafata construita desfasurata, tipurile de materiale din care este construita cladirea si instalatiile detinute, anul constructiei, pozitionarea in cadrul localitatii

Impozitul pe teren – numarul de unitati de impunere ( m² )

Taxa asupra mijloacelor de transport – numarul de unitati de impunere de 500 cm3 , stabilite in functie de capacitatea cilindrica a motorului

1.6. COMPONENTA INSTITUTIONALA A SISTEMULUI FISCAL

Componenta institutionala a sistemului fiscal cuprinde o serie de institutii cu rol de reglementare si de administrare in domeniul fiscal si nu numai :

 • Ministerul Finantelor Publice
 • Agentia Nationala de Administrare Fiscala
 • Autoritatea Nationala a Vamilor
 • Garda Financiara.

CAPITOLUL II – METODE, TEHNICI SI INSTRUMENTE DE EVALUARE, PRIVIND VENITURILE SUPUSE IMPOZITARII

. IMPOZITUL PE PROFIT

Contribuabilii impozitului pe profit

Desfasurarea unei activitati economice indreptata spre obtinerea de profit duce la impunerea profitului obtinut cu impozitul pe profit. In cadrul contribuabililor privind impozitul pe profit se cuprind entitatile prin care activitatea desfasurata obtin profit, atat pe teritoriul Romaniei, cat si din stainatate.

A.    Persoane juridice romane:

a)     pentru profitul impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate.

b)     Impreuna cu persoanele fizice rezindente, pentru veniturile realizate atat in Romania, cat si in strainatate din asocieri care nu dau nastere unei personae juridice.

B.    Persoane juridice straine

a)     care desfasoara activitati prin intermediul unui sediu permanent in Romania, pentru profitul impozabil aferent acelui sediu permanent

b)     pentru profiturile obtinute din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania, inclusiv inchirierea in scopul utilizarii unei asemenea proprietati si castigul obtinut prin instrainarea unui drept asupra unei astfel de proprietati, inclusiv orice alte drepturi de proprietate atribuite indirect, inclusiv prin instrainarea actiunilor si a altor drepturi similare intr-o societate ale carei active corporale sunt formate in principal – direct sau indirect – din proprietati imobiliare situate in Romania.

C.    Persoane juridice straine

a)     pentru profitul aferent veniturilor obtinute ca urmare a exploatarii resurselor naturale localizate in Romania, inclusiv castigul obtinut prin vanzarea unui drept aferent unor asemenea resurse naturale;

b)     pentru profitul aferent veniturilor realizate din instrainarea unui drept de proprietate detinut la o persoana juridica romana;

D.    Persoane juridice si fizice nerezidente

a)     care desfasoara activitati in Romania ca beneficiari ori parteneri impreuna cu o persoana juridica romana intr-o asociere sau o alta entitate ce nu da nastere unei persoane juridice, pentru profitul realizat in Romania.

2.1.2. Exceptii de la plata impozitului pe profit

a) trezoreria statului;

b) institutiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si disponibilitatile realizate si utilizate potrivit <LLNK 12002 500 10 201 0 18>Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si <LLNK 12003 45180 301 0 46>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003, iar dupa 1 ianuarie 2007, Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, daca legea nu prevede altfel;

c) persoanele juridice romane care platesc impozitul pe veniturile microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile cuprinse in titlul IV;

d) fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat;

e) cultele religioase, pentru veniturile obtinute din activitati economice care sunt utilizate pentru sustinerea activitatilor cu scop caritabil;

f) cultele religioase, pentru veniturile obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult, potrivit legii, si pentru veniturile obtinute din chirii, cu conditia ca sumele respective sa fie utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult, pentru lucrarile de constructie, de reparatie si de consolidare a lacasurilor de cult si a cladirilor ecleziastice, pentru invatamant si pentru actiuni specifice cultelor religioase, inclusiv veniturile din despagubiri sub forma baneasca, obtinute ca urmare a masurilor reparatorii prevazute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate;

g) institutiile de invatamant particular acreditate, precum si cele autorizate, pentru veniturile utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, potrivit <LLNK 11995 84 11 201 0 32>Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si <LLNK 12001 174180 301 0 47>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 174/2001 privind unele masuri pentru imbunatatirea finantarii invatamantului superior, cu modificarile ulterioare;

h) asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, potrivit <LLNK 11996 114 11 201 0 28>Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile obtinute din activitati economice si care sunt sau urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune;

i) Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, constituit potrivit legii;

j) Fondul de compensare a investitorilor, infiintat potrivit legii.

k) Banca Nationala a Romaniei.

l) Fondul de garantare a pensiilor private, infiintat potrivit legii.

2.1.3 Veniturile exceptate de la plata impozitului pe profit in cazul organizatiilor nonprofit, organizatiilor sindicale si organizatiile patronale

Veniturile exceptate de la plata impozitului pe profit sunt:

a) cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor;

b) contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;

c) taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;

d) veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;

e) donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare;

f) dividendele si dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din venituri scutite;

g) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;

h) resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;

i) veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;

j) veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica;

k) veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiiile nonprofit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamantului, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale.

Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.

2.1.4 Cotele de impozitare

Cota generala de impozitare este de 25% pentru anul 2004 incepand cu anul 2005 cota de impozitare este de 16%

Cote specifice de impozitare:

- 80% in cazul Bancii Nationale a Romaniei, aplicata asupra veniturilor ramase dupa scaderea cheltuielilor deductibile si a fondului de rezerva, pana la 1 ianuarie anul 2007, data de la care BNR este scutita de plata impozitului pe profit.

- 5% in cazul contribuabilior care obtin venituri din activitatile desfasurate pe baza de licenta in zona libera pana la 31 decembrie 2004;

- 10% la vanzarea – cesionarea proprietatilor imobiliare situate in Romania si a titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana. In cazul in care un contribuabil desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, a cluburilor de noapte, a discotecilor, a cazinourilor, impozitul pe profit datorat statului nu poate fi mai mic de 5% din veniturile aferente acestor activitati. In acest caz sunt doua modalitati de calcul a impozitului pe profit:

a) impozit pe profit = profit impozabil x 25% (16% din 2005) daca, impozitul pe profit astfel calculat este mai mare decat 5% din veniturile aferente barurilor de noapte, a cluburilor de noapte, a discotecilor, a cazinourilor;

b) impozit = 5% x veniturile aferente barurilor de noapte, a discotecilor, a cazinourilor, daca profitul impozabil x 25% (16% din 2005) < 5% x veniturile aferente barurilor de noapte , cluburilor de noapte si cazinourilor si discotecilor.

2.1.5. Determinarea impozitului pe profit

Reguli generale:

1) Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

2) Metodele contabile, stabilite prin reglementari legale in vigoare, privind iesirea din gestiune a stocurilor sunt recunoscute la calculul profitului impozabil. Metodele contabile de evaluare a stocurilor nu se modifica in cursul anului fiscal.

3) Contribuabilii care au optat pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vanzare cu plata in rate, pe masura ce ratele devin scadente, beneficiaza in continuare de aceasta facilitate pe durata derularii contractelor respective; cheltuielile corespunzatoare sunt deductibile la aceleasi termene scadente, proportional cu valoarea ratei inregistrate in valoarea totala a contractului.

4) În cazul contribuabililor care desfasoara activitati de servicii internationale, in baza conventiilor la care Romania este parte, veniturile si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestora sunt luate in calcul la determinarea profitului impozabil, potrivit unor norme speciale stabilite in conformitate cu reglementarile din aceste conventii.

5) Tranzactiile intre persoane afiliate se realizeaza conform principiului pretului pietei libere, potrivit caruia tranzactiile intre persoanele afiliate se efectueaza in conditiile stabilite sau impuse care nu trebuie sa difere de relatiile comerciale sau financiare stabilite intre intreprinderi independente. La stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au in vedere principiile privind preturile de transfer.

2.1.6. Venituri neimpozabile

Sunt considerate venituri neimpozabile pentru calculul impozitului pe profit:

- dividendele primite de catre o persoana juridica romana de la o alta persoana juridica romana;

- diferentele favorabile de valoare ale titlurilor de participare inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creante la societatea la care se detin participatiile;

- veniturile rezultate din anularea datoriilor care au fost considerate cheltuieli nedeductibile, precum si din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere sau a veniturilor realizate din recuperarea unor cheltuieli nedeductibile;

- alte venituri neimpozabile prevazute expres in actele normative in vigoare.

Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana sunt, de asemenea, neimpozabile si:

a) dividendele primite de o persoana juridica romana, societate-mama, de la o filiala a sa situata intr-un stat membru, daca persoana juridica romana intruneste cumulativ urmatoarele conditii:

1. plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;

2. detine minimum 15% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru, respectiv minimum 10%, incepand cu 1 ianuarie 2009;

3. la data inregistrarii venitului din dividende detine participatia minima prevazuta la pct. 2, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani.

Sunt, de asemenea, neimpozabile si dividendele primite de persoana juridica romana prin intermediul sediului sau permanent situat intr-un stat membru, in cazul in care persoana juridica romana indeplineste cumulativ conditiile prevazute la pct. 1-3;

b) dividendele primite de sediile permanente din Romania ale unor persoane juridice straine din alte state membre, societati-mama, care sunt distribuite de filialele acestora situate in state membre, daca persoana juridica straina intruneste, cumulativ, urmatoarele conditii:

1. are una dintre formele de organizare prevazute in Uniunea Europeana

2. in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru, este considerata a fi rezident al statului membru respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca are sediul fiscal in afara Uniunii Europene;

3. plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia;

4. detine minimum 15% din capitalul social al filialei dintr-un stat membru, respectiv o participare minima de 10%, incepand cu data de 1 ianuarie 2009;

5. la data inregistrarii venitului din dividende de catre sediul permanent din Romania, persoana juridica straina detine participatia minima prevazuta la pct. 4, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani.

2.1.7. Cheltuieli nedeductibile

Cheltuielile pentru care nu se acorda deductibilitate, indiferent de marimea lor sau de alte conditii sunt:

a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. Sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania;

b) dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale. Amenzile, dobanzile, penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati straine ori in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente si/sau autoritati straine sunt cheltuieli nedeductibile, cu exceptia majorarilor al caror regim este reglementat prin conventiile de evitare a dublei impuneri.

c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului VI. Nu intra sub incidenta acestor prevederi stocurile si mijloacele fixe amortizabile, distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora, in conditiile stabilite prin norme;

d) cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa;

e) cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la pretul de piata pentru aceste bunuri sau servicii;

f) cheltuielile inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un document justificativ, potrivit legii, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune, dupa caz, potrivit normelor;

g) cheltuielile inregistrate de societatile agricole, constituite in baza legii, pentru dreptul de folosinta al terenului agricol adus de membrii asociati, peste cota de distributie din productia realizata din folosinta acestuia, prevazuta in contractul de societate sau asociere;

h) cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se detin participatii, precum si de diferentele nefavorabile de valoare aferente obligatiunilor emise pe termen lung, cu exceptia celor determinate de vanzarea-cesionarea acestora;

i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu exceptia veniturilor neimpozabile, prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative.

j) cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative;

k) cheltuielile cu primele de asigurare platite de angajator, in numele angajatului, care nu sunt incluse in veniturile salariale ale angajatului, conform titlului III;

l) alte cheltuieli salariale si/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat

m) cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestarii acestora in scopul activitatilor desfasurate si pentru care nu sunt incheiate contracte;

n) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului, precum si cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu exceptia celor care privesc bunurile reprezentand garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate in cadrul unor contracte de inchiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;

o) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. 22, precum si pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, in alte situatii decat pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, in urmatoarele cazuri:

1. procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti;

2. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;

3. debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lichidat, fara succesor;

4. debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul.

În aceasta situatie, contribuabilii care scot din evidenta clientii neincasati sunt obligati sa comunice in scris acestora scoaterea din evidenta a creantelor respective, in vederea recalcularii profitului impozabil la persoana debitoare, dupa caz;

p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

1. este in limita a 3 la mie din cifra de afaceri;

2. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

În limitele respective se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in scopul constructiei de localuri, al dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internationale;

r) cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, care au la baza un document emis de un contribuabil inactiv al carui certificat de inregistrare fiscala a fost supendat in baza ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

s) cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4.000 euro anual - cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau venit platite in strainatate;

2.1.8. Cheltuieli cu deductibile limitata

Nr.

crt.

Cheltuieli

Deductibile

Nedeductibile

Suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in tara sau in strainatate

Valoarea care se incadreaza in limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice

Valoarea care depaseste de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice

Sumele utilizate pentru constituirea provizioanelor

In limitele stabilite de legislatie

ce depaseste limitele stabilite de legislatie

Suma cheltuielilor sociale

In limitele stabilite prin legea bugetara anuala

Ce depaseste limitele stabilite deductibile prin legea bugetara anuala

Cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, precum si T.V.A. aferenta acestor cheltuieli

Pentru care au fost incheiate contracte de asigurare

Pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare

Cheltuielile cu T.V.A. aferente bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura

Daca valoarea acestora a fost impozitata prin retinere la sursa

Daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa

Cheltuielile de cercetare – dezvoltare, de conducere si de administrare inregistrate de un sediu permanent care apartine unei personae fizice sau juridice straine, care nu s-au efectuat in Romania

Care se incadreaza in limita de 10% din salariile impozabile ale salariatilor sediului permanent in Romania

Care depasesc 10% din salariile impozabile ale salariatilor sediului permanent din Romania

Cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajator

Daca sunt acordate in limita dispozitiilor legii anuale a bugetului de stat

Daca nu sunt acordate in limita dispozitiilor legii anuale a bugetului de stat

Cheltuielile privind contributiile platite la fondurile speciale, inclusiv contributiile la fonduri de pensii, altele decat cele obligatorii

In limitele stabilite sau care sunt reglementate de actele normative

Peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate de actele normative

Cheltuielile de protocol

Care se incadreaza in limita de 2% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si cheltuielilor, inclusiv accizele, mai putin cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol inregistrate in cursul anului

Care depasesc limita de 2% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si cheltuielilor, inclusiv accizele, mai putin cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol inregistrate in cursul anului

2.1.9. Plata impozitului pe profit

Plata impozitului pe profit se realizeaza in lei la termenele de plata stabilite diferentiat pe categorii de contribuabili.

Platitori

Plata

Scadenta

Agentii economici (cazul general)

Trimestrial

Data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator

Banca Nationala a Romaniei

Lunar

Data de 25 inlcusiv a lunii urmatoare celei pentru care se calculeaza impozit

Organizatiile nonprofit

Anual

Data de 15 februarie, inlcusiv a anului urmator

Contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura

Anual

Data de 15 februarie, inlcusiv a anului urmator

2.2. IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE DE MICROINTREPRINDERI

Pentru a intra sub incidenta acestui impozit, persoanele juridice trebuie sa indeplineasca o serie de conditii:

- sa aiba inscris in obiectul de activitate productie de bunuri materiale, prestarea de servicii si/sau comertul;

- sa aiba de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;

- au realizat venituri reprezentand echivalentul in lei de pana la 100.000 euro inclusiv;

- au capital integral privat.

La baza determinarii impozitului stau doua elemente: baza impozabila si cota de impozitare.

Impozit = baza impozabila x cota de impozitare

Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este: 2% in anul 2007; 2,5% in anul 2008; 3% in anul 2009.

3. IMPOZITUL PE VENITURILE DIN SALARII

Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau natura obtinute de o persoana fizice ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca.

Venitul brut din salarii reprezinta suma veniturilor realizate de salariat pe fiecare loc de realizare a venitului.

Contributiile obligatorii potrivit legii sunt:

- contributia pentru protectia sociala a somerilor, ea reprezentand 1% din salariul de baza;

- contributia pentru asigurarile sociale de stat, ea reprezentand 9.5% din salariile brute realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile;

- contributia pentru asigurarile de sanatate care preprezinta 6.5% din venitul brut.

Pentru determinarea impozitului pe salariu la locul unde salariatul are cartea de munca aplicam urmatorul algoritm:

Venit brut – 1% contributia salariatului la ajutorul de somaj – 9.5% contributia salariatului la asigurarile sociale de stat – 6.5% contributia salariatului la asigurarile sociale de sanatate – =Venit net – deduceri personale –deduceri suplimentare = Venit impozabil – impozit pe venit din salariu (conform grilei de impozitare) = Rest de plata

Pentru anul 2005 cota de impozitare a veniturilor realizate din salarii este cota unica de 16%.

Determinarea impozitului pe salariu incepand cu 01 ianuarie 2005 la locul unde salariatul are cartea de munca se face aplicand cota de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni ( somaj 1%, 9.5% CAS, 6.5% CASS) si deducerea personala acordata pentru luna respectiva, cotizatia sindicala platita in luna respectiva, contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale, astfel incat la nivelul anului sa nu depaseasca echivalentul in lei la 200 euro.

Deducerile personale pentru anul 2005 pentru persoanele fizice care au un venit brut lunar de pana la 1.000 lei inclusiv se acorda astfel:

- pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere 250 lei

- pentru persoane care au o persoana in intretinere 350 lei

- pentru persoane care au in intretinere doua persoane 450 lei

- pentru persoane care au in intretinere trei persoane 550 lei

- pentru persoane care au patru sau mai multe persoane in intretinere 650 lei

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre intre 1.001 si 3.000 lei sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, in sensul ca fractiunile sub 10 lei se majoreaza la 10 lei.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala.

Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale.

Impozitul pe salarii se determina lunar, reprezentand plati anticipate, care se calculeaza si se retin la sursa de catre platitorii de venituri. Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni, la data platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare.

2.4.TAXA PE VALOARE ADAUGATA

Taxa pe valoarea adaugata (TVA) este principalul impozit direct de la noi din tara din punct de vedere al volumului incasarilor la bugetul statului, precum si din punctul de vedere al sferei de aplicare.

2.4.1. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata

Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata este:

- livrarea de bunuri care reprezinta transferul de proprietate asupra bunurilor detinute de proprietar catre beneficiar, direct sau prin persoanele care actioneaza in numele acestora.

- prestarea de servicii care reprezinta orice activitate care nu constituie livrare de bunuri.

- importul de bunuri care reprezinta introducerea in tara de bunuri provenind din strainatate de catre orice persoana, indiferent de statutul sau juridic, direct sau prin intermediar, plasate in regim vamal de import sau in regimuri vamale.

2.4.2. Regimuri de impozitare privind taxa pe valoarea adaugata

Regimurile de impozitare privind taxa pe valoarea adaugata sunt:

- operatiuni taxabile, la care se aplica cota standard a TVA;

- operatiuni scutite de TVA cu drept de deducere, pentru care furnizorii si/sau prestatorii au dreptul de deducere a TVA aferente bunurilor si/sau serviciilor achizitionate , destinate realizarii operatiunilor respective;

- operatiuni scutite de TVA fara drept de deducere, pentru care furnizorii/prestatorii nu au dreptul la deducerea TVA aferente bunurilor si/sau serviciilor achizitionate, destinate operatiunilor respective;

- operatiuni de import scutite de taxa pe valoare adaugata.

2.4.3. Operatiuni scutite privind taxa pe valoarea adaugata

Operatiunile scutite de TVA sunt reglementate prin lege si nu se admite extinderea lor prin analogie.

Sunt scutiri dupa cum urmeaza:

- scutiri in interiorul tarii;

- scutiri la import;

- scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare si pentru transportul international;

- scutiri speciale legate de traficul international de bunuri.

2.4.4. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata

Conform Codului fiscal, baza de impozitare a TVA pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii este formata din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni , exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

2.4.5. Cotele de impozitare

In Romania cota standard a TVA este de 19% si se aplica operatiunilor impozabile, cu exceptia celor scutite de taxa pe valoarea adaugata.

Incepand cu anul 2004, Codul fiscal prevede introducerea unei cote reduse a TVA de 9%, aplicabila bazei de impozitare, pentru urmatoarele prestari de servicii si/sau livrari de bunuri:

- dreptul de intrare la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectura si arheologie, gradini zoologice si botanice, targuri, expozitii;

- livrarea de manuale scolare, carti, ziare si reviste, cu exceptia celor destinate exculiv publicitatii;

- livrarile de proteze de orice fel si accesoriile acestora, cu exceptia protezelor dentare;

- livrarile de produse ortopedice;

- medicamentele de uz uman si veterinar;

- cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping.

2.4.6. Determinarea TVA de plata si plata acesteia la buget

TVA datorata bugetului de stat se stabileste lunar pe baza de deconturi ale platitorilor de TVA, ca diferenta intre taxa colectata si taxa dedusa portivit legii. In situatia in care taxa dedusa potrivit legii este mai mare decat taxa colectata, rezulta taxa de rambursat, iar in situatia in care taxa colectata este mai mare decat taxa dedusa potrivit legii, rezulta taxa de plata la bugetul de stat.

TVA colectata se determina pe baza Jurnalului de livrari completat de agentul economic pe fiecare luna in parte. Acest jurnal este un centralizator al livrarilor de bunuri sau al prestarilor de servicii din luna in care se face calculul.

La baza TVA care poate fi dedusa sta TVA deductibila care este corectata cu ajutorul pro ratei. TVA deductibila se determina cu ajutorul Jurnalului de cumparari, care este un centralizator al operatiunilor reprezentand achizitiile pentru luna respectiva.

Pro rata se determina ca raport intre veniturile obtinute din operatiuni care dau drept de deducere inclusiv subventii legate direct de pretul lor si veniturile obtinute din operatiuni care nu dau drept de deducere, subventii, alocatii de la bugetul de stat sau bugetele locale, precum si orice alte venituri din care este finantata activitatea.

Pro rata = livrari supuse TVA / total livrari

Pro rata se determina de regula annual, situatie in care elementele prevazute la numitor si numerator sunt cumulate pe intregul an fiscal, iar, prin exceptie aceasta poate fi determinate lunar, in acest caz elementele prevazute la numitor si numerator fiind cele efectiv realizate in cursul fiecarei luni.

TVA de plata = TVA colectata – TVA deductibila, daca pro rata = 100%

TVA de plata= TVA colectata – TVA de dedus , daca pro rata < 100%

TVA de dedus = TVA deductibila X pro rata

In privinta TVA ne putem intalni cu doua cazuri :

TVA dedusa > TVA colectata à TVA de rambursat

TVA colectata > TVA dedusa à TVA de plata

TVA de plata trebuie virata la buget pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se calculeaza.

In cazul importului, plata TVA devine exigibila la data completarii declaratiei de import.

2.5. ACCIZELE

Accizele, cunoscute si sub denumirea de taxe speciale de consumatie, reprezinta un impozit indirect care se aplica asupra unor categorii de bunuri provenite din tara sau din import, fiind reglementate la Titlul VII al legii nr.571 / 2003 privind Codul fiscal.

In grupa impozitelor indirecte, accizele se situeaza pe locul al doilea, dupa taxa pe valoarea adaugata, ponderea accizelor in totalul impozitelor indirecte prevazute in bugetul de stat pe anul 2004 fiind de 25%.

2.5.1. Cadrul general privind legislatia comunitara in domeniul accizelor

Toate tarile membre ale uniunii europene isi stabilesc impozitele indirecte, in functie de prevederile unor directive comunitare, directive ce contin atat principii generale de stabilire a acestor impozite cat si nivele minime impuse.

Accizele sunt reglementate prin Directiva Uniunii Europene nr 92/12 si prin directive specifice fiecarei grupe de produse.

Produsele supuse in mod obligatoriu accizelor , potrivit acestei directive, sunt:

- alcoolul si bauturile alcoolice;

- produsele din tutun;

- uleiurile minerale.

Directiva prevede insa si dreptul statelor membre de a impune prin accize si alte produse.

2.5.2. Sfera de aplicare

Produsele supuse accizelor sunt grupate in doua categorii, si anume:

- produse care sunt supuse obligatoriu accizelor in tarile membre ale Uniunii Europene

- alte produse pentru care se datoreaza accize

Produsele si grupele de produse pentru care se datoreaza accize armonizate sunt:

a) berea;

b) vinurile;

c) bauturile fermentate, altele decat berea si vinurile;

d) produsele intermediare;

e) alcoolul etilic;

f) produsele din tutun;

g) uleiurile minerale;

h) tutunul prelucrat.

La “Alte produse pentru care se datoreaza accize” intra:

- cafeaua verde;

- cafeaua prajita, inclusiv cafeaua cu inlocuitori;

- cafeaua solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila;

- confectiile din blanuri naturale cu exceptia celor de iepure, oaie, capra;

- articole din cristal;

- bijuterii din aur si/sau platina;

- autoturismele si autoturismele de teren , inclusiv din import rulate;

- produsele de parfumerie etc.

2.5.3. Platitorii accizelor

Pentru produsele pentru care se datoreaza accize armonizate, platitorii de accize sunt:

- antrepozitari autorizati care elibereaza pentru consum produsele accizabile;

- importatorii de produse accizabile, daca acestea nu sunt plasate intr-un regim suspensiv.

Sunt platitori de accize de asemenea si persoanele care desfasoara acte sau fapte de comert si care nu pot dovedi ca accizele aferente produselor accizabile pe care le detin au fost platite.

Pentru produsele nesupuse accizelor armonizate, cu exceptia cafelei , platitori sunt agentii economici – persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate – care produc sau importa astfel de produse. Pentru cafea, platitorii de accize sunt agentii economici importatori.

Platitori de accize sunt si persoanele fizice care introduc in tara autoturisme si autoturisme de teren, atat noi, cat si rulate.

2.5.4. Exigibilitatea accizelor

Pentru produsele pentru care se datoreaza accize armonizate exigibilitatea accizei se produce atunci cand produsele accizabile sunt eliberate in consum sau cand se constata pierderea sau lipsa acestora.

Pentru produsele nesupuse accizelor armonizate exigibilitatea intervine astfel:

 • pentru produsele din productia interna:

- la data efectuarii livrarii;

- la data acordarii produselor ca dividende sau ca plata in natura;

- la data la care au fost consummate pentru reclama si publicitate;

- la data instrainarii sau a utilizarii in orice alt scop decat comercializarea.

 • pentru produsele provenite din import, la data inregistrarii declaratiei vamale din import.

2.5.5. Cuantumul unitar si determinarea accizelor

In tara noastra se folosesc 3 modalitati de exprimare a accizelor:

 • Sume specifice exprimate in echivalent euro pe unitatea de masura;
 • Cote procentuale;

Accize compuse, formate din sume specifice exprimate in echivalent euro pe unitatea de masura la care se adauga o cota procentuala.

In cazul accizelor specifice, unitatea de masura este diferita in functie de produs.

In ceea ce priveste accizele stabilite in cote procentuale, acestea se practica in cazul confectiilor din blanuri naturale, articolelor din cristal, bijuteriilor din aur sau platina, autoturismelor si autoturismelor de teren, produselor de parfumerie, aparatelor electronice, cuptoarelor cu microunde, aparatelor de aer conditionat, armelor de vanatoare, iahturilor si barcilor cu motor pentru agrement.

Pentru tigarete sunt stabilite accize compuse, care sunt formate dintr-o acciza specifica si o acciza ad-valorem. Acciza specifica se calculeaza in echivalent euro la 1.000 de tigarete. Acciza ad – valorem se aplica asupra preturilor maxime de vanzare cu amanuntul declarate de catre agentul economic producator sau importator.

In anul 2006, Parlamentul a propus Guvernului introducerea taxei pe viciu pentru tigarete indifferent de provenienta acestora.

Stabilirea sumelor datorate bugetului de stat sub forma de accize se realizeaza pe baza urmatoarelor principii:

a) in cazul produselor care intra sub incidenta accizelor specifice, metodologia de determinare a sumelor ce reprezinta accizele presupune inmultirea dintre valoarea accizei specifice, exprimata in echivalent euro/unitatea de masura si transformata in lei si cantitatea de produs livrata /importata, exprimata in aceeasi unitate de masura.

b) in cazul produselor pentru care accizele sunt exprimate in cote procentuale, acciza ad-valorem se determina prin aplicarea cotei procentuale asupra bazei de impozitare legale. Baza de impozitare este data de :

- in cazul produselor provenite din intern – pretul de livrare al produsului, mai putin acciza, respectiv pretul producatorului.

- pentru produsele din import – valoarea in vama (pretul din factura externa, transformat in lei la cursul zilei), la care se adauga taxele vamale si alte taxe speciale.

c) in cazul accizelor care sunt exprimate sub forma compusa (acciza specifica + cote procentuale), acciza se determina prin insumarea accizei specifice (determinata prin inmultirea cantitatii cu valoarea unitara a accizei specifice, transformata in lei) cu acciza ad valorem (determinate prin aplicarea cotei de impozitare la baza impozabila).

2.5.6. Termenul de plata a accizelor

1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plata a accizelor este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care acciza devine exigibila.   2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), termenul de plata a accizelor este:

a) in cazul operatorilor inregistrati - ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care au fost receptionate produsele accizabile;

b) in cazul furnizorilor autorizati de energie electrica sau de gaz natural - data de 25 a lunii urmatoare celei in care a avut loc facturarea catre consumatorul final.

3) În cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat intr-un regim suspensiv, prin derogare de la alin. (1), momentul platii accizelor este momentul inregistrarii declaratiei vamale de import.

2.5.7. Scutiri de la plata accizelor

Pentru produsele care sunt supuse accizelor armonizate, sunt stabilite atat scutiri generale, cat si scutiri specifice – aplicate alcoolului etilic si uleiurilor minerale - astfel:

1) Produsele accizabile sunt scutite de la plata accizelor atunci cand sunt destinate pentru:

a) livrarea in contextul relatiilor consulare sau diplomatice;

b) organizatiile internationale, recunoscute ca atare de catre autoritatile publice ale Romaniei, si membrii acestor organizatii, in limitele si in conditiile stabilite prin conventiile internationale, care pun bazele acestor organizatii, ori prin acorduri incheiate la nivel statal sau guvernamental;

c) fortele armate apartinand oricarui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord (NATO), cu exceptia Fortelor Armate ale Romaniei, precum si pentru personalul civil care le insoteste sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor acestora;

d) consumul aflat sub incidenta unui acord incheiat cu tari nemembre sau organizatii internationale, cu conditia ca un astfel de acord sa fie permis ori autorizat cu privire la scutirea de taxa pe valoarea adaugata.

2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme.

3) Accizele nu se aplica pentru importul de produse accizabile aflate in bagajul calatorilor si al altor persoane fizice, cu domiciliul in Romania sau in strainatate, in limitele si in conformitate cu cerintele prevazute de norme.

Scutirea se acorda in baza certificatului de scutire de la plata accizelor, respectand conditia ca aprovizionarea sa fie facuta de la un antrepozit fiscal.

Pentru produsele accizabile altele decat uleiurile minerale folosite drept combustibil sau carburant, scutirea se acorda direct la livrarea din antrepozitul fiscal, iar pentru uleiurile minerale achizitionate drept combustibil sau carburant, achizitionarea se face la preturi cu accize, urmand ca ulterior acestea sa fie restituite.

Alcoolul etilic si alte produse alcoolice sunt scutite de la plata accizelor, atunci cand sunt:

- denaturate, conform prescriptiilor legale si utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman;

- utilizate pentru producerea otetului, producerea de medicamente sau in industria cosmetica;

- utilizate pentru producerea de arome alimentare , pentru alimente sau bauturi nealcoolice ce au o concentratie ce nu depaseste 1.2% din volum:

- utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de alimente cu sau fara crema. Scutirea se acorda in cazul in care concentratia de alcool nu depaseste 8.5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra in compozitia ciocolatei si 5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra in compozitia altor produse;

- esantioane pentru analiza, teste de productie , precum si produse folosite in scopuri stiintifice.

Scutirea se acorda beneficiarului numai in baza autorizatiei de utilizator final, respectand conditia ca aprovizionarea sa fie efectuata de la un antrepozit fiscal. Beneficiaza de scutire si depozitele farmaceutice autorizate care livreaza alcool direct catre spitale si farmacii.

Pentru esantioane pentru analiza, teste de productie sau produsele folosite in scopuri stiintifice scutirea se acorda direct, la momentul achizitonarii produselor, iar pentru celelalte produse, scutirea se acorda indirect, prin compensare cu alte impozite si taxe datorate bugetului de stat sau prin restituirea accizelor platite la achizitionare.

Uleiurile minerale sunt scutite de la plata accizelor atunci cand sunt:

- folosite in orice alt scop decat combustibil sau carburant;

- livrate in vederea utilizarii sub forma de carburant pentru aeronave, altele decat aviatia turistica in scop privat;

- livrate in vederea utilizarii sub forma de carburant pentru navigatia maritima internationala si pentru navigatia pe caile navigabile interioare, altele decat navigatiile de agrement in scop privat;

- utilizate in cadrul productiei de electricitate;

- scoase de la rezerva de stat si rezerva de mobilizare pentru a fi acordate gratuit in scop de ajutor umanitar;

- utilizate sub forma de combustibil neconventional;

- achizitionate direct de la agentii economici producatori sau importatori si utilizate sub forma de combustibil in scop tehnologic, pentru producerea de agent termic si apa calda sau utilizate in scop industrial.

Produsele accizabile, altele decat cele pentru care sunt stabilite accize armonizate, sunt scutite de la plata accizelor, atunci cand;

- sunt exportate direct de agentii economici producatori sau prin agenti economici care isi desfasoara activitatea pe baza de comision;

- se afla in regimuri vamale suspensive;

- sunt importate si provin din donatii sau sunt finantate direct din imprumuturi nerambursabile sau din programe de cooperare stiintifica si tehnica acordate institutiilor de invatamant;

- sunt livrate din rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, pe perioada in care au acest regim.

Agentii economici exportatori de cafea prajita pot solicita restituirea accizelor platite in vama pentru cantitatile de cafea verde importata si utilizata ca materie prima pentru cafeaua exportata. Restituirea se face in conditiile in care cafeaua verde a fost importata si prajita tot de catre exportator, iar documentele care stau la baza restituirii sunt:

a) declaratia vamala de import pentru cafeaua verde;

b) documentul care sa ateste plata valorii accizelor in vama, confirmat de banca la care platitorul are cont deschis;

c) declaratia vamala de export pentru cafeaua prajita.

CAPITOLUL III – INSPECTIA FISCALA

3.1. CONCEPTUL DE INSPECTIE FISCALA

Inspectia fiscala cuprinde ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii declaratiilor, precum si verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de catre contribuabili.

2. CADRUL LEGAL

Cadrul legal privind inspectia fiscala este Ordonanta nr.92 din decembrie 2003 , “Codul de procedura fiscala”, care reglementeaza drepturile si obligatiile partilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat si bugetelor locale. Acest cod se aplica si pentru administrarea drepturilor vamale, precum si pentru administrarea creantelor provenind din contributii, amenzi si alte sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidate, in masura in care prin lege nu se prevede altfel.

ADMINISTRAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR

Prin administrarea impozitelor si taxelor se intelege ansamblul activitatilor desfasurate de organelle fiscale in legatura cu:

inregistrarea fiscala;

declararea, stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor si taxelor;

solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale.

3.4 PRINCIPII GENERALE DE CONDUITA IN ADMINISTRAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR

Principiile generale de conduita in administrarea impozitelor si taxelor sunt urmatoarele:

organul fiscal este obligat sa aplice unitar prevederile legislatiei fiscale pe teritoriul Romaniei, urmarind stabilirea corecta a impozitelor si taxelor datorate;

exercitarea dreptului de apreciere – organul fiscal este indreptatit sa aprecieze, in limitele atributiilor si competentelor ce ii revin, relevanta starilor de fapt fiscale si sa adopte solutia admisa de lege, intemeiata pe constatari complete asupra tuturor imprejurarilor edificatoare de cauza;

- rolul activ – Organul fiscal instiinteaza contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce ii revin in desfasurarea procedurii potrivit legii fiscale.Organul fiscal este indreptatit sa examineze, din oficiu, starea de fapt, sa obtina si sa utilizeze toate informatiile si documentele necesare pentru determinarea corecta a situatiei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuata organul fiscal va identifica si va avea in vedere toate circumstantele edificatoare ale fiecarui caz.Organul fiscal are obligatia sa examineze in mod obiectiv starea de fapt, precum si sa indrume contribuabilii pentru depunerea declaratiilor si a altor documente, pentru corectarea declaratiilor sau a documentelor, ori de cate ori este cazul. Organul fiscal decide asupra felului si volumului examinarilor, in functie de circumstantele fiecarui caz in parte si de limitele prevazute de lege. Organul fiscal indruma contribuabilul in aplicarea prevederilor legislatiei fiscale. Îndrumarea se face fie ca urmare a solicitarii contribuabililor, fie din initiativa organului fiscal.

Limba oficiala in administratia fiscala

1) Limba oficiala in administratia fiscala este limba romana.

2) Daca la organele fiscale se depun petitii, documente justificative, certificate sau alte inscrisuri intr-o limba straina, organele fiscale vor solicita ca acestea sa fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati.

3) Dispozitiile legale cu privire la folosirea limbii minoritatilor nationale se aplica in mod corespunzator.

dreptul de a fi ascultat - presupune ca inaintea luarii deciziei organul fiscal este obligat sa asigure contribuabilului posibilitatea de a-si exprima punctual de vedere cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei;

obligatia de cooperare – contribuabilul este obligat sa coopereze in vederea determinarii starii de fapt fiscale, prin prezentarea faptelor cunoscute de catre acesta, in intregime, conform realitatii si prin indicarea mijloacelor doveditoare care ii sunt cunoscute;

secretul fiscal – functionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusive persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligate, in conditiile legii, sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.

Buna credinta – relatiile dintre contribuabili si organele fiscale trebuie sa fie fundamentate pe buna – credinta, in scopul realizarii cerintelor legii.

3.5. OBLIGATIILE FISCALE

Sunt supuse inspectiei fiscale persoanele fizice si juridice, romane si straine, precum si asociatiile fara personalitate juridica, carora le revin, potrivit reglementarilor legale in vigoare, obligatii fiscale.

Prin obligatii fiscale, in sensul prezentului cod, se intelege:

a) obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile sau, dupa caz, impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat;

b) obligatia de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si fiscale impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat;

c) obligatia de a plati la termenele legale impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat;

d) obligatia de a plati dobanzi si penalitati de intarziere, aferente impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat, denumite obligatii de plata accesorii;

e) obligatia de a calcula, de a retine si de a inregistra in evidentele contabile si de plata, la termenele legale, impozitele si contributiile care se realizeaza prin stopaj la sursa;

f) orice alte obligatii care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, in aplicarea legilor fiscale.

Prin impozite se intelege – sumele datorate, potrivit legii, bugetului de stat si bugetelor locale, precum si orice alte sume care constituie venituri de natura fiscala, a caror administrare revine Ministerului Finantelor sau , dupa caz, autoritatilor Administratiei Publice Locale.

Inspectia fiscala se exercita de catre Ministerul Finantelor si unitatile sale teritoriale, prin aparatul fiscal si prin organele de control financiar abilitate de lege, denumite organe de inspectia fiscala, precum si de catre serviciile de specialitate ale autoritatilor Administratiei Publice Locale.

Organizarea, competenta teritoriala si atributiile aparatului fiscal se aproba de catre Ministerul Finantelor.

3.6. CALENDARUL OBIGATIILOR FISCALE

3.6.1. Obligatiile fiscale ale societatilor comerciale platitoare de impozit pe profit

Obligatii anuale

Termen

Obligatie

Baza legala

31 ianuarie

Comunicarea optiunii de plata a impozitului pe veniturile microintreprinderilor

Codul fiscal, Titlul IV, art.109

Ultima zi lucratoare a lunii februarie

Trimiterea fiselor fiscale 1 (FF1) si a fiselor fiscale 2 (FF2) atat angajatilor, cat si unitatii fiscale

Codul fiscal, Titlul iii, art.63

Ultima zi a lunii februarie

Depunerea la organul fiscal a formularului 205 “Declaratie privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa , pe beneficiari de venit” pentru:

venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

venituri din valorificarea de bunuri in regim de consignatie;

venituri obtinute in baza unui contract de agent, commission sau mandate comercial;

venituri din activitatea de expertiza contabila, juridical si extrajuridica;

venituri din activitati independente desfasurate in baza unei conventii/contract civil incheiat(e) in conditiile Codului Civil;

venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica.

Stabilit de Ministerul Finantelor Publice

31 martie

Depunerea la organul fiscal a situatiilor financiare anuale simplificate pentru anul anterior pentru societatile comerciale care nu aplica reglementarile armonizate cu Standardele Internationale de Contabilitate

Legea contabilitatii , art.29

Depunerea la organul fiscal a declaratiei anuale privind impozitul pe profit pentru anul anterior

Codul fiscal, Titlul II, art.34

Depunerea la organul fiscal a declaratiei privind platile si angajamentele de plata catre persoanele nerezindente pentru anul anterior

Codul fiscal, Titlul II, art.35

30 aprilie

Depunerea la organul fiscal a situatiilor finanaciare anuale simplificate pentru anul anterior pentru societatile comerciale care aplica reglementarile armonizate cu Standardele Internationale de Contabilitate

Legea contabilitatii, art.29

Depunerea la organul fiscal a declaratiei anuale privind impozitul pe profit pentru anul anterior

Codul fiscal, Titlul II, art.34

Depunerea la organul fiscal a declaratiei privind platile si angajamentele de plata catre persoanele nerezindente pentru anul anterior

Codul fiscal, Titlul II, art.35

30 iunie

Depunerea la organul fiscal a formularului 205 “Declaratie privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit” pentru:

venituri din dividende;

venituri din dobanzi;

venituri din jocuri de noroc;

venituri sub forma de castiguri din transferal dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale;

venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare – cumparare de valuta la termen, pe baza de contract;

venituri sub forma de premii in bani si/sau in natura;

venituri din pensii;

alte venituri.

Stabilit de Ministerul Finantelor Publice

31 decembrie

Calcularea, plata si retinerea impozitului pe dividende pentru dividendele aferente anului anterior si care nu au fost platite in anul curent

Codul fiscal, Titlul II, art.36

Obligatii trimestriale

Termen

Obligatie

Baza legala

25 inclusiv ale lunii urmatoare trimestrului incheiat

Plata impozitului pe profit

Codul fiscal, Titlul II, art.34

Plata impozitului cu retinere la sursa pentru venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridical, contribuabil care nu genereaza o persoana juridica

15 martie

Plata impozitului pe cladiri pentru trimestrul I al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.225

Plata impozitului pe teren pentru trimestrul I al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.260

Plata taxei asupra mijloacelor de transport pentru trimestrul I al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.265

Plata taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate pentru trimestrul I al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.271

15 iunie

Plata impozitului pe cladiri pentru trimestrul II al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.225

Plata impozitului pe teren pentru trimestrul II al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.260

Plata taxei asupra mijloacelor de transport pentru trimestrul II al anului curentCodul fiscal, Titlul IX, art.265

Plata taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate pentru trimestrul II al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.271

15 septembrie

Plata impozitului pe cladiri pentru trimestrul III al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.225

Plata impozitului pe teren pentru trimestrul III al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.260

Plata taxei asupra mijloacelor de transport pentru trimestrul III al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.265

Plata taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate pentru trimestrul III al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.271

15 noiembrie

Plata impozitului pe cladiri pentru trimestrul IV al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.225

Plata impozitului pe teren pentru trimestrul IV al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.260

Plata taxei asupra mijloacelor de transport pentru trimestrul IV al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.265

Plata taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate pentru trimestrul IVal anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.271

Obligatii lunare

Termen

Obligatie

Baza legala

10 inclusiv ale lunii urmatoare

Plata taxei hoteliere

Codul fiscal, Titlul IX, art.281

15 inclusiv ale lunii precedente

Depunerea la autoritatea administratiei publice locale a declaratiei privind spectacolele ce vor fi organizate

Codul fiscal, Titlul IX, art.275

15 inclusiv ale lunii urmatoare

Plata impozitului pe spectacole

Codul fiscal, Titlul IX, art.277

Depunerea la autoritatea administratiei publice locale a declaratiei privind plata impozitului e spectacole

Codul fiscal, Titlul IX, art.277

25 inclusiv ale lunii urmatoare

Calcularea, retinerea si plata impozitului pe venit cu retinere la sursa pentru urmatoarele tipuri de venituri platite de societatea comerciala:

din salarii;

din proprietate intelectuala;

din vanzarea bunurilor in regim de consignatie;

din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil;

din activitatea de xepertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

din investitii;

din pensii;

din premii si jocuri de noroc;

din alte surse.

Codul fiscal, Titlul III, art.53 si art.60

Plata contributiei pentru asigurarile sociale de stat

Legea 19/2000

Plata contributiei pentru asigurarile de somaj

Legea 76/2002

Plata contributiei pentru fondul de asigurari sociale de sanatate

O.U.G.150/2002

Plata contributiei pentru fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

Legea 346/2002

Plata TVA

Codul fiscal, Titlul IV, art.157

Plata accizei pentru produsele accizabile eliberate pentru consum in luna anterioara

Codul fiscal, Titlul VII, art.193

Depunerea la organul fiscal a declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul general consolidate

O.M.F.281/2004

Depunerea la organul fiscal a decontului de TVA

Codul fiscal, Titlul IV, art.156

Depunerea la organul fiscal a declaratiei de accize

Codul fiscal, Titlul VII, art.194

Depunerea la Casa de Pensii a Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat

O.M.M.S.S.7/2004

Depunerea la Agentiile judetene, respective a municipiului Bucuresti pentru ocuparea fortei de munca a Declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

O.M.M.S.S.30/2004

Obligatii ocazionale

Termen

Obligatie

Baza legala

20 ale lunii urmatoare celei in care s-a platit dividendul

Plata impozitului pe dividende

Codul fiscal, Titlul II, art.36

Data inregistrarii declaratiei vamale de import

Plata accizei pentru produsele accizabile importate

Codul fiscal, Titlul VII, art.193

Data cererii unui certificat, aviz, autorizatie

Plata taxei pentru eliberarea unui certificat, aviz, autorizatie

Codul fiscal, Titlul IX, art.266

3.6.2.Obligatiile fiscale ale microintreprinderilor

Obligatii anuale

Termen

Obligatie

Baza legala

Ultima zi lucratoare a lunii februarie

Trimiterea fiselor fiscale 1 (FF1) si a fiselor fiscale 2 (FF2) atat angajatilor, cat si unitatii fiscale

Codul fiscal, Titlul iii, art.63

Ultima zi a lunii februarie

Depunerea la organul fiscal a formularului 205 “Declaratie privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa , pe beneficiari de venit” pentru:

venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

venituri din valorificarea de bunuri in regim de consignatie;

venituri obtinute in baza unui contract de agent, commission sau mandate comercial;

venituri din activitatea de expertiza contabila, juridical si extrajuridica;

venituri din activitati independente desfasurate in baza unei conventii/contract civil incheiat(e) in conditiile Codului Civil;

venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica.

Stabilit de Ministerul Finantelor Publice

28 februarie

Depunerea la organul fiscal a situatiilor financiare anuale simplificate pentru anul anterior.

Legea contabilitatii , art.29

30 iunie

Depunerea la organul fiscal a formularului 205 “Declaratie privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit” pentru:

venituri din dividende;

venituri din dobanzi;

venituri din jocuri de noroc;

venituri sub forma de castiguri din transferal dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale;

venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare – cumparare de valuta la termen, pe baza de contract;

venituri sub forma de premii in bani si/sau in natura;

venituri din pensii;

alte venituri.

Stabilit de Ministerul Finantelor Publice

31 decembrie

Calcularea, plata si retinerea impozitului pe dividende pentru dividendele aferente anului anterior si care nu au fost platite in anul curent

Codul fiscal, Titlul II, art.36

Obligatii trimestriale

Termen

Obligatie

Baza legala

25 inclusiv ale lunii urmatoare trimestrului incheiat

Plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor

Codul fiscal, Titlul II, art.110

Plata impozitului cu retinere la sursa pentru venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridical, contribuabil care nu genereaza o persoana juridica

Plata TVA

Codul fiscal, Titlul IV art.157

Depunerea la organul fiscal a decontului de TVA

Codul fiscal , Titlul IV, art.156

15 martie

Plata impozitului pe cladiri pentru trimestrul I al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.225

Plata impozitului pe teren pentru trimestrul I al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.260

Plata taxei asupra mijloacelor de transport pentru trimestrul I al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.265

Plata taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate pentru trimestrul I al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.271

15 iunie

Plata impozitului pe cladiri pentru trimestrul II al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.225

Plata impozitului pe teren pentru trimestrul II al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.260

Plata taxei asupra mijloacelor de transport pentru trimestrul II al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.265

Plata taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate pentru trimestrul II al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.271

15 septembrie

Plata impozitului pe cladiri pentru trimestrul III al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.225

Plata impozitului pe teren pentru trimestrul III al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.260

Plata taxei asupra mijloacelor de transport pentru trimestrul III al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.265

Plata taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate pentru trimestrul III al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.271

15 noiembrie

Plata impozitului pe cladiri pentru trimestrul IV al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.225

Plata impozitului pe teren pentru trimestrul IV al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.260

Plata taxei asupra mijloacelor de transport pentru trimestrul IV al anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.265

Plata taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate pentru trimestrul IVal anului curent

Codul fiscal, Titlul IX, art.271

Obligatii lunare

Termen

Obligatie

Baza legala

10 inclusiv ale lunii urmatoare

Plata taxei hoteliere

Codul fiscal, Titlul IX, art.281

15 inclusiv ale lunii precedente

Depunerea la autoritatea administratiei publice locale a declaratiei privind spectacolele ce vor fi organizate

Codul fiscal, Titlul IX, art.275

15 inclusiv ale lunii urmatoare

Plata impozitului pe spectacole

Codul fiscal, Titlul IX, art.277

Depunerea la autoritatea administratiei publice locale a declaratiei privind plata impozitului e spectacole

Codul fiscal, Titlul IX, art.277

25 inclusiv ale lunii urmatoare

Calcularea, retinerea si plata impozitului pe venit cu retinere la sursa pentru urmatoarele tipuri de venituri platite de societatea comerciala:

din salarii;

din proprietate intelectuala;

din vanzarea bunurilor in regim de consignatie;

din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil;

din activitatea de xepertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

din investitii;

din pensii;

din premii si jocuri de noroc;

din alte surse.

Codul fiscal, Titlul III, art.53 si art.60

Plata contributiei pentru asigurarile sociale de stat

Legea 19/2000

Plata contributiei pentru asigurarile de somaj

Legea 76/2002

Plata contributiei pentru fondul de asigurari sociale de sanatate

O.U.G.150/2002

Plata contributiei pentru fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

Legea 346/2002

Plata TVA

Codul fiscal, Titlul IV, art.157

Plata accizei pentru produsele accizabile eliberate pentru consum in luna anterioara

Codul fiscal, Titlul VII, art.193

Depunerea la organul fiscal a declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat

O.M.F.281/2004

Depunerea la organul fiscal a decontului de TVA

Codul fiscal, Titlul IV, art.156

Depunerea la organul fiscal a declaratiei de accize

Codul fiscal, Titlul VII, art.194

Depunerea la Casa de Pensii a Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat

O.M.M.S.S.7/2004

Depunerea la Agentiile judetene, respective a municipiului Bucuresti pentru ocuparea fortei de munca a Declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj

O.M.M.S.S.30/2004

Obligatii ocazionale

Termen

Obligatie

Baza legala

20 ale lunii urmatoare celei in care s-a platit dividendul

Plata impozitului pe dividende

Codul fiscal, Titlul II, art.36

Data inregistrarii declaratiei vamale de import

Plata accizei pentru produsele accizabile importate

Codul fiscal, Titlul VII, art.193

Data cererii unui certificat, aviz, autorizatie

Plata taxei pentru eliberarea unui certificat, aviz, autorizatie

Codul fiscal, Titlul IX, art.266

3.7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ORGANELOR FISCALE

Ca drepturi si obligatii ale organelor de inspectie fiscala amintim:

a)     sa examineze orice inscrisuri, documente, registre sau evidente contabile ale contribuabililor care pot fi relevante pentru stabilirea corecta a impozitelor datorate si pentru modul de respectare a obligatiilor fiscale de catre acestia;

b)     sa solicite informatiile, justificarile sau explicatiile referitoare la declaratiile sau documentele supuse controlului;

c)     sa solicite prezenta contribuabililor sau reprezentantilor legali ai acestora la sediul organului de inspectie fiscala, dupa caz, la sediul serviciilor de specialitate ale autoritatilor Administratiei Publice Locale.

d)     Sa faca constatari faptice cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea obiectelor sau surselor impozabile;

e)     Sa primeasca copii de pe orice inscris, document sau inregistrare contabila;

f)      Sa retina, in scopul protejarii impotriva instrainarii sau distrugerii, in schimbul unei dovezi scrise si semnate de organul fiscal, orice document sau orice element material care poate constitui o proba sau o dovada referitoare la determinarea impozitelor datorate de catre contribuabil, pe o perioada de maximum 30 de zile.

g)     Sa intre, in prezenta contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia, ori in prezenta unei alte persoane desemnate de contribuabil, in orice incinta a sediului in care isi desfasoara activitatea contribuabilul sau in locuri in care exista bunuri impozabile, ori in care se desfasoara activitati producatoare de venituri.

3.8. ATRIBUTIILE ORGANELOR DE INSPECTIE FISCALA

Organele de inspectie fiscala au urmatoarele atributii:

controleaza utilizarea fondurilor acordate de stat pentru realizarea de investitii de interes general, subventionarea unor activitati si produse si pentru alte destinatii prevazute de lege;

verifica folosirea mijloacelor si a fondurilor din dotare si respectarea reglementarilor financiar contabile in activitatea regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital de stat;

verifica exactitatea si realitatea inregistrarilor in evidentele prevazute de lege si de actele de constituire a societatilor comerciale si a celorlalti agenti economici, urmarind stabilirea corecta si indeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiilor financiare si fiscale fata de stat;

indeplinesc si alte atributii de control stabilite, potrivit legii, in sarcina Ministerului de Finante.

In baza constatarilor efectuate ca urmare a actiunilor de control, organele de inspectie fiscala sau, dupa caz, serviciile de specialitate ale autoritatilor Administratiei Publice Locale au dreptul:

sa stabileasca in sarcina contribuabilului diferente de impozite, precum si sa calculeze majorari de intarziere pentru neplata la termenele legale a impozitelor datorate;

sa constate contraventiile si sa aplice amenzile prevazute de legile fiscale;

sa dispuna masurile necesare indeplinirii corecte, de catre contribuabili, a obligatiilor fiscale ce le revin.

3.9. DREPTURILE CONTRIBUABILILOR

Contribuabilii au urmatoarele drepturi si obligatii

a)     Dreptul de a fi instiintati despre actiunea de control

Inaintea desfasurarii unei actiuni de control, contribuabilul va fi instiintat despre aceasta actiune, printr-un “Aviz de verificare” transmis de organul fiscal, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea actiunii de control.

Avizul de verificare va cuprinde:

denumirea unitatii fiscale care a dispus inspectia fiscala;

numele si prenumele sau denumirea contribuabilului;

adresa sediului, domiciliului sau a resedintei contribuabilului;

codul fiscal si numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului;

baza legala a transmiterii avizului de verificare si a desfasurarii inspectiei fiscale;

data la care este programat sa se desfasoare inspectiei fiscala;

impozitele care vor fi cuprinse in verificare;

perioada fiscala care urmeaza sa fie supusa inspectiei fiscale. Organul fiscal poate verifica situatia contribuabilului in perioada de prescriptie, care, conform legislatiei in vigoare, este de 5 ani;

semnatura conducatorului unitatii fiscale.

De asemenea, in avizul de verificare se va mentiona obligatia contribuabililor de a pune la dispozitie organelor de inspectie fiscale toate documentele si evidentele contabile, precum si de a asigura conditiile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a inspectiei fiscale.

In cazul in care controlul are un caracter inopinat sau se desfasoara in vederea solutionarii unor cereri ale contribuabilului, transmiterea avizului de verificare nu este obligatorie.

b)    Dreptul de a solicita modificarea datei de incepere a controlului

Pentru motive intemeiate, contribuabilul poate solicita conducatorului unitatii fiscale care a dispus controlul, modificarea datei de incepere a acestuia, cu maximum 30 de zile lucratoare.

Solicitarea trebuie adresata , in scris, organului de inspectie fiscala care a trimis Avizul de verificare, in termen de 5 zile de la primirea si semnarea avizului si trebuie sa contina;

numele si prenumele sau denumirea contribuabilului;

adresa sediului, domiciliului sau a resedintei contribuabilului;

denumirea unitatii fiscale care a dispus inspectia fiscala;

eventualele justificari pentru sustinerea motivelor invocate;

data pana la care se solicita amanarea inspectiei fiscale;

eventualele justificari pentru sustinerea motivelor invocate;

data pana la care se solicita amanarea inceperii controlului.

c)     Dreptul de a fi informati in legatura cu drepturile si obligatiile pe care le au, in timpul desfasurarii controlului

d)    Dreptul de a fi verificati o singura data pentru fiecare impozit si pentru fiecare perioada supusa verificarii

e)     Dreptul de a primi o dovada scrisa in cazul retinerii unor documente sau elemente materiale

f)      Dreptul de a solicita legitimarea inspectorilor

Contribuabilii au dreptul de a solicita inspectorilor care se prezinta la locul desfasurarii controlului imputernicirea (ordinul de deplasare) in baza careia vor efectua controlul.

Imputernicirea (ordinul de deplasare) trebuie sa contina:

denumirea unitatii fiscale care a dispus efectuarea controlului;

datele de identificare ale inspectorilor care urmeaza sa efectueze controlul: numele, prenumele, numarul legitimatiei de serviciu;

datele de identificare ale contribuabilului ce urmeaza a fi verificat;

data inceperii controlului;

semnatura conducatorului unitatii fiscale.

g)     Dreptul ca activitatea contribuabilului sa fie cat mai putin afectata pe timpul desfasurarii controlului

h)    Dreptul la informare

Pe intreaga durata desfasurarii controlului fiscal contribuabilii au dreptul sa fie informati asupra desfasurarii controlului si asupra eventualelor situatii neclare.

i)      Dreptul de a fi primul solicitat pentru a furniza informatii

j)      Dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate

Pe intreaga durata a controlului fiscal contribuabilul are dreptul sa beneficieze de asistenta de specialitate acordata de juristi, experti contabili, contabili autorizati etc.

k)    Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal

Contribuabilii au dreptul sa fie protejati pe linia secretului fiscal.

Informatiile care sunt furnizate organelor de inspectie fiscala, precum si cele pe care acestea le obtin pe timpul desfasurarii controlului sunt protejate pe linia secretului fiscal.

In acest sens, functionarii publici din cadrul Ministerului Finantelor si al organelor sale subordonate, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligate sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.

l)      Dreptul sa solicite, din proprie initiativa, sa fie controlati

m)  Dreptul de a cunoaste rezultatele controlului

La incheierea controlului, organul fiscal are obligatia sa prezinte contribuabilului rezultatele controlului, care sunt consemnate in Procesul – verbal de control.

n)    Dreptul de a contesta masurile dispuse ca urmare a inspectiei fiscale

Contribuabilii au dreptul sa conteste masurile dispuse ca urmare a controlului fiscal:

a)     in prima instanta se pot furmula obiectiuni, care se depun in termen de 5 zile lucratoare de la comunicarea rezultatelor controlului, la organul care a incheiat procesul – verbal.

Raspunsul la obiectiunile formulate trebuie primit in termen de 15 zile de la inregistrarea acestora, prin hotarare motivata, semnata de seful organului de control fiscal care a intocmit procesul – verbal.

b)     daca raspunsul primit la obiectiuni nu corespunde parerii contribuabililor, acestia au dreptul de a depune contestatie impotriva hotararii, in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii acesteia la organul fiscal care a emis hotararea, dar nu mai mult de 20 de zile de la data comunicarii.

Contestatiile sunt supuse unei taxe de timbru de 2% la suma contestata, dar nu mai putin de 10.000 lei.

Contestatia se solutioneaza de catre Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de 30 zile de la inregistrarea ei, prin dispozitie motivata, semnata de directorul general.

c)     impotriva dispozitiei date de directorul general al Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat judetene sau a municipiului Bucuresti, contribuabilii pot face plangere la Ministerul Finantelor in termen de 15 zile de la data comunicarii acesteia.

Plangerea este supusa unei taxe de timbru de 1% din suma contestata, dar nu mai putin de 10.000 lei.

Ministerul Finantelor va solutiona plangerea, prin decizie motivata, in termen de 60 de zile de la primirea acesteia.

Plangerea adresata Ministerului Finantelor va fi depusa la Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat judeteana sau a municipiului Bucuresti.

Sumele platite cu titlu de taxe de timbru aferente contestatiei sau plangerii, se vor restitui, la cerere, integral sau partial, in raport cu admiterea integrala sau partiala a acestora.

d)     impotriva deciziei Ministerului Finantelor se poate face actiune, in termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, la instanta judecatoreasca prevazuta in legea speciala de instituire a impozitelor si taxelor contestate.

Daca legea speciala nu precizeaza instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze actiunea, actiunea va fi transmisa spre solutionare Curtii de Apel in a carei raza teritoriala este sediul sau domiciliul, dupa caz.

e)     Impotriva sentintei Curtii de Apel sau a judecatoriei se poate face recurs la Curtea Suprema de Justitie sau la tribunal, dupa caz, in termen de 15 zile de la comunicare.

3.10. OBLIGATIILE CONTRIBUABILILOR

Pe langa drepturi contribuabilii au si obligatii si anume:

Obligatia de a permite accesul organului de inspectie fiscala in incintele de afaceri

Contribuabilii au obligatia de a permite accesul organului de inspectie fiscala in orice incinta de afaceri sau in orice alte incinte sau locuri in care exista bunuri impozabile sau se desfasoara activitati producatoare de venituri.

Aceasta obligatie revine numai in cursul programului normal de lucru.

Obligatia de a pune la dispozitie organului de inspectie fiscala sau, dupa caz, serviciilor de specialitate ale autoritatilor Administratiei Publice Locale toate documentele tehnico – operative, contabile si orice alte documente legale justificative, care stau la baza calcularii corecte si in cuantumul legal a impozitelor datorate.

contribuabilii care, potrivit legii, organizeaza si conduc contabilitatea proprie, sunt obligate sa pastreze evidentele contabile, precum si documentele justificative pe baza carora s-au facut inregistrarile contabile, la sediul social declarat cu ocazia autorizarii si inregistrarii la organul fiscal, pana la implinirea termenului de prescriptie a dreptului organelor de inspectie fiscala sau, dupa caz, a dreptului serviciilor de specialitate ale autoritatilor Administratiei Publice Locale de a stabili diferente de impozite.

Evidentele contabile si documentele justificative se pastreaza si se arhiveaza intr-un mod adecvat, care sa permita desfasurarea normala a inspectiei fiscale.

Contribuabilii sau, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora sunt obligate sa coopereze la desfasurarea in conditii optime a inspectiei fiscale, prin respectarea drepturilor organelor fiscale sau, dupa caz, a drepturilor serviciilor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale si acordarea sprijinului necesar in exercitarea acestor drepturi.

In cazul in care organul fiscal solicita, in scris, informatii, justificari sau explicatii referitoare la declaratiile sau documentele supuse controlului, contribuabilii au obligatia sa raspunda la aceasta solicitare in termen de 3 zile de la primirea solicitarii.

Obligatia de a se prezenta la sediul organului fiscal

In cazul in care se primeste o solicitare in scris de la organul fiscal, prin care se comunica data, ora, locul si scopul unei intalniri, contribuabilii au obligatia sa se prezinte la sediul organului fiscal.

Obligatia de a coopera la desfasurarea in conditii optime a inspectiei fiscale

Contribuabilii au obligatia de a coopera la desfasurarea in conditii optime a inspectiei fiscale, prin respectarea drepturilor organelor fiscale si acordarea sprijinului necesar pentru exercitarea acestor drepturi.

Obligatia de a plati diferentele de impozite si taxe, majorarile de intarziere si penalitatile stabilite cu ocazia controlului.

Contribuabilii sunt obligate ca, in termen de 15 zile de la data comunicarii rezultatelor controlului, sa plateasca diferentele de impozite si taxe, majorarile de intarziere si penalitatile stabilite cu ocazia controlului.

Data comunicarii catre contribuabil a rezultatelor controlului este considerata data semnarii de catre acesta sau reprezentantul sau legal, a procesului – verbal de control.

Daca se refuza semnarea procesului – verbal de control, rezultatele controlului vor fi comunicate printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, data primirii de catre contribuabil a scrisorii constituind data comunicarii.

3.11. REGULI DE PROCEDURA

Prezentarea la contribuabil se va face numai pe baza unei imputerniciri scrise (ordin de deplasare), emisa de conducatorul unitatii fiscale competente sa efectueze inspectia fiscala.

Imputernicirea trebuie sa contina:

denumirea unitatii fiscale care a dispus efectuarea inspectiei fiscale;

datele de identificare a inspectorului (inspectorilor) care urmeaza sa efectueze inspectia fiscala: numele, prenumele, numarul legitimatiei de serviciu;

datele de identificare a contribuabilului care urmeaza sa fie controlat: denumirea, codul fiscal, adresa:

data inceperii inspectiei fiscale;

semnatura conducatorului unitatii fiscale.

Inspectia fiscala se desfasoara la sediul, domiciliul ori resedinta contribuabilului, sau la sediul organului fiscal, dupa caz, la sediul serviciilor de specialitate ale autoritatilor Administratiei Publice Locale.

Inspectia fiscala se poate desfasura si in oricare alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul, acesta din urma avand, in acest caz, obligatia asigurarii conditiilor si documentelor necesare derularii normale a actiunii de control.

Perioada afectata efectuarii inspectia fiscala este stabilita de catre organele de inspectie fiscala, dupa caz, de serviciile de specialitate ale autoritatilor Administratiei Publice Locale, in functie de obiectivele controlului si nu poate fi mai mare de 3 luni.

Inspectia fiscala la sediul, domiciliul ori resedinta contribuabilului, dupa caz, la serviciile de specialitate ale autoritatilor Administratiei Publice Locale, se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit si pentru fiecare perioada supusa impozitarii.

Prin exceptie, conducatorul organului fiscal competent sau, dupa caz, al serviciilor de specialitate ale autoritatilor Administratiei Publice Locale poate decide reverificarea unei anumite perioade daca, la data incheierii inspectiei fiscale si pana la implinirea termenului de prescriptie prevazut de prezenta ordonanta, apar date suplimentare, necunoscute organului fiscal sau, dupa caz, al serviciilor de specialitate ale autoritatilor Administratiei Publice Locale la data efectuarii controlului, care influenteaza sau modifica rezultatele acestuia.

Datele suplimentare, necunoscute organelor de inspectie fiscala la data efectuarii inspectiei fiscale la un contribuabil, pot aparea in situatii cum sunt:

efectuarea unor controale fiscale incrucisate asupra documentelor justificative ale unui grup de contribuabili din care face parte si contribuabilul in cauza;

obtinerea, pe parcursul actiunilor de control efectuate la alti contribuabili, a unor date sau informatii suplimentare referitoare la activitatea contribuabilului intr-o perioada care a fost deja supusa controlului fiscal;

solicitari ale organelor de urmarire penala in cadrul cercetarii cazurilor de evaziune fiscala;

informatii obtinute de la terti, de natura sa modifice sau sa influenteze, in mod semnificativ, rezultatele controlului fiscal anterior.

Reverificarea unei perioade impozabile se realizeaza numai la initiativa organelor de inspectie fiscala si nu la solicitarea contribuabililor, acestia din urma avand dreptul de a contesta deciziile organelor de inspectie fiscala.

Organul de inspectie fiscala solicita, pana la implinirea termenului de prescriptie prevazut de legislatie, reverificarea unei perioade impozabile prin intocmirea unui referat in care sunt prezentate motivele solicitarii. Referatul este supus aprobarii conducatorului organului de inspectie fiscala.

3.12. METODE SI TEHNICI DE CONTROL

Principala sursa de informatii a controlului o constituie evidenta contabila. Acesta consta in analiza unor operatiuni, procese sau fenomene economice pe baza documentelor justificative care le reflecta.

Principalele tehnici de control sunt: controlul cronologic, controlul invers cronologic, controlul reciproc, controlul incrucisat, controlul sistematic sau pe probleme, examenul critic, investigatia de control, calculul de control, balanta analitica de control.

Controlul cronologic se exercita in ordinea intocmirii, inregistrarii si indosarierii documentelor.

Controlul invers cronologic se exercita de la sfarsitul spre inceputul perioadei controlate. Aceasta metoda este utilizata atunci cand la constatarea unei abateri este necesar sa se stabileasca momentul cand acesta s-a produs, sau sa se stabileasca operatiunile care au legatura cu abaterea.

Controlul reciproc consta in confruntarea unor documente sau evidente cu continut identic, insa diferite ca forma, cum ar fi de exemplu inregistrarile din registrul de casa cu cele din extrasul de cont primit de la banca.

Controlul incrucisat reprezinta o confirmare externa a datelor existente in documentele sau evidentele agentului economic supus controlului, un exemplu in acest sens fiind originalul facturii existente la un client care se compara cu copia aflata la furnizor.

Controlul sistematic sau pe probleme se exercita prin gruparea documentelor pe categorii (aprovizionare, desfacere, operatiuni de casa, operatiuni de banca).

Examenul critic presupune studierea actelor, documentelor si evidentelor, astfel incat sa se acorde atentie problemelor mai importante.

Investigatia de control se exercita prin studierea unor probleme care nu rezulta clar din documentele puse la dispozitie si consta in obtinerea de informatii din partea personalului firmei controlate.

Calculul de control presupune refacerea muncii indeplinite de contabili.

Balanta analitica de control este utilizata pentru controlul concordantei dintre datele unui cont sintetic si acelea din conturile sale analitice.

Controlul poate fi efectuat prin sondaj, daca volumul de acte ce trebuiesc controlate este mare – de exemplu un agent economic supus controlului pe o perioada de 3 ani in urma, care emite un numar de 1.000 de facturi pe o luna pentru clienti si are un numar de 300 de facturi de cumparare in fiecare luna , in conditiile in care controlul trebuie sa fie finalizat in termen de 1 luna – sau total, daca volumul actelor este mai mic.

Rezultatele inspectiei fiscale se consemneaza obligatoriu in:

procese – verbale de control;

note de constatare;

note unilaterale;

procese – verbale de constatare a contraventiilor;

nota de prezentare.

CAPITOLUL IV- STUDIU DE CAZ PRIVIND ACTIUNEA DE CONTROL EFECTUATA LA SOCIETATEA COMERCIALA “IMPEX”S.N.C.

Utilizind modalitati si procedee specifice de investigare, inspectia fiscala se realizeaza in scopul prevenirii,constatarii si inlaturarii cazurilor de sustragere de la calcularea, evidenta si plata sumelor datorate, potrivit legii, bugetului de stat si bugetelor locale, precum si a oricaror alte sume care constituie venituri de natura fiscala, a caror administrare revine Ministerului Finantelor, sau dupa caz, autoritatilor administratiei publice locale.

Inspectia fiscala cuprinde ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii declaratiilor, precum si verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii ,conform legii, a obligatiilor fiscale de catre contribuabili.

Potrivit reglementarilor in vigoare sunt supuse inspectiei fiscale, contribuabilii, persone fizice si juridice,romane si straine precum si asociatiile fara personalitate juridical, carora le revin obligatii fiscale.In acceptiunea legii, obligatiile fiscale cuprind:obligatia de a declara bunuri si venituri impozabile, sau, dupa caz, impozitele datorate;obligatia de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si de plata la termenele legale, impozitele care se realizeaza prin stopaj la sursa precum si celelalte impozite;orice alte obligatii legale ce revin contribuabililor, in aplicarea legilor fiscale.

Inspectia fiscala se exercita de catre Ministerul Finantelor si unitatilor sale teritoriale, prin asparatul fiscal si organelle de control financiar abilitate prin lege, denumite organe de control fiscal, precum si de catre serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale.Organizarea, competenta teritoriala si atributiile aparatului fiscal se aproba de catre ministerul finantelor.

In exercitarea atributiilor ce le revin, organele de inspectie fiscala au serie de drepturi dar si de obligatii:

Principalele drepturi ce revin organelor de inspectie fiscala sau dupa caz,serviciilor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice sunt:

sa examineze orice inscrisuri, documente,registre,sau evidente contabile ale contribuabililor care pot fi relevante pentru stabilirea corecta a impozitelor datorate si modul de respectare a obligatiilor fiscale de catre acestia;

sa solicite contribuabililor informatiile, justificarile sau explicatiile referitoare la declaratiile sau documentele supuse controlului.

In cazul in care se solicita raspunsul in scris, contribuabilii sunt obligati sa furnizeze informatiile respective in termen de 10 zile de la primirea solicitarii;

Sa solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentantilor legali ai acestora la sediul organului de inspectie fiscala, sau dupa caz la sediul serviciilor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale.

Solicitarea se face in scris si cuprinde, in mod obligatoriu,data, ora locul intilnirii, precum si scopul acesteia.

Solicitarea se cominica contribuabilului cu cel putin 15 zile inaintea datei fixate pentru intilnire.

sa primeasca copii de pe orice inscris, document sau inregistrare contabila;

sa retina, pe o perioada de maximum 30 de zile, in scopul protejarii sau distrugerii, in schimbul unei dovezi scrise si semnate de organul de inspectie fiscala, orice document sau orice element material care poate constitui o proba sau o dovada referitoare la determinarea impozitelor datorate de catre contribuabili.In cazuri exceptionale,

cu aprobarea conducerii directiilor generale ale finantelor publice si controlului fiscal de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz si a serviciilor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, perioada de retinere poate fi prelungita pina la 90 de zile;

-sa faca constatari faptice cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor sau surselor impozabile;

- sa intre, in prezenta contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia ori in prezenta altei personae desemnate de contribuabil, in orice incinta a sediului in care isi desfasoarta activitatea contribuabilul ori in locuri in care exista bunuri impozabile sau in care se desfasoara activitati producatoare de venituri.Accesul este permis in timpul programului normal de lucru al contribuabilului, iar in afara acestuia, numai cu autorizarea scrisa a conducerii organului de inspectie fiscala sau dupa caz, a conducerii serviciilor de specialitate ale autoritatiilor administratiei publice locale si cu acordul contribuabilului.

In scopul determinarii modului de respectare a obligatiilor fiscale ce revin contribuabililor si a stabilirii exacte a impozitelor datorate, organele de control sunt in drept sa solicite informatii de la persoanele fizice sau juridice care detin in pastrare sau administrare bunuri sau sume de bani ale contribuabililor sau care au relatii de afaceri cu acestia, de la organelle administratiei publice centrale si locale, institutii publice sau de interes public cit si de la institutiile publice sau private care inregistreaza, sub orice forma, incheierile de contracte, circulatia marfurilor pe caile de comunicatie de orice fel,evidenta populatiei sau a bunurilor, exploaterea proprietatilor si altele asemenea.

Pe de alta parte, persoanele, organele si institutiile mentionate mai sus sunt obligate, ca in termenul specificat in solicitate, sa furnizeze informatiile si sa puna la dispozitia organelor de inspectie fiscala actele, evidentele si datele respective.Toate actele, datele si informatiile obtinute de catre organele de inspectie fiscala, sau dupa caz, de serviciile de specialitate ale autoritatilor publice locale, vor face parte din dosarul fiscal al contribuabilului si vor putea fi luate in considerare la recalcularea impozitelor datorate de acesta.

Organele de inspectie fiscala sau dupa caz, serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale au obligatia sa exercite inspectia fiscala in asa fel incit sa afecteze cit mai putin desfasurarea activitatilor curente ale contribuabililor.In acest scop,pe intraga durata a inspectiei fiscale organele fiscale au obligatia de a actiona cu profesionalism,dovedind corectitudine si obiectivitate in relatiile cu contribuabilii controlati si cu persoane cu care vin in contact pe parcursul indeplinirii atributiilor de serviciu.

In baza constatarilor efectuate ca urmare a actiunilor de control,organele de inspectie fiscala ,au dreptul sa stabileasca in sarcina contribuabililor diferente de impozite si sa calculeze majorarile de intirziere pentru neplata la termenele legale a impozitelor datorate,sa constate contraventiile si sa aplice amenzile si penalitatile prevazute de legile fiscale precum si sa dispuna masurile necesare indeplinirii corecte, de catre contribuabili, a obligatiilor fiscale ce le revin.

Totodata trebuie aratate si drepturile ce revin contribuabililor pe durata inspectiei fiscale precum si obligatiile acestora.

Astfel pe intreaga durata a inspectiei fiscale contribuabilii au dreptul sa fie informati asupra desfasurarii controlului si asupra eventualelor situatii neclare ;sa fie primii solicitati, in cazul in care sunt disponibili pentru a furniza informatii,explicatii si justificari ; sa beneficieze de asistenta de specialitate si sa fie protejati pe linia secretului fiscal.De asemenea,contribuabilii au dreptul sa solicite din proprie initiativa ,sa fie controlati. De asemenea,contribuabilii sunt obligati sa puna la dispozitia organului de inspectie fiscala sau, dupa caz, serviciilor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, toate documentele tehnico operative, contabile si orice alta documente legale justificative, care stau la baza calcularii corecte si in cuantumul legal a impozitelor datorate.Documentele neprezentate cu rea-credinta, dovedita cu ocaziai nspectiei fiscale efectuat la sediul,domiciliul sau resedinta contribuabilului ori la sediul organului fiscal, nu vor fi luate in considerare ulterior, cu ocazia solutionarii eventualelor obiectiuni, contestatii si plingeri impotriva actelor de control.

Contribuabilii sau, dupa caz reprezentantii legali ai acestora sunt obligati sa coopereze la desfasurarea in conditii optime a inspectiei fiscale,prin respectarea drepturilor organelor de control si acordarea sprijinului necesar in exercitarea acestor drepturi.

In cazul in care, contribuabilii organizeaza si conduc contabilitatea proprie, potrivit legii, acestia sunt obligati sa pastreze evidentele contabile, precum si documentele justificative pe baza carora s-au facut inregistrarile contabile, la sediul social declarat cu ocazia autorizarii si inregistrarii la organul fiscal, pina la intimpinarea termenului de prescriptie a dreptului organelor fiscale,sau dupa caz, a dreptului serviciilor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, de a stabili diferente de impozite.

Inspectia fiscala se desfasoara la sediul, domiciliul ori resedinta contribuabilului sau la sediul organului fiscal.

Inspectia fiscala se poate desfasura in orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul, acesta din urma avind,in acest caz, obligatia asigurarii conditiilor si documentelor necesare derularii normale a actiunii de control.

Inaintea desfasurarii unei actiuni de inspectie fiscale la sediul,domiciliul sau resedinta contribuabilului, acesta are dreptul sa fie informat in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de inspectie fiscala, si sa fie instiintat in legatura cu drepturile si obligatiile ce ii revin.Avizul de inspectie fiscala se transmite pentru marii contribuabili cu 30 de zile inainta de inceperea inspectiei fiscale si cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii efective a actiunii de inspectie fiscala pentru ceilalti contribuabili si cuprinde :baza legala a transmiterii lui si a desfasurarii inspectiei fiscale, perioada in care este programata sa se desfasoare actiunea de inspectie fiscala ;impozitele si perioadele impozabile care vor fi cuprinse in verificare.

Contribuabilul confirma luarea la cunostinta despre drepturile si obligatiile sale prin semnarea avizului de verificare. Pentru motive intemeiate contribuabilii pot solicita modificarea datei de incepere a inspectiei fiscale cu maximum 30 de zile lucratoare, solicitare care se comunica in scris,conducerii organului fiscal la 5 zile de la primirea avizului de verificare si de la semnarea acestuia.O noua solicitare de aminare a inspectiei fiscale nu se admite.

In cazul organelor de inspectie fiscala, care potrivit legii, pot executa controale inopinate,precum si in cazul in care actiunea de inspectie fiscala se desfasoara in vederea solutionarii unor cereri ale contribuabililor, transmiterea avizului de verificare nu este obligatorie.

Perioada afectata inspectiei fiscale este stabilita de organele de inspectie fiscala, sau dupa caz de serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, in functie de obiectivele controlului si nu poate sa fie mai mare de 3 luni.

Inspectia fiscala la sediul, domiciliul sau resedinta contribuabilului sau la sediul organului fiscal se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit si pentru fiecare perioada supusa impozitarii.

Prin exceptie de la acesta regula,conducatorul organului de inspectie competent pota decide reverificarea unei anumite periaode, daca de la data incheierii inspectiei fiscale si pina la implinirea termenului de prescriptie apar date suplimentare,necunoscute organului fiscal la data efectuarii inspectiei,care influenteaza sau modifica rezultatele acestuia.

Rezultatele inspectiei fiscale se consemneaza obligatoriu in procese-verbale de control, in note de constatare sau in procese-verbale de constatare a contraventiilor, dupa caz.

Procesul –verbal de control este un document bilateral,intocmit in doua exemplare, dintre care un exemplar se pastreaza la dosarul fiscal al contribuabilului si un exemplar ramane la contribuabil.

Continutul procesului-verbal de control trebuie redactat astfel incit sa poata fi citit independent de alte documente si sa nu dea posibilitatea mai multor interpretari.De asemenea el trebuie sa aiba o structura unica pentru toate verificarile efectuate.

Nota de constatare este documentul intocmit de organul de inspectie fiscala in care se inscriu constatarile cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor sau surselor impozabile.Nota de constatare se intocmeste si in cazul in care, in timpul inspectiei fiscale, se fac constatari a caror reconstituire sau dovedire ulterioara nu este intotdeauna posibila sau ori de cite ori organul de inspectie fiscala considera necesar.In nota de constatare, se inscriu de fapt situatiile constatate, precum si masurile operative pentru remedierea deficientelor constatate.Nota de constatare se semneaza de organul de inspectie fiscala, de contribuabil sau de un angajat al acestuia ori,dupa caz de martori.

Procesul-verbal de constatare a contraventiilor se incheie pentru acele fapte a caror constatarea si sanctionare sunt de competenta organelor fiscale, in conformitate cu legislatia in vigoare in domeniul constatarii si sanctionarii contraventiilor.

La expirarea termenului fixat pentru efectuarea platii obligatiilor bugetare stabilite prin actul de control,organul de inspectie fiscala va intocmi si va transmite organelor de executare silita titlurile executorii sau celelelte documente necesare pentru inceperea executarii silite.

Dreptul organelor de inspectie fiscala,de a stabili diferente de impozite si majorari de intirziere pentru neplata in termen a acestora, precum si de a constata contraventii si de a aplica amenzi si penalitati pentru fapte a caror constatare sunt de competenta organelor de inspectie fiscala, pentru o perioada impozabila, se prescrie in termen de 5 ani de la data constatarii diferentelor.

Termenul de prescriptie pentru stabilirea impozitelor si a diferentelor de impozite este de 10 ani, in caz de evaziune fiscala stabilita printr-o hotarire judecatoreasca definitiva.

Inspectia fiscala se exercita nemijlocit si neingradit prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform dispozitiilor in vigoare. 

RAPORT DE INSPECTIE FISCALA GENERALA

Incheiat astazi 12.04.2007

SECTIUNEA I

Subsemnata Numele si prenumele, consilier superior in cadrul A.N.A.F., Directia Generala a Finanatelor Publice Tulcea, Directia Controlului Fiscal 1 Tulcea, in baza Legii nr.500/2005 privind finantele publice, a O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, a adresei A.F.P. Tulcea Inregistrata sub nr.25162/07.01.2007, a ordinului de serviciu nr.223/17.01.2007, a legitimatiei de serviciu nr.878/2001, am procedat la verificarea modului de evidenta, calcul si virare a impozitelor si taxelor datorate la bugetul de stat consolidate, la bugetul asigurarilor sociale, la bugetul asigurarilor de somaj, la bugetul asigurarilor de sanatate la S.C.IMPEX S.N.C. Tulcea.

Inspectia fiscala generala s-a efectuat in perioada 18.01.2007 – 01.03.2007 si 31.03.2007 – 08.04.2007 la sediul D.G.F.P. Tulcea. Datele privind inceperea controlului precum si rezultatele finale ale inspectiei fiscale au fost consemnate in registrul unic de control seria A.nr.0334351 la pozitia nr.2.

S.C.IMPEX S.N.C.Tulcea a fost verificata pe linia;

Bugetului de stat respectiv (impozitul pe profit, impozit pe venitul din salarii si assimilate, T.V.A., fond special pentru personae cu handicap, fond special pentru sustinerea invatamantului de stat) prin process verbal nr.3/18.06.2003 si a cuprins perioada 01.01.2001 – 31.12.2001, 01.01.2002 – 31.12.2002, 01.01.2003- 31.03.2003 pentru impozitul pe profit, impozitul pe venitul din salarii, si pentru sursa taxa pe valoarea adaugata pentru perioada 01.01.2001 – 31.12.2001, 01.01.2002 – 31.12.2002, 01.01.2003 – 30.04.2003.

Diferentele constatate au fost inregistrate in evidenta contabila a agentului economic prin N.C.nr.7/01.07.2003.

Este prima verificare pe linia bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor de somaj si bugetului asigurarilor de sanatate.

Inspectia fiscala generala s-a efectuat in conformitate cu art.95 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata si a cuprins perioada;

01.01.2006 – 31.12.2006 si 01.01.2007 – 31.03.2007 impozit pe profit;

01.01.2006 – 31.12.2006 si 01.01.2007 – 31.03.2007 taxa pe valoare adaugata;

01.01.2006 – 31.12.2006 si 01.01.2007 – 31.03.2007 impozit pe venit din salarii.

SECTIUNEA II

o      Denumirea societatii – S.C.IMPEX S.N.C.

o      Sediul social: Tulcea, str.Isaccei nr.81, Bl. U2, Sc.B, Ap.2.

o      Domiciliul fiscal : Tulcea, str. Isaccei nr.81, Bl.U2, Sc.B, Ap.2.

o      Nr. De inregistrare la oficiul Registrului Comertului al judetului Tulcea: J36/86/1995.

o      Codul unic de inregistrare fiscala 7273679.

o      Nr.de inregistrare ca platitor de T.V.A. nr.2905 incepand cu data de 01.02.1995 prin adresa D.G.F.P. Tulcea inregistrat la nr.3755/25.01.1995.

o      Obiectul de activitate conform statutului – achizitie si desfacere cu amanuntul al produselor farmaceutice de uz veterinar si accesorii animale de companie, iar activitatea principala efectiv desfasurata este comert cu amanuntul in magazine special amenajate al produselor farmaceutice de uz veterinar, cod CAEN 5231.

o      Obiectul de activitate desfasurat in perioada verificata - comert cu amanuntul in magazine special amenajate al produselor farmaceutice de uz veterinar.

o      Capitalul social subscris si varsat al societatii este in valoare de 2.500.000 lei.

o      Asociati : - Liuba – 50%

- Grigore – 50%

Nu au intervenit schimbari in structura actionariatului.

o      Forma de proprietate : integral private.

o      Forma juridica a societatii: Societate Comerciala in Nume Colectiv. Durata de functionare a societatii este nelimitata.

Conturi bancare: - in lei – RO62RNCB460000001080001 deschis la Banca Comerciala a Romaniei Filiala Tulcea. Contul bancar a fost declarat la Administratia Financiara Tulcea, conform art.3 din Legea nr.87/1994 “Contribuabilii au obligatia ca, in termen de 5 zile de la inregistrare, sa declare la organul fiscal pe a carui raza teritoriala isi au sediul, datele in legatura cu ….. bancile si conturile bancare in lei si in valuta, indiferent de locul unde functioneaza, in tara sau in strainatate”, cu adresa nr.98756/1995.

o      Cifra de afaceri a societatii, conform ultimului bilant aprobat, de la 31.12.2006 inregistrat sub nr.20130/15.02.2007 la Administratia Finantelor Publice Tulcea, este de 562.419 RON si rezultatul financiar este profit 4.200 RON.

o      In conformitate cu prevederile art.146, alin (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal perioada fiscala este luna calendaristica.

o      Formularele cu regim special utilizate de agentul economic sunt cele ridicate de la Administratia Finantelor Publice Tulcea, modul de intocmire si utilizare a formularelor cu regim special este in conformitate cu H.G. nr.831/1997 (O.M.F. nr.2055/1998 privind aplicarea corespunzatoare a H.G. nr.831/1997) si H.G. nr.989/2002.

o      Agentul economic evidentiaza formularele cu regim special procurate de la Administratia Finantelor Publice Tulcea in fisele de magazine a imprimatelor cu regim special;

o      Stocul de imprimate cu regim special este:

facturi fiscale de la 9573651 – 9573850

chitante fiscale de la 4874501 – 48750001

o      Pe durata desfasurarii inspectiei fiscale, conducerea activitatii S.C.IMPEX S.N.C.TULCEA a fost asigurata de doamna Liuba in calitate de administrator si Niculae Rodica in calitate de contabil.

o      In conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 republicata si O.M.F. nr.2388/1995, societatea a efectuat inventarierea patrimoniului la 31.12.2006, in baza deciziei nr.4/01.12.2006.

Societatea are in patrimoniu la data de 31.12.2006:

mijloace fixe, in suma de 266.906 RON;

cladiri, in suma totala de 21.213 RON;

Printre principalii furnizori ai S.C.IMPEX S.N.C.TULCEA pot fi enumerate: S.C.PHARMA S.A.IASI, S.C.SALVAVET S.R.L.BUCURESTI, S.C.DUO IMPEX S.R.L. CONSTANTA, S.C.TORID GROUP S.R.L. BAIA MARE.

Ultima verificare pe linie fiscala a fost efectuata de organul de control al D.G.F.P.Tulcea, conform procesului verbal nr.3/18.06.2003 si a cuprins perioada pana la 31.03.2003 pentru impozitul pe profit, impozitul pe venitul din salarii si asimilate salariilor si 30.04.2003 pentru T.V.A., masurile dispuse prin acesta fiind aduse la indeplinire.

SECTIUNEA III

Din controlul efectuat prin sondaj, la sediul agentului economic, pe baza datelor si documentelor contabile puse la dispozitia organelor de control, au rezultat constatarile inscrise mai jos:

IMPOZITUL PE PROFIT

Verificarea impozitului pe profit s-a efectuat in conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind codul fiscal – Tiltul II si a H.G. nr.44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003.

Verificarea impozitului pe profit a cuprins perioada 01.01.2006 – 31.12.2006 si 01.01.2007 – 31.03.2007.

Determinarea profitului impozabil si a impozitului pe profit s-a efectuat in conformitate cu sumele inregistrate in evidenta contabila.

In timpul controlului au fost verificate:

balantele de verificare;

fisele conturilor analitice privind cheltuielile si, in special, a celor pe care societatea le-a considerat ca fiind nedeductibile la calculul impozitului pe profit;

prin sondaj, documentele primare, respectiv facturile si chitantele fiscale, contractele incheiate cu furnizorii de servicii, platile catre furnizori, modul de contabilizare a documentelor primare intocmite si primite de catre firma, declaratiile depuse la organele fiscale si platile efectuate in contul obligatiilor fiscale.

Din controlul efectuat au rezultat urmatoarele constatari:

La data de 31.12.2006, conform bilantului contabil inregistrat la Administratia Financiara Tulcea, sub numarul 20130/15.02.2006, societatea a determinat si raportat un profit impozabil in suma de 4.200 RON, impozitul pe profit aferent fiind de 672 RON achitat integral pana la data depunerii bilantului contabil.

Profitul impozabil inregistrat si raportat prin bilantul contabil la 31.12.2006, este nereal si incorect determinat, datorita urmatoarelor cauze:

a)     cu factura nr.983745/01.02.2006, in valoare de 11.900 RON (10.000 RON + TVA in suma de 1.900 RON), au fost achizitionate bunuri care au fost considerate de organele de control ca fiind in afara nevoilor firmei (s-au achizitionat piese auto de Cielo, iar societatea nu are in patrimoniu decat autoturisme Dacia). In baza art.9 alin.1 din Legea nr.414/2002 “la calculul profitului impozabil cheltuielile sunt deductibile numai daca sunt aferente veniturilor impozabile”, organele de control au stabilit ca fiind nedeductibila, din punct de vedere fiscal, cheltuiala aferenta achizitiei de bunuri in afara nevoilor firmei.

b)     Cu factura nr.837465/15.02.2006, in valoare de 8.200 RON (6.891 RON + TVA in suma de 1.309 RON) au fost achizitionate bunuri pentru care nu s-au intocmit documentele necesare pentru receptia acestora.

Conform art.6, alin.1 din Legea nr.82/1991 “Orice operatiune economica efectuata se consemneaza intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ”. Conform prevederilor Ordinului nr.425/1998, sectiunea I, litera A, grupa a III a, nota de receptie si constatare de diferente “serveste ca: … - document justificativ de inregistrare in contabilitate”, iar conform art.9, alin.7 lit. j din Legea nr.414/2002 “potrivit prezentei legi, cheltuieli nedeductibile sunt: …. j) cheltuielile inregistrate in contabilitate care nu au la baza un document justificativ, potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii;”

Din considerentele mai sus mentionate, organele de control au considerat ca fiind nedeductibila din punct de vedere fiscal aceasta cheltuiala.

c)     societatea a platit pentru perioada 01.01 – 30.06.2006 suma de 6.000 RON (1.000 RON pe luna), reprezentand chiria pentru apartamentul in care locuieste unul din actionarii societatii, suma ce a fost considerata de catre societate ca fiind deductibila fiscal, contrar prevederilor pct.9.9 din H.G. nr.859/2002 privind metodologia de calcul a impozitului pe profit – “potrivit prezentei legi, cheltuielile nedeductibile sunt: … h) orice cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului la valoarea de piata … d) cheltuieli cu chiria si intretinerea spatiilor puse la dispozitia acestora”, fapt pentru care organele de control au considerat ca fiind nedeductibila din punct de vedere fiscal aceasta cheltuiala.

d)     Societatea a acordat, in mod gratuit, actionarilor, in perioada 01.03. – 10.03.2006, produse a caror valoare totala este de 4.090 RON (3.437 RON + TVA in suma de 653 RON), suma care a fost considerata ca fiind deductibila din punct de vedere fiscal, contrar prevederilor pct.9.9 din H.G. 859/2002 privind metodologia de calcul a impozitului pe profit – “potrivit prezentei legi, cheltuieli nedeductibile sunt: … h) orice alte cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate de plati pentru bunuri livrate sau serviciile prestate contribuabilului la valoarea de piata … c) bunurile, marfurile si serviciile acordate asociatilor sau actionarilor, precum si lucrarile efectuate in favoarea acestora”, fapt pentru care organele de control au considerat ca fiind nedeductibila din punct de vedere fiscal aceasta cheltuiala.

e)     Prin nota contabila nr.24/21.04.2006, suma de 5.800 RON (aferenta unor marfuri constatate lipsa din gestiune neimputabile 4950 RON + TVA 940 RON) a fost inregistrata ca fiind o cheltuiala deductibila, contrar prevederilor art.9, alin.7, lit. f) din Legea nr.414/2002 – “potrivit prezentei legi, cheltuieli nedeductibile sunt:… f) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor cheltuieli;”, fapt pentru care organele de control au considerat ca fiind nedeductibila din punct de vedere fiscal aceasta cheltuiala.

f)      Societatea a incheiat asigurari de viata in luna mai 2006 pentru un numarde 10 angajati, in suma totala de 3680 RON. Aceasta suma a fost inregistrata ca fiind o cheltuiala deductibila, contrar prevederilor art.9 alin.7, lit.p) din Legea nr.414/2002 – “potrivit prezentei legi, cheltuieli nedeductibile sunt:… p) cheltuielile cu primele de asigurare platite de angajator in numele angajatului”, fapt pentru care organele de control au considerat ca fiind nedeductibila din punct de vedere fiscal aceasta cheltuiala.

g)     Prin nota contabila (607 = 371) nr.3/31.07.2006 se descarca gestiunea de marfa cu suma de 30.000 RON ce reprezinta contravaloarea unei cantitati de 6.000 kg. Pedigree mancare uscata de caini (1 kg. = 5 RON).

Din insumarea facturilor de vanzare s-a constatat ca a fost vanduta doar cantitatea de 2.000 kg. si nu 6.000 kg. Rezulta ca societatea a inregistrat pe cheltuieli, in mod eronat, suma de 20.000 RON, aferenta diferentei de 4.000 kg. (6.000 – 2.000).

Conform prevederilor art.9, alin.1 din Legea 414/2002 “la calculul profitului impozabil cheltuielile sunt deductibile numai daca sunt aferente veniturilor impozabile”, fapt pentru care organele de control au considerat ca fiind nedeductibila din punct de vedere fiscal aceasta cheltuiala.

h)     societatea a acordat in perioada 02.08.2006 – 29.08.2006 unui angajat o indemnizatie de deplasare in suma de 150 RON /zi (150 x 28 zile = 4.200 RON), suma ce a fost considerata deductibila in totalitate.

Conform prevederilor art.9, alin.7, lit.c din Legea nr. 414/2002 “potrivit prezentei legi, cheltuielile nedeductibile sunt: … c) suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor, pentru deplasari in tara si in strainatate, care depasesc de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice”, iar potrivit Ordinului nr.1817/18.12.2003, art.1, pct.1 “indemnizatia zilnica de delegare sau detasare, se majoreaza la suma de 10,5 RON”.

Conform prevederilor legale mai sus mentionate, societatea avea dreptul sa deduca o indemnizatie zilnica de deplasare in suma de 26,3 RON (10,5 x 2,5), iar pe durata deplasarii, o indemnizatie in suma de 737 RON ( 26,3 x 28), fapt pentru care organele de control au considerat ca fiind nedeductibila din punct de vedere fiscal suma de 3.463 RON (4.200 – 737 RON ).

Fata de situatiile prezentate la punctual 1.2, lit. a) – h), organele de control au procedat la recalcularea profitului impozabil, stabilind cuantumul corect al acestuia, la suma de 10.019 RON, cu un impozit pe profit suplimentar in suma de 9347 RON, astfel:

Nr.crt.

Indicatorul

Stabilit de societate

Stabilit de organelle de control

Diferente

1.

Venituri totale

566.679

566.679

0

2.

Cheltuieli totale

562.479

562.479

0

3.

Venituri neimpozabile

0

0

0

4.

Cheltuieli nedeductibile

0

58.421

58.421

5.

Profit impozabil

4.200

62.621

58.421

6.

Impozit pe profit

672

10.019

9.347

Pe trimestre, situatia se prezinta astfel:

Tr

Nr.

crt.

Indicatorul

Stabilit de societate

Stabilit de organele de control

Diferente

I

1.

Venituri totale

141.669

141.669

0

2.

Cheltuieli totale

140.619140.619

0

3.

Venituri neimpozabile

0

0

0

4.

Cheltuieli nedeductibile

0

23.327

23.327

5.

Profit impozabil

1.050

24.377

23.327

6.

Impozit pe profit

168

3.900

3.732

II

1.

Venituri totale

131.952

131.952

0

2.

Cheltuieli totale

130.892

130.892

0

3.

Venituri neimpozabile

0

0

0

4.

Cheltuieli nedeductibile

0

11.630

11.630

5.

Profit impozabil

1.060

12.690

11.630

6.

Impozit pe profit

170

2.030

1.861

III

1.

Venituri totale

152.578

152.578

0

2.

Cheltuieli totale

152.491

152.491

0

3.

Venituri neimpozabile

0

0

0

4.

Cheltuieli nedeductibile

0

23.463

23.463

5.

Profit impozabil

87

23.550

23.3463

6.

Impozit pe profit

14

3.768

3.754

IV

1.

Venituri totale

140.478

140.478

0

2.

Cheltuieli totale

139.526

139.526

0

3.

Venituri neimpozabile

0

0

0

4.

Cheltuieli nedeductibile

0

0

0

5.

Profit impozabil

952

79.570

0

6.

Impozit pe profit

152

1.273

0

In perioada verificata, societatea a achitat la termen impozitul pe profit calculat si evidentiat in contabilitate.

Pentru impozitul pe profit suplimentar stabilit, aferent perioadei verificate (01.01.2006 – 31.12.2006), in suma totala de 9347 RON, in baza art.24 din Legea nr.414/2002 “pentru neplata la termen a impozitului pe profit se datoreaza majorari si penalitati de intarziere, potrivit reglementarilor legale in vigoare”, art.12 din O.G. nr.11/1996 (privind executarea creantelor bugetare) cu modificarile si completarile ulterioare “pentru achitarea cu intarziere a obligatiilor bugetare, debitorii datoreaza majorari de intarziere, calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei bugetare si pana la data realizarii sumei datorate inclusiv, potrivit prevederilor legale in vigoare”, in baza art.1 din H.G. nr.1043/2001 “cota majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, constand in impozite, taxe, contributii si alte sume care reprezinta, potrivit legii, resurse financiare publice, este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere”, precum si in baza art.1 din H.G. nr.67/2004 “cota majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, constand in impozite, taxe, contributii si alte sume care reprezinta, potrivit legii, resurse financiare publice, este de 0,06% pentru fiecare zi de intarziere” au fost calculate majorari de intarziere in suma de 2147 RON.

De asemenea, in baza H.G. 67/2004 “plata cu intarziere a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri bugetare, cu exceptia majorarilor de intarziere, a penalitatilor si a amenzilor, se sanctioneaza cu o penalitate de intarziere de 0,5% pentru fiecare luna si / sau pentru fiecare fractiune de luna intarziere, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea aveau termene de plata. Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a majorarilor de intarziere si/ sau a penalitatilor”, au fost calculate penalitati de intarziere in suma de 467 RON.

Modul de calcul al majorarilor si al penalitatilor de intarziere este redat detaliat in anexa nr.1.

Pentru perioada 01.01.2007 – 31.03.2007 impozitul pe profit a fost calculat si virat in termenul stability de lege, conform Legii 571/2003 cu completarile si modificarile ulterioare, in procent de 16% dupa cum urmeaza:

Agent economic Organ de control Diferente

Venituri totale 108.589 RON 108.589 RON -

Cheltuieli totale 100.067 RON 100.067 RON -

Profit 8.512 RON 8.512 RON -

Cheltuieli nededuct.

d.p.v.fiscal din care

majorari si penalitati 662 RON 662 RON -

Profit impozabil 9.184 RON 9.184 RON -

Impozit pe profit datorat 1.469 RON 1.469 RON -

Impozit pe profit platit

La data de 13.04.2006 1.469 RON

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

Verificarea taxei pe valoarea adaugata s-a efectuat in conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 Titlul VI cu completarile si modificarile ulterioare.

Verificarea taxei pe valoarea adaugata a cuprins perioada de 01.01.2006. – 31.12.2006.

Din control au rezultat urmatoarele:

2.1. S.C.IMPEX S.N.C. este platitor de TVA de la data 01.02.1995, asa cum rezulta din instiintarea nr.2148958, emisa de Administratia Financiara Tulcea la data de 20.01.1995.

2.2. In perioada verificata, societatea a determinat si raportat o taxa pe valoarea adaugata de plata in suma de 71.136 RON (TVA colectata 175.961 RON – TVA deductibila 104.825 RON).

2.3. Taxa pe valoarea adaugata deductibila evidentiata de societate in perioada verificata, a fost incorect determinata datorita urmatoarelor cauze:

a) TVA in suma de 1.900 RON, aferenta facturii nr.983745/01.02.2006, prin care au fost achizitionate bunuri in afara nevoilor firmei a fost considerata in mod eronat deductibila.

Conform prevederilor art.24. alin.2, lit. a) din Legea nr.345/2002 “Nu poate fi dedusa TVA aferenta intrarilor referitoare la : a) operatiuni care nu au legatura cu activitatea economica a persoanelor impozabile”

b) TVA in suma de 1.309 RON, aferenta facturii cu numarul 837465/15.02.2006, prin care au fost achizitionate bunuri pentru care nu s-au intocmit documentele necesare pentru receptia acestora si pentru care nu se poate face dovada ca au fost pentru nevoile firmei, a fost considerata in mod eronat deductibila, contrar prevederilor art.24, alin.2, lit.a) din Legea nr.345/2002.

c) TVA in suma de 653 RON, aferenta bunurilor acordate actionarilor cu titlu gratuit in perioada 01.03. – 10.03.2006, a fost considerata in mod eronat deductibila, contrar prevederilor art.24, alin.2, lit.a) din Legea nr.345/2002.

d) TVA in suma de 940 RON, aferenta unor marfuri constatate lipsa din gestiune neimputabile, a fost considerata in mod eronat deductibila.

Conform prevederilor art.9, alin.7, lit.f) din Legea nr.414/2002, aceasta taxa pe valoarea adaugata este considerata ca fiind nedeductibila.

e) TVA in suma de 3.600 RON, aferenta cantitatii de 4.000 kg Pedigree mancare uscata pentru caini, care nu se mai regaseste in gestiune si pentru care nu s-a colectat TVA, a fost considerata in mod eronat deductibila.

f) Factura cu numarul 256698/12.09.2006, in suma de 35.700 RON (30.000 RON + TVA in suma de 5.700 RON) nu a avut anexata copia de pe documentul legal care sa ateste calitatea de platitor de taxaa pe valoarea adaugata a furnizorului, prin aceasta fiind incalcate prevederile art.29, alin. 1 lit.b din Legea nr.345/2002.

2.4. Fata de situatiile prezentate la punctual 2.3, lit a) – f), organele de control au procedat la recalcularea taxei pe valoarea adaugata, stabilind cuantumul corect al acesteia, la suma de 85.237 RON, rezultand o taxa pe valoarea adaugata de plata stabilita suplimentar la control in suma de 14.102 RON.

2.5. Taxa pe valoarea adaugata determinata si evidentiata de societate a fost virata la bugetul statului cu unele intarzieri fata de termenele legale, prin aceasta fiind incalcate prevederile art.29, alin. 1 lit.d “persoanele impozabile care realizeaza operatiuni taxabile si / sau operatiuni scutite cu drept de deducere au urmatoarele obligatii: … d) Cu privire la plata taxei pe valoarea adaugata datorata, potrivit decontului lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare inclusiv;”

2.6. Pentru plata cu intarziere a TVA de plata datorata si pentru TVA de plata suplimentar stabilita de control, in baza art.33 din Legea nr.345/2002 “pentru neplata integrala sau a unei diferente din taxa pe valoarea adaugata in termenul stabilit, persoanele impozabile datoreaza majorari de intarziere si penalitati de intarziere calculate conform legislatiei privind calculul si plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor si taxelor.”, si a art.13 din O.G. nr.11/1996 (privind executarea creantelor bugetare) cu modificarile si completarile ulterioare “pentru achitarea cu intarziere a obligatiilor bugetare, debitorii datoreaza majorari de intarziere, calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei bugetare si pana la data realizarii sumei datorate inclusiv, potrivit prevederilor legale in vigoare”, in baza art.1 din H.G. nr.1043/2001 “cota majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, constand in impozite, taxe, contributii si alte sume care reprezinta, potrivit legii, resurse financiare publice, este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere”, precum si in baza art.1 din H.G. nr.67/2004 “cota majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, constand in impozite, taxe, contributii si alte sume care reprezinta, potrivit legii, resurse financiare publice, este de 0,06% pentru fiecare zi de intarziere”, au fost calculate majorari de intarziere in suma de 4.082 RON (958 RON + 3.124 RON).

De asemenea, in baza art.33 din Legea nr.345/2002 si a art.13, alin.2 din O.G. nr.11/1996 cu modificarile si completarile ulterioare “plata cu intarziere a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri bugetare, cu exceptia majorarilor de intarziere, a penalitatilor si a amenzilor, se sanctioneaza cu o penalitate de intarziere de 0,5% pentru fiecare luna si/ sau pentru fiecare fractiune de luna de intarziere, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea aveau termene de plata. Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a majorarilor de intarziere si / sau a penalitatilor”, au fost calculate penalitati de intarziere in suma de 880 (195 RON + 685 RON).

Modul de calcul al majorarilor si al penalitatilor de intarziere este redat detaliat in anexele nr.2.1 si nr.2.2.

Cu privire la IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII

Verificarea s-a efectuat in baza O.G. nr.7/2001 si a cuprins perioada 01.01.2006 – 31.12.2006 si 01.01.2007 – 31.03.2007.

In urma verificarilor efectuate a rezultat ca:

In perioada verificata societatea a determinat si evidentiat un impozit pe salarii in suma de 26.225 RON, plata acestuia la bugetul de stat facandu-se cu unele intarzieri.

Prin aceasta au fost incalcate prevederile Legii 571/2003 “platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni, la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare”.

Pentru neplata la termenele legale a impozitului pe salarii, in baza art.13 din O.G. nr.11/1996 “pentru achitarea cu intarziere a obligatiilor bugetare, debitorii datoreaza majorari de intarziere, calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei bugetare si pana la data realizarii sumei datorate inclusiv, potrivit prevederilor legale in vigoare” si in baza art.1 din H.G. nr.1043/2001 “cota majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, constand in impozite, taxe, contributii si alte sume care reprezinta, potrivit legii, resurse financiare publice, este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere”, au fost calculate majorari de intarziere in suma de 164 RON.

Au fost calculate si penalitati, pentru neplata in termenele legale a impozitului pe salarii, in baza art.131, alin.1 din acelasi act normativ “nevirarea sumelor calculate si retinute la sursa potrivit legii de catre platitorii obligatiilor bugetare se sanctioneaza cu o penalitate de 10% din suma retinuta si nevirata intr-un termen mai mare de 30 de zile”, in suma de 380 RON.

De asemenea, au mai fost calculate si penalitati de intarziere in baza art.13, alin.2 din O.G. nr.11/1996 cu modificarile si completarile ulterioare “plata cu intarziere a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri bugetare, cu exceptia majorarilor de intarziere, a penalitatilor si a amenzilor, se sanctioneaza cu o penalitate de intarziere de 0,5% pentru fiecare luna si / sau pentru fiecare fractiune de luna de intarziere, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea aveau teremene de plata. Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a majorarilor de intarziere si / sau a penalitatilor”, in suma de 34 RON.

Modul de calcul al majorarilor de intarziere, al penalitatilor si al penalitatilor de intarziere este redat detaliat in anexa nr.3.

Prin plata cu intarziere a impozitului pe salarii au mai fost incalcate si prevederile art.17, alin.1, lit.f din Legea nr.87/1994 ( privind combaterea evaziunii fiscale) “constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni: … f) neretinerea sau nevarsarea, potrivit legii, la termenele legale, de catre contribuabilii carora le revin asemenea obligatii, a impozitelor, taxelor si a contributiilor care se realizeaza prin stopaj la sursa”. Conform aceluiasi articol, alin.2, aceasta fapta se sanctioneaza cu “amenda de 10 RON la 50 RON pentru persoana fizica si de la 30 RON la 300 RON pentru persoana juridica”.

Prin procesul verbal de sanctionare a contraventiilor, inregistrat la societate sub nr.9587/23.03.2007, S.C.IMPEX S.N.C., a fost amendata contraventional cu suma de 300 RON.

Pentru perioada 01.01.2007 – 31.03.2007 impozitul pe venitul din salarii a fost calculat si virat conform Legii 571/2003 Titlul III , Capitolul III.

In anul 2007 societatea are un numar de 12 salariati cu un salariu brut de 500 RON fiecare.

Luna

Fond salarii

Impozit pe venit din salarii

Termen de plata

Impozit pe venit virat

Data virarii

Agent ec

RON

Organ de control

Ian.2006

6.000

797

797

25.02.2007

797

25.02.2007

Feb.2006

6.000

797

797

25.03.2007

797

25.03.2007

Mart.2006

6.000

797

797

25.04.2007

-

-

Total

18.000

2.391

2.391

1.594

Societatea va trebui sa vireze impozitul pe venitul din salarii aferent lunii martie pana la data de 25.04.2007.

5. DISCIPLINA FINANCIARA

Din verificarea registrului de casa pe luna decembrie s-a constatat ca in zilele de 4, 8 si 27 decembrie 2006 societatea a efectuat plati in numerar, catre diverse personae juridice, depasind plafonul zilnic maxim admis de 5.000 RON, astfel cum este definit prin H.G. nr.479/1998.

Prin aceasta au fost incalcate prevederile art.5 alin.2, lit c) din O.G. nr.15/1996, cu modificarile si completarile ulterioare “persoanele juridice pot efectua plati in numerar in urmatoarele cazuri: … c) plati catre personae juridice in limita unui plafon zilnic de maxim 5.000 RON;”

Fapta descrisa mai sus constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor art.6, alin.2 din O.G. nr.15/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda de la 1.000 RON la 5.000 RON.

Prin procesul verbal de contraventie, inregistrat la societate sub numarul 9589/24.03.2006, S.C.IMPEX S.N.C, a fost amendata contraventional cu suma de 2.500 RON.

SECTIUNEA IV

In urma controlului efectuat, in sarcina S.C.IMPEX S.N.C. s-au stabilit urmatoarele impozite si taxe:

1. Impozit pe profit suplimentar 9.347 RON

2. Majorari de intarziere impozit pe profit suplimentar 2.147 RON

3. Penalitati de intarziere impozit pe profit suplimentar 467 RON

4. Majorari de intarziere TVA platit cu intarziere 958 RON

5. Penalitati de intarziere TVA platit cu intarziere 195 RON

6. TVA de plata suplimentar  14.102 RON

7. Majorari de intarziere TVA de plata suplimentar 3.123 RON

8. Penalitati de intarziere TVA de plata suplimentar 685 RON

9. Majorari de intarziere impozit pe salarii 164 RON

10. Penalitati impozit pe salarii 380 RON

11. Penalitati de intarziere impozit pe salarii 34 RON

12. Amenda, conform Legii nr.87/1994 300 RON

13. Majorari de intarziere impozit pe dividende 664 RON

14. Amenda, conform O.G. nr.15/1996 2.500 RON

Total obligatii de plata 35.066 RON

Potrivit art.10 din O.G. nr.11/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, societatea este obligata sa vireze la buget in termen de 15 zile de la comunicarea actului de control, impozitele si taxele stabilite prin acesta.

La incheierea controlului au fost restituite toate actele si documentele contabile puse la dispozitia organelor de control fiscal.

Prezentul proces verbal, inregistrat la societate sub numar 9592/25.03.2006, a fost intocmit in 2 ( doua ) exemplare, din care un exemplar a fost lasat societatii verificate, iar un exemplar a fost luat de organele de control fiscal.

Prin semnarea prezentului proces verbal, societatea recunoaste ca nu i-a fost adus nici un prejudiciu de catre organele de control fiscal.

ORGAN DE INSPECTIE FISCALA

Numele si prenumele

Anexa nr.1

SITUATIE

PRIVIND MODUL DE CONSTITUIRE SI VIRARE A IMPOZITULUI PE PROFIT, PRECUM SI CALCULUL MAJORARILOR DE INTARZIERE SI A PENALITATILOR DE INTARZIERE IN PERIOADA 01.01. – 31.12.2006

Majorari de intarziere

Penalitati de intarziere

Nr.

crt.

Luna

Impozit pe profit

Termen de plata

Impozit pe profit virat

Nr.si data doc.de plata

Impozit pe profit stabilit suplimentar

Nr.zile

Coef de maj (%)

Majorari

Nr.luni intarz.

Coef.

Pen.

Penalitati de intarziere

Agentul

Economic

Organul de control

Tr.I

Op2/22.04

Tr.II

Op22/25.07

Tr.III

Op40/25.10

Tr.IV

Op65/25.01

Total 2005

ORGAN DE INSPECTIE FISCALA

Numele si prenumele

Anexa nr.2.1

SITUATIE

PRIVIND MODUL DE CONSTITUIRE SI VIRARE A TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA, PRECUM SI CALCULUL MAJORARILOR DE INTARZIERE SI AL PENALITATILOR DE INTARZIERE IN PERIOADA 01.01 – 31.12.2006

Nr.

Crt.

Luna

TVA de plata evidentiata de agentul economic

Termen de plata

TVA virat

Doc. de plata

Majorari de intarziere

Penalitati de intarziere

Nr.

Data

Nr.zile

Coef de maj (%)

Majorari

Nr. Luni intarz.

Coef pen. (%)

Penalitati de intarziere

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9=4x6x7

10

11

12=4x10x11

1

Ian

7113

25.02

7113

8

07.03

10

0,1

71

1

0,5

35

2

Febr.

4980

Mar.

Apr.

Mai

6

Iun

5335

25.07

5335

88

29.08

35

0,1

187

1

0,5

26

7

Iul

4481

25.08

4481

97

29.08

4

0,1

18

0

0,5

0

8

Aug

6402

25.09

6402

105

25.09

0

0,06

0

0

0,5

0

9

Sept

3343

25.10

3343

112

27.10

33

0,06

77

0

0,5

0

Oct

Nov

DecORGAN DE INSPECTIE FISCALA

Numele si prenumele

Anexa nr.2.2

SITUATIE

PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA STABILITA SUPLIMENTAR LA CONTROL, PRECUM SI CALCULUL MAJORARILOR DE INTARZIERE SI AL PENALITATILOR DE INTARZIERE IN PERIOADA 01.01 – 31.12.2006

Nr.

crt.

Luna

TVA

TVA suplimentar

Termen de plata

Majorari de intarziere

Penalitati de intarziere

Agent economic

Organe de control

Nr.zile

Coef de maj (%)

Majorari

Nr.luni intarz.

Coef pen (%)

Penalitati de intarziere

9=4x6x7

11=4x10x11

Ian

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun

Iul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

ORGAN DE INSPECTIE FISCALA

Numele si prenumele

Anexa nr.3.

SITUATIE

PRIVIND MODUL DE CONSTITUIRE SI VIRARE A IMPOZITULUI PE SALARII, PRECUM SI CALCULUL MAJORARILOR DE INTARZIERE, AL PENALITATILOR SI AL PENALITATILOR DE INTARZIERE

IN PERIOADA 01.01 – 31.12.2006

Luna

Fond de

salarii

Impozit pe salarii

Termen de plata

Impozit virat

Document de plata

Majorari de intarziere

Penalitati 10%

Penalitati de intarziere

Agentul economic

Organul de control

Data

Nr.

Nr.

zile

Coef.

de maj (%)

Majorari

Nr.luni

Coef (%)

Penalitati de intarziere

Ian

Febr

Mart

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

ORGAN DE INSPECTIE FISCALA

Numele si prenumele

CONCLUZII SI PROPUNERI

Statul nu mai poate intervenii in economie prin masuri administrative ci numai prin anumite parghii economice sau financiare. Sistemul fiscal, pe de o parte, furnizeaza aceste praghii iar, pe de alta parte, asigura mecanismul de functionare a lor (punand la dispozitia aparatului fiscal asemenea parghii ce pot fi utilizate in controlul exercitat de stat asupra agentilor economici). Este vorba de controlul exercitat de stat printr-o serie de parghii financiare sau fiscale prin intermediul cǎrora se penetreaza in activitatea agentiilor economicii pana la cele mai mici detalii.

De exemplu, in cazul, impozitului pe profit obiectivul numarul unu este verificarea bazei de calcul, apoi contolul se adanceste pana la elementele de

cheltuieli ce intra in costul de productie mergand pana la reflectarea corecta a venituriilor realizate. Prin taxa pe valoarea adaugata se controleaza intreaga cifra de afaceri mergand pe firul problemelor pana la documentul primar ce trebuie sa aiba vanzarea produselor sau aprovizionarea cu materii prime si materiale.

Verificarea sa face numai din punct de vedere al indeplinirii functiilor fiscale dar exista posibilitatea ca prin functia de control sa se faca radiografii complete asupra intregii activitatii a agentilor economice. Fundamentul controlului fiscal il detin impozitele si taxele legiferate.

Sistemul fiscal din Romania se afla intr-un stadiu relativ precar, situatie ce nu poatea fi imbunatatita decat prin introducerea cotei unice de 16% si, implicit, a unei reforme fiscale. La prima vedere, introducerea acestei cote unice lasa impresia unei saraciri a bugetului de stat, dar in realitate luarea acestei masuri nu reprezinta doar scaderea unor cote ce, in trecut, aveau o pondere mai mare de 16%, ci si crearea altor cote, care aveau un nivel mult prea scazut, am putea spune, chiar simbolic, cum este cazul cotei de 1% aplicata castigurilor de pe piata de capital.

Aceasta metoda nu este o inovatie la nivel mondial, exista experiente precedente: Estonia, in 1991, urmata de Letonia si Lituania (1994), Rusia (2001), Serbia (2003), Ucraina si Slovacia (2003) si Georgia (2004).

Reforma fiscala este foarte necesara in acest moment. Ea trebuie sa acorde o importanta deosebita colectarii impozitelor si taxelor, schimbarii raporturilor dintre stat si contribuabili (statul sa usureze modul de plata si sa incurajeze prin metode specifice plata la timp a impozitelor si taxelor) si sa se renunte total la sistemul clientelar de amanare la plata si de scutire a taxelor si impozitelor, iar contribuabilii trebuie sa invete sa respecte cu strictete aceste obligatii pe care le au catre stat. De altfel, in acest sens, exista probe veridice, si anume cresterea colectarilor, in primele doua luni ale acestui an, cu 15 procente fata de anii precedenti. Pentru imbunatatirea raporturilor dintre stat si contribuabili, este absolut necesara transparenta sistemului de cheltuieli din bugetul statului.

Pachetul de masuri de reforma fiscala are multiple valente. In primul rand, creeaza venituri mai mari pentru cei care muncesc si, pentru prima data, se introduce notiunea de impozit pe avere, tendinta fiind aceea de a se impozita toate tipurile de venit. Totodata, reprezinta un stimulent economic foarte puternic pentru intreprinderile economice. In acest sens, se propune pentru anul 2006 cresterea valorii minime a mijloacelor fixe la 50 de milioane de lei, iar amortizarea acestora sa fie in procent de 30-40% la inchiderea bilantului contabil, daca profitul va fi reinvestit pentru exercitiul financiar respectiv.

Introducerea cotei unice de impozitare incurajaza in special interesul investitorilor pentru derularea unor proiecte in Romania. O declaratie in acest sens au dat reprezentantii Camerei Economice a Austriei, tara care a devenit principalul investitor strain in Romania.

Daca economia va functiona mai bine, se va inregistra o crestere economica si se va imbunatati colectarea veniturilor bugetare. Acum, sigur ca avem nu numai un minus de venituri, dar si un plus de cheltuieli. Aceasta inseamna ca va trebui sa facem un reglaj la capitolul de cheltuieli publice, in special la cele nejustificate si la protectia sociala, care, in momentul de fata, tinde sa ajute pe toata lumea cu putin, nerealizandu-si scopul initial. De asemenea, trebuie revazute contractele incheiate pentru lucrarile publice, contracte ce au dimensiuni generoase, pentru a satisface anumite interese politice. Desigur, tot in acest sens, trebuie intreprinsa o actiune impotriva marilor contribuabili rau-platnici si masuri severe pentru reducerea evaziunii fiscale.

Toate aceste modificari ale sistemului fiscal sunt menite sa aduca nivelul fiscalitatii la un prag suportabil si, implicit, sa creasca venitul net al tuturor categoriilor sociale. In concluzie, era absolut necesara realizarea acestei reforme fiscale, pentru ca aceasta cota unica sa poata fi practicabila in sensul dorit de Guvern.

Metodele, tehnicile si procedeele de impunere si percepere utilizate in

tara noastra difera de la etapa la etepa si sunt stabilite in functie de natura platitorilor,felul obiectului impozabil, modul de utilizare a bazei de calcul si alimentarea ritmica a bugetului de stat cu veniturile ce i se cuvin Impozitele si taxele au la baza ,in toate cazurile actele normative emanate de Parlament sau de alte organe centrale sau locale ale autoritatii publice.

De altfel Constitutia tarii prevede ca « cetatenii au obligatia sa contribuie prin impozite si taxe la cheltuielile publice »iar »sistemul legal de impunere trebuie sa asigure asezarea a a sarcinilor fiscale »

In materie de impozite si taxe Constitutia mai precizeaza ca »impozitele,taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale se stabilesc numai prin lege » in timp ce « impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene,inlimitele si in conditiile legii »

Rezulta ca la baza activitatii de impunere, urmarire si pertcepere a impozitelor si taxelor stau prevederile legale ale actelor normative care trebuie respectate cu strictete si urmarite in permanenta de aparatul fiscal.Orice incalcare in acest sens poate aduce daune statului iar consecintele atrag responsabilitatea organelor in cauza.

BIBLIOGRAFIE

Vacarel Iulian Finante publice, ed.a III- a, EDP, Bucuresti , 2003

Anghelache Gabriela

Bercea Florian

Bistriceanu Gheorghe

Bodnar Maria

Mosteanu Tatiana

Georgescu Florin

Vacarel Iulian Finante publice, ed.a IV- a, EDP, Bucuresti , 2003

Anghelache Gabriela

Bercea Florian

Bistriceanu Gheorghe

Bodnar Maria

Mosteanu Tatiana

Georgescu Florin

Vintila Georgeta Fiscalitate – Metode si tehnici fiscale, Ed.

Economica, Bucuresti, 2004

Vintila Nicoleta Fiscalitate, Sinteze si comentarii, Studii de caz.

Teste grille, Ed.Sylvi, 2004

Tatu Lucian Fiscalitate si control fiscal, Ed. ANER, Bucuresti, 2002

Serbanescu Cosmin

Dan Stefan

Marinescu Cristian

Nica Adrian

Tatu Lucian Fiscalitate de la lege la practica, Ed. BECK,

Serbanescu Cosmin Bucuresti, 2006

Dan Stefan

Marinescu Cristian

Nica Adrian

Vasile Juravle,Vintila G Fiscalitate,Editura Academia de Studii Economice Bucuresti,1999

Vasile Juravle,Georgeta Vintila Metode si tehnici fiscale Editura Rolcris 2000

Saguna D.D.   Drept financiar si fiscal, Tratat, Bucuresti,2000

Botea P. Ion  Metode si tehnici fiscale,Tipografia Somesul, Satu-Mare 1999

Mosteanu T,Dinu Reforma sistemului fiscal in Romania, Editura didactica si Pedagogica Bucuresti 1999

Vasile Juravle Fiscalitate aplicata in economie

Lucian Tatu Rolcris 2001

O.G NR.73/1999 privind impozitul pe venit

**** HG nr.1066/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea

**** O.G.73/1999 privind impozitul pe venit

**** Legea 82/1991 republicata cu modificarile si

completarile ulterioare

**** HG 859/2002 privind metodologia de calcul a

impozitului pe profit

**** Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata

in M.O. nr.927/2003, cu completarile si

modificarile ulterioare

**** Ordonanta nr.92/2003 privind Codul de procedura

fiscala, publicata in M.O.nr.941/2003, cu

completarile si modificarile ulterioare

**** Ordonanta nr.83/2004 privind modificarea si

completarea Legii nr.571/2003, publicata in M.O.

nr.793/2004

**** Ordonanta de urgenta nr.138/2004 privind

modificarea si completarea Legii nr.571/2003,

publicata in M.O. nr.1281/2004

**** Hotararea nr.84/2005 privind

modificarea si completarea Legii nr.571/2003,

publicata in M.O. nr.147/2005

**** Ordonanta de urgenta nr.24/2005 privind

modificarea si completarea Legii nr.571/2003,

publicata in M.O. nr.263/2005

**** HG 831/1997 siO.M.F. 2055/1998 privind modul

de utilizare si intocmire a formularelor cu regim

special si HG 989/2002.

**** Legea 414/2002 privind cheltuielile deductibile

in calculul impozitului pe profit

**** Legea finantelor publice, nr.500/2002, cu completarile si

modificarile ulterioare

www.mfinante.ro
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu