Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » comunicare si relatii publice
Prestatorii de servicii publice - institutiile publice

Prestatorii de servicii publice - institutiile publice
PRESTATORII DE SERVICII PUBLICE[1]- INSTITUTIILE PUBLICE

Termenul de institutie provine din latinescul "«institutio» - asezamant, intemeiere, infiintare, dar si obicei, regula de purtare, deprindere"[2]. In limbaj curent, cuvantul institutie reprezinta "organizatii care au un statut, reguli de functionare stabilite prin acte normative, avand rolul de a satisface anumite nevoi"[3].In sens restrans, sunt institutii publice numai persoanele juridice infiintate prin acte de putere sau de dispozitie ale autoritatilor administratiei publice centrale sau locale in scopul realizarii unor activitati fara caracter comercial sau pentru indeplinirea unui serviciu public nepatrimonial.

Specialistii definesc institutia publica si ca "o forma de organizare a serviciilor publice, alaturi de autoritatile administratiei publice si regiile autonome de interes public"[4]. Pentru ca scopul infiintarii lor este acela de a realiza sarcini de natura social culturala, se mai numesc si institutii social-culturale.

Asadar, se pot identifica mai multe caracteristici ale institutiilor publice:

a) se infiinteaza, se reorganizeaza si se desfiinteaza prin lege sau potrivit legii de catre Parlament, Guvern, ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si de catre consiliile judetene si locale;

b) sunt infiintate pentru satisfacerea unor interese generale de specialitate, cu caracter social-cultural, ale membrilor societatii;

c) coordonarea activitatii institutiilor publice in scopul realizarii interesului general (pentru care, de altfel, au fost create) poate fi facuta prin reprezentanti ai autoritatii publice in organul de conducere al institutiei (AGA sau CA) sau prin contractul cu institutia publica, adica in mod indirect prin bilantul aprobat anual de catre autoritatea publica,

d) mijloacele financiare necesare desfasurarii activitatii lor sunt asigurate, de regula, de la bugetul administratiei centrale de stat sau de la bugetele locale;

e) isi desfasoara activitatea fie gratuit, fie cu plata;

f) sunt incadrate cu personal, in specialitatea serviciului public in care activeaza;

g) desfasoara o activitate continua si in mod ritmic.

In prezent, se observa tendinta autoritatilor publice de a infiinta institutii publice cu caracter administrativ, dar cu sarcini comerciale sau industriale: agentii, asociatii, camere. Acest fenomen este justificat de lipsa resurselor necesare functionarii institutiilor publice administrative, capacitatea institutiilor comerciale de a se organiza mai bine si de a functiona mai eficient decat institutiile administrative si posibilitatea de a se sustrage normelor de drept administrativ ce incorseteaza activitatea economica.REGIILE AUTONOME

Regiile autonome sunt agenti economici reorganizati in temeiul Legii 15/1990 privind transformarea intreprinderilor de stat in societati comerciale. Ulterior, prin  O.G. nr. 13/1993 s-au stabilit masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome in vederea eficientizarii lor, pentru respectarea disciplinei financiare, gestionarea bunurilor din domeniul public, precum si pentru reglementarea raporturilor dintre autoritatile administratiei publice si regii, iar prin Legea nr. 135/1994 s-au stabilit numarul si obiectul de activitate al regiilor autonome de interes local, urmand ca, pentru activitati ce nu mai fac obiectul regiilor, consiliile locale sa organizeze fie societati comerciale, fie servicii publice. Un moment important in reorganizarea regiilor autonome a fost reprezentat de adoptarea O.U.G. nr. 30/1997 prin care se preciza ca vor fi supuse reorganizarii, cu prioritate, regiile care presteaza servicii de utilitate publica si inregistreaza pierderi.

In ultimii ani am asistat la un proces de reorganizare a regiilor autonome in societati comerciale deoarece s-a constatat o lipsa de performanta a acestora in asigurarea serviciilor cu care erau insarcinate, fapt datorat inexistentei unei diferentieri intre activitatea de conducere si cea de executie, inexistentei mijloacele financiare necesare bunei functionari si dezvoltarii, absentei concurentei, lipsei inovatiei, birocratiei in executarea sarcinilor si lipsei de initiativa specifice oricarui sistem centralizat.

SOCIETATILE COMERCIALE

Societatile comerciale pe actiuni sau cu raspundere limitata sunt agenti economici prin care se pot realiza servicii publice. Infiintarea unor astfel de societati comerciale se realizeaza prin acte ale autoritatilor publice. Prin actul de infiintare se precizeaza forma juridica, denumirea, sediul, capitalul social subscris si structura acestuia, modul de constituire, inclusiv preluarea activului si pasivului fostelor intreprinderi de stat, se aproba statutul de organizare si functionare.Societatile comerciale prestatoare de servicii publice sunt infiintate pentru satisfacerea unor interese generale de specialitate ale membrilor societatii, dar, in comparatie cu institutiile publice, isi desfasoara activitatea cu plata, asigurandu-si mijloacele financiare necesare desfasurarii activitatii lor din activitatea proprie.

In comparatie cu regiile autonome, furnizarea de servicii publice prin intermediul societatilor comerciale prezinta unele avantaje:

- mai mare eficienta si eficacitate in paralel cu reducerea costurilor, datorita existentei intr-un mediu concurential;

- renuntarea la subventii si degrevarea bugetului public de cheltuieli suplimentare;

- asigurarea investitiilor si dezvoltarea bazei materiale din resurse ale sectorului privat;

- mai mare flexibilitate si responsabilitate - in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale gestiunea serviciului poate fi incredintata altei societati comerciale.

AGENTIILE ECONOMICE SPECIALIZATE

Serviciile publice pot fi asigurate si prin intermediul unor agentii economice specializate infiintate de catre autoritatile publice.

Aceste agentii sunt infiintate de catre autoritatile publice, in conditiile reglementate de legislatia privind autoritatile publice dar si cea care vizeaza societatile comerciale. In acest sens, pot exista societati pe actiuni cu un singur actionar (o autoritate publica) sau autoritatile publice pot detine votul de aur (dreptul de veto indiferent de numarul de actiuni detinute). De asemenea, exista posibilitatea ca autoritatea publica sa-si desemneze reprezentantii in consiliul de administratie (indiferent daca detin actiuni sau nu). Prin actul de infiintare se stabilesc denumirea, sediul, forma juridica, organul de conducere, procedura de adoptare a deciziilor, capitalul si diviziunile sale, clauze speciale de arbitraj si solutionare a litigiilor, clauze de incetare a activitatii.Agentiile se infiinteaza pentru realizarea unor lucrari de interes public, fiind specializate intr-un anume domeniu de activitate cum ar fi: drumuri, canalizari, energie termica, gaze etc.

Autoritatile publice contribuie cu o parte a capitalului agentiei. Acest capital nu poate fi reprezentat de bunuri apartinand domeniului public.
[1] Asupra acestui subiect - Parlagi A., C. Iftimoaie, Serviciile publice locale, Ed. Economica, Bucuresti, 2001, p. 57-71.

[2] Zamfir C., Vlasceanu I., Dictionar de sociologie, Ed. Babel, Bucuresti, p. 30.

[3] Alexandru I. si colectivul, op. cit., p. 31.

[4] Prisacaru V., Tratat de drept administrativ roman, partea generala, Bucuresti, 1993.
Politica de confidentialitatecreeaza.com logo mic.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele

 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor

 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”

 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina

 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma

 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA

 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea

 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES

 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta

 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului

 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa

 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat

 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT

 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton

 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat

 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”

 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare

 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows

 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM


Instrumente de Relatii Publice
Semiotica
Lumea obiectiva si lumea subiectiva a operei de arta
Comunicarea intrapersonala
PROCESUL COMUNICARII
Comunicarea verbala (prin cuvinte) Subtextul Putine mesaje sunt atat de simple pe cat par la prima vedere
De ceeste necesara o comunicare eficienta cu mass-media ?
Dezvoltarea asertivitatii proprii Una dintre manifestarile asertive este raspunsul nondefensiv - calm si cooperant - la criticaTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu