Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » didactica » didactica pedagogie
DIDACTIC Clasa: a IV-a Limba si literatura romana - Ne jucam, recapitulam

DIDACTIC Clasa: a IV-a Limba si literatura romana - Ne jucam, recapitulam


PROIECT DIDACTIC

Data: 3 iunie 2010

Clasa: a IV-a

Propunator: inv.

Unitatea de invatamant: Scoala Gimnaziala Nr.2 Namoloasa

Aria curriculara: Limba si comunicare

Disciplina: Limba si literatura romanaTipul de curriculum: Curriculum extins

Unitatea de invatare: Sa ne verificam cunostintele!

Subiectul: "Ne jucam, recapitulam!"

Tipul lectiei: recapitulatea si sistematizarea cunostintelor

Obiective de referinta:

2.5. sa utilizeze corect in exprimarea orala proprie, elemente de constructie a comunicarii studiate;

3.3. sa citesca in mod constient, corect, fluent si expresiv, un text cunoscut;

Obiective operationale:

O1 - sa utilizeze achizitiile lexicale insusite pe baza lecturarii fragmentelor date, in contexte variate, pe parcursul orei;

O2 -sa selecteze structuri morfologice si sintactice din fragmentele date, in conditiile analizei acestuia si a rezolvarii unor exercitii gramaticale;

O3 - sa aplice cunostintele despre partile de vorbire/ partile de propozitie invatate, in conditiile rezolvarii unor exercitii de identificare, de selectare, de completare, de punere in corespondenta, de modificare a formei flexionare, de ortografiere a formei flexionare, de compunere de enunturi;

O4 - sa redacteze enunturi, texte corecte, pe baza unor cerinte gramaticale precizate, avand ca suport cuvinte, expresii, texte date, individual sau pe grupe;

O5 - sa - si dezvolte initiativa comunicativa, curajul de a interveni in actul comunicarii si spiritul de cooperare, in conditiile desfasurarii activitatii pe echipe.

Strategia didactica:

a)     Resurse procedurale: explicatia, conversatia , exercitiul, problematizarea, observatia, munca independenta, ciorchinele, cubul, aprecierea verbala;

b)     Forme de organizare: frontala, individuala, in perechi, pe grupe;

c)     Mijloace de invatamant: fise de lucru, culegere de exrcitii gramaticale, fise de evaluare, caiete, coli albe, flip-chart, markere, stimulente- masti vesele

Bibliografice:

*Curriculum National. Programe scolare pentru invatamantul primar, Bucuresti, 2005;

*Iordachescu, Carmen, "Exercitii de limba romana pentru clasele II-IV", Editura Carminis, Pitesti, 2007;

*Pitila Tudora, Mihailescu Cleopatra, "Limba si literatura romana - manual pentru clasa a IV-a", Editura Aramis,

Bucuresti, 2006;

*Serdean, Ioan, "Didactica limbii si literaturii romane pentru invatamantul primar", Editura Corint, Bucuresti, 2005.

Etapele lectiei/ durata

Ob.

op.

Activitatea

Strategii didactice

Evaluare

 

Metode si procedee

Mijloace didactice

Forme de organi zare

cadrului didactic

elevilor

3.

4.

 

I.Moment organizato ric

1min.

*Pregatesc materialul didactic necesar desfasurarii activitatii;

*Asigur linistea si disciplina in vederea bunei desfasurari a lectiei;

*Asigur un climat favorabil desfasurarii activitatii;

*se pregatesc pentru lectie;

conversatia

frontal

II. Verifica-

rea temei pentru acasa

2 min.

Cer elevilor sa deschida caietele, apoi numesc cativa elevi sa citeasca modul in care au rezolvat exercițiile;

*Fac aprecieri asupra realizarii temei;

prezinta caietele unde si-au efectuat tema pentru acasa, eventual daca au avut probleme si nelamuriri acestea vor fi rezolvate prin explicatii suplimentare sau chiar se reia exercitiul la care au intampinat greutati;

*recepteaza aprecierile facute;

conversatia

exercitiul

caiete

frontal

indivi dual

evaluarea de produs prin aprecieri verbale

III.Captarea atentiei

3 min.

Pe o coala la flip-chart este realizat un decor nocturn. Unele stele solicita ajutor in organizarea boltei ceresti, iar elevii au ca sarcina sa grupeze cuvintele scrise pe stele pe cinci coloane: substantiv, adjectiv, verb, pronume personal, numeral. (Anexa 1)

*Apreciez indeplinirea sarcinii

*retin sarcina;

grupeaza cuvintele scrise pe stele pe cinci coloane;

conversatia

explicatia

plansa

flip-chart

frontal

indivi

dual

evaluare initiala

analiza raspunsurilor elevilor

 

IV.Anunta-rea temei si a obiectivelor

1 min.

*Astazi vom recapitula notiunile despre partile de vorbire si vom efectua multe exercitii gramaticale pentru a intelege cat mai bine aceste notiuni

*scriu titlul la tabla;

*asculta;

*scriu data si titlul in caiete;

conversatia

caiete

tabla

frontal

V.Dirijarea invatarii

30 min.

O1

O2

O3

Reactualizarea cunostintelor teoretice despre partile de vorbire, pe baza unei planse cu un ciorchine. (Anexa 2)

*Precizarea planului de recapitulare a cunostintelor despre partile de vorbire:

Partea de vorbire


1. Substantivul - fel, gen, numar, rol in propozitie;

Adjectivul - gen, numar, rol in propozitie;

3. Verbul - timp, persoana, numar, rol in propozitie;

4. Pronumele personal - persoana, gen, numar, rol in propozitie;

5. Numeralul - felul, gen, numar, rol in propozitie.

*Exercitii de dezvoltare a vocabularului:

  1. Gasiti cuvinte cu inteles asemanator pentru: agale, lucios, mister, bland, zbarcit, tihna, a darui.
  2. Precizati cuvinte cu sens opus pentru: toamna, dulce, umbrite, limpezi, a alunga, la inceput,  apare.
  3. Formati familia de cuvinte de la "imparat", "frunza".
  4. Alcatuiti enunturi cu sensurile diferite ale cuvintelor: "ochi", "noua".

*Reactualizarea cunostintelor teoretice despre partile de vorbire, pe baza metodei cubului. (Anexa 3)

*Elevii vor fi grupati pe sase echipe, care corespund celor 6 fete ale cubului: descrie, compara, asociaza, analizeaza, aplica, argumenteaza si vor rezolva cele sase fise de lucru primite;

*Ca suport pentru aceste fise elevii vor primi si un fragment dintr-un text;(Anexa 4)

*Analiza orala a exercitiilor rezolvate si consolidarea notiunilor teoretice despre partile de vorbire;

*Dupa verificarea fiselor, se va acorda echipei (echipelor) care au rezolvat corect fisa cate o masca vesela;

*Elevii din celelalte echipe analizeaza raspunsurile colegilor, le imbunatatesc si corecteaza eventualele erori.

*asculta sarcina si completeaza ciorchinele;

intrebarile;

*rezolva sarcinile oral;

*rezolva sarcinile in scris de pe fise;

*raportorul grupului prezinta solutiile gasite;

analiza orala a exercitiilor rezolvate;

*analizeaza raspunsurile colegilor, le imbunatatesc si corecteaza eventualele erori;

explicatia

conversatia

ciorchinele

invatarea prin cooperare

exercitiul

problematiza rea

conversatia

cubul

invatarea prin cooperare

aprecierea verbala

invatarea prin cooperare

manual

caiete

tabla

caiete

flip-chart

marke re

fise de lucru

masca vesela

frontal

indivi dual

in perechi

pe grupe

observare sistematica

evaluarea de produs prin aprecieri verbale

observare sistematica

analiza comportamentului elevilor

stimula-rea elevilor retrasi

VII.Obtine-rea performantelor

5 min.

O3

Se vor imparti elevilor fise de evaluare; (Anexa 5)

*Voi explica sarcina de lucru;

*rezolva cu atentie exercitiile de pe fisele de evaluare

exercitiul

problematiza rea

fisele de evalua re

evaluarea de proces

VIII.Conclu zii si aprecieri

2 min.

voi face aprecieri individuale si colective asupra desfasurarii lectiei, activitatii copiilor pe parcursul orei si rezolvarea sarcinilor scrise sau orale;

*voi nota elevii activi;

*recepteaza aprecierile facute;

aprecierea verbala

indivi dual

frontal

evaluarea

de proces

IX. Tema pentru acasa

1 min.

*Pentru ora urmatoare la limba si literatura romana aveti ca tema pentru acasa exercitiile de pe fisa de lucru. (Anexa 6)

*isi noteaza tema pentru acasa;

*pun intrebari legate de rezolvarea temei daca e cazul.

explicatia

frontal

ANEXA 1

ANEXA 5   Fisa de evaluare

Aseaza cuvintele in ciorchinele corespunzator fiecarei parti de vorbire:

om sunt voi al cincilea au plecat noua interesant eu trei baiat bogata noi trei sute dansii harnici vor primi Maria ta dumneata prieteni cartea placut tu

citeste  parfumat douazeci se vede nouasprezece credinta am ales deosebita ei cincizeci elevi

al treilea   negre privighetoare


ANEXA 6

Tema pentru acasa

Subliniaza predicatele si subiectele din textul de mai jos:

"În poiana larga, la vreo cinci sute de metri de intrarea in pestera, baiatul reconstituie grupurile:

- Eu, Victor si Maria vom intra in pestera. Voi veti explora coasta muntelui.

Grupul lui Ionel ajunse la intrarea pesterii. Ciresarii isi vedeau visul cu ochii."

Completeaza tabelul cu subiectele si predicatele identificate in textul de la exercitiul 3.

Cuvantul

Parte de propozitie

Parte de vorbire

Timpul

Genul

Persoana

Numarul

Formuleaza enunturi in care predicatele sa fie exprimate prin:

verbul "a rasari", la timpul prezent, pers. a III-a, nr. sing.

verbul "a inflori", la timpul trecut, pers. a III-a, nr. plural;

verbul "a culege", la timpul viitor, pers. a II-a, nr. plural.

Alcatuieste propozitii dupa urmatoarele scheme:

Scrie un dialog care ar putea fi folosit intr-o compunere cu titlul "La bunici".

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.