Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » familie » medicina
ZOONOZE TRANSMISE PRIN LAPTE IN JUDETUL CARAS SEVERIN, IN PERIOADA 2005 - 2007

ZOONOZE TRANSMISE PRIN LAPTE IN JUDETUL CARAS SEVERIN, IN PERIOADA 2005 - 2007


Zoonoze transmise prin lapte in judetul Caras Severin, in perioada 2005 - 2007

1. Zoonoze diagnosticate la animale prin examene de laborator in judetul Caras Severin, in perioada 2005 - 2007

Studiul incidentei agentilor patogeni zoonotici cu transmitere prin lapte sau preparate din lapte, a fost facut separat pentru animale si oameni, incercand in final sa facem o legatura intre acesti agenti si evolutia bolilor zoonotice la om. Totodata a fost studiat gradul de contaminare al alimentelor de origine animala, vectori potentiali de transmitere a agentilor cauzali de zoonozopatii, in perioada si arealul mai sus amintite.Coroborand datele evidentiate in tabelele si graficele din prezentul capitol putem face o evaluare a incidentei agentilor cauzali de zoonozopatii in arealul judetului Caras Severin, in perioada 2005 - 2007.

Principalele boli, care au evoluat la animale si au facut obiectul studiului de fata au fost urmatoarele : tuberculoza, streptocociile, colibaciloza, salmoneloza.

Tuberculoza

- a fost confirmat un caz la bovine

Streptococii

- au fost depistate un numar de 65 de animale bolnave, din care : 9 (bovine),  Colibaciloza

- au fost depistate un numar de 1723 de animale bolnave, din care : 38 (bovine),

Salmoneloza

au fost depistate un numar de 10 de animale bolnave, din care : 1 (bovina),

Toate aceste animale au constituit o importanta sursa de contaminare a alimentelor si o sursa primara de imbolnavire pentru oamenii care au intrat in contact direct sau indirect cu acestea.

Nu au fost inregistrate cazurile diagnosticate in teren, fara a exista o confirmare prin diagnostic de laborator.

TABEL

privind examenele efectuate in cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar - D.S.V.S.A. CARAS SEVERIN

pentru diagnosticarea bolilor infectioase (zoonoze) la BOVINE

prin examene bacteriologice, histopatologice, serologice sau bioteste

Specificare

Tuberculoza

Total probe

Pozitive

Negative

Streptococii

Total probe

Pozitive

Negative

Colibaciloza

Total probe

Pozitive

Negative

Salmoneloza

Total probe

Pozitive

Negative

Bruceloza

Total probe

Pozitive

Negative

2. Incidenta zoonopatiilor cu transmitere prin lapte identificati in arelul judetului Caras Severin, in perioada 2005 - 2007

Analizand evidentele statistice aflate in bazele de date de la nivelul Directiei Sanitare Veterinare si respectiv Directiei Sanitare Judetene, referitor la aparitia si evolutia bolilor infectioase (zoonoze) in judetul Caras Severin, si in mod special a celor cu transmitere prin lapte si preparate din lapte, se constata urmatoarele :

Pentru lucrarea de fata, datele au fost preluate din urmatoarele institutii sanitare :

Spitalul de boli infectioase Caransebes;

Spitalul TBC Caransebes;

Directia de Sanatate Publica Caras Severin - Biroul de Statistica.

Conform statisticilor la data cercetarii, populatia judetului Caras Severin este de 333.219 locuitori din care:

- 185.829 in cele opt orase

- 147.397 in cele 188 comune si sate

Coroborand datele din statistici s-au intocmit tabele centralizator, care pun in evidenta numarul de animale cu manifestari clinice de la care s-au prelevat probe pentru diagnosticul de laborator, numarul de persoane imbolnavite in urma consumului de alimente de origine animala purtatoare sau contaminate cu agenti infectiosi, care pot provoca aparitia si evolutia zoonozelor, tipul si numarul analizelor de laborator efectuate pe probe din aceste alimente, precum si rezultatele acestora.

Situatiile care vor fi prezentate in continuare vor scoate in evidenta datele cuprinse in raportarile sau situatiile statistice din institutiile mai sus numite, fiecare tabel fiind insotit pentru o mai buna intelegere de un grafic.

TABEL

cu subiectii diagnosticati cu boli infectioase - zoonoze de origine alimentara

dupa sex, varsta, domiciliu in judetul Caras Severin in perioada 2005 - 2007

Specificare

anul

 

TOTAL

BOLNAVI


 

FEMEI

 

BARBATI

 

COPII

 

ADULTI

 

RURAL

 

URBAN

 

GRAFIC

cu subiectii diagnosticati cu boli infectioase - zoonoze de origine alimentara

clasificati dupa sex in judetul Caras Severin in perioada 2005 - 2007


GRAFIC

cu subiectii diagnosticati cu boli infectioase - zoonoze de origine alimentara

clasificati dupa varsta in judetul Caras Severin in perioada 2005 - 2007


GRAFIC

cu subiectii diagnosticati cu boli infectioase - zoonoze de origine alimentara

clasificati dupa domiciliu in judetul Caras Severin in perioada 2005 - 2007


TABEL SI GRAFIC

cu numarul total de subiecti cu boli infectioase din care zoonoze

prin consum de alimente de origine animala contaminate

ANUL

TOTAL

Imbolnaviri cauzate de agenti biotici

ZOONOZE

DE ORIGINE

ALIMENTARA

 

 

 


TABEL SI GRAFIC

cu numarul total de subiecti cu boli infectioase (zoonoze)

prin consum de lapte si produse lactate contaminate

ANUL

ZOONOZE

DE ORIGINE

ALIMENTARA

Prin consum de lapte sau derivate din lapte

 

 

 

total

 


Trebuie mentionat faptul ca nu s-a putut stabili o corelatie foarte clara intre subiectii bolnavi infectiosi din categoria zoonoze si consumul de lapte sau preparate de lapte infectate cu agenti patogeni responsabili de aparitia acestor boli datele fiind extrase din fisele de anamneza avand ca baza declaratiile bolnavilor.

Principalele boli in care sunt incriminati agentii infectiosi transmisi prin intermediul laptelui si a produselor din lapte sunt Tuberculoza, si o serie de boli cu manifestari cantonate la nivelul tubului digestiv, care au aparut in urma consumului de lapte, asa cum reiese din foile de observatie si din anamnezele studiate.

De asemeni, nu s-a putut face o corelare intre animalele depistate bolnave (TBC, Salmoneloza etc.) prin examene de laborator in cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar de Stat si subiectii bolnavi infectiosi din localitatile de provenienta a animalelor care au facut obiectul depistarilor sau analizelor de laborator.

Nerealizarea corelarilor mentionate mai sus denota ca intre sistemul sanitar veterinar si sistemul sanitar uman nu exista o colaborare, care sa duca in final la o supraveghere mai buna in ceea ce priveste aparitia si evolutia bolilor infectioase - zoonoze.

3. Supravegherea prin analize bacteriologice a laptelui in judetul Caras Severin, in perioada 2005 - 2007

Analizand evidentele aflate in bazele de date, precum si registrele de la nivelulLaboratorului Sanitar Veterinar de pe langa Directiei Sanitara Veterinara referitor la supravegherea bacteriozelor cu transmitere prin lapte in judetul Caras Severin, se constata urmatoarele :

Pobele de lapte si produsele lactate au fost afluite conform planului strategic.

In cei trei ani de referinta, au fost trimise catre laborator un de probe dupa cum urmeaza:

Numar probe total

Lapte

Produse lactate

Din probele primite au fost refuzate un numar de 98 probe restul fiind conforme.

Buletinele de analiza au fost intocmite corespunzator si au fost emise in timp util fiind trimise in teritoriu cu promtitudine, mai ales in cazul cand rezultatele au fost pozitive.

In cadrul interpretarilor din aceasta lucrare, rezultatele obtinute in urma analizelor pe lapte si preparate din lapte au fost facute in comun deoarece sa considerat ca in cazul rezultatelor pozitive acestea nu trebuiesc disociate reprezentand acelasi pericol pentru consumator.

Medicii veterinari din teritoriu au luat masurile in consecinta in cazul non conformitatilor procedand la retragerea de la vanzare sau confiscare dupa caz in scopul prevenirii aparitiei unor toxiinfecti alimentare la consumatorul final.

Pentru a scoate in evidenta datele cuprinse in aceste situatii, fiecare tabel este insotit de un grafic.

TABEL SI GARAFIC

privind analizele efectuate in cadrul

Laboratorului Sanitar Veterinar de Stat - D.S.V.S.A CARAS SEVERIN

pentru identificare STAFILOCOC COAGULAZO POZITIV

Anul

Total probe

din care :

pozitive

negative

TABEL SI GRAFIC

privind analizele efectuate in cadrul

Laboratorului Sanitar Veterinar de Stat - D.S.V.S.A CARAS SEVERIN

pentru identificare BACTERII COLIFORME

Anul

Total probe

din care :

pozitive

negative

TABEL SI GRAFIC

privind analizele efectuate in cadrul

Laboratorului Sanitar Veterinar de Stat - D.S.V.S.A CARAS SEVERIN

pentru identificare SALMONELLA

Anul

Total probe

din care :

pozitive

negative

TABEL SI GRAFIC

privind analizele efectuate in cadrul

Laboratorului Sanitar Veterinar de Stat - D.S.V.S.A CARAS SEVERIN

pentru identificare E. COLI

Anul

Total probe

din care :

pozitive

negative

TABEL SI GRAFIC

privind analizele efectuate in cadrul

Laboratorului Sanitar Veterinar de Stat - D.S.V.S.A CARAS SEVERIN

pentru identificare LISTERIA

Anul

Total probe

din care :

pozitive

negative

TABEL SI GRAFIC

privind analizele efectuate in cadrul

Laboratorului Sanitar Veterinar de Stat - D.S.V.S.A CARAS SEVERIN

pentru identificare BACILLUS CEREUS

Anul

Total probe

din care :

pozitive

negative

TABEL SI GRAFIC

privind analizele efectuate in cadrul

Laboratorului Sanitar Veterinar de Stat - D.S.V.S.A CARAS SEVERIN

pentru NTG

Anul

Total probe

din care :

pozitive

negative

CONCLUZII

 1. Supravegherea bolilor infecto-contagioase in judetul Caras Severin in perioada 2005 -2007, a fost efectuata conform planurilor strategice aprobate, iar acolo unde au fost depistate boli infecto-contagioase au fost luate masuri de urgenta, care au dus la scaderea numarului de animale bolnave si implicit a riscului de transmitere a bolilor zoonotice de etiologie infectioasa la om, mai ales prin intermediul alimentelor de origine animala.

Intensificarea recoltarilor de probe din unitatile care produc, prelucreaza si comercializeaza produse alimentare de origine animala a dus la cresterea gradului de supraveghere privind siguranta alimentului si implicit la diminuarea pericolului contaminarii omului cu agenti patogeni, ce pot fi transmisi prin intermediul acestora, responsabili de aparitia bolilor infectioase - zoonoze.

 1. Laboratorul sanitar veterinar se implica corespunzator in supravegherea bolilor bacteriene transmisibile la om prin lapte si produse lactate. Personalul din laborator si medicii veterinari din teritoriu sunt instruiti periodic in vederea recoltarii corecte a probelor si a intocmirii documentelor veterinare ce insotesc probele afluite catre laborator. Planul de afluire al probelor este eslonat pe fiecare unitate in parte in asa fel incat sa asigure o supraveghere corecta si eficienta a acestora.
 1. Metodele de lucru sunt omologate existand proceduri specifice pentru fiecare analiza in parte. Procedurile sunt prelucrate periodic cu medicii veterinari implicati din laborator, acestea respectandu-se cu strictete. Procedurile sunt verificate periodic prin teste inter laboratoare si in functie de rezultatele obtinute acestea sunt revizuite in vederea obtinerii unor rezultate corecte.
 1. Prin comparatie, numarul de probe si respectiv de analize a crescut din 2005 pana in 2007 semnificativ, aceasta se explica prin cresterea numarului de obiective care au ca activitate producerea si prelucrarea laptelui. De asemena odata cu implementarea noului pachet de igiena numarul de probe de lapte materie prima a fost marit pentru o mai buna supraveghere a a calitatii acestuia
 1. Se constata o scadere a numarului total de probe pozitive, datorita exigentelor legislative impuse si controalelor efectuate de catre Medici veterinari din cadurul D.S.V.S.A sau din teritoriu.
 1. Controlalele in aceste unitati au fost intensificate, Serviciile din cadrul DSVSA Caras Severin au efectut controale conform planului de supraveghere si control aprobat, luand masuri in vederea remedierii deficientelor. De asemenea medicii veterinari concesionari depun eforturi sustinute pentru supravegherea permanenta a starii de sanatate a efectivelor, prin actiunile de depistare obligatorii conform Planului strategic sau prin examenele clinice periodice.
 1. Calitatea laptelui materie prima a fost imbunatatita semnificativ ceea ce demonstreaza ca starea de sanatate a bovinelor si in special a ugerului este din ce in ce mai buna. O componenta speciala o reprezinta supravegherea starii de sanatate a ugerului prin prin testele specifice sau prin examen cllinic. Datorita implicarii medicilor veterinari in acesta directie vacile, cu afectiuni ale glandei mamare sunt eliminate de la muls in timp util pentru tratament sau in cazuri grave pentru sacrificare, aceasta actiune contribuind la imbunatatirea calitatii laptelui. De asemenea trebuie sa mentionam ca se acorda o atentie deosebita urmaririi reziduurilor in lapte si in special a antibioticelor consecutiv tratamentelor, urmarindu-se respectarea timpuluide asteptare.
 1. Prina aplicarea noului sistem de evaluare a riscului in fermele de vaci de lapte se constata ca igiena mulsului a fost imbunatatita. Se constata o schimbare in ceea ce privesc metodele de muls, majoritatea fermierilor renuntand la sistemul de muls manual inlocuindu-l cu mulsul mecanic. Instalatiile de muls automate sub diverse denumiri si sisteme sunt mai usor de intretinut si dezinfectat asigurand obtinerea unui lapte igienic. Tot odata igiena ugerului poate fi efectuata mai usor si mai eficient prin aparitia unor substante dezinfectante si emoliente foarte eficace.
 1. Calitatea si salubritate produsele din lapte a fost mult imbunatatita datorita schimbarii mentalitatii procesatorilor precum si datorita programelor de modernizare - restructurare aplicate in fabricile de procesare. Un element extrem de important in supravegherea calitatii si salubritatii produselor il are implementarea principiilor HACCP precum si a programelor de autocontrol prin laboratoare uzinale sau Laboratoare veterinare.
 1. Din multitudinea de zoonoze cunoscute, cele de origine bacteriana sunt relativ reduse ca numar si in general sunt transmise prin intermediul alimentelor. Cele mai importante zoonoze din categoria sus mentionata sunt (intr-o ordine aleatorie) : Tuberculoza, Yersinioza, Salmoneloza, Streptocociile, Stafilocociile, si altele, dintre acestea cea mai raspandita fiind Tuberculoza (avand ca sursa primara de contaminare laptele) cu toate eforturile, care se fac pe plan modial pentru prevenirea si combaterea bolii.
 1. Prin consumul de lapte sau produse din lapte contaminate se pot transmite o multitudine de boli, in special, cu manifestari clinice, cantonate la nivelul tubului digestiv, cu evolutie usoara, pe care bolnavul le trateaza la domiciliu, fara a consulta medicul si fara a face analize pentru depistarea agentului patogen, care a cauzat boala. Din acest motiv, adevarata rata de imbolnaviri, consecutiv consumului de alimente contaminate cu agenti infectiosi, nu poate fi calculata cu precizie, la baza calculului aflandu-se raportarile primite si centralizate la nivelul compartimentelor de statistica ale spitalelor sau Directiilor sanitare de la medicii din teritoriu.
 1. Optimizarea procedeelor de supraveghere a zoonozelor produse de agenti infectiosi cu transmitere prin intermediul alimentelor de origine animala in speta a laptelui sau produselor din lapte se poate face numai printr-o colaborare foarte buna intre medicii veterinari si medicii umani, la toate nivelele, prin coroborarea datelor si elementelor care stau la baza diagnosticarii, prevenirii si combaterii bolilor din aceasta categorie. De asemenea, implementarea tehnicilor de calcul si creerea unor programe comune vor avea o contributie deosebita in imbunatatirea metodelor de supraveghere.
 1. Metoda principala de lucru prin care au fost colectate datele in vederea stabilirii numarului de subiecti infectiosi cu manifestari specifice bolilor din categoria zoonoze transmise prin alimente de origine animala in judetul Caras Severin, perioada 2005 - 2007, a fost analiza urmatoarelor baze de date sau arhive: date statistice; rapoarte lunare, trimestriale sau anuale; anchete epidemiologice; foi de observatie. Acestea au fost analizate in spitalele de boli infectioase din judetul Caras Severin la Compartimentul de statistica din Directiei Sanitare Caras Severin la Laboratorul Judetean si serviciile din cadrul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Caras Severin.
 1. Este imperios necesar ca in intervalul urmator, odata cu modernizarea sistemului sanitar veterinar si armonizarea acestuia cu sistemele din Comunitatea Europeana, sa se aiba in vedere reorganizarea si imbunatatirea sistemului de colectare, prelucrare, stocare si raportare a datelor privind supravegherea bolilor infetioase si, in special, a celor zoonotice.
 1. Nu se poate face o corelare intre animalele depistate bolnave (Tuberculoza, Salmoneloza etc.) prin examene de laborator in cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar de Stat si subiectii bolnavi infectiosi din localitatile de provenienta a animalelor, care au facut obiectul depistarilor sau analizelor de laborator. Nerealizarea corelarilor mentionate mai sus denota ca intre sistemul sanitar veterinar si sistemul sanitar uman nu exista la o aceasta o colaborare, care sa duca in final la o supraveghere mai buna, in ceea ce priveste aparitia si evolutia bolilor infectioase - zoonoze.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.