Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » legislatie » administratie
Valorile Și principiile codurilor etice, deontologice sau de conduita

Valorile Și principiile codurilor etice, deontologice sau de conduita
VALORILE ȘI PRINCIPIILE CODURILOR ETICE, DEONTOLOGICE SAU DE CONDUITA[1]

"Binele" și "raul", "moralul" și "imoralul" sunt principii care definesc obiectul eticii in comportament și in atitudine, etica operand cu valori sociale unanim recunoscute, iar Codurile de etica cu valori ce se circumscriu unor anumite categorii și segmente socio-profesionale.

Principiile etice, valorile etice care guverneaza funcția publica și modul de exercitare a acesteia sunt structurate in trei mari categorii in aproape toate sistemele administrative din lune, chiar și fara ca aceasta imparțire sa fie expres realizata in tehnica legislativa de reglementare a conduitei etice a funcționarilor publici. Clasificarea categoriilor de valori etice ține seama de specificul și rațiunile funcției publice și a exercitarii acesteia.Astfel, categoriile sub care se clasifica valorile etice sunt urmatoarele:

A.    Valori etice raportate la exercitarea autoritații publice: legalitatea, responsabilitatea, discernamantul, eficiența, confidențialitatea, realizarea competențelor in interesul public, credibilitatea publica, profesionalismul.

B.    Valori etice raportate la beneficiarii serviciului public: respectul, rapiditatea (celeritatea), confidențialitatea, integritatea, imparțialitatea.

C.    Valori etice raportate la obligațiile de conduita și la imaginea persoanei care exercita funcția publica: credibilitatea, ținuta, demnitatea, autoritatea, seriozitatea.

A.Valori etice raportate la exercitarea autoritații publice

Legalitatea reprezinta principiul conform caruia exercitarea funcției publice, respectiv actele de competența autoritaților publice trebuie sa se realizeze cu respectarea Constituției și a tuturor legilor in spiritul și litera lor, aplicarea legilor facandu-se in interesul cetațenilor, pentru atingerea interesului general pentru care au fost elaborate.

Responsabilitatea reprezinta principiul conform caruia funcționarul public trebuie sa iși asume responsabilitatea actelor sale. In acest sens, exista și protecția, reglementata in toate sistemele de drept, pentru funcționarii publici, prin posibilitatea ce le este oferita de a discerne toate chestiunile care le sunt supuse atenției in vederea realizarii competențelor funcțiilor publice pe care le exercita.

Discernamantul reprezinta valoarea etica in baza careia fiecare funcționar public este dator sa acționeze legal și moral in realizarea atribuțiilor sale conform propriei convingeri și de aceea el este responsabil de decizia luata. Acest principiu exclude orice influențe sau presiuni care ar putea denatura actul decizional și realizarea atribuțiilor de catre funcționarii publici.

Eficiența este valoarea etica care presupune respectul pentru banii publici și pentru mijloacele materiale pe care funcționarul le are la indemana in vederea realizarii atribuțiilor sale, astfel aceasta impunand abținerea de la risipa și responsabilitatea in efectuarea cheltuielilor din resursele publice.

Confidențialitatea este principiul conform caruia funcționarii publici nu trebuie sa faca uz de informațiile de care au luat cunoștința in exercitarea funcției pentru a obține foloase din dezvaluirea lor. Este vorba in acest caz de informațiile care sunt clasificate confidențial sau secret și a caror dezvaluire ar putea aduce prejudicii autoritații sau instituției publice in care iși desfașoara activitatea.

Realizarea competențelor in interesul public presupune faptul ca funcționarii publici trebuie sa indeplineasca funcția publica, de importanța sociala, in interesul cetațenilor, excluzand orice alte interese proprii.

Credibilitatea publica reprezinta principiul conform caruia funcționarii publici sunt obligați sa respecte și sa sporeasca prestigiul autoritații și instituțiilor publice in care iși desfașoara activitatea și sa fie rezervați și discreți pentru a nu compromite acțiunile respectivei autoritați sau instituții.

Profesionalismul este valoarea care impune funcționarilor publici sa-și indeplineasca exemplar atribuțiile și sarcinile de serviciu.B. Valori etice raportate la beneficiarii serviciului public

Respectul reprezinta valoarea etica ce obliga funcționarul public la o atitudine civilizata fața de cetațeni, dar in același timp reprezinta și o obligație de a da cetațeanului petiționar lamuririle necesare, o obligație de a raspunde la petiții.

Rapiditatea sau celeritatea reprezinta valoarea etica prin care funcționarul public este obligat sa iși indeplineasca atribuțiile in cel mai scurt timp și sa formuleze raspunsurile catre petenți in termenul stabilit de lege.

Confidențialitatea reprezinta obligația funcționarilor publici de a nu face publice problemele petenților cu care au fost insarcinați spre rezolvare, de a nu face publice actele sau anchetele de la dosar.

Integritatea este fundamentata pe lipsa oricarui conflict de interese in exercitarea funcției publice in procesul de decizie, reprezentand valoarea etica care interzice funcționarilor publici sa solicite sau sa accepte cadouri sau alte beneficii de la cetațeni pentru indeplinirea unor atribuții care le incumba.

Imparțialitatea reprezinta valoarea etica conform careia funcționarii publici trebuie sa fie imparțiali in acțiunile, judecațile și opiniile lor, sa respecte egalitatea tuturor cetațenilor in fața legii și sa fie absolut neutri fața de interesele politice, economice și religioase.

C. Valori etice raportate la obligațiile de conduita și la imaginea persoanei care exercita funcția publica

Credibilitatea reprezinta cel mai important aspect al valorilor pe care funcționarul public trebuie sa le respecte și sa le reprezinte, aceasta presupunand ca funcționarul public sa se bucure de increderea cetațenilor in fața carora sta și a caror probleme trebuie sa le rezolve. Din credibilitatea funcționarilor publici se poate contura imaginea autoritaților publice unde aceștia iși desfașoara activitatea, iar pentru aceasta se impune necesitatea integritații .

Ținuta reprezinta o obligație de serviciu, fiind un element al conduitei. Aceasta trebuie sa fie decenta (vestimentație sobra), care sa nu poata fi considerata neglijenta sau o etalare a opulenței.

Demnitatea, ca valoare etica, presupune respectul funcționarului public fața de sine. Aceasta are la baza transferul de statut, de atribute de la instituția publica la funcționar in baza raportului de funcție publica.

Autoritatea ca valoare etica se refera la autoritatea epistemica, cea deontica, fiind un atribut al instituției administrative și reprezinta totalitatea calitaților prin care funcționarul public iși impune atitudinea.

Seriozitatea impune funcționarului public o viața decenta, un comportament civilizat fața de ceilalți și supunerea la anumite interdicții.Subcapitol care reflecta clasificarile lui Victor Alistar, in lucrarea "Transparența decizionala in administrația publica", Transparency Romania, Institutul Național de Administrație, Programul de formare specializta cu durata de un an destinat funcționarilor publici de conducere, București 2005, pg 43 și urmPolitica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele

 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor

 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”

 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina

 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma

 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA

 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea

 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES

 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta

 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului

 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa

 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat

 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT

 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton

 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat

 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”

 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare

 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows

 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM


PROCEDURA IN MATERIE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
FORMA ACTULUI ADMINISTRATIV
Misiunea functionarului public in contextul integrarii europene
Anuntul de presa
Alcatuirea Colegiului si procedeul de investire
Prezentare statutul oficialilor comunitatilor europene
Date de identificare a primariei orasului Targu Neamt aspecte legale de constituire si functionare, prezentarea activitatii
Planificarea, organizarea si desfasurarea focurilor de artificiiTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu