Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » fizica
Termochimia

Termochimia


Termochimia

Termochimia este cea care are ca subiect de dezbatere caldura implicata in reactiile chimice O reactie chimica tipica poate avea forma similara reactiei chimice ipotetice prezentate mai jos:

a A + b B → c C + d D.        (15.1)

(In ecuatia (15.1) literele mare reprezinta elementele sau compusii iar literele mici indica numeral intregi necesare pentru egalarea reactiei. Asa cum a mai fost de fapt definite anterior aceste notiuni.)

O reactie chimica reprezinta un proces termodinamic la fel ca orice alt proces de acest tip. Exista o stare initiala (reactanti) precum o stare finala (produsi). Putem calcula modificarile energiei interne entalpiei si asa mai departe pentru o anumita reactie. De exemplu,

ΔU = U produsi U reactanti

si

ΔH = H produsi H reactanti.

Un lucru devine foarte clar. 'Reactantii' si 'produsii' din aceste ecuatii inseamna de fapt ca atat reactantii cat si produsii sunt entitati, izolate, separate si pure. In plus atat reactantii cat si produsii se gasesc la aceiasi temperatura si presiune. Astfel, de exemplu, ΔH anterior este entalpia a c moli de C (izolati si puri in containerul lor la temperatura, T si presiunea, p) plus entalpia a d moli de D (izolati si puri in containerul lor la temperatura, T si presiunea, p) minus entalpia a a moli de A (izolati si puri in containerul lor la temperatura, T si presiunea, p) minus entalpia a b moli de B (izolati si puri in containerul lor la temperatura, T si presiunea, p).Din timp in timp vom adauga indicele  o la H si U pentru a indica ca reactantii si produsii sunt in "starile lor standard". Adica ele sunt in cele mai stabile stari ale lor la temperatura T si presiunea p. De exemplu, starea standard a apei la 25oC si presiunea de 1 atm este apa lichida.

Daca reactia noastra decurge la temperature la V constant, precum intr-o bomba calorimetrica, dV =0 si  ΔUV = qV.

Daca reactia decurge la presiune constanta, precum reactiile care au loc la presiune atmosferica, dp = 0 and ΔHp = qp.

Daca ΔHp < 0 spunem ca reactia este exotermica. Adica, sistemul cedeaza caldura vecinatatilor. Pe de alta parte, daca ΔHp > 0 spunem ca sistemul absoarbe caldura de la vecinatati.

Din definitia entalpiei gasim ca

ΔH = ΔU + Δ (pV),        (15.2)

unde

Δ (pV) = (pV) produsi − (pV) reactanti.

Pentru lichide si solide Δ(pV) este foarte mic.  Δ(pV) nu este neaparat mica pentru gaze, dar putem avea o valoare estimata rezonabila prin aproximarea acestei cantitati prin aproximarea gazului drept gaz ideal. Astfel:

Δ (pV)gaz ≈ (pV)gaz produsi − (pV)gaz reactantin gaz produsi RTn gaz reactanti RT = RTΔ n gaz,

unde Δn gas este diferenta dintre numarul de moli ale reactantilor si produsilor. Utilizand aceasta aproximatie se obtine:

ΔH = ΔU + RTΔ n gas.        (15.3)

Totusi, trebuie sa fim atenti la modul in care intelegem aceasta ecuatie datorita faptului ca conditiile care trebuie sa le indeplineasca ecuatia trebuie sa fie identice in fiecare parte a ei. Deoarece ΔH este caldura pe care o masuram in desfasurarea reactiei la presiune constanta(ΔHp = qp) si ΔU este caldura masurata la volum constant UV = qV), este tentant (mai ales obisnuit)de a scrie ecuatia 15.3 ca


qp = qV + RTΔ n gas.        (15.4)

Totusi, ecuatia 15.4 nu poate riguros exacta deoarece q este raportat pentru doua conditii diferite, una la presiune constanta p si cealalta valoare pentru volum constant V. Putem avea un indiciu daca ecuatia 15.4 este o aproximatie destul de exacta daca ne vom referi la exemplul urmator.

Sa luam in calcul reactia:


2 C(s) + O2(g) → 2 CO(g),        (15.5)

care decurge la volum constant dV = 0.

Δ (pV) ≈ Δ (pV)gasRTΔ n gas = RT.

Caldura masurata va fi cea la volum constant qV. Acum sa gasim o modalitate de masura qp. Sa consideram reactia a se desfasura in urmatoarele doua etape

2 C(s) + O2(g)         →         2 CO(g)         →         2 CO(g)        (15.6)
   p1, V1, T,      qV           p2, V1, T,        ΔH2            p1, V2, T.


Prima etapa are loc la volum constant cu ΔUV = qV. De notat cresterea presiunii. Cea de a doua etapa la volum constant va duce la valoarea initiala a presiunii. Vom nota caldura celei de a doua etape prin ΔH2. In consecinta este riguros exact in a spune ca

ΔHp = ΔHV + ΔH2 = qV + RT + ΔH2.        (15.7)

Totusi, termenul ΔH2  reprezinta entalpia expansiunii gazului la temperatura constanta. Ori, daca gazul este unul ideal, atunci valoarea acesteia va fi zero. Pentru gazele reale valoarea acestui termen este extrem de mica deci neglijarea lui nu va conduce la erori semnificative. Consecinta, putem utiliza fara a gresi prea mult ecuatia:

qp = qV + RTΔ n gas.        (15.4)

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.