Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » referate » geografie » geodezie
COMPENSAREA UNEI RETELE CONSTRANSE DE NIVELMENT GEOMETRIC-GEODEZIC

COMPENSAREA UNEI RETELE CONSTRANSE DE NIVELMENT GEOMETRIC-GEODEZIC
COMPENSAREA UNEI RETELE CONSTRANSE DE NIVELMENT GEOMETRIC-GEODEZIC

ANUL UNIVERSITAR:2006-2007

A.TEMA LUCRARII

Pentru realizarea pe teren a unei retele de nivelment geometric de precizie necesara ridicarilor nivelitice ale terenului, s-au efectuat mai multe drumuiri de nivelment geometric, formandu-se trei poligoane nivelitice ingloband 2 repere de cota cunoscuta apartinand retelei de ordin superior.Se cere compensarea retelei prin metoda masuratorilor conditionate ponderarte si evaluarea preciziei rezulatatelor.

B. DATELE LUCRARII

1. Schita retelei de nivelment geometric-geodezic,cu indicarea sensului pozitiv al diferentelor de nivel pe fiecare sectiune in parte,numerotarea poligoanelor si a sensului direct de parcurgere al traseului in fiecare poligon (fig.10.1).

2. Cotele si erorile medii patratice ale cotelor reperelor de nivelment A si B apartinand retelei de nivelment de ordin superior (tab.10.1,col.5).

3. Diferentele de nivel medii obtinute din masuratori directe pe teren intre reperii retelei de sprijin,exprimate in mm (tab.10.1,col.3).

4. Lungimea sectiunilor (drumuirilor) de nivelment geometric,exprimate in km (tab.10.1,col 4).

Fig.10.1

Tab.10.1

Nr.masuratori

Sectiunea

Diferente de nivel

medii zs1 (mm)

Distante

Di (km)

Cote si erori

medii

1

2

3

4

5

1

A – C

18556,2

15,42

ZA=120,5277

μA=±3,6 mm

2

A – D

4684,6

12,24

3

A – E

10880,5

11,67

4

D – C

13871

15.86

ZB=135,9659

μA=±2,1 mm

5

D – E

6193

6,05

6

B – C

3108,3

18,21

7

E – B

4568,8

16,95

C. CUPRINSUL LUCRARII

1. Stabilirea numarului ecuatiilor de conditie independente necesare si sufuciente pentru copensarea retelei.

2. Scrierea ecuatiilor de conditie initiale

3. Scrierea ecuatiilor de conditie ale corectiilor si calculul neinchiderilor

4. Calculul ponderilor diferentelor de nivel masurate direct

5. Scrierea sistemului de ecuatii de corectii functie de corelate

6. Scrierea sistemului ecuatiilor normale ale coralatelor si calculul coeficientilor

7. Rezolvarea ecuatiilor normle prin metoda matriciala

8. Calculul corectiilor si verificarea ecuatiilor de conditie ale corectiilor

9. Calculul valorilor celor mai probabile (compensate) ale diferentelor de nivel si efectuarea controlului final al compensarii

10. Calculul cotelor reperelor noi ale retelei nivelitice de sprijin

11. Calculul erorii unitatii de pondere

12. Calculul erorilor medii patratice ale diferentelor de nivel masurate :z s1,zs2,zs3 ale diferentelor de nivel compensate :z1,z2,z3, ca si a sumei diferentelor de nivel :S=z2+z5

13. Calculul erorilor medii patratice ale cotelor reperelor noi C,D,E

D. REZOLVAREA LUCRARII

1. Numarul ecuatiilor independente de conditie necesare si suficiente:

R=P+(N – 1)=4

unde : P-numarul poligoanelor retelei=3

N-numarul reperelor din reteaua de sprijin de ordin superior=2

2. Pentru scrierea ecuatiilor de conditie se introduc urmatoarele notatii :

- zi(xi) este diferenta de nivel compensata pe sectiunea i=1…n=1…7

- zsi(Msi) este diferenta de nivel medie masurata direct pe teren pe sectiunea i=1…n,1…7

- vi este corectia ce se va adauga diferentelor de nivel masurate

- Di este lungimea in km pe sectiunea i

-pi este ponderea diferentelor de nivel pe sectiunea i

- i este inversa ponderii

Pentru scrierea ecuatiilor de conditie avem 3 ecuatii interioare si o ecuatie exterioara :

z1 – z2 – z4 =0

z2 – z3 + z5 =0 ; unde z8=zB - zA

z4 – z5 – z6 – z7=0

z1 + z6 + z8 =0

3.In ecuatiile de conditie initiale se inlocuiesc diferentele de nivel compensate prin diferente de nivel medii masurate direct pe teren la care se vor adauga corectiile.

zi=zsi+vi , i=1…n,1…7

Ecuatiile de corectie devin: 1. (zs1+v1) – (zs2+v2) – (zs4+v4) =0

2. (zs2 +v2) – (zs3+v3) + (zs5+v5) =0

3. (zs4+v4) – (zs5+v5) – (zs6+v6) – (zs7+v7)=0

(zs1+v1) + (zs6+v6) + z8 =0

Pe baza lor se scrie sistemtl ecuatiilor de conditie ale corectiilor,care,in cazul retelei nivelitic, are forma liniara:

v1 – v2 – v4 + w1 =0

v2 – v3 + v5 + w2 =0v4 – v5 – v6 – v7 + w3=0

v1 +v6 + w4 =0

Forma generala a acestor ecuatii este:

[av] + w1=0 a1v1 + a2v2 +…+ a7v7 + w1=0

[bv] + w2=0 b1v1 + b2v2 +…+ b7v7 + w2=0

[cv] + w3=0 c1v1 + c2v2 +…+ c7v7 + w3=0

[dv] + w4=0 d1v1 + d2v2 +…+d7v7 + w7=0

Coeficientii ecuatiilor de conditie ale corectiilor (ai,bi,ci,di) vor avea valorile : -1,0 sau 1.

Termenii liberi ai ecuatiilor de conditie vor fi : w1=zs1-zs2 -zs4=9376.4mm

w2=zs2-zs3+zs5= 12388.9mm

w3=zs4-zs5 -zs6-zs7= 5.7mm

w4=-zs1+zs6+zs7= 15432.5mm

4.Executarea drumuirilor s-a facut prin statiille de mijloc,niveleele fiind de lungime egala.

Eroarea medie patratica de masurare a unei diferente de nivel intr-o statie de mijloc este acceasi

si se noteaza cu s0.

Pe o sectiune de lungime Di(km) eroarea de masurare a diferentei de nivel va fi :

si=±s0

Calculul ponderii se face pe baza raportului patratelor erorilor :

In locul ponderilor se vor calcula inversele acestora reprezentand chiar lungimea sectiunii exprimate in km.

5.Se introduce conditia de minim : VT1n Pnn Vn1→minim

Se introduce functia echivalenta Lagrange :

F=VT1nPnnVn1 – 2KT1r (ArnVn1+Wr1 minim

Astfel rezulta sistemul ecuatiilor de corectie functie de corelate : Vn1=P-1nnATnrKr1

Acest sistem contine n=7 ecuatii si n+r=7+4=11 necunoscute.

6.Se reuneste sistemul ecuatiilor de corectie functie de corelate cu sistemul ecuatiilor de conditie ale corectiilor obtinandu-se un sistem cu n+r=11 ecuatii si n+r=11 necunoscute.

Vn1=P-1nnATnrKr1

ArnVn1+Wr1=0

Sistemul ecuatiilor normale ale coralatelor devine: Arn(P-1nnATnrKr1)+Wr1=0

Se face notatia: ,rezulta ca:

unde

7.Matricea corelatelor este :

8.Calculul corectiilor se face prin introducerea corelatelor in sistemul ecuatiilor de corectie functie de correlate.

Vn1=P-1nnATnrKr1, rezulta ca:

Se face verificarea ecuatiilor de conditie ale corectiilor : ArnVn1+Wr1=0r1

9.Valorile cele mai probabile(compensate) ale diferentelor de nivel :

Xn1=Msn1+Vn1, rezulta ca : Zn1=Zsn1+Vn1

unde : , rezulta ca :

Controlul final al compensarii se face prin inlocuirea valorilor compensate ale diferentelor de nivel in sistemul initial al ecuatiilor de conditie.

10.Cotele reperelor C,D si E se calculeaza in functie de cota unui reper cunoscut(A) pe traseul unei drumuiri sprijinite A – C – D – E – B.

Calculul se face tabelar(tab.10.2).

Tab.10.2

De la

Pana la

Dif. de nivel

zi(m)

Cote

Zi(m)

Numar reper

1

2

3

4

5

-

-

-

120.5277

139.0768

125.2125

131.4066

135.9659

A

A

C

C

C

D

D

D

E

E

E

D

B

--

-

11.Eroarea unitatii de pondere reprezinta eroarea medie patratica postcompensare a unei singure masuratori directe fictive la care ponderea este egala cu unitatea.

mm

12.Erorile medii patratice ale masuratorilor reale ale diferentelor de nivel zsi avand ponderile pi se calculeaza cu relatia:

, rezulata ca:

μ1=8.76 mm

μ2= mm

μ3=7.62 mm

Evaluarea preciziei marimilor compensate ale diferentelor de nivel zi,se particularizeaza functia generala pentru fiecare marime compensata.

F=f0+f1z1+f2z2+…+f7z7

a). F=z1→ f1=1, f0=f2=…=f7=0

=

fT1n=[1 0 0 0 0 0 0]

5.38 mm

b). F=z2→ f ’2=1, f ‘0=f’2=…=f ‘7=0

=

f’ T1n=[0 1 0 0 0 0 0]

4.91 mm

c). F=z3→ f ’’3=1, f ‘’0=f’’2=f’’4=…=f ‘’7=0

=

f’’ T1n=[0 0 1 0 0 0 0]

4.78 mm

d). S=z2+z5

F=z3→ f ’’’2=f’’’5= 1,   f ‘’’1=f’’’3=f’’4=…=f ‘’’7=0

=

f’’ T1n=[0 1 0 0 1 0 0]

4.78 mm

13.Erorile medii patratice ale reperelor noi C,D si E se vor calcula pe baza erorii reperului cunoscut A si a erorilor diferentelor compensate.

zC=zA+z16.47 mm

zD=zA+z26.09 mm

zE=zA+z35.84 mm

Rezultatele obtinute se trec in tabelul 10.3

Nr.crt.

Denumirea

marimii

Valoarea compensata

Eroarea mariimii

Reale (i)

Eroarea mas. Compensate

1

2

4

5

1

z1

2

z2

3

z3

4

S

-

5

zC

-

6.47

6

zD

-

6.09

7

zE

-

5.84Politica de confidentialitate.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu