Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » referate » geografie » hidrologie
Studiu de prefezabilitate - amenajarea de desecare somes mal drept

Studiu de prefezabilitate - amenajarea de desecare somes mal drept
STATIA DE POMPARE BOTIZ

AMENAJAREA SOMES MAL DREPT

ZONA 5 - POTAU

STUDIU DE PREFEZABILITATE

MODERNIZAREA SP BOTIZ AMENAJAREA DE DESECARESOMES MAL DREPT –JUDETUL SATU MARE

MEMORIU TEHNIC

privind studiul de prefezabilitate pentru “Modernizare SP Botiz-

Somes mal drept” judetul Satu Mare

A. PARTILE SCRISE

1.Date generale

1.1 Denumirea investitiei:

“ Modernizarea SP Botiz din amenajarea de desecare Somes mal drept” judetul Satu Mare.

1.2 Elaborarea studiului de prefezabilitate:

U.A.Satu Mare.-Sucursala Somes Cris – ANIF R.A.

1.3 Ordonatorul principal de credit: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

1.4 Autoritatea contractanta U.A.Satu Mare - Sucursala Somes Cris – ANIF R.A.

Amplasamentul: judetul Satu Mare,localitatea Botiz – cimp .

1.6 Tema cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.

1.6.1 Situatia existenta

a).Date generale

Statia de pompare Botiz face parte din sistemul hidroameliorativ de desecare Somes mal drept ,subsistem IV Martinesti , este amplasata in capatul amonte al canalului CCIV la km (7+310) in cimp pe teritoriul localitatii Botiz,judetul Satu Mare.Aceasta statie de pompare preia apa din canalul colector CCII Botiz si canalul principal CP205 pe care o refuleaza apoi in canalul CCIV de unde ajunge in riul Somes gravitational sau prin pompare prin intermediul statiei de pompare Martinesti.

Sistemul hidroameliorativ Somes mal drept din care face parte SP Botiz are o suprafata de 27 417 ha. amenajata cu lucrari de desecare prin pompare iar suprafata deservita de aceasta statie de pompare este de 8100 ha. .Este de mentionat ca aceasta statie de pompare deserveste terenurile agricole si neagricole inclusiv localitatile aflate pe teritoriul comunelor Odoreu , Botiz , Agris si Livada precum si partial de pe teritoriul monicipiului Satu Mare .

Spre deosebire de alte statii de pompare SP Botiz fiind intr-o zona joasa nu are evacuare gravitationala din acest motiv este foarte solicitata . Astfel in ultimii 15 ani a functionat aproximativ 7800 ore agregat si a evacuat un volum de apa de 48000 mii mc , in anul 2006

pag.2

a functionat 680 ore agregat cu un volum de apa evacuat de 4191 mii mc iar in primavara anului 2007 a functionat 271 ore agregat cu un volum de apa 1675 mii mc.

b).Parametrii statiei

-debit total - 7.0 mc/s ;

-H manometrica - 3.9 m.cl.a.

-H minim aspiratie -1,55 mn MB.-122.85 ;

-H maxim aspiratie - 2,45 mn MB.-123.75 ;

-Nivel maxim in canalul CCIV-mn MB.-126 .

c)Proiectul statiei de pompare

Statia de pompare Botiz a fost proiectata in anul 1970 de catre ISPIF, PE -217 / 217 si a fost pusa in functiune in anul

d)Echipamentul statiei si starea actuala a acestuia :

Statia de pompare a fost dotata cu urmatorul utillaj de baza :

d1)Agregate de pompare de baza :

- 2 agregate de pompare (din dotarea initiala) verticale tip DV6-70 cuplate cu motoare electrice MIB-V355 avind P=100 KW,n=585 rot/min,U=380V,Qagregat=1.8mc/s;

- 2 agregate de pompare verticale DRESSER 27AF-36 (achizitionate din fonduri FARE ,si puse in functiune in anul 1996) cuplate cu motoare electrice SIMENS AV-3 avind P=132 KW,n=590 rot/min,U=380 V,Qagregat=1.7mc/s.

Agregatele de popare de tipul DV6-70 sunt intr-o stare avansata de uzura fizica si

morala fiind in functiune din anul 1971 .

Durata de functionare normata conform HG 2139/30.11.2004 este de 12 ani iar

cea realizata este de 36 ani , practic a fost depasita de 3 ori durata de functionare normata .

In decursul timpului pompele de la agregatele de pompare DV6-70 au suferit numeroase reparatii , in prezent ambele agregate sunt defecte , corpul pompelor a suferit coroziuni importante datorita faptului ca permanent sau aflat in apa .

Datorita faptului ca Uzina de pompe Bucuresti nu mai produce acest tip de pompe piesele de schimb sunt o mare problema iar cele ce se mai fabrica prin diverse ateliere sint de o calitate indoielnica si nu merita a mai face cheltuieli pentru reparatii care nu vor dura in timp .In ceea ce priveste motoarele electrice a acestor tip de pompe , acestea au izolatiile bobinajului imbatranita si legaturile la borne partial degradate datorita incalzirii in timp,practic ar trebui rebobinate .

In ceea ce priveste agregatele de pompare de tipul DRESSER 27 AF-36 acestea sunt intr-o stare foarte buna si nu trebuie inlocuite .

d2) Instalatii hidromecanice si auxiliare ale statiei :

1)Instalatia de ungere cu apa

Pentru ungerea cu apa a lagarelor de la pompele de baza statia de pompare este dotata cu 2 buc electropompe submersibile de tipul NE43/6F-DRESSER cu P=0.55KW, U=380V(achizitionate din fonduri FARE si puse in functiune in anul 1996).

pag.3

2) Instalatia de epuisment

Pentru evacuare apei din compartimentele cuvei in cazul cind era necesara revizia pompelor statia de pompare a fost dotata cu o electropompa EPET 65 de 4 kw. 2865 rot min., Q= 40 mc./ h , H = 15 m.c.a. Cuvele nu sau putut inchide niciodata din cauza unor defectiuni din constructie la sistemul de inchidere cu stavile plane care nu se potrivesc in ghidaje .

3)Instalatia de ridicat

Pentru montarea si demontarea agregatelor statia de pompare este dotata cu un pod rulant manual de 5 tone –4000 mm deschidere si un palan manual de 5tf.

4)Instalatia de aerisire dezaerisire

Fiecare conducta de refulare are montat in punctul cel mai inalt cite o vana de 5 toli ptr. ruperea coloanei de apa la oprire cu scopul impiedicarii sifonarii in conductele de refulare si implicit rotirea pompelor dupa oprire (din constructie a avut electrovalve de 200 mm).

Instalatia de incalzire

Pentru a se putea efectua diverse reparatii pe timp friguros si pentru a creea un mediu corespunzator functionarii aparaturii de comanda si conditii bune de lucru pentru muncitori statia de pompare a fost dotata cu o aeroterma de 18 KW.

d3)Instalatii electrice ,de automatizare si compensare a factorului de putere1) Instalatia electrica de joasa tensiune

Statia de pompare Botiz este alimentata direct din LEA 20 kv St. 110 kv Satu Mare –Bercu cu un post de transformare interior exterior de 2 x 630 kVA 20 / 0,4 kv .

Postul de transformare este echipat cu doua transformatoare de putere 630 kVA 20 / 0,4 kV si cu doua celule prefabricate de transformator echipate cu un intrerupator IUP Mod 20 kv 400 A tip CPTIs 2221 cu protectie primara tip W1p 30 kv 60 A .

Statia de pompare este prevazuta cu dubla alimentare prin intermediul unui tablou general format din doua dulapuri tip AUTOMATICA .Intr-un dulap sunt prevazute doua separatoare iar in dulapul al doilea un intrerupator tip OROMAX . si elemente de masura . De la intrerupatorul OROMAX se alimenteaza prin cable individuale fiecare din cutiile capsulate de masura si protectie ale agregatelor principale precum si tabloul de distributie capsula T.F.L. Consumatorii de forta sunt protejati prin sigurante fuzibile si comandati cu ajutorul intrerupatoarelor automate de tip RG 250 A care asigura si protectia de suprasarcina. Circuitele de forta se realizeaza cu cable armate CYABY montate pe console metalice . Din tabloul T F L. format din cutii capsulate se alimenteaza instalatiile auxiliare

si iluminatul. Instalatia electrica este in stare de functionare , cablurile de forta initiale de tipul ACYABY au fost inlocuite cu cabluri de cupru de tipul CYABY .

pag.4

2) Instalatia de automatizare

Din constructie fuctionarea statiei de pompare a fost automatizata in functie de nivelul apei in bazinul de aspiratie . Pornirea se facea automat la nivelul apei de 123,60 in bazinul de aspiratie cind pornea pompa nr.1 , pompele 2,3 si 4 pornind la 10 minute . Oprirea se facea in ordinea 4,3,2,1 incepind de la nivelul de 123,00 temporizat la 10 minute interval intre pompe . Functionarea statiei de pompare era blocata la :

nivel minim in bazinul de aspiratie la cota de 122,85 ;

cadere de tensiune .

Pompele de ungere care initial au fost de tipul ACV-50-32 au fost automatizate in functie de nivelul minim in rezervor .

Automatizarea functionarii agregatelor de baza nu a fost mentinuta in funtiune datorita fiabilitatii reduse a echipamentelor de automatizare si a unor cauze obiective cum

ar fi existenta corpurilor plutitoare in bazinul de aspiratie ,lipsa electrovalvelor de rupere a coloanei de apa pe conductele de refulare etc.

Totusi fuctionarea statiei de pompare se blocheaza la :

-lipsa presiunii de ungere in instalatia de ungere ;

- incalzirea rulmentului superior al pompei si

- caderea tensiunii .

3) Instalatia de compensare a factorului de putere .

Din constructie statia de pompare a fost prevazuta cu instalatia de compensare a energiei reactive care se compunea din condensatoare de tipul C.U.038 –15–3 cite unul pe fiecare agregat dupa anul 1990 ,acesti condensatori au fost inlocuiti cu 12 buc. condensatori de tipul CA 43, CR 33 cu putere de 157 kvA si tensiune 0,4 kV in baterii de cite 4 buc. pentru fiecare motor electric de la agregatele de baza . Totusi compensarea energiei reactive nu se produce in limitele cerute de furnizorul de energie electrica .

e) Conducte de evacuare de la pompe, gratare , dispozitive de protectie si armaturi :

Conducte de refulare

Refularea apei de la fiecare grup de pompare se face individual prin 4 buc. conducte metalice cu Dn= 1000 mm. si 28 m. lungime pe fir . Conductele sunt ingropate sub adincimea de inghet traverseaza platforma statiei si urmeaza taluzul bazinului de refulare, sub coronamentul digului de la bazin , axul conductei este la cota de 127.35 m.n. M.N.

In punctul superior a acestui tronson pe fiecare conducta este montat un stut cu Dn=250 mm. pe care erau montate supapele de aerisire-desaerisire in prezent fiind montati robineti .

pag.5

Gratarele de la avancamerele cuvelor

Pentru retinerea materialului plutitor s-a prevazut la fiecare avancamera a cuvelor un gratar metalic de dimensiunile (2080x2500 ) mm. Curatirea acestor gratare se face

manual de pe o pasarela aflata deasupra avancamerelor cuvei .

Curatirea acestor gratare se face greoi lucru ce influenteaza negativ functionare statiei de pompare reducand debitului agregatelor de pompare prin obturarea gratarelor .

Dispozitive de protectie la sifonare

Pentru protectia la sifonare a conductelor de refulare s-au prevazut in punctele cele mai

inalte ale fiecarei conducte valve electromagnetice pentru aerisire-dezaerisire care sau defectat si au fost inlocuite cu robineti Dn=250 mm.

Armaturi

Pentru montarea verticala a electropompelor sau folosit compensatori telescopici de montaj .

f) Constructii si starea acestora :

1) Infrastructura statiei de pompare

Infrastructura statiei de pompare este un cheson deschis cu 4 compartimente de dimensiunile ( 2x 5) m.in plan fiecare .

Legatura dintre compartimentele cuvei si bazinul de aspiratie se face prin intermediul avancamerelor prevazute cu gratare metalice ,ghidaje pentru stavile cu pasarela de acces .

In compartimentele cuvei sunt montate pompele verticale care echipeaza statia de pompare si care preiau de aici apa pe care o refuleaza in canalul CC IV . Mentionam ca datorita unor erori de constructie stavilele de inchidere a compartimentelor cuvelor nu se pot manevra avind defectiuni la ghidaje motiv pentru care nu se pote realiza cuve uscate pentru interventii la pompe sau revizii .

2) Suprastructura statiei de pompare

Suprastructura statiei de pompare Botiz este alcatuita din cadre de beton armat si grinzi longitudinale ,plansee la cotele 0.00 (planseu peste cuva) si la cotele +6.10 , +7,80 (plansee acoperis) . Acoperisul este de tipul cu sarpanta si invelitoare din tigle ceramice profilate.

Statia are un etaj partial cu planseul la cota +3.60 m pentru camera echipamentului electric de medie tensiune,sustinut de 2 console incastrate in peretii statiei. Suprastructura statiei de pompare prezinta degradari ale invelitorii , tencuelilor exterioare stropite precum si la zugraveli si vopsitorii interioare .

pag.6

3) Bazinul de aspiratie

Este in prelugirea avancamerelor spre canalele CC II Botiz si face legatura cu acesta .

Cota fundului creste progresiv de la - 5,20 in dreptul radierului statiei la -4,40 pe canalul CC II Botiz . Bazinul de aspiratie este pereat cu dale din beton simplu B 200 cu dimensiunile (100x100x10 ) cm. pe un strat de balast de 10 cm pe fund si pe taluze pina la cota -2,25 . Suprafata desfasurata a pereului din dale de beton este de 1307 mp. si este degradat in proportie de 80 % ,de asemenea bazinul de aspiratie este colmatat aproxmativ 40 % .Bazinul de refulare

Bazinul de refulare este delimitat de un dig cu coronamentul la cota +2,15 m. iar cota

fundului bazinului de refulare este de -2,90 m. Fundul si taluzele bazinului pina la cota + 0,45 m. sunt pereate cu dale de beton simplu B 200 de dimensiunile (100x100x15 ) cm. turnate pe loc pe un strat de balast de 15 cm..La cota +0,45 m. este prevazuta o banchiza de 1,00 m. latime dalata asemanator .Suprafata pereului din dale de beton este de 812 mp. in stare foarte buna necesitand numai rostuire cu mastic bituminos .

Importanta statiei de pompare Botiz pentru zona deservita de aceasta ,gradul ridicat de uzura fizica si morala a utilajelor cu care a fost echipata intial si lipsa de performanta a acestora , inxistenta automatizarii functionarii statiei si chiar a mecanizarii pentru operatiunea de curatire a gratarelor precum si unele deficiente de executie impun necesitate si oportunitate reabilitarii acestui obiectiv .

1.6.2 Lucrari propuse :

Se propun urmatoarele lucrari de reabilitare :

Inlocuirea agregatelor de pompare de baza de tipul DV6-70 buc. ) cu agregate

noi avind caracteristici tehnice apropiate , fiabilitate si performante mai bune in exploatare (consum mai mic de energie electrica ,debit mai mare cel putin cu o,5 mc./s ) si de

asemenea sa se preteze la automatizare . Agregatele de baza de tipul DRESSER 27AF – 36 achizitionate cu fonduri FARE cu care au fost inlocuite in anul 1996 2 buc. electropompe de tipul DV6 – 70 sint intr-o stare foarte buna si nu trebuiesc inlocuite .

2) Inlocuirea electropompelor de ungere submersibile de tipul DRESSER NE 43/6 buc . ) cu altele similare care desi au inlocuit pompele vechi de ungere CERNA -50 au suferit uzuri importante iar repararea lor presupune piese din Spania si credem ca este mai putin costisitor inlocuirea lor ;

3) Procurarea unui ventilator si montarea acestuia pentru a asigura schimbul de aer interior exterior si a reduce umiditatea (mentionam ca din constructie statia nu a fost dotata cu instalatie de ventilatie ) ,

pag.7

4) Procurarea pentru instalatia de incalzire a 2 buc. aeroterme performante de 40 kw fiecare ;

5) Procurarea pentru instalatia de epuisment a doua buc electropompe submersibile mobile , o bucata cu un debit de 50 mc./h si o bucata de ( 3-4) mc./ h ;

6) Pentru instalatia electrica de joasa tensiune se propune :

- inlocuirea separatorilor manuali buc. ) cu altii similari dar mai fiabili in exploatare ;

- inlocuirea intrerupatorului automat general de tipul OROMAX si a contactorilor automati cu altii mai fiabili si mai siguri in exploatare ;

- inlocuirea cablurilor de la agregatele de baza noi si de la instalatiile auxiliare ;

- extinderea instalatiei electrice pentru gratarul cu curatire mecanica ;

-realizarea iluminatului exterior la bazinul de aspiratie cu lampi stradale cu vapori de mercur ;

- reabilitarea instalatiei electrice pentru servicii interne prin inlocuirea corpurilor de iluminat ,a aparaturii (prize , si intrerupatoare ) cat si a conductorilor imbatriniti atit pentru iluminat cat si pentru celelalte servicii din interiorul statiei de pompare (220 V ) .

7) Pentru instalatia de automatizare se propune :

- automatizarea functionarii agregatelor de pompare in functie de nivelul apei in bazinul de aspiratie ;

- ciclarea pompelor in vederea egalizarii timpilor de functie mare si respectiv a uzurii pompelor ;

- evidentierea avariilor tehnologice si electrice ;

- automatizarea ventilatiei ;

- masurarea volumelor de apa evacuate ,evidenta si afisarea lor .

8) Pentru instalatia de compensare a factorului de putere se propune :

- inlocuirea bateriilor de condesatori existenti cu o instalatie de compensare automata a energiei reactive –dulap 300 kvar (2x12 +25+50+2x100) automatizat cu regulator factor de putere in 6 trepte care va compensa energia reactiva la un factor de putere cit mai apropiat de 1,00 la care se vor racorda toti consumatorii electrici trifazici

9) Pentru reabilitarea conductelor de refulare se propune :

- inlocuirea conductelor metalice de refulare cu conducte noi (conducta cu Dn =1020 mm. , 8 mm. grosime perete - 4 fire a 28 m. fiecare in total 112 m. ;

10) In ceea ce priveste armaturile de pe conductele de refulare se propune :

- inlocuirea compensatorilor de montaj pentru toate agregatele de pompare ;

pag.8

11) In ceea ce priveste dispozitivele de protectie la sifonare se propune :

- inlocuirea robinetilor existenti Dn= 250 mm. de pe conductele de refulare cu ventile automate de aerisire .

12) In ceea ce priveste constructiile se propune :

- executarea in bazinul de aspiratie a unui ansamblu stavilar cu 4 deschideri si gratar cu curatire mecanica si prelungirea bazinului de aspiratie spre canalul CC II Botiz ;

-refacerea pereului din bazinul de aspiratie degradat prin realizare ansamblului stavilar si gratar ,extinderea acestuia spre canalele CC II Botiz si CP 205 ;

- inlocuirea gratarelor de la avancamerele cuvelor ;

- refacerea la bazinul de refulare a terasamentelor , a blocurilor de ancorare din beton a conductelor de refulare , a zidului de sprijin din bazinul de refulare precum si a perelor din dale de beton degradate sau demolate in urma inlocuirii conductelor de refulare, de asemenea se va rostui intreaga suprafata de pereu ;

- la cladirea statiei de pompare se propune inlocuirea invelitorii degradate din tigle profilate ceramice , refacerea tencuielilor stropite exterioare ,refacerea zugravelilor si vopsitoriilor interioare si executarea unei imprejmuiri in jurul statiei in completarea celei existente ;

2.Evaluari pentru proiectarea studiului de prefezabilitate si a studiului de fezabilitate

2.1. Valoarea totala estimata a investitiei

Valoarea totala estimata a obiectivului de investitie este de 2.570.006 lei (fara TVA) din care:

- constructii si instalatii -1 320 000 lei

- utilaj tehnologic - 1 054 806 lei

- montaj utilaj tehnologic - 195 200 lei

Valoarea detaliata pe lucrari se poate vedea in devizele pe obiecte atasate la prezentul studiu.La stabilirea valorii pe lucrari s-au utilizat indici specifici pe categorii de lucrari –justificati prin resurse materiale,manopera,utilaje si transporturi precum si preturi rezultate din ofertele de la furnizorii de utilaje si echipamente.

2.2. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de prefezabilitate

Cheltuieli de proiectare =(2-15)% din valoarea investitiei de baza .

Cheltuieli de proiectare =3%xVinv.(C+M)=3%x 2 570 006 lei=77 100 lei

Cheltuieli de proiectare SPF=5%x77 100lei=3855 lei

2.3.Cheltuieli pentru proiectarea studiului de fezabilitate

Cheltuieli pentru proiectarea SF=30%x77 100 lei=23 130 leipag.9

2.4.Cheltuieli pentru obtinerea avizelor legale necesare elaborarii studiilor de prefezabilitate si fezabilitate

Conform prevederii Legii nr.27 din 17.05.1994 modificata cu Ordonanta nr. 24/11.08.1995

- autorizatie de construire=0,5%xVinv(C+M)=0,5%x 2 570 006 lei=12 850 lei

- avize si acorduri (Mediu si Regia Apele Romane) = 710 lei

TOTAL = 13 560 lei

2.5. Cheltuieli pentru pregatirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrari si a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice conform prevederilor legale .

Cheltuieli pentru pregat. si org. licitatiei =0,5%xVinv(C+M) =0,5%x 2570006 lei= 12850lei

3. Date tehnice ale lucrarii .

3.1.Suprafata si situatia juridica a terenului :

Terenul pe care se vor executa lucrarile are urmatoarea situatie:

- teren ocupat de cladirea statiei de pompare ,bazin de aspiratie,tronsoane ale canalelor CC II Si CP 205 aferente , zone de acces si zone de protectie in suprafata de 5000 mp apartinind domeniului public administrat de ANIF RA Sucursala Somes Cris U.A.Satu Mare ;

- teren ocupat de bazinul de refulare si zonele de protectie ale acestuia in suprafata de 1900 mp apartinind domeniului public al statului administrat de ANIF RA –Sucursala Somes Cris , UA Satu Mare ;

-teren agricol aflat in proprietatea electromecanicului Donca Mihai sef SP Botiz,teren ce va fi fololosit pentru deplasarea utilajelor terasiere la inchiderea celor doua canale CC II Botiz si CP 205 .

3.2.Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament

3.2.1.Caracteristicile geomorfologice si geotehnice :

a)In zona bazinului de aspiratie si refulare :

(0,00-0,50)m-pamint vegetal cenusiu ;

(0,50-4,30)m- argila cu zone prafoase cenusie plastic consistent vartoasa ,foarte umeda ;

(4,30-5,60)m-praf argilos nisipos cenusiu ;

-7,50)m-nisip mediu cafeniu cenusiu cu pietris ;

-13,80)m-pietris cu nisip mediu si grosier cenusiu saturat ;

-15,00) m.-argila prafoasa cenusie compacta si cocretiuni .

Argilele prafoase si prafurile argiloase nisipoase au rezistenta la compresibilitate relativ scazuta de (71,0-125,0)kg/cmp iar tasarea specifica este de 2 kg/cmp.

pag.10

3.2.2. Nivelul apei freatice :

Nivelul freatic al apei in perioadele normale in zona bazinului de aspiratie este de -3,00 m iar in zona bazinului de refulare de –3,50 m., in perioadele ploioase nivelul apei freatice este oscilant influentat de nivelul apei in bazinul de aspiratie respectiv in canalele CC II si CP 205 precum si de nivelul apei in bazinul de refulare si canalul CC IV .

3.2.3. Zona seismica de calcul .

Zona seismica de calcul =E(conform Ordinului nr.3/1992 MLPAT),perioada de colt TC=0,8.

3.3.Caracteristicile principale ale constructiilor :

3.3.1.Cladirea statiei de pompare

Cladirea statiei de pompare Dara este compusa din infrastructura subterana care este un cheson deschis de dimensiunile (10,10x8,50)m si suprastructura supraterana de dimensiunile (13,4x 5,70)m ..

Infrastructura este compusa din patru compartimente de dimensiunile (2,00x5,00 )m in plan, camere care sunt legate de bazinul de aspiratie prin avancamere prevazute cu gratare metalice si ghidaje pentru stavile .In aceste camere sunt montate pompele verticale care echipeaza statia de pompare si care preiau de aici apa pe care o refuleaza in canalul CC IV de unde gravitational sau prin pompare ( cu SP Martinesti )se evacueaza in raul Somes .

Suprastructura este dezvoltata cu parter la cota 0,00 m si partial nivelul 1 pentru camera echipamentelor electrice de medie tensiune la cota +3,60 m.

- suprafata construita este de 76,38 mp ;

- suprafata infrastructura (cuve + avancamere ) este de 85,85 mp ;

- suprafata nivel 1 camera echipamentelor electrice este de 2o mp ;

- suprafata desfasurata este de 182,75 mp.

3.3.2.Bazine de aspiratie si refulare

Bazinul de aspiratie este in prelungirea avancamerelor spre canalul colector CC II Botiz si face legatura cu acesta.Suprafata desfasurata a bazinului de aspiratie este de 1826 mp din

care pereata 1307 mp. cu dale din beton simplu B 200 turnate pe loc de dimesiunile (100x100x10 ) cm. .Cota fundului langa avancamere este de -5,20 m si creste la -4,40 m. metinanduse constanta pana la racordarea cu canalele CC II Botiz .

Bazinul de refulare este executat in semirambleu la capatul amonte al canalului CC IV la km. (7+310 ) si se continua cu acest canal pana la raul Somes .Cota fundului bazinului este de -2,90 m ,cota fundului canalului CC IV la racordare este de -2,00 m. iar cota coronamentului digului este de + 0,45 m. .

Suprafata desfasurata a bazinului de refulare este de 2065 mp din care 802 mp este pereataa cu dale de beton turnate pe loc de dimensiunile (100x100x15) cm.

pag.11

3.3.3. Conducte de refulare si evacuare gravitationala

Refularea apei in bazinul de refulare se face individual prin :

- 4 buc. conducte metalice cu D=1020mm si lugime 28,00m fiecare ,ingropate sub adancimea de inghet care traverseaza platforma statiei de pompare si urmeaza taluzul bazinului de refulare .

3.5.Utilitati .

Pentru statia de pompare Botiz utilitatea principala este energia electrica care este asigurata de un post de transformare cu doua transformatoare de 630 KVA-20/0,4KV montate pe sol aflat in administrarea Electrica SA-FRE Satu Mare.

4.Finantarea investitiei .

Finantarea investitiei se va face din fonduri bugetare de stat.

B.PARTILE DESENATE .

1) Plan de amplasare in zona (scara 1:5000);

2) Plan general (scara 1:200).

SEF SERVICIU OPERATIONAL INTOCMIT

ing.Spatarel Carmen ing. Pachef NicoletaPolitica de confidentialitate.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiect didactic Clasa: a-IX-a, Luarea deciziilor
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani dezvoltarea limbajului si a comunicarii orale - „Cine face, ce face”
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 TEMA DE PROIECTARE - arbore de masina rotativa

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA - SUPURATIILE LOJELOR PROFUNDE DE ETIOLOGIE ODONTOGENA
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Atestat la informatica cu tema “gestionarea unui magazin de confectii”
 Proiect atestat electrician constructor - tehnologia montarii instalatiilor electrice interioare
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu