Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » referate » informatica » baze de date
ATESTAT LA INFORMATICA - Gestionarea unui magazine de confectii

ATESTAT LA INFORMATICA - Gestionarea unui magazine de confectiiATESTAT LA INFORMATICA

CU TEMA:

“GESTIONAREA UNUI MAGAZIN DE CONFECTII”Gestionarea unui magazine de confectii

Programul realizeaza gestiunea unui magazin de confectii, folosind diferite proceduri de listare si de cautare. De asemenea programul permite evidenta intrarilor si iesirilor stocului respectiv, printari ale stocului pe spatiu de stocare fizic (hartia) precum si modificari asupra campurilor din baza de date respectiva.

Listarea produselor din stoc se face cu ajutorul unei proceduri din meniul EVIDENTALISTARE, ce permite ordonarea in functie de NUMELE, DATA intrarii confectiei si PRETUL confectiei respective. Meniul EVIDENTACAUTA permite cautarea unueia sau mai multor confectii in functie de NUME, DATA, PRET si COD.

Meniul principal arata astfel:

Prima optiune din meniu se ocupa de evidenta bazei de date si are urmatoarele submeniuri:

A doua optiune din meniu gestioneaza tranzactiile magazinului si mai precis actualizarea stocului:

A treia optiune din meniul principal gestioneaza modificarile aduse bazei de date cum ar fi modificarea pretului,a codului, a numelui sau a numelui unei confectii. Are ca submeniuri:

A patra optiune a meniului principal se ocupa cu printarea (in cazul in care calculatorul este dotat cu o imprimanta) a bazei de date. Are ca submeniuri:

Ultimile doua optiuni le meniului principal deschid informatii despre program si FoxPro in general si respective iese din programul de gestiune.

Codul Sursa al programului de gestiune a unui magazin de confectii

set talk off

set safety off

set clock on

clear

MODIFY WINDOW SCREEN ;

AT 0.000, 0.000 ;

SIZE 38.846,143.800 ;

TITLE 'Magazin' ;

FONT 'MS Sans Serif', 8 ;

FLOAT ;

noclose;

FILL FILE LOCFILE('confectii.jpg','Background?');

MOVE WINDOW SCREEN CENTER

define menu m

define pad p1 of m prompt '<Evidenta' key alt+e, ''

define pad p2 of m prompt '<Tranzactii' key alt+t, ''

define pad p3 of m prompt '<Modificari' key alt+m, ''

define pad p6 of m prompt '<Help' key alt+h, ''

define pad p7 of m prompt '<Exit' key alt+x, ''

on pad p1 of m activate popup evidenta

on pad p2 of m activate popup stoc

on pad p3 of m activate popup modificari

on pad p6 of m activate popup help

on pad p7 of m activate popup exit

define popup evidenta margin message 'Evidenta confectiilor' relative shadow

define bar 1 of evidenta prompt '<Listare' message 'Listeaza confectiile din stoc'

define bar 2 of evidenta prompt '<Caut confectie' message 'Cauta confectii'

on selection bar 1 of evidenta do listare

on bar 2 of evidenta activate popup cauta

define popup cauta margin message 'Cauta confectie' relative shadow

define bar 1 of cauta prompt 'Dupa <tip' message 'Cauta confectii dupa tip'

define bar 2 of cauta prompt '<Dupa <data intrarii' message 'Cauta confectii dupa data intrarii'

define bar 3 of cauta prompt '<Dupa <pret' message 'Cauta confectii dupa pret'

define bar 4 of cauta prompt '<Dupa <cod' message 'Cauta confectii dupa cod'

on selection bar 1 of cauta do cautn

on selection bar 2 of cauta do cautd

on selection bar 3 of cauta do cautp

on selection bar 4 of cauta do cautc

define popup stoc margin message 'Tranzactii' relative shadow

define bar 1 of stoc prompt '<Intrare produs' message 'Intrare confectie'

define bar 2 of stoc prompt 'I<esire produs' message 'Iesire confectie'

define bar 3 of stoc prompt '<Lichidare stoc'

on selection bar 1 of stoc do intrarep

on selection bar 2 of stoc do iesep

on selection bar 3 of stoc do iesirep

define popup modificari margin message 'Modificari stoc' relative shadow

define bar 1 of modificari prompt 'Modificare <numele confectiei' message 'Modificare numele confectiei'

define bar 2 of modificari prompt 'Modificare <pret confectie' message 'Modificare pret confectie'

define bar 3 of modificari prompt 'Modificare <cantitate confectie' message 'Modificare cantitate confectie'

define bar 4 of modificari prompt 'Modificare <data intrarii' message 'Modificare data intrarii'

define bar 5 of modificari prompt 'Modificare c<od produs' message 'Modificare cod produs'

on selection bar 1 of modificari do modificnp

on selection bar 2 of modificari do modificp

on selection bar 3 of modificari do modificc

on selection bar 4 of modificari do modificdi

on selection bar 5 of modificari do modificcp

define popup exit margin message 'Iesire din aplicatie' relative shadow

define bar 1 of exit prompt '<Iesire din program' message 'Iesire din program'

define bar 2 of exit prompt 'Ie<sire in sistem' message 'Iesire din Fox Pro'

on selection bar 1 of exit do iesp

on selection bar 2 of exit do iess

define popup help margin message 'Help' relative shadow

define bar 2 of help prompt '<Despre' message 'Despre program'

on selection bar 2 of help do aboutp

define popup print margin message 'Tipareste baza de date' relative shadow

define bar 1 of print prompt '<Tipareste baza de date' message 'Tipareste la imprimanta toate confectiile'

define bar 2 of print prompt '<Tipareste dupa data produsului' message 'Tipareste confectiile cu data specificata'

on selection bar 1 of print do prn

on selection bar 2 of print do prn_data

activate menu m

use conf.dbf

procedure aboutp

define window a from 10,20 to 17,60 title 'ABOUT' shadow

activate window a

@ 1,6 say 'GESTIUNE MAGAZIN CONFECTII'

@ 2,8 say 'de Calin Adnana Elena'

@ 3,17 say '(c) 2009'

@ 5,14 get ok function '*h !OK' default 1 size 1,10

read

if ok=1

show window a

release window a

endif

return

procedure auxiesep

scant=0

@ 4,1 say 'Ce cantitate iese? ' get scant picture '99999' color scheme 5

read

@ 5,1 say 'Noua cantitate este : '+str(cantitate-scant,10,0) color scheme 7

if cantitate-scant<=0

delete

pack

endifreplace cantitate with cantitate-scant

wait ' '

return

procedure iesep

use conf.dbf

define window ip from 2,5 to 14,74 title 'IESIRE CONFECTIE' double shadow

activate window ip

n=space(10)

@ 2,1 say 'Dati numele confectiei ' get n color scheme 5

read

locate for confectie=n

if found()=.t.

do auxiesep

else

@ 8,1 say 'Produs inexistent!' color scheme 7

wait ''

endif

show window ip

release window ip

activate popup stoc

return

procedure prn

use conf.dbf

store printstatus() to pregatita

if not pregatita

define window p from 9,9 to 11,70 none shadow

activate window p

@ 1,16 say 'Imprimanta nu este pregatita!'

wait ''

show window p

release window p

activate popup print

else

set headings on

list confectie,cod,cantitate,data_int,pret noconsole to printer

eject

set headings off

activate popup print

endif

return

procedure prn_data

use conf.dbf

store printstatus() to pregatita

if not pregatita

define window p from 9,9 to 11,70 none shadow

activate window p

@ 1,16 say 'Imprimanta nu este pregatita!'

wait ''

show window p

release window p

activate popup print

else

set headings on

define window cauta from 5,2 to 10,77 title 'TIPARESTE DUPA DATA INTRARII' double shadow

activate window cauta

index on confectie to prod

d=date()

@ 1,1 say 'Dati data inregistrarii confectiei:' get d

read

list confectie,cod,cantitate,data_int,pret for d=data_int noconsole to printer

eject

set headings off

show window cauta

release window cauta

activate popup print

endif

return

procedure listare

use conf.dbf

define window numelist from 2,3 to 20,75 title 'AFISARE CONFECTII DUPA NUME' shadow float grow

activate window numelist

browse fields confectie,cod,cantitate,data_int,pret noedit

show window numelist

release window numelist

return

procedure intrarep

use conf.dbf

define window d from 10,28 to 12,48 none shadow

define window adaug from 5,2 to 20,76 title 'ADAUGARE CONFECTII' double shadow

activate window d

f=date()

@ 1,1 say 'Data este:' get f color scheme 5

read

show window d

release window d

activate window adaug

re=' '

do while (upper(re)<>'N')

clear

numep=space(10)

c=space(4)

datain=f

cant=0

pretf=0

r=' '

tasta=0

do while upper(r)<>'D'

@ 2,9 say 'Confectie: ' get numep picture replicate('x',10) color scheme 5

@ 3,9 say 'Cod: ' get c picture 'xxxx' color scheme 5

@ 4,9 say 'Data intrarii: ' get datain color scheme 5

@ 6,9 say 'Cantitate: ' get cant picture '99999' color scheme 5

@ 7,9 say 'Pret: ' get pretf picture '99999' color scheme 5

read

r='D'

@ 10,3 say 'Datele introduse sunt corecte(D/N)? ' get r valid upper(r) $'D|N|'

read

enddo

locate for confectie=numep

if found()=.f.

append blank

replace confectie with numep

replace cod with c

replace data_int with datain

replace cantitate with cant

replace pret with pretf

@ 11,3 say 'Doriti sa introduceti alte date(D/N) ? ' get re valid upper(re) $'D|N|'

read

else

@ 12,3 say 'Produsul exista deja.'

@ 13,3 say 'Doriti sa introduceti alt produs (D/N)? ' get re valid upper(re) $'D|N|'

read

endif

enddo

show window adaug

release window adaug

activate popup modificari

return

procedure iesirep

use conf.dbf

define window scoatep from 5,2 to 20,76 title 'LICHIDARE STOC' double shadow

activate window scoatep

ie=' '

n=''

do while upper(ie)<>'N'

clear

sc=' '


n=''

do while upper(sc)<>'D'

clear

n=space(20)

@ 2,1 say 'Introduceti confectia ce urmeaza a fi stersa:' get n

read

sc='D'

@ 4,1 say 'Numele este corect (D/N)? ' get sc valid upper(sc) $'D|N|' color scheme 5

read

enddo

locate for confectie=n

if found()=.t.

delete

pack dbf

@ 5,1 say 'Confectia a fost scosa din baza de date.' color scheme 7

else

@ 6,1 say 'Nu exista acesta confectie!' color scheme 7

endif

@ 7,1 say 'Doriti sa mai scoateti alta confectie (D/N)? ' get ie valid upper(ie) $'D|N|' color scheme 1

read

enddo

show window scoatep

release window scoatep

activate popup stoc

return

procedure modificp

use conf.dbf

define window modifp from 2,2 to 18,76 title 'MODIFICARE PRET CONFECTIE' double shadow

activate window modifp

n=space(10)

@ 2,1 say 'Dati numele confectiei:' get n color scheme 5

read

locate for confectie=n

if found()=.t.

deactivate window modifp

define window pretm from 7,2 to 18,76 title 'MODIFIC PRET CONFECTIE' double shadow

activate window pretm

p=0

browse fields confectie:r,cod:r,data_int:r,cantitate:r, pret :h='Pretul ce trebuie modificat';

show window pretm

release window pretm

activate window modifp

else

@ 3,5 say ' Nu exista aceasta inregistrare!' color scheme 7

wait ' Apasa o tasta!'

endif

show window modifp

release window modifp

activate popup modificari

return

procedure modificnp

use conf.dbf

define window modifnp from 2,2 to 18,76 title 'MODIFICARE NUME CONFECTIE' double shadow

activate window modifnp

n=space(10)

@ 2,1 say 'Dati numele confectiei:' get n color scheme 5

read

locate for confectie=n

if found()=.t.

deactivate window modifnp

define window numem from 7,2 to 18,76 title 'MODIFIC NUME CONFECTIE' double shadow

activate window numem

browse fields confectie :h='Numele ce trebuie modificat',cod:r,data_int:r,pret:r,cantitate:r;

show window numem

release window numem

activate window modifnp

else

@ 3,5 say ' Nu exista aceasta inregistrare ' color scheme 7

wait ' Apasa o tasta '

endif

show window modifnp

release window modifnp

activate popup modificari

return

procedure modificdi

use conf.dbf

define window modifdi from 2,2 to 18,76 title 'MODIFICARE DATA INTRARE' double shadow

activate window modifdi

n=space(10)

@ 2,1 say 'Dati numele confectiei:' get n color scheme 5

read

locate for confectie=n

if found()=.t.

deactivate window modifdi

define window datam from 7,2 to 18,76 title 'MODIFIC DATA INTRARII' double shadow

activate window datam

browse fields confectie:r,cod:r,data_int :h='Data ce trebuie modificata',pret:r, cantitate:r;

show window datam

release window datam

activate window modifdi

else

@ 3,5 say ' Nu exista aceasta inregistrare ' color scheme 7

wait ' Apasa o tasta '

endif

show window modifdi

release window modifdi

activate popup modificari

return

procedure modificcp

use conf.dbf

define window modifcp from 2,2 to 18,76 title 'MODIFICARE CODUL CONFECTEI' double shadow

activate window modifcp

n=space(10)

@ 2,1 say 'Dati numele confectiei:' get n color scheme 5

read

locate for confectie=n

if found()=.t.

deactivate window modifcp

define window codm from 7,2 to 18,76 title 'MODIFIC CODUL confectiei' double shadow

activate window codm

browse fields confectie:r,cod :h='Codul ce trebuie modificat',data_int:r,pret:r,cantitate:r;

show window codm

release window codm

activate window modifcp

else

@ 3,5 say ' Nu exista aceasta inregistrare! ' color scheme 7

wait ' Apasa o tasta! '

endif

show window modifcp

release window modifcp

activate popup modificari

return

procedure modificc

use conf.dbf

define window modifc from 2,2 to 18,76 title 'MODIFICARE CANTITATE' double shadow

activate window modifc

n=space(10)

@ 2,1 say 'Dati numele confectiei:' get n color scheme 5

read

locate for confectie=n

if found()=.t.

deactivate window modifc

define window cantm from 7,2 to 18,76 title 'MODIFIC CANTITATEA' double shadow

activate window cantm

p=0

browse fields confectie:r,cod :r,data_int:r,pret:r, cantitate:h='Cantitatea ce trebuie modificata';show window cantm

release window cantm

activate window modifc

else

@ 3,5 say ' Nu exista aceasta inregistrare! ' color scheme 7

wait ' Apasa o tasta! '

endif

show window modifc

release window modifc

activate popup modificari

return

procedure cautn

use conf.dbf

define window cauta from 5,2 to 18,77 title 'CAUTARE DUPA NUME CONFECTIE' double shadow

activate window cauta

index on confectie to prod

n=space(10)

@ 1,1 say 'Dati numele confectiei:' get n color scheme 5

read

locate for confectie=n

if found()=.t.

deactivate window cauta

define window numec from 10,2 to 18,77 title 'NUME CONFECTIE' shadow

activate window numec

browse fields confectie,cod,data_int,cantitate,pret noedit

show window numec

release window numec

activate window cauta

else

@ 3,5 say ' Nu exista aceasta inregistrare! ' color scheme 7

wait ' Apasa o tasta! '

endif

show window cauta

release window cauta

activate popup cauta

return

procedure cautd

use conf.dbf

define window cauta from 5,2 to 10,77 title 'CAUTARE DUPA DATA INTRARII' double shadow

activate window cauta

index on confectie to prod

n=date()

@ 1,1 say 'Dati data inregistrarii produsului:' get n color scheme 5

read

deactivate window cauta

define window datac from 10,2 to 18,77 title 'DATA INTRARII CONFECTIEI' none shadow

activate window datac

browse fields confectie,cod,data_int,cantitate,pret for n=data_int noedit

show window datac

release window datac

activate window cauta

show window cauta

release window cauta

activate popup cauta

return

procedure cautp

use conf.dbf

define window cauta from 5,2 to 18,77 title 'CAUTARE DUPA PRETUL CONFECTIEI' double shadow

activate window cauta

index on pret to pret

n=0

@ 1,1 say 'Dati pretul confectiei:' get n color scheme 5

read

locate for pret=n

if found()=.t.

deactivate window cauta

define window pretc from 10,2 to 18,77 title 'PRET CONFECTIE' none shadow

activate window pretc

browse fields confectie,cod,data_int,cantitate,pret noedit

continue

show window pretc

release window pretc

activate window cauta

else

@ 3,5 say ' Nu exista aceasta inregistrare! ' color scheme 7

wait ' Apasa o tasta! '

endif

show window cauta

release window cauta

activate popup cauta

return

procedure cautc

use conf.dbf

define window cauta from 5,2 to 18,77 title 'CAUTARE DUPA CODUL CONFECTIEI' double shadow

activate window cauta

index on cod to cod

n=space(10)

@ 1,1 say 'Dati codul confectiei:' get n color scheme 5

read

locate for cod=n

if found()=.t.

deactivate window cauta

define window codc from 10,2 to 18,77 title 'COD CONFECTIE' double shadow

activate window codc

browse fields confectie,cod,data_int,cantitate,pret noedit

show window codc

release window codc

activate window cauta

else

@ 3,5 say ' Nu exista aceasta inregistrare! ' color scheme 7

wait ' Apasa o tasta! '

endif

show window cauta

release window cauta

activate popup cauta

return

procedure iesp

define window f from 12,20 to 17,60 shadow

activate window f

@ 1,10 say 'Parasiti aplicatia ?'

@ 3,3 get okcancel function '*h !OK;?Cancel' default 1 size 1,10,13

read cycle

if okcancel=2

deactivate window f

activate popup exit

else

close all

on key label f1

deactivate window all

clear

cancel

endif

return

procedure iess

define window f1 from 12,20 to 17,60 shadow

activate window f1

@ 1,11 say 'Parasiti FoxPro ?'

@ 3,3 get okcancel function '*h !OK;?Cancel' default 1;

size 1,10,13

read cycle

if okcancel=2

deactivate window f1

activate popup exit

else

deactivate window all

quit

endif

return

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE CLASA: a X a EDUCATIE MUZICALA - OPERA IN GERMANIA SI RUSIA
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani Limba si comunicare - Strugurele, de Maria Gaitan
 Proiect instalatii electrice - Sa se proiecteze instalatia electrica si de forta a unei microintreprinderi la alegerea studentului
 PROIECT - Ingineria reglarii automate - sistemul de reglare automata a unei actionari cu motor electric

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta ecologie si protectia mediului - aspecte ecologice privind fauna de orthoptere si mantide din parcul national muntii macinului
 LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT INFORMATICA - GESTIONAREA STOCULUI UNEI FARMACII
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 Evidenta a clientilor dar si a serviciilor in Visual Fox pro 9 - Lucrare de atestat
 Lucrare atestat Tehnician in turism - CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu