Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » referate » informatica » baze de date
Atestat profesional la informatica - programare foxpro for windows

Atestat profesional la informatica - programare foxpro for windows
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA

1. Justificarea lucrarii

Lucrarea de fata se bazeaza pe limbajul de programare FoxPro for Windows (versiune 2.6) si are ca principal scop sustinerea atestatului profesional la informatica. Am ales acest limbaj de programare pentru ca are o utilitate mai mare decat limbajele Borland Pascal sau Borland C++, programele realizate in mediul de programare FoxPro fiind orientate in special inspre gestionarea bazelor de date. Drept urmare aceste programe sunt intalnite atat in evidenta contabila a fabricilor si magazinelor cat si in evidente simple de marfuri, personal etc., in diverse unitati de lucru.Propunerea de fata a lucrarii reprezinta imitarea lucrului cu diverse baze de date precum si prelucrarea unor date de catre un personal specializat in vederea administrarii unui hotel.

2. Enuntul problemei

Sa se scrie o aplicatie in limbajul de programare FoxPro for Windows pentru cazarea clientilor intr-un hotel cu camere cu unul sau doua paturi si cu apartamente cu doua, trei, patru sau cinci camere. Se va realiza un meniu cu urmatoarele optiuni:

HOTEL, care are un submeniu de tip popup cu urmatoarele optiuni:

Creare fisier de date

Ocupare camere

Actualizare situatie

Afisare situatie curenta

SITUATII, care are un submeniu de tip popup cu urmatoarele optiuni:

Camere libere

Camere ocupate

Camere rezervate azi

INFORMATII DESPRE . , care are un submeniu de tip popup cu urmatoarele optiuni:

Clienti

Camere/ apartamente

Ocupate

Hotel

Rezervari

LISTARE, care are un submeniu de tip popup cu urmatoarele optiuni:

Clienti

In ordine alfabetica

Dupa perioada rezervarii facute

Dupa varsta

Dupa nationalitate

Tipuri de apartamente/ camere

MODIFICARE DE DATE

IESIRE

In Fox

In Windows

3. Structura aplicatiei si codul sursa al programului

Aplicatia este compusa din :

1. Atestat.prg - programul principal (executabil)

2. Hotel.dbf - fisier de tip .dbf (baza de date)

Hotel.dbf

tine evidenta clientilor;

are urmatoarea structura:

Nume C(20) - numele clientului

Prenume C(20) - prenumele clientului

Nationalit C(20) - nationalitatea clientului

Varsta N(3) - varsta clientului

Zirez D(8) - data din care incepe rezervarea clientului

Perioada N(3) - numarul de zile pe care se face rezervarea

Tipcamera N(2) - tipul camerei/ apartamentului clientului

Ocupata L(1) - camp logic care are valoarea true (T) daca apartamentul sau camera este momentan ocupat(a) sau false (F) in caz contrar

Zieliberar D(8) - data la care expira rezervarea facuta de client

Nrapartam N(3) - numarul camerei/ apartamentului ocupat de client si care trebuie sa fie in concordanta cu tipul camerei/ apartamentului

Dialogul intre aplicatie si utilizator se realizeaza prin intermediul meniului.

Pentru realizarea acestei aplicatii, tinand cont de cerintele mentionate mai sus au fost definite in programul principal (atestat.prg) urmatoarele functii (proceduri

PAGINA12

In care au fost definite primele doua ferestre (w1 si w2) care cuprind prezentarea generica a atestatului si a hotelului (paginile de inceput).

CREARE

In care este creata propriu-zis baza de date "hotel.dbf".

In meniu, aceasta corespunde optiunii "CREARE FISIER DE DATE" a submeniului popup asociat optiunii pad "HOTEL" a meniului principal. Aceasta optiune va fi inactiva pentru utilizator imediat dupa prima apelare.

INTRODUC

In cadrul meniului aceasta procedura corespunde optiunii pad "OCUPARE CAMERE" a aceluiasi submeniu popup din care face parte si optiunea de creare. Optiunea va fi apelata de utilizator ori de cate ori se doreste introducerea unor noi date in baza de date.

Introducerea de noi date presupune completarea cu informatiile cerute a campurilor bazei de date.

IESIRE1

In aceasta procedura se dezactiveaza meniul principal si unele dintre ferestrele deschise in timpul executarii programului, revenindu-se propriu-zis in program unde utilizatorul are acces direct la aplicatia sursa si la proceduri.

In cadrul meniului aceasta procedura corespunde optiunii pad "IN FOX" a submeniului popup asociat optiunii pad "IESIRE" a meniului principal.

IESIRE2

Se realizeaza iesirea din mediul de programare FoxPro prin inchiderea tuturor aplicatiilor curente deschise (baza de date hotel.dbf si aplicatia sursa atestat.prg) si revenirea in mediul Windows.

In meniu corespunde optiunii "IN WINDOWS" a submeniului popup asociat optiunii pad "IESIRE" a meniului principal.

C_REZERV_AZI

Realizeaza cautarea si afisarea numerelor camerelor si apartamentelor, precum si a numelor persoanelor cazate la hotel asociate acestora, in cazul in care rezervarea facuta incepe cu data curenta. Afisarea se face intr-o fereastra definita in acest scop, iar in cazul in care nu exista persoane care au cerut o rezervare incepand cu data curenta va fi afisat un mesaj corespunzator.

In vederea listarii persoanelor care indeplinesc conditia ceruta s-a folosit indexarea datelor.

Procedura corespunde optiunii pad "CAMERE REZERVATE AZI" a submeniului popup asociat optiunii pad "SITUATII" a meniului principal.

AFISARE

Procedura corespunde, in cadrul meniului, optiunii pad "AFISARE SITUATIE CURENTA" a submeniului asociat optiunii pad "HOTEL" a meniului principal.

Este definita o noua fereastra in scopul afisarii situatiei actuale a datelor care reprezinta listarea bazei de date (cu toate campurile).

ACTUALIZARE

Sunt efectuate o serie de teste campurilor "zirez", "zieliberar" si "ocupata", care contin date cu privire la data din care a fost facuta rezervarea, la data in care camera sau apartamentul va fi eliberat(a) si daca apartamentul sau camera este sau nu ocupat(a) momentan. Testarile sunt facute in scopul determinarii corecte daca o camera sau un apartament este ocupat(a) tinandu-se cont de data curenta: daca rezervarea facuta de o persoana a expirat si camera acesteia este marcata ca ocupata, in urma executarii procedurii camera va fi considerata neocupata si deci disponibila pentru o noua cazare; daca o camera este rezervata pe viitor atunci ea va fi considerata neocupata (libera) pana cand data curenta va fi aceeasi cu data din care incepe rezervarea; daca o camera este marcata ca fiind ocupata sau libera in mod gresit, in urma executarii procedurii acest lucru este corectat.

Dupa corectarea datelor este listata baza de date rezultata in urma modificarilor.

Procedura corespunde optiunii pad "ACTUALIZARE DATE" a submeniului popup asociat optiunii pad "HOTEL" a meniului principal.

C_LIBERE

Realizeaza cautarea si afisarea numerelor camerelor si apartamentelor, (precum si a numelor persoanelor cazate la hotel asociate acestora), in cazul in care acestea au fost anterior ocupate iar momentan sunt considerate neocupate sau care vor fi ocupate doar in viitor. Afisarea se face intr-o fereastra definita in acest scop, iar in cazul in care nu exista camere care sa indeplineasca conditia va fi afisat un mesaj corespunzator.

In vederea listarii camerelor care indeplinesc conditia ceruta s-a folosit indexarea datelor.

Procedura corespunde optiunii pad "CAMERE LIBERE" a submeniului popup asociat optiunii pad "SITUATII" a meniului principal.

C_OCUPATE

Realizeaza cautarea si afisarea numerelor camerelor si apartamentelor, (precum si a numelor persoanelor cazate la hotel asociate acestora), in cazul in care acestea sunt considerate ca fiind ocupate momentan. Afisarea se face intr-o fereastra definita in acest scop, iar in cazul in care nu exista camere care sa indeplineasca conditia va fi afisat un mesaj corespunzator.

In vederea listarii camerelor care indeplinesc conditia ceruta s-a folosit indexarea datelor.

Procedura corespunde optiunii pad "CAMERE OCUPATE" a submeniului popup asociat optiunii pad "SITUATII" a meniului principal.

MODIFICARE

Permite accesul direct la baza de date in vederea modificarii informatiilor.

La iesirea din fisierul bazei de date, in urma modificarii, vor fi automat retinute noile informatii in locul celor vechi.

Realizeaza afisarea bazei de date dupa modificare, in functie de dorinta utilizatorului, intr-o noua fereastra definita in acest scop.

Corespunde optiunii pad "MODIFICARE DE DATE" a meniului principal.

INFO_OC_LIB

Afiseaza intr-o fereastra noua, definita in acest scop, informatii despre o anumita camera ceruta de utilizator, care poate fi ocupata sau neocupata. In cazul in care este neocupata se va afisa mesajul: "Camera este libera" iar in cazul in care camera este ocupata se va mentiona data pana cand aceasta va ramane ocupata.

Procedura corespunde optiunii pad "OCUPATE" a submeniului popup asociat optiunii pad "CAMERE/ APARTAMENTE" a submeniului asociat optiunii pad "INFORMATII DESPRE . " a meniului principal. 

INFO_REZ

Ofera informatii cu privire la rezervarile facute in functie de numarul camerei ales de catre utilizator.

In cazul in care camera este ocupata se va afisa data pana la care aceasta va ramane ocupata. In cazul in care camera este neocupata doar momentan si urmeaza a fi ocupata in viitor, persoana facand rezervarea din timp, va fi afisat pe ecran un mesaj corespunzator care va da informatii cu privire la perioada de timp in care va fi ocupata camera. In cazul in care camera este libera si nu au fost facute rezervari pentru aceasta camera va fi afisat mesajul "Camera este libera".

Procedura corespunde optiunii pad "REZERVARI" a submeniului popup asociat optiunii pad "INFORMATII DESPRE . " a meniului principal.

INF_CLIENTI

Ofera detalii cu privire la prenumele, nationalitatea, varsta, perioada rezervarii facute, tipul camerei, ale unui anumit client al hotelului al carui nume este introdus de la tastatura de catre utilizator, in conditiile in care clientul ocupa momentan una din camerele hotelului. In caz contrar numele sau nu va fi retinut in mod real in baza de date iar aceste informatii nu vor putea fi oferite utilizatorului.

Procedura corespunde optiunii pad "CLIENTI" a submeniului popup asociat optiunii pad "INFORMATII DESPRE . " a meniului principal.

IHOTEL

Ofera informatii despre HOTEL PALLATINO .

In cadrul procedurii sunt definite 10 ferestre diferite in care sunt afisate informatii cu privire la structura hotelului pe cele 9 etaje si la parter.

Corespunde optiunii pad "HOTEL" a submeniului popup asociat optiunii pad "INFORMATII DESPRE . " a meniului principal.

AF_CLI_ALF

Realizeaza afisarea intr-o noua fereastra, definita in acest scop, a clientilor hotelului in ordine alfabetica.

Pentru realizarea acestei listari, s-a folosit indexarea bazei de date dupa campul "nume".

Corespunde optiunii pad "IN ORDINE ALFABETICA" a submeniului popup asociat optiunii pad "CLIENTI" a submeniului popup asociat optiunii "LISTARE" a meniului principal.

DUPA_REZ

Realizeaza listarea clientilor intr-o noua fereastra, definita in acest scop, in ordine crescatoare dupa perioada rezervarii facute.

Pentru realizarea acestei listari s-a folosit indexarea bazei de date dupa campul "zirez".

Corespunde optiunii pad "DUPA PERIOADA REZERVARII FACUTE" a submeniului popup asociat optiunii pad "CLIENTI" a submeniului popup asociat optiunii "LISTARE" a meniului principal.

DUPA_VARSTA

Realizeaza listarea clientilor intr-o noua fereastra, definita in acest scop, in ordine crescatoare dupa varsta acestora.

Pentru realizarea acestei listari s-a folosit indexarea bazei de date dupa campul "varsta".

Corespunde optiunii pad "DUPA VARSTA" a submeniului popup asociat optiunii pad "CLIENTI" a submeniului popup asociat optiunii "LISTARE" a meniului principal.


DUPA_NATION

Realizeaza listarea clientilor intr-o noua fereastra, definita in acest scop, in ordine alfabetica dupa nationalitatea acestora.

Pentru realizarea acestei listari s-a folosit indexarea bazei de date dupa campul "nationalit".

Corespunde optiunii pad "DUPA NATIONALITATE" a submeniului popup asociat optiunii pad "CLIENTI" a submeniului popup asociat optiunii "LISTARE" a meniului principal.

AFISTIPURI

Realizeaza afisarea intr-o noua fereastra, definita in acest scop, a unor informatii cu privire la tipurile de apartamente si camere ale hotelului. Corespunde optiunii pad "TIPURI DE APARTAMENTE/ CAMERE" a submeniului popup asociat optiunii pad "LISTARE" a meniului principal.

Atestat.prg (Programul principal):

CLEAR

SET HEADING ON

SET DATE TO GERMAN

SET COLOR TO W+*/R+

SET CENTURY ON

D=DATE()

t=TIME()

DO pagina12

DEFINE WINDOW wm FROM 0 TO 59,129 COLOR /G

ACTIVATE WINDOW wm

******* Definirea meniului *******

DEFINE MENU principal IN WINDOW wm COLOR R/W*+

DEFINE PAD op1 OF principal PROMPT ' <HOTEL '

DEFINE PAD op2 OF principal PROMPT '<SITUATII '

DEFINE PAD op3 OF principal PROMPT '<INFORMATII DESPRE'

DEFINE PAD op4 OF principal PROMPT '<LISTARE'

DEFINE PAD op5 OF principal PROMPT '<MODIFICARE DE DATE'

DEFINE PAD op6 OF principal PROMPT '<IESIRE '

DEFINE POPUP sec1

DEFINE BAR 1 OF sec1 PROMPT 'Creare fisier de date'

DEFINE BAR 2 OF sec1 PROMPT '<Ocupare camere'

DEFINE BAR 3 OF sec1 PROMPT '<Actualizare situatie'

DEFINE BAR 4 OF sec1 PROMPT '<Afisare situatie curenta'

ON PAD op1 OF principal ACTIVATE POPUP sec1

DEFINE POPUP sec2

DEFINE BAR 1 OF sec2 PROMPT '<Camere libere'

DEFINE BAR 2 OF sec2 PROMPT '<Camere ocupate'

DEFINE BAR 3 OF sec2 PROMPT '<Camere rezervate azi'

ON PAD op2 OF principal ACTIVATE POPUP sec2

ON SELECTION PAD op5 OF principal DO modificare

DEFINE POPUP sec3

DEFINE BAR 1 OF sec3 PROMPT '<Clienti'

DEFINE BAR 2 OF sec3 PROMPT '<Camere/Apartamente'

DEFINE BAR 3 OF sec3 PROMPT '<Hotel'

DEFINE BAR 4 OF sec3 PROMPT '<Rezervari'

ON PAD op3 OF principal ACTIVATE POPUP sec3

DEFINE POPUP sec4

DEFINE BAR 1 OF sec4 PROMPT '<Clienti '

DEFINE BAR 2 OF sec4 PROMPT '<Tipuri de camere/ap.'

ON PAD op4 OF principal ACTIVATE POPUP sec4

DEFINE POPUP p4

DEFINE BAR 1 OF p4 PROMPT '<In ordine alfabetica'

DEFINE BAR 2 OF p4 PROMPT '<Dupa perioada rezervarilor facute'

DEFINE BAR 3 OF p4 PROMPT '<Dupa varsta'

DEFINE BAR 4 OF p4 PROMPT '<Dupa nationalitate'

ON BAR 1 OF sec4 ACTIVATE POPUP p4

DEFINE POPUP sec6

DEFINE BAR 1 OF sec6 PROMPT '<In FOX'

DEFINE BAR 2 OF sec6 PROMPT '<In WINDOWS'

ON PAD op6 OF principal ACTIVATE POPUP sec6

DEFINE POPUP p2

DEFINE BAR 1 OF p2 PROMPT '<Ocupate sau Libere'

ON BAR 2 OF sec3 ACTIVATE POPUP p2

ON SELECTION BAR 1 OF sec3 DO inf_clienti

ON SELECTION BAR 3 OF sec3 DO ihotel

ON SELECTION BAR 4 OF sec3 DO info_rezerv

ON SELECTION BAR 1 OF p2 DO info_oc_lib

ON SELECTION BAR 1 OF p4 DO af_cli_alf

ON SELECTION BAR 2 OF p4 DO dupa_rez

ON SELECTION BAR 3 OF p4 DO dupa_varsta

ON SELECTION BAR 4 OF p4 DO dupa_nation

ON SELECTION BAR 2 OF sec4 DO afistipuri

ON SELECTION BAR 1 OF sec1 DO creare

ON SELECTION BAR 2 OF sec1 DO introduc

ON SELECTION BAR 3 OF sec1 DO actualizare

ON SELECTION BAR 4 OF sec1 DO afisare

ON SELECTION BAR 1 OF sec2 DO c_libere

ON SELECTION BAR 2 OF sec2 DO c_ocupate

ON SELECTION BAR 3 OF sec2 DO c_rezerv_azi

ON SELECTION BAR 1 OF sec6 DO iesire

ON SELECTION BAR 2 OF sec6 DO iesire2

ACTIVATE MENU principal

DEACTIVATE WINDOW wm

** ** ** ** ******PROCEDURI ** ** ** ** **

PROCEDURE PAGINA12

CLEAR

*** pagina 1

DEFINE WINDOW W FROM 0 TO 57,129 COLOR /RB+*

ACTIVATE WINDOW W

TO 57,130 '%','%' COLOR N/RB+*

FOR i=1 TO 15

@ 0+i,0+i TO 57-i,127-i '%','%' COLOR N/RB+*

WAIT '' TIMEOUT 0.2

ENDFOR

SAY 'ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA' COLOR N/RB+* FONT 'palatino linotype',20 STYLE 'bi'

WAIT '' TIMEOUT 1

SAY 'ELEVA: IVAN TEODORA' COLOR N/RB+* FONT 'palatino linotype',15 STYLE 'bi'

SAY 'CLASA: a XII-a INFORMATICA' COLOR N/RB+* FONT 'palatino linotype',15 STYLE 'bi'

SAY 'Pentru a continua apasati tasta 'ENTER'.' COLOR N/RB+* FONT 'palatino linotype' STYLE 'bi'

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW W

*** pagina 2

DEFINE WINDOW wh FROM 0 TO 58,129 COLOR /GR+

ACTIVATE WINDOW wh

SAY '* * * * * * * * * * * * * ' COLOR W/GR+ FONT 'monotype corsiva',25 STYLE 'bi'

SAY '*' COLOR W/GR+ FONT 'monotype corsiva',25 STYLE 'bi'

SAY '* Bine Ati Venit La: *' COLOR W/GR+ FONT 'monotype corsiva',25 STYLE 'bi'

SAY '*' COLOR W/GR+ FONT 'monotype corsiva',25 STYLE 'bi'

SAY '*' COLOR W/GR+ FONT 'monotype corsiva',25 STYLE 'bi'

SAY '*' COLOR W/GR+ FONT 'monotype corsiva',25 STYLE 'bi'

SAY '*' COLOR W/GR+ FONT 'monotype corsiva',25 STYLE 'bi'

SAY 'Hotel' COLOR W/GR+ FONT 'monotype corsiva',25 STYLE 'bi'

SAY '*' COLOR W/GR+ FONT 'monotype corsiva',25 STYLE 'bi'

SAY '*' COLOR W/GR+ FONT 'monotype corsiva',25 STYLE 'bi'

SAY '*' COLOR W/GR+ FONT 'monotype corsiva',25 STYLE 'bi'

SAY '*' COLOR W/GR+ FONT 'monotype corsiva',25 STYLE 'bi'

SAY 'Pallatinno' COLOR W/GR+ FONT 'monotype corsiva',25 STYLE 'bi'

SAY '*' COLOR W/GR+ FONT 'monotype corsiva',25 STYLE 'bi'

SAY '*' COLOR W/GR+ FONT 'monotype corsiva',25 STYLE 'bi'

SAY '*' COLOR W/GR+ FONT 'monotype corsiva',25 STYLE 'bi'

SAY '*' COLOR W/GR+ FONT 'monotype corsiva',25 STYLE 'bi'

SAY '*****' COLOR W/GR+ FONT 'monotype corsiva',25 STYLE 'bi'

SAY '*' COLOR W/GR+ FONT 'monotype corsiva',25 STYLE 'bi'

SAY '*' COLOR W/GR+ FONT 'monotype corsiva',25 STYLE 'bi'@ 31,45 SAY '* * * * * * * * * * * * *' COLOR W/GR+ FONT 'monotype corsiva',25 STYLE 'bi'

SAY 'Pentru a continua, apasati tasta 'ENTER'.' COLOR W/GR+ FONT 'monotype corsiva' STYLE 'b'

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW wh

RETURN

PROCEDURE CREARE

CLEAR

CREATE TABLE C:Atestathotel.dbf

USE

RETURN

PROCEDURE INTRODUC

CLEAR

USE C:Atestathotel.dbf

HIDE MENU principal

HIDE POPUP sec1

opt=

SAY 'Sunteti sigur ca doriti sa introduceti noi date? ' COLOR R*/W*+ STYLE 'bi' FONT 'bookman old style'

GET opt FUNCTION '*h Da;Nu' COLOR R*+/N FONT 'charter_engl',12 STYLE 'bi'

READ

IF opt=0

CLEAR

SHOW MENU principal

SHOW POPUP sec1

ENDIF

IF opt=1

DEFINE WINDOW intro FROM 0 TO 58,128;

TITLE 'INTRODUCERE DE DATE';

COLOR W+/RB

ACTIVATE WINDOW intro

GOTO TOP

APPEND BLANK

@ 7 SAY ' nume: ' GET nume

@ 8 SAY ' prenume: ' GET prenume

@ 9 SAY ' nationalitate: ' GET nationalit

@ 10 SAY ' varsta: ' GET varsta

@ 11 SAY ' ziua in care a fost facuta rezervarea: ' GET zirez

@ 12 SAY ' perioada pe care a fost facuta rezervarea: ' GET perioada

@ 13 SAY ' tip ap./camera(10-ap.prez.,12-ap.cu 2 camere,1-camera cu un pat,2-camera cu 2 paturi): ' GET tipcamera

@ 14 SAY ' camera este momentan ocupata?(.t.=da,.f.=nu)' GET ocupata

@ 15 SAY ' data eliberarii camerei este:' GET zieliberar

@ 16,3 SAY ' numarul ap./cam. este:(ex:nr=503 =>cam.3,et.5; nr.=544 =>ap.4,et.5; nr=591 =>ap.prez.1,et.5)' GET nrapartam

@ 25 SAY ' Pentru a reveni in meniu apasati tasta 'ENTER'' COLOR W+/RB FONT 'monotype corsiva',10 STYLE 'bu'

READ

DEACTIVATE WINDOW intro

CLEAR

ENDIF

RETURN

PROCEDURE IESIRE

DEACTIVATE MENU principal

RETURN

PROCEDURE IESIRE2

SET SYSMENU TO DEFAULT

CLOSE ALL

CLEAR

QUIT

RETURN

PROCEDURE C_REZERV_AZI

CLEAR

opt=

DEFINE WINDOW wrezerv FROM 0 TO 58,128 COLOR /W+*

ACTIVATE WINDOW wrezerv

SAY 'Sunteti sigur ca doriti sa va fie afisata lista actuala a camerelor/ apartamentelor care au fost rezervate astazi? ' COLOR R*/W*+ STYLE 'b' FONT 'bookman old style'

GET opt FUNCTION '*h Da;Nu' COLOR R*/G+ FONT 'charter_engl',12 STYLE 'biu'

READ

DEACTIVATE WINDOW wrezerv

CLEAR

IF opt=1

CLEAR

DEFINE WINDOW WR FROM 0 TO 58,128 COLOR W*+/B;

TITLE ' APARTAMENTELE/ CAMERELE CARE AU FOST REZERVATE ASTAZI SUNT:'

ACTIVATE WINDOW WR

? ' Data curenta este:'

?D

?' Ora curenta este:'

?t

USE C:Atestathotel.dbf

VAL=0

SCAN FOR zirez=DATE()

VAL=1

ENDSCAN

**INDEX ON 6 TAG in6 OF hotel.cdx

IF VAL<>0

SET ORDER TO in6

SET HEADING ON

DISPLAY ALL FOR zirez=DATE() FIELDS nrapartam, tipcamera, nume, prenume

WAIT

USE

ENDIF

IF VAL=0

@15 SAY 'Ne pare rau,astazi nu au fost rezervate camere/ apartamente.' STYLE 'bu' FONT 'lucida console'

ENDIF


?' PENTRU A REVENI IN MENIU APASATI TASTA 'ENTER''

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW WR

USE

ELSE

CLEAR

ENDIF

RETURN

PROCEDURE AFISARE

opt=

DEFINE WINDOW wf FROM 0 TO 58,128 COLOR /W+*

ACTIVATE WINDOW wf

SAY 'Sunteti sigur ca doriti sa va fie afisata situatia actuala a datelor? ' COLOR R*/W*+ STYLE 'b' FONT 'bookman old style'

GET opt FUNCTION '*h Da;Nu' COLOR R*/N FONT 'charter_engl',12 STYLE 'bi'

READ

DEACTIVATE WINDOW wf

CLEAR

IF opt=1

CLEAR

USE C:Atestathotel.dbf

DEFINE WINDOW wafis FROM 0 TO 58,129 COLOR W+*/B+;

TITLE ' Situatia actuala a datelor'

ACTIVATE WINDOW wafis

SET HEADING ON

? ' data curenta:'

?D

? ' ora curenta:'

?t

@ 5 SAY 'Pentru a reveni in meniu apasati tasta 'ENTER'.' COLOR W+*/B+ STYLE 'b' FONT 'bookman old style'


DISPLAY ALL

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW wafis

USE

ELSE

CLEAR

ENDIF

USE

RETURN

PROCEDURE ACTUALIZARE

USE C:Atestathotel.dbf

SCAN

IF zieliberar<DATE().and.ocupata=.T.

REPLACE ocupata WITH .F.

ENDIF

IF zirez<=DATE() .AND. zieliberar>DATE() .AND. ocupata=.F.

REPLACE ocupata WITH .T.

ENDIF

IF zieliberar=DATE() .AND. ocupata=.T.

REPLACE ocupata WITH .F.

ENDIF

IF zirez>DATE() .AND. ocupata=.T.

REPLACE ocupata WITH .F.

ENDIF

ENDSCAN

GOTO TOP

DEFINE WINDOW wmod FROM 0 TO 58,128 COLOR /GR;

TITLE ' BAZA DE DATE DUPA ACTUALIZARE ESTE: '

ACTIVATE WINDOW wmod

SAY ' Pentru a reveni in meniu apasati tasta 'ENTER'.' COLOR N+/W+* STYLE 'b' FONT 'bookman old style'

DISPLAY ALL

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW wmod

USE 

RETURN

PROCEDURE C_LIBERE

CLEAR

opt=

DEFINE WINDOW wf FROM 0 TO 58,128 COLOR /W+*

ACTIVATE WINDOW wf

SAY 'Sunteti sigur ca doriti sa va fie afisata lista actuala a camerelor/ apartamentelor libere? ' COLOR R*/W*+ STYLE 'b' FONT 'bookman old style'

GET opt FUNCTION '*h Da;Nu' COLOR R*/N FONT 'charter_engl',12 STYLE 'bi'

READ

DEACTIVATE WINDOW wf

CLEAR

IF opt=1

CLEAR

USE C:Atestathotel.dbf

DEFINE WINDOW wrp FROM 0 TO 58,128 COLOR W*+/RB;

TITLE ' APARTAMENTELE/ CAMERELE LIBERE SUNT:'

ACTIVATE WINDOW wrp

? ' Data curenta este:'

?D

?' Ora curenta este:'

?t

VAL=0

N=0

SCAN FOR ocupata=.F.

VAL=1

ENDSCAN

IF VAL=0

@15 SAY 'Ne pare rau, momentan nu avem camere/ apartamente libere.' STYLE 'bu' FONT 'lucida console'

ENDIF

**INDEX ON 3 TAG inlib OF hotel.cdx

IF VAL<>0

SET ORDER TO inlib

SET HEADING ON

DISPLAY ALL FOR ocupata=.F. FIELDS nrapartam,tipcamera,nume,prenume

WAIT

USE

ENDIF

?' '

?' PENTRU A REVENI IN MENIU APASATI TASTA 'ENTER''

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW wrp

USE

ELSE

CLEAR

ENDIF

RETURN

PROCEDURE C_OCUPATE

CLEAR

opt=

DEFINE WINDOW wfoc FROM 0 TO 58,128 COLOR /W+*

ACTIVATE WINDOW wfoc

SAY 'Sunteti sigur ca doriti sa va fie afisata lista actuala a camerelor/ apartamentelor ocupate? ' COLOR R*/W*+ STYLE 'b' FONT 'bookman old style'

GET opt FUNCTION '*h Da;Nu' COLOR R*/N FONT 'charter_engl',12 STYLE 'bi'

READ

DEACTIVATE WINDOW wfocCLEAR

IF opt=1

CLEAR

USE C:Atestathotel.dbf

DEFINE WINDOW wrp2 FROM 0 TO 58,128 COLOR W*+/R ;

TITLE ' APARTAMENTELE/ CAMERELE OCUPATE MOMENTAN SUNT:'

ACTIVATE WINDOW wrp2

? ' Data curenta este:'

?D

?' Ora curenta este:'

?t

? ' Tipul apartamentului sau al camerei este :'

? ' * nr.10= apartament prezidential'

? ' * nr.12= apartament cu 2 camere'

? ' * nr.13= apartament cu 3 camere'

? ' * nr.14= apartament cu 4 camere'

? ' * nr.15= apartament cu 5 camere'

? ' * nr.1= camera cu un singur pat"

? ' * nr.2= camera cu 2 paturi'

VAL=0

SCAN FOR ocupata=.T.

VAL=1

ENDSCAN

IF VAL<>0

SET ORDER TO inrap

SET HEADING ON

DISPLAY ALL FOR ocupata=.T. FIELDS nrapartam, tipcamera, nume, prenume

WAIT

USE

ENDIF

IF VAL=0

@15 SAY 'Ne pare rau, momentan nu avem apartamente/ camere ocupate.' STYLE 'bu' FONT 'lucida console'

ENDIF


?' PENTRU A REVENI IN MENIU APASATI TASTA 'ENTER'"

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW wrp2

USE

ELSE

CLEAR

ENDIF

RETURN

PROCEDURE MODIFICARE

CLEAR

opt=0

DEFINE WINDOW wfm FROM 0 TO 58,128 COLOR /W+*

ACTIVATE WINDOW wfm

SAY 'Sunteti sigur ca doriti sa modificati informatii in baza de date? ' COLOR R*/W*+ STYLE 'b' FONT 'bookman old style'

GET opt FUNCTION '*h Da;Nu' COLOR R*/N FONT 'charter_engl',12 STYLE 'bi'

READ

DEACTIVATE WINDOW wfm

CLEAR

IF opt=1

CLEAR

USE C:Atestathotel.dbf

APPEND

DEFINE WINDOW wrp3 FROM 0 TO 58,128 COLOR W*+/R

ACTIVATE WINDOW wrp3

opt2=0

@ 20 SAY 'Doriti sa va fie afisata situatia datelor dupa modificare? ' COLOR W+*/R STYLE 'b' FONT 'bookman old style'

@ 25 GET opt2 FUNCTION '*h Da;Nu' COLOR R*/N FONT 'charter_engl',12 STYLE 'bi'

READ

DEACTIVATE WINDOW wrp3

CLEAR

IF opt2=1

CLEAR

DEFINE WINDOW wrp4 FROM 0 TO 58,128 COLOR W+*/R;

TITLE 'PENTRU A INCHIDE FEREASTRA APASATI 'CTRL+W''

ACTIVATE WINDOW wrp4

DISPLAY ALL

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW wrp4

ELSE

CLEAR

ENDIF

USE

ELSE

CLEAR

ENDIF

RETURN

PROCEDURE INFO_OC_LIB

CLEAR

DEFINE WINDOW winfo1 FROM 0 TO 58,128 COLOR /RB;

TITLE '* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * INFORMATII DESPRE CAMERE OCUPATE/ LIBERE * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ACTIVATE WINDOW winfo1

nr=

VAL=0

SAY 'Introduceti numarul camerei despre care doriti sa obtineti informatii:' COLOR W+*/RB STYLE 'b' FONT 'bookman old style',11 GET nr

READ

USE C:Atestathotel.dbf

SCAN

IF nrapartam=nr .AND. ocupata=.T.

@ 15 SAY 'Camera solicitata este ocupata in perioada:' COLOR N/RB STYLE 'bi' FONT 'Estrangelo edessa',10

?' '

?' '

??zirez

??'-'

??zieliberar

VAL=1

ENDIF

IF VAL=0 .AND. nr<=1000

@ 15 SAY 'Camera solicitata este libera.' COLOR N/RB STYLE 'bi' FONT 'Estrangelo edessa'

ENDIF

IF VAL=0 .AND. nr>1000

@ 15 SAY 'Ne pare rau insa acest hotel nu are camere cu numarul ales.' COLOR N/RB STYLE 'bi' FONT 'Estrngelo edessa'

@ 17 SAY 'Numarul maxim al unei camere in acest hotel este 1000. Va rugam sa incercati din nou.' COLOR N/RB STYLE 'bi' FONT 'Estrangelo edessa'

ENDIF

ENDSCAN

USE

SAY 'Pentru a reveni in meniu apasati orice tasta.' COLOR W+*/RB STYLE 'b' FONT 'bookman old style'

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW winfo1

RETURN

PROCEDURE INFO_REZERV

CLEAR

DEFINE WINDOW winfo2 FROM 0 TO 58,128 COLOR /RB;

TITLE '# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # INFORMATII DESPRE REZERVARI # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

ACTIVATE WINDOW winfo2

nr=

SAY 'Introduceti numarul camerei despre care doriti sa obtineti informatii:' COLOR W+*/RB STYLE 'b' FONT 'bookman old style',11 GET nr

READ

USE C:Atestathotel.dbf

VAL=0

SCAN FOR nrapartam=nr

IF zirez>D .AND. ocupata=.F.

@ 15 SAY 'Camera solicitata este rezervata dar momentan neocupata.' COLOR N/RB STYLE 'bi' FONT 'Estrangelo edessa'

@ 17 SAY 'Camera va fi in viitor ocupata in perioada:' COLOR N/RB STYLE 'bi' FONT 'Estrangelo edessa',10

?' '

?' '

??zirez

??'-'

??zieliberar

VAL=1

ENDIF

IF zirez<=D .AND. ocupata=.T.

@ 15 SAY 'Camera solicitata este ocupata pana la data de:' COLOR N/RB STYLE 'bi' FONT 'Estrangelo edessa',10

?' '

?' '

??zieliberar

VAL=1

ENDIF

IF VAL=0 .OR. (zieliberar<=D .AND. ocupata=.F.)

@ 15 SAY 'Camera solicitata este libera.' COLOR N/RB STYLE 'bi' FONT 'Estrngelo edessa'

ENDIF

ENDSCAN

IF nr>1000

SAY 'Ne pare rau insa acest hotel nu are camere cu numarul ales.' COLOR N/RB STYLE 'bi' FONT 'Estrngelo edessa'

SAY 'Numarul maxim al unei camere in acest hotel este 1000. Va rugam sa incercati din nou.' COLOR N/RB STYLE 'bi' FONT 'Estrangelo edessa'

ENDIF

IF VAL=0 .AND. nr<=1000

SAY 'Camera solicitata este libera.' COLOR N/RB STYLE 'bi' FONT 'Estrngelo edessa'

ENDIF

USE

SAY 'Pentru a reveni in meniu apasati orice tasta.' COLOR W+*/RB STYLE 'b' FONT 'bookman old style'

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW winfo2

RETURN

PROCEDURE INF_CLIENTI

CLEAR

DEFINE WINDOW winfo3 FROM 0 TO 58,128 COLOR /RB;

TITLE '% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % INFORMATII DESPRE CLIENTI % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %'

ACTIVATE WINDOW winfo3

nume1=SPACE(20)

SAY 'Introduceti numele persoanei despre care doriti sa obtineti informatii:' COLOR W+*/ STYLE 'b' FONT 'bookman old style',11 GET nume1

READ

USE C:Atestathotel.dbf

SET EXACT ON

VAL=0

SCAN FOR nume=nume1 .and. ocupata=.T.

VAL=1

SAY 'Prenumele acestui client este:' COLOR N/RB STYLE 'bi' FONT 'Estrangelo edessa',10

??prenume

SAY 'Nationalitatea acestui client este:' COLOR N/RB STYLE 'bi' FONT 'Estrangelo edessa',10

??nationalit

SAY 'Varsta acestui client este:' COLOR N/RB STYLE 'bi' FONT 'Estrangelo edessa',10

??varsta

SAY 'Rezervarea clientului este facuta pe perioada:' COLOR N/RB STYLE 'bi' FONT 'Estrangelo edessa',10

??zirez

??zieliberar

SAY 'Tipul camerei clientului este:' COLOR N/RB STYLE 'bi' FONT 'Estrangelo edessa',10

??tipcamera

ENDSCAN

IF VAL=0

@ 18 SAY 'Persoana aleasa nu figureaza in baza de date a hotelului.' COLOR N/RB STYLE 'bi' FONT 'Estrangelo edessa'

ENDIF

USE

SAY 'Pentru a reveni in meniu apasati tasta 'ENTER'.' COLOR W+*/RB STYLE 'b' FONT 'bookman old style'

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW winfo3

RETURN

PROCEDURE IHOTEL

CLEAR

DEFINE WINDOW winfo4 FROM 0 TO 58,128;

TITLE 'INFORMATII DESPRE HOTEL PALLATINNO';

PANEL ;

COLOR /W+*

ACTIVATE WINDOW winfo4

SAY 'STRUCTURA HOTELULUI' COLOR B/W+* STYLE 'bu' FONT 'Palatinno linotype',11

SAY 'PARTER:' COLOR R/W+* STYLE 'bu' FONT 'bookman old style',10

SAY '# 8 RESTAURANTE CU SPECIFIC DIFERIT:'

SAY ' * AMERICA'S DINNER ' COLOR RB/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

??'[RESTAURANT CU SPECIFIC AMERICANESC]'

SAY ' * LES CHEFS FRANCAISES ' COLOR RB/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

??'[RESTAURANT CU SPECIFIC FRANTUZESC]'

SAY ' * OUR KINGDOM ' COLOR RB/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

??'[RESTAURANT CU SPECIFIC ENGLEZESC]'

SAY ' * BUENNISSIMO ' COLOR RB/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

??'[RESTAURANT CU SPECIFIC ITALIENESC/ MEXICAN]'

SAY ' * CAIROS' ' COLOR RB/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

??'[RESTAURANT CU SPECIFIC AFRICAN]'

SAY ' * GANGA MA KI JAI! ' COLOR RB/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE'

??'[RESTAURANT CU SPECIFIC INDIAN/ ORIENTAL]'

SAY ' * ASIA'S COOKERY ' COLOR RB/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

??'[RESTAURANT CU SPECIFIC CHINEZESC/ JAPONEZ]'

SAY ' * CA SAREA-N BUCATE! ' COLOR RB/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE'

??'[RESTAURANT CU SPECIFIC ROMANESC]'

SAY '# 3 BARURI CU SPECIFIC DIFERIT:'

SAY ' * JHONS' ' COLOR RB/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

??'[BAR CU SPECIFIC ENGLEZESC/ AMERICANESC]'

SAY ' * IVAN'S VODKA ' COLOR RB/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

??'[BAR CU SPECIFIC RUSESC]'

SAY ' * DRACULA'S BLOOD ' COLOR RB/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

??'[BAR CU SPECIFIC ROMANESC]'

SAY '# 2 BARURI UNIVERSALE'

SAY '# UN CAZINO:'

SAY ' * PALLATINNO CAZINO' COLOR RB/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY '# 3 PISCINE CU LIMITE DE VARSTA, OFERIND SERVICII SPECIALE:'

SAY ' * KIDS ' COLOR RB/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

??'[COPII PANA LA 14 ANI]'

SAY ' * YOUTH ' COLOR RB/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

??'[TINERI INTRE 15 SI 30 DE ANI]'

SAY ' * UPPERS ' COLOR RB/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

??'[ADULTI INTRE 30 SI 80 DE ANI]'

SAY '# O PISCINA UNIVERSALA'

SAY '# 3 CABINETE MEDICALE (INCLUZAND 2 CABINETE DENTARE)'

SAY '# 16 SALI DE INTRETINERE SI RECREERE, OFERIND URMATOARELE SERVICII:'

SAY ' * MASAJ * AROMOTERAPIE * CRISTALOTERAPIE * SAUNA * SOLAR * FITNESS * DANS SPORTIV * AEROBIC ' COLOR R/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * COSMETICA, COAFURA SI CONSULTANTA IN PROBLEME DE STIL VESTIMENTAR * INOT * TENIS DE SALA ' COLOR R/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * GIMNASTICA PENTRU RECUPERAREA POSTNATALA * GIMNASTICA SPECIALA * FOTBAL DE SALA * POLO ' COLOR R/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY '# 15 SALI FESTIVE SI CONSULTANTA IN ORGANIZARI DE:'

SAY ' * RECEPTII * PETRECERI MONDENE/ INTIME * ANIVERSARI ' COLOR B/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * LANSARI MUZICALE/ CINEMATOGRAFICE * PREZENTARI DE MODA ' COLOR B/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * CONCURSURI DE DANS/ DE FRUMUSETE * PRESELECTII * EXPOZITII' COLOR B/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * EMISIUNI TELEVIZATE * PETRECERI DE NUNTA * ALTE OCAZII SPECIALE' COLOR B/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY '# 2 DISCOTECI LATINO:'

SAY ' * HOT LATINO ' COLOR RB/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * LATINO NIGHT ' COLOR RB/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY '# 2 CLUBURI DE NOAPTE:'

SAY ' * MY NIGHT ' COLOR RB/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * NIGHTLIFE' COLOR RB/W+* STYLE 'BIU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' PENTRU A CONTINUA APASATI TASTA 'ENTER'' COLOR W+*/R STYLE 'bu' FONT 'century gothic',9

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW winfo4

DEFINE WINDOW wet1 FROM 0 TO 58,128;

TITLE 'INFORMATII DESPRE HOTEL PALLATINNO';

PANEL ;

COLOR /W+*

ACTIVATE WINDOW wet1

SAY 'ETAJUL I:' COLOR R/W+* STYLE 'bu' FONT 'bookman old style',10

SAY '# 100 DE CAMERE SI APARTAMENTE:'COLOR RB/W+* STYLE 'bIu' FONT 'BOOKMAN OLD STYLE',9

SAY ' * 20 de camere de tip I (cu un pat) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'B' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'codul: 1 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 101 si 120' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 20 de camere de tip II (cu 2 paturi) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 2 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 121 si 140' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 20 de apartamente de tip I (cu 2 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 12 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 141 si 160' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip II (cu 3 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 13 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 161 si 170' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip III (cu 4 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 14 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 171 si 180' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip IV (cu 5 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 15 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 181 si 190' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente prezidentiale cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 10 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 191 si 200' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' PENTRU A CONTINUA APASATI TASTA 'ENTER'' COLOR W+*/R STYLE 'BU' FONT 'century gothic',9

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW wet1

DEFINE WINDOW wet2 FROM 0 TO 58,128;

TITLE 'INFORMATII DESPRE HOTEL PALLATINNO';

PANEL ;

COLOR /W+*

ACTIVATE WINDOW wet2

SAY 'ETAJUL II:' COLOR R/W+* STYLE 'bu' FONT 'bookman old style',10

SAY '# 100 DE CAMERE SI APARTAMENTE:'COLOR RB/W+* STYLE 'bIu' FONT 'BOOKMAN OLD STYLE',9

SAY ' * 20 de camere de tip I (cu un pat) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'B' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'codul: 1 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 201 si 220' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 20 de camere de tip II (cu 2 paturi) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 2 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 221 si 240' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 20 de apartamente de tip I (cu 2 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 12 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 241 si 260' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip II (cu 3 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 13 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 261 si 270' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip III (cu 4 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 14 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 271 si 280' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip IV (cu 5 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 15 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 281 si 290' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente prezidentiale cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 10 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 291 si 300' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' PENTRU A CONTINUA APASATI TASTA 'ENTER'' COLOR W+*/R STYLE 'BU' FONT 'century gothic',9

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW wet2

DEFINE WINDOW wet3 FROM 0 TO 58,128;

TITLE 'INFORMATII DESPRE HOTEL PALLATINNO';

PANEL ;

COLOR /W+*

ACTIVATE WINDOW wet3

SAY 'ETAJUL III:' COLOR R/W+* STYLE 'bu' FONT 'bookman old style',10

SAY '# 100 DE CAMERE SI APARTAMENTE:'COLOR RB/W+* STYLE 'bIu' FONT 'BOOKMAN OLD STYLE',9

SAY ' * 20 de camere de tip I (cu un pat) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'B' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'codul: 1 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9SAY 'numere intre: 301 si 320' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 20 de camere de tip II (cu 2 paturi) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 2 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 321 si 340' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 20 de apartamente de tip I (cu 2 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 12 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 341 si 360' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip II (cu 3 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 13 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 361 si 370' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip III (cu 4 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 14 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 371 si 380' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip IV (cu 5 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 15 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 381 si 390' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente prezidentiale cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 10 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 391 si 400' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' PENTRU A CONTINUA APASATI TASTA 'ENTER'' COLOR W+*/R STYLE 'BU' FONT 'century gothic',9

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW wet3

DEFINE WINDOW wet4 FROM 0 TO 58,128;

TITLE 'INFORMATII DESPRE HOTEL PALLATINNO';

PANEL ;

COLOR /W+*

ACTIVATE WINDOW wet4

SAY 'ETAJUL IV:' COLOR R/W+* STYLE 'bu' FONT 'bookman old style',10

SAY '# 100 DE CAMERE SI APARTAMENTE:'COLOR RB/W+* STYLE 'bIu' FONT 'BOOKMAN OLD STYLE',9

SAY ' * 20 de camere de tip I (cu un pat) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'B' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'codul: 1 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 401 si 420' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 20 de camere de tip II (cu 2 paturi) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 2 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 421 si 440' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 20 de apartamente de tip I (cu 2 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 12 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 441 si 460' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip II (cu 3 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 13 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 461 si 470' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip III (cu 4 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 14 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 471 si 480' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip IV (cu 5 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 15 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 481 si 490' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente prezidentiale cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 10 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 491 si 500' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' PENTRU A CONTINUA APASATI TASTA 'ENTER'' COLOR W+*/R STYLE 'BU' FONT 'century gothic',9

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW wet4

DEFINE WINDOW wet5 FROM 0 TO 58,128;

TITLE 'INFORMATII DESPRE HOTEL PALLATINNO';

PANEL ;

COLOR /W+*

ACTIVATE WINDOW wet5

SAY 'ETAJUL V:' COLOR R/W+* STYLE 'bu' FONT 'bookman old style',10

SAY '# 100 DE CAMERE SI APARTAMENTE:'COLOR RB/W+* STYLE 'bIu' FONT 'BOOKMAN OLD STYLE',9

SAY ' * 20 de camere de tip I (cu un pat) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'B' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'codul: 1 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 501 si 520' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 20 de camere de tip II (cu 2 paturi) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 2 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 521 si 540' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 20 de apartamente de tip I (cu 2 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 12 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 541 si 560' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip II (cu 3 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 13 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 561 si 570' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip III (cu 4 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 14 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 571 si 580' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip IV (cu 5 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 15 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 581 si 590' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente prezidentiale cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 10 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 591 si 600' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' PENTRU A CONTINUA APASATI TASTA 'ENTER'' COLOR W+*/R STYLE 'BU' FONT 'century gothic',9

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW wet5

DEFINE WINDOW wet6 FROM 0 TO 58,128;

TITLE 'INFORMATII DESPRE HOTEL PALLATINNO';

PANEL ;

COLOR /W+*

ACTIVATE WINDOW wet6

SAY 'ETAJUL VI:' COLOR R/W+* STYLE 'bu' FONT 'bookman old style',10

SAY '# 100 DE CAMERE SI APARTAMENTE:'COLOR RB/W+* STYLE 'bIu' FONT 'BOOKMAN OLD STYLE',9

SAY ' * 20 de camere de tip I (cu un pat) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'B' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'codul: 1 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 601 si 620' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 20 de camere de tip II (cu 2 paturi) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 2 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 621 si 640' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 20 de apartamente de tip I (cu 2 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 12 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 641 si 660' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip II (cu 3 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 13 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 661 si 670' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip III (cu 4 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 14 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 671 si 680' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip IV (cu 5 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 15 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 681 si 690' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente prezidentiale cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 10 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 691 si 700' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' PENTRU A CONTINUA APASATI TASTA 'ENTER'' COLOR W+*/R STYLE 'BU' FONT 'century gothic',9

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW wet6

DEFINE WINDOW wet7 FROM 0 TO 58,128;

TITLE 'INFORMATII DESPRE HOTEL PALLATINNO';

PANEL ;

COLOR /W+*

ACTIVATE WINDOW wet7

SAY 'ETAJUL VII:' COLOR R/W+* STYLE 'bu' FONT 'bookman old style',10

SAY '# 100 DE CAMERE SI APARTAMENTE:'COLOR RB/W+* STYLE 'bIu' FONT 'BOOKMAN OLD STYLE',9

SAY ' * 20 de camere de tip I (cu un pat) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'B' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'codul: 1 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 701 si 720' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 20 de camere de tip II (cu 2 paturi) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 2 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 721 si 740' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 20 de apartamente de tip I (cu 2 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 12 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 741 si 760' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip II (cu 3 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 13 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 761 si 770' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip III (cu 4 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 14 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 771 si 780' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip IV (cu 5 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 15 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 781 si 790' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente prezidentiale cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 10 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 791 si 800' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' PENTRU A CONTINUA APASATI TASTA 'ENTER'' COLOR W+*/R STYLE 'BU' FONT 'century gothic',9

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW wet7

DEFINE WINDOW wet8 FROM 0 TO 58,128;

TITLE 'INFORMATII DESPRE HOTEL PALLATINNO';

PANEL ;

COLOR /W+*

ACTIVATE WINDOW wet8

SAY 'ETAJUL VIII:' COLOR R/W+* STYLE 'bu' FONT 'bookman old style',10

SAY '# 100 DE CAMERE SI APARTAMENTE:'COLOR RB/W+* STYLE 'bIu' FONT 'BOOKMAN OLD STYLE',9

SAY ' * 20 de camere de tip I (cu un pat) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'B' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'codul: 1 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 801 si 820' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 20 de camere de tip II (cu 2 paturi) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 2 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 821 si 840' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 20 de apartamente de tip I (cu 2 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 12 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 841 si 860' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip II (cu 3 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 13 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 861 si 870' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip III (cu 4 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 14 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 871 si 880' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente de tip IV (cu 5 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 15 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 881 si 890' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente prezidentiale cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 10 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 891 si 900' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' PENTRU A CONTINUA APASATI TASTA 'ENTER'' COLOR W+*/R STYLE 'BU' FONT 'century gothic',9

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW wet8

DEFINE WINDOW wet9 FROM 0 TO 58,128;

TITLE 'INFORMATII DESPRE HOTEL PALLATINNO';

PANEL ;

COLOR /W+*

ACTIVATE WINDOW wet9

SAY 'ETAJUL IX:' COLOR R/W+* STYLE 'bu' FONT 'bookman old style',10

SAY '# 100 DE CAMERE SI APARTAMENTE:'COLOR RB/W+* STYLE 'bIu' FONT 'BOOKMAN OLD STYLE',9

@ 9,16 SAY ' * 20 de camere de tip I (cu un pat) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'B' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

@ 10,20 SAY 'codul: 1 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

@ 11,20 SAY 'numere intre: 901 si 920' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

@ 12,16 SAY ' * 20 de camere de tip II (cu 2 paturi) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

@ 13,20 SAY 'codul: 2 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

@ 14,20 SAY 'numere intre: 921 si 940' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

@ 15,16 SAY ' * 20 de apartamente de tip I (cu 2 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

@ 16,20 SAY 'codul: 12 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

@ 17,20 SAY 'numere intre: 941 si 960' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

@ 18,16 SAY ' * 10 apartamente de tip II (cu 3 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

@ 19,20 SAY 'codul: 13 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

@ 20,20 SAY 'numere intre: 961 si 970' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

@ 21,16 SAY ' * 10 apartamente de tip III (cu 4 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

@ 22,20 SAY 'codul: 14 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

@ 23,20 SAY 'numere intre: 971 si 980' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

@ 24,16 SAY ' * 10 apartamente de tip IV (cu 5 camere) cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

@ 25,20 SAY 'codul: 15 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 981 si 990' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' * 10 apartamente prezidentiale cu:' COLOR B/W+* STYLE 'b' FONT 'lucida console',9

SAY 'codul: 10 ' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY 'numere intre: 991 si 1000' COLOR R/W+* STYLE 'BU' FONT 'LUCIDA CONSOLE',9

SAY ' PENTRU A REVENI IN MENIU APASATI TASTA 'ENTER'' COLOR W+*/R STYLE 'BU' FONT 'century gothic',9

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW wet9

RETURN

PROCEDURE AFISTIPURI

CLEAR

DEFINE WINDOW wtip AT 10 SIZE 25,70;

TITLE ' TIPURILE DE APARTAMENTE/ CAMERE ALE HOTELULUI';

DOUBLE;

COLOR W*+/RB

ACTIVATE WINDOW wtip

?' Data curenta este:'

??DMY(DATE())

?' Ora curenta este:'

??t

@ 6 SAY '* Tipul 10 reprezinta apartamentul prezidential.' COLOR W+*/RB STYLE 'bu' FONT 'kaggish'

@ 8 SAY '* Tipul 12 reprezinta tipul de apartament cu 2 camere.' COLOR W+*/RB STYLE 'bu' FONT 'kaggish'

@ 10 SAY '* Tipul 13 reprezinta tipul de apartament cu 3 camere.' COLOR W+*/RB STYLE 'bu' FONT 'kaggish'

@ 12 SAY '* Tipul 14 reprezinta tipul de apartament cu 4 camere.' COLOR W+*/RB STYLE 'bu' FONT 'kaggish'

@ 14 SAY '* Tipul 15 reprezinta tipul de apartament cu 5 camere.' COLOR W+*/RB STYLE 'bu' FONT 'kaggish'

@ 16 SAY '* Tipul 1 reprezinta tipul de camera cu un singur pat.' COLOR W+*/RB STYLE 'bu' FONT 'kaggish'

@ 18 SAY '* Tipul 2 reprezinta tipul de camera cu 2 paturi.' COLOR W+*/RB STYLE 'bu' FONT 'kaggish'

@ 22 SAY 'PENTRU A REVENI IN MENIU APASATI TASTA 'ENTER'' COLOR W+*/RB STYLE 'b' FONT 'century gothic',10

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW wtip

RETURN

PROCEDURE AF_CLI_ALF

CLEAR

DEFINE WINDOW walfa AT 5,40 SIZE 35,50 ;

TITLE 'LISTAREA CLIENTILOR IN ORDINE ALFABETICA:';

PANEL;

COLOR B/W

ACTIVATE WINDOW walfa

USE C:Atestathotel.dbf

**INDEX ON nume TAG inalf OF hotel.cdx ASCENDING

SET ORDER TO inalf

SET HEADING ON

DISPLAY ALL FIELDS nume, prenume

WAIT

USE

?' PENTRU A REVENI IN MENIU APASATI TASTA 'ENTER''

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW walfa

USE

RETURN

PROCEDURE DUPA_REZ

CLEAR

DEFINE WINDOW wrr AT 0 SIZE 58,100 ;

TITLE 'LISTAREA CLIENTILOR IN ORDINE CRESCATOARE DUPA PERIOADA REZERVARII FACUTE:';

DOUBLE;

COLOR W+*/B

ACTIVATE WINDOW wrr

USE C:Atestathotel.dbf

**INDEX ON zirez TAG idprez OF hotel.cdx ASCENDING

SET ORDER TO idprez

SET HEADING ON

DISPLAY ALL FIELDS zirez, perioada, zieliberar, nume, prenume

WAIT

USE

?' PENTRU A REVENI IN MENIU APASATI TASTA 'ENTER''

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW wrr

USE

RETURN

PROCEDURE DUPA_VARSTA

CLEAR

DEFINE WINDOW wrv AT 0 SIZE 58,100 ;

TITLE 'LISTAREA CLIENTILOR IN ORDINE CRESCATOARE DUPA VARSTA';

DOUBLE;

COLOR B/G*

ACTIVATE WINDOW wrv

USE C:Atestathotel.dbf

**INDEX ON varsta TAG idv OF hotel.cdx ASCENDING

SET ORDER TO idv

SET HEADING ON

DISPLAY ALL FIELDS varsta, nume, prenume

WAIT

USE

?' PENTRU A REVENI IN MENIU APASATI TASTA 'ENTER''

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW wrv

USE

RETURN

PROCEDURE DUPA_NATION

CLEAR

DEFINE WINDOW wrn AT 0 SIZE 58,128 ;

TITLE 'LISTAREA CLIENTILOR IN ORDINE ALFABETICA DUPA NATIONALITATE';

DOUBLE;

COLOR G/B

ACTIVATE WINDOW wrn

USE C:Atestathotel.dbf

**INDEX ON nationalit TAG idn OF hotel.cdx ASCENDING

SET ORDER TO idn

SET HEADING ON

DISPLAY ALL FIELDS nationalit,nume,prenume

WAIT

USE

?' PENTRU A REVENI IN MENIU APASATI TASTA 'ENTER''

WAIT ' '

DEACTIVATE WINDOW wrn

USE

RETURN


Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.