Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice


Acasa » referate » informatica » baze de date
PROIECTAREA UNEI BAZE DE DATE PRIVIND EVIDENTA AUTOTURISMELOR INTR-O FIRMA DE INCHIRIERI AUTO

PROIECTAREA UNEI BAZE DE DATE PRIVIND EVIDENTA AUTOTURISMELOR INTR-O FIRMA DE INCHIRIERI AUTO
UNIVERSITATEA ,, GEORGE BARITIU “ BRASOV

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Specializarea: Economia Comertului,Turismului si Serviciilor
PROIECTAREA UNEI BAZE DE DATE PRIVIND

EVIDENTA AUTOTURISMELOR INTR-O

FIRMA DE INCHIRIERI AUTO

INTRODUCERE

In zilele noastre, calculatoarele sunt ceva obisnuit, ba chiar indispensclil in unele cazuri. Se poate spune, pe drept ca traim intr-o societate informatizata . Intalnim calculatoare peste tot, de la patiseria din colt, in care se tine evidenta contabila cu ajutorul unui PC si pana la ghiseul la care platim telefonul sau factura de energie electrica. Peste tot sunt calculatoare, legate eventual intre ele si formand astfel retele de calculatoare. Toate acestea se datoreaza faptului ca ne dam seama din ce in ce mai mult ca un calculator ne usureaza munca. Dar trebuie de subliniat faptul ca un calculator este de fapt o “masinarie” care prelucreaza o serie de informatii pe care i le dam. Informatia, este elementul esential din acest intreg lant.

De fapt, in practica intalnim, printre altele, doua concepte legate de aceasta si anume sistemul informational si sistemul informatic.

Un sistem informational este un ansamblu de oameni, echipamente, software, procese si date destinate sa furnizeze informatii active sistemului decizional, informatii necesare in elaborarea de solutii pentru problemele cu care se confrunta managerii agentilor economici. Sistemul informational face legatura intre sistemul de conducere si sistemul condus si este subordonat sistemului de conducere.
Sistemul informatic este o parte a sistemului informational in care procesul de culegere, transmitere, stocare si prelucrare a datelor se realizeaza utilizand elemente sau componente ale IT, adica mijloace de calcul si de comunicare moderne, produse software specializate, proceduri si tehnici specifice la care se adauga personalul specializat.
Rolul sistemului informational este de a transmite informatia cu ajutorul tehnicii de elemente. In cadrul sistemului informational, majoritatea activitatilor se pot desfasura prin calcul. Se pot prelucra datele primare si apoi, rezultatul poate fi transferat mai departe, catre alt compartiment spre prelucrare. Transferul se poate face si el pe cale electronica, prin intermediul unei retele de calculatoare sau cu ajutorul modemului.
Intr-un sistem informatic pot intra: calculatoare, sisteme de transmisie a datelor, alte componente hardware, software-ul, datele prelucrate, personalul ce exploateaza tehnica de calcul, teoriile ce stau la baza algoritmilor de prelucrare, etc.
O elaborare eficienta a sistemelor informationale necesita un efort comun.

In cazul unei firme de inchirieri auto,pentru o buna organizare si administrare a activitatii se impune folosirea unui sistem informatic de prelucrare a datelor cu scopul de a usura munca,de a folosi un numar redus de angajati si binenteles de a satisface dorintele clientilor intr-un timp cat mai scurt si intr-un mod eficient.

Un sistem informatic(este un sistem de automatizare a informatiei)este:

o componenta a sistemului informational in care transformarile (prelucrarile) semnificative

ale datelor in informatii sunt date de calculator;

necesar sa fie formalizat pentru a fi automatizat

continutul intrarilor –determina iesirile

INTRARI→PRELUCRARI→IESIRI

Baza de date este un ansamblu de date,organizate coerent ,stucturate

cu o redundanta minima,accesibila cat mai multor utilizatori in acelasi timp.

Ea este formata din:

-entitate (obiectul informatiei)

-atribut (proprietatile entitatii)

-valoare (masura proprietatii)

Obiectivele principale atunci cand creem o baza de date sunt:

1.Securizarea informatiilor

-presupune pastrarea nealterata a informatiei existente prin realizarea de protocoale care sa limiteze numarul operatorilor care pot modifica fisierele

existente ,protectia impotriva virusilor informatici ,precum si corectitudinea

actualizarii bazei de date .

2.Rapiditatea obtinerii informatiilor cerute

-este un obiectiv ce tine de proiectentul bazei de date ,de interogarile facute,de criteriile de cautare.

Considerand informatiile ca una din principalele categorii de resurse

utilizate in conducerea si functionarea in bune conditii a unei companii de inchirieri auto, rezulta ca ele trebuie sa satisfaca o anumita cerinta sociala in cadrul

complexului de activitati ce conduc direct sau indirect la realizarea sarcini-

lor in conditii de maxima eficienta

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA GENERALA A SISTEMULUI DE EVIDENTA

A AUTOTORISMELOR IN CADRUL UNEI COMPANII DE INCHIRIERI AUTO

1.1. Caracteristici generale ale sistemului

In urma analizei modului de stocare a informatiilor despre inchirierea

si respectiv restituirea autoturismelor inchiriate de catre clientii companiei am constatat ca

este necesara crearea unei baze de date care sa permita accesarea mai rapi-

da a informatiilor si obtinerea mai multor situatii cerute de conducerea firmei.

De aceea am ales sa realizez un sisten informatic care sa ajute utilizatorul sa gestioneze mult mai usor autoturismele si sa tina evidenta celor care le inchiriaza.

Acest program va usura munca angajatilor,acestia confruntandu-se cu

un numar mare de autorisme, marci,inchirieri,restituiri,introduceri sau scoateri de atoturisme din cadrul flotei puse la dispozitia clientilor. El poate fi folosit de orice companie si de orice angajat al firmei a carui sarcina se potriveste cu tema aleasa .

Pot fi astfel obtinute date cu privire la:

afisarea datelor personale ale celui ce inchiriaza

afisarea tuturor autorismelor apartinand firmei

afisarea tuturor autoturismelor inchiriate de clienti

Programul a fost conceput pentru a fi cat mai facil in utilizare astfel chiar si novicii in arta calculatoarelor vor putea utiliza acest program .Formularele au fost in asa fel concepute incat sa fie cat mai compacte ,numele date optiunilor fiind dintre cele mai sugestive.

1.2. RESTRICII DE INTEGRITATE

Integritatea datelor presupune :

integritate de entitate(asigurata prin definirea unei chei primare

pentru fiecare tabela de sine statatoare)

integritate referentiala (asigurata prin realizarea legaturilor res-

pectand dependentele logice si dependentele functionale din sistem)

Pentru sistemul informational ales se vor respecta urmatoarele restrictii

de integritate:

aceiasi marca de autorism poate fi inchiriat de mai multi clienti in acelasi timp,pentru ca in cadrul ei sunt mai multe autorisme disponibile

fiecare client are dreptul sa inchirieze maxim un autoturism pe baza unei cereri de inchiriere

aceiasi cerere de inchiriere poate fi reinoita pe acelasi nume sau prelungita inchiriind din nou un alt autorism sau pe acelasiCAPITOLUL 2

PROIECTAREA UNEI BAZE DE DATE PRIVIND EVIDENTA

AUTOTURISMELOR SI CLIENTILOR UNEI COMPANII DE INCHIRIERI AUTO

2.1.SCRIEREA DICTIONARULUI DE DATE

D.D. (Nr unic identificare autoturism, Marca, Tipul, Anul fclricatiei, Producator, Capacitate Cilindrica, C.N.P.Client, Nume, Prenume,Nr si serie permis auto, Adresa, Telefon, Nr cererii de inchiriere, Data Inchirierii, Data restituirii )

Am ales chei primare urmatoarele atribute ;Nr unic de inreg al autoturismului, C.N.P.Cl,

Nr cererii de inchiriere). Voi stoca datele (atributele) in 5 tabele.

Voi avea 3 tabele de sine statatoare :AUTOTURISME, CLIENTI, CERERI.

Si doua tabele de legatura  –AUTOTURISME INCHIRIATE

-AUTOTURISME RESTITUITE,

2.2.DESCRIEREA MODELULUI RELATIONAL AL DATELOR

PE BAZA DEPENDENTELOR FUNCTIONALE DINTRE

ATRIBUTE

Exista dependenta functionala intre Nr unic de inreg al auto-cheie primara si

celelalte atribute din tabela: Marca, Tipul, Anul fclricatiei, Producator, Capacitate Cilindrica

→marca

→tipul

Nr unic al autoturismului →anul fclricatiei

→producator

→cap cilindrica

Exista dependenta functionala intre C.N.P.Cl-cheie primara si datele per-

sonale ,nume, prenume, adresa, telefon ale clientului

→nume

→prenume

C.N.P.client →adresa

→telefon

O alta dependenta functionala este intre Nr.Cererii-cheie primara , datele

clientului , data inchirierii

→data inchirierii

Nr cererii →C.N.P. Client

→Nr unic de inreg al auto

Urmatoarele 2 tabele sunt tabele de legatura ,in care nu poate fi definita

o cheie primara ,dar se stabileste o dependenta functionala intre :

Nr cererii si Nr unic de inreg al auto–fiind o tabela clasica de legatura, amandoua chei externe.

Autoturisme inchiriate

Nr. cererii

 


→ Data restituirii

Integritatea functionala a sistemului este asigurata.

Pentru ca fiecare tclela de sine statatoare are o cheie primara ,s-a

asigurat integritatea de entitate

Numele tabelei

Cheie primara

Autoturisme

Nr. unic de inreg al autoturismului

Clienti

CNP Client

Cereri

Nr cererii

Integritatea referentiala este asigurata pentru ca legaturile intre tabele

se efectueaza prin definirea cheilor externe care fac referire la valorile aceluiasi atribut ,cheie primara in alta tabela.

Cod unic de inreg al autoturismului

cheie externa in tabela AUTOTURISME

cheie primara in tabela autoturisme inchiriate

C.N.P.Client

cheie externa in tabela Clienticheie primara in tabela Cereri

Nr cererii

cheie externa in tabela Cereri

cheie primara in tabela Autoturisme Inchiriate

Dependentele multivaloare

Am observat existenta dependentelor multivaloare si anume la;

-Nr cerere -­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­>> cod unic al autoturismului

-C.N.P. Cl>> Nr cerere inchiriere

MODELUL RELATIONAL AL DATELOR (MDR)AUTOTURISM (Nr unic de inreg ,Marca,Tipul,Fclricant,Anul Fclricatiei,Cap.cilindrica)

CLIENTI (CNP Cl,Nume,Pren,Adresa,Telefon)


CERERI (Nr cerere,Data inchiriere , CNP Cl,Nr unic de inreg al autoturismului)


AUTOTURISME INCHIRIATE (Nr cererii,Nr unic de inreg auto)

AUTOTURISME RESTITUITE(Nr cererii,Nr unic de inreg al auto,Data restituirii)

2.3 STABILIREA SI ARGUMENTAREA FORMELOR NORMALE

MRD se afla in FN1 pentru ca fiecare atribut din dictionarul de date

este descompus la nivel atomic,raportat la specificul de sistem si la cerintele informationale.

MRD se afla in FN2 pentru ca este in FN1 si exista dependenta functi-

onala intre cheia primara si celelalte atribute din fiecare tclela de sine statatoaere .

MRD se afla in FN3 pentru ca este in FN2 si nu exista nicio dependenta

tranzitiva intre atribute in nicio tabela .

MRD nu se afla in FN4 pentru ca exista 2 dependente multivaloare in

tabela CERERE care nu pot fi eliminate

2.4 REALIZAREA DE PRELUCRARI FOLOSIND LIMBAJUL SQL

Limbajul SQL include comenzi de definire a datelor:

CREATE TABLE (creaza tabele )

GRANT (permite)

REVOKE (revoca)

Cat si comenzi de manipulare a datelor ;

SELECT (selecteaza)

INSERT (insereaza)

DELETE (sterge )

UPDATE (actualizeaza)

Deoarece diferitele date pot fi grupate dupa relatii evidente (client-

autoturism),MDR ofera proiectantului si utilizatorului un grad mare de flexibi-litate in descrierea relatiilor dintre aceste date.

Limbajul SQL interogheaza baza de date ,creaza tabele ,adauga, sterge

combina date,declanseaza actiuni in functie de modificarile aduse bazei de

date ,memoreaza interogarile in sistem .

Folosind aceasta baza de date se pot face urmatoarele prelucrari

(interogari);

Lista tuturor autorismelor aflate in flota disponibila spre ichiriere

Afisarea tuturor autorismelor inchiriate de catre clientul X

Afisarea datelor personale ale clientului X

Lista tuturor autoturismelor inchiriate

In functie de ce situatii se cer ,utilizatorul poate formula si alte interogari.

Pentru obtinerea listei cu autorismele inchiriate folosim comenzile :

SELECT [auto inchiriate].*, cerere.[nr cerere], cerere.[data inchiriere], clienti.[cnp client], clienti.numele, cerere.[nr unic al auto], autoturisme.marca

FROM (auto INNER JOIN (clienti INNER JOIN cerere ON clienti.[cnp client]=cerere.[cnp client]) ON autoturisme.[nr autoturism]=cerere.[nr unic al autoturismei]) INNER JOIN [autoturisme inchiriereate] ON cerere.[nr cerere]=[autoturisme inchiriereate].[nr cererii];

Pentru interogarea tuturor clientilor folosim comenzile:

SELECT clienti.[cnp client], clienti.numele, autoturisme.[nr autoturism], autoturisme.marca, autoturisme.autor, cerere.[nr cerere], cerere.[data inchiriere]

FROM (autoturisme INNER JOIN (clienti INNER JOIN cerere ON clienti.[cnp client]=cerere.[cnp client]) ON autoturisme.[nr autoturism]=cerere.[nr unic al autoturismei]) INNER JOIN [autoturisme inchiriereate] ON cerere.[nr cerere]=[autoturisme inchiriereate].[nr cererii]

ORDER BY clienti.[cnp client];

Pentru obtinerea datelor personale ale clientilor folosim comenzile:

SELECT clienti.[cnp client], clienti.numele, clienti.prenumele, clienti.adresa, clienti.telefon

FROM clienti;

Pentru obtinerea datelor cu privire la autoturismele inchiriereate in data de 03/05/2008 folosim comenzile:

SELECT clienti.[cnp client], autoturisme.[nr autoturism], autoturisme.marca, cerere.[nr cerere], cerere.[data inchiriere]

FROM (autoturisme INNER JOIN (clienti INNER JOIN cerere ON clienti.[cnp client]=cerere.[cnp client]) ON autoturisme.[nr autoturism]=cerere.[nr unic al auto]) INNER JOIN [autoturisme inchiriereate] ON cerere.[nr cerere]=[autoturisme inchiriereate].[nr cererii]

WHERE (((cerere.[data inchiriere])=#3/5/2008#))

ORDER BY cerere.[data inchiriere] DESC;

2.5 RAPOARTE

Daca aceste situatii sunt cerute de conducerea companiei s-au alti colaboratori,vor fi create rapoarte .In aceste rapoarte vor aparea date din tabele sau din interogari .Acestea pot folosi toate atributele sau se pot alege doar atributele cerute (vezi anexele).

CONCLUZII

In contextul actual cand evolutia societatii din ultimele decenii se bazeaza pe dezvoltarea tehnologiei informatice ,oamenii prefera ,sa utilizeze calculatorul datorita multitudinilor optiunilor si serviciilor

oferite.

Sunt multe modalitati prin care calculatorul poate fi util.

O companie de inchirieri auto presupune o buna organizare si administrare a tuturor ele-

mentelor sale,cu scopul de a satisface cerintele clientilor intr-un timp cat

mai scurt si in mod normal cat mai eficient .

De aceea am ales sa realizez o baza de date pentru o companie de inchirieri auto ,

care sa ajute utilizatorul sa gestioneze mult mai usor autoturismele si sa tina evidenta clientilor firmei .

Acest program va usura munca angajatilor ,acestia confruntandu-se

cu un numar mare de autoturisme ,marci,inchirieri,restituiri,etc.El poate fi folosit de orice companie de inchirieri auto si de orice angajat al firmei a carui sarcina se potriveste cu tema aleasa .

SGBD-ul Microsoft Access la noi in tara isi gaseste o larga aplicabilitate si este raspandit pentru ca nu necesita mari resurse hardware pentru a fi instalat si utilizat .El poate fi utilizat atat de specialisti cat si de nespecialisti fiind un( program ) sistem accesibil ce poate fi utilizat cu success intr-o companie de inchirieri autoturisme.

BIBLIOGRAFIE

v    CARSTEA CLAUDIA –Sisteme informatice si aplicatii informatice

In administrarea afacerilor

Omnia UNI S.A.S.T.-Brasov 2007

v    DULU ANA Baze de date –Access ECDL modulul5

Andreco Educational-Bucuresti-2004
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu