Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice


Acasa » referate » informatica » baze de date
Proiect baze de date - Departamentul Sales al unui ONG

Proiect baze de date - Departamentul Sales al unui ONG
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
Proiect baze de date

-Departamentul Sales al unui ONG-

ERD.jpgScenariu:

Departamentul Sales este impartit in 3 divizii: Fundraising, Client Services si Event planning. Dintr-o divizie pot face parte mai multi membri, iar fiecare membru face parte dintr-o singura divizie. Un membru este definit prin nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, data cand a inceput sa activeze in aceast department si functia pe care o are. Pot fi mai multi membrii cu aceasi functie.

Fiecare membru poate avea mai multe persoane de contact sau parteneri, reprezentanti ai unor companii. Un partener colaboreaza cu un singur membru.

O companie poate avea mai multi reprezentanti, dar un reprezentat (partener pentru ONG) lucreaza la o singura companie.

Companiile pot avea departament de CSR sau nu.

Pentru un proiect al ONG-ului se pot incheia mai multe contracte cu mai multe companii.

Printr-un contract, se reverza unul sau mai multe pachete, ce contin cate un produs, la un anumit pret negociat si intr-o anumita cantitate.

Produsele sunt specifice fiecarui proiect si pot face parte din mai multe pachete.

Definirea schemei bazei de date

--creare table DIVIZII

create table DIVIZII (

id_divizii number constraint divizii_pk primary key

den_divizii varchar2 not null

desc_divizii varchar2

);

--creare tabel MEMBRII

create table MEMBRII(

id_membrii number constraint membrii_pk primary key

prenume varchar2 not null

nume varchar2 not null

telefon varchar2 not null

email varchar2 not null

data_start date default sysdate

functie varchar2

id_divizii number

constraint divizii_fk foreign key (id_divizii) references DIVIZII(ID_DIVIZII)

);

--creare tabel COMPANII

create table COMPANII(

id_companie number constraint companii_pk primary key

den_companii varchar2 not null

adresa varchar2

telefon varchar2

email varchar2

dept_csr varchar2 constraint check_csr check (upper(dept_csr) in 'Y' 'N'

);

--creare tabel PARTENERI

create table PARTENERI(

id_parteneri number constraint parteneri_pk primary key

nume varchar2 not null

prenume varchar2 not null

telefon varchar2 not null

email varchar2 not null

linkedin varchar2

id_membrii number

id_companii number

constraint membrii_fk foreign key (id_membrii) references MEMBRII(ID_MEMBRII),

constraint companii_fk foreign key (id_companii) references COMPANII(ID_COMPANIE)

);

--creare tabel PROIECTE

create table PROIECTE(

id_proiecte number constraint proiecte_pk primary key

den_proiecte varchar2 not null

desc_proiecte varchar2

locatie varchar2

);

--creare tabel CONTRACTE

create table CONTRACTE(

id_contracte number constraint contracte_pk primary key

data_contracte date default sysdate not null

id_companie number

id_proiecte number

constraint compcontract_fk foreign key (id_companie) references COMPANII(ID_COMPANIE),

constraint proiectecontract_fk foreign key (id_proiecte) references PROIECTE(ID_PROIECTE)

);

-- creare tabel PRODUSE

create table PRODUSE(

id_produse number constraint produse_pk primary key

den_produse varchar2 not null

pret_lista number not null

caracteristici varchar2

id_proiecte number

constraint proiecte_fk foreign key (id_proiecte) references PROIECTE(ID_PROIECTE)

);

-- creare tabel PACHETE

create table PACHETE(

id_pachete number constraint pachete_pk primary key

pret number not null

cantitate number not null

id_produse number

id_contracte number

constraint produse_fk foreign key (id_produse) references PRODUSE(ID_PRODUSE),

constraint contracte_fk foreign key (id_contracte) references CONTRACTE(ID_CONTRACTE)

);

--DDL: adaugarea unei chei unice in tabelul DIVIZII

alter table divizii

add constraint divizii_uk unique (den_divizii);

--definire cluster si index

Create cluster numar_proiecte (nrpro number

Create index idx_clus_nrpro on cluster numar_proiecte;

--DML - populare tabel PROIECTE

insert into proiecte (id_proiecte, den_proiecte, desc_proiecte, locatie) values 'PClovers' 'revista pentru ciberneticieni' 'CSIE'

insert into proiecte (id_proiecte, den_proiecte, desc_proiecte, locatie) values 'Ghidul bobocului' 'revista pentru boboci' 'ASE'

insert into proiecte (id_proiecte, den_proiecte, desc_proiecte, locatie) values 'Econosofia' 'conferinta' 'CSIE 2003'

insert into proiecte (id_proiecte, den_proiecte, desc_proiecte, locatie) values 'Umanitar' 'concert umanitar' 'B52'

insert into proiecte (id_proiecte, den_proiecte, desc_proiecte, locatie) values 'Olimpiada studentilor' 'competitie sportiva' 'Stadionul Tineretului'

insert into proiecte (id_proiecte, den_proiecte, desc_proiecte, locatie) values 'Forex' 'workshop' 'OCS'

insert into proiecte (id_proiecte, den_proiecte, desc_proiecte, locatie) values 'CS competition' 'cometitie PC Game lovers' 'CSIE 2013'

insert into proiecte (id_proiecte, den_proiecte, desc_proiecte, locatie) values 'CSRteam' 'seminar' 'VerdeCafe'

insert into proiecte (id_proiecte, den_proiecte, desc_proiecte, locatie) values 'Click' 'conferinta' 'Universitate'

insert into proiecte (id_proiecte, den_proiecte, desc_proiecte, locatie) values 'Oracle jobs' 'targ de job-uri' 'Oracle'

--DML - populare tabel DIVIZII

insert into divizii (id_divizii, den_divizii, desc_divizii) values 'Fundraising' null

insert into divizii (id_divizii, den_divizii, desc_divizii) values 'EventPlanning' 'organizare evenimente'

insert into divizii (id_divizii, den_divizii, desc_divizii) values 'Client Sevicies' null

--DDL: campul adresei de e-mail este prea scurt. este nevoie de 40 de caractere pentru a scrie o adresa.

alter table membrii modify (email varchar2

-- DML - populare tabel Membrii

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values 'Andreea' 'Popescu' 'andreeapopescu@gmail.com', to_date ( 'dd-mm-yyyy' 'manager'

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values 'Alexandru' 'Popescu' 'alexandrupopescu@gmail.com', to_date ( 'dd-mm-yyyy' 'manager'insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values 'Florin' 'Diaconu' 'florindiaconu@gmail.com', to_date ( 'dd-mm-yyyy' 'manager'

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values 'Mihai' 'Ionescu' 'mihaiionescu@gmail.com', to_date ( 'dd-mm-yyyy' 'membru'

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values 'Andra' 'Dinescu' 'andadinescu@gmail.com', to_date ( 'dd-mm-yyyy' 'membru'

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values 'Simona' 'Mihai' 'simonamihai@gmail.com', to_date ( 'dd-mm-yyyy' 'membru'

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values 'Camelia' 'Stanca' 'cameliastanca@gmail.com', to_date ( 'dd-mm-yyyy' 'membru'

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values 'Ana' 'Ilie' 'anailie@gmail.com', to_date ( 'dd-mm-yyyy' 'membru'

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values 'Vlad' 'Cosmin' 'vladcosmin@gmail.com', to_date ( 'dd-mm-yyyy' 'membru'

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values 'Eduard' 'Rapan' 'eduardrapan@gmail.com', to_date ( 'dd-mm-yyyy' 'membru'

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values 'Oana' 'Petre' 'oanapetre@gmail.com', to_date ( 'dd-mm-yyyy' 'membru'

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values 'Andreea' 'Nicolae' 'andreeanicolae@gmail.com', to_date ( 'dd-mm-yyyy' 'membru'

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values 'Ruxandra' 'Mosescu' 'ruxandramosescu@gmail.com', to_date ( 'dd-mm-yyyy' 'membru'

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values 'Gabriel' 'Floroiu' 'gabrielfloroiu@gmail.com', to_date ( 'dd-mm-yyyy' 'membru'

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values 'Dragos' 'Nitescu' 'dragosnitescu@gmail.com', to_date ( 'dd-mm-yyyy' 'membru'

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values 'Ioana' 'Avram' 'ioanaavram@gmail.com', to_date ( 'dd-mm-yyyy' 'membru'

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values 'Maria' 'Tache' 'mariatache@gmail.com', to_date ( 'dd-mm-yyyy' 'membru'

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values 'Razvan' 'Sirghi' 'razvansirghi@gmail.com', to_date ( 'dd-mm-yyyy' 'membru'

insert into membrii(id_membrii, prenume, nume, telefon, email, data_start, functie, id_divizii) values 'Mihai' 'Trandafir' 'mihaitrandafir@gmail.com', to_date ( 'dd-mm-yyyy' 'membru'

--DML populare tabel COMPANII

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values 'Enel' null null 'Y'

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values 'Phillips' null null 'N'

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values 'Alliantz' null null 'Y'

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values 'Dedeman' null null 'Y'

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values 'Carefour' null null 'N'

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values 'Kenvelo' null null 'N'

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values 'FruFru' null null 'N'

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values 'Automobile Bavaria' null null 'N'

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values 'Adecco' null null 'Y'

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values 'Avira' null null 'N'

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values 'Cosmote' null null 'Y'

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values 'Vodafone' null null 'Y'

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values 'BRD' null null 'Y'

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values 'Petrom' null null 'Y'

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values 'Orange' null null 'Y'

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values 'Asesoft' null null 'N'

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values 'TotalSoft' null null 'N'

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values 'Oracle' null null 'Y'

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values 'Snack Attack' null null 'N'

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values 'KFC' null null 'N'

insert into companii(id_companie, den_companii, adresa, telefon, email, dept_csr) values 'Coca Cola' null null 'Y'

--DMl: populare tabel Produse

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values 'Coperta2' 'reclama pe coperta 2'

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values 'Coperta3' 'reclama pe coperta 3'

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values 'Coperta4' 'reclama pe coperta 4'

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values 'Coperta2a' 'reclama pe coperta 2a'insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values 'Coperta3a' 'reclama pe coperta 3a'

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values 'Coperta4a' 'reclama pe coperta 4a'

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values 'SiglaFlyer1' 'aparitie sigla pe flyer 1'

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values 'SiglaFlyer2' 'aparitie sigla pe flyer 2'

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values 'SiglaFlyer3' 'aparitie sigla pe flyer 3'

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values 'SiglaFlyer4' 'aparitie sigla pe flyer 4'

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values 'SiglaFlyer5' 'aparitie sigla pe flyer 5'

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values 'SiglaAfis1' 'aparitie sigla pe afis '

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values 'SiglaAfis2' 'aparitie sigla pe afis '

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values 'SiglaAfis3' 'aparitie sigla pe afis '

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values 'SiglaAfis4' 'aparitie sigla pe afis '

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values 'SiglaAfis5' 'aparitie sigla pe afis '

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values 'SiglaAfis6' 'aparitie sigla pe afis '

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values 'SiglaAfis7' 'aparitie sigla pe afis '

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values 'SiglaAfis8' 'aparitie sigla pe afis '

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values 'Sampling' 'Voluntari ce impart produsele companiei la eveniment '

insert into PRODUSE (Id_Produse, DEN_PRODUSE, PRET_LISTA, CARACTERISTICI, ID_PROIECTE) values 'Sampling' 'reclama pe coperta 2'

--Dml : populare tabel Contracte

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

insert into contracte (id_contracte, data_contracte, id_companie, id_proiecte) values , to_date( 'dd-mm-yyyy'

--DML: populare tabel pachete

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)valuesinsert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values

insert into pachete (id_pachete, pret, cantitate, id_produse, id_contracte)values

--DML: populare Tabel PARTENERI

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values 'Ionescu' 'Gabriela' 'gionescu@enel.ro' 'gabrielaionescu'

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values 'Mitrana' 'Doru' 'mdoru@enel.ro' null

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values 'Lotrea' 'Paraschiv' 'plotrea@phillips.com' 'lotreap'

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values 'Mihalcea' 'Vlad' 'mvlad@alliantz.ro' null

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values 'Udrea' 'Silvia' 'silviau@dedeman.ro' null

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values 'Vedea' 'Nicoleta' 'nicoletav@dedema.ro' null

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values 'Oancea' 'Marin' 'marino@carefour.ro' null

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values 'Musat' 'Vasile' 'valisem@kenvelo.ro' null

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values 'Mihaita' 'Andreea' 'andreea@frufru.ro' null

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values 'Doldora' 'Marioara' 'marioara@bav.ro' null

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values 'Eftimie' 'Elena' 'elena@bav.ro' null

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values 'Stroe' 'Anca' 'ancas@adecco.ro' null

insert into parteneri (id_parteneri, nume, prenume, telefon, email, linkedin, id_membrii, id_companii) values 'Mircea' 'Laura' 'lauram@avira.ro' null

COMENZI DDL:

--Sa se adauge coloana pozitie in tabelul Parteneri. Functia cea mai intalnita este cea de MK Manager.

alter table parteneri add (pozitie varchar2 default 'MK Manager'

--Sa se stearga coloana cu linkurile catre pagina de linkedin a fiecarui partener.

alter table parteneri drop column linkedin

COMENZI DML:

--Sa se insereze in campul parteneri reprezentatii firmelor Orange si Oracle.

insert into parteneri(id_parteneri,nume,prenume,telefon,email,id_membrii,id_companii,pozitie) values 'Neagoe' 'Diana' 'dianan@orange.ro' 'HR Manager'

insert into parteneri(id_parteneri,nume,prenume,telefon,email,id_membrii,id_companii,pozitie) values 'Nicusor' 'Andrei' 'nandrei@oracle.ro' 'HR Manager'

--Sa se modifice functia pentru toti membrii diviziei event planning in ‘reprezentant’.

update membrii set functie= 'Reprezentat' where id_divizii= (select id_divizii from divizii where den_divizii Like 'Event%'

--Sa se stearga produsele in valoare de 100 Ron.

delete from produse where pret_lista=

SELECT

--Sa se indice prin ‘Da’ sau ‘Nu’ daca o companie are departament de CSR sau nu si sa se ordoneze in functie de acest criteriu.

select den_companii, (case when dept_csr='Y' then 'da'

else 'nu' end as confirmare

from companii

order by confirmare

--Afisati care sunt angajatii Enel cu care colaboreaza Departamentul.

select nume || || prenume AS Nume

from parteneri

where id_companii = (select id_companie from companii where den_companii='Enel'

--Pentru ce proiecte a avut Oracle parteneriat cu acest ONG?

select proiecte.den_proiecte

from proiecte, contracte

where proiecte.id_proiecte=contracte.id_proiecte

and contracte.id_companie=(select companii.id_companie from companii where companii.den_companii='Oracle'

--Determinati valoarea produselor achizitionate de catre Oracle pentru proiectele respective.

select proiecte.den_proiecte, pachete.pret*pachete.cantitate as valoare

from proiecte, pachete, contracte

where proiecte.id_proiecte=contracte.id_proiecte

and contracte.id_companie=(select companii.id_companie from companii where companii.den_companii='Oracle'

and pachete.id_contracte=contracte.id_contracte;

--Cati membrii noi au intrat in acest an in departament?

select count from membrii where to_char(data_start, 'yyyy'

--Afisati toate companiile si contactele acestora, daca exita. Daca nu exista parteneri, atunci se afiseaza doar companiile. PRimele vor aparea companiile unde exista deja parteneri.

select companii.*, parteneri.nume || ||Parteneri.prenume nume, parteneri.telefon, parteneri.email

from companii, parteneri

where companii.id_companie = parteneri.id_companii(+)

order by parteneri.nume nulls last

--Care sunt cei mai vechi membrii si ce functii au ei?

select prenume, nume, functie, data_start from membrii

where data_start=(select min(data_start) from membrii)

--Care este proiectul ce a avut cea mai mare valoare a contractului si cu cine a fost realizat acest contract?

select proiecte.den_proiecte, contracte.id_contracte, companii.den_companii

from proiecte, contracte, companii

where contracte.id_proiecte = proiecte.id_proiecte

and contracte.id_contracte IN select id_contracte from pachete where pret*cantitate = (select max (pret*cantitate) from pachete))

and contracte.id_companie = companii.id_companie

--Afisati doar membrii care au personae de contact/parteneri.

select Distinct membrii.prenume|| || membrii.nume as 'Sales Representative', membrii.functie Pozitie, divizii.den_divizii Divizie

from membrii, divizii, parteneri

where membrii.id_divizii=divizii.id_divizii

and parteneri.id_membrii=membrii.id_membrii

--Afisati toate produsele sub 400Ron ce ofera companiilor vizibilitate prin aparitia siglei la un eveniment.

select from produse where pret_lista <=

intersect

select from produse where lower(den_produse) like '%fl%'

--Afisati toti managerii diviziilor cu exceptia diviziilor 11 si 12.

select from membrii where lower(functie) like '%manager%'

minus

select from membrii where id_divizii IN

GESTIUNEA ALTOR OBIECTE ALE BAZEI DE DATE:

Create un nou table (view), in care se modifica preturile produselor vechi.

create view produsenoi as

select den_produse denumire,pret_lista pret ,

case when pret_lista <= then

when pret_lista <= then

when pret_lista <= then

else null end as pretnou

from produse

order by pret_lista nulls last
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu