Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » referate » informatica » word
Corectura gramaticala

Corectura gramaticalaCorectura gramaticala

Aveti posibilitatea de a corecta automat ortografia si gramatica in timp ce scrieti, sau totul o singura data. De asemenea, aveti posibilitatea de a utiliza lexiconul pentru a cauta sinonime.

Atunci cand verificatorul ortografic intalneste un cuvant pe care nu-l recunoaste, el determina care dintre cuvintele din dictionarul sau sunt ortografiate similar si afiseaza o lista a acelor cuvinte, evidentiind cuvantul cu cea mai mare probabilitate de potrivire. Componenta listei este determinata numai de ortografie, astfel ca aparitia unor termeni care par nepotriviti in context este cu totul intamplatoare.

Lexiconul furnizeaza o lista de sinonime pentru textul pe care il cautati, si il evidentiaza pe acela care este cel mai apropiat de cel pe care l-ati tastat. La fel ca si in cazul verificatorului ortografic, aparitia unor termeni care par nepotriviti este intamplatoare.

Verificatorul gramatical este un verificator pentru gramatica unei „limbi naturale” care semnaleaza probleme posibile realizand o analiza cuprinzatoare a textului. S-ar putea ca verificatorul gramatical sa nu ia in considerare toate tipurile de probleme; el este proiectat sa se focalizeze asupra acelor probleme care sunt cele mai tipice sau frecvente.Particularizarea modului in care Word verifica ortografia si gramatica

Pentru o fina adaptare a modului in care Microsoft Word verifica documentul, aveti urmatoarele variante:

 • Setati preferinte, cum ar fi ignorarea textului in timpul verificarii ortografice si gramaticale sau alegerea unei ortografii preferate pentru un cuvant.
 • Selectati regulile gramaticale si de stil utilizate in timpul unei verificari gramaticale.
 • Afisati sau ascundeti sublinierile ondulate utilizate sa marcheze eventualele probleme de ortografie sau de gramatica.
 • Utilizati dictionare particularizate pentru ca verificatorul ortografic sa nu puna la Indoiala anumite cuvinte, ca de pilda termeni tehnici, acronime, sau alti termeni de specialitate care s-ar putea sa nu fie inclusi In dictionarul principal. Word partajeaza dictionarele particularizate cu alte programe Microsoft Office.

Activarea sau dezactivarea verificarii ortografice si gramaticale automate

 1. Din meniul Tools,alegeti Optiuni, apoi selectati submeniul Spelling & Grammer si va aparea caseta de dialog Options.

options

 1. Alegeti una sau ambele variante de mai jos:
  • Pentru a activa sau dezactiva verificarea ortografica automata, selectati sau deselectati caseta de validare Check spelling as you type.
  • Pentru a activa sau dezactiva verificarea gramaticala automata, selectati sau deselectati caseta de validareCheck grammer as you type.

Setarea preferintelor de ortografie si gramatica

Setarea preferintelor generale pentru felul In care Word sa verifice ortografia si gramatica se relizeaza urmand pasii:

 1. Din meniul Tools, aleget Optiuni, apoi selectati submeniul Spelling & Grammer .
 2. Sub Corectare ortografica sau Gramatica, selectati optiunile dorite.
 3. In sectiunea Spelling sunt urmatoarele optiuni posibile:
  • Check spelling as you type - verifica ortografia in timpul tastarii;
  • Hide spelling errors in this document - o bifati atunci cand nu doriti sa se afiseze greselile de ortografie intr-un document;
  • Allways suggest corrections - sugereaza intotdeauna corecturi;
  • Suggest from main dictionary only - o bifati atunci cand doriti ca sugestiile sa fie realizate doar din dictionarul principal;
  • Ignore words in Uppercase - la verificarea ortografiei sa se ignore cuvintele scrise cu majuscule;
  • Ignore words with numbers - la verificarea ortografiei sa se ignore cuvintele care contin numere;
  • Ignore nternet and file addresses - la verificare sa se ignore adresele web si de fisiere.
 1. In sectiunea Grammer sunt urmatoarele optiuni posibile:
  • Check grammer as you type - verifica gramatica in timpul tastarii;
  • Hide grammatical errors in this document - o bifati atunci cand nu doriti sa se afiseze greselile gramaticale intr-un document;

Stabilirea regulilor pentru gramatica si stil

 1. Din meniul Tools, alegeti Options, apoi selectati submeniul Spelling & Grammer.
 2. Apasat butonul Settings.
 3. In fereastra aparuta in caseta Writting style , selectati daca doriti sa verificati gramatica si stilul, sau numai gramatica.

grammar settings

Daca setati optiuni pentru un text scris intr-o alta limba decat versiunea de limba a Microsoft Word, optiunile pot fi putin diferite.

 1. In caseta Options, submeniul Spelling & Grammer, faceti una sau ambele din variantele urmatoare:
  • La sectiunea Require, selectati optiunile pe care le doriti pentru seriile de virgule, punctuatia in interiorul ghilimelelor si numarul de spatii Intre propozitii.
  • La sectiunea Grammer si Style, selectati sau goliti casetele de selectare de langa regulile pe care doriti ca verificatorul de gramatica sa le verifice sau sa le ignore.

Optiuni privind gramatica si stilurile de scriere
In continuare se prezinta optiunile privind gramatica si stilurile de scriere pe care le stabiliti in caseta de dialog Grammer Settings.Optiunile gramaticale si ce descopera ele

Scriere cu majuscule - Capitalization
Probleme la scrierea cu majuscule, cum ar fi substantivele proprii („Mr. jones” ar trebui sa fie „Mr. Jones”) sau titlurile care preced numele proprii („aunt Helen” ar trebui sa fie „Aunt Helen”). Detecteaza de asemenea, utilizarea in exces a scrierii cu majuscule.

Fragmente si continuari - Fragments and Run-ons
Fragmente de propozitii si propozitii lungi.

Cuvinte utilizate gresit - Misused words
Utilizarea incorecta a adjectivelor si adverbelor, a comparativelor si superlativelor, a lui „like” drept conjunctie, a lui „nor” In loc de „or”, „what” In loc de „which”, „who” In loc de „whom”, a unitatilor de masura, a conjunctiilor, prepozitiilor si pronumelor.

Negatie - Negation
Utilizarea negatiei multiple.

Expresii substantivale - Noun phrases
Expresii substantivale incorecte; utilizare gresita pentru articolul a/an (un, o); probleme de acord In expresii substantivale („five machine” In loc de „five machines”).

Posesive si pluraluri - Possessives and plurals

Utilizarea posesivului In locul pluralului si invers. De asemenea, detecteaza apostroful omis la posesive.

Punctuatie - Punctuation
Punctuatia incorecta, incluzand virgule, doua puncte, punctuatia la sfarsitul propozitiei, punctuatia In citate, spatiile multiple Intre cuvinte sau punct si virgula utilizate In loc de virgula sau doua puncte.

Intrebari - Questions
Intrebari nestandard cum ar fi, „He asked if there was any coffee left?”, „Which makes an offer a good solution?” si „She asked did you go after all?”.

Clauze reciproce - Relative clauses
Utilizarea incorecta a pronumelor si punctuatiei reciproce, incluzand „who” utilizat In loc de „which” cand se face referire la lucruri, „which” utilizat In loc de „who” cand se face referire la persoane, utilizarea neadecvata a lui „that” cu „whatever” si „whichever”, sau „that’s” utilizat In loc de „whose”.

Acordul subiect-predicat - Subject-verb agreement
Dezacordul dintre subiect si verbul sau, acordul subiect-complement si acordul subiect-verb cu pronumele si numarul (de exemplu, „All of the students has left” In loc de „All of the students have left”).

Expresii verbale - Verb phrases
Expresii verbale incorecte; timpuri verbale incorecte; verbe tranzitive utilizate ca verbe intranzitive.

Optiunile stilistice si ce descopera ele:

Clisee, exprimari neingrijite si jargon - Clichés, Colloquialisms, and Jargon

 • Cuvinte sau expresii identificate in dictionar drept clisee.
 • Fraze care contin cuvinte si expresii neIngrijite, incluzand „real”, „awfully” si „plenty” utilizate ca adverbe; doua posesive consecutive; „get” utilizat ca verb pasiv; „kind of” utilizat In loc de „somewhat”; „scared of” utilizat In loc de „afraid of”; si „how come” utilizat In loc de „why”.
 • Utilizarea jargonului tehnic, comercial sau industrial.

Forme scurte - Contractions
Utilizarea formelor scurte care ar trebui schimbate sau care sunt considerate prea neprotocolare pentru un anumit stil de scriere — de exemplu, „We won't leave 'til tomorrow” In loc de „We will not leave until tomorrow”.

Fragmente — sugestii stilistice - Fragment — stylistic suggestions
Fragmente care doriti sa le evitati In scrierea oficiala, cum ar fi „A beautiful day!” sau „Why?”.

Cuvinte specifice genului - Gender-specific words
Limbaj specific genului, cum ar fi „councilman” si „councilwomen”.

Cuvinte despartite in silabe si cuvinte compuse - Hyphenated and compound words
Cuvinte despartite in silabe care nu ar trebui despartite si invers. De asemenea, detecteaza cuvinte compuse scrise legat si care ar trebui despartite si invers.

Cuvinte utilizate gresit — sugestii stilistice - Misused words — stylistic suggestions
Cuvinte nestandard cum ar fi „ain't”, ca si utilizari diferite precum „angry at” In loc de „angry with”.


Numere - Numbers
Numerale care ar trebui scrise cu litere (utilizarea lui noua In loc de 9) si invers (utilizarea lui 12 In loc de doisprezece). De asemenea, detecteaza utilizarea incorecta a lui „%” In loc de „percentage”.

Propozitii la pasiv - Passive sentences
Propozitii scrise la diateza pasiva.
Cand este posibil, sugestiile se rescriu la diateza activa.

Posesive si pluraluri — sugestii stilistice - Possessives and plurals — stylistic suggestions
Utilizari discutabile ale posesivului dar nu neaparat incorecte, cum ar fi „Her memory is like an elephant's” sau „I stopped by John's”.

Punctuatie — sugestii stilistice - Punctuation — stylistic suggestions
Virgule care nu sunt necesare In expresii ce contin data, semne de punctuatie succesive neadecvate si virgule lipsa Inaintea citatelor — de exemplu, „She said 'He is due at noon' ”.

Clauze reciproce — sugestii stilistice - Relative clauses — stylistic suggestions
Utilizare discutabila a cuvintelot „that” sau „which”.

Fraze lungi (mai mult de 60 de cuvinte) - Sentence length (more than sixty words)
Fraze care includ mai mult de 60 de cuvinte.

Structura frazei - Sentence structure
Fragmente de propozitii, propozitii lungi, utilizare in exces a conjunctiilor (cum ar fi „and” sau „or”), structurare necorespunzatoare a frazei (cum ar fi trecerea de la diateza activa la cea pasiva in cadrul frazei), structurare incorecta a propozitiilor interogative si substituenti gresit plasati.

Propozitii care incep cu „And”, „But” si „Hopefully” - Sentences beginning with 'And,' 'But,' and 'Hopefully'
Utilizarea conjunctiilor si adverbelor la inceputul propozitiei, sau utilizarea lui „plus” ca o conjunctie intre doua clauze independente.

Substantive succesive (mai mult de trei) - Successive nouns (more than three)
Insiruiri de cateva substantive al caror Inteles poate fi neclar, ca in „The income tax office business practices remained the same”.

Expresii prepozitionale succesive (mai mult de trei) - Successive prepositional phrases (more than three)
Siruri de expresii prepozitionale, ca In „The book on the shelf in the corner at the library on the edge of town was checked out”.

Exprimare neclara - Unclear phrasing
Exprimare ambigua, cum ar fi „more” urmat de un adjectiv si un substantiv la plural sau exprimand o masa („We need more thorough employees” In loc de „We need more employees who are thorough”); sau propozitii In care exista mai multe posibile trimiteri la un pronume („All of the departments did not file a report” In loc de „Not all of the departments filed a report”).

Exprimare la persoana intaia - Use of first person
Pronumele „I” si „me”, care nu ar trebui utilizate In scrierile stiintifice si tehnice.

Expresii verbale — sugestii stilistice - Verb phrases — stylistic suggestions
Utilizarea verbelor la indicativ acolo unde este de preferat subjonctivul, a expresiilor verbale scindate si a expresiilor verbale la pasiv — de exemplu, „The pepper is able to be chopped without burning fingers”.

Prolixitate - Wordiness
Propozitii subordonate prea lungi sau substituenti cu inteles nedeslusit (cum ar fi „fairly” sau „pretty”), adverbe in plus, prea multe negari, utilizarea neadecvata a lui „or not” In expresia „whether or not” sau utilizarea lui „possible … may” in loc de „possible … will”.

Cuvinte in infinitivele scindate (mai mult de unul) - Words in split infinitives (more than one)
Doua sau mai multe cuvinte intre „to” si un verb la infinitiv, ca in „to very boldly enter the market”.

Afisarea sau ascunderea sublinierilor ondulate
Aveti posibilitatea de a afisa sau de a ascunde sublinierile ondulate care apar cand verificati automat a ortografia si gramatica, sau cand verificati automat consecventa formatarii.
Corectarea ortografica si gramaticala

 1. In meniul Tools, selectati Options, apoi alegeti submeniul Speeling and Grammer.
 2. Asigurati-va ca ati selectat casetele de validare Check speelling as you type si Check grammer as you type.
 3. Selectati sau goliti caseta de validare Hide spelling errors in this document sau Hide grammatical errors in this document.

Consecventa formatarii

 1. In meniul Instrumente, faceti clic pe Optiuni, apoi selectati fila Editare.
 2. Selectati sau goliti caseta de selectare Marcarea inconsecventelor la formatare.
loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE CLASA: a X a EDUCATIE MUZICALA - OPERA IN GERMANIA SI RUSIA
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani Limba si comunicare - Strugurele, de Maria Gaitan
 Proiect instalatii electrice - Sa se proiecteze instalatia electrica si de forta a unei microintreprinderi la alegerea studentului
 PROIECT - Ingineria reglarii automate - sistemul de reglare automata a unei actionari cu motor electric

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta ecologie si protectia mediului - aspecte ecologice privind fauna de orthoptere si mantide din parcul national muntii macinului
 LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT INFORMATICA - GESTIONAREA STOCULUI UNEI FARMACII
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 Evidenta a clientilor dar si a serviciilor in Visual Fox pro 9 - Lucrare de atestat
 Lucrare atestat Tehnician in turism - CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu