Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » referate » literatura romana » gramatica
Ghid se adreseaza tuturor candidatilor la examenul de competenta lingvistica - spaniola

Ghid se adreseaza tuturor candidatilor la examenul de competenta lingvistica - spaniola
INTRODUCERE

Acest ghid se adreseaza tuturor candidatilor la examenul de competenta lingvistica si isi propune:

 • sa completeze informatiile pe care candidatii le pot obtine consultand pagina web a Centrului LINGUA • sa vina in sprijinul celor care doresc sa se pregateasca pentru a sustine acest examen.

Ca urmare, vom reda extrase din regulamentul de desfasurare a examenului: 

Pe durata desfasurarii examenului de competenta lingvistica, candidatii au urmatoarele obligatii :

 1. candidatii trebuie sa consulte programarea calendaristica a examenelor de competenta lingvistica;
 2. inscrierea la examen este obligatorie; aceasta se poate face pe site-ul Internet al Centrului la adresa: lingua.ubbcluj.ro la rubrica de „Atestate”;
 3. in ziua examenului candidatii trebuie sa se prezinte, fara exceptie, intre orele 7,30 - 8,30 la sediul Centrului LINGUA – etaj 1, sala 110;
 4. candidatii trebuie sa aiba asupra lor documentele de identitate (carte de identitate sau pasaport), carnetul de student vizat pe anul universitar in curs si chitanta doveditoare a achitarii taxei de examen si o copie a acesteia. Candidatii care nu mai sunt studenti (sau sunt studenti la alte universitati decat UBB) vor avea asupra lor numai actele de identitate (carte de identitate sau pasaport) si chitanta doveditoare a achitarii taxei de examen si o copie a acesteia;
 5. dupa ora 8,30,   candidatii sunt introdusi in salile de examen si li se prezinta instructiunile pentru desfasurarea examenului, dupa cum urmeaza:

se interzice:

  1. folosirea telefoanelor mobile sau a altor aparate care deranjeaza desfasurarea examenului;
  2. folosirea altor foi suplimentare pentru rezolvarea subiectelor de la proba scrisa in afara celor primite de la profesorii supraveghetori ;
  3. parasirea salii de examen in timpul examenului; parasirea salii de catre candidati echivaleaza cu anularea examenului;
  4. colaborarea sau discutiile dintre candidati, precum si copiatul; acestea atrag dupa sine anularea examenului.
 1. candidatii au obligatia de a nu parasi sala de examen pe toata durata acestuia (2 ore, incepand cu ora 9,00);
 2. pe toata durata examenului candidatii trebuie sa pastreze documentele de identitate (carte de identitate sau pasaport) la vedere, pe masa, pentru o eventuala verificare a lor de catre profesorii supraveghetori;
 3. la terminarea examenului scris, candidatii trebuie sa predea lucrarile impreuna cu subiectele;
 4. abaterile sau neregulile petrecute in timpul examenului scris sunt raportate directorului adjunct responsabil de testare, care va lua masurile necesare;
 5. la ora 11,30 candidatii au obligatia sa se prezinte la examenul oral care se desfasoara in salile afisate la secretariatul Centrului LINGUA, etaj 1, sala 110;
 6. candidatii care nu se regasesc pe listele afisate pe usile salilor de examen, din diferite motive, vor fi adaugati ulterior, dupa clarificarea situatiei lor. Pentru aceasta, ei trebuie sa ia legatura numai cu directorul adjunct responsabil de testare, la secretariatul Centrului, camera 110, corp B4.
 7. durata examenului oral pentru fiecare candidat in parte este de 5 minute;
 8. in timpul examinarii orale, orice forma de colaborare sau frauda atrage dupa sine anularea intregului examen;
 9. candidatilor care, indiferent de motive, nu se prezinta la examenul oral sau obtin 0 puncte la proba 4 de la examenul scris, li se anuleaza in totalitate examenul de competenta lingvistica;
 10. rezultatele examenului de competenta lingvistica se afiseaza dupa 3 zile de la data examenului.

Candidatii pot cere in mod FORMAL reevaluarea lucrarii la proba scrisa, prin depunerea unei CERERI SCRISE, la secretariatul Centrului LINGUA, in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor examenului. In urma cererii depuse, acestia vor primi un raspuns in scris in termen de 48 de ore.

Pentru a veni in sprijinul celor care doresc sa se pregateasca pentru a sustine acest examen, va prezentam:

 • cerintele (principalele notiuni de gramatica si de vocabular care sunt testate prin examenul de competenta lingvistica);
 • structura detaliata a examenului (scris si oral), oferindu-va recomandari care sa va ajute in rezolvarea sarcinilor de lucru;
 • exemple de teste, pe probe de examen, cu exceptia probei de ascultare (in acest ghid nu putem oferi materialul audio necesar).

CRITERII DE EVALUARE

Criteriile de evaluare a competentei lingvistice aplicate de catre Centrul LINGUA sunt criteriile pe baza carora au fost stabilite nivelurile de cunoastere a limbilor straine in Portofoliul lingvistic European, document care isi propune sa permita uniformizarea evaluarii cunostintelor de limbi straine si recunoasterea competentelor lingvistice in spatiul european.

Aceste niveluri sunt:

A1 = incepator

A2 = incepator plus

B1 = intermediar

B2 = intermediar plus

C1 = avansat

C2 = avansat plus

Redam in continuare descrierea acestor niveluri pentru ca dvs. sa va puteti autoevalua nivelul de cunoastere a limbii moderne.

Intelegere Ascultare

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Pot sa inteleg expresii cunoscute si propozitii foarte simple referitoare la mine, la familie si la imprejurari concrete, cand se vorbeste rar si cu claritate

Pot sa inteleg expresii si cuvinte uzuale frecvent intalnite pe teme ce au relevanta imediata pentru mine personal (ex. informatii simple despre mine si familia mea, cumparaturi, zona unde locuiesc, activitatea profesionala) Pot sa inteleg punctele esentiale din anunturi si mesaje scurte, simple si clare.

Pot sa inteleg puncte esentiale in vorbirea standard clara pe teme familiare, referitoare la activitatea profesionala, scolara, petrecerea timpului liber etc. Pot sa inteleg ideea principala din multe programe radio si TV pe teme de actualitate sau de interes personal sau profesional, daca sunt prezentate intr-o maniera relativ clara si lenta.

Pot sa inteleg conferinte, discursuri destul de lungi si sa urmaresc chiar si o argumentare complexa, daca subiectul imi este relativ cunoscut. Pot sa inteleg majoritatea emisiunilor TV de stiri si a programelor de actualitati. Pot sa inteleg majoritatea filmelor in limbaj standard.

Pot sa inteleg un discurs lung, chiar daca nu este clar structurat, iar conexiunile sunt numai implicite si nu semnalate in mod explicit. Pot sa inteleg programe de televiziune si filme fara prea mult efort.

Nu am nicio dificultate in a intelege limba vorbita, indiferent daca este vorba de o comunicare directa sau in transmisiuni radio sau TV, chiar daca ritmul este cel rapid al vorbitorilor nativi, cu conditia de a avea timp sa ma familiarizez cu un anumit accent.

Intelegere Citire

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Pot sa inteleg nume cunoscute, cuvinte si propozitii foarte simple, de exemplu din anunturi, afise sau cataloage.

Pot sa citesc texte foarte scurte si simple. Pot sa gasesc anumite informatii previzibile in diverse materiale cotidiene (de ex. reclame, prospecte, meniuri, orare) si pot sa inteleg scrisori personale scurte si simple.

Pot sa inteleg texte redactate, in principal, intr-un limbaj uzual sau referitor la activitatea mea profesionala. Pot sa inteleg descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor si a urarilor din scrisori personale.

Pot sa citesc articole si rapoarte pe teme contemporane, in care autorii adopta anumite atitudini si puncte de vedere. Pot sa inteleg proza literara contemporana.

Pot sa inteleg texte faptice si literare lungi si complexe, sesizand diferente stilistice. Pot sa inteleg articole specializate si instructiuni tehnice lungi, chiar daca nu se refera la domeniul meu.

Pot sa citesc cu usurinta orice tip de text, chiar daca este abstract sau complex din punct de vedere lingvistic sau al structurii, de exemplu manuale, articole specializate si opere literare.

Vorbire Participare la conversatie

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Pot sa comunic intr-o conversatie simpla, cu conditia ca interlocutorul sa fie dispus sa repete sau sa reformuleze frazele sale intr-un ritm mai lent si sa ma ajute sa formulez ceea ce incerc sa spun. Pot sa formulez intrebari simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediata si sa raspund la asemenea intrebari.

Pot sa comunic in situatii simple si uzuale care presupun un schimb de informatii simplu si direct pe teme si despre activitati familiare. Pot sa particip la discutii foarte scurte, chiar daca, in general, nu inteleg suficient pentru a intretine o conversatie.

Pot sa fac fata in majoritatea situatiilor care pot sa apara in timpul unei calatorii printr-o regiune unde este vorbita limba. Pot sa particip fara o pregatire prealabila la o conversatie pe teme familiare, de interes personal sau referitoare la viata cotidiana (de ex. familie, petrecerea timpului liber, calatoriile, activitatea profesionala si actualitati).

Pot sa comunic cu un grad de spontaneitate si de fluenta care fac posibila participarea la o conversatie cu interlocutori nativi. Pot sa particip activ la o conver-satie in situ-atii familiare, expriman-

du-mi si sus-tinandu-mi opiniile.

Pot sa ma exprim fluent si spontan fara a fi nevoie sa-mi caut cuvintele in mod prea vizibil. Pot sa utilizez limba in mod flexibil si eficient in relatii sociale si in scopuri profesionale. Pot sa-mi formulez ideile si punctele de vedere cu precizie si sa-mi conectez interventiile bine de cele ale inter-locutorilor mei.

Pot sa particip fara efort la orice conversatie sau discutie si sunt familiarizat(a) cu expresiile idiomatice si colocviale. Pot sa ma exprim fluent si sa exprim cu precizie nuante fine de sens. In caz de dificultate, pot sa-mi reiau ideea si sa restructurez formularea cu abilitate, in asa fel incat dificultatea sa nu fie sesizata.

Vorbire Producerea unui discurs oral

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Pot sa utilizez expresii si fraze simple pentru a descrie unde locuiesc si oamenii pe care ii cunosc.

Pot sa utilizez o serie de expresii si fraze pentru o descriere simpla a familiei mele si a altor persoane, a conditiilor de viata, a studiilor si activitatii profesionale prezente sau recente.

Pot sa leg expresii si sa ma exprim coerent intr-o maniera sim-pla pentru a descrie experi-ente si eveni-mente, visele mele, speran-tele si obiecti-vele mele. Pot sa imi argu-mentez si ex-plic pe scurt opiniile si pla-nurile. Pot sa povestesc o intamplare sau sa relatez intri-ga unei carti sau a unui film si sa-mi exprim reactiile.

Pot sa prezint descrieri clare si detaliate intr-o gama vasta de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot sa dezvolt un punct de vedere pe o tema de actualitate, aratand avantajele si dez-avantajele diferitelor optiuni.

Pot sa prezint descrieri clare si detaliate pe teme complexe, integrand sub-temele, dezvoltand anumite puncte si terminan-

du-mi interventia cu o concluzie adecvata.

Pot sa prezint o descriere sau o argumen-tatie cu claritate si fluenta, intr-un stil adaptat contextului, cu o structura logica eficienta care sa ajute auditoriul sa sesizeze si sa retina punctele semnificative.

Scriere Exprimare in scris

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Pot sa scriu o carte postala scurta si simpla, de exemplu cu salutari din vacanta. Pot sa completez formulare cu detalii personale, de exemplu numele, nationalitatea si adresa mea pe un formular de hotel.

Pot sa scriu mesaje scurte si simple. Pot sa scriu o scrisoare personala foarte simpla, de ex. de multumire.

Pot sa scriu un text simplu si coerent pe teme familiare sau de interes personal. Pot sa scriu scrisori personale descriind experiente si impresii.

Pot sa scriu texte clare si detaliate intr-o gama vasta de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot sa scriu un eseu sau un raport transmitand informatii sau argumentand in favoarea sau impotriva unui punct de vedere. Pot sa scriu scrisori subliniind semnificatia pe care o atribui personal evenimente-lor si expe-rientelor.

Pot sa ma exprim prin texte clare, bine structurate, dezvoltand punctele de vedere. Pot sa tratez subiecte complexe intr-o scrisoare, eseu sau un raport, subliniind aspecte pe care le consider importante. Pot sa selectez un stil adecvat destinata-rului.

Pot sa scriu texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului. Pot sa redactez scrisori, rapoarte sau articole complexe, cu o structura logica clara, care sa-l ajute pe cititor sa sesizeze si sa retina aspectele semnificati-ve. Pot sa redactez rezumate sau recenzii ale unor lucrari de specialitate sau opere literare.

I. CERINTE

A. NOTIUNI DE GRAMATICA

Enumeram principalele probleme de gramatica pe care trebuie sa le stapaniti pentru a putea aborda cu succes examenul de competenta lingvistica, indiferent de tipul de testare pentru care va inscrieti, oferindu-va si cateva sugestii bibliografice.

Bibliografia pe care v-o sugeram este destul de bogata, dar ea nu este nici obligatorie si nici exhaustiva. Am sugerat mai multe titluri tocmai pentru ca dvs. sa puteti alege ce considerati ca se potriveste cel mai bine nivelului pe care il aveti in momentul in care incepeti pregatirea pentru examen si sa puteti trece apoi la nivelurile urmatoare. De asemenea, va reamintim ca Internetul ofera numeroase resurse in ceea ce priveste invatarea limbilor moderne.

Mentionam ca pentru a aborda acest examen este necesar un nivel cel putin intermediar. Studiul unei limbi moderne presupune munca perseverenta, de aceea va sugeram sa fiti realisti in aprecierea cunostintelor dvs. si sa va pregatiti din timp pentru sustinerea acestui examen pentru a evita experiente frustrante. Vǎ recomandǎm sǎ vizitati site-ul de la adresa www.llas.ac.uk/700 reasons pentru a vǎ convinge de necesitatea cunoasterii unei limbi moderne de circulatie internationalǎ.

Gramática

EL VERBO :

Los modos personales :

Indicativo : presente, pretérito perfecto, imperfecto, pretérito indefinido, pretérito pluscuamperfecto, futuro, futuro perfecto, condicional, condicional perfecto

Subjuntivo : presente, perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto

Imperativo : formas personales y no personales

Los modos no personales :

infinitivo (como nombre, sujeto del infinitivo, sintagmas infinitivas equivalentes a subordinas circunstanciales)

gerundio (el sujeto del gerundio)

participio pasado (construcciones absolutas)

SER/ ESTAR (incluso la voz pasiva)

La voz : activa, pasiva (incluso la pasiva refleja e impersonal) y refleja

Perífrasis más corrientes (con infinitivo, gerundio y participio pasado)

Verbos con preposición

EL NOMBRE : género y número (formación del femenino y del plural, cambios de significado según el cambio de género/ número, nombres invariables y colectivos)

EL ARTICULO: definido, indefinido, neutro (LO)

EL ADJETIVO CALIFICATIVO : género, número y concordancia (formación del femenino y del plural, adjetivos invariables), grados de comparación

LOS PRONOMBRES :

personales (incluso los de cortesía)

reflexivos

demostrativos, posesivos, indefinidos, relativos e interrogativos (incluso los adjetivos correspondientes)

LOS NUMERALES

LOS ADVERBIOS : adjetivos como adverbios, adverbios en –mente a partir de los adjetivos

LAS PREPOSICIONES más corrrientes (e.g. a, con, de, en, por/ para)

LA ORACION SIMPLE : declarativas (afirmativas, negativas), exclamativas, interrogativas, dubitativas, desiderativas, exhortativas

LA ORACION COMPUESTA 

la coordinación (tipos, modos de enlace)

la subordinación (modos de enlace, indicativo/ subjuntivo) : sustantiva (la oración sujeto, la atributiva, la completiva directa e indirecta), adjetiva (aposiciones y oraciones de relativo), adverbial (de modo, lugar, tiempo, final, causal, consecutiva, condicional, las comparativas)

EL ESTILO DIRECTO E INDIRECTO

BIBLIOGRAFÍA PARA LOS CURSOS DE ESPAÑOL (GENERAL Y DE LOS NEGOCIOS)

Aguirre Beltrán, B. (1999). El español por profesiones - Servicios turísticos. Madrid: S.G.E.L.

Aguirre Beltrán, B. (1999). El español por profesiones – Servicios financieros: banca y bolsa. Madrid: S.G.E.L.

Aguirre Beltrán, B. y Hernando de Larramendi, M. (1999). El español por profesiones: Lenguaje jurídico. Madrid: S.G.E.L.

Aguirre Beltrán, B. y Rother, Klaus. (1999). El español por profesiones – Comercio exterior. Madrid: S.G.E.L.

Aguirre, B. y Gómez de Enterría, J. (1999). El español por profesiones – Secretariado. Madrid: S.G.E.L.

Aguirre, B. y Hernández, C. (1997). Curso de español comercial. Madrid: S.G.E.L.

Arribas, J. y Castro, R. M. de. (1999). Diploma Básico: Preparación para el Diploma Básico de Español Lengua Extranjera. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia S.A.

Fernández, J., Fente, R y Siles, J. (1999). Curso intensivo de español: Gramática y Ejercicios prácticos, Madrid: S.G.E.L.

Gálvez, D., Gálvez, N., Infante, T., López, I. y Montiel, A. (1999). Diploma Superior– Preparación para el Diploma Superior de Español Lengua Extranjera. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia S.A.

García González, J. (1998). Perífrasis verbale. Madrid: S.G.E.L.

Gómez de Enterría, J. (1998). Correspondencia comercial en español. Madrid: S.G.E.L.

Gómez de Enterría, J. y Gómez de Enterría, S. (1999). El español por profesiones - Servicios de salud. Madrid: S.G.E.L.

Marín, J. y Varela, S. (1994). ELE - Expresión escrita - Línea a línea. Madrid: Ediciones S.M.

Martín, A.M., Siles, J. y Martín, I. (1998). El español de los negocios. Madrid: S.G.E.L.

Matte Bon, F. (2000). Gramática comunicativa del español. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia S.A.

Molina Redondo, J.A. de y Ortega Olivares, J. (1998). Usos de ser y estar. Madrid: S.G.E.L.

Moliner, María. (1999). Diccionario del uso del español. Madrid: Gredos

Moreno, C. y Tuts, M. (1999). Curso de perfeccionamiento. Madrid: S.G.E.L.

Moreno, C. y Tuts, M. (1999). El español en el hotel. Madrid: S.G.E.L.

Moreno, C., Moreno, V. y Zurita, P. (1995). Avance. Madrid : S.G.E.L.

Náñez Fernández, E. (1997). Uso de las preposiciones. Madrid: S.G.E.L.

Palencia, R. (1995). ELE - Comprensión y expresión escrita - A la escucha. Madrid: Ediciones S.M.

Palencia, R. (1995). ELE - Comprensión y expresión escrita - Al tel fono. Madrid: Ediciones S.M.

Quesada, S. (1999). Curso de civilización española. Madrid: S.G.E.L.

Sánchez Lobato, J. y Aguirre, B. (1998). Léxico fundamental del español. Madrid: S.G.E.L.

Univ. de Alcalá. (1997). Certificado Básico de Español de los Negocios: Cuaderno de ejercicios resueltos (I). Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid & Universidad de Alcalá

Univ. de Alcalá. (1997). Certificado Superior de Español de los Negocios: Cuaderno de ejercicios resueltos (II). Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid & Universidad de Alcalá

Univ. de Alcalá. (1997). Diploma de Español de los Negocios – Cuaderno de ejercicios resueltos (III). Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid & Universidad de Alcalá

Varela, S. (ed.) (1994). ELE - Tácticas de conversación - Al habla. Madrid: Ediciones S.M.

B. NOTIUNI DE VOCABULAR

Cunostintele de gramatica sunt foarte importante, cu precadere in comunicarea scrisa, care nu admite erori. Dar fara un vocabular suficient de bogat in domeniul in care doriti sa utilizati limba moderna, aceste cunostinte sunt inutile. Vocabularul dvs. va fi evaluat atat in examenul scris, cat si in cel oral. Cu cat vocabularul dvs. este mai bogat, cu atat mai mari sunt sansele dvs. de reusita. 

Pentru testul de LIMBA MODERNA DE AFACERI, vocabularul se refera, in principal, la urmatoarele teme principale:

Comunicarea in afaceri

Structura si organizarea firmelor

Etica in afaceri

Management si diversitate culturala

Recrutarea personalului

Turism si calatorii de afaceri

Marketing

Publicitate

Finante si contabilitate

Banci si burse

Asigurari

Comert international

Plan de afaceri

Corespondenta in interiorul firmei

Corespondenta cu partenerii

Rapoarte de afaceri

Pentru testul de LIMBA MODERNA GENERALA, vocabularul se refera, in principal, la urmatoarele teme principale:

Drepturi individuale. Drepturile omului

Individ, limba, nationalitate

Statul - responsabilitati si structura

Uniunea Europeana: istoric si institutii (Consiliul Europei, Comisia Europeana, Parlamentul European, Curtea Europeana de Justitie, Consiliul Uniunii Europene)

Organizatii internationale – politice, legislative, economice, financiare (OCDE, Banca Mondiala, Fondul Monetar International, BERD, camere de comert etc.)

Management si diversitate culturala

Recrutarea si motivarea personalului

Sisteme politice

Sistemul legislativ al Uniunii Europene

Discursul politic

Marketing politic si publicitate

Managementul conflictelor internationale

Mijloacele de comunicare in masa

Corespondenta: CV, scrisori de intentie, rapoarte

Comunicare: prezentari, intalniri, reuniuni si conferinte

Presa audio-vizuala

Pentru testul de limbaj general care se adreseaza persoanelor care doresc sa se inscrie in anul I la Facultatea de Studii Europene (prezentarea unui certificat de competenta lingvistica este obligatorie) sau la Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor (prezentarea unui certificat de competenta lingvistica este obligatorie pentru cei care se inscriu la linia engleza si optionala pentru ceilalti), vocabularul se refera la teme de interes general.

II. STRUCTURA EXAMENULUI

A. TESTUL SCRIS

PROBA 1 – ASCULTAT

Proba de ascultat consta dintr-un exercitiu care are in jur de 6 subpuncte. Materialul se asculta de doua ori. Candidatii au aproximativ 1 minut pentru a citi exercitiul inainte de a asculta materialul. Numarul maxim de puncte care poate fi acumulat este de 6. Acest exercitiu poate fi de trei feluri:

Tipul 1: Adevarat sau fals

In cazul acestui tip, trebuie sa decideti daca propozitiile date sunt adevarate sau false, in functie de materialul ascultat.

Recomandari:

inainte de a asculta materialul, cititi cu atentie propozitiile concentrandu-va asupra cuvintelor cheie. Unele propozitii au doua parti; ambele parti trebuie sa fie adevarate pentru ca propozitia sa fie adevarata.

la prima ascultare concentrati-va doar asupra informatiilor din propozitiile date; in materialul ascultat vor fi si informatii suplimentare irelevante pentru sarcina. Bazati-va decizia pe ce auziti, nu pe ceea ce credeti dvs. despre subiect.

propozitiile apar in aceeasi ordine ca si informatiile relevante din materialul ascultat.

la a doua ascultare verificati-va raspunsurile.

Tipul 2: Text cu spatii de completat

In cazul acestui tip de exercitiu trebuie sa completati spatiile unui text care se refera la materialul ascultat. Numarul de spatii poate varia de la 5 la 10. Daca numarul maxim de cuvinte pentru un spatiu este specificat in instructiuni nu depasiti acest numar.

Recomandari:

scrieti exact cuvintele pe care le auziti; acest exercitiu testeaza atentia pe care o puteti acorda detaliilor.

inainte de a asculta cititi cu atentie textul dat si incercati sa anticipati tipul de informatie care va trebui completata.

nu va asteptati sa auziti aceleasi cuvinte ca si in textul dat; concentrati-va pe sens, nu forma.

spatiile apar in ordinea in care apare informatia relevanta in textul ascultat.

pentru a va verifica, acordati atentie scrierii corecte a cuvintelor din spatiile respective si nu depasiti numarul maxim de cuvinte pentru un spatiu, daca acesta este specificat.

Tipul 3: Alegeti varianta corecta (A, B, C,)

In acest tip de exercitiu trebuie sa alegeti o optiune (si numai una) dintr-un numar de variante date, in functie de materialul ascultat.

Recomandari:

inainte de a asculta, cititi intrebarile si variantele, concentrandu-va asupra intrebarilor si a cuvintelor cheie.

in timp ce ascultati fiti constienti de faptul ca veti auzi alte cuvinte decat cele din variantele date. Nu alegeti o varianta doar pentru ca apar aceleasi cuvinte precum in textul ascultat! Deseori veti constata ca in variantele incorecte apar exact aceleasi cuvinte ca si in textul ascultat, aceste variante fiind incorecte pentru ca nu raspund corect intrebarii. Fiti atenti la context si la intrebarea la care raspundeti.

intrebarile apar in ordinea in care sunt tratate in materialul ascultat.

la a doua ascultare verificati-va raspunsurile.

PROBA 2 – CITIT

Proba de citit consta dintr-un text din care au fost scoase un numar de aproximativ 6 propozitii. Propozitiile sunt date la sfarsitul textului, plus o propozitie care nu se potriveste in text si care nu trebuie selectata. Numarul maxim de puncte care poate fi obtinut este de 6. Acest exercitiu testeaza intelegerea organizarii textelor.

Recomandari:

acordati aproximativ 10-15 minute acestei sarcini.

intai cititi textul ignorand spatiile goale pentru a intelege ideile principale.

cand cititi textul a doua oara, puteti aplica urmatoarea strategie: de fiecare data cand ajungeti la un spatiu, cititi cu atentie propozitia dinaintea spatiului si cea de dupa spatiu pentru a vedea daca exista cel putin o legatura de sens intre propozitia aleasa de dvs si text. De fiecare data cand ajungeti la un spatiu, luati in considerare toate propozitiile date, nu le eliminati, deoarece riscati sa faceti greseli.

propozitia care este in plus poate fi fie prea generala pentru a se potrivi in text, fie apropiata de alta propozitie, dar totusi nepotrivita in text.

pentru a va verifica, cititi textul cu propozitiile completate de dvs. pentru a vedea daca conexiunile intre idei sunt logice.

PROBA 3 – GRAMATICA SI VOCABULAR

A treia proba a testului scris testeaza cunostintele dvs. de gramatica si vocabular. Ea consta in 30 de intrebari, fiecare punctata cu 0,2 puncte, grupate in 4 tipuri de sarcini de lucru, dupa cum urmeaza:

1. un paragraf in care exista spatii libere, numerotate, pe care dvs. trebuie sa le completati, alegand un cuvant care sa se potriveasca in asa fel, incat propozitia care rezulta sa aiba sens; se testeaza cunostintele referitoare la structura si vocabular

Recomandari:

cititi intai intregul paragraf asa cum este, cu spatii libere; uneori indiciul se gaseste in propozitia care vine dupa spatiul liber pe care trebuie sa il completati;

retineti ca trebuie sa adaugati un singur cuvant!

trebuie sa stabiliti intai ce parte de vorbire lipseste (substantiv, verb, adjectiv, adverb, prepozitie etc.), in functie de topica fireasca a limbii, dupa care, daca este cazul, concentrati-va pe forma pe care trebuie sa o aiba respectivul cuvant (numar si caz la substantiv, timp la verb etc.);

nu dati mai multe variante de raspuns pentru ca in acest caz, chiar daca una dintre variante este corecta, raspunsul dvs. nu va fi luat in considerare;

2. un paragraf in care exista spatii libere, numerotate, pe care dvs. trebuie sa le completati, alegand un cuvant dintre 4 variante care vi se ofera

Recomandari:

daca nu sunteti siguri care este varianta potrivita, eliminati intai variantele care sunt evident gresite (ca sens sau ca forma); uneori puteti alege varianta corecta prin eliminarea celor incorecte;

nu dati mai multe variante de raspuns pentru ca in acest caz, chiar daca una dintre variante este corecta, raspunsul dvs. nu va fi luat in considerare

3. cateva propozitii in care mai multe segmente sunt numerotate si subliniate si care contin o greseala, pe care dvs. trebuie sa o identificati;

Recomandari:

greselile pot varia de la ortografie la topica;

cititi cu atentie segmentele subliniate si concentrati-va asupra tuturor detaliilor lexico-gramaticale;

nu dati mai multe variante de raspuns pentru ca in acest caz, chiar daca una dintre variante este corecta, raspunsul dvs. nu va fi luat in considerare;

4. cateva propozitii in care exista spatii libere numerotate, pe care dvs. trebuie sa le completati in asa fel incat propozitia sa aiba sens; cuvantul pe care trebuie sa il adaugati se obtine prin derivarea cuvantului pe care il aveti scris cu majuscule la sfarsitul propozitiei;

Recomandari:derivati cuvantul de la sfarsitul propozitiei, nu alegeti un alt cuvant, din dreptul altei propozitii;

determinati ce parte de vorbire completeaza corect propozitia si apoi folositi sufixe si/sau prefixe specifice respectivei parti de vorbire (fiti atenti si la acordul gramatical); pentru aceasta proba ortografierea corecta a cuvantului derivat este esentiala

cititi propozitia cu multa atentie pentru a identifica eventuale conotatii negative, care reclama utilizarea unor prefixe si/sau sufixe cu inteles negativ

nu dati mai multe variante de raspuns pentru ca in acest caz, chiar daca una dintre variante este corecta, raspunsul dvs. nu va fi luat in considerare;

pentru a fi bine pregatiti pentru aceasta proba nu incercati sa invatati cuvinte derivate pe de rost; va recomandam sa cititi mult, folosind dictionarul si sa retineti cuvintele in familii de cuvinte

Pentru toate cele 4 sarcini de lucru va recomandam sa nu lasati necompletata foaia pentru raspunsuri. Chiar daca nu sunteti absolut siguri de corectitudinea raspunsului, exista sansa ca el sa fie corect, deci treceti-l pe foaia dvs.

PROBA 4 – SCRIERE

Proba de scriere din cadrul testului pentru obtinerea certificatului de competenta lingvistica evalueaza capacitatea dumneavoastra de a concepe si produce un text de aproximativ 180 de cuvinte in limba straina studiata.

Acest lucru presupune atat cunostinte lingvistice, cat si cunostinte referitoare la formatul si organizarea unui tip de text, precum si folosirea registrului adecvat in functie de cititorul preconizat.

Tipurile de text cu care vi se cere sa fiti familiarizati sunt:

scrisorile formale (scrisoarea de intentie, scrisoarea de reclamatie)

scrisorile informale

rapoartele

eseurile

articolele

Temele pe baza carora vor fi formulate cerintele de lucru sunt fie cele mentionate in programele de studiu, fie sunt subiecte de interes general, insa relevante pentru experienta dumneavoastra academica sau profesionala.

Recomandari generale:

Nu uitati ca orice text contine o parte introductiva, un cuprins si o incheiere sau concluzie.

Fiecare idee noua trebuie formulata si dezvoltata intr-un paragraf. Delimitati clar paragrafele, fie incepand fiecare nou paragraf la circa doi centimetri de marginea paginii, fie lasand un spatiu intre paragrafe.

Organizati fiecare paragraf in mod logic, incepand cu ideea principala, pe care o dezvoltati cu detalii si exemple relevante. Propozitiile mai scurte, dar cu inteles clar sunt de preferat celor foarte lungi, dar incoerente.

Aveti in vedere cititorul pe care-l presupune tipul de text cerut si adoptati registrul potrivit (fie formal, fie informal). Fiti consecvent in folosirea acestui registru.

Referiti-va constant la cerintele de lucru. Nu includeti in text decat informatiile relevante pentru tema propusa. Nu folositi in text fraze copiate din cerinta de lucru, sau fraze invatate in prealabil, dar care nu au legatura cu sarcina de lucru data.

Nu uitati ca trebuie sa produceti un text coerent si bine legat. Utilizati elemente de legatura care sa va ajute sa organizati logic textul de la un capat la altul.

Respectati limita de cuvinte specificata in sarcina de lucru, dezvoltand toate aspectele mentionate in cerinta de lucru. Un numar prea mare de cuvinte poate insemna ca ati introdus in text o serie de informatii irelevante, iar un numar de cuvinte semnificativ mai mic decat cel cerut indica faptul ca raspunsul este incomplet.

Incercati sa scrieti citet. Examinatorii nu pot evalua decat ceea ce pot citi.

Recomandari specifice privind fiecare tip de text:

Tipul de text

DA:

NU:

Scrisori

formale/

informale

- respectati formatul adecvat scrisorilor formale/informale

- mentionati adresele expeditorului si destinatarului

- nu uitati sa incepeti si sa incheiati scrisoarea folosind formulele de adresare adecvate

- nu introduceti subtitluri, liste sau subpuncte in cuprinsul unei scrisori

- nu folositi informatii irelevante pentru sarcina de lucru data

Rapoarte

- respectati formatul adecvat rapoartelor. Acestea au titlu si cuprind paragrafe care au si ele titluri, in functie de natura informatiei oferite.

- puteti organiza informatia in liste cu subpuncte

- folositi un stil concis, clar si un ton impersonal, potrivit registrului formal

- nu uitati ca rapoartele presupun, pe langa analiza unei situatii, si o parte finala cu sugestii sau recomandari

Eseuri

- eseurile de tip argumentativ presupun un echilibru intre numarul de argumente pro si contra. Prezentati fiecare argument in cadrul unui paragraf separat, clar delimitat.

- concluzia eseului argumentativ rezuma probele prezentate si ofera opinia dumneavoastra asupra temei dezbatute

- folositi un stil neutru

- de regula, eseurile nu au titlu

- nu organizati informatia in liste cu subpuncte

- nu va rezumati la generalitati. Prezentati amanunte concrete si exemple din propria experienta.

Articole

- articolul trebuie sa aiba intotdeauna un titlu interesant

- in special introducerea si incheierea trebuie sa capteze interesul cititorilor

- utilizati conectori logici, atat in interiorul paragrafelor, cat si ca legatura intre paragrafe succesive, pentru a da coerenta textului

- nu uitati cui ii este adresat articolul si adaptati registrul si stilul acestui grup de cititori

- nu folositi informatii irelevante pentru tema articolului propus

- nu introduceti liste si subpuncte

Elementele urmarite de catre examinatori in procesul de evaluare

Pe o scala de la 1 la 6, examinatorii vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

- formatul si modul de organizare a textului:

 • vi se cere sa cunoasteti diferentele de format intre  scrisoare si raport, raport si articol etc.
 • trebuie sa stiti cum sa organizati informatia in paragrafe bine alcatuite si clar delimitate

- coerenta si coeziunea textului: organizarea logica a argumentelor asa incat textul sa conduca fluent spre o concluzie si utilizarea instrumentelor lingvistice (cuvinte/fraze de legatura, conectori logici) adecvate pentru atingerea acestui scop;

- complexitatea structurilor lingvistice utilizate si acuratetea acestora;

- relevanta vocabularului pentru tema propusa;

- utilizarea adecvata a registrelor formal si informal si adaptarea stilului la tipul de cititor;

- acuratetea ortografiei.

B. TESTAREA ORALA

Proba orala din cadrul testului pentru obtinerea certificatului de competenta dureaza 5-7 minute si cuprinde doua parti, fiecare dintre acestea presupunand discutarea unui subiect diferit si urmarind verificarea unor competente de vorbire diferite.

Subiectul 1

Partea intai a probei orale consta intr-o miniprezentare de un minut pe o tema aleasa de dumneavoastra dintr-un set de subiecte formulate pe baza programei, in limbajul de specialitate studiat (limbaj general sau limbaj de afaceri). Aceasta miniprezentare urmareste sa evalueze:

modul in care ati reusit sa va insusiti cei mai importanti termeni de specialitate in asa fel incat sa-i puteti folosi in mod relevant

modul in care reusiti sa organizati si sa produceti un discurs corect si coerent in limba straina, pornind de la o tema data, argumentandu-va logic opiniile si aducand exemple ilustrative pentru tema respectiva

Veti avea la dispozitie cel putin 5 minute in care sa va pregatiti discursul, timp in care puteti face notite care sa va ajute in prezentare. Atentie: nu este recomandabil sa scrieti si apoi sa cititi intregul discurs. Examinatorii vor intelege faptul ca ati putea avea emotii, insa nu vor lua in considerare decat partea vorbita liber a prezentarii dumneavoastra si nu ceea ce cititi.

Dat fiind ca in aceasta parte sunteti invitati sa vorbiti timp de un minut pe tema aleasa, aceasta limita de timp nu va fi redusa decat in urmatoarele conditii:

daca, prin cuvinte sau gesturi, dati de inteles examinatorilor ca nu mai doriti sa continuati. Examinatorii va vor acorda cateva secunde de gandire si/sau va vor intreba daca mai aveti ceva de adaugat, inainte de a trece la partea urmatoare a probei orale;

daca vorbiti in limba romana. Nu uitati ca acest test evalueaza exclusiv capacitatile dumneavoastra de a vorbi in limba straina.

Examinatorii nu vor interveni decat daca, dupa epuizarea limitei de timp de un minut, continuati sa vorbiti. Nu veti fi depunctati, insa veti fi rugati sa treceti la partea urmatoare a testului. De aceea, incercati sa profitati de minutul acordat prezentarii ca sa convingeti examinatorii ca aveti cunostintele de limba straina necesare obtinerii punctajului de trecere.

Subiectul 2

Partea a doua a probei orale cuprinde un dialog de 3-4 minute cu examinatorii, pornind de la un nou subiect pe care il veti alege dintr-un set formulat pe baza programei si conform limbajului de specialitate studiat (limbaj general sau limbaj de afaceri). Odata ales subiectul si comunicat examinatorilor, acestia vor initia o conversatie la care veti fi invitati sa participati. Interviul urmareste sa evalueze:

modul in care intelegeti limba vorbita, producand raspunsuri relevante in functie de subiectul abordat si participand activ la dialog

modul in care stiti sa va exprimati acordul sau dezacordul si sa va explicati pozitia in legatura cu cele discutate

Durata acestei parti si numarul intrebarilor pot varia in functie de lungimea raspunsurilor dumneavoastra. Daca raspunsurile vor fi scurte, vi se vor adresa mai multe intrebari. In momentul in care examinatorii vor considera ca le-ati oferit dovezi suficiente privind abilitatile dumneavoastra de comunicare in limba straina, acestia va vor anunta sfarsitul probei orale.

In partea a doua, vi se ofera posibilitatea de a discuta cu examinatorii pe tema aleasa. Profitati de ocazie pentru a va exprima opiniile si a aduce exemple relevante din experienta dumneavoastra academica sau profesionala. Mai ales, nu uitati sa dovediti ca aveti capacitatea de a comunica eficient in limba straina.

Sfaturi utile pentru proba orala:

In partea intai, cititi cu atentie cerintele de lucru de pe biletul de examen si referiti-va strict la subiectul pe care vi se cere sa-l prezentati. In cazul in care nu intelegeti un cuvant sau o fraza din formularea subiectului, nu este recomandabil sa cereti examinatorilor sa va ofere traduceri sau explicatii. Incercati sa dezvoltati partea din subiect pe care o intelegeti, sau sa deduceti din context sensul cuvintelor/frazelor care nu va sunt familiare.

Folositi-va toate cunostintele de limba straina pentru a trata subiectele complet si pentru a da posibilitatea examinatorilor sa va evalueze corect.

Pe tot parcursul testului, vorbiti clar si destul de tare pentru a fi auzit. Urmati intocmai instructiunile examinatorilor.

Elementele urmarite de catre examinatori in procesul de evaluare:

Fiecare dintre cele doua parti ale testului se noteaza, pe baza unui punctaj, de la 1 la 6, in functie de performanta dumneavoastra in partea respectiva. In ambele parti ale testului, examinatorii vor avea in vedere:

complexitatea si acuratetea limbajului

relevanta vocabularului pentru subiectul tratat

modul de organizare al discursului si modul in care stiti sa folositi toate resursele lingvistice de care dispuneti pentru a va face inteles de catre interlocutor

pronuntia (cu precizarea ca aceasta nu trebuie sa fie neaparat perfecta, ci doar suficient de clara pentru ca interlocutorul sa va inteleaga corect mesajul)

abilitatile de comunicare in dialogul cu un interlocutor (felul in care ascultati si raspundeti si felul in care reusiti sa va faceti cunoscute opiniile, acceptand sau nu punctul de vedere al interlocutorului

III. EXEMPLE DE TESTE, PE PROBE DE EXAMEN

Español de los negocios

COMPRENSION LECTORA

Test 1

Elija entre las palabras de abajo una sola variante requerida por el sentido: la actividad, ejercicio, adquirido, estrategia, las ventas, facturación, rentables, sector, empresas, inversores, el negocio, un mercado

Las agencias virtuales acaparan aproximadamente el 5% de (1) relacionadas con el turismo español. El universo del que hablamos está formado por unas doce (2), cifra difícil de concretar. Pero sí es evidente el dominio de cuatro grandes agencias que han (3) varios portales a lo largo de su trayectoria. Lo encabezan eDreams y Rumbo, que hicieron los deberes en su momento. La primera adquirió travelonline.it, y Rumbo, más ambiciosa, compró despegar.com, mundoviaje.com, e-viajes y viajarbajoprecio.com. Completan el cuarteto Lastminute.com, que se fusionó con travelprice. com, y Viajar.com, de Ya.com. Junto a ellas, Terminal A y Muchoviaje, participan en (4) caracterizado por el “canibalismo entre agencias y la lucha de precios”, según Juan José Martínez Millán, presidente de la FEEAV. Las agencias de viajes ‘on line’ emprendieron el vuelo hace seis años y no han bajado su ritmo. eDreams y Rumbo fueron las primeras en despegar en España y muchas han seguido su estela pero en el (5) hay grandes oportunidades. De acuerdo con un estudio de Exceltur, 2004 fue el año de la consolidación de las agencias de viajes on line en España. En dicho (6), (7) del turismo virtual  cerró con una (8) de 1.200 millones de euros, cifra que superó en un 135% los resultados obtenidos en 2003. Este sector, en el que muchas empresas han probado suerte en los últimos años, ha quedado reducido a (9) de cuatro grandes compañías: eDreams, Rumbo, Lastminute y Viajar.com. Con (10) muy fuertes detrás y una (11) cuidada, han conseguido situarse entre las empresas turísticas más (12) de España. El resto de empresas que han surgido han sido absorbidas por éstas o han terminado desapareciendo.

Clave: 1 las ventas; 2 empresas; 3 adquirido; 4 un mercado; 5 sector; 6 ejercicio; 7 el negocio; 8 facturación; 9 la actividad; 10 inversores; 11 estrategia; 12 rentables

Test 2

Rellene los huecos con las palabras de abajo: aportación, consecuencias, sector, carreteras, pisos, la vivienda, informe, salarios, medio, subvencionado, crecimiento, cifra, economía, negocio, velocidad, inversión, comerciales, el aumento, restante, clave.

El precio de la vivienda ha crecido tres veces más que los (1) en los últimos 15 años. España ha construido más del 40% del total de los (2) nuevos de la UE desde 1999. La construcción ha sido uno de los principales motores de la (3) española. El sector ha aportado un 26,4% del (4) del PIB en los últimos tres años, según el (5) de Funcas, que apunta que el peso de la construcción en el PIB ronda el 9%. (6) ha tenido un peso (7). El (8) de la promoción y rehabilitación supone un 38,7% del total de la (9) de la construcción al crecimiento. Se trata de una (10) esencial para comprender las (11) que tendría la burbuja inmobiliaria en la economía. La (12) residencial representó un 7,3% del PIB en 2001. En segunda residencia, destaca (13) de las inversiones realizadas por extranjeros, sobre todo en la costa, que ha tenido un crecimiento (14) anual de 31% en los últimos 9 años. Pero la reina del (15) sigue siendo la obra civil, que representa un 39,7% del total de la aportación de la construcción al crecimiento, gracias sobre todo al Plan de Infraestructuras. Este programa, (16) en un 80% por el Estado y fondos europeos, contempla inversiones hasta 2007 de un total de 114.129 millones de euros en grandes obras, como (17) y la línea ferroviaria de alta (18). La edificación no residencial (centros (19), naves industriales) explica el 21,6% (20) de la aportación del sector.

Clave: 1 salarios; 2 pisos; 3 economía; 4 crecimiento; 5 informe; 6 la vivienda; 7 clave; 8 negocio; 9 aportación; 10 cifra; 11 consecuencias; 12 inversión; 13 el aumento; 14 medio; 15 sector; 16 subvencionado; 17 carreteras; 18 velocidad; 19 comerciales; 20 restante

Test 3

Elija entre las palabras de abajo una sola que dé sentido al texto: precios, empresa, consumo, filial, el almacenamiento, la recesión, negocios, franquicia, costes, supermercados, las cadenas, ventas.

Este tipo de (1) afronta muy bien las etapas de depresión del (2). Es el caso de los (3) discount (descuentos), que aceleran sus (4) en estas épocas difíciles debido a la actitud de los consumidores, más afectados por (5) y que desplazan sus compras desde (6) normales hasta las discount. Con ello obtienen precios entre el 25% y el 40% inferiores. En la cadena de supermercados Dia%, una (7) que funciona también bajo el formato de (8), lo confirman. “Seguimos creciendo a los ritmos previstos sin que hayamos notado ninguna bajada hasta ahora”, explica un portavoz de la empresa, (9) del grupo francés Carrefour. Supermercados Dia%, que creció al 7,9% el 2007, prevé ratios similares para el 2008. Las tiendas descuento tienen una política de bajos (10) a cualquier costo. Para lograrlo, reducen a su mínima expresión los (11) relacionados con la decoración, el mobiliario, (12) y la manipulación de mercancía. sCómo? Exponiendo el producto directamente dentro de su embalaje.

Clave: 1 negocios; 2 consumo; 3 supermercados; 4 ventas; 5 la recesión; 6 las cadenas; 7 empresa; 8 franquicia; 9 filial; 10 precios; 11 costes; 12 el almacenamiento

Test 4

Rellene los huecos del texto con las variantes de abajo, de modo que el texto tenga sentido:

que la tasa de marzo supera incluso el pronóstico del Banco de España para todo el año, (2). El organismo supervisor auguraba una tasa del 17,1% para el conjunto del año. (3), el desempleo pronto rozará el nivel que vaticina el Fondo Monetario Internacional (FMI): un 17,7%.El ritmo al que avanza el desempleo obliga (4) y deja muy obsoletas las últimas que remitió el Gobierno a Bruselas el pasado mes de enero. (5) que la tasa de paro no superaría el 15,9% en el conjunto del año. Lo que empezó circunscribiéndose (6) y sus aledaños ha acabado contagiando a toda la economía, hasta el punto de que el sector servicios, que aporta un 60% de la riqueza, (7). 'Se está produciendo un cambio de comportamiento. En la construcción no queda ya mucho más recorrido de destrucción de empleo, (8)', argumenta Sara Baliña, experta de Analistas Financieros Internacionales. Pese a todo, con la perspectiva del último año, (9), con casi 700.000 menos. Le sigue la industria, con 413.000, (10), con 180.000 empleos que se ha cobrado la crisis.

A. al sector de la construcción

B. de seguir así

C. y en tercer lugar se sitúan los servicios

D. considerado hace sólo unos días desolador

E. mientras que en los servicios, sí

F. entonces se creía

G. el agravamiento del paro ha sido tan brusco

H. es el que más empleo destruye en el último trimestre

I a reformular continuamente las previsiones

J. la construcción sigue liderando la pérdida de puestos

Clave: 1G; 2D; 3B; 4I; 5F; 6A; 7H; 8E; 9J; 10C.

PRACTICAS LINGÜISTICAS EN USO

Test 1

A. Rellene los huecos con una sola palabra requerida por el sentido:

La democratización (1) Internet y (2) popularización de la banda ancha (3) España han posibilitado la extensión (4) comercio electrónico de viajes”, dice Iñaki Uriarte. También la posibilidad (5) acceder (6) un gran número de ofertas (7) casa y (8) acceso (9) restricciones horarias (10) realizar la compra.

B. Elija entre las variantes A, B, C o D una sola que dé sentido al texto:

. Su padre le prohibe que ………..por las noches.

A. sale B. salió C. salga D. saliera

. sMe……..cuentas la verdad o no?

A. lo B. la C. el D. las

. Por el momento estoy………en este negocio, luego veremos.

A. invertando B. invirtiendo C. invertiendo D. invertendo

. Los resultados del último ejercicio son…..que los del año pasado.

A. peores B. más malos C. más malo D. peor

. Cuando…….nerviosa sentía que todo el mundo le venía encima.

A. está B. estuvó C. esté D. estaba

. No tenía…….amigo entre sus compañeros de trabajo.

A. ninguno B. alguno C. ningún D. algún

. Sigue…….con el mismo empeño de siempre.

A. trabajar B. trabajo C. trabajado D. trabajando

. Debemos hacer…….análisis de las situaciones surgidas.

A. los B. las C. la D. lo

. Te ruego que me…….el informe cuanto antes.

A. entregas B. entregues C. entreges D. entregaras

. sTodavía no….a ver al jefe? Te estaba buscando.

A. fuiste B. estuviste C. has estado D. has ido

C. Escoja de las partes subrayadas la que contiene una falta:

21. A. Según estimaciones de la FEEAV, en España contamos con unas 3.500 redes de agencias B. que tienen 9.000 establecimientos en funcionamiento. En este paisaje, C. las empresas turísticas on line han venido aumentando la oferta existente.  “Estamos en un ámbito de continuo crecimiento en el que hay negocio para las dos partes y para todas las agencias. D. La saturación del mercado queda lejos aún”, explica Juan José Martínez.

22. A. Mirando al futuro, la competencia on line va a seguir ganando terreno, llegando a tener un 22% de la cuota de mercado, B. según un estudio realizado por Viajar.com. C. “Nuestro éxito ha sido adaptarnos a las nuevas tendencias del turismo y al ritmo de vida actual de la población. D. Hemos convertido el cliente en su propio agente de viajes, ajustando el producto a sus necesidades”, concluye Ignacio Martos.

D. Encuentre los derivados de las palabras de la derecha, de modo que el texto tenga sentido:

Las ventajas que ofrece Internet para (23) de productos turísticos no las aprecian de la misma manera los españoles. Según el Estudio sobre (24) Electrónico B2C, realizado por AECE y Red.es, el perfil del internauta comprador es un hombre, de entre 25 y 44 años, con estudios (25) y un nivel de (26) mensual que se sitúa entre los 1.200 y los 2.400 euros al mes.  “Nuestro cliente es una persona con poder (27) y con un nivel de formación alto, que utiliza con frecuencia las nuevas tecnologías”, explica Martos.

Frente a esta (28) digital, continúa existiendo una población analógica que sigue sin confiar en las agencias on line y acude a su (29) tradicional para sus compras. Se trata, en este caso de personas con una (30) media, por lo general, sin estudios universitarios, y mayores de mayores de 40 años.

23. comprar

24. comercial

25. universidad

26. ingresar

27. adquirir

28. generar

29. estable

30. formar

Clave

1. de

2. la

3. en

4. del

5. de

6. a

7. desde

8. el

9. sin

10. para

11. C

12. B

13. B

14. A

15. D

16. C

17. D

18. A

19. B

20. D

21. C a aumentar

22. D al cliente

23. la compra

24. el comercio

25. universitarios

26. ingresos

27. adquisitivo

28. generación

29. establecimiento

30. formación

Test 2

A. Ponga en los huecos una sola palabra requerida por el sentido:

Tras más de un año y medio con nosotros cambiamos (1) fondo. (2) pesar de la crisis bursátil, Cortal Capital Dinámico habrá ido recuperándose poco a poco. Debido a (3) no ha alcanzado el capital mínimo exigido (4) la CNMV, Cortal Capital Dinámico pasará a fusionarse con BNP Global 70-30 Internacional, un producto (5) similares características perteneciente al banco BNP Paribas. (6) momento, podemos contarle que su politica de inversión es muy similar: un 70% (7) su cartera está invertido en acciones internacionales y el 30% restante (8) activos de renta fija. Además cuenta (9) la mejor nota que la agencia de calificación Standard & Poor’s puede atribuir a un fondo: cinco (10).

B. Marque en los huecos una sola palabra; elija entre A, B, C,  o D.

El déficit exterior se dispara un 52,1% por el deterioro de la balanza comercial y de rentas. La economía española ofrece su (11) más negativo en sus cifras de comercio exterior. El (12) por cuenta corriente crece a un fuerte ritmo []. En las distintas partidas que forman la (13) por cuenta corriente, la comercial es la que mostró un mayor (14) en el semestre. Así, la diferencia entre compras (importaciones) y (15) (exportaciones) del exterior fue de 16.296 millones, con un (16) del 14% en relación a los datos del primer semestre del pasado ejercicio. Las exportaciones crecieron a un (17) del 8% mientras que las importaciones lo hicieron al 9,1% []. La balanza de (18), cuya principal partida son las transferencias de (19) recibidas de la Unión Europea sufrió un ligero deterioro dentro del (20) positivo que ofrece esta partida.

A. parte B. lado C. trozo D. pedazo

A. déficit B. resto C. coste D. tamaño

A. peso B.grandeza C. balanza D. economía

A. sueldo B. capital C. semestre D. deterioro

A. envíos B. ventas C. tácticas D. gastos

A. producción B. importación C. aumento D. mercado

A. tasa B. beneficio C. seguro D. inversión

A. pagos B. transferencias C. ordenadores D. plazas

A. empresa B. acciones C. descuento D. capital

A. plantilla B. negocios C. saldo D. jefe

C. Elija entre A, B, C, o D la parte subrayada que contiene una falta. Las otras tres son correctas:

Tras ser rechazado por cuatro editoras, sólo la casualidad hizo que la británica Eidos A. apueste algo de dinero en él: necesitaban un título de estrategia B. para completar su catálogo y, además, C. cuando se lo mostraron, el presidente de la compañía pasó por allí, lo vio y D. le hizo gracia.

Poco importa A. que vendan un ida y vuelta Gerona-Londres por sólo 24,99 euros. Estas tarifas low cost (bajo coste) no han impedido que la irlandesa Ryanair B. se convierte en la compañía aérea más rentable del mundo, C. con un beneficio neto de explotación del 59%, según su ultimo balance, D. presentado en agosto.

D. A partir de las palabras de la derecha encuentre palabras de la misma clase (derivados) que hagan las frases correctas:

Citibank España ha sacado al mercado la Guía Financiera, un servicio de (23) para alcanzar una situación financiera ideal. sCómo? Valorando las necesidades puntuales de cada (24), tanto de (25) como de ahorro, así como sus expectativas a medio y largo plazo.

23. asesorar

24. usar

25. finanza

Clave

 1. de
 2. a
 3. que
 4. por
 5. con
 6. de
 7. de
 8. en
 9. con
 10. estrellas
 11. B
 12. A
 13. C
 14. D
 15. B
 16. C
 17. B
 18. A
 19. D
 20. C
 21. A apostara
 22. B se convierta
 23. asesoramiento
 24. usuario
 25. financiación

Test 3

A. Rellene los huecos con una sola palabra requerida por el sentido:

Es, sin duda, (1) de (2) sectores (3) un comportamiento estrella (4) vísperas (5) una crisis. Tanto (6) las empresas (7) sector, no sólo Cofidis (8) todos los enanitos (9) le han aparecido en los últimos años (MegCredito, BFG Finance, TodoCrédito y demás empresas) disfrutan (10) su mejor ciclo.

B. Elija entre las variantes A, B, C o D:

Dado que, no puede llegar a tiempo a los cursos.

A. trabajó B. trabaja C. trabaje D. trabajé

sTienesdocumento para mí?

A. alguno B. ninguno C. ningún D. algún

coche no me gusta, prefiero otro color.

A. esto B. esta C. este D. lo

sVosotrosen lo que digo?

A. sois B. estáis C. están D. son

Túde Madrid, sverdad?

A. eres B. estás C. sois D. es

El su mejor amigo, ahora se han separado.

A. es B. fui C. fue D. ha sido

que me gusta de ella son los ojos.

A. la B. lo C. el D. los

Cuando llegué al trabajo, la reunión ya.

A. empezó B. empecé C. empieza D. había empezado

Seguro que él noresponder a ese anuncio, no le interesa el trabajo.

A. quiero B. querrá C. queremos D. quise

Dudo que ellatiempo para terminar el informe para mañana.

A. tiene B. tendrá C. tenga D. tendría

C. De las partes subrayadas, una contiene una falta; encuéntrela y escríbala en la hoja de respuestas:

A. José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado en el Congreso que el Consejo de Ministros aprobará mañana un real decreto ley B. con una dotación extraordinaria de 11.000 millones de euros con cargo a las cuentas de 2008. C. El objetivo de esta medida es frenar la destrucción de empleo y reactivar la actividad económica; D. por ello, dicho cantidad irá a inversión en obra pública y equipamientos, especialmente para los Ayuntamientos, a fin de crear 300.000 puestos de trabajo.

A. De este crédito extraordinario se destinarán 800 millones de euros para la recuperación del sector del automóvil, B. a las que se sumarán 600 millones para actuaciones medioambientales, 500 para I+D, 400 en rehabilitación de casas-cuartel y comisarías, 120 millones para rehabilitación de viviendas, C. 30 para incentivar el turismo y, finalmente, 400 millones para transferencia D. a las comunidades autónomas en materia de dependencia.

D. De las palabras de abajo, encuentre los derivados que dén sentido al texto:

Para Zapatero, el sector del automóvil “es el principal pulmón (23) del país”. “Es un sector (24), clave para el tejido (25)”, que ha sufrido una 'importante' (26) en la demanda en la Unión Europea y que afecta especialmente a España, 'donde las (27) han retrocedido en lo que va de año más de un 25% y la (28) un 7%', según relató el presidente del Ejecutivo en su (29) en el Congreso de los (30).

23. exportar

24. estrategia

25. economía

26. caer

27. matricular

28. producir

29. comparecer

30. disputa

Clave

 1. uno
 2. los
 3. con
 4. en
 5. de
 6. que
 7. del
 8. sino
 9. que
 10. de
 11. B
 12. C
 13. C
 14. A
 15. A
 16. A
 17. B
 18. D
 19. B
 20. C
 21. D dicha
 22. B los
 23. exportador
 24. estratégico
 25. económico
 26. caída
 27. matriculaciones
 28. producción
 29. comparecencia
 30. diputados


Test 4

A. Rellene los huecos con una sola palabra requerida por el sentido:

La cifra descartada una y otra vez (1) el Gobierno cobró ayer realidad. España supera ya los cuatro millones (2) parados, el máximo nivel (3) que existen registros (4) desempleo. (5) cifra ha sorprendido incluso (6) los expertos (7) contaban (8) alcanzarla, (9) no (10) rápido.

B. Elija entre las variantes A, B, C o D:

Casi dos millones de personas (1,8) se han incorporado al (11) en el último año, según la Encuesta de Población Activa (EPA) referente al primer (12) de 2009. Eso significa que prácticamente la mitad de todo (13) actual se ha (14) en 12 meses. Al contrario de lo que ocurría anteriormente, el grueso de ese colectivo proviene de la destrucción de (15). 'Ha sido intensísima. Esperábamos menos caída de la ocupación y más crecimiento de (16) activa', explica Marta Romero, directora del Servicio de Estudios de Agett, la patronal de las grandes (17) de trabajo temporal. Son en total 1,3 millones de personas expulsadas del (18) de trabajo desde marzo del año pasado. El momento de mayor crudeza se ha producido entre los meses de enero y marzo. (19) de paro ha escalado 3,45 puntos respecto al cierre de 2008, hasta situarse en el 17,36% de la población activa. Se trata del mayor salto experimentado en un solo trimestre en toda la serie histórica, que arranca en 1976. Tras años de intensa (20) del nivel de desempleo, este indicador vuelve a niveles del año 1998.

A. trabajo B. desempleo C. mercado D. actividad

A. tiempo B. época C. período D. trimestre

A. el paro B. la gente C. parado D. mercado

A. creado B. perdido C. generado D. causado

A. empleo B. puestos C. vidas D. máquinas

A. la gente B. las gentes C. la población D. las personas

A. compañías B. sociedades C. empresas D. pymes

A. centro B. mercado C. instituto D. plaza

A. la tasa B. el índice C. el plazo D. la cuota

A. rebaja B. descuento C. disminución D. reducción

C. De las partes subrayadas, una contiene una falta; encuéntrela y escríbala en la hoja de respuestas:

A. Ese comportamiento sectorial propicia un giro importante en la perspectiva de género. Desde mediados de 2008, B. el número de hombres en paro supera al de mujeres, una circunstancia C. que no se producía desde 1996 y que obedece principalmente a que la construcción, el sector más tocado por la crisis, D. emplee sobre todo a hombres.

22. A. La cara más amarga de los datos del paro corresponde al número de hogares donde no trabaja nadie. B. Son ya más de un millón las familias que tienen a todos sus miembros en paro, el doble que hace un año. C. Este dato sólo recoge los hogares donde hay al menos un miembro en edad de trabajar (mayor de 16 años) y dispuesto a hacerlo. No incluye, por tanto, D. a hogares compuestas sólo de jubilados, estudiantes o cualquier otro colectivo retirado del mercado de trabajo.

D. De las palabras de abajo, encuentre los derivados que dén sentido al texto:

Los datos de la EPA, el mejor termómetro del mercado (23) español, apuntalan la idea de que (24) del (25) se centra en la población española. De los casi dos millones de nuevos (26), poco más de medio millón son extranjeros. La mitad de este colectivo se incorpora al paro por primera vez, sin haber sido despedido de ningún empleo anterior. Eso significa que aún siguen entrando extranjeros en España en busca de (27), aunque a un ritmo muy inferior al de otros trimestres. 'Al crecimiento de la población activa [la que se declara dispuesta a trabajar] le cuesta moderarse; este hecho no ocurría en otras crisis (28)', cuando no había (29), subraya Sara Baliña. Con todo, las expertas consultadas creen que (30) de este colectivo seguirá moderándose en los próximos trimestres.

23. labor

24. crecer

25. empleo

26. paro

27. ocupar

28. economía

29. inmigrar

30. avanzar

Clave

por

de

desde

de

la

a

que

con

pero

tan

B

D

A

C

A

C

C

B

A

D

D emplea

D compuestos

laboral

el crecimiento

desempleo

parados

ocupación

económicas

inmigración

el avance

EXPRESION ESCRITA

Test 1

Escriba una carta de pedido a un proveedor de material de oficina para pedirle que le envíe cierta cantidad de carteras.

Guias y Mapas S. A.

c/Serrano no. 2

35009 Madrid

Burótica S. A.                          el 20 de marzo de 2009

c/ de los Reyes no. 5

35011 Barcelona

Asunto: Pedido de carteras

Señores:

            Me dirijo a ustedes para pedirles que nos envíen la cantidad de carteras que a continuación se detalla:

Material                        Cantidad                  Precio unitario

carteras                        200                      1 euro

            Menciono que el pago se hará a los dos días de la entrega mediante una orden de pago girada a su cuenta. Los portes serán por cuenta nuestra.

            Agradeciéndoles de antemano la colaboración, les saluda atentamente.

                                        Guías y Mapas S. A.

Test 2

Ha leido en un periódico que una editorial muy conocida solicita traductores de francés. Escríbales ofreciéndose para el puesto y pidiendo todo tipo de información sobre las condiciones laborales.

Test 3

Usted ha comprado un bote de mermelada y en casa ha notado que el producto había caducado. Escriba a la Asociación de los Consumidores para hacer una queja en contra de la tienda.

Test 4

Usted trabaja en una compañía de seguros y desea hacer una presentación a un cliente de un seguro de vida. Escriba un diálogo que comprenda los aspectos a tener en cuenta. (20 líneas).

EXPRESION ORAL - 1

EXPOSICIONES

Ejercicio 1

sQué es el márketing?

Para defender su punto de vista usted debe mencionar:

La definición de márketing

Las etapas del lanzamiento de un producto

El concepto de “márketing mix”

Ejercicio 2

La publicidad hace subir los precios

Para defender su punto de vista usted debe mencionar:

Cuáles son los tipos de publicidad más conocidos

El papel de la publicidad en la promoción de un producto

Presente algunos soportes publicitarios

Ejercicio 3

El comercio

Para defender su punto de vista usted debe mencionar:

Los diferentes tipos de distribución/venta

Los modalidades de realizar una compra/venta

Formas externas de presentar un producto o un servicio

Ejercicio 4

Las entidades financieras

Para defender su punto de vista usted debe mencionar:

Las clases de entidades financieras

Nombrar a los participantes a las transacciones financieras

Acciones realizadas en la Bolsa

EXPRESION ORAL - 2

INTERACCION

Ejercicio 1

LA EMPRESA

Examinador: sCuáles son los departamentos de una empresa?

Candidato: El departamento de producción, el departamento financiero, el departamento comercial, el departamento de los recursos humanos, el departamento de márketing, el consejo de administración.

Examinador: sEn qué plantilla podría situarse el contable de una empresa?

Candidato: En el departamento financiero.

Examinador: sCuál es el papel de la persona responsable con la contratación del personal?

Candidato: Su responsabilidad es muy grande, ya que es la persona encargada con verificar el curriculum de todos los candidatos a un puesto y las cartas de motivación y también de asistir a entrevistas de trabajo tras las que se decide si el candidato va a ocupar o no dicho puesto.

Ejercicio 2

LAS MODALIDADES DE PAGO

Examinador: sCómo prefiere usted pagar las compras en un supermercado?

Candidato: Al contado, con tarjeta de crédito/débito, con un talón.

Examinador: Y una sociedad, scómo puede pagar?

Candidato: Por transferencia bancaria, talones, letras, efectos comerciales.

Examinador: sY si queremos hacer una compra por internet?

Candidato: Utilizamos la tarjeta de crédito/débito.

Ejercicio 3

COMUNICACION VERBAL/NO VERBAL

Candidato: Presente la definición de la comunicación.

Examinador: sCuáles son las formas de la comunicación no verbal?

Candidato: Los gestos, la mímica, el paralenguaje, el atuendo, la vestimenta.

Examinador: sCuál de los dos tipos de comunicación le parece más eficaz? sQué relación existe entre las dos?

Candidato: Las dos comunicaciones no pueden existir la una sin la otra, son complementarias y existe entre las dos una relación de inclusión.

Examinador: sCuáles son los requisitos para comprender la comunicación no verbal?

Candidato: La observación y la escucha activa.

Ejercicio 4

TASA, DERECHO, IMPUESTO

Presente el dominio al cual pertenecen los términos

Haga la diferencia entre las tres nociones, sirviéndose de ejemplos

Presente algunos ejemplos para cada una de las nociones

Español general

COMPRENSION LECTORA

Test 1

Rellene los huecos del texto con las variantes de abajo, de modo que el texto tenga sentido:

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, (1), Mariano Rajoy, que 'el camino (2) es un camino social o no será' y que la solución a los males económicos (3) vendrá 'liderada por el PSOE'. De esta manera, el jefe del Ejecutivo ha entrado de lleno en la precampaña de los comicios europeos ante unas 1.500 personas reunidas en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. El motivo: la presentación de la candidatura del PSOE y (4). Zapatero, que ha acompañado al cabeza de lista al Parlamento europeo, Juan Fernando López Aguilar, también ha dedicado algunas palabras a Jaime Mayor Oreja, (5). Los socialistas, ha asegurado Zapatero, recuerdan a Mayor Oreja como 'el que tanto difamó de manera hipócrita al Gobierno y nunca ayudó (6)', por lo que representa 'el pasado, y un pasado triste'. Frente a ello, (7) 'llena de futuro' de los socialistas y los principios con los que acuden a las elecciones (8), de derechos, de políticas sociales y (9) por quienes quieren '(10) campe libremente'.

A. defendió la candidatura

B. el candidato popular

C. para transitar la crisis

D. que el mercado

E. que acechan al país

F. para defender una Europa social

G. en la tarea de la lucha antiterrorista

H. ha contestado al líder del Partido Popular

I. el manifiesto de los socialistas para la cita electoral de junio

J. no gobernada

Clave: 1H; 2C; 3E; 4I; 5B; 6G; 7A; 8F; 9J; 10D

Test 2

Rellene los huecos del texto con las variantes de abajo, de modo que el texto tenga sentido:

España ha pasado de contar con 1.329 cines en 1998 a las 868 registrados a finales de 2008, (1). En cambio, el número de salas ha aumentado de 3.064 a 4.140. Las estrellas de la gran pantalla (2) para congregarse en gigantescas multisalas situadas en centros comerciales de las afueras. La sede de la Academia, en la madrileña calle Zurbano, recuerda con esta selección fotográfica edificios llenos de historia. Las últimas tecnologías -el cine digital o el renacido apogeo de las tres dimensiones- (3) han modificado la relación entre el público y la que es una de las más evidentes manifestaciones de la cultura de masas. La posibilidad de ir al cine fuera de las ciudades es casi inexistente, al igual que lo es (4). 'Desde hace tiempo he buscado reflejar la idea del cine como mundo propio. Buscar en sus características, (5) todo aquello que lo hace reconocible y atractivo para cualquiera que sea aficionado', apunta el autor de estas imágenes, Paco Garrido. La muestra ha supuesto un seguimiento de la realidad de los cines (6). Una nostálgica mirada atrás a un cine que ha ido renovándose en nombre de una sociedad que cambia día a día, (7). A través del trabajo de Paco Garrido se desgrana la evolución del cine. Ha crecido como vehículo de expresión (8), recogiendo con su objetivo el particular universo estético que se ha ido creando a su alrededor. Signos externos como las salas, las carteleras, (9), incluso la mirada de los espectadores, (10).

A. reflejando a la vez

B. y como fenómeno popular

C. los rótulos o los paneles anunciadores

D. según datos del Ministerio de Cultura

E, y con ella sus gustos y sus estructuras organizativas

F. abandonan el centro de las ciudades

G. nos remiten a un mundo reconocido por todos

H. y las nuevas formas de negocio

I. de nuestro país estos últimos años

J. encontrar los tradicionales autocines o proyecciones al aire libre

Clave: 1D; 2F; 3H; 4J; 5A; 6I; 7E; 8B; 9C; 10G

Test 3

Rellene los huecos del texto con las variantes de abajo, de modo que el texto tenga sentido:

La crisis económica se prolonga y las acciones que los Gobiernos llevan a cabo para salir cuanto antes de ella (1) producen un déficit en los presupuestos que las Administraciones tratan de reducir. En España esta situación es especialmente grave por los altos números del desempleo en nuestro país y hay un reconocimiento general (2). Las noticias que llegan acerca de donde se van a efectuar (3) parecen indicar que pueden afectar gravemente al presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación. Un recorte anterior ya afectó a este departamento, así que, si esta noticia se confirma, el efecto sobre la ciencia española, (4), puede ser grave. Al mismo tiempo revelaría una grave incoherencia en la política del actual Gobierno y una señal errónea sobre la dirección en la que se tiene que buscar (5). Hay cuestiones de fondo que deben reformarse como es el sistema de contratación, y para que todo esto sea realizable los (6) para ser llevados a cabo. Pero sobre todo se estaría incumpliendo un compromiso del Gobierno lo que implicará (7) y se estaría dando un mensaje equivocado. Los análisis sobre las mayores dificultades que sufre la economía española en el entorno internacional para salir de la crisis indican que el modelo de crecimiento español ha estado basado excesivamente (8) y que la productividad no ha crecido suficientemente durante los periodos de bonanza. Si se quiere que estos parámetros sufran cambios significativos (9) en general y de las industrias en particular y esto requiere de la existencia de una investigación potente y de calidad. Al reducir los presupuestos en este capítulo se estaría no solamente truncando una tendencia positiva en nuestra ciencia (10) respecto a como se puede salir de la crisis e incoherente, además, con los programas políticos planteados.

A.      que depende en gran medida de las acciones públicas

B.    es imprescindible aumentar el nivel educativo y tecnológico del país

C.    los cambios necesitarán nuevos fondos

D.    y para paliar el paro que se crea

E.    una grave crisis de credibilidad

F.     sino que se enviaría un mensaje equivocado

G.   los recortes presupuestarios

H.     una salida a la crisis en nuestro país

I. en actividades de poco valor añadido

J.de que se requiere austeridad en el gasto público

Clave: 1D; 2J; 3G; 4A; 5H; 6C; 7E; 8I; 9B; 10F

Test 4

Elija de entre las palabras de abajo una sola variante requerida por el sentido: los atentados, acudido, la brevedad, presidido, condenados, las elecciones, la historia, laurel, homenajear, esperado, la conmemoración, erigido.

Un acto breve y solemne (1) por los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía ha servido para (2) a las víctimas del 11-M en el cuarto aniversario del atentado. Al homenaje, celebrado frente al monumento del 11-M (3) en la plaza de Atocha, han (4) el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, que han coincidido por vez primera tras (5) generales A (6) también asistieron numerosas personalidades, como el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la vicepresidenta primera MS Teresa Fernández de La Vega, los ministros José Antonio Alonso o Elena Salgado, Trinidad Jiménez, Inés Sabanés, Tomás Gómez o el ex alcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano. Los familiares de las víctimas también han tenido un lugar reservado frente al monumento, aunque algunas de las sillas quedaron vacías. Antes del homenaje, los Reyes, acompañados por Fernández de la Vega, Gallardón y Zapatero, han visitado el interior del monumento, cuyo acceso está dentro de la estación. Una vez en el exterior, don Juan Carlos y doña Sofía han depositado por segundo año consecutivo una corona de (7) frente al monumento, inaugurado el año pasado. A continuación el coro de la Capilla Real de Cataluña y de la Capilla Real de Madrid han interpretado la pieza 'Da pacem domine', obra del compositor estonio Arvo Part, que está inspirada en (8) del 11-M y que compuso ese mismo año. Sonsoles Espinosa, esposa de Rodríguez Zapatero, forma parte del coro madrileño, y una vez finalizada la interpretación, se ha marchado en coche oficial junto al reelegido presidente del Gobierno. El homenaje, que se ha celebrado por primera vez con los culpables de la masacre (9), ha durado apenas unos diez minutos y no se ha pronunciado ningún discurso. El (10) encuentro entre Rajoy y Zapatero se produjo al finalizar el homenaje. El ganador de las últimas elecciones pasó a pocos metros del líder del PP y ambos intercambiaron un breve saludo con la cabeza desde la distancia. Algunos familiares de víctimas del atentado que siguieron frente al monumento el homenaje han lamentado (11) del acto. 'Ha sido demasiado minimalista y simple, sin discursos. Y Zapatero debería haber estado aquí, con nosotros', aseguraba Purificación Rosario. El dolor se hacía evidente en las caras de los familiares del mayor atentado terrorista de (12) de España. 'Para una madre es un dolor muy grande perder a un hijo. Todos los días al levantarme me acuerdo de él', indicaba entre lágrimas Aurora Baeza, que perdió el 11-M de 2004 a su hijo José María, de 39 años.

Clave: 1 presidido; 2 homenajear; 3 erigido; 4 acudido; 5 las elecciones; 6 la conmemoración; 7 laurel; 8 los atentados; 9 condenados; 10 esperado; 11 la brevedad; 12 la historia

PRACTICAS LINGÜISTICAS EN USO

Test 1

A. Rellene los huecos con una sola palabra requerida por el sentido:

Lubna Husein, (1) 34 años, fue detenida en julio (2) vestimenta indecente. La condenaron (3) recibir 40 latigazos por llevar pantalones. Se negó (4) aceptar la pena y emprendió su lucha. Renunció a la inmunidad (5) le otorgaba su trabajo (6) las oficinas de la ONU en Jartum (7) encarar la pelea a cara descubierta. Su determinación se tradujo (8) lunes pasado en la conmutación de los latigazos por una multa de 150 euros. Pero ella se negó a pagar la multa para forzar su entrada en prisión (9) hacer así aún más visible su lucha. Tan sólo estuvo 22 horas (10) rejas. El Sindicato de Periodistas Sudanés, próximo al Gobierno, pagó la multa para frenar el efecto bola de nieve mediático.

B.    Elija entre las variantes A, B, C o D:

Yo no pienso quetan malo como tú dices.

A. es B. está C. esté D. sea

Me respondió como sialgo en contra de mí.

A. tenga B. tiene C. tuviera D. tenía

Pase lo que pase, siempre se empeñasalir adelante.

A. con B. en C. de D. a

Te sugiero que no lemás vueltas al asunto, está todo muy claro.

A. das B. des C. dieras D. dé

En la sala habíasillas.

A. veintiuna B. veintiuno C. veintiún D. veinte y uno

Por más que te, nunca lo conseguirás.

A. esfuerzas B. esfuerzes C. esfuerces D. esforces

Gentehabía acudido al acto.

A. jovena B. jovenas C. joveno D. joven

tienes que contar de inmediato.

A. lo le B. le lo C. se lo D. se la

tNo le, que no te contesta!

A. preguntes B. Preguntas C. pregunta D. pregunte

quiere ayudarme con esto.

A. algún B. alguien C. ningún D. ninguno

C. De las partes subrayadas, una contiene una falta; encuéntrela y escríbala en la hoja de respuestas:

21. A. Los sindicatos dicen que el hecho de no terminar de encontrar un camino hacia un modelo eficiente y sostenible está creando confusión entre los trabajadores, B. especialmente entre los de más avanzada edad, contratados cuando France Telecom formaba parte del sector público. C. Desde que se privatizara en 1998 se han perdido unos 40.000 empleos, y los sindicatos denuncian que se presiona a muchos trabajadores D. para que dejan la compañía o acepten las nuevas condiciones.

22. A. La dirección de France Telecom niega que exista un incremento súbito en la tasa de suicidios B. Y señala que en el año 2000 se registraron 28 suicidios en la compañía (una estadística que no consideran que esté fuera de lo normal). C. La empresa entiende que muchos de estos casos tienen que ver más con las circunstancias personales que con las profesionales. Aunque, y siempre según la BBC, la compañía admite que los cambios experimentados durante el proceso de privatización D. pueden generar estrés.

D.    De las palabras de abajo, encuentre los derivados que dén sentido al texto:

Luchar contra (23), el narcotráfico, (24) climático y otros 'desafíos (25)' requiere (26) internacional y una estrategia de (27) global. (28) de España en Colombia, Carlos Rodados, planteó ayer (29) de abordar estos 'problemas universales' desde la colaboración; única manera, en su opinión, de (30) esas lacras.

23. terrorista

24. cambiar

25. planeta

26. cooperar

27. alcanzar

28. embajada

29. necesario

30. combate

Clave

de

por

a

a

que

en

para

el

y

entre

D

C

B

B

A

B

D

C

A

D

D

D

el terrorismo

el cambio

planetarios

la cooperación

alcance

el embajador

la necesidad

combatir

Test 2

A. Rellene los huecos con una sola palabra requerida por el sentido:

Debido (1) la crisis económica, tanto el Gobierno (2) la oposición consideran inevitables fuertes recortes presupuestarios, (3) obligarán a todos (4) apretarse el cinturón, todos menos (5) la Reina Isabel y su familia, (6) revela el diario 'The Guardian'. El Parlamento no podrá recortar los 7,9 millones de libras (8,7 millones de euros (7) cambio actual) que el Estado entrega a los 'royals', como (8) les llama aquí, (9) sus gastos, indica (10) periódico.

B Elija entre las variantes A, B, C o D:

Limitar (11) del planeta a un nivel aceptable no será (12). Los expertos del Panel Intergubernamental de Cambio (13) (IPCC) han estimado que las emisiones de CO2 deben reducirse en unas 17 gigatoneladas en 2020 respecto a la tendencia actual para que la temperatura del planeta no (14) más de dos grados centígrados. Sin embargo, con los planes anunciados en la ONU, y que suponen un enorme (15) de inversión, (16) faltarían entre tres y cinco gigatoneladas para conseguir limitar el calentamiento, según explicó ayer la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera. Suponiendo que la UE recorte sus emisiones en 2020 un 30% respecto a 1990, que Japón las baje un 25%, que EE UU las reduzca un 17% respecto a 2005, que China aplique un (17) significativo de su intensidad energética suponiendo que todo eso se cumpla, aún no sería suficiente para el (18) que pactaron los líderes del G-20: que la temperatura no (19) más allá de dos grados respecto a los niveles (20).

A la calentura B. el calentamiento C. lo caliente D. lo caliente

A. difícil B. simple C. sencillo D. ventajoso

A. climatológico B. climático C. climatérico D. climatosoA. aumente B. aumenta C. aumentara D. aumentó

A. intento B. tentativa C. prueba D. esfuerzo

A. aun B. aún C. incluso D. hasta

A. descenso B. baja C. disminución D. declive

A. meta B. propósito C. objetivo D. pacto

A. sube B. incremente C. aumente D. suba

A. preindustriales B. preindustrialas C. preindustrialos D. industriales

C. De las partes subrayadas, una contiene una falta; encuéntrela y escríbala en la hoja de respuestas:

A. Debido en parte a esa urgencia ambiental, B. Ribera se mostró ayer optimista ante la cumbre de Copenhague -C. los trenes tienen su momento y si no los tomas se escapan- aunque alertó de que es imposible que ese texto D.'resuelve todo hasta el mínimo detalle'.

22. A. La Constitución proclama en el artículo 14 la igualdad de los españoles ante la ley, B. 'sin que pueda prevalecer discriminación ninguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal y social'. C. La práctica cotidiana es muy distinta al amparo de la ley y de la aplicación D. que hacen muchos jueces.

D.    De las palabras de abajo, encuentre los derivados que dén sentido al texto:

Uría recuerda que millones de mujeres quedan siempre al margen de esas políticas de (23) positiva y que es a ellas a las que habría que ayudar. Por ejemplo, a las que tienen hijos y que piden una (24) para cuidar de ellos o se recluyen en casa mientras su pareja se sigue (25) profesionalmente. 'Cuando ella vuelve al mercado (26) lo hace en situación de desventaja. Ahora parece que lo más feminista es pedir que aumenten los (27) de maternidad, cuando lo que hay que hacer es (28) el cuidado de los hijos y obligar a los hombres a que se impliquen en su (29)', afirma Uría. 'Las feministas de entonces no pedíamos más permisos a cuenta del (30), sino mejores servicios en todos los ámbitos, empezando por las guarderías'.

23. discriminar

24. excedente

25. promoción

26. labor

27. permitir

28. social

29. criar

30. estatal

Clave

a

como

que

a

a

según

al

se

para

el

B

C

B

A

D

B

A

C

D

A

D

B

discriminación

excedencia

promocionando

laboral

permisos

socializar

crianza

Estado

Test 3

A.    Rellene los huecos con una sola palabra requerida por el sentido:

Albertí insiste (1) que antes (2) aplicar (3) medida de discriminación positiva (4) debería explicar claramente cuál es la situación de desigualdad (5) la justifica (6) aclarar que esas ayudas tienen (7) duración temporal y se aplicarán (8) que se corrija la desventaja (9) la que se encuentra (10) colectivo afectado.

B Elija entre las variantes A, B, C o D:

En el caso de las anunciadas (11) al cine hecho por mujeres, Inés París considera que están más que (12) 'para corregir las desigualdades que crea el (13)' y porque es un mundo que presenta índices muy (14) de desigualdad entre sexos. 'Ocurre lo mismo en la minería o en el Ejército y nadie se queja igual', precisa. Para avalar sus palabras recuerda que sólo el 7% de las más de 1.000 películas que se (15) en España en la última (16) fueron dirigidas por mujeres. Las guionistas de estas cintas fueron el 15% y sólo una de cada cinco las produjeron mujeres. Empar Pineda, histórica activista feminista y portavoz del (17) Las Otras Voces Feministas, coincide con París en que esas ayudas están justificadas porque 'hay profesiones o (18), como el cine, en el que la presencia de mujeres ha (19), pero sigue siendo (20)'.

A. soportes B. apoyos C. ayudas D. derechos

A. razonables B. justificadas C. razonadas D. justas

A. el mundo B. el universo C. el mercado D. el cine

A. elevados B. altos C. grandes D. tangibles

A. hicieron B. hizo C. habían hecho D. han hecho

A. década B. decenio C. siglo D. milenar

A. asamblea B. organización C. colectivo D. estructura

A. entornos B. ámbitos C. círculos D. departamentos

A. crecido B. incrementado C. subido D. aumentado

A. mayor B. minoritaria C. menor D. mayoritaria

C. De las partes subrayadas, una contiene una falta; encuéntrela y escríbala en la hoja de respuestas:

21. A. Pineda también considera que los incentivos económicos B. han que ser siempre un traje a medida en cada caso. C. 'Una misma norma no puede servir para todo y que la discriminación no tenga límites'. El tema de fondo, dice Pineda, D. es qué entendemos por discriminación positiva, cómo y a qué grupos se aplica.

22. A. Paloma Uría, profesora de Lengua y Literatura ya jubilada, fue una de esas mujeres que lideraron el movimiento feminista tras la muerte de Franco. Ahora acaba de escribir un libro B. con lo que fueron aquellos años, 'porque es bueno que se sepa de dónde venimos'. C. Se declara partidaria de las medidas de discriminación positiva, pero admite que 'es un tema bastante resbaladizo' y que D. 'esas medidas han de ser muy consensuados porque si no pueden generar el efecto contrario del que se pretende conseguir'.

D.    De las palabras de abajo, encuentre los derivados que dén sentido al texto:

Marian Caro, otra feminista con muchos años de (23) a la espalda y que colabora con la ONG Acción en Red precisa que 'con el dinero (24) hay que ser muy (25). Igual que no se pueden aplicar políticas de discriminación positiva con (26) sólo por el hecho de serlo, sino que se requiere que estén en riesgo de (27) social u otras razones, no se pueden otorgar ayudas a mujeres sólo por su condición femenina'. Caro coincide en que esas (28) sólo están (29) cuando existe un (30) evidente que debe abordarse.

23. militar

24. publicar

25. escrúpulo

26. inmigración

27. excluir

28. medir

29. justificación

30. problemática

Clave

en

de

una

se

que

y

una

hasta

en

el

C

B

C

A

D

A

C

B

D

B

B

D

militancia

público

escrupuloso

inmigrantes

exclusión

medidas

justificadas

problema

Test 4

A.    Rellene los huecos con una sola palabra requerida por el sentido:

Justo Sáenz es presidente de (1) Confederación Estatal de Madres (2) Padres Separados, lleva más (3) 30 años colaborando (4) organizaciones políticas y movimientos sociales (5) favor (6) la igualdad y (7) 2003 concentra su actividad (8) profesor de primaria (9) programas de ese tipo en (10) País Vasco.

B. Elija entre las variantes A, B, C o D:

tUstedpasar a los que lleguen!

A. hagas B. haz C. haga D. hace

Hay que ponerparéntesis aquí.

A. el B. la C. las D. lo

Al niño queabra la boca, le pongo un tres.

A. primero B. primer C. tercero D. según

sTiene una hoja?

A. alguien B. algún C. ninguno D. ningún

Por mucho que lo, no podréis conseguirlo.

A. intentáis B. intenten C. intentéis D. intentan

Su amiga tiene unas faldaspreciosas.

A. malvo B. malvas C. malvos D. malva

La experiencia en el asunto le ha sido , no le ha servido de mucho.

A. inútil B. inútila C. inútilas D. inútilo

mí, puede aprender cuanto quiera, no lo conseguirá.

A. por B. en C. para D. de

El trenpor llegar, no te preocupes.

A. desde B. hasta C. por D. para

sVosotrosconmigo o en mi contra? Quiero saberlo ya.

A. están B. estáis C. sois D. son

C. De las partes subrayadas, una contiene una falta; encuéntrela y escríbala en la hoja de respuestas:

21. A. En la reunión de esta semana, el PP condicionará el acuerdo B. a que el Gobierno acepte cambiar el modelo educativo actual de la Ley Orgánica de Educación (LOE) C. para 'modernizarla' y buscar un 'sistema vertebrado' y apoyado en 'la calidad, la evaluación y los resultados, además de en la equidad'. D. Los populares quieren una nueva ley pactada por ambos.

22. A. Durante una entrevista en la cadena Ser, B. el presidente del Gobierno ha reconocido que hace falta algún tipo de reforma laboral, pero ha insistido en que C. 'la crisis no se tiene que traducir en una pérdida de derechos laborales'. Según ha dicho, D. 'más importante que salir un mes antes de la crisis es que salimos todos juntos'.

D. De las palabras de abajo, encuentre los derivados que dén sentido al texto:

'El sistema de salud público en España parece (23) de desarrollar una (24) para (25) (26) y la calidad de sus servicios, lo que explica el gran (27) del sector privado en los últimos años', señala en un comunicado el director del (28), Arne Björnberg. 'Se necesitan con urgencia (29) drásticos que provoquen una mayor (30) y calidad', añade el experto.

23. capaz

24. estratégico

25. mejor

26. acceder

27. desarrollar

28. estudiar

29. cambiar

30. eficiente

Clave

la

y

de

con

a

de

desde

como

en

el

C

A

B

A

C

D

A

C

C

B

C

D

incapaz

estrategia

mejorar

el acceso

desarrollo

estudio

cambios

eficiencia

PRODUCCIÓN ESCRITA

Test 1

Escriba un texto de unas 20 líneas sobre el sujeto siguiente: La comunicación hoy en día.

La comunicación hoy en día

La comunicación es un elemento fundamental de la interacción humana. Todos los seres humanos nos regimos por el conjunto de reglas y normas fundamentalmente establecidos, pero no se ha encontrado hasta ahora una definición adecuada de la comunicación. Para que un proceso de comunicación tenga lugar, es necesario tener los requisitos inherentes, es decir, un emisor que dirija un mensaje a un destinatario. Existen varios tipos de comunicación: la comunicación oral, que supone la transmisión de uno o varios mensajes por vía oral, la comunicación escrita, que engloba unas reglas de escritura muy estrictas, como por ejemplo en el caso de las cartas, la comunicación no verbal, que incluye la totalidad de los gestos, el atuendo, la mímica. No olvidemos la comunicación institucional (comprendiendo aquí la comunicación en los negocios), que también se rige por unas reglas bien definidas. Claro está, para la transmisión del mensaje se necesitan soportes. Los medios de comunicación han ido transformándose y modernizándose con el tiempo. El siglo XX ha aportado grandes cambios al respecto. Si a principios del siglo XX apenas si había aparecido la radio, a la mitad del siglo la gente ya tenía un televisor en casa, lo que ha facilitado la transmisión de la información acompañada por la imagen. La prensa también tiene un papel fundamental en la difusión de la información, y la variedad que existe hoy en día ayuda a formarnos una idea mejor sobre el mundo que nos rodea. La aparición del Internet (testa gran invención!) ha hecho posible comunicarse desde y hasta los rincones más alejados del mundo, en un tiempo muy breve. El Internet ha sustituido ya en gran parte a la prensa escrita, sin embargo todavía queda gente que prefiere hojear un periódico o una revista en vez de leerlos en Internet.

Test 2

Comente en 20 líneas la afirmación siguiente:

Los jóvenes occidentales del siglo XXI tienen todo el mundo a su alcance, pero no son amos de sus destinos. Las redes de Internet o el 'botellón' son sus paraísos artificiales.

Test 3

Comente la afirmación siguiente (20 líneas):

La mundialización supone harmonizar culturas, estructuras, políticas.

Test 4

Un amigo se va de viaje por dos semanas y le ha pedido que durante su ausencia se encargue de las plantas de su casa. Envíe una carta a su amigo de unas 20 líneas explicándole el (los) motivo(s) por el (los) cual(es) no podrá hacerse cargo de sus plantas.

PRODUCCIÓN ORAL - 1

EJERCICIO 1

Comente el texto siguiente:

En tanto la tecnología acerca a los pueblos del mundo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia siguen asolando la sociedad. Se ha acuñado un nuevo término, el de “depuración étnica”, para describir un horror antiguo, mientras que la ideología de la superioridad racial se ha extendido a la Internet. Incluso la mundialización, con sus ventajas potenciales, lleva aparejados riesgos que pueden conducir a la esclusión y a un aumento de la desigualdad, con mucha frecuencia por consideraciones raciales y étnicas. (El Mundo Diplomático)

Para defender su punto de vista hable sobre:

Explique el término de “depuración étnica”.

sCuáles son las “ventajas potenciales” de la mundialización?

sAlguna vez (se) ha encontrado (en) un caso de racismo?

EJERCICIO 2

Comente el texto siguiente:

La recesión mundial amenaza –para algunos analistas ya es un hecho- y del mismo modo que en otros periodos de la historia que han precedido a gravísimas crisis, el reflejo político consiste en defender a toda costa la ganancia empresarial antes que apuntar a la causa principal: la especulación y la concentración de riqueza en sectores cada vez más reducidos, al mismo tiempo que el desarrollo tecnológico y científico propicia aumentos continuos de producción y productividad. En otras palabras: aumento exponencial de la oferta de bienes y reducción de ingresos de grandes masas de población. La mesa servida de una crisis mundial de demanda, o de sobreproducción, según se mire, que ya ha generado una guerra comercial entre las principales potencias y augura guerras de otro tipo o, al menos, un largo periodo de tensiones. (El Mundo Diplomático)

Para defender su punto de vista hable sobre:

En la opinión del autor del artículo, scuáles son los motivos de la recesión? sY en su opinión?

sCuáles son las consecuencias de la crisis?

sEn qué consisten las “tensiones” de las que habla el autor del artículo?

EJERCICIO 3

Comente el texto siguiente:

El abuso de poder es inherente a la soberanía misma. sQué significa esto, respecto de los rogue States (Estados canallas?) Pues bien, que Estados Unidos está en condiciones de denunciar las violaciones al derecho, su incumplimiento, las perversiones y los desvíos cometidos por cualquier rogue State. Estados Unidos, ese país que se considera garante del derecho internacional, impulsa la guerra, efectúa operaciones de policía o de mantenimiento de la paz porque posee la fuerza para hacerlo. Estados Unidos y los Estados aliados en estas acciones son ellos mismos, en cuanto soberanos, los primeros rogue States. (El Mundo diplomático)

Para defender su punto de vista hable sobre:

La soberanía de los Estados.

sEstá de acuerdo con la última afirmación del autor del artículo? Argumente los motivos por los cuales está de acuerdo o no con lo afirmado.

EJERCICIO 4

Presente brevemente el sujeto siguiente:

El Marketing: sArte o Ciencia?

Hable de los puntos siguientes:

sQué hace la gente que trabaja en el marketing?

El marketing mix (los cuatro P: producto, precio, promoción, posición).

Las cualidades que uno debe tener cuando trabaja en el marketing.

PRODUCCIÓN ORAL – 2

Ejercicio 1

Nación-democracia

Para defender su punto de vista hable sobre:

La definición de la nación y de la democracia

Tipos de naciones y de democracias

Haga una comparación con otras realidades (la dictadura, por ejemplo, etc.)

Ejercicio 2

Las instituciones de la Unión Europea

Para defender su punto de vista hable sobre:

Las instituciones principales de la Unión Europea

El papel de dichas instituciones

El problema de la ratificación del Tratado de Lisboa.

Ejercicio 3

El papel de la Unión Europea en las relaciones internacionales

Para defender su punto de vista hable sobre:

La Unión Europea y la OTAN

La Unión Europea y los conflictos del Oriente

La Unión Europea y las relaciones con Rusia

Ejercicio 4

Sistemas políticos en la Unión Europea

Para defender su punto de vista hable sobre:

Las diferencias entre monarquías y repúblicas

Las diferencias entre régimen presidencial y régimen parlamentario

Parlamentos unicamerales y bicamerales en la Unión EuropeaPolitica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu