Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » referate » management
Factorii de influenta asupra nivelului costurilor de productie

Factorii de influenta asupra nivelului costurilor de productiefactorii de influenta asupra nivelului costurilor de productie

Factorii de influenta asupra nivelului costurilor de productie sunt: 7

a) majorari ale preturilor de aprovizionare cu materii prime, materiale, combustibili, energie, subansamble, etc, precum si ale tarifelor de transport (cu specificarea actului normativ, avizului sau notei de negociere, dupa caz);

b) majorari ale preturilor externe, care conduc la modificarea preturilor de aprovizionare tehnico-materiala in lei cu produse din import;

c) modificari ale surselor de aprovizionare care influenteaza, in sensul cresterii, costul mediu de aprovizionare;

d) majorarile dobanzilor la credite, amortismentelor, cotelor de marja comerciala, comision, etc.(se va specifica temeiul legal al majorarii); majorarea marjei comerciale de catre organizatiile economice care asigura aprovizionarea cu materii prime, materiale, marfuri;e) eventualele influente favorabile asupra nivelului cheltuielilor de productie (reducerea unor preturi de aprovizionare; imbunatatirea structurii productiei proprii, scaderea procentului de dobanzi la credite, negocierea unor adaosuri comerciale sau de comision mai mici, etc.) si ponderea acestora in compensarea factorilor care vor scumpi productia;

f) nivelul profitului in conditiile in care nu se primeau influentele sus-mentionate in costurile proprii pe unitatea de produs si gradul de deteriorare al acestora (indeosebi in cazul in care prin aceste modificari vor rezulta pierderi).

Intentia de majorare a preturilor ca si a cotelor de adaos trebuie anuntata in scris - in mod fundamentat -, catre toti agentii economici beneficiari ai produselor si serviciilor in cauza, pentru ca acestia sa-si poata stabili strategia de aprovizionare tehnico-materiala si de productie sau de desfacere, in functie de noile conditii de pret, solicitate de furnizor, cu cel putin 30 zile inainte de aplicare. Cele 30 de zile sunt determinate pe baza zilelor calendaristice de la data postei pentru comunicarea facuta in scris fiecarui agent economic beneficiar sau de la data aparitiei in presa a notificarii pentru populatie. Nerespectarea acestui interval atrage prelungirea posibilitatii de majorare a preturilor la 6 luni.

Termenul de 'cel putin 30 zile' incepe:

- de la data comunicarii facuta primului agent economic beneficiar asupra intentiei de majorare a pretului cu ridicata;

- de la publicarea in presa a intentiei de majorare a preturilor cu ridicata la marfurile destinate consumului populatiei, a cotelor de adaos sau comision precum si a nivelului noilor preturi cu amanuntul ce vor rezulta din majorarile rezultate.

Cu cel putin 10 zile inainte de exprimarea termenului de 30 zile, agentii economici care intentioneaza sa efectueze majorari de preturi vor prezenta organelor la care au facut notificarea (Ministerului Finantelor sau serviciilor teritoriale pentru preturi si protectia concurentei, dupa caz) elementele de baza pentru fundamentarea acestor operatiuni, la care se anexeaza copii de pe notele de negociere cu principalii beneficiari ori acordul de principiu al beneficiarilor asupra majorarii preturilor, precum si punctele de vedere ale populatiei aparute in presa sau comunicate in scris de organele care apara interesele acesteia.

In notele de negociere cu principalii beneficiari ori in acordul de principiu cu acestia trebuie sa se regaseasca expres si punctul de vedere al beneficiarilor din aval, pana la consumatorul final.

Beneficiarii la primirea notificarii scrise, in termen de 30 zile, efectueaza urmatoarele activitati:

a) pentru tranzactiile in curs de derulare vor analiza daca accepta majorare anuntata de furnizori sau vor negocia reducerea nivelului notificat sau mentinerea pretului anterior;

b) pentru tranzactiile viitoare pretul notificat reprezinta baza de negociere intre parti si nu pretul definitiv.

In toate cazurile in care beneficiarul considera ca intentia de majorare este justificata accepta pretul.

Cand beneficiarul apreciaza ca pretul notificat nu este corect dimensionat procedeaza la negocierea cu partenerul. Daca partile cad de acord asupra unui pret negociat mai mic decat cel notificat, noul pret care devine operant, ca expresie a acordului intre parti, este, de asemenea, anuntat serviciilor teritoriale de preturi ca si partenerilor beneficiari.

Confirmarea temeiniciei intentiei de majorare a preturilor si, respectiv, avizarea majorarii cotei de adaos si comision vor fi comunicate de Ministerul Finantelor sau organelor sale teritoriale dupa caz, in cel mult 10 zile de la primirea integrala a documentatiei, documentatie care trebuie sa cuprinda urmatoarele precizari:

- pretul confirmat reprezinta limita maxima, agentii economici respectivi putand practica niveluri mai mici;

- mentionarea conditiei de livrare;

- data de la care se va putea aplica nivelul majorat;

- dupa aceasta data vor putea fi renegociate noile niveluri in sensul majorarii lor, cu conditia anuntarii noii intentii de majorare cu 30 zile inainte.

Operatiunile de recalculare au la baza metodologia de calculatie a costului in cadrul calculatiei pe articole de cheltuieli, costul total pe produs se calculeaza dupa relatia:

unde:

C = costul total pe unitatea de produs;

Mp = materii prime si materiale directe (din tara si din import);

Mr = materii recuperabile obtinute in procesul de fabricare al produsului;

Sb = salarii directe brute;

CAS = contributia pentru asigurari sociale;

AS = cotizatii privind ajutorul de somaj;

CIFU = cota pentru cheltuieli de intretinere si functionare a utilajelor;

CCS = cota pentru cheltuielile comune ale sectiilor de productie;

SDV = scule, dispozitive si verificatoare;

AC = alte cheltuieli;

CGI = cheltuieli generale ale intreprinderii.

Asupra acestor componente cuprinse in calculul costului unitar al produsului pot influenta o serie de factori prezentati in continuare:

a) Modificarea preturilor materiilor prime, materialelor, energiei, combustibililor.

Aceasta influenta se ia in calculul de actualizare a costului prin indicele de modificare a preturilor Ip1/0 in perioada de actualizare (I) fata de perioada in care s-a efectuat ultimul calcul (0). Actualizarea se face pentru fiecare reper 'i' de materie prima, materiale, subansamble, combustibil, energie, conform relatiei:

sau

in care:

i = fiecare reper de materie prima, material, subansamblu, combustibil sau energie;

Mpi1 = valoarea materiilor prime pe repere 'i', actualizata in functie de modificarea preturilor;

Mpi0 = valoarea materiilor prime pe repere 'i', din documentatia anterioara a pretului;

Ipi1/0 = indicele de modificare a pretului materiei prime 'i' in perioada in care se efectueaza actualizarea fata de perioada in care s-a efectuat ultima calculatie.

b) Modificarea indicilor de utilizare a materiilor prime (U1 ) fata de indicii anteriori (U0)

Actualizarea se efectueaza pe baza relatiei:

in care:

= valoarea materiilor prime actualizate, influentate de indicele de utilizare actualizat;

indicii de utilizare a materiilor prime 'i' inainte de actualizare (0) si in perioada actualizarii (1).

c) Modificarea proportiei recuperarii materialelor:


cota actualizata

d) Modificarea salariilor brute directe:

in care:

salarii brute directe actualizate pe produs;

salarii brute directe inainte de actualizare;

= adaosuri la salariile brute (majorari, reasezari de salarii, revendicari ale sindicatelor, sporuri, s.a)

Drepturile de personal si cheltuielile aferente se recalculeaza ori de cate ori se modifica acestea, cat si cele privind cotizatiile pentru asigurarile sociale si pentru ajutorul de somaj, astfel:

cota CAS1

cota AS1

in care

CAS1 =contributiile la asigurari sociale actualizate;

AS1 = ajutorul de somaj actualizat.

e)Modificarea productivitatii muncii

in care:

salariile brute directe actualizate, corectate cu influenta productivitatii muncii;

abaterea indicelui productivitatii muncii de la 100%. Daca indicele este mai mare decat 100%, se scade daca indicele este mai mic decat 100%, se aduna.

Astfel, cand productivitatea muncii creste salariul pe unitatea de produs scade proportional cu cresterea.

Cand productivitatea muncii scade, salariul pe unitatea de produs creste proportional cu scaderea

f)Modificarea cotelor de cheltuieli indirecte (CIFU, CCS, CGI)

Recalcularea cotelor de cheltuieli indirecte se face dupa relatia:

Cota de cheltuieli indirecte =

CIFU1 = (Sb1 + CAS1 + AS1) cota CIFU1;

CCS1 = (Sb1 + CAS1 + AS1) cota CCS1;

CGI1 = CS1 cota CGI1

CS1 = cost de sectie actualizat

Actualizarea costului total este data de relatia:

Notiunile din formula simbolizeaza aceleasi componente ca in formula (C), indicand sensul de actualizare (1). Actualizarea costului total permite urmarirea proportiei modificarii costului, cu ajutorul indicatorului:

.

Actualizarea costului total conduce si la actualizarea pretului de oferta:

unde:

PP1 = pretul producatorului actualizat;

Pr1 = profitul actualizat;

in care:

PR1= pretul cu ridicata facturat;

TVA = taxa pe valoare adaugata;

r% = rata profitului care poate fi constanta sau se poate actualiza.

Proportia modificarii pretului de oferta este:

in care:

IPP 1/0 = indicele modificarii pretului producatorului;

IPR 1/0 = indicele modificarii pretului de oferta;

PP0 si PP1= pretul producatorului in perioada premergatoare actualizarii si respectiv, pretul producatorului actualizat;

PR0 si PR1 = pretul cu ridicata de oferta in perioada premergatoare actualizarii si respectiv, pretul cu ridicata actualizat.Ion Tomita, Constantin Ciurlau, Anca Badoi, Preturi si tarife, Reprografia Universitatii Din Craiova, 1996, pg 164

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
FUNCTIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE ALE INTREPRINDERII
Ingineria si activitatile ingineresti
Analiza swot a activitatii „r”, în scopul fundamentarii obiectivelor strategice si optimizarii strategiei
Costul unitar al produsului
Ciclul de viata al unui depozit de date
PROCESUL DE PLANIFICARE
Certificarea sistemelor de management al calitatii
Proiect 'IMPLEMENTAREA SMQ IN CADRUL PETROM' - Managementul calitatii si ingineria valorii
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu