Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » referate » management
Metode noi in analiza calitatii produselor si productiei si posibilitati de aplicare in cadrul firmelor romanesti

Metode noi in analiza calitatii produselor si productiei si posibilitati de aplicare in cadrul firmelor romanestiMetode noi in analiza calitatii produselor si productiei si posibilitati de aplicare in cadrul firmelor romanesti

Aceste metode au fost preluate de la scoala japoneza si utilizate pe scara larga in Europa dupa 1990, fiind bazate in general pe munca in echipa si pe obtinerea consensului la rezolvarea problemelor legate de imbunatatirea calitatii. Ele sunt prezentate impreuna cu domeniile de aplicare in Tabelul 4.5..:
Tabelul 4.4..

METODE NOI IN ANALIZA CALITATII ECHIPAMENTELOR

DENUMIREA METODEI

DOMENII DE APLICARE ALE METODEI

Metoda Metaplan

Cresterea fiabilitatii produselor si proceselor prin identificarea unor solutii optime atat in faza de proiectare si productie, cat si in faza de exploatare

Metoda diagramei relatiilor

In special in faza de proiectare si reproiectare a echipamentelor, masinilor si utilajelor

Metoda diagramei matriceale

Stabilirea ordinii optime de desfasurare a diverselor evenimente

Metoda arborelui de posibilitati

Ameliorarea performantelor diverselor echipamente productive in special in faza de exploatare

Metoda diagramei deciziilor

Programarea proceselor decizionale privind calitatea

Metoda diagramei Pert

Optimizarea activitatilor de planificare in timp real a intretinerii si reparatiilor echipamentelor

Metoda analizei factoriale a caderilor

Determinarea principalelor variabile care influenteaza calitatea si elaborarea unui plan de masuri privind cresterea calitatii, fiabilitatii, mentenabilitatii si disponibilitatii echipamentelor

a) Metoda diagramei afinitatilor

Este cunoscuta si sub denumirea de metoda Metaplan. Deosebit de important este rolul moderatorului care trebuie sa coordoneze activitatea echipei spre indeplinirea telului propus initial. Aceasta metoda are mai multa suplete decat metoda cauza - efect in rezolvarea problemelor importante din cadrul unei intreprinderi, fiind indicata a se aplica in probleme de imbunatatire a mentenabilitatii, fiabilitatii sau disponibilitatii sistemului.

Originalitatea sa rezida din tehnica comunicarii si a etapelor parcurse:

prezentarea clara si concisa a problemei de rezolvat si formarea unei echipe dispuse sa lucreze pentru rezolvarea ei (din echipa de analiza vor face parte obligatoriu cate un reprezentant al proiectantului, furnizorilor, producatorului, comerciantilor, utilizatorilor, al personalului care asigura reglarea si repararea sistemului, un economist, un psiholog, etc.);

alegerea locului, a datei de desfasurare a seminarului si a moderatorului;

pornind de la problema propusa spre rezolvare, participantii emit idei pe bucati de carton;

ideile sunt colectate, citite de moderator si grupate apoi dupa criteriul “idei similare” pe familii;

acordarea unui nume fiecarei familii si notarea acestor rezultate preliminare;

identificarea legaturilor (relatiilor) posibile dintre acestea;

fiecare participant acorda 3 puncte ideii celei mai importante, 2 puncte celei plasate pe locul 2 si 1 punct celei de pe locul 3;

ierarhizarea importantei acestor familii dupa votarea multipla;

pentru cele mai importante familii, se formeaza echipe alcatuite din 3 - 5 membrii;

identificarea in cadrul acestor echipe a situatiei actuale a familiei de probleme analizata, a evolutiei in viitor, a restrictiilor ce blocheaza aceasta evolutie si emiterea unor solutii concrete pentru eliminarea lor;

prezentarea acestor solutii grupului, discutarea si analiza lor in comun;

alegerea solutiilor optime ce urmeaza a fi imediat implementate;

aplicarea solutiilor, urmarirea rezultatelor obtinute, actiuni corective.

b) Metoda diagramei relatiilor

Se aseamana cu metoda arborelui cauzal, metoda des utilizata in analiza si ingineria valorii.

Consta in punere de mai multe ori a intrebarii 'De ce ?' si acceptarea ca raspunsurile la aceste intrebari sunt cauzele fenomenelor observate. Fiecarei cauze i se pune din nou intrebarea precedenta si se identifica alte cauze particulare ce produc fenomenul respectiv - Figura 4.15.. Metoda continua pana la identificarea cauzelor elementare ce produc fenomenul respectiv.

Practic, fiecare problema generala este divizata in probleme derivate, detaliate apoi in probleme specifice determinate de cauze specifice. Rezolvarea tuturor cauzelor specifice duce la rezolvarea problemelor derivate, si apoi la gasirea solutiei optime pentru problema generala.

PRIMA ETAPA
ETAPA A DOUA A


Fig. 4.15.. Diagrama relatiilor

c) Metoda diagramei matriceale

Aceasta metoda permite vizualizarea si analiza relatiilor existente intre evenimentele ce se produc in cadrul procesului, pentru identificarea tuturor caracteristicilor acestora. Ea se deosebeste de metoda matricei simple prin compararea evenimentelor cu criterii, stabilite si evaluate initial, doua cate doua.

Initial se stabilesc ponderi ale importantei pentru criteriile stabilite. Apoi se acorda pentru fiecare eveniment in raport cu fiecare criteriu un coeficient (3 = puternic, 2= mediu, 1= slab), care se inmulteste cu ponderea stabilita initial. Se insumeaza produsele partiale si se obtine cate un punctaj pentru fiecare eveniment. Pe baza acestor punctaje se obtine in final o ierarhizare a evenimentelor, asa cum se prezinta in Tabelul 4.5:

Tabelul 4.5.

DIAGRAMA MATRICEALA

DIAGRAMA MATRICEALA

CRITERII

PON-DERE

1

2

3

4

5

TOTAL

PRIORITATI

1

1

1

2

3

EVENI-MENT 1

@ (3x1=3)

& (2x1=2)

& (2x1=2)

& (2x2=4)

@ (3x3=9)

20

2

EVENI-MENT 2

& (2x1=2)

& (2x1=2)

# (1x1=1)

# (1x2=2)

# (1x3=3)

10

3

EVENI-MENT 3

@ (3x1=3)

@ (3x1=3)

@ (3x1=3)

@ (3x2=6)

@ (3x3=9)

24

1

SEMNIFICATIA SI VALOAREA SIMBOLURILOR:

@ PUTERNIC, VALOAREA 3

& MIJLOCIU, VALOAREA 2

# SLAB, VALOAREA 1

In urma prelucrarii rezultatelor ordinea de desfasurare a evenimentelor este: Evenimentul 3, Evenimentul 1 si in final Evenimentul 2.

d) Metoda arborelui de posibilitati

Metoda se bazeaza pe centralizarea, analizarea si optimizarea raspunsurile la intrebarile: Cum amelioram?. Este o metoda de analiza a cailor de atingere a unor obiective, utilizata in special in domeniile calitatii totale si mentenantei total productive, considerandu-se ca pentru fiecare problema de rezolvat exista mai multe subprobleme care, arborescent, se pot defalca succesiv si pentru care exista posibilitati de ameliorare.

Pe arbore, fiecare actiune la un anumit nivel devine un obiectiv de realizat la nivelul inferior. Astfel se pot identifica mai usor posibilitatile de ameliorare si se poate stabili efectiv un plan de actiune.

e) Metoda diagramei deciziilorEste cunoscuta si sub denumirea de programarea proceselor de decizie si are la baza o diagrama schematica de desfasurare a unui proces, pornind de la o situatie petrecuta spre rezolvarea unei situatii viitoare.

La fiecare etapa intermediara trebuie prevazute si rezolvate problemele ce apar. Astfel se castiga timp in derularea procesului de previziune, identificandu-se solutii probabile ce au fost deja aplicate anterior.

f) Metoda diagramei in sageata sau Pert

Se aseamana cu metoda precedenta, analizandu-se desfasurarea unui proces intre o situatie trecuta si una viitoare si identificandu-se actiunile ce trebuiesc realizate efectiv in etapele intermediare.

Factorul care se poate optimiza este factorul timp, deosebit de important in situatii complexe de criza. Aceasta metoda permite optimizarea unei activitati de planificare in timp real si detectarea rapida a intarzierilor ce pot aparea.

g) Metoda analizei factoriale a caderilor

Este o metoda deosebit de complexa care necesita detinerea unor cunostinte solide de statistica matematica si in utilizarea calculatorului. Pe scurt ea consta in determinarea mai multor variabile ce influenteaza calitatea sistemului iar pe baza lor se poate elabora un plan de masuri privind cresterea calitatii, fiabilitatii, mentenabilitatii si a disponibilitatii.

Oricare dintre aceste metode se pot utiliza in analiza calitatii productiei si a produselor, in mentenanta total productiva sau la imbunatatirea fiabilitatii. Arta consta in a alege metoda care asigura eficienta maxima in rezolvarea problemei aparute.

In urma studierii acestor metode au fost identificat domenii importante unde pot fi aplicate concret cu foarte bune rezultate aceste metode, propuse in Tabelul 4.6.:

Tabelul 4.6..

PRINCIPALELE DOMENII DE APLICARE ALE METODELOR IN ANALIZA CALITATII ECHIPAMENTELOR

DENUMIREA METODEI

DOMENII DE APLICARE ALE METODEI

Brainstorming

La rezolvarea oricarei probleme aparute in fazele de proiectare, fabricatie sau exploatare a echipamentelor

Metoda cauza - efect

La identificarea modalitatilor de indepartare a diverselor cauze care determina caderi ale echipamentelor, ce pot aparea in fazele de proiectare, fabricatie sau exploatare

Metoda cercurilor de calitate

In orice faza pentru rezolvarea unei probleme calitative a echipamentului productiv

Metode matriceale

In special in faza de proiectare, dar si atunci cand se cauta diverse solutii noi in rezolvarea unor avarii aparute in urma exploatarii echipamentelor productive

Metoda analizei multicriteriale

Identificarea solutiei optime necesare rezolvarii unei probleme calitative a echipamentului productiv

Metoda multivoting

In orice faza pentru rezolvarea unei probleme calitative a echipamentului productiv

Metoda ABC

Analiza defectiunilor aparute in functionarea echipamentelor, a cauzelor care le determina si identificarea principalelor actiuni necesare, cu efecte economice semnificative imediate

Metoda controlului statistic al proceselor

In exploatarea echipamentelor prin cresterea fiabilitatii, mentenabilitatii si disponibilitatii acestora

Metoda analizei mentenabilitatii (topomentenanta)

In faza de exploatare determina cresterea fiabilitatii si mentenantei echipamentelor

Metoda schimbarilor in serie ai tuturor factorilor de influenta ai calitatii

In special in faza de exploatare determinand reducerea timpilor de adaptare la modificari in serie

Metoda analizei punctelor slabe si a efectelor acestora pana la atingerea starii critice a sistemului

Atat in fazele de proiectare si fabricatie, cat si in cea de exploatare determinand reducerea riscului aparitiei caderilor

Metodele Taguchi

In faza de proiectare si fabricatie prin simplificarea experimentarilor

DENUMIREA METODEI

DOMENII DE APLICARE ALE METODEI

Metoda Metaplan

In faza de proiectare si productie, cat si in faza de exploatare prin identificarea unor solutii optime care determina cresterea fiabilitatii produselor si proceselor

Metoda diagramei relatiilor

In special in faza de proiectare si reproiectare a echipamentelor, masinilor si utilajelor

Metoda diagramei matriceale

Stabilirea ordinii optime de desfasurare a diverselor evenimente

Metoda arborelui de posibilitati

Ameliorarea performantelor diverselor echipamente productive in special in faza de exploatare

Metoda diagramei deciziilor

Programarea proceselor decizionale privind calitatea

Metoda diagramei Pert

Optimizarea activitatilor de planificare in timp real a intretinerii si reparatiilor echipamentelor

Metoda analizei factoriale a caderilor

Determinarea principalelor variabile care influenteaza calitatea si elaborarea unui plan de masuri privind cresterea calitatii, fiabilitatii, mentenabilitatii si disponibilitatii echipamentelor
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
CALITATEA - RECUNOASTEREA REZULTATELOR: O IDEE NOUA?
Tipuri de informare si consiliere
MANAGEMENTUL CONFLICTELOR
Disponibilitatea sistemelor de productie si a echipamentelor din dotare
INVESTITIILE ORGANIZATIEI
Costul productiei industriale
MANAGEMENTUL CALITATII - REPERE CONCEPTUALE SI METODOLOGICE PRIVIND SISTEMUL NATIONAL DE MANAGEMENT SI DE ASIGURARE A CALITATII EDUCATIEI
Procesul proiectarii
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu