Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » referate » management » protectia muncii
ACORDAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECTIE SI DE LUCRU

ACORDAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECTIE SI DE LUCRU
ACORDAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECTIE SI DE LUCRU

Masura de protectie a muncii prin care se previne sau se diminueaza actiunea factorilor de risc asupra unei singure persoane.

Protectia individuala reprezinta o modalitate de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnaviri lor profesionale, la care se apeleaza in cazurile cand au fost epuizate, atat cat este rezonabil posibil, orice alte mijloace tehnice si organizatorice de protectie a muncii sau cand nu pot fi avute in vedere asemenea mijloace.

Protectia individuala se realizeaza cu ajutorul mijloacelor individuale de protectie (MIP); prin intermediul ei se poate combate un numar limitat de factori de risc.

MIP destinat protectiei unui singur muncitor si care este purtat de acesta.

MIP fac parte din categoria protectorilor a caror particularitate o reprezinta faptul ca-si indeplinesc functia de protectie prin interpunerea intre factorul de risc si organismul uman.


In unele situatii, MIP au o functie de protectie indirecta, in sensul ca utilizarea lor previne declansarea unor fenomene care ar putea conduce la accidente de munca (exemplu – lenjeria de corp din fibre naturale, care se acorda ca MIP in cazul lucrului cu substante explozive, nu protejeaza impotriva efectelor unei explozii, dar previne posibila initiere a unei explozii, ca urmare a incarcarilor electrostatice ce s-ar putea acumula pe o lenjerie care contine fibre sintetice).

Functia de protectie este functia realizata de un MIP prin care se combate actiunea unui factor de risc asupra organismului uman sau numai se semnalizeaza existenta unui factor de risc.

Protector – obstacol destinat a fi interpus intre un factor de risc si organismul uman pentru a realiza o functie de protectie prin impiedicarea contactului dintre acestia.

Echipament individual de protectie (EIP) echipament individual de protectie se intelege orice echipament destinat sa fie purtat sau tinut de lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice element suplimentar sau accesoriu proiectat in acest scop.

Sunt excluse din definitia de mai sus:

   a) imbracamintea de lucru si uniformele obisnuite care nu sunt proiectate in mod special pentru a proteja securitatea si sanatatea lucratorului;

   b) echipamentul folosit de serviciile de urgenta si salvare;

   c) echipamentul individual de protectie purtat sau folosit de armata, politie ori de alte institutii de ordine publica;

   d) echipamentul individual de protectie pentru mijloace de transport rutier;

   e) echipamentul sportiv;

   f) echipamentul de autoaparare sau de descurajare;

   g) dispozitivele portabile pentru detectarea si semnalizarea riscurilor si factorilor nocivi.

Echipamentul individual de protectie trebuie utilizat atunci cand riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protectie colectiva ori prin masurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii.

Ordinea ierarhica a masurilor de prevenire


RISC ↔ OM

MASURI PRIMARE ( masuri de ordinul intai )

ELIMINAREA RISCURILOR

Masurile trebuie sa actioneze direct asupra sursei de factori de risc (prevenire intrinseca)

RISC. ↔ OM

MASURI SECUNDARE ( masuri de ordinul doi )

IZOLAREA RISCURILOR

Factorii de risc persista, dar prin masuri de protectie colectiva se evita sau diminueaza actiunea lor asupra omului

RISC .↔ OM

MASURI TERTIARE ( masuri de ordinul trei )

EVITAREA RISCURILOR
Interactiunea dintre factorii de risc si om se evita prin masuri organizatorice si reglementari privind comportamentul

RISC ↔ .OM

MASURI CUATERNARE ( masuri de ordinul patru )

IZOLAREA OMULUI

Limitarea actiunii factorilor de risc se face prin protectie individuala

Se considera, de asemenea, EIP:

a) un ansamblu constituit din mai multe dispozitive sau mijloace integrate de catre producator in scopul asigurarii protectiei unei persoane impotriva unuia sau mai multor riscuri simultane, potentiale;

b) un dispozitiv sau un mijloc de protectie combinat, detasabil ori nedetasabil, cu un echipament individual care nu are rol de protectie, purtat sau tinut cu mana de o persoana pentru executarea unei activitati specifice;

c) componente interschimbabile ale EIP, esentiale pentru o functionare corespunzatoare si utilizate exclusiv pentru un astfel de echipament.

Se considera ca parte integranta a EIP orice sistem introdus pe piata impreuna cu acesta, pentru racordarea acestuia la un alt dispozitiv extern, complementar, chiar daca acest sistem nu este destinat a fi purtat sau tinut cu mana in permanenta de catre utilizator, pe intreaga durata de expunere la risc.

Echipament individual de lucru (EIL) – totalitatea   MIP utilizate in procesul de munca pentru protejarea imbracamintei personale a muncitorilor impotriva uzurii si murdaririi excesive. EIL nu indeplineste functii de protectie impotriva accidentelor de munca si bolilor profesionale.

Sortiment de MIP – grup specific de MIP care asigura protectie aceleiasi parti anatomice, caracterizata prin aceeasi for ma generala si caracteristici functionale (exemplu – incaltaminte de protectie).

Tip de MIP – grup specific de MIP din cadrul unui sortiment, caracterizate prin faptul ca realizeaza protectia impotriva aceluiasi factor de risc (exemplu – incaltaminte de protectie cu bombeu metalic, rezistent la soc).

Factor de risc (de accidentare si imbolnavire profesionala) sunt factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor implicate in procesul de munca si care pot provoca accidente de munca si imbolnaviri profesionale. Factorii de risc constituie cauze potentiale ale accidentelor de munca si bolilor profesionale. Dupa producerea acestor evenimente negative, factorii de risc se transforma in cauze ale accidentelor de munca si bolilor profesionale.

Factorul periculos este acel factor de risc a carui actiune asupra executantului duce, in anumite conditii, la accidentarea lui.

Factorul nociv este factorul de risc a carui actiune asupra executantului duce, in anumite conditii, la imbolnavirea lui.

Introducerea pe piata si libera circulatie a EIP

Se admit introducerea pe piata si punerea in functiune a EIP, numai daca mentin sanatatea si asigura securitatea utilizatorilor, fara a aduce atingere sanatatii sau securitatii altor persoane, animale domestice ori bunuri, atunci cand sunt intretinute adecvat si utilizate conform scopului prevazut. Autoritatile publice pot emite reglementari care sa cuprinda orice alte cerinte pe care le considera necesare pentru a asigura protectia utilizatorilor, cu conditia ca acestea sa nu dispuna modificari ale EIP.

EIP trebuie sa satisfaca cerintele esentiale de sanatate si securitate.

Introducerea pe piata si punerea in functiune a EIP sau a componentelor de EIP care sunt conforme si care poarta marcajul european de conformitate CE, numit in continuare marcaj CE, aplicat de un producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia, care atesta conformitatea lor cu toate prevederile prezentei hotarari, inclusiv cu procedurile de certificare, nu pot fi interzise, restranse sau impiedicate. Introducerea pe piata a componentelor de EIP care nu poarta marcajul CE si care sunt destinate incorporarii in EIP, cu conditia ca acestea sa nu fie indispensabile bunei functionari a EIP, nu poate fi interzisa, restransa sau impiedicata.

Se considera ca EIP sunt in conformitate cu cerintele esentiale, daca poarta marcajul CE si daca producatorul este in masura sa prezinte, la cerere, declaratia de conformitate prevazuta. In cazul in care un producator nu a aplicat sau a aplicat numai partial standardele ori cand nu exista astfel de standarde, certificatul emis de un organism notificat trebuie sa ateste conformitatea cu cerintele esentiale.

Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana se admite comercializarea numai a EIP care poarta marcajul CE.

Documentatia tehnica a EIP trebuie sa cuprinda in special:

1. dosarul tehnic de fabricatie constand din:a) planuri de ansamblu si detalii ale EIP, insotite, acolo unde este cazul, de note de calcul si de rezultatele incercarilor pe prototip, in masura in care este necesar pentru a se verifica respectarea cerintelor esentiale;

b) o lista completa a cerintelor esentiale de securitate si a standardelor armonizate sau a altor specificatii tehnice, luate in considerare la proiectarea modelului;

2. o descriere a mijloacelor de control si incercare care urmeaza sa fie utilizate la locul de fabricare pentru a verifica conformitatea productiei de EIP cu standardele europene armonizate sau cu alte specificatii tehnice si pentru a mentine nivelul calitatii;

3. un exemplar din fisa de instructiuni furnizata de producator.

Acordarea EIP

Echipamentul individual de protectie trebuie sa respecte prevederile Hotararii Guvernului nr.115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile ulterioare.

Orice echipament individual de protectie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

   a) sa fie corespunzator pentru riscurile implicate, fara sa conduca el insusi la un risc marit;

   b) sa corespunda conditiilor existente la locul de munca;

   c) sa ia in considerare cerintele ergonomice si starea sanatatii lucratorului;

   d) sa se potriveasca in mod corect persoanei care il poarta, dupa toate ajustarile necesare.

In cazul in care prezenta unor riscuri multiple impune purtarea simultana a mai multor echipamente individuale de protectie, aceste echipamente trebuie sa fie compatibile si sa isi pastreze eficacitatea in raport cu riscul/riscurile respectiv/respective.

Conditiile de utilizare a echipamentului individual de protectie, in special durata purtarii, sunt determinate in functie de gravitatea riscului, frecventa expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru al fiecarui lucrator si de performanta echipamentului individual de protectie.

Echipamentul individual de protectie este, in principiu, destinat purtarii de catre o singura persoana. Daca imprejurarile impun purtarea echipamentului individual de protectie de catre mai multe persoane, se iau masuri corespunzatoare pentru a se asigura ca aceasta utilizare nu creeaza diferitilor utilizatori nicio problema de sanatate sau de igiena.

In cadrul intreprinderii si/sau unitatii trebuie sa se furnizeze si sa fie disponibile informatii adecvate privind fiecare echipament individual de protectie.

Echipamentul individual de protectie se distribuie gratuit de angajator, care asigura buna sa functionare si o stare de igiena satisfacatoare prin intermediul intretinerii, repararii si inlocuirilor necesare.

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei poate stabili dispozitii pe baza carora sa se impuna ca lucratorul sa contribuie la costul unui anumit echipament individual de protectie, in situatiile in care utilizarea echipamentului nu este exclusiv pentru locul de munca.

Angajatorul informeaza mai intai lucratorul despre riscurile impotriva carora il protejeaza purtarea echipamentului individual de protectie. Angajatorul asigura instruirea lucratorului si, daca este cazul, organizeaza antrenamente pentru modul de purtare a echipamentului individual de protectie.  Echipamentul individual de protectie poate fi utilizat numai in scopurile specificate si in conformitate cu fisa de instructiuni, cu exceptia imprejurarilor specifice si exceptionale. Instructiunile trebuie sa fie pe intelesul lucratorilor.

La aparitia unui factor de risc nou, agentii economici vor solicita Inspectiei de Stat pentru Protectia Muncii (ISPM) verificarea si completarea listei criteriilor de acordare a EIP, respectiv stabilirea dotarii necesare, corespunzatoare.

Stabilirea MIP (sortimente si tipuri), care compun EIP ce trebuie acordat unei persoane, se face pe baza analizei si cumularii factorilor de risc la care aceasta este expusa pe durata indeplinirii sarcinii de munca. In cadrul acestor analize se vor avea in vedere atat nivelul factorilor de risc si duratele reale de expunere la actiunea acestora, cat si partile corpului expuse la actiunea lor. Fac exceptie de la regula factorii de risc nenormati.

Analiza factorilor de risc, alegerea sortimentelor si a tipurilor de MIP, durata normata de folosire a acestora, diferentiata pe categorii de personal si conditii concrete de munca, precum si modul de acordare a acestora (inventar personal, inventar sectie etc.) se fac de catre comisii mixte, compuse din personal de specialitate si reprezentanti ai salariatilor si se aproba de catre consiliul de administratie.

La stabilirea sortimentelor si tipurilor se va avea in vedere diferentierea acestora pe sexe si pe marimi.

In cazurile in care unele meserii se executa in conditii care duc la un grad inalt de nocivitate sau de murdarire excesiva si rapida a EIP, pentru asigurarea unei mai bune intretineri, comisia poate stabili si poate propune acordarea a cate 2 bucati din sortimentele respective, cu dublarea duratei de utilizare, stabilita pentru o singura buc. Dotarea pe loc de munca se va aduce la cunostinta fiecarui angajat in cadrul instructajului introductiv general sau la semnarea CIM.

La identificarea si stabilirea nivelului factorilor de risc, comisia va apela la organele specializate (Sanepid, laboratoare toxicologice, institute de cercetare-proiectare etc.) pentru efectuarea de masuratori si expertize, urmarindu-se eliminarea empirismului si subiectivismului.

La modificarea conditiilor de munca, conducerea agentului economic are obligatia de a asigura MIP necesare, conform noii situatii si instruirea executantilor in legatura cu utilizarea corecta a acestora.

CRITERII DE ACORDARE A ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE PROTECTIE

Utilizarea echipamentului individual de protectie

Agentii economici au obligatia sa asigure verificarea periodica a calitatilor de protectie ale MIP, in conformitate cu prevederile din instructiunile de utilizare a acestora, convenite prin contractele incheiate intre beneficiari si furnizori.

Agentii economici au obligatia sa asigure conditii pentru curatarea sau denocivizarea MIP functie de tipul acestora, conditiile de utilizare si prevederile standardelor de produs sau ale instructiunilor de utilizare. In acest sens trebuie sa-si asigure compartimente specializate sau sa apeleze la serviciile altor unitati.

Agentii economici au obligatia sa creeze conditii pentru depozitarea, intretinerea si repararea MIP, astfel incat sa se asigure conservarea calitatilor de protectie ale acestora.

Personalul muncitor, precum si celelalte categorii de persoane care beneficiaza de EIP, au urmatoarele obligatii:

- sa cunoasca caracteristicile si modul corect de utilizare a MIP din dotare, prevazute in standarde sau in instructiunile de utilizare;

- sa poarte intregul EIP pe toata durata indeplinirii sarcinii de munca sau a activitatii pe care o desfasoara in unitate;

- sa utilizeze EIP doar in scopul pentru care acesta a fost atribuit si sa se preocupe de conservarea calitatilor de protectie ale acestuia;

- sa prezinte MIP la verificarile periodice prevazute in instructiunile de utilizare si pentru curatare sau denocivizare;

- sa solicite un nou MIP atunci cand, din diverse motive, MIP avut in dotare nu mai prezinta calitatile de protectie necesare.

Agentii economici sunt obligati sa inlocuiasca MIP care nu mai poseda calitatile de protectie pentru conditiile pentru care au fost acordate, de fiecare data cand se constata acest lucru, indiferent de motiv.

Pierderea calitatilor de protectie inainte de termenul prevazut de producatori si dovedita a se fi produs din vina purtatorului indreptateste agentul economic la recuperarea pagubei pe seama purtatorului.

Nepurtarea EIP, in cazul cand acesta este corect acordat si in stare de functionare, sau utiliza-rea acestuia in alte conditii decat cele prevazute de instructiunile de utilizare, va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.

Executantul unei sarcini de munca are dreptul de a refuza executarea acesteia daca nu i se asigura MIP necesare prevazute in normativ, fara ca refuzul sa atraga asupra sa masuri disciplinare.

LISTA
orientativa si neexhaustiva a echipamentelor individuale de protectieProtectia capului:

   - casti de protectie pentru utilizare in industrie (mine, santiere de lucrari publice, alte ramuri industriale);

   - acoperamant usor pentru protectia scalpului (caschete, bonete, plase de par, cu sau fara cozoroc);

   - acoperamant pentru cap (bonete, caschete, palarii etc. din material textil, material textil tratat etc.).

Protectia impotriva zgomotului:

   - antifoane interne si alte dispozitive similare;

   - casti antifonice (care acopera tot capul);

   - antifoane externe care pot fi montate pe casti de protectie industriale;

   - antifoane externe cu receptor de joasa frecventa incorporat;

   - antifoane cu comunicare audio.

Protectia ochilor si a fetei:

   - ochelari cu brate;

   - ochelari-masca;

   - ochelari-masca impotriva radiatiilor X, ochelari-masca impotriva radiatiilor laser, ochelari-masca impotriva radiatiilor ultraviolete, infrarosii, vizibile;

   - ecrane faciale (viziere);

   - masti si casti pentru sudura cu arc (masti de mana, masti cu fixare pe cap sau masti care pot fi montate pe casti de protectie).

Protectia respiratorie:

   - aparate filtrante impotriva pulberilor, gazelor si pulberilor radioactive;

   - aparate de protectie respiratorie izolante cu aductie de aer;

   - aparate de protectie respiratorie cu masca de sudura detasabila;

   - aparate si dispozitive pentru scufundare;

   - costume pentru scufundare.

Protectia mainii si bratului:

   - manusi care asigura protectie:

▪ impotriva agresiunilor mecanice (intepaturi, taieturi, vibratii etc.);

▪ impotriva substantelor chimice;

▪ pentru electricieni si impotriva caldurii;

   - manusi cu un deget;

   - degetare;

   - manecute;

   - manseta de protectie a incheieturii mainii pentru munci grele;

   - mitene (manusi fara degete);

   - manusi de protectie.

Protectia picioarelor si a gambelor:

   - pantofi, bocanci, cizme semiinalte si cizme de securitate;

   - incaltaminte la care se pot scoate rapid sireturile sau carligele;

   - incaltaminte cu bombeu suplimentar de protectie;

   - incaltaminte si supraincaltari cu talpi rezistente de caldura;

   - incaltaminte, cizme si supraincaltari rezistente la caldura;

   - incaltaminte, cizme si supraincaltari termoizolante;

   - incaltaminte, cizme si supraincaltari impotriva vibratiilor;

   - incaltaminte, cizme si supraincaltari antistatice;

   - incaltaminte, cizme si supraincaltari electroizolante;

   - cizme pentru lucratorii cu ferastraie cu lant;

   - saboti;

   - genunchiere;

   - glezniere detasabile;

   - ghetre;

   - talpi detasabile (rezistente la caldura, perforare sau transpiratie);

   - crampoane detasabile pentru gheata, zapada sau podele alunecoase.

Protectia pielii:

   - creme de protectie/unguente.

Protectia trunchiului si a abdomenului:

   - veste, jachete si sorturi de protectie impotriva agresiunilor mecanice (intepare, taiere, stropi de metal topit etc.);

   - veste, jachete si sorturi de protectie impotriva substantelor chimice;

   - veste cu sistem de incalzire;

   - veste de salvare;

   - sorturi de protectie impotriva radiatiilor X;

   - centuri lomboabdominale.

Protectia intregului corp - Echipament proiectat pentru a preveni caderile:

   - echipament de prevenire a caderilor (echipament complet cu toate accesoriile necesare);

   - echipament de franare cu absorbire a energiei cinetice (echipament complet cu toate accesoriile necesare);

   - dispozitive de sustinere a corpului (centuri de securitate).

Imbracaminte de protectie:

   - imbracaminte pentru lucru 'de securitate' (doua piese si combinezoane);

   - imbracaminte de protectie impotriva agresiunilor mecanice (intepare, taiere etc.);

   - imbracaminte de protectie impotriva substantelor chimice;

   - imbracaminte de protectie impotriva proiectiilor de metal topit si a radiatiilor infrarosii;

   - imbracaminte de protectie rezistenta la caldura;

   - imbracaminte termoizolanta;

   - imbracaminte de protectie impotriva contaminarii radioactive;

   - imbracaminte de protectie impotriva pulberilor;

   - imbracaminte de protectie impotriva gazelor;

   - imbracaminte si accesorii (banderole, manusi etc.) de semnalizare fluorescente, reflectorizante;

   - paturi de protectie.

LISTA
orientativa si neexhaustiva a activitatilor si sectoarelor de activitate care pot necesita utilizarea de echipament individual de protectie

Protectia capului (protectia craniului)

Casti de protectie:

   - lucrari de constructii, in special activitate pe, sub sau in apropierea schelelor si locurilor de munca la inaltime, la operatii de montare si demontare a cofrajelor, de asamblare si instalare, activitate desfasurata pe schele si de demolari;

   - lucrari de poduri metalice, constructii metalice inalte, stalpi, turnuri, structuri hidraulice de metal, furnale, otelarii si laminoare, containere mari, conducte mari, cazane si centrale electrice;

   - lucrari in fose, santuri, puturi si galerii;

   - terasamente si lucrari in piatra;

   - lucrari in subteran, cariere, excavari la suprafata, halde;

   - lucrari cu unelte de impuscat bolturi;

   - lucrari cu explozivi;

   - lucrari in vecinatatea lifturilor, dispozitivelor de ridicare, macaralelor si a transportoarelor;

   - lucrari la furnale, instalatii de concasare fina, otelarii, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matritare la cald si turnare;

   - lucrari la cuptoare industriale, containere, masini, silozuri, buncare si conducte;

   - lucrari de constructii navale;

   - lucrari de manevra feroviare;

- lucrari in abatoare.

Protectia picioarelor

Incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie:

   - lucrari de constructii, civile si rutiere;

   - lucrari pe schele;   - lucrari de demolare;

   - lucrari de constructii in beton si placi prefabricate, care presupun montarea si demontarea cofrajelor;

   - lucrari pe santiere si in spatii de depozitare;

   - lucrari pe acoperisuri.

Incaltaminte de securitate fara talpa antiperforatie:

   - lucrari pe poduri metalice, constructii metalice inalte, stalpi, turnuri, structuri hidraulice de metal, furnale, otelarii si laminoare, containere mari, conducte mari, cazane si centrale electrice;

   - constructia de cuptoare, instalatii de incalzire si ventilare si lucrari de asamblare de metale;

   - lucrari de transformare si intretinere;

   - lucrari cu furnale, instalatii de concasare fina, otelarii, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matritare la cald, presari la cald si trefilare;

   - lucrari in cariere si in exploatari de suprafata si halde;

   - extractia si prelucrarea pietrei;

   - productia, tratarea si prelucrarea produselor din sticla plata si a recipientelor din sticla;

   - lucrari de manipulare a formelor in industria ceramicii;

   - captusirea cuptoarelor din industria ceramicii;

   - lucrari de turnare in industria produselor ceramice si a materialelor de constructii;

   - transport si depozitare;

   - lucrari cu blocuri de carne congelata si ambalaje metalice de conserve alimentare;

   - lucrari de constructii navale;

   - lucrari de manevra feroviare.

Incaltaminte de securitate cu toc sau talpa ortopedica si insertie antiperforatie:

   - lucrari pe acoperisuri.

Incaltaminte de securitate cu talpi termoizolante:

   - lucrari cu si pe materiale foarte fierbinti sau foarte reci.

Incaltaminte de securitate care se poate dezechipa usor:

   - acolo unde exista riscul penetrarii de substante incandescente.

Protectia ochilor sau a fetei

Ochelari de protectie, viziere si ecrane faciale:

   - lucrari de sudura, polizare si debitare;

   - lucrari de gaurire si gravare;

   - lucrari de taiere si prelucrare a pietrei;

   - lucrari cu unelte de impuscat bolturi;

   - utilizarea de masini a caror functionare se bazeaza pe indepartarea spanului in cazul prelucrarii de materiale care produc span;

   - matritarea la cald;

   - indepartarea si maruntirea cioburilor;

   - pulverizarea de substante abrazive;

   - lucrari cu solutii acide si alcaline, dezinfectanti si produse de curatare corozive;

   - utilizarea de dispozitive cu jet lichid;

   - lucrari cu si in apropierea materialelor incandescente;

   - lucrari cu caldura radianta;

   - lucrari cu laser.

Protectia respiratorie

Semimasti/Aparate de protectie respiratorie:

   - lucrari in containere, spatii inguste si cuptoare industriale alimentate cu gaz, in cazul in care poate exista riscul intoxicarii cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficienta;

   - lucrari la gura de incarcare a furnalelor;

   - lucrari in apropierea convertizoarelor si a conductelor de gaz ale furnalelor;

   - lucrari in apropierea oalelor de turnare, in cazul in care se pot degaja vapori de metale grele;

   - lucrari pe captuseala furnalelor si a oalelor de turnare, in cazul in care se pot degaja pulberi;

   - vopsirea prin pulverizare fara ventilatie corespunzatoare;

   - lucrari in puturi, canale si alte spatii subterane ale sistemului de canalizare;

   - lucrari in instalatii de racire in care exista riscul scurgerii agentului de refrigerare.

Protectia auzului

Antifoane:

   - lucrari la prese de metale;

   - lucrari cu dispozitive pneumatice;

   - lucrari ale personalului de la sol in aeroporturi;

   - lucrari de treierat;

   - lucrari in industria lemnului si textila.

Protectia corpului, bratelor si mainilor

Imbracaminte de protectie:

   - lucrari cu acizi si solutii caustice, dezinfectanti si substante de curatare corozive;

   - lucrari cu sau in apropierea materialelor fierbinti si acolo unde se simt efectele caldurii;

   - lucrari cu produse din sticla plata;

   - lucrari de sablare;

   - lucrari in camere frigorifice.

Imbracaminte de protectie greu inflamabila:

lucrari de sudura in spatii inguste.

Sorturi rezistente la perforatie:

   - lucrari de dezosare si transare;

   - lucrari cu cutite de mana care implica indreptarea cutitului spre corp.

Sorturi din piele:

   - lucrari de sudura;

   - lucrari de forjare;

   - lucrari de turnare.

Protectia antebratului:

   - lucrari de dezosare si transare.

Manusi:

   - lucrari de sudura;

   - manipularea de obiecte cu muchii ascutite, dar nu la utilizarea masinilor care prezinta riscul ca manusa sa fie prinsa;

lucrari neprotejate cu acizi si solutii caustice.

Manusi din impletitura metalica:

   - lucrari de dezosare si transare;

   - utilizarea obisnuita a cutitelor de mana in productie si abatoare;

   - schimbarea cutitelor la masinile de taiat.

Imbracaminte de protectie impotriva intemperiilor:

   - lucrari in aer liber pe ploaie si vreme rece.

Imbracaminte reflectorizanta:

   - lucrari in locuri in care lucratorii trebuie sa poata fi observati la timp.

Centuri de securitate:

   - lucrari pe schele;

   - asamblarea de piese prefabricate;

   - lucrari pe stalpi.

Franghii de securitate:

   - lucrari in cabine de macarale amplasate la mare inaltime;

   - lucrari in cabine de stivuitoare si elevatoare amplasate la mare inaltime in depozite;

   - lucrari in partea superioara a turnurilor de sonda;

   - lucrari in puturi si canalizari.

Protectia pielii:

   - prelucrarea materialelor de acoperire;

   - lucrari de tabacarie.Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu