Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » referate » management » protectia muncii
MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR (exemplu)

MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR (exemplu)
MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

(exemplu)

1. Protectia la foc fata de vecinatati.

Prin amplasamentul propus, datorita distantelor relativ mari fata de constructiile invecinate, nu se pune problema unei protectii la foc fata de vecinatati, aceasta realizindu-se prin dispunere la mai mult de 15 m.

Totodata, sau asigurat posibilitati de interventie ale utilajelor de stingere a incendiilor, precum si conditii bune de evacuare a persoanelor in caz de nevoie.
Distanta fata de cea mai apropiata unitate a pompierilor militari este de circa 300m.

Gradul de rezistenta la foc a cladirii si densitatea sarcinii termice (exemplu)

Fiind considerata cladire foarte inalta (peste 45 m) s-a prevazut a fi de gradul I rezistenta la foc. De asemenea, in documentatie s-au prevazut limite de rezistenta la foc mai mari decat normal la elementele de structura.

Gradul de rezistenta la foc al principalelor elemente de constructie este prezentat in tabelul urmator:

Elemente de constructie

Limita de rezistenta la foc

a) la constructia foarte inalta:

Grinzi si plansee peste subsol;

4h

Stalpi si diafragme in subsol;

4h

Grinzi si plansee la nivelurile supraterane;

2h

Pereti interiori de separare functionala;

1h

Stalpi si diafragme la nivelurile superioare;

2h 30’

Pereti exteriori neportanti.

b) la corpul secundar:

Grinzi si plansee peste subsol;

1h 30’

Stalpi si diafragme in subsol si nivelurile supraterane;

2h

Grinzi si plansee la nivelurile supraterane;

Pereti interiori de separare functionala;

Pereti exteriori neportanti;

Densitatea sarcinii termice a tuturor spatiilor raportat la suprafata de baza a atriumului (intre peretii de contur) nu depaseste 210 MJ/m2 , fapt ce a determinat neprotejarea la foc a structurii metalice de rezistenta a planseului peste atrium.

Destinatii, numar de caturi si arii construite.

Principalele destinatii ale cladirii sunt:

a) corpul de cladire foarte inalta (suprafata construita la sol 900 m2 ):

La subsoluri - gospodaria de apa, centrala de ventilatie, spatii tehnice si parcaj.La parter si etaje – birouri cu anexele aferente.

b) corpul de cladire secundara (joasa) - suprafata construita la sol 2400 m2:

La subsoluri – parcaje, centrala termica, centrala de ventilatie, post trafo cu grup electrogen, unitate bancara.

La parter – aceeasi unitate bancara, precum si spatii destinate unor expozitii;

La nivelul 1- centrul de perfectionare;

La nivelele 2-5 - birouri;

La nivelul 6- restaurant cu maximum 145 locuri (inclusiv personalul de deservire), cu bucatarie electrica.

Limitarea propagarii focului in interiorul cladirii si pe fatada.

Pentru limitarea propagarii focului intre cele doua compartimente de incendiu, respectiv intre corpul de cladire foarte inalta si corpul secundar (cladire cu regim normal de inaltime), comunicarea functionala se realizeaza prin incaperi tampon antifoc prevazute cu usi etanse la foc cu limita de rezistenta la foc de 1h.

La subsolurile de la cotele – 3  si –2 unde sunt amenajate parcajele, comunicarea intre cele doua corpuri de cladire se face prin tamburi deschisi antifoc ai caror pereti si plansee sunt incombustibili, fara goluri, cu limita de rezistenta la foc 2h si instalatie de sprinkler.

De asemenea, aceiasi tamburi deschisi antifoc s-au prevazut la etajul 6, pentru comunicarea functionala intre cele doua corpuri, avandu-se in vedere ca exista o singura destinatie (restaurant).

La nivelul etajelor curente, comunicarea intre cele doua corpuri se realizeaza prin holul in care debuseaza cele patru ascensoare ale turnului, dintre care doua de interventie a pompierilor, in caz de incendiu, separat cu pereti avand cate 2h rezistenta la foc fiecare, constituind astfel o incapere tampon antifoc.

Pentru limitarea propagarii incendiilor au fost luate urmatoarele masuri:

parcajele si depozitele din ambele corpuri de cladire, precum si sala cazanelor de la centrala termica amplasata in cladirea joasa s-au separat de restul constructiei prin pereti si plansee cu limita de rezistenta la foc de 4h;

la etajul 7, sala calculatorului s-a compartimaentat fata de restul cladirii cu pereti avand 4h rezistenta la foc;

peretii de separare a palierelor ascensoarelor din ambele corpuri de cladire sunt incombustibili cu limita de rezistenta la foc 2h;

peretii ghenelor verticale ale constructiei au limita de rezistenta la foc 1h, iar usile si trapele de vizitare la acestea au aceiasi valoare a limitei de rezistenta la foc.

Pentru functiunile cu risc marit de incendiu (bucatarii, oficii, arhive) s-a prevazut separarea acestora fata de restul cladirii prin pereti si plansee rezistente la foc, corespunzator densitatii sarcinii termice respective.

Tamplaria exterioara la ambele corpuri de cladire este incombustibila.

Introducerea aerului si evacuarea mecanica a fumului se realizeaza prin ghene verticale zidite cu limita de rezistenta la foc de peste 1h.

S-a asigurat evacuarea naturala a fumului si a gazelor fierbinti, in caz de incendiu, din depozitele de materiale si substante combustibile, prin cosuri de zidarie, cu sectiunea 1% din aria pardoselilor sau prin sisteme de ventilare mecanica.

Pentru parcare s-a prevazut evacuarea mecanica a fumului.

In toate spatiile din cladirea foarte inalta, precum si in spatiile de parcare, expozitie si depozitele de materiale din cladirea joasa, s-au montat instalatii sprinkler si de semnalizare a incendiului.

Pentru limitarea propagarii focului pe fatada corpului de cladire foarte inalta, s-au prevazut parapeti incombustibili, rezistenti la foc minimum 1h, realizandu-se plinuri de circa 1,50m intre doua goluri suprapuse succesive. Ventilatoarele de introducere a aerului si de evacuare a fumului sunt montate in incaperi separate, fiind prevazuti voleti antifoc la fiecare nivel – la iesirea canalelor din ghena.

Asigurarea cailor de evacuare si salvare si realizarea masurilor constructive de protectie la foc a cailor respective.

Fiecare corp de cladire este independent din punct de vedere al evacuarii persoanelor, comunicarile dintre cele doua corpuri avand numai rol functional, fara a fi luat in considerare din punct de vedere al evacuarii.

Fiecare corp de cladire are minimum doua cai de evacuare a persoanelor.

Cele doua scari de evacuare, din cladirea foarte inalta si din cladirea joasa, sunt distincte si independente, inchise in case de scari proprii.

Iesirile din casele de scari se fac la nivelul terenului direct prin holuri de asteptare sau coridoare de 10 m lungime. La cladirea joasa iesirile din casele de scari sunt direct in exterior.

Casele de scari S1 si S2 din cladirea foarte inalta au pereti de separare fata de restul constructiei rezistenti la foc 3h iar planseele sunt rezistente la foc 1h. Rampele de coborare spre subsol sunt separate de rampele de acces la nivelurile supraterane prin pereti rezistenti la foc de 3h si usi de 1h 30’.

Accesul in casele de scari, atat la nivelul subsolurilor cat si la nivelele supraterane, se face prin incaperi tampon cu usi rezistente la foc 1h.

Evacuarea fumului din casele de scari si incaperile tampon, din circulatiile comune orizontale se face in conditii corespunzatoare.

Cele doua case de scari din corpul secundar S3 si S4, sunt separate de restul constructiei prin pereti cu limita de rezistenta la foc de 2h 30’ iar golurile de acces protejate cu usi rezistente la foc. De asemenea, rampele de acces la subsol, sunt separate de rampele supraterane prin pereti incombustibili cu limita de rezistenta la foc 2h 30’.

La nivelul subsolurilor, accesul din parcaje la aceste scari se face prin incaperi tampon prevazute cu usi rezistente la foc 1h.

Avand in vedere ca incaperile adiacente atriumului sunt separate de acesta prin pereti de sticla rezistenti la foc 15’ s-a asigurat o lungime de maximum 10m pentru caile de evacuare spre cele doua case de scari. Toate birourile adiacente coridoarelor dinspre atrium comunica intre ele si cu casele de scari, asigurandu-se astfel inca un traseu de evacuare.La nivelul parterului, pentru expozitie, s-au asigurat doua posibilitati de evacuare, fiind vorba de o sala aglomerata.

Toate materialele si elementele de constructie, precum si echipamentele si instalatiile prevazute din import sunt agrementate tehnic, iar dispozitivele, instalatiile, sistemele, substantele prevazute sunt de tipul celor avizate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

Centrala de semnalizare a incendiilor este amplasata la parter, intr-o incapere separata de restul cladirii prin pereti rezistenti la foc 2h, cu planseu rezistent la foc peste 1h 30’ si usa etansa la foc 1h, in directa legatura cu vestibulul si holul principal de acces in banca si cu galeria de acces spre exterior. Exista legatura telefonica directa cu Dispeceratul Pompierilor Militari.

Echiparea cu instalatii pentru detectare, semnalizare, anuntare si alarmare in caz de incendiu.

In intreg ansamblul construit se prevad instalatii de semnalizare automata a incendiilor. Centrala de semnalizare a incendiilor este amplasata in camera serviciului de pompieri, care asigura legatura telefonica directa cu Dispeceratul Brigazii de Pompieri a Capitalei.

In spatiile cu public, se prevad dispozitive de alarmare in caz de incendiu, actionarea acestora facandu-se de la serviciul propriu de pompieri. Detectarea automata a inceputurilor de incendii se realizeaza prin detectoare (fum, termice etc.).

Pe caile de evacuare se prevad butoane manuale de semnalizare a incendiilor. Zonele de detectie sunt semnalizate la postul central pe un panou de afisaj si consemnate pe imprimanta.

Programul asigura automat identificarea zonelor si compartimentelor de incendiu si comanda tuturor dispozitivelor de protectie la foc astfel:

servomotoarele de comanda pentru usile de evacuare aflate in pozitia normal inchis. In afara comenzii automate, in zona deservita sunt si butoane care pot comanda manual deschiderea usilor;

semnalizatoare sonore de evacuare, cuplate la instalatia de sonorizare;

dispozitive ce comanda coborarea la parter, cu usile deschise, a ascensoarelor;

servomotoare de comanda pentru inchiderea usilor antifoc;

clapete antifoc pe canalele de ventilatie;

electroclapete de evacuare a fumului;

ventilatoare de extragere a fumului din scari;

instalatie de stingere automata cu bioxid de carbon la tezaur si calculator;

instalatii si echipamente pentru facilitarea interventiei pompierilor;

telecomanda pentru deschiderea usilor exterioare;

telecomanda prioritara pentru deszavorarea usilor de pe caile de evacuare;

legaturi prin interfon cu postul de securitate la incendii;

sistem de alertare a unitatii militare de pompieri.

Echiparea cu instalatii de stingere a incendiilor.

La cele doua corpuri de cladiri s-au prevazut instalatii de stingere a incendiilor, astfel:

instalatii de apa cu hidranti interiori de incendiu pe fiecare nivel;

instalatii de sprinklere la parcajele subterane, depozitele de materiale si substante combustibile, expozitii si camere de gunoi, in tamburii deschisi antifoc si la birouri, precum si in sala de conferinte din cladirea foarte inalta;

instalatie automata de inundare cu bioxid de carbon la tezaur si sala calculatorului (pentru tezaur a fost solicitata derogare de la Banca Nationala a Romaniei).

6.1.Instalatii hidranti.

La corpul de cladire foarte inalta, instalatia de hidranti interiori, asigura ca fiecare punct din interiorul cladirii sa fie deservit de cel putin doua jeturi, cu exceptia incaperilor in care sunt sprinklere si unde se asigura un singur jet.

Jeturile sunt obtinute de la minimum doi hidranti situati pe acelasi palier, avand fiecare cate 2,5 litri/sec., amplasati la distanta de minimum 5 m unul de celalalt, acolo unde nu sunt sprinklere.

Hidrantii sunt amplasati pe coridoare, instalatia fiind dimensionata pentru 20 litri/sec.

Conductele de distributie se leaga in inel si sunt prevazute cu robinete de inchidere, astfel incat sa nu se poata scoate din functiune mai mult de 5 hidranti pe nivel.Pe coloane se prevad robinete din 5 in 5 nivele, sigilate in pozitie deschisa iar coloanele se leaga la partea superioara in inel.

Debitul si presiunea necesara se asigura de catre o statie de hidrofor pentru o durata de functionare de doua ore.

Rezerva de apa pentru hidrantii interiori este de 144 m3. De asemenea se prevad, in casele scarilor de evacuare, coloane uscate, Dn 100, cu cate doua racorduri tip B, la fiecare nivel al cladirii foarte inalte existand posibilitatea racordarii masinilor de interventie atat la reteaua de hidranti interiori cat si la coloanele uscate. Pentru corpul de cladire secundar, debitul de apa pentru stingere este de 2 x 2,5 litri/sec.

La nivelele inferioare, deoarece presiunea in reteaua de hidranti este foarte mare, se prevad reductoare de presiune.

6.2. Instalatia de sprinklere.

Instalatia este dimensionata pentru un debit de 31 litri/sec., pe o arie de declansare de 260 m2, cu o intensitate de stropire de 0,12 litri/sec/ m2 la o durata de functionare de 1 ora. Debitul si presiunea sunt asigurate de statia de pompe, destinata special instalatiilor sprinkler. Rezerva minima de apa pentru instalatia de sprinkler este de 178 m3.

Asigurarea alimentarii cu apa pentru stingerea incendiilor.

Rezerva de apa pentru incendiu (hidranti interiori si sprinklere) se asigura prin patru rezervoare de beton cu capacitatea de 352 m3 (volumul de apa necesar este de 241 m3 – se considera un rezervor golit pentru intretinere).

Refacerea rezervei de incendiu precum si consumul menajer din timpul unui eventual incendiu se asigura prin bransarea la reteaua inelara de apa existenta in zona. Refacerea rezervei de incendiu se va face in 24 h asigurandu-se un debit de 2,78 litri/sec.

Alimentarea cu energie a consumatorilor aferenti sistemelor de protectie.

Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor care au functiuni in caz de incendiu se asigura de la doua surse de energie, respectiv S.E.N. si grupurile electrogene.

Racordarea la S.E.N. se face printr-un post de transformare, echipat cu patru transformatori uscati, de 1000 KVA la 20/0,4 KV si celule Merlin Gerin compacte si complet echipate.

Cea de a doua sursa de alimentare cu energie electrica este constituita din doua grupuri electrogene de 360 KVA de tip Caterpillar sau Renault cu pornire automata in sarcina.

Sistemul de automatizare comuta automat in caz de avarie consumatorii care functioneaza in regim de siguranta (instalatiile de stingere, iluminatul de siguranta, sistemul de ventilatie, lifturile de interventie etc.).

Masuri constructive de prevenire a incendiilor la amplasarea si pe traseele instalatiilor utilitare.

Iluminatul general este realizat cu corpuri de iluminat tip Mazda si alimentat din tablourile divizionare, prin circuite din cupru sau cabluri pe stelaje metalice, in subsol sau plafoane.

Iluminatul de siguranta se realizeaza cu blocuri autonome IP55 cu grile de protectie avand alimentarea de baza in GE. La cladirea foarte inalta se prevede iluminat de siguranta tip 1 conform I 7/1991, alimentate din tabloul general de sigurante pe grup electrogen.

Echipamentele care au functiuni in caz de incendiu sunt racordate prin cabluri rezistente la foc. Intreg ansamblul are instalatie de protectie contra trasnetelor.

La proiectarea instalatiilor de ventilare s-a tinut cont de urmatoarele aspecte:

prevederea de grupuri de aer conditionat sau ventilatie, separate pe functiuni, evitandu-se astfel punerea in comunicatie a spatiilor cu destinatii diferite;

montarea clapetelor antifoc pe canalele de ventilatie care traverseaza functiuni diferite;

prevederea de clapete antifoc la iesirile din centralele de ventilatie;

oprirea automata in caz de incendiu a instalatiilor de ventilatie, cu exceptia instalatiilor de evacuare a fumului din parcaje si case de scari, la care ventilatoarele sunt rezistente la caldura (400oC);

etansarea strapungerilor ghenelor de instalatii la trecerea prin plansee.

In ceea ce priveste instalatiile de incalzire, se prevede ca centrala termica sa fie amplasata in corpul secundar.

Se asigura o rezerva de 32 m3 combustibil necesar functionarii centralei termice, din care 2 m3 ca rezervor de consum zilnic, amplasat in centrala, iar in exterior un rezervor subteran de 30 m3 .

Dotarea cu mijloace de interventie, protectie si salvare.

Pentru interventia in caz de incendiu, la cladirea foarte inalta au fost prevazute doua ascensoare amenajate corespunzator operatiunilor de stingere. Serviciul de pompieri a fost dotat cu mijloacele de protectie si de salvare necesare. Toate spatiile din cele doua corpuri de cladiri au dotarea cu mijloace de prima interventie necesara.

Cai de acces pentru interventie in caz de incendiu.

Drumurile publice existente asigura caile de interventie din exterior. De asemenea, circulatii functionale interioare permit o interventie corespunzatoare in caz de incendiu. Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu