Creeaza.com - informatii profesionale despre
Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice


Acasa » referate » management » protectia muncii
Plan propriu de securitate si sanatate in munca

Plan propriu de securitate si sanatate in munca
PLAN PROPRIU

DE

SECURITATE

SI SANATATE IN MUNCA
SANTIER / OBIECTIV :

Obiectiv : „ ATRIUM CENTER „ din LOC.ARAD

DENUMIREA SI ADRESA SOCIETATII :

NUMARUL LUCRATORILOR PE SANTIER : 8 PERSOANE;

NUMELE PERSOANEI DESEMNATE SA CONDUCA EXECUTAREA LUCRARILOR:

DURATA LUCRARILOR , CU INDICAREA DATEI INCEPERII LOR :

DURATA LUCRARII : 1 LUNA.

- DATA INCEPERII LUCRARII : 09.03.2010.

ANALIZA PROCESELOR TEHNOLOGICE DE EXECUTIE CARE POT AFECTA SANATATEA SI SECURITATEA LUCRATORILOR SI A CELORLALTI PARTICIPANTI LA PROCESUL DE MUNCA PE SANTIER :

PROCES TEHNOLOGIC - MASURARE, TRASARE :

5.1.1.) RISCURI POTENTIALE :

- cadere de la acelasi nivel ;

- intepare cu obiecte ascutite ;

- lovire cu echipamente de munca actionate manual ;

- cadere de la inaltime ;

5.1.2.) MASURI PENTRU EVITAREA RISCURILOR :

- dotarea lucratorilor si utilizarea de catre acestia a incaltamintei de protectie corespunzatoare.

- se va evita efectuarea masuratorilor,trasarilor cand suprafata terenului este alunecoasa.

- inainte de efectuarea masuratorilor, trasarilor se va elibera terenul de resturi vegetale , pietre si alte corpuri , obiecte taietoare , intepatoare, care se vor aduna si depozita in locuri special amenajate.

- baterea tarusilor se va face de o singura persoana

PROCES TEHNOLOGIC-INCARCARE,  DESCARCARE, TRANSPORT , DEPOZITARE MATERIALE.

5.2.1. RISCURI POTENTIALE :

- prindere, lovire, strivire, zgariere de materiale manipulate.

- prindere, lovire, strivire, zgariere de echipamente de munca, mijloace de transport in incinta santierului sau pe drumurile publice.

- uprasolicitari fizice

- caderi de materiale de la inaltime

- cadere de la inaltime.

5.2.2. MASURI PENTRU EVITAREA RISCURILOR

- inainte de inceperea lucrarilor de sapare se va verifica existenta unor conductori de energie electrica, telefonie ,gaze , apa etc.

- inainte de inceperea lucrului se va verifica functionarea semnalizarii acustice si luminoase la autovehicule( inclusiv la mersul cu spatele )

- se va atrage atentia deserventilor de utilaje asupra maririi atentiei la mersul cu spatele si la respectarea instructiunilor de SSM.

- folosirea deserventilor calificati si autorizati dpdv SSM

- nstruirea tuturor lucratorilor participanti la procesul de munca din zona respectiva asupra riscurilor de accidentare existente.

- respectarea prescriptiilor minime de semnalizare

- se vor marca caile de circulatie de pe santier.

- se vor monta indicatoare pentru reglementarea circulatiei ( si limitarea vitezei de circulatie )

- se vor efectua reviziile periodice la echipamentele de munca.

- nu se va permite plecarea in cursa a autovehiculelor cu defectiuni sau cand soferul este obosit.

- se va utiliza EIP-ul corespunzator.

- treptele de acces in autospeciale vor fi permanent mentinute curate.

- autospecialele vor fi asigurate inainte de parasirea lor.

- lucratorii vor fi instruiti si supravegheati

- activitatile si utilajele corespunzatoare mentionate de legislatia in vigoare se vor autoriza de catre institutiile abilitate.

- se vor intocmi si prelucra instructiuni proprii de SSM pentru toate activitatiile si utilajele societatii.

PROCES TEHNOLOGIC-CONFECTIONARE, MONTARE ARMATURI DIN FIER BETON

RISCURI POTENTIALE :

- taiere, intepare, zgariere.

- cadere de la inaltime

- electrocutare

MASURI PENTRU EVITAREA RISCURILOR :

- se va utiliza EIP-ul corespunzator.

- se va efectua controlul medical la angajare si periodic

- se vor folosi mijloace colective de protectie, se vor verifica periodic, se vor intretine periodic conform cartii tehnice.

- activitatile si utilajele corespunzatoare mentionate de legislatia in vigoare se vor autoriza de catre institutiile abilitate.

- se vor intocmi si prelucra instructiuni proprii de SSM pentru toate activitatiile si utilajele societatii.

- lucratorii vor fi instruiti si supravegheati

- se vor efectua reviziile periodice la echipamentele de munca.

PROCES TEHNOLOGIC - LUCRARI DE COFRARE

RISCURI POTENTIALE

prindere, lovire, strivire, zgariere de materiale manipulate.

taiere de echipamente de munca.

alunecari, impiedicari, caderi de obiecte sau lucratori.

5.4.2. MASURI PENTRU EVITAREA RISCURILOR

se va efectua controlul medical la angajare si periodic

se vor folosi mijloace colective de protectie, se vor verifica periodic, se vor intretine periodic conform cartii tehnice.

se vor folosi echipamente de munca conform tehnologiilor de lucruse vor pastra in permanenta curate caile de acces, podinele de lucru ,esafodajele, schelele.

se vor folosi numai elemente omologate de sustinere-tensionare.

PROCES TEHNOLOGIC-IZOLATII, HIDROIZOLATII

5.5.1. RISCURI POTENTIALE

- contact cu flacara, materiale fierbinti sau substante chimice, toxice.

- cadere de la inaltime

MASURI PENTRU EVITAREA RISCURILOR

- se va efectua controlul medical la angajare si periodic

- se vor intocmi si prelucra instructiuni proprii de SSM pentru toate activitatiile si utilajele societatii.

- se vor folosi mijloace colective de protectie, se vor verifica periodic, se vor intretine periodic conform cartii tehnice .

PROCES TEHNOLOGIC - LUCRARI DE MONTAJ, TAMPLARIE, LEMN, ALUMINIU , PVC .

RISCURI POTENTIALE :

- cadere de la inaltime ;

- cadere de materiale de la inaltime ;

- prindere, lovire ,strivire, de echipamente de munca actionate manual si electric ;

- proiectare de materiale ;

- electrocutare ;

MASURI PENTRU EVITAREA RISCURILOR :

- se va efectua controlul medical la angajare si periodic ;

- se vor intocmi si prelucra instructiuni proprii de SSM pentru toate activitatiile si utilajele societatii ;

- se vor respecta tehnologiile de lucru ;

- se vor folosi mijloace colective de protectie, se vor verifica periodic, se vor intretine periodic conform cartii tehnice;

- se vor efectua reviziile periodice la echipamentele de munca ;

PROCES TEHNOLOGIC - LUCRARI DE FINISARE INTERIOARE SI EXTERIOARE

RISCURI POTENTIALE :

- cadere de la inaltime

MASURI PENTRU EVITAREA RISCURILOR :

- se va efectua controlul medical la angajare si periodic

- se vor intocmi si prelucra instructiuni proprii de SSM pentru toate activitatiile si utilajele societatii.

- se vor respecta tehnologiile de lucru

- se vor folosi mijloace colective de protectie, se vor verifica periodic, se vor intretine periodic conform cartii tehnice.

schelele, esafodajele, podinile se vor executa pe baza de proiect; vor fi receptionate si predate pe baza de proces-verbal.

- autorizarea lucratorilor care deservesc instalatia de ridicat si autorizarea acesteia.

PROCES TEHNOLOGIC-LUCRARI DE MONTAJ PREFABRICATE

5.8.1. RISCURI POTENTIALE :

- prindere, lovire, strivire, zgariere de materiale manipulate

- prindere, lovire, strivire,  de echipamente de munca, mijloace de transport in incinta santierului

suprasolicitare fizica

- cadere de materiale

- cadere de la inaltime

5.8.2. MASURI PENTRU EVITAREA RISCURILOR :

- se va efectua controlul medical la angajare si periodic

- se vor intocmi si prelucra instructiuni proprii de SSM pentru toate activitatiile si utilajele societatii.

- se vor respecta tehnologiile de lucru

- se vor folosi caile de acces

- se vor folosi mijloace colective de protectie, se vor verifica periodic, se vor intretine periodic conform cartii tehnice.

- schelele, esafodajele, podinile se vor executa pe baza de proiect; vor fi receptionate si predate pe baza de proces-verbal.

- activitatile si utilajele corespunzatoare mentionate de legislatia in vigoare se vor autoriza de catre institutiile abilitate.

- se vor folosi numai echipamente de munca conforme

PROCES TEHNOLOGIC-LUCRARI DE EXECUTIE LA ACOPERIS , SARPANTE , INVELITORI. :

5.9.1. RISCURI POTENTIALE :

- cadere de la inaltime

- cadere de materiale de la inaltime

- prindere, lovire ,strivire, de echipamente de munca actionate manual si electric

5.9.2. MASURI PENTRU EVITAREA RISCURILOR

- se va efectua controlul medical la angajare si periodic

- se vor intocmi si prelucra instructiuni proprii de SSM pentru toate activitatiile si utilajele societatii.

- se vor respecta tehnologiile de lucru

- se vor folosi mijloace colective de protectie, se vor verifica periodic, se vor intretine periodic conform cartii tehnice.

- schelele, esafodajele, podinile se vor executa pe baza de proiect; vor fi receptionate si predate pe baza de proces-verbal.

- activitatile si utilajele corespunzatoare mentionate de legislatia in vigoare se vor autoriza de catre institutiile abilitate.

- se vor folosi numai echipamente de munca conformePROCES TEHNOLOGIC – SUDARE :

5.10.1. RISCURI POTENTIALE :

- prindere, lovire, strivire, zgariere de materiale manipulate

- prindere, lovire, strivire,  de echipamente de munca, mijloace de transport in incinta santierului

- suprasolicitare fizica

- cadere de materiale

- cadere de la inaltime

- arsuri

- expunere la radiatii termice si luminoase

5.10.2. MASURI PENTRU EVITAREA RISCURILOR :

- se va efectua controlul medical la angajare si periodic

- se vor intocmi si prelucra instructiuni proprii de SSM pentru toate activitatiile si utilajele societatii.

- se vor respecta tehnologiile de lucru

- se vor folosi mijloace colective de protectie, se vor verifica periodic, se vor intretine periodic conform cartii tehnice.

- schelele, esafodajele, podinile se vor executa pe baza de proiect; vor fi receptionate si predate pe baza de proces-verbal.

- se vor folosi numai echipamente de munca conforme

- personalul va fi dotat cu EIP-ul corespunzator activitatii prestate.

- personalul va fi instruit asupra modului de folosire sau purtare a EIP.

EVALUAREA RISCURILOR PREVIZIBILE LEGATE DE MODUL DE LUCRU, DE MATERIALELE UTILIZATE , DE ECHIPAMENTELE DE MUNCA FOLOSITE, DE UTILIZAREA SUBSTANTELOR SAU PREPARATELOR PERICULOASE , DE DEPLASAREA PERSONALULUI, DE ORGANIZAREA SANTIERULUI.

VEZI LUCRARE

7. MASURI PENTRU ASIGURAREA SANATATII SI SECURITATII LUCRATORILOR,SPECIFICE LUCRARILOR PE CARE ANTREPRENORUL / SUBANTREPRENORUL LE EXECUTA PE SANTIER , INCLUSIV MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI MASURI DE PROTECTIE INDIVIDUALA :

7.1. MASURI ORGANIZATORICE :

Desemnarea conducatorilor locurilor de munca cu stabilirea atributiilor de serviciu privind organizarea si supravegherea sanatatii.

Toti lucratorii trebuie sa fie instruiti pe linie de SSM pentru lucrarile pe care le executa.

Toti lucratorii trebuie sa fie instruiti cu tehnologia de lucru  pentru lucrarile pe care le executa.

Toti lucratorii trebuie sa fie examinati madical si psihologic la angajare si periodic, nefiind admisi la lucru cei inapti sau cu restrictii medicale.

Trebuie sa se efectueze autorizarea interna a meseriei de electrician si autorizarea ISCIR a meseriilor : macaragiu, legator de sarcina.

Trebuie sa se autorizeze ISCIR echipamentele tehnice de ridicat si cele sub presiune.

Trebuie sa se numeasca si sa se scolarizeze un responsabil ISCIR/societate.( in functie de activitatile si utilajele existente )

Trebuie sa se execute organizat instruirea si reinstruirea privind SSM a tuturor lucratorilor pe baza tematicii aprobate .

Trebuie sa se acorde EIP conform nomenclatorului din dosarul societatii.

Toti lucratorii trebuie sa cunoasca instructiunile de lucru , planurile de interventie si evacuare in caz de necesitate

La nivelul societatii, trebuie sa se elaboreze si sa se rezolve planul de prevenire si protectie.

Se vor nominaliza persoanele care vor fi instruite si vor acorda primul ajutor in calitate de salvatori.

7.2. MASURI TEHNICE

Pentru asigurarea accesului lucratorilor la locurile de munca in incinta santierului trebuie stabilite , amenajate si marcate caile de acces si deplasare.

La toate locurile de munca trebuie asigurat microclimatul in spatiile de lucru.

Trebuie asigurat iluminatul corespunzator atat interior cat si exterior.

Trebuie asigurata apa potabila.

Pentru protectia electrica trebuie realizate mai multe masuri integrate de protectie, astfel:

Instalatiile electrice trebuie bine izolate, legate la pamant si la nulul de protectie.

Este interzis a se scoate stecherul din priza tragandu-l de cordon.

Nu se vor plasa conductori electrici pe caile de acces sau de circulatie.

Trebuie semnalata orice uzura sau defect care apare la un cablu electric. El va putea fi reutilizat numai dupa ce a fost reparat sau inlocuit.

Este interzis sa se atinga sau sa se tina cu mana un obiect metalic in timp ce cu cealalta mana se introduce stecherul in priza.

Este interzis a se pune in functiune un echipament tehnic inainte de a fi cunoscuta modalitatea de functionare a acestuia.

Este interzis accesul sau repararea instalatiilor electrice fara a avea calificarea de electrician.

Inainte de conectarea unui echipament tehnic la o priza electrica, trebuie controlat ca acesta sa fie in pozitia „deconectat”.

Orice operatie de regjaj, reparare, intretinere sau curatire la echipamentele de munca sa va efectua numai dupa ce s-a intrerupt alimentarea cu energie si dupa ce au fost deconectate.

Echipamentele tehnice trebuie fixate ferm pentru a elimina tendinta de alunecare si cadere.Este interzisa manipularea echipamentelor electrice cu mana umeda.

7.3. MASURI IGIENICO – SANITARE :

Trebuie dotat santierul cu cabine de wc ecologice

Trebuie asigurat locul unde lucratorii se pot spala pe maini

La toaleta si la baie va exista obligatoriu hartie igienica si sapun.

Trebuie sa fie amenajat locul unde lucratorii pot servi masa.

Se vor nominaliza persoanele care vor fi instruite si vor acorda primul ajutor in calitate de salvatori.

Trebuie sa existe la punctul de lucru un post de prim ajutor dotat cel putin cu trusa de prim ajutor.

Trebuie sa se efectueze periodic igienizarea tuturor spatiilor de lucru si a grupurilor sanitare.

Trebuie asigurate spatii prevazute cu vestiare pentru pastrarea tinutei personalului si a echipamentului de protectie.

7.4. MASURI PE LINIE DE SITUATII DE URGENTA

Trebuie sa se execute organizat instruirea si reinstruirea lucratorilor in domeniul SU, pe baza tematicilor aprobate, instructiunilor proprii conform ordinului 712 / 2004 modificat cu ordinul 786/2005

Trebuie sa se respecte legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, ordinul MAI 163 / 2007 , DGPSI – 004 / 2001 , legea 481 / 2004, OUG 21 / 2004, HG 501 / 2005 , OG 1184 / 2006

Pe  LINIE DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR trebuie sa se respecte urmatoarele:

stabilirea si amenajarea locurilor pentru fumat.

fumatul este permis numai in aceste locuri.

lucrarile cu foc deschis se vor face numai in baza permisului de lucru cu foc.

se anunta conducatorul locului de munca asupra oricarei situatii care ar putea provoca un inceput de incendiu sau avarie.

nu se vor arunca chibrituri sau chistoace de tigari pe jos sau in cosurile de gunoi.

substantele inflamabile se depoziteaza numai in locuri special amenajate, aerisite, departe de orice sursa de scanteie sau caldura, incuiate.

este interzis sa se foloseasca prize defecte, cabluri rupte, taiate , cu izolatia deteriorata sau fara stecher.

este interzis accesul sau repararea instalatiilor electrice fara a avea calificarea de electrician.

nu se vor suprasolicita prizele cu mai multi consumatori deodata.

este interzisa depozitarea- blocarea holurilor, culoarelor, scarilor cu materiale.

este interzisa blocarea sau incuierea iesirilor pentru evacuare.

la terminarea programului se va verifica daca toate utilitatile au fost inchise, daca toti consumatorii electrici au fost scosi din priza, daca resturile menajere si deseurile au fost depozitate corespunzator.

IN  CAZ DE INCENDIU se procedeaza in felul urmator :

- se face alarmarea persoanelor din perimetrul calamitat

- se face anuntarea inceputului de incendiu la tel. 112.

- se anunta conducerea societatii la tel.0298 – 547.533 la Sediul Societatii :

- Sef de santier AXENTE DANIEL

- Administrator TRIF FLORIN

- se asigura prima interventie pentru localizarea si stingerea inceputului de incendiu folosindu-se mijloacele de stingere cele mai apropiate.

- se asigura evacuarea in urmatoarea ordine: - persoane ;

- tehnica de calcul + arhiva ;

- materiale si echipamente ;

- se vor numi persoane cu sarcini concrete pentru a duce la indeplinire cele mai-sus mentionate

7.5. MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI

se interzice descarcarea-depozitarea molozului si a celorlalte deseuri in alte locuri decat cele stabilite.

se vor asigura masuri tehnice pentru evitarea poluarii solului cu carburanti, uleiuri.

se interzice arderea ambalajelor , resturilor menajere si a celorlalte reziduuri rezultate din organizarea de santier si din functionarea propriu-zisa.

se va intocmi si respecta o procedura privind locul si modalitatea de colectare a deseurilor in functie de natura lor.
Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu