Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » referate » management » protectia muncii
PROTECTIA MEDIULUI SI PROTECTIA MUNCII

PROTECTIA MEDIULUI SI PROTECTIA MUNCII
PROTECTIA MEDIULUI SI PROTECTIA MUNCII

PARTEA 1 – GENERALITATI

CUPRINSUL PROIECTULUI


Acest capitol prezinta sarcinile Contractorului referitoare la:

A.    Protectia Muncii pentru personal si Protectia Mediului pe durata fazei de derulare a proiectului.

B.    Sprijinul care va fi acordat Beneficiarului in indeplinirea obligatiilor catre Autoritatea pentru Protectia Mediului.

C.    Valorile garantate ale emisiilor de substante poluante si alte performante cu impact asupra mediului ale echipamentelor, care vor fi furnizate prin Contract.

CAPITOLE DE REFERINTA

A.    Conditiile Contractului, Art.14.9. Norme de santier si Protectia muncii

B.    Conditiile Contractului, Art.12.7.Responsabilitatea pentru defecte de executie

C.    Capitolul 02.01. Cuprinsul Proiectului

D.    Capitolul 03.01. Cazan de abur

E.     Capitolul 03.04. Instalatii anexa cazan – instalatii alimentare si ardere combustibili

F.     Capitolul 03.34. Instalatii de desprafuire electrica

G.    Capitolul 08.23 Sistemul de supraveghere continua a emisiilor (CEMS)

1.3. CERINTE PENTRU FAZA DE INSTALARE

Sarcinile Contractorului pe perioada fazei de instalare (montaj) vor include, dar nu vor fi limitate, la urmatoarele:

- Cerinte Administrative;

- Protectia Muncii;

- Prevenirea si Stingerea Incendiilor;

- Protectia Mediului;

- Cerinte Suplimentare.

Detaliile referitoare la aceste sarcini vor fi stabilite in Documentele Contractului.

1.4. SPRIJINUL ACORDAT BENEFICIARULUI

A. Pregatirea Rapoartelor lunare/trimestriale

Conform reglementarilor in ceea ce priveste mediul, Proprietarului/Personalului centralei electrice i se solicita sa pregateasca si sa inainteze Agentiei de Protectia Mediului Gorj un Raport lunar/trimestrial, care cuprinde in principal urmatoarele:

- Emisiile de substante poluante in atmosfera: vor fi raportate cantitatile de NOx, pulberi si CO2 in tone/luna, pentru fiecare cazan;

- Calitatea apelor uzate evacuate din centrala electrica; rapoartele vor include parametrii, pH si temperatura, precum si concentratiile de cloruri, sulfati, minerale, suspensii si materiale solide masurate in punctele de evacuare din incinta centralei electrice.

1. Contractorul se va familiariza cu cerintele de raportare, pentru a putea furniza diverse date necesare Beneficiarului la pregatirea acestui Raport lunar/trimestrial precum si pentru a lua in calcul impactul asupra lucrarilor de proiectare.

Echipamentele si instrumentele analitice (de exemplu, prognoza emisiilor din calculele de ardere, care au la baza combustibilul specific de proiect cu care functioneaza cazanele de abur) vor fi furnizate conform contractului si va permite Beneficiarului sa realizeze un bilant real al emisiilor centralei electrice.B. Obtinerea Autorizatiei de Mediu

Pentru exploatarea blocurilor reabilitate si modernizate din cadrul Proiectului, Beneficiarul, care detine Autorizatia Integrata de Mediu (AIM) nr. 11/05.07.2006 are obligatia sa anunte (notifice)   trebuie sa Agentia de Protectie a Mediului (APM) Gorj si Agentia Regionala de Protectia Mediului (ARPM) Craiova despre oricare modificare ulterioara adusa instalatiilor existente.

1. Pentru a ajuta Beneficiarul in procedura de notificare, Contractorul va furniza urmatoarele date principale si nu numai:

- Descrierea facilitatilor/echipamentelor (limitate la componentele principale);

- Bilantul materiilor prime: cantitatile de combustibili si consumabile necesare, cantitatea de produse si produse secundare, prezentare generala a eficientei si pierderilor;

- Utilitati: surse, cantitati, volume;

- Protectia Calitatii Apei: surse de apa uzata, cantitatea si compozitia ei, facilitati pentru pretratare si tratare, metode si locuri de evacuare;

- Protectia Calitatii Aerului: surse si nivele de emisii poluante, facilitati pentru curatarea gazelor de ardere si/sau masuri pentru retinerea poluantilor atmosferici, cantitati de substante poluante evacuate in atmosfera (mg/Nm3 si g/s);

- Protectia la Zgomot si Vibratii: sursele de zgomot si vibratii, facilitati si masuri de protectie la zgomot si vibratii, nivelul zgomotului si vibratiilor produse;

- Managementul Deseurilor: sursele de deseuri, cantitatea si compozitia deseurilor, metode de evacuare si locuri de depozitare;

- Managementul Substantelor Toxice si Periculoase: cantitati ce trebuie utilizate, facilitati si masuratori pentru protectia mediului;

- Anexe: planuri de amplasare, diagramele de proces; scheme tehnologice, reguli pentru exploatarea si intretinerea echipamentelor de curatare a apelor uzate si de retinere a substantelor poluante alte desene, care pot fi solicitate de Autoritatea Teritoriala pentru Protectia Mediului.

2. Sarcina Contractorului de a pregati si furniza datele de mai sus este limitata la componentele si sistemele incluse in domeniul sau de furnizare.

C. Programul de Monitorizare a Mediului

Beneficiarul are obligatia fata de APM Gorj si ARPM Craiova sa-si sa implementeze Programul de Monitorizare a Mediului stabilit in AIM; in acest context, masuratorile se vor realiza in centrala electrica utilizand echipamente de monitorizare a mediului portabile sau fixe. Aceste masuratori includ poluantii atmosferici, apele uzate si nivelele de zgomot.

1. Contractorul se va familiariza, din timp, cu Programul de Monitorizare a Mediului, precum si cu cerintele echipamentelor de monitorizare mobile sau fixe, pentru a le putea lua in considerare in cadrul lucrarilor de proiectare. Proiectarea echipamentelor va include toate prevederile, de exemplu puncte de recoltare a mostrelor corespunzatoare si de aprovizionare a auxiliarelor, asa cum se solicita. Acestea sunt necesare Beneficiarului pentru a putea sa realizeze masuratorile momentane solicitate, folosind echipamentele de monitorizare specifice.

1.5. PERFORMANTE DE MEDIU GARANTATE

A. Emisii de substante poluante in atmosfera din gazele de ardere

Nivelul emisiilor de substante poluante in atmosfera vor respecta Reglementarile Uniunii Europene (Directiva 2001/80/EC) si ale Romaniei (HG nr. 541/2003 modificat si completat cu Legea nr.322/2005) Valorile maxime ce pot fi admise sunt cele din tabelul de mai jos.

Substante Poluante corectate la 6% O2

Unitatea de masura

Nivelul emisiilor

Oxizi de azot Nox (cum ar fi NO2)

mg/Nm3

Oxid de carbon

mg/Nm3Particule

mg/Nm3

B. Nivelul de Zgomot

Pentru toate facilitatile/echipamentele care vor fi furnizate prin Contract, Contractorul va garanta ca nivelele de zgomot din timpul functionarii sa nu depaseasca valorile prevazute in Standardele de Referinta din Capitolul 02.03, masurate in patru sau mai multe pozitii ale microfonului, amplasate la 1,0 m distanta de fiecare latura a paralelipipedului de referinta, definit in ISO 3744 sau ISO 3746, la o inaltime de (1,55 ±0,075) m deasupra platformei sau pardoselei pe care se afla montat echipamentul.

PARTEA 2 - PRODUSE

2.1. MATERIALE

A. Bifenil policlorurat (BPC): orice produs petrolier, cum ar fi uleiurile de lubrifiere si uleiurile de izolare, care vor fi furnizate prin acest Contract nu vor contine BPG.

B. Clorofluorocarbonatii (CFC), inclusiv freonul: uiitizarea CFC-urilor, inclusiv a freonului, nu este permisa in procese, echipamente si sisteme/ unitati de racire, care vor fi furnizate prin Contract.

C.        Materiale continand azbest:

1. Utilizarea azbestului: utilizarea azbestului sau a oricaror alte materiale care contin azbest nu este permisa pentru bunurile, marfurile si echipamentele ce vor fi furnizate prin acest Contract.

2. Indepartarea si Depozitarea Azbestului: indepartarea si depozitarea materialelor continand azbest este in responsabilitatea Beneficiarului. Centrala electrica are o cantitate limitata de azbest continuta asa cum a fost descris in cap.02.01 – H4. De aceea, Contractorul va identifica zona si probabila arie sau volum de azbest, care trebuie inlaturata pentru fiecare componenta a echipamentelor, care urmeaza a fi demontate, caile de acces pentru personal si/sau echipamente, etc. si le va transmite Beneficiarului cu cel putin 90 de zile inainte de inceperea activitatilor in santier. Atunci cand materialele pe baza de azbest nu au fost initial identificate si datele au fost transmise catre Beneficiar, iar Contractorul le descopera in timpul desfasurarii lucrarilor, Contractorul va lua imediat legatura cu Beneficiarul, va opri lucrarile, si va indeparta tot personalul din zona. In acest caz Beneficiarul va indeparta si depozita materialele pe baza de azbest. Daca Beneficiarului nu i se prezinta in timp util, nota notificarea despre necesitatea indepartarii materialelor pe baza de azbest, Contractorul va fi responsabil pentru toate costurile rezultate din 'perioada de asteptare', ca intarziere in realizarea graficului de lucrari Perioada de asteptare se defineste ca fiind timpul scurs pentru indepartarea si depozitarea materialelor ce contin azbest. Masuratorile privind cantitatea de azbest ramasa dupa indepartare vor fi realizate de un laborator romanesc.

PARTEA 3 - EXECUTIE

Nu este cazul.

SFARSITUL CAPITOLULUIPolitica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu