Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » referate » management » protectia muncii
REGULI DE Securitatea Muncii si Situatii de Urgenta

REGULI DE Securitatea Muncii si Situatii de Urgenta
Reguli de Securitatea Muncii si Situatii de Urgenta

Personalul angajat la SC ArcelorMittal Galati SA, in cadrul Uzinei Cocsochimice, Sectia Cocsificare, Sector Incalzire – Reglare, Formatia Reglare, vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative si regulamente generale si specifice privind Securitatea muncii si Situatiile de urgenta:

Generale:

Codul Muncii din actualizat la data de 28.07.2007 ;


Legea nr. 319 din 14.07.2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca;

Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind Apararea impotriva incendiilor;

Regulamentul de ordine interioara din 2006;

Contractul Colectiv de munca in vigoare;

Procedurile interne;

Instructiunile de lucru specifice;

Procedurile Tehnice.

Specifice:

Pentru evitarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale in procesul de productie, trebuie respectate urmatoarele:

Sa cunoasca si sa respecte instructiunile generale ale uzinei, sectiei, sectorului si instructiunile ce se refera la locul sau de munca.

Sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului de formatie reglare si in lipsa acestuia fara aprobarea Sefilor de Echipa sau inlocuitorilor acestuia.

Sa poarte echipament de protectie conform normativelor in vigoare: salopeta ignifugata, bocanci cu talpa de lemn, casca de protectie, ochelari de protectie, masca de praf si manusi, toate in buna stare.

Sa respecte Normele de protectia muncii si situatii de urgenta specifice locului sau de munca, cele specifice pentru fabricarea cocsului, precum si normativele pentru instalatiile de cocsificare, Regulamentul de ordine interioara, normele de protectia mediului si cele de Securitatea Muncii si Situatii de Urgenta.

Este interzisa prezentarea la servici in stare de ebrietate, obosit sau bolnav.

Este obligatoriu a se consuma antidot, in timpul programului.

Sa curete tevile suitoare, coturile, stuturile de pe partea expusa la vant. Operatia se executa la cuptoare cu piloti cocsificati; in cazul pilotilor necocsificati se iau masuri de precautie.

Se interzice lucrul cu scule defecte.

Nu se urca sau coboara scarile cu ambele maine ocupate.

Sa nu lase pe baterie scule, piese defecte.

La nivelarea pilotului de pe masina de sarjare cuptorul va fi decuplat de la teava suitoare, cu capacul luat de la gura de vizitare, colectoristul de pe partea masinii va purta manusi si ochelari de protectie.

Sa nu calce pe capacele gurilor de vizitare.

Urcarea si coborarea pe platforma ce deserveste colectorul se va face numai pe calea de acces de la clapetele colectorului.

Nu se arunca scule sau alte obiecte pe rampi sau intre liniile de rulare a utilajelor care deservesc bateriile pe ambele parti.

La curatarea coturilor se va inchide robinetul de stropire.

Nu permite accesul persoanelor straine prin sector, neinsotite de un sef ierarhic sau un delegat.

Sa mentina in stare de curatenie scarile de acces pe baterie sau pe platfoma superioara.

La efectuarea de masuratori pe partea de sus a cuptoarelor se va tine seama de circulatia vagonului de incarcare; iar operatorul se va da la o parte la apropierea acestuia. Trebuie retinut ca nu exista loc nepericulos intre vagonul de incarcare si conductele suitoare de pe partea cocsului, precum si intre gurile de incarcare mediane si partea masinii.Nu se vor face masuratori la gurile deschise.

Este interzis a se apropia de gurile unui cuptor in curs de incarcare sau de o teava suitoare in curs de curatire.

Nu se vor deschide vizoarele la gurile de incarcare cu emanare de gaz.

Gurile de vizitare si capacele tevilor suitoare vor fi inchise cu urmatoarele exceptii: cuptoare care se incarca sau urmeaza si evacuare, cuptoare la care se fac interventii la usi, rame, tevi suitoare, stuturi, teuri, sistemul de ancorare, masivul ceramic. Despre decuplarea cuptoarelor la care se fac interventii se anunta seful de formatie cu incalzirea sau in lipsa acestuia ajutoarele lui.

La suflarea platformei superioare a bateriei de cocsificare cu aer comprimat vor folosi ochelari de protectie. Toate capacele de la verticale vor fi inchise. Nu se sufla zona cu capacele deschise de la gurile de vizitare. Suflarea se va face dupa inchiderea gurilor de vizitare.

Se interzice remedierea defectelor electrice, ascutirea sculelor (sculele se pot ascuti de lacatusii din echipa de reparatii si intretinere usi).

Nu va folosi instalatia de incarcat fara fum (hidroinjectia) daca presiunea este mai mica de 18-20 barr.

Nu va folosi pompe ce prezinta anomalii in functionare (zgomote, vibratii mari, scapari de apa amoniacala).

Nu va folosi instalatia de incarcat fara fum simultan la ambele baterii.

Nu va dirija deversarile de apa amoniacala la canalizare.

Este interzisa privirea in teava suitoare, in orice moment.

Nu va arunca gudron pe platforma superioara si rampile bateriilor de cocsificare.

Este interzis a lucra fara a avea asigurata dotarea pentru situatii de urgenta la locul de munca.

Sa nu lucreze cu aparate defecte.

Sa nu faca masuratori cand regimul termohidraulic nu este respectat: presiune in verticale, treceri de gaz brut din camerele de cocsificare in verticalele de incalzire.

Sa nu masoare temperatura la peretii cuptoarelor cu tevile suitoare decuplate si gurile de vizitare deschise.

Sa nu fumeze in cabina aparatelor AMC, tunele, locuri de munca cu pericol de explozie.

Sa foloseasca scule antiex sub placa duzelor si tunele.

Nu executa lucrari periculoase de unul singur.

Sa cunoasca folosirea aparatelor autonome cu O2.

Sa cunoasca locurile cu pericol de gazare si regulile de lucru in astfel de lucruri si sa nu permita accesul persoanelor straine.

Nu permite executarea lucrarilor cu foc deschis in locuri periculoase fara permis de foc.

Nu remediaza defectele electrice, mecanice sau AMC-istice.

Sa nu coboare sub placa duzelor in cazul bateriilor ce folosesc drept gaz de combustie bigazul (amestec de gaz de cocs si gaz furnal) fara a fi in functiune instalatia de introdus aer sub placa duzelor si fara a fi insotit de un coleg si dotat cu detectorul de CO. Coborarea sub placa duzelor se face dupa ce in prealabil a fost instiintat seful de formatie sau inlocuitorul acestuia.Nu admite interventii la aparatele de masura si control la reversie fara marci de restrictie.

Nu modifica regimul termohidraulic fara dispozitia sefilor ierarhici.

Se interzice repararea aparatelor de masura si control, lovirea, interventii in tabloul aparatelor.

Nu modifica regimul termohidraulic actionand asupra stoprobinetilor pentru reglarea excesului de aer, suberelor.

Nu blocheaza caile de acces.

Cocsarul din tunel este obligat sa cunoasca bine:

indicatorii de baza ai regimului tehnologic de incalzire a cuptoarelor;

schema conductelor de gaz, liniilor de evacuare si celorlalte conducte din sectorul sau;

proprietatile gazului de cocserie, simptomele de intoxicare cu gaz si masurile de prim – ajutor in caz de intoxicatie;

planul de lichidare al avariilor din gospodaria de gaz a sectiei de cocsificare.

instructiunile pentru oprirea si pornirea incalzirii cuptoarelor de cocsificare

Inainte de inceperea lucrului cocsarul din tunel este obligat sa verifice in sectorul pe care-l deserveste:

buna stare de functionare a conductelor de gaz si conductelor de legatura, aparatelor si mecanismelor de reversie aferente;

umplerea inchizatoarelor hidraulice si deschiderea corecta a armaturilor de la conducte;

buna functionare a sistemului de automatizare a reversarii;

curatenia in tunele si sub placa diuzelor;

buna functionare a semnalizarilor si iluminatului;

existenta si buna functionare a dotarilor pentru cazuri de avarie si a mijloacelor de combatere a incendiilor; functionarea mecanismului de reversie si a armaturilor de admisie a gazului, deschiderea clapetelor de fum pe fluxul descendent, umplerea recipientilor de evacuare a apei si condens.

In cazul depistarii unor scapari de gaz sau la aparitia unor simptone de intoxicare, cocsarii ies imediat din tunel si cheama maistrul de incalzire si se vor avertiza toti cei ce lucreaza in tunel.

In caz de oprire a gazului, va iesi din tunel si va urmari ca nimeni sa nu intre in acesta. Operatiile legate de oprirea incalzirii si pornirea gazului se vor executa de catre cocsarul din tunel sub conducerea sefului de formatie incalzire.

Daca in tunel sau la intrarea in acesta se executa lucrari de reparatii sau lucrari cu foc, in caz de oprire a gazului sau in caz de constatare a unor scapari de gaz, se va cere sistarea lucrarilor si se vor evacua oamenii din tunel.

Va circula foarte atent in zona elementelor in miscae ale instalatiei de reversie si va face curatenie in sala masinii de reversie a incalzirii.

Curatarea robinetelor de blocare “pentru gaz” se va face numai in doi, in prezenta incalzitorului sau a sefului de formatie.

Dupa masurarea temperaturii sau depresiunii in regeneratoare se va inchide ermetic vizorul regeneratorului.

Efectuarea manevrelor mentionate se face numai cand nu exista emanatii de gaz.

Cocsarul din tunel este obligat sa urmareasca existenta echipamentului de combatere a incendiilor (extinctoare, mortar cu argila) sa-l mentina in stare buna de functionare.Se vor urmari continuu indicatiile analizoarelor de gaz din zona bateriilor iar cand se constata scapari de gaz in atmosfera se anunta operatorul de la cabina A.M.C. sau sefii ierarhici superiori care daca constata scapari de gaze in tunelele supapelor, sub placa diuzelor sau in alte zone vor lua urmatoarele masuri:

oprirea masinilor ce deservesc bateriile la contraforturi;

aerisirea imediata a zonelor afectate de scapari de gaze;

depistarea scaparilor si etansarea instalatiilor;

verificarea etanseitatii instalatiilor din camera masinii de reversie pentru a nu exista scurgeri de ulei;

de asemenea se va verifica intreaga instalatie de reversie.

La oprirea incalzirii bateriilor, la sistarea aspiratiei gazului brut, la sistarea aspiratiilor gazelor arse si la purjarea conductelor de gaz de combustie, descarcarea cocsului trebuie oprita. Fiecare muncitor va verifica ca in zona sa de lucru, in aceasta perioada, sa nu existe surse de foc.

Reparatiile la instalatiile electrice sau schimbarea lampilor electrice in locurile in care pot exista scapari de gaze se vor executa numai dupa intreruperea circuitelor respective prin scoaterea sigurantelor din tablourile electrice. Se interzice lasarea dozelor deschise, a cutiilor de derivatie sau a cutiilor de borne.

Tot personalul trebuie sa cunoasca zonele cu pericol de incendiu in care este interzisa utilizarea focului deschis si nu va permite desfasurarea de lucrari cu foc deschis a formatiilor de reparatii si de intretinere daca nu au “Permis de lucru cu foc” sau autorizatie de lucru emisa de seful sectiei unde se executa lucrarea.

Caile de acces si rampele scarilor care duc la partea superioara a bateriilor sau sub placa diuzelor vor fi dotate cu indicatoare corespunzatoare.

Pe casele scarilor sau pe rampile si platformele de circulatie ale bateriilor nu se admite amenajarea de baraci, locuri de munca sau depozitare de materiale care ar putea impiedica evacuarea persoanelor si a bunurilor, precum si accesul personalului de interventie.

La ruperea cablurilor sau barei de reversie, se vor lua masuri de reparare imediata, iar daca dureaza mai mult de 40 min. se va intrerupe incalzirea cuptoarelor.

La aparatia scaparilor de gaze la conducte sau armaturi se va scadea presiunea gazului pina la 50 mm CA si se va executa imediat etanseizarea. Cand conducta prezinta avarii importante se introduce abur in conducta si se intrerupe gazul conform instructiunii de oprire – pornire incalzire baterie.

Cind se rupe sau se blocheaza pe inchis subarul canalului de fum se va opri  incalzirea bateriei, se va aerisi canalul de fum si se va inlatura avaria cit mai repede posibil.

Nu se admite patrunderea apei in canalul de fum.

Montarea si indepartarea termocuplelor pentru masurarea temperaturilor in axa pilotului de cocs si a temperaturilor din spatiul de sub bolta se executa cu sistemul de injectie a aburului in functiune. La indepartarea termocuplurilor din camerele de cocsificare se vor folosi in mod obligatoriu manusi speciale pentru aceasta.

Masurarea inaltimii spatiului de sub bolta se va executa cu gura de nivelare inchisa, cu injectia de abur pusa in functiune si cu manetele clapei de injectie deschise bine fixate. Lucrarile se vor executa numai cu manusi si ochelari; operatorul va sta pe partea batuta de vant si nu se va apleca deasupra gurii de incarcare.

Se interzice executarea de masuratori la gura de incarcare urmatoare atat timp cat cea precedenta este deschisa;

Se interzice executarea masuratorilor cu ajutoarul dispozitivului de masurat sarja daca nu exista capacul de protectie.

Se va evertiza in mod obligatoriu mecanicul de pe vagonul de incarcare la executarea manevrelor pe platforma superioara a bateriei.

Lucrarile de reparatii la trolii si la mecanismul de reversare se admit numai cu stiinta maistrului reglare. Totodata, sistemul de automatizare a reversarii trebuie deconectat iar marca de la mecanism se preda prin electricianul de serviciu conducatorului echipei de reparatii. Reversarea se executa numai dupa ce mecanismul a fost pus in stare de a functiona si dupa ce marca a fost restituita.

In caz de incendiu se anunta pompierii prin telefon, dupa care se anunta conducatorul formatiei, a schimbului si dispecerul uzinei la telefon si se va interveni in vederea izolarii, neutralizarii sau stingerii acestuia.Politica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu