Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » referate » management » protectia muncii
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

CARACTERISTICILE AMENAJARII

Date de identificare

Denumirea lucrarii
SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE DIN LOCUINTA IN

SPATIU COMERCIAL (NEALIMENTAR) SI BIROU FIRMA

Destinatia

In spatial a carui destinatie se va schimba din locuinta in spatiu comercial (nealimentar) urmeaza a se desfasura activitatea de birou preluare comenzi si spatiu de expunere a firmei care comercializeaza produse ceramice, respective tigla si olane, gresie si faianta.

La aceasta locatie se primesc numai comenzile in urma vizionarii materialelor expuse, urmind ca onorarea comenzilor sa se faca la un depozit en-gros situat la o alta adresa.

Pentru a fi potrivit cu destinatia propusa spatiul cu destinatia de camera necesita doar amenajari privind finisjele interioare si o eventuala extindere a instalatiei electrice.

Categoria de importanta

A.        Categoria de importanta a cladirii este : C “- constructii de importanta normala ,

B. Clasa de importanta este III- constructii de importanta normala.

Constructie civila

Particularitatile obiectivului

A. Principalele caracteristici

a) Imobilul in care se vor amenaja la parter birou firma si 2 sali expunere materiale ceramice este o constructie civila – locuinta - cu regimul de inaltime P si partial etaj.

Spatiul inchiriat ce va fi amenajat cuprinde :

- birou firma cu o suprafata S= 17.94 mp.

- sala de expunere cu S=20.03 mp

- sala de expunere cu S=28.91 mp

- hol acces cu S= 11.16 mp

- grup sanitar cu S= 4.62 mp

Hu = 2.70 m

Stot = 82.66 mp

Vol = 223.20 mc

b)         Spatiul biroului este marginit de ziduri de caramida de 35 cm grosime , iar planseul este din lemn cu tencuiala

c)          Utilizatorii spatiului sunt trei personane care asigura desfasurarea activitatii firmei ..

d)         Persoanele din birou se evacueaza direct in exterior printr-o usa dubla direct in curtea imobilului

Spatiul birou nu are capacitate de depozitare

e)          Activitatea desfasurata nu presupune utilizarea de substante periculoase ca urmare a proceselor tehnologice

h) Evacuarea persoanelor aflate in birouri se face pe calea de acces , respective prin usa dubla .Golul de evacuare este dimensionate corespunzator, respectiv usa cu latimea de 1.40 m si inaltimea de 2.10 m

B. Instalatiile utilitare

Amenajarea se face in camerele apartamentului, deci care are instalatie electrica. Eventuala extindere a instalatiei electrice, respective materialele din care se va executa nu vor contribui la initierea , dezvoltarea si propagarea unui incendiu, nu constituie risc de incendiu pentru elementele constructiei.

Instalatia electrica se va executa pentru spatiul cu destinatia birou firma cu conductori FY montati in pat de cablu , cu circuit separate pentru prize si iluminat. Corpurile de iluminat sunt de tip fluorescent FIAG comandate cu intrerupatoare sau comutatoare mpntate PT. Prizele vor fi cu contact de protectie. Distributia se face de la un tablou propriu tip apartament cu sigurante automate. Tabloul va fi legat la pamint , rezistenta prizei de pamint fiind Rp< 4 ohmi.

Incalzirea spatiului se realizeaza cu corpuri statice cu agent termic furnizat de centrala termica proprie a locuintei.

Instalatiile de apa canal sunt prezente la grupul sanitar , apa fiind furnizata de la reteaua orasului respective evacuate la canalizarea orasului.

RISCUL DE INCENDIU

A. Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu

a) Densitatea sarcinei termice

Densitatea sarcinei termice si clasele de combustibilitate sau periculozitate a materialelor si substantelor este dupa cum urmeaza:

Denumirea As Denumirea Qi Mi QiMi Sq

spatiului mp materialelor MJ/kg kg MJ MJ

birou 17.94 mobilier lemn 19.25 50 965

textile 18.40 25 460tapiterie 30.00 25 750 197

carton,hirtie 16.30 50 815

plastic ABS 21.80 25 545

(aparatura electronica) 3.535

sala expunere 20.03 lemn 19.25 50 1.925

carton 16.30 10 163 103

2.088

sala expunere 28.91 lemn 19.25 50 1.925

carton 16.30 10 163 103

2.088

Conform P118/99 art. 2.1.4 avem categoria C( BE2) de pericol de incendiu , dar densitatea sarcinii termice reduse face ca riscul de incendiu sa fie mic.

b)      Clasele de reactie la foc

Clasa de periculozitate medie a materialelor din spatiile cu destinatia de birou , conform P118/99 tabel 6.2.19 este P3.Conform P118/99 art. 2.1.2- avind in vedere densitatea sarcinii termice sub 420 MJ/mp si in functie de destinatia incaperilor din cladirile civile conf. P118/99 cap.2 pct.2.1.2 se incadreaza la risc de incendiu mic.

c) Sursele potentiale de aprindere existente

Se poate aprecia ca in cladire , in cazul unei functionari normale, sursele de aprindere se gasesc la nivel de probabilitate redusa. Nu se vor depozita substante sau lichide inflamabile.

Pot fi luate in considerareca potentiale pericole care pot favoriza aprinderea neglijentele in exploatare, ca :

Defectiuni la instalatia electrica- eventuale scurtcircuite- putin probabile unei executii, folosiri si intretineri corecte.

Focul deschis privind nerespectarea masurilor privitoare la fumat

Depozitarea accidentala de substante inflamabile

Folosirea unor substante inflamabile in apropierea unui eventual foc deschis

C. Masurile pentru reducerea riscului de incendiu

Masurile pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinanti pot fi incadrate in categoria celor luate prin proiectarea amenajarii si masuri organizatorice si de siguranta pe timpul exploatarii luate de beneficiari.

Conditiile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea sunt eliminate prin :

executarea eventualei extinderi a instalatiei electrice conforma cu normativele in vigoare , revizuirea periodica a acesteia si evitarea exploatarii necorespunzatoare a acesteia

protejarea la scurt circuit si suprasarcina prin sigurante fuzibile , eliminarea improvizatiilor

nedepozitarea materialelor inflamabile

NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA SI ALE TIMPILOR PRIVIND SIGURANTA LA FOC

3.1 Stabilitatea la foc

a) rezistenta la foc a elementelor de constructii

Elementele de constructii portante care alcatuiesc cladirea au urmatoarele caracteristici din punct de vedere al rezistentei la foc :

pereti din zidarie portanta de 35 cm grosime

peste 2 h LRF

Co incombustibili

planseu din lemn cu tencuiala

45’ LRF greu combustibil

sarpanta lemn tratat ignifug, invelitoare tigla

b)          gradul de rezistenta la focRezulta ca elementu de rezistenta cel mai ai defavorabil este planseul din lemn si conform P118/99 tabel 5 spatiul birou , se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc.

Nivelurile de rezistenta la foc sunt cele corespunzatoare unei constructii de gradu II de rezistenta la foc.

In aceasta apreciere se are in vedere densitatea redusa a sarcinii termice a materialelor existente potrivit functiilor din incapere, care in caz de incendiu , de regula , nu pot afecta structura cladirii, existenta golurilor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti cu o suprafata raportata la aria incaperii incadrata in prevederile normativului P118/99 precum si masurile luate privind o exploatare corecta cu respectarea normelor de prevenire a incendiilor.

Limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul constructiei

a) Compartimentarea antifoc

Limitarea propagarii focului de la o incaperi la spatiile vecine se face prin peretii de rezistnta din zidarie de caramida de 35 cm grosime .

b) Nu sunt necesare alte masuri constructive de compartimentare pentru utilizarea spatiului care se va amenaja ca birou firma sis ala expunere.

c) Sisteme de evacuare a fumului sau gazelor fierbinti

Avind in vedere densitatea termica relative mica data de materialele prezente in spatial cu destinatie de birou firma si sala expunere , precum si peretele exterior, cel dinspre strada prevazut cu goluri , nu sunt necesare dispozitive speciale pentru evacuare fumului si gazelor fierbinti , aceasta putindu-se face prin ochiurile ferestrelor si golul de usa , raportul dintre ariile libere ale deschiderilor libere si aria incaperilor incadrindu-se in prevederile normativelor.

d) Nu sunt necesare montarea de bariere contra fumului, respective usi etanse la fum

e) Activitatea desfasurata in spatiu nu necesita sisteme si instalatii de detectare, semnalizare si de stingere a incendiilor.

f) Nu sunt necesare masuri de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare , respective canale de ventilare rezistente la foc sau clapete deoarece acestea nu exista

g) Fatadele cladirii sunt realizate din pereti din zidarie de 35 cm tencuiti cu adaosuri incombustibile

Limitarea propagarii incendiului la vecinatati

. a) Distante de siguranta - Cladirea din care face parte spatiul amenajat este alipita partial pe o laturaaltor constructii, avind laturile dinspre curtea imobilului libere. Probabilitatea transmiterii incendiului la cladirile din jur este destul de redusa..

Prezenta peretilor din zidarie de 35 cm grosime cel putin si invelitoarea din tigla impiedica transmiterea eventualului incendiu la vecinatati.

b) Masuri constructive pentru limitarea propagarii incendiilor

Spatiul cu destinatia birou se amenajeaza intr-o constructie existenta la care se fac doar amenajari privind finisajele

Din constructie materialele ce alcatuiesc structura constructiei sunt etanse incombustibile clasa Co sau greu combustibile C1 , la fel si peretii de compartimentare.

Materialele folosite la realizarea cladirii, in special cele de finisaje sunt din categoria celor care nu permit propagarea flacarilor la suprafata lor cu viteze mai mari de 45 cm/10 min. Nu sunt prezente lambriuri sau captuseli din materiale textile, tratamente acustice usor combustibile, etc,. inafara textilelor din mobilier.

c) Nu sunt necesare masuri de protectie active.

Evacuarea utilizatorilor

A. Cai de evacuare

a) Evacuarea persoanelor din spatiul cu destinatia birou firma si sali expunere se face direct incurtea imobilului prin golul de usa .

Golul este dimensionat corespunzator, respectiv usa cu latimea de 1.40 m

b) Spatiile nu necesita prevederea unor instalatii de presurizare sau alte sisteme de control al fumului , acest lucru realizindu-se prin deschideri spre exterior.

e) Timpii /lungimi de evacuare

Se considera o viteza de deplasare de 0.4 m/sec pe orizontala

10 m : 0.4 m/sec = 25 sec

f) Cele trei persoane care deservesc spatial si cei cinci potentiali clienti simultan necesita un flux de evacuare

g) Activitatea spatiului se desfasoara numai ziua si nu necesita iluminat de siguranta sau sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva.

h) Nu este necesara prevederea de dispozitive de siguranta la usi.

i) Timpul de siguranta a cailor de evacuare

Perioada minima de supravietuire a persoanelor pe timpul cailor de evacuare la o constructie de gradul II de rezis tenta la foc este de 10’

j) Calea de evacuare va fi marcata .

B. Activitatea firmei nu presupune relatii cu persone bolnave, cu dizabilitati sau copii, deci nu este nevoie de masuri de acces sau evacuare ale acestora.

C. Activitatea firmei presupune un numar de 3 persoane de deservire si cinci potentiali clienti in spatiu si bunuri aferente activitatii . Nu sunt necesare masuri de asigurare a conditiilor de salvare persoane sau animale. Persoanele se evacueaza singure, impreuna cu bunurile.

Securitatea fortelor de interventie

A. In caz de incendiu masinile de interventie au acces pe 3 laturi ale cladirii , accesul facindu-se din strada in curtea imobilului care are poarta dimensionata corespunzator unui acces auto.. Accesul persoanelor de interventie se face pe caile de circulatie normale care servesc si pentru evacuare.B. Pentru interventie la spatial cu destinatia birou firma si sali expunere se va folosi accesul direct din curtea imobilului

a) este un acces direct din exterior pe o usa

b) usa are dimensiunile 140x210

c) este un traseu direct, dar se poate lua in considerare si evacuarea prin locuinta

d) traseul este liber

C. Spatiul amenajat ca birou firma si Sali expunere nu necesita ascensoare pentru pompieri.

D. Persoanele aflate in spatiu se evacueaza singure sau ajutate intre ele, traseul de salvare fiind de maxim 10,0 m nu necesita luarea unor masuri de asigurare a conditiilor de salvare. Nu este cazul evacuarii de animale.

4. Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor

A. In spatial cu destinatia birou sediu firma in conformitate cu NPSI judet partea IV norma 7 se prevede dotarea cu mijloace de prima interventie

- stingator portabil cu spuma chimica 1 buc

- stingator portabil cu praf 1 buc

B. Activitatea din spatiu nu necesita sisteme , instalatii sau dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu. Spatiul este situate la parterul unei cladiri de locuinte si nu adaposteste bunuri de valoare.

C. Sisteme ,instalatii si dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.

a) Stingerea incendiului se va face prin actionare manuala cu stingatoare portabile cu spuma. si cu praf

b) Spatiul fiind amenajat intr-o camera a apartamentului timpul de alarmare este de 3’.

c) Sunt prevazute mijloace manuale de stingere a incendiilor amplasate in holul de acces pentru actionare in caz de incendiu in birou

D. Stingatoarele de incendiu

a) vor fi cu spuma chimica si cu praf pentru instalatia electrica.

b) spuma chimica 1 buc si 1 buc cu praf potrivit suprafetei si volumului spatiului, a clasei de incendiu si a cantitatilor si tipului de materiale combustibile

Conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu

a) Sursele de apa pentru interventie sunt masinile serviciului pentru situatii de urgenta si hidrantii stradali

b) Spatiul va avea tabloul electric propriu la care sa se poata interveni cu usurinta

c) Pentru activitatea din acest spatiu nu este cazul unui serviciu privat pentru situatii de urgenta

d) In spatial respective nu se afla substante si materiale periculoase care necesita produse si echipamente speciale, nefiind necesar echipament de protectie pentru personal.

In caz de incendiu interventia se poate face din exterior prin serviciul de interventie al Inspectoratului pt. situatii de urgenta Banat Timisoara.

Masuri tehnico-organizatorice

A.     Beneficiarul va amplasa mijloacele de stins incendiu in locuri care nu pot fi cuprinse de incendiu imediat dupa izbucnire, la indemina personalului instruit in folosire.

Caile de circulatie care vor servi la interventie in caz de incendiu vor fi pastrate libere si neobturate

B.      Amenajarea facuta se incadreaza in nivelurile de performanta prevazute de reglementarile tehnice

Este asigurata evacuarea in caz de incendiu direct in exterior pe un traseu de cca 10 m

elementele de constructie prin natura si dimensiunile lor impiedica propagarea incendiilor la vecinatati

activitatea nu presupune utilizarea sau depozitarea de substante sau materiale periculoase sau inflamabile

spatial va fi dotat cu mijloace de prima interventie in caz de incendiu , iar personalul va fi instruit in folosirea lor

spatial fiind amplasat la parterul unei cladiri de locuit si facind parte din apartamentul proprietarei , observarea si alarmarea este posibila cu usurinta

C.     Recomandarile care trebuie avute in vedere sunt:

instalatia electrica de extindere a celei existente se va executa cu respectarea normativului specific, nu se vor face improvizatii, nu se vor utilize aparate defecte

nu se vor depozita sau folosi substante inflamabile, este interzis focul deschis

se vor lua masuri privitoare la fumat ( va fi interzis )

mijloacele de prima interventie se vor pastra in loc vizibil , la indemina pentru a putea fi utilizate in caz de nevoie.

Intocmit

Ing. Donea GabrielaPolitica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu