Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » referate » management » protectia muncii
STANDARDE CONEXE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

STANDARDE CONEXE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA
STANDARDE CONEXE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

1. LISTA STANDARDELOR ARMONIZATE PRIVIND DIRECTIVA 89/686/CEE REFERITOARE LA EIP (up-datata iunie 2004 )

Nota 1: Prezenta lista a fost preluata din Comunicarea Comisiei Europene in cadrul implementarii Directivei Consiliului 89/686/CEE din 21 decembrie 1989 referitoare la echipament individual de protectie, cu amendamentele din directivele 93/68/CEE, 93/95/CEE si 96/58/CE (lista publicata in Official Journal of the European Comunities C46, 21.02.2004)

Au fost indicate si standardele romane care transpun standardele europene armonizate, care au fost aprobate prin ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 142/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I ..


Nota 2. Pentru orice EIP fabricat de un producator, conform cu standardul national care transpune un standard armonizat, trebuie sa se presupuna ca exista prezumtia ca indeplineste cerintele esentiale corespunzatoare.

Art. 5, par. 2 din Directiva 89/686//CEE stipuleaza ca se pot aplica mai multe cerinte esentiale de securitate. Un standard armonizat este stabilit de catre CEN, CENELEC sau ETSI, pe baza unui mandat din partea Comisiei, pentru care sunt publicate referintele in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene.

Atragem atentia asupra faptului potrivit caruia conformitatea cu diferite standarde armonizate nu confera prezumtia de conformitate cu intreaga Directiva, decat daca acele standarde acopera toate cerintele esentiale aplicabile EIP.

Tabel 1. LISTA STANDARDELOR ROMANE CARE ADOPTA STANDARDELE EUROPENE

ARMONIZATE REFERITOARE LA ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE

Nr. crt.

Standard roman echivalent

TITLUL

standardului armonizat

tradus in romana

Referinta

Standard european

TITLUL

standardului armonizat in limba engleza

Prima publicare in UE

(data de la care se garanteaza prezumptia de conformitate)

SR EN 132:2003

Aparate de protectie respiratorie. Definitii de termeni si pictograme

EN 132: 1998

Respiratory protective devices-Definitions of terms and pictograms

SR EN 133:2003

Aparate de protectie respiratorie. Clasificare

EN 133: 2001

Respiratory protective devices-Classification

SR EN 134:2003

Aparate de protectie respiratorie. Nomenclatorul componentelor

EN 134: 1998

Respiratory protective devices-Nomenclature of components

SR EN 135:2003

Aparate de protectie respiratorie. Lista termenilor echivalenti

EN 135: 1998

Respiratory protective devices-List of equivalent terms

SR EN 136:2002

Aparate de protectie respiratorie. Masca completa. Cerinte, incercari, marcare

EN 136: 1998

Respiratory protective devices- Full face masks-Requirements, testing, marking

SR EN 137/AC:2001

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat. Cerinte, incercari, marcare

EN 137: 1993

Respiratory protective devices- Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus-Requirements, testing, marking

SR EN 138:2003

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie cu aer liber cu masca completa, semi-masca sau ansamblu mustiuc. Cerinte, incercari, marcare

EN 138: 1994

Respiratory protective devices- Fresh air hose breathing apparatus for use with full face mask, half mask or mouthpiece assembly- Requirements, testing,marking

SR EN 139:2002

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie cu aductie de aer comprimat cu masca completa, semimasca sau ansamblu mustiuc. Cerinte, incercari, marcare

EN 139: 1994

Respiratory protective devices- Compressed air line breathing apparatus for use with full face mask, half mask or a mouthpiece assembly- Requirements, testing,marking

SR EN 139:2002/ A1:2002

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie cu aductie de aer comprimat cu masca completa, semimasca sau ansamblu mustiuc. Cerinte, incercari, marcare

EN 139/ A1:1999

Respiratory protective devices- Compressed air line breathing apparatus for use with full face mask, half mask or a mouthpiece assembly- Requirements, testing, marking –Amendament 1

SR EN 140: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Semi-masti si sferturi de masti. Cerinte, incercari, marcare

EN 140: 1998

Respiratory protective devices- Half masks and quarter masks- Requirements, testing, marking

SR EN 141: 2002

Aparate de protectie respiratorie. Filtre impotriva gazelor si filtre combinate. Cerinte, incercari, marcare

EN 141: 2000

Respiratory protective devices- Gas filters and combined filters

Requirements, testing, marking

SR EN 142: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Ansambluri tip mustiuc. Conditii, incercari, marcare

EN 142: 2002

Respiratory protective devices-Mouthpieces assemblies-Requirements, testing, marking

SR EN 143: 2002

Aparate de protectie respiratorie. Filtre de particule. Cerinte, incercari, marcare

EN 143: 2000

Respiratory protective devices-Particle filters- Requirements, testing, marking

SR EN 144-1: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 1: Racorduri cu cap filetat

EN 144-1: 2000

Respiratory protective devices-Gas cylinder valves-Thread connection for insert connector

SR EN 144-1:2003/ A1: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 1: Racorduri cu cap filetat

EN 144-1/A1: 2003

Respiratory protective devices-Gas cylinder valves-Thread connection for insert connector – Amendment 1

SR EN 144-2: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 2: Racorduri de iesire

EN 144-2: 1998

Respiratory protective devices- Gas cylinder valves- Part 2: Outlet connections

SR EN 144-3: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 3: Racorduri de iesire pentru gaze de plonjare nitrox si oxigen

EN 144-3: 2003

Respiratory protective devices- Gas cylinder valves- Part 3: Outlet connections for diving gases Nitrox and oxygen

SR EN 145: 1999

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie izolante, autonome cu circuit inchis, tipul cu oxigen comprimat sau cu oxigen-azot comprimat. Cerinte, incercari, marcare

EN 145: 1997

Respiratory protective devices-Self-contained closed-circuit breathing apparatus, compresssed oxigen-nitrogen type- Requirements, testing, marking

SR EN 145:1999/A1: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie izolante, autonome, cu circuit inchis, tipul cu oxigen comprimat sau cu oxigen-azot comprimat. Cerinte, incercari, marcare

EN 145/ A1: 2000

Respiratory protective devices-Self-contained closed-circuit breathing apparatus, compresssed oxigen-nitrogen type- Requirements, testing, marking- Amendament 1

SR EN 148-1: 2000

Aparate de protectie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Racord cu filet standardizat

EN 148-1: 1999

Respiratory protective devices-Threads for facepieces-Part 1: Standard thread connection

SR EN 148-2: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Partea 2: Racorduri cu filet central

EN 148-2: 1999

Respiratory protective devices- Threads for facepieces-Part 2:Centre thread connection

SR EN 148-3: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Partea 3: Racorduri cu filet M 45x3

EN 148-3: 1999

Respiratory protective devices- Threads for facepieces-Part 3: Thread connection M 45 x 3

SR EN 149: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Semi-masti filtrante impotriva particulelor. Cerinte, incercari, marcare

EN 149 : 2001

Respiratory protective devices-Filtering half masks to protect against particles- Requirements, testing, marking

SR EN 165: 1999

Protectia individuala a ochilor. Vocabular

EN 165: 1995

Personal eye protection-Vocabulary

SR EN 166: 2003

Protectie individuala a ochilor. Specificatii

EN 166: 2001

Personal eye protection-Specifications

SR EN 167: 2003

Protectie individuala a ochilor. Metode de incercare optice

EN 167: 2001

Personal eye protection-Optical test methods

SR EN 168: 2003

Protectie individuala a ochilor. Metode de incercare, altele decat cele optice

EN168: 2001

Personal eye protection- Non-optical test methods

SR EN 169: 2003

Protectie individuala a ochilor. Filtre pentru sudura si tehnici conexe. Cerinte referitoare la factor de transmisie si utilizare recomandata

EN 169: 2002

Personal eye protection-Filters for welding and related techniques-Transmittance requirements and recommended utililisation

SR EN 170: 2003

Protectie individuala a ochilor. Filtre pentru ultraviolet. Cerinte referitoare la factorul de transmisie si utilizarea recomandata

EN 170: 2002

Personal eye protection-Ultraviolet filters- Transmittance requirements and recommended use

SR EN 171: 2003

Protectie individuala a ochilor. Filtre pentru infrarosu. Cerinte refritoare la factorul de transmisie si utilizare recomandata

EN 171: 2002

Personal eye protection-Infrared filters- Transmittance requirements and recommended use

SR EN 172: 2003

Protectie individuala a ochilor. Filtre de protectie impotriva radiatiilor solare, pentru utilizare industriala

EN 172: 1994

Personal eye protection-Sunglare filters for industrial use

Protectie individuala a ochilor. Filtre de protectie impotriva radiatiilor solare, pentru utilizare industriala

EN 172/A1: 2000

Personal eye protection-Sunglare filters for industrial use-Amendament1

SR EN 172:2003/A2: 2003

Protectie individuala a ochilor. Filtre de protectie impotriva radiatiilor solare, pentru utilizare industriala

EN 172/A2: 2001

Personal eye protection-Sunglare filters for industrial use-Amendament1

EN 174 : 2001

Personal eye protection-Ski goggles for downhill skiing

SR EN 175: 2002

Protectie individuala. Echipament de protectie a ochilor si a fetei pentru sudare si tehnici conexe

EN 175: 1997

Personal eye protection-Equipement for eye and face protection during welding and allied processes

SR EN 207: 2003

Protectie individuala a ochilor. Filtre si protectori ai ochilor impotriva radiatiilor laser (protectori ai ochilor pentru laser)

EN 207: 1998

Personal eye protection-Filters and eye- protectors against laser radiation (laser –eye protectors)

SR EN 207:2003/A1: 2003

Protectie individuala a ochilor. Filtre si protectori ai ochilor impotriva radiatiilor laser (protectori ai ochilor pentru laser)

EN 207/A1: 2002

Personal eye protection-Filters and eye- protectors against laser radiation (laser –eye protectors)- Amendment 1

SR EN 208: 2003

Protectie individuala a ochilor. Protectori ai ochilor pentru lucrari de reglare pe lasere si sisteme laser (protectie a ochilor pentru reglare laser)

EN 208: 1998

Personal eye protection- Eye - protectors for adjustment work on lasers and laser systems( laser adjustment eye – protectors)

SR EN 208:2003/A1: 2003

Protectie individuala a ochilor. Protectori ai ochilor pentru lucrari de reglare pe lasere si sisteme laser (protectie a ochilor pentru reglare laser)

EN 208/A1: 2002

Personal eye protection- Eye - protectors for adjustment work on lasers and laser systems( laser adjustment eye – protectors)-Amendment 1

SR EN 250: 2003

Aparate respiratorii. Aparate de scufundare cu aer comprimat si circuit deschis. Cerinte, incercari, marcare

EN 250: 2000

Respiratory equipment- Open-circuit self- conteined compressed air diving apparatus- Requirements, testing, marking

SR EN 269: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie cu aductie de aer proaspat cu asistenta motorizata, cu cagula. Cerinte, incercari, marcare

EN 269: 1994

Respiratory protective devices-

Powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood- Requirements, testing, marking

SR EN 270: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie cu aductie de aer comprimat, cu cagula. Cerinte, incercari, marcare

EN 270: 1994

Respiratory protective devices-Compressed air line breathing apparatus incorporating a hood- Requirements, testing, marking

SR EN 270:2003/A1: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie cu aductie de aer comprimat, cu cagula. Cerinte, incercari, marcare

EN 270/A1:2000

Respiratory protective devices-Compressed air line breathing apparatus incorporating a hood- Requirements, testing, marking-Amendament1

SR EN 271: 1998

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie izolante, cu aductiune de aer comprimat sau cu aer liber, cu ventilatie asistata, cu cagula, utilizate pentru operatiile de proiectare a abrazivilor. Cerinte, incercari, marcare

EN 271: 1995

Respiratory protective devices- Compressed air line or powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood for use in abrasive blasting operations- Requirements, testing, marking

SR EN 271:1998/A1: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie izolante, cu aductie de aer comprimat sau cu aer liber, cu ventilatie asistata, cu cagula, utilizate pentru operatiile de proiectare a abrazivilor. Cerinte, incercari, marcare

EN 271/ A1: 2000

Respiratory protective devices- Compressed air line or powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood for use in abrasive blasting operations- Requirements, testing, marking-Amendament1

SR EN 340: 1998

Imbracaminte de protectie. Cerinte generale

EN 340: 1993

Protective clothing-General requirements

SR EN 341+AC: 1999

Echipament individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime. Coboratoare

EN 341: 1992

Personal protective equipment against falls from a height-Descender devices

23.12.1993

SR EN 341+AC:1999/ A1: 2003

Echipament individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime. Dispozitive de coborare

EN 341/ A1: 1996

Personal protective equipment against falls from a height-Descender devices-Amendament1

EN 343: 2003

Protective clothing- Protection against rain

21.02.2004

SR EN 344: 1995

Cerinte si metode de incercare pentru incaltamintea de securitate, incaltamintea de protectie si incaltamintea utilizata in timpul muncii pentru uz profesional

EN 344: 1992

Requirements and test methods for safety, protective and occupational footwear for professional use

23.12.1993

SR EN 344:1995/A1: 2002

Incaltaminte de securitate, incaltaminte de protectie si incaltaminte de lucru pentru uz profesional. Partea 2: Cerinte suplimentare si metode de incercare

EN 344/ A1: 1997

Requirements and test methods for safety, protective and occupational footwear for professional use- Amendament1

SR EN 344-2:1999

Incaltaminte de securitate, incaltaminte de protectie si incaltaminte de lucru pentru uz profesional. Partea 2: Cerinte suplimentare si metode de incercare

EN 344-2: 1996

Safety, protective and occupational footwear for professional use- Part 2: Additional requirements and test methods

SR EN 345: 1996

Specificatii pentru incaltaminte de securitate de uz profesional

EN 345: 1992

Specification for safety footwear for professional use

SR EN 345:1996/A1: 2002

Specificatii pentru incaltamintea de securitate de uz profesional

EN 345/ A1: 1997

Specification for safety footwear for professional use -Amendament1

SR EN 345-2: 2002

Incaltaminte de securitate de uz profesional. Partea 2: Specificatii suplimentare

EN 345-2: 1996

Safety footwear for professional use- Part 2: Additional specifications

SR EN 346: 1996

Specificatii pentru incaltamintea de protectie de uz profesional

EN 346: 1992

Specification for protective footwear for professional use

23.12.1993

SR EN 346:1996/A1: 2002

Specificatii pentru incaltamintea de protectie de uz profesional

EN 346/A1:1997

Specification for safety footwear for professional use- Amendament1

SR EN 346-2:2002

Incaltaminte de protectie de uz profesional. Partea 2: Specificatii suplimentare

EN 346-2: 1996

Protective footwear for professional use- Part 2:Additional specifications

SR EN 347: 1996

Specificatii pentru incaltamintea de lucru de uz profesional

EN 347: 1992

Specification for occupational footwear for professional use

SR EN 347:1996/A1: 2002

Specificatii pentru incaltamintea de lucru de uz profesional

EN 347/ A1: 1997

Specification for occupational footwear for professional use- Amendament1

SR EN 347-2: 2002

Incaltaminte de lucru de uz profesional. Partea 2: Specificatii suplimentare

EN 347-2: 1996

Occupational footwear for professional use-Part 2: Additional specifications

SR EN 348: 1997

Imbracaminte de protectie. Metode de incercare. Determinarea comportarii materialelor la contactul cu stropi mici de metal topit

EN 348: 1992

Protective clothing – Test method: Determination of behaviour of materials on impact of small splashes of molten metal

23.12.1993

SR EN 352-1: 2003

Protectori individuali impotriva zgomotului. Cerinte generale. Partea 2: Antifoane externe

EN 352-1 : 2002

Hearing protectors-Safety requirements and testing- Part 1: Ear muffs

SR EN 352-2: 2003

Protectori individuali impotriva zgomotului. Cerinte generale. Partea 2: Antifoane interne

EN 352-2: 2002

Hearing protectors-Safety requirements and testing- Part 2: Ear-plugs

SR EN 352-3: 2003

Protectori individuali impotriva zgomotului. Conditii de securitate si de incercare. Partea 3: Antifoane externe montate pe o casca de protectie utilizata in industrie

EN 352-3: 2002

Hearing protectors-Safety requirements and testing- Part 3: Ear muffs attached to an industrial safety helmet

SR EN 352-4: 2003

Protectori individuali impotriva zgomotului. Cerinte de securitate si de incercare. Partea 4: Antifoane externe cu atenuare dependenta de nivel

EN 352-4: 2001

Hearing protectors-Safety requirements and testing- Part 4: Level-dependent ear muffs

EN 352-5: 2002

Hearing protectors-Safety requirements and testing- Part5: Active noise reduction ear-muffs

EN 352-6: 2002

Hearing protectors-Safety requirements and testing- Part 6: Ear-muffs with electrical audio input

EN 352-7: 2002

Hearing protectors-Safety requirements and testing- Part 7: Level-dependent ear muffs

SR EN 353-1: 2003

Echipament individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime. Partea 1: Opritoare de cadere cu alunecare pe suport de ancorare rigid

EN 353-1: 2002

Personal protective equipment against falls from a height- Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchorage line

SR EN 353-2: 2003

Echipament individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime. Partea 2: Opritoare de cadere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil

EN 353-2: 2002

Personal protective equipment against falls from a height- Part 2: Guided type fall arresters including a flexible anchor line

SR EN 354: 2003

Echipament individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime. Mijloace de legatura

EN 354: 2002

Personal protective equipment against falls from a height- Lanyards

SR EN 355: 2003

Echipament individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime. Absorbitoare de energie

EN 355: 2002

Personal protective equipment against falls from a height- Energy absorbers

SR EN 358: 2003

Echipament individual de protectie pentru pozitionare in timpul lucrului si prevenirea caderilor de la inaltime. Centuri de pozitionare in timpul lucrului si limitare a deplasarii si mijloace de legatura pentru pozitionare in timpul lucrului

EN 358 : 1999

Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height-Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards

SR EN 360: 2003

Echipament individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime. Opritoare de cadere retractabile

EN 360: 2002

Personal protective equipment against falls from a height- Retractable type fall arresters

SR EN 361: 2003

Echipament individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime. Centuri complexe

EN 361: 2002

Personal protective equipment against falls from a height- Full body harnesses

SR EN 362: 1996

Echipament individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime. Piese de legatura

EN 362: 1992

Personal protective equipment against falls from a height- Connectors

SR EN 363: 2003

Echipament individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime. Sisteme de oprire a caderii

EN 363: 2002

Personal protective equipment against falls from a height- Fall arrest systems

SR EN 364+AC: 1996

Echipament individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime. Metode de incercare

EN 364: 1992

Personal protective equipment against falls from a height-Test methods

SR EN 365: 1996

Echipament individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime. Conditii generale pentru instructiuni de utilizare si pentru marcare

EN 365: 1992

Personal protective equipment against falls from a height- General requirements for instructions and for marking

SR EN 367+AC: 1999

Imbracaminte de protectie. Protectia impotriva caldurii si flacarilor. Metoda de incercare. Determinarea transmisiei caldurii la expunerea la flacara

EN 367: 1992

Protective clothing- Protection against heat and fire- Method of determinating heat transmission on exposure to flame

SR EN 368: 1997

Imbracaminte de protectie. Protectia impotriva produselor chimice lichide. Metoda de incercare: Rezistenta materialelor la penetrarea lichidelor

EN 368: 1992

Protective clothing- Protection against liquid chemicals- Test method: Resistance of meterials to penetration by liquids

SR EN 369: 1997

Imbracaminte de protectie. Protectia impotriva produselor chimice lichide. Metoda de incercare. Rezistenta materialelor la permeatia lichidelor

EN 369: 1993

Protective clothing- Protection against liquid chemicals- Test method: Resistance of meterials to permeation by liquids

SR EN 371: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Filtre antigaz AX si filtre combinate impotriva compusilor cu punct scazut de fierbere. Cerinte, incercari, marcare

EN 371: 1992

Respiratory protective devices- AX gas filters and combined filters against low- boiling point organic compounds- Requirements, testing, marking

SR EN 372: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Filtre antigaz SX si filtre combinate impotriva anumitor compusi cu punct scazut de fierbere. Cerinte, incercari, marcare

EN 372: 1992

Respiratory protective devices- SX gas filters and combined filters against specific named compounds- Requirements, testing, marking

SR EN 373: 2003

Imbracaminte de protectie. Evaluarea rezistentei materialelor la improscarea cu metal topit

EN 373: 1993

Protective clothing- Assessment of resistance of materials to molten metal splash

SR EN 374-1:1997

Manusi de protectie impotriva produselor chimice si a microorganismelor. Partea 1: Terminologie si performante impuse

EN 374-1: 1994

Protective gloves against chemicals and micro-organisms-Part 1: Terminology and performance requirements

SR EN 374-2:1997

Manusi de protectie impotriva produselor chimice si a microorganismelor. Partea 2: Determinarea rezistentei la penetrare

EN 374-2: 1994

Protective gloves against chemicals and micro-organisms-Part 2: Determination of resistance to penetration

SR EN 374-3:1998

Manusi de protectie impotriva produselor chimice si a microorganismelor. Partea 3: Determinarea rezistentei la permeatia produselor chimice

EN 374-3: 1994

Protective gloves against chemicals and micro-organisms-Part 3: Determination of resistance to permeation by chemicals

SR EN 379: 2003

Specificatii referitoare la filtre de sudura cu factor de transmisie in vizibil comutabil si filtre de sudura cu doi factori de transmisie in vizibil

EN 379: 1994

Specification for welding filters with swichable luminous transmittance and welding filters with dual luminous transmittance

SR EN 379:2003/A1: 2003

Specificatii referitoare la filtre de sudura cu factor de transmisie in vizibil comutabil si filtre de sudura cu doi factori de transmisie in vizibil

EN 379/A1: 1998

Specification for welding filters with swichable luminous transmittance and welding filters with dual luminous transmittance-Amendament 1

SR EN 381-1: 2003

Imbracaminte de protectie pentru utilizatorii ferastraului cu lant tinut cu mana. Partea 1: Banc de incercare pentru incercarile la taiere de catre un ferastrau cu lant

EN 381-1: 1993

Protective clothing for users of hand-held chainsaws- Part 1: Test rig for testing resistance to cutting by a chainsaw

SR EN 381-2: 2003

Imbracaminte de protectie pentru utilizatorii ferastraului cu lant tinut cu mana. Partea 2: Metode de incercare pentru protectori ai piciorului

EN 381-2: 1995

Protective clothing for users of hand-held chain saws- Part 2: Test methods for leg protectors

SR EN 381-3: 2003

Imbracaminte de protectie pentru utilizatorii ferastraului cu lant tinut cu mana Partea 3: Metode de incercare pentru incaltaminte

EN 381-3: 1996

Protective clothing for users of hand-held chain-saws- Part 3: Test methods for footwear

SR EN 381-4: 2003

Imbracaminte de protectie pentru utilizatorii ferastraului cu lant tinut cu mana. Partea 4: Metode de incercare pentru manusile de protectie impotriva ferastraului cu lant

EN 381-4: 1999

Protective clothing for users of hand-held chain-saws- Part 4: Test methods for chainsaw protective gloves

SR EN 381-5: 2003

Imbracaminte de protectie pentru utilizatorii ferastraului cu lant tinut cu mana. Partea 5: Cerinte pentru protectori ai piciorului

EN 381-5: 1995

Protective clothing for users of hand-held chain saws- Part 5: Requirements for leg protectors

SR EN 381-7: 2003

Imbracaminte de protectie pentru utilizatorii ferastraului cu lant tinut cu mana. Partea 7: Cerinte pentru manusile de protectie impotriva ferastraului cu lant

EN 381-7: 1999

Protective clothing for users of hand-held chain-saws- Part 7: Requirements for chainsaw protective gloves

SR EN 381-8: 2003

Imbracaminte de protectie pentru utilizatorii ferastraului cu lant tinut cu mana. Partea 8: Metode de incercare a ghetelor de protectie la utilizarea ferastraului cu lant

EN 381-8: 1997

Protective clothing for users of hand-held chain saws- Part 8: Test method for chain saw protective gaiters

SR EN 381-9: 2003

Imbracaminte de protectie pentru utilizatorii ferastraului cu lant tinut cu mana. Partea 9: Cerinte pentru ghetrele de protectie pentru utilizarea ferastraului cu lant

EN 381-9: 1997

Protective clothing for users of hand-held chain saws- Part 9: Requirements for chain saw protective gaiters

SR EN 381-10: 2003

Imbracaminte de protectie pentru utilizatorii de ferastraie cu lant. Partea 10: Metode de incercare pentru haine de protectie

EN 381-10: 2002

Protective clothing for users of hand-held chain saws- Part 10: Test method for upper body protectors

SR EN 381-11: 2003

Imbracaminte de protectie pentru utilizatorii ferastraului cu lant tinut cu mana. Partea 11: Cerinte pentru haine de protectie

EN 381-11: 2002

Protective clothing for users of hand-held chain saws- Part 10: Requirements for upper body protectors

SR EN 388: 1996

Manusi de protectie impotriva riscurilor mecanice

EN 388: 1994

Protective gloves against mechanical risks

SR EN 393: 2002

Veste de salvare si echipament individual ajutator de plutire. Echipament ajutator de plutire - 50 N

EN 393: 1993

Lifejackets and personal buoyancy aids- Buoyancy aids-50N

SR EN 393:2002/A1: 2002

Veste de salvare si echipament individual ajutator de plutire. Echipament ajutator de plutire - 50 N

EN 393/A1: 1998

Lifejackets and personal buoyancy aids- Buoyancy aids-50N-Amendament 1

SR EN 394: 2002

Veste de salvare si echipament individual de plutire. Accesorii

EN 394:1993

Lifejackets and personal buoyancy aids- Additional items

SR EN 395: 2001

Veste de salvare si echipament individual ajutator de plutire. Veste de salvare - 100 N

EN 395: 1993

Lifejackets and personal buoyancy aids- Lifejackets-100N

SR EN 395:2001/A1: 2003

Veste de salvare si echipament individual ajutator de plutire. Veste de salvare - 100 N

EN 395/A1: 1998

Lifejackets and personal buoyancy aids- Lifejackets-100N- Amendament 1

SR EN 396: 2002

Veste de salvare si echipament individual de plutire. Veste de salvare - 150 N

EN 396: 1993

Lifejackets and personal buoyancy aids- Lifejackets-150N

SR EN 396:2002/A1: 2002

Veste de salvare si echipament individual de plutire. Veste de salvare - 150 N

EN 396/A1: 1998

Lifejackets and personal buoyancy aids- Lifejackets-150N- Amendament 1

SR EN 397: 2003

Casti de protectie pentru uz industrial

EN 397: 1995

Industrial safety helmets

SR EN 397:2003/A1: 2003

Casti de protectie pentru uz industrial

EN 397/A1: 2000

Industrial safety helmets- Amendament1

SR EN 399: 2002

Veste de salvare si echipament individual ajutator de plutire. Veste de salvare - 275 N

EN 399: 1993

Lifejackets and personal buoyancy aids- Lifejackets-275N

SR EN 399:2002/A1: 2002

Veste de salvare si echipament individual ajutator de plutire. Veste de salvare - 275 N

EN 399/A1: 1998

Lifejackets and personal buoyancy aids- Lifejackets-275N- Amendament 1

EN 402: 2003

Respiratory protective devices – Lung gouvernment demand self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask or mouthpiece assembly- Requirements, testing, marking

EN 403: 1993

Respiratory protective devices for self-rescue- Filtering devices with hood for self-rescue from fire- Requirements, testing, marking

EN 404: 1993

Respiratory protective devices for self-rescue- Filter self-rescuer- Requirements, testing, marking

SR EN 405: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Semimasti filtrante cu supape impotriva gazelor sau impotriva gazelor si particulelor. Cerinte, incercari, marcare

EN 405: 2001

Respiratory protective devices for self-rescue- Valved filtering half masks to protect against gases or gases and particles- Requirements, testing, marking

SR EN 407: 1996

Manusi de protectie impotriva riscurilor termice (caldura si/sau foc)

EN 407: 1994

Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire)

SR EN 420: 1996

Cerinte generale pentru manusi de protectie

EN 420: 1994

General requirements for gloves

SR EN 421: 2000

Manusi de protectie impotriva radiatiilor ionizante si a contaminarii radioactive

EN 421: 1994

Protective gloves against ionizing radiation and radioactive contamination

SR EN 443: 2003

Casti pentru pompieri

EN 443: 1997

Helmets for firefighters

SR EN 458: 1998

Protectori individuali impotriva zgomotului. Recomandari pentru selectionare, utilizare, ingrijire si intretinere. Ghid

EN 458: 1993

Hearing protectors- Recommendations for selection, use, care and maintenance- Guidance document

SR EN 463: 2002

Imbracaminte de protectie impotriva produselor chimice lichide. Metoda de incercare. Determinarea rezistentei la penetrare cu jet de lichid (incercare la jet)

EN 463: 1994

Protective clothing- Protection against liquid chemicals- Test method: Determination of resistance to penetration by a jet of liquid (Jet test)

SR EN 464: 1998

Imbracaminte de protectie impotriva produselor lichide si gazoase inclusiv aerosolilor lichizi si particulelor solide. Metoda de incercare: Determinarea etanseitatii combinezoanelor etanse la gaz (incercare la presiune interna)

EN 464: 1994

Protective clothing- Protection against liquid and gaseous chemicals, including aerosols and solid particles- Test method: Determination of leak-tightness of gas-tight suits (Internal pressure test)

SR EN 465: 2002

Imbracaminte de protectie. Protectie impotriva produselor chimice lichide. Cerinte de performanta pentru imbracamintea de protectie chimica cu imbinari etanse la ceata intre diferitele parti ale sale (Echipament de tip 4)

EN 465: 1995

Protective clothing- Protection against liquid chemicals- Performance requirements for chemical protective clothing with spray-tight connections between different parts of the clothing (Type 4 Equipment)

SR EN 465:2002/A1: 2002

Imbracaminte de protectie. Protectie impotriva produselor chimice lichide. Cerinte de performanta pentru imbracamintea de protectie chimica cu imbinari etanse la ceata intre diferitele parti ale sale (Echipament de tip 4)

465/A1: 1998

Protective clothing- Protection against liquid chemicals- Performance requirements for chemical protective clothing with spray-tight connections between different parts of the clothing (Type 4 Equipment)-

Amendament 1

SR EN 466: 2003

EN 466: 1995

EN 466: 1995

Protective clothing- Protection against liquid chemicals- Performance requirements for chemical protective clothing with liquid-tight connections between different parts of the clothing (Type 3 Equipment)

SR EN 466:2003/A1: 2003

EN 466/A1: 1998

EN 466/A1: 1998

Protective clothing- Protection against liquid chemicals- Performance requirements for chemical protective clothing with liquid-tight connections between different parts of the clothing (Type 3 Equipment)- Amendament 1

SR EN 467+A1: 2000

Imbracaminte de protectie. Protectia impotriva produselor chimice lichide. Cerinte de performanta pentru articolele de imbracaminte care confera protectie chimica unor parti ale corpului

EN 467: 1995

Protective clothing- Protection against liquid chemicals- Performance requirements for garments providing protection to parts of the body

EN 467/A1: 1998

Protective clothing- Protection against liquid chemicals- Performance requirements for garments providing protection to parts of the body- Amendament 1

SR EN 468: 2002

Imbracaminte de protectie impotriva produselor chimice lichide. Metoda de incercare. Determinarea rezistentei la penetrarea cetei (Incercare la ceata)

EN 468: 1994

Protective clothing- Protection against liquid chemicals- Test method: Determination of resistance to penetration by spray (Spray test)

SR EN 469: 1999

Imbracaminte de protectie pentru pompieri. Cerinte si metode de incercare pentru imbracamintea de protectie pentru lupta impotriva incendiilor

EN 469: 1995

Protective clothing for firefighters- Requirements and test methods for protective clothing for firefighting

SR EN 470-1: 1999

Imbracaminte de protectie utilizata la activitati de sudura si tehnici conexe. Partea 1: Cerinte generale

EN 470-1: 1995

Protective clothing for use in welding and allied processes- Part 1: General requirements

SR EN 470-1:1999/A1: 2002

Imbracaminte de protectie utilizata la activitati de sudura si tehnici conexe. Partea 1: Cerinte generale

EN

470-1/ A1: 1998

Protective clothing for use in welding and allied processes- Part 1: General requirements- Amendament 1

SR EN 471: 1996

Imbracaminte avertizoare de mare vizibilitate

EN 471: 1994

High- visibility warning clothing

SR EN 510: 2002

Cerinte pentru imbracamintea de protectie folosita acolo unde exista riscul de agatare de parti mobile

EN 510: 1993

Specification for protective clothing for use where there is a risk of entanglement with moving parts

SR EN 511: 1999

Manusi de protectie impotriva frigului

EN 511: 1994

Protective gloves against cold

SR EN 530: 1997

Rezistenta la abraziune a materialului din care este realizata imbracamintea de protectie. Metoda de incercare

EN 530: 1994

Abrasion resistance of protective clothing material- Test methods

SR EN 531: 1997

Imbracaminte de protectie pentru lucratorii din industrie expusi la caldura (cu exceptia imbracamintei pentru pompieri si sudori)

EN 531: 1995

Protective clothing for industrial workers exposed to heat (excluding firefighters' and welders' clothing)

SR EN 531:1997/A1: 2002

Imbracaminte de protectie pentru lucratori expusi la caldura

EN 531/A1: 1998

Protective clothing for workers exposed to heat

SR EN 533: 2003

Imbracaminte de protectie. Protectie impotriva caldurii si flacarilor. Materiale si ansambluri de materiale cu propagare limitata a flacarii

EN 533: 1997

Protective clothing – Protection against heat and flame- Limited flame spread materials and material assemblies

SR EN 564: 2003

Echipament pentru alpinism si escaladare. Cordelina. Cerinte de securitate si metode de incercare

EN 564: 1997

Mountaineering equipment- Accessory cord - Safety requirements and test methods

SR EN 565: 2003

Echipament pentru alipinsm si escaladare. Chinga. Cerinte de securitate si metode de incercare

EN 565: 1997

Mountaineering equipment- Tape - Safety requirements and test methods

SR EN 566: 2003

Echipament pentru alpinism si escaladare. Bucle de ancorare. Cerinte de securitate si metode de incercare

EN 566: 1997

Mountaineering equipment- Slings - Safety requirements and test methods

SR EN 567: 2003

Echipament pentru alpinism si escaladare. Dispozitive de blocare. Cerinte de securitate si metode de incercare

EN 567: 1997

Montaineering equipment- Rope clamps- Safety requirements and test methods

SR EN 568:2003

Echipament pentru alpinism si escaladare. Dispozitive de ancorare in gheata. Cerinte de securitate si metode de incercare

EN 568: 1997

Montaineering equipment- Ice anchors- Safety requirements and test methods

SR EN 569: 2003

Echipament pentru alpinism si escaladare. Pitoane. Cerinte de securitate si metode de incercare

EN 569: 1997

Montaineering equipment- Pitons- Safety requirements and test methods

SR EN 659: 2003

Manusi de protectie pentru pompieri

EN 659: 1996

Protective gloves for firefighters

SR EN 702: 2003

Imbracaminte de protectie. Protectie impotriva caldurii si a focului. Metoda de incercare. Determinarea transmisiei termice de contact prin imbracamintea de protectie sau materialele sale

EN 702: 1994

Protective clothing – Protection against heat and flame- Test method: Determination of the contact heat transmission through protective clothing or its materials

SR EN 795: 2003

Protectie impotriva caderilor de la inaltime. Dispozitive de ancorare. Cerinte si incercari

EN 795: 1996

Protection against falls from a height-Anchor devices- Requirements and testing

SR EN 795:2003/A1: 2003

Protectie impotriva caderilor de la inaltime. Dispozitive de ancorare. Cerinte si incercari

EN 795/A1: 2000

Protection against falls from a height-Anchor devices- Requirements and testing-Amendament 1

SR EN 812: 2003

Casti de protectie, de tip usor, pentru industrie

EN 812: 1997

Industrial bump caps

SR EN 812:2003/A1: 2003

Casti de protectie de tip usor pentru industrie

EN 812/A1: 2001

Industrial bump caps- Amendment 1

SR EN 813: 2003

Echipament individual de protectie pentru prevenirea caderilor de la inaltime. Centura scaun

EN 813: 1997

Personal protective equipment for prevention of falls from a height- Sit harnesses

SR EN 863: 2003

Imbracaminte de protectie. Proprietati mecanice. Metoda de incercare: Rezistenta la perforatie

EN 863: 1995

Protective clothing – Mechanical properties- Test method: Puncture resistance

SR EN 892: 2003

Echipament de alpinism si escaladare. Corzi dinamice pentru alpinism si escaladare. Cerinte de securitate si metode de incercare

EN 892: 1996

Mountaineering equipment- Dynamic mountaineering ropes- Safety requirements and test methods

SR EN 893: 2003

Echipament pentru alpinism si escaladare. Crampoane. Cerinte de securitate si metode de incercare

EN 893: 1999

Mountaineering equipment- Crampons - Safety requirements and test methods

SR EN 943-1: 2003

Imbracaminte de protectie impotriva produselor chimice solide si gazoase, inclusiv aerosoli lichizi si particule solide. Partea 1: Cerinte de performanta pentru combinezoanele de protectie chimica ventilate si neventilate, etanse la gaze (Tip 1) si neetanse la gaze (Tip 2)

EN 943-1: 2002

Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, incuding liquid aerosols and solid particles -Part 1: Performance requirements for ventilated and non-ventilated

‘gas-tight’ (Type 1) and ‘non-gas-tight’ (Type 2) chemical

SR EN 943-2: 2003

Imbracaminte de protectie impotriva produselor chimice solide si gazoase, inclusiv aerosoli lichizi si particule solide. Partea 2: Cerinte de performanta pentru combinezoanele de protectie chimica etanse la gaze (Tip 1) destinate echipelor de salvare (ET)

EN 943-2: 2002

Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, incuding liquid aerosols and solid particles -Part 2: Performance requirements for 'gas tight' (Type 1) chemical protective suits for emergency teams (ET)

SR EN 958: 2003

Echipament pentru alpinism si escaladare. Absorbitoare de energie utilizate in Via Ferrata. Cerinte de securitate si metode de incercare

EN 958: 1996

Mountaineering equipment- Energy absorbing systems for use in klettersteig (via ferrata) climbing- Safety requirements and test methods

SR EN 960: 1996

Mulaje de capete utilizate la incercarile castilor de protectie

EN 960: 1994

Headforms for use in the testing of protective helmets

SR EN 960:1996/A1: 2003

Mulaje de capete utilizate la incercarile castilor de protectie

EN 960/A1: 1998

Headforms for use in the testing of protective helmets-Amendament 1

EN 966: 1996

Helmets for airborne sports

EN 966/A1: 2000

Helmets for airborne sports-Amendament 1

EN 967: 1996

Head protectors for ice hockey players

SR EN 1073-1: 2000

EN 1073-1: 1998

EN

Protective clothing against radioactive contamination- Part1: Requirements and test methods for ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination

SR EN 1073-2: 2003

EN 1073-2:2002

EN

Protective clothing against radioactive contamination- Part 2: Requirements and test methods for non ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination

EN 1077: 1996

Helmets for alpine skiers

EN 1078: 1997

Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards and roller skates

EN 1080: 1997

Impact protection helmets for young children

EN 1080/A1:2002

Impact protection helmets for young children

EN

Protective clothing- Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives- Part 1: Chain mail gloves and arm guards

SR EN 1082-2: 2003

Imbracaminte de protectie. Manusi si protectori pentru brate impotriva taierilor si loviturilor cutitelor de mana. Partea 2: Manusi si protectori pentru brate din materiale altele decat zale

EN

Protective clothing- Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives- Part 2: Gloves and arm guards made of material other than chain mail

SR EN 1082-3: 2003

Imbracaminte de protectie. Manusi si protectori pentru brate impotriva taierilor si loviturilor cutitelor de mana. Partea 3: Incercare la taiere prin impact pentru tesaturi, piele si alte materiale

EN

Protective clothing- Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives- Part 3: Impact cut test for fabric, leather and other material

EN 1095: 1998

Deck safety harness and safety line for use on recreation craft- Safety requirements and test methods

SR EN 1146: 2003

Aparate de protectie respiratorie pentru evacuare. Aparate de protectie respiratorie izolante autonome cu circuit cu aer comprimat cu cagula (aparate de evacuare cu aer comprimat cu cagula). Cerinte, incercari, marcare

EN 1146: 1997

Respiratory protective devices for self-rescue- Self-contained open- circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood (compressed air escape apparatus with hood)- Requirements, testing, marking

SR EN 1146:2003/A1: 2003

Aparate de protectie respiratorie pentru evacuare. Aparate de protectie respiratorie izolante autonome cu circuit cu aer comprimat cu cagula (aparate de evacuare cu aer comprimat cu cagula). Cerinte, incercari, marcare

EN 1146/A1: 1998

Respiratory protective devices for self-rescue- Self-contained open- circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood (compressed air escape apparatus with hood)- Requirements, testing, marking- Amendament 1

SR EN 1146:2003/A2: 2003

Aparate de protectie respiratorie pentru evacuare. Aparate de protectie respiratorie izolante autonome cu circuit cu aer comprimat cu cagula (aparate de evacuare cu aer comprimat cu cagula). Cerinte, incercari, marcare

EN 1146/A2:

Respiratory protective devices for self-rescue- Self-contained open- circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood (compressed air escape apparatus with hood)- Requirements, testing, marking- Amendament 2

SR EN 1146:2003/A3: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Aparat de protectie respiratorie izolant autonom cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu cagula (aparat de evacuare cu aer comprimat, cu cagula). Cerinte, incercari, marcare

EN 1146/A3:

Respiratory protective devices for self-rescue- Self-contained open- circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood (compressed air escape apparatus with hood)- Requirements, testing, marking- Amendament 3

SR EN 1149-1: 2002

Imbracaminte de protectie. Proprietati electrostatice. Partea 1: Rezistivitate de suprafata (metode de incercare si cerinte)

EN

Protective clothing- Electrostatic properties- Part 1: Surface resistivity (Test methods and requierments)

SR EN 1149-2: 2003

Imbracaminte de protectie. Proprietati electrostatice. Partea 2: Metoda de incercare pentru masurarea rezistentei electrice la traversarea materialelor (rezistenta verticala)

EN

Protective clothing- Electrostatic properties- Part 2: Test method for measurement of the electrical resistance through a material (vertical resistance)

SR EN 1150: 2003

Imbracaminte de protectie. Imbracaminte avertizoare pentru utilizari neprofesionale. Metode de incercare si cerinte

EN 1150:

Protective clothing- Visibility clothing for non-professional use-Test methods and requirements

SR EN 1384:2002

Casti de protectie pentru sporturi hipice

EN 1384: 1996

Helmets for equestrian activities

14.6.1997

SR EN 1384:2002/A1: 2003

Casti de protectie pentru sporturi hipice

EN 1384/A1: 1996

Helmets for equestrian activities- Amendment 1

10.8.2002

SR EN 1385: 2002

Casti de protectie utilizate la caiac-canoe si pentru sporturi practicate pe cursuri de apa repezi

EN 1385: 1997

Helmets for canoeing and white water sports

SR EN 1486: 2001

Imbracaminte de protectie pentru pompieri. Metode de incercare si cerinte pentru imbracamintea reflectorizanta pentru operatiile speciale de lupta impotriva incendiului

EN 1486: 1996

Protective clothing for firefighters- Test methods and requirements for reflective clothing for specialized fire fighting

EN

Motorcyclists protective clothing against mechanical impact- Part 1: Requirements and methods of test for impact protectors

SR EN 1731: 2003

Protectori ai ochilor si fetei, tip sita, de uz industrial si neindustrial, impotriva riscurilor mecanice si/sau impotriva caldurii

EN 1731: 1997

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use against mechanical hazards and/or heat

SR EN 1731:2003/A1: 2003

Protectori ai ochilor si fetei, tip sita, de uz industrial si neindustrial, impotriva riscurilor mecanice si/sau impotriva caldurii

EN

1731/A1: 1997

Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use against mechanical hazards and/or heat-Amendament1

EN 1809: 1997

Diving accessories- Buoiancy compensators- Functional and safety requirements, test methods

SR EN 1827: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Semi-masti fara supape de inspiratie si cu filtre demontabile, impotriva gazelor, impotriva gazelor si particulelor sau numai impotriva particulelor. Cerinte, incercari, marcare

EN 1827: 1999

Respiratory protective devices-Half-masks without inhalation valves and with separable filters to protect against gases or gases and particles or particles only- Requirements, testing, marking

EN 1835: 1999

Respiratory protective devices –Light duty compressed air line breathing apparatus incorporating helmet or hood- Requirements, testing, marking

SR EN 1836: 2003

Protectie individuala a ochilor. Ochelari de soare si filtre de protectie impotriva radiatiilor solare pentru utilizare generala

EN 1836: 1997

Personal eye protection- Sunglasses and sunglare filters for general use

SR EN 1836:2003/A1: 2003

Protectie individuala a ochilor. Ochelari de soare si filtre de protectie impotriva radiatiilor solare, pentru utilizare generala

EN 1836/A1: 20001

Personal eye protection- Sunglasses and sunglare filters for general use-Amendament 1

SR EN 1868: 2003

Echipament individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime. Lista termenilor echivalenti

EN 1868: 1997

Personal protective equipment against falls from a height- List of equivalent terms

SR EN 1891: 2003

Echipament individual de protectie pentru prevenirea caderilor de la inaltime. Corzi cu miez cu coeficient redus de alungire

EN 1891: 1998

Personal protective equipment for the prevention of falls from a height- Low stretch kernmantel ropes

EN 1938: 1998

Personal eye protection- Goggles for motorcycle and moped users

SR EN ISO 4869-2: 1997

Acustica. Protectori individuali impotriva zgomotului. Partea 2: Estimarea nivelurilor de presiune acustica ponderate A in cazul utilizarii protectorilor individuali impotriva zgomotului

EN ISO 4869-2: 1995

Acoustics-Hearing protectors- Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn (ISO 4869-2:1994)

SR EN ISO 6942: 2003

Imbracaminte de protectie. Protectie impotriva caldurii si a focului. Metoda de incercare: Evaluarea materialelor si a ansamblurilor de materiale expuse la o sursa de caldura radianta

EN ISO 6942: 2002

Protective clothing - Protection against heat and fire - Method of test: Evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of radiant heat (ISO/DIS 6942:1997)

SR EN ISO 10819: 2002

Vibratii si socuri mecanice. Vibratii mana-brat. Metoda de masurare si evaluare a factorului de transmitere a vibratiilor de la manusa la palma

EN ISO 10819: 1996

Mechanical vibration and shock-Hand-arm vibration- Method for the measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand (ISO/DIS 10819:1993)

SR EN 12083: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Filtre cu furtunuri respiratorii (Filtre nemontate pe masca). Filtre impotriva particulelor, filtre impotriva gazelor si filtre combinate. Cerinte, incercari, marcare

EN 12083: 1998

Respiratory protective devices- Filters with breaking hoses (Non-mask mounted filters)- Particle filters, gas filters and combined filters- Requirements,testing and marking

SR EN 12270: 2003

Echipament pentru alpinism si escaladare. Pioleti. Cerinte de securitate si metode de incercare

EN 12270: 1998

Mountaineering equipment- Chocks- Safety requirements and test methods

SR EN 12275: 2003

Echipament de alpinism si escaladare. Piese de legatura. Cerinte de securitate si metode de incercare

EN 12275: 1998

Mountaineering equipment-Connectors - Safety requirements and test methods

SR EN 12276: 2003

Echipament de alpinism si escalada. Ancore mecanice. Cerinte de securitate si metode de incercare

EN

Mountaineering equipment-Frictional anchors-Safety requirements and test methods

SR EN 12277: 2003

Echipament de alpinism si escaladare. Centura complexa

EN 12277: 1998

Mountaineering equipment- Harnesses- Safety requirements and test methods

SR EN 12278: 2003

Echipament de alpinism si escaladare. Scripeti. Cerinte de securitate si metode de incercare

EN 12278: 1998

Mountaineering equipment- Pulleys- Safety requirements and test methods

SR EN 12419: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie izolante de constructie usoara cu aductie de aer comprimat, cu masca completa, semi-masca sau sfert de masca. Cerinte, incercari, marcare

EN 12419: 1999

Respiratory protective devices-Light duty construction compressed airline breathing apparatus incorporating a full face mask, half-mask or quarter mask- Requirements,testing,marking

SR EN 12477: 2003

Manusi de protectie pentru sudori

EN 12477: 2001

Protective gloves for welders

SR EN 12492: 2003

Echipament de alpinism si escaladare. Casti pentru alpinisti. Cerinte de securitate si metode de incercare

EN 12492: 2000

Mountaineering equipment-Helmets for mountaineers-Safety requirements and test methods

SR EN 12492: 2003

Echipament de alpinism si escaladare. Casti pentru alpinisti. Cerinte de securitate si metode de incercare

EN 12492/A1: 2002

Mountaineering equipment-Helmets for mountaineers-Safety requirements and test methods. Amnendment 1

SR EN 12568: 2003

Protectori ai piciorului si gambei. Cerinte si metode de incercare pentru bombeuri si insertii metalice antiperforatie

EN 12568: 1998

Foot and leg protectors- Requirements and test methods for toecaps and metal penetration resistant inerts

SR EN 12628: 2003

Accesorii de plonjare. Echipamente combinate ajutatoare pentru plutire si salvare. Cerinte functionale si de securitate, metode de incercare

EN 12628: 1999

Diving accessories-Combined buoyancy and rescue devices-Functional and safety requirements, test methods

EN 12941: 1998

Respiratory protective devices-Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood- Requirements, testing, marking

EN 12942: 1998

Respiratory protective devices-Power assisted filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks- Requirements, testing, marking

SR EN 13061: 2003

Imbracaminte de protectie. Protectori de tibie pentru jucatorii de fotbal. Cerinte si metode de incercare

EN 13061:2001

Protective clothing — Shin-guards for association football

players — Requirements and test methods

SR EN 13087-1: 2003

Casti de protectie. Metode de incercare. Partea 1: Conditii si conditionare

EN 13087-1: 2000

Protective helmets-Test methods-Part 1: Conditions and conditioning

SR EN

13087-1:2003/A1: 2003

Casti de protectie. Metode de incercare. Partea 1: Conditii si conditionare

EN 13087-1/A1: 2001

Protective helmets-Test methods-Part 1: Conditions and conditioning - Amendment 1

SR EN 13087-2: 2003

Casti de protectie. Metode de incercare. Partea 2: Absorbtia socurilor

EN 13087-2: 2000

Protective helmets-Test methods-Part 2: Shock absorbtion

SR EN

13087-2:2003/A1: 2003

Casti de protectie. Metode de incercare. Partea 2: Absorbtia socurilor

EN 13087-2/A1: 2001

Protective helmets-Test methods-Part 2: Shock absorbtion- Amendment 1

SR EN 13087-3: 2003

Casti de protectie. Metode de incercare. Partea 3: Rezistenta la penetratie

EN 13087-3: 2000

Protective helmets-Test methods-Part 3: Resistance to penetration

SR EN

13087-3:2003/A1: 2003

Casti de protectie. Metode de incercare. Partea 3: Rezistenta la penetratie

EN 13087-3/A1: 2001

Protective helmets-Test methods-Part 3: Resistance to penetration Amendment 1

SR EN 13087-4: 2003

Casti de protectie. Metode de incercare. Partea 4: Eficienta sistemului de retentie

EN 13087-4: 2000

Protective helmets-Test methods-Part 4: Retention system effectiveness

SR EN 13087-5: 2003

Casti de protectie. Metode de incercare. Partea 5: Rezistenta sistemului de retentie

EN 13087-5: 2000

Protective helmets-Test methods-Part 5: Retention system strength

SR EN 13087-6: 2003

Casti de protectie. Metode de incercare. Partea 6: Camp vizual

EN 13087-6: 2000

Protective helmets-Test methods-Part 6: Field of vision

SR EN

13087-6:2003/A1: 2003

Casti de protectie. Metode de incercare. Partea 6: Camp vizual

EN 13087-6/A1: 2001

Protective helmets-Test methods-Part 6: Field of vision. Amendment 1

SR EN 13087-7: 2003

Casti de protectie. Metoda de incercare. Partea 7: Rezistenta la flacara

EN 13087-7: 2000

Protective helmets-Test methods-Part 7: Flame resistance

SR EN

13087-7:2003/A1: 2003

Casti de protectie. Metode de incercare. Partea 7: Rezistenta la flacara

EN 13087-7/A1: 2001

Protective helmets-Test methods-Part 7: Flame resistance. Amendment 1

SR EN 13087-8: 2003

Casti de protectie. Metode de incercare. Partea 8: Proprietati electrice

EN 13087-8: 2000

Protective helmets-Test methods-Part 8: Electrical properties

SR EN 13087-10: 2003

Casti de protectie. Metode de incercare. Partea 10: Rezistenta la caldura radianta

EN 13087-10 : 2000

Protective helmets-Test methods-Part 10: Resistance to radiant heat

EN 13158: 2000

Protective clothing- Protective jackets, body and shoulder protectors for horse riders- Requirements and test methods

SR EN 13178: 2003

Protectie individuala a ochilor. Protectori ai ochilor destinati utilizatorilor de snowmobile

EN 13178: 2000

Personal eye protection- Eye protectors and face-shields for snow mobile users

SR EN 13274-1: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Metode de incercare. Partea 1: Determinarea fugii spre interior si a fugii totale spre interior

EN 13274-1: 2000

Respiratory protective devices- Methods of test-Part 1: Determination of inward leakage and total inward leacage

SR EN 13274-2: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Metode de incercare. Partea 2: Incercari practice de performanta

EN 13274-2: 2001

Respiratory protective devices- Methods of test-Part 2: Practical performance tests

SR EN 13274-3: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Metode de incercare. Partea 3: Determinarea rezistentei respiratorii

EN 13274-3: 2001

Respiratory protective devices- Methods of test-Part 3: Determination of breathing resistance

SR EN 13274-4: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Metode de incercare. Partea 4: Incercari la flacara

Respiratory protective devices- Methods of test-Part 4: Flame tests

SR EN 13274-5: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Metode de incercare. Partea 5: Conditii climatice

EN 13274-5: 2001

Respiratory protective devices- methods of test-Part 5: Climatic conditions

SR EN 13274-6: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Metode de incercare. Partea 6: Determinarea continutului de dioxid de carbon in aerul inhalat

EN 13274-6: 2001

Respiratory protective devices- methods of test-Part 6: Determination of carbon dioxide content for inhalation air

SR EN 13274-7: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Metode de incercare. Partea 7: Determinarea penetratiei filtrelor de particule

EN 13274-7: 2002

Respiratory protective devices - Methods of test - Part 7: Determination of particle filter penetration

SR EN 13274-8: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Metode de incercare. Partea 8: Determinarea colmatarii cu pulbere de dolomita

EN 13274-8: 2002

Respiratory protective devices - Methods of test - Part 8: Determination of dolomite dust clogging

EN 13277-1: 2000

Protective equipment for martial arts-Part1: General rquirements and test methods

EN 13277-2: 2000

Protective equipment for martial arts-Part2: Additional rquirements and test methods for instep protectors, shin protectors and forearm protectors

EN 13277-3: 2000

Protective equipment for martial arts-Part3: Additional rquirements and test methods for trunk protectors

SR EN 13277-4: 2003

Echipament de protectie pentru artele martiale. Partea 4: Cerinte suplimentare si metode de incercare privind protectori ai capului

EN 13277-4: 2001

Protective equipment for martial arts-Part 4: Additional rquirements and test methods for head protectors

SR EN 13277-5: 2003

Echipament de protectie pentru artele martiale. Partea 5: Cerinte suplimentare si metode de incercare pentru protectorii genitali si protectorii abdominali

EN 13277-5: 2002

Protective equipment for martial arts-Part 5: Additional rquirements and test methods for genital protectors and abdominal protectors

EN 13277-6: 2003

Protective equipment for martial arts-Part 6: Additional rquirements and test methods for genital protectors and abdominal protectors

SR EN 13356: 2003

Accesorii de vizualizare pentru uz neprofesional. Metode de incercare si cerinte

EN 13356: 2001

High visibility accessories for non-profssional use-Test methods and requirements

SR EN 13484: 2003

Casti pentru utilizatorii de saniute

EN 13484: 2001

Helmets for users of luges

SR EN 13546: 2003

Imbracaminte de protectie. Protectori ai mainii, bratului, pieptului, abdomenului, gambei, piciorului si organelor genitale pentru portarii de hochei pe iarba si protectori ai tibiei pentru jucatorii de hochei pe iarba. Cerinte si metode de incercare

EN 13546: 2002

Protective clothing - Hand, arm, chest, abdomen, leg, foot and genital protectors for field hockey goal keepers, and shin protectors for field players - Requirements and test methods

SR EN 13567: 2003

Imbracaminte de protectie. Protectori ai mainii, bratului, pieptului, abdomenului, gambei, organelor genitale si fetei pentru scrimeri. Cerinte si metode de incercare

EN 13567: 2002

Protective clothing — Hand, arm, chest, abdomen, leg,genital and face protectors for fencers — Requirements and test methods

SR EN 13594: 2003

Manusi de protectie pentru motociclisti profesionisti. Cerinte si metode de incercare

EN 13594: 2002

Protective gloves for professional motorcycle riders - Requirements and test methods

SR EN 13595-1: 2003

Imbracaminte de protectie pentru motociclisti profesionisti. Haine, pantaloni si combinezoane sau combinatii din doua piese. Partea 1: Cerinte generale

EN 13595-1: 2002

Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers and one-piece or divided suits - Part 1: General requirements

SR EN 13595-2: 2003

Imbracaminte de protectie pentru motociclisti profesionisti. Haine, pantaloni si combinezoane sau combinatii din doua piese. Partea 2: Metoda de incercare pentru determinarea rezistentei la abraziune prin impact

EN 13595-2: 2002

Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers and one-piece or divided suits - Part 2: Test method for determination of impact abrasion resistance

SR EN 13595-3: 2003

Imbracaminte de protectie pentru motociclisti profesionisti. Haine, pantaloni si combinezoane sau combinatii din doua piese. Partea 3: Metode de incercare pentru determinarea rezistentei la pleznire

EN 13595-3: 2002

Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers and one-piece or divided suits - Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers and one-piece or divided suits - Part 3: Test method for determination of burst strength

SR EN 13595-4: 2003

Imbracaminte de protectie pentru motociclisti profesionisti. Haine, pantaloni si combinezoane sau combinatii din doua piese. Partea 4: Metoda de incercare pentru determinarea rezistentei la taiere prin impact

EN 13595-4: 2002

Protective clothing for professional motorcycle riders - Jackets, trousers and one-piece or divided suits - Part 4: Test method for determination of impact cut resistance

EN 13634: 2002

Protective footwear for professional motorcycle riders - Requirements and test methods

SR EN 13781: 2003

Casti de protectie pentru conducatorii si pasagerii snowmobilelor si boburilor

EN 13781: 2001

Protective helmets for drivers and passengers of snowmobiles and bobsleighs

SR EN 13794: 2003

Aparate de protectie respiratorie. Aparate de protectie respiratorie izolante, autonome, cu circuit inchis pentru evacuare. Cerinte, incercari, marcare

EN 13794: 2002

Respiratory protective devices - Self-contained closed-circuit breathing apparatus for escape - Requirements, testing, marking

EN 13819-1: 2002

Hearing protectors — Testing — Part 1: Physical test methods

EN 13819-2: 2002

Hearing protectors — Testing — Part 2: Accoustic test methods

SR EN 13949: 2003

Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare autonome cu circuit deschis pentru utilizare cu Nitrox si oxigen comprimat. Cerinte, incercare, marcare

EN 13949: 2003

Respiratory protective devices – Open-circuit self-contained diving apparatus for use with compressed Nitrox and oxygen – Requirements, testing,marking

SR EN ISO 13997: 2003

Imbracaminte de protectie. Proprietati mecanice. Determinarea rezistentei materialelor la taiere cu obiecte taioase

EN 13997: 1997

Protective clothing –Mechanical properties- Determination of resistance to cutting by sharp objects (ISO/DIS 13997:1997)

SR EN ISO 13998: 2003

Imbracaminte de protectie. Sorturi, pantaloni si haine de protectie impotriva taierilor si loviturilor cutitului de mana

EN ISO 13998: 2003

Protective clothing– Aprons, trousersand vests protecting against cuts and stabs by hand knives (ISO 13999:1998)

SR EN 14120: 2003

Imbracaminte de protectie. Protectori pentru incheietura mainii, palma, genunchi si cot pentru utilizatorii de echipament de sport cu role. Cerinte si metode de incercare

EN 14120: 2003

Protective clothing- Wrist, palm, knee and elbow protectors for users of rollers sport equipment – Requirements and test methods

SR EN ISO 14460: 2003

Protectie impotriva caldurii si focului. Imbracaminte de protectie pentru pilotii de automobile. Cerinte de performanta si metode de incercare

EN 14460: 1999

Protective clothing for automobile racing drivers-Protection against heat and flame-Performance requirements and test methods (ISO 14460:1999)

SR EN ISO 14460:2003/A1: 2003

Protectie impotriva caldurii si focului. Imbracaminte de protectie pentru pilotii de automobile. Cerinte de performanta si metode de incercare

EN 14460/A1: 2002

Protective clothing for automobile racing drivers-Protection against heat and flame-Performance requirements and test methods (ISO 14460:1999) Amendment 1: Modified flexion test

SR EN ISO 14877: 2003

Imbracaminte de protectie pentru operatii de proiectare a abrazivilor granulari

EN ISO 14877: 2002

Protective clothing for abrasive blating operations using granular abrasives (ISO 14877:2002).

SR EN ISO 15025: 2003

Imbracaminte de protectie. Protectie impotriva caldurii si flacarilor. Metoda de incercare pentru propagarea limita a flacarii

EN ISO 15025: 2002

Protective clothing - Protection against heat and flame - Method of test for limited flame spread (ISO 15025:2000)

SR EN ISO 15027-1: 2003

Costume de protectie termica in caz de imersie. Partea 1: Costume purtate permanent, cerinte care includ securitatea

EN ISO 15027-1:2002

Immersion suits - Part 1: Constant wear suits, requirements including safety (ISO 15027-1: 2002)

SR EN ISO 15027-2: 2003

Costume de protectie termica in caz de imersie. Partea 2: Costume purtate in caz de urgenta, cerinte care includ securitatea

EN ISO 15027-2:2002

Immersion suits - Part 2: Abandonment suits, requirements including safety (ISO 15027-2: 2002)

SR EN ISO 15027-3: 2003

Costume de protectie termica in caz de imersie. Partea 3: Metode de incercare

EN ISO 15027-3:2002

Immersion suits - Part 3: Test methods (ISO 15027-3: 2002)

SR EN 24869-1: 1998

Acustica. Protectori individuali impotriva zgomotului. Metoda subiectiva de masurare a atenuarii acustice

EN 24869-1: 1992

Acoustics-Hearing protectors- Subjective method for the measurement of sound attenuation (ISO 4869-1:1990)

SR EN 24869-3: 1997

Acustica. Protectori individuali impotriva zgomotului. Partea 3: Metoda simplificata pentru masurarea atenuarii acustice a protectorilor de tip antifon extern in scopul controlului de calitate

EN 24869-3: 1993

Acoustics-Hearing protectors- Part 3: Simplified method for the measurement of insertion loss of ear- muff type protectors for quality inspection purposes (ISO/TR 4869-3: 1989)

SR EN 50237: 2003

Manusi cu protectie mecanica pentru lucrari electrice

EN 50237: 1997

Gloves and mitts with mechanical protection for electrical purposes

SR EN 50286: 2003

Imbracaminte electroizolanta de protectie pentru instalatii de joasa tensiune

EN 50286: 1999

Electrical insulating protective clothing for low-voltage installations

SR EN 50321: 2003

Incaltaminte electroizolanta pentru lucrari in instalatii de joasa tensiune

EN 50321: 1999

Electrical insulating footwear for working on low-voltage installations

SR EN 50365: 2003

Casti electroizolante pentru utilizare in instalatii de joasa tensiune

EN 50365: 2002

Electrical insulating helmets for working on low-voltage installations

SR EN 60743: 2003

Lucrari sub tensiune. Terminologie pentru scule, echipamente si dispozitive

EN 60743: 1996

Terminology for tools and equipment to be used in live working (IEC 60743: 1983+ A1.1995)

SR EN 60895: 2003

Imbracaminte conductoare pentru lucrari sub tensiune, la tensiuni nominale pana la 800 kV in curent alternativ

EN 60895: 1996

Conductive clothing for live working at a nominal voltage up to 800kV a.c. (IEC 60895: 1987 mod.)

SR EN 60903: 1997

Specificatii pentru manusi de materiale electroizolante pentru lucrari in instalatii electrice

EN 60903: 1992

Specification for gloves and mitts of insulating material for live working (IEC 60903:1998 mod.)

SR EN 60903:1997

/A11: 2003

Specificatii pentru manusi de materiale electroizolante pentru lucrari in instalatii electrice

EN 60903: 1997

/A11: 1997

Specification for gloves and mitts of insulating material for live working (amendament A11:1997 to EN 60903:1992)

SR EN 60984: 2003

Protectori electroizolanti pentru brate pentru lucrari sub tensiune

EN 60984: 1992

Sleeves of insulating material for live working (IEC 60984: 1990 mod.)

SR EN 60984:2003/A1:2003

Protectoare electroizolante pentru brate pentru lucrari sub tensiune

EN 60984/A1: 2002

Sleeves of insulating material for live working (IEC 60984: 1990 mod.)

SR EN 60984:2002/A11: 2003

Protectoare electroizolante pentru brate pentru lucrari sub tensiune

EN 60984: 1997

/A11

Sleeves of insulating material for live working (amendament A11:1997 to EN 60984:1992)

2. Lista standardelor romane

care adopta standarde europene armonizate referitoare la masini industriale

Nr crt

Numar de referinta standard roman

Numar de referinta standard european armonizat

Titlul

SR EN 81-3:2003

EN 81-3:2000

Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 3: Ascensoare mici de materiale electrice si hidraulice

SR EN 115+A1:2000

EN 115:1995+EN 115:1995/A1:1998

Reguli de securitate pentru constructia si montarea scarilor si a trotuarelor rulante

SR EN 201:2003

EN 201:1997

Masini pentru cauciuc si materiale plastice. Masini de modelat prin injectie. Cerinte de securitate

SR EN 201:2003/A1:2003

EN 201:1997/A1:2000

Masini pentru cauciuc si materiale plastice. Masini de modelat prin injectie. Cerinte de securitate

SR EN 280:2003

EN 280:2001

Platforme ridicatoare mobile de persoane. Calcule de proiectare. Conditii de stabilitate. Constructie - Securitate - Examinari si incercari

SR EN 289:1999

EN 289:1993

Masini de prelucrat cauciuc si materiale plastice. Prese de formare prin comprimare si prin transfer. Conditii de securitate pentru proiectare

SR EN 292-1:1996

EN 292-1:1991

Securitatea masinilor. Concepte de baza, principii generale de proiectare. Partea 1: Terminologie de baza, metodologie

SR EN 292-2+A1:1998

EN 292-2:1991

EN 292/2:1992/A1:1995

Securitatea masinilor. Concepte de baza, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii si conditii tehnice

SR EN 294:1997

EN 294:1992

Securitatea masinilor. Distante de securitate pentru prevenirea patrunderii membrelor superioare in zonele periculoase

SR EN 349:1996

EN 349:1993

Securitatea masinilor. Distante minime pentru prevenirea strivirii partilor corpului uman

SR EN 415-1:2003

EN 415-1:2000

Securitatea masinilor de ambalat. Partea 1: Terminologia si clasificarea masinilor de ambalat si echipamente asociate

SR EN 415-2:2003

EN 415-2:1999

Securitatea masinilor de ambalat. Partea 2: Masini de ambalat pentru containere rigide preformate

SR EN 415-3:2003

EN 415-3:1999

Securitatea masinilor de ambalat. Partea 3: Masini de format, de umplut si de inchidere

SR EN 415-4:2003

EN 415-4:1997

Securitatea masinilor de ambalat. Patrea 4: Masini de paletizat si de depaletizat

SR EN 418:1996

EN 418:1992

Securitatea masinilor. Echipament pentru oprirea de urgenta, aspecte functionale. Principii de proiectare

SR EN 422:2003

EN 422:1995

Masini pentru cauciuc si materiale plastice. Securitate. Masini de modelat prin suflare pentru fabricarea articolelor cave. Cerinte de proiectare si executie

SR EN 453:2003

EN 453:2000

Masini pentru industria alimentara. Masini pentru framantat aluat. Conditii de securitate si igiena

SR EN 454:2003

EN 454:2000

Masini pentru industria alimentara. Batatoare - amestecatoare. Conditii de securitate si igiena

SR EN 457:1996

EN 457:1992

Securitatea masinilor. Semnale acustice de pericol. Conditii generale, proiectare si incercari

SR EN 474-1:2001

EN 474-1:1994

Masini de terasament. Reguli de securitate. Partea 1: Cerinte generale

SR EN 474-1:2001/A1:2003

EN 474-1:1994/A1:1998

Masini de terasament. Reguli de securitate. Partea 1: Cerinte generale

SR EN 474-2:2001

EN 474-2:1996

Masini de terasament. Reguli de securitate. Partea 2: Cerinte pentru buldozere

SR EN 474-3:2001

EN 474-3:1996

Masini de terasament. Reguli de securitate. Partea 3: Cerinte pentru incarcatoare

SR EN 474-4:2001

EN 474-4:1996

Masini de terasament. Reguli de securitate. Partea 4: Cerinte pentru incarcatoare-excavatoare

SR EN 474-5:2001

EN 474-5:1996

Masini de terasament. Reguli de securitate. Partea 5: Cerinte pentru excavatoare hidraulice

SR EN 474-6:2001

EN 474-6:1996

Masini de terasament. Reguli de securitate. Partea 6: Cerinte pentru dumpereSR EN 474-7:2003

EN 474-7:1998

Masini de terasament. Reguli de securitate. Partea 7: Cerinte pentru screpere

SR EN 474-8:2003

EN 474-8:1998

Masini de teresament. Reguli de securitate. Partea 8: Cerinte pentru gredere

SR EN 474-9:2003

EN 474-9:1998

Masini de terasament. Reguli de securitate. Partea 9: Cerinte pentru pozatoare de conducte

SR EN 474-10:2003

EN 474-10:1998

Masini de terasament. Reguli de securitate. Partea 10: Cerinte pentru sapatoare de santuri

SR EN 474-11:2003

EN 474-11:1998

Masini de terasament. Reguli de securitate. Partea 11: Cerinte pentru compactoare de ramblee si deseuri

SR EN 500-1:2003

EN 500-1:1995

Masini mobile pentru constructia drumurilor. Securitate. Partea 1: Cerinte generale

SR EN 500-2:2003

EN 500-2:1995

Masini mobile pentru constructia drumurilor. Securitate. Partea 2: Cerinte specifice pentru masini de frezat drumuri

SR EN 500-3:2003

EN 500-3:1995

Masini mobile pentru constructia drumurilor. Securitate. Partea 3: Cerinte specifice pentru masini de stabilizat terenul

SR EN 500-4:2003

EN 500-4:1995

Masini mobile pentru constructia drumurilor. Securitate. Partea 4: Cerinte specifice pentru masini de compactat

SR EN 528:2003

EN 528:1996

Echipament de depozitare pe rafturi. Securitate

SR EN 528:2003/A1:2003

EN 528:1996/A1:2002

Echipament de depozitare pe rafturi. Securitate

SR EN 536:2003

EN 536:1999

Masini pentru constructia drumurilor. Centrale pentru prepararea mixturilor asfaltice. Cerinte de securitate

SR EN 547-1:2001

EN 547-1:1996

Securitatea masinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 1: Principii de determinare a dimensiunilor necesare deschiderilor destinate accesului corpului operatorului in masini

SR EN 547-2:2001

EN 547-2:1996

Securitatea masinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 2: Principii de determinare a dimensiunilor necesare pentru deschiderile de acces

SR EN 547-3:2001

EN 547-3:1996

Securitatea masinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 3: Date antropometrice

SR EN 563+AC:2001

EN 563:1994

Securitatea masinilor. Temperaturi ale suprafetelor care pot fi atinse. Date ergonomice pentru stabilirea valorilor limita ale temperaturii suprafetelor fierbinti

SR EN 563+AC:2001/A1: 2001

EN 563:1994/A1:1999

Securitatea masinilor. Temperaturi ale suprafetelor care pot fi atinse. Date ergonomice pentru stabilirea valorilor limita ale temperaturii suprafetelor fierbinti

SR EN 574:2000

EN 574:1996

Securitatea masinilor. Dispozitive de comanda bimanuala. Aspecte functionale. Principii de proiectare

SR EN 608:1998

EN 608:1994

Masini agricole si forestiere. Ferastraie portabile cu lant. Securitate

SR EN 609-1:2003

EN 609-1:1999

Masini agricole si forestiere. Masini de crapat busteni. Partea 1: Masini de crapat cu pana

SR EN 609-2:2003

EN 609-2:1999

Masini agricole si forestiere. Masini de crapat busteni. Partea 2: Masini de crapat cu ax melcat

SR EN 614-1:1997

EN 614-1:1995

Securitatea masinilor. Principii ergonomice de proiectare. Partea 1: Terminologie si principii generale

SR EN 614-2:2003

EN 614-2:2000

Securitatea masinilor. Principii ergonomice de proiectare. Partea 2: Interactiuni intre proiectarea masinilor si a sarcinilor de munca

SR EN 617:2003

EN 617:2001

Mijloace si sisteme de transport continuu. Cerinte de securitate si CEM pentru echipamente de depozitare a produselor in vrac in silozuri, buncare, rezervoare si recipiente de alimentare

SR EN 618:2003

EN 618:2002

Mijloce si sisteme de transport continuu. Cerinte de securitate si de compatibilitate electromagnetica pentru echipamentul de transport a produselor in vrac, cu exceptia transportoarelor fixe cu banda

SR EN 619:2003

EN 619:2002

Echipamente si sisteme de transport continuu. Securitate si cerinte EMC pentru echipamentul mecanic de manipulare al sarcinii

SR EN 620:2003

EN 620:2002

Mijloace si sisteme de transport continuu. Cerinte de securitate si compatibilitate electromagnetica pentru transportoarele fixe cu banda pentru produse in vrac

SR EN 626-1:1998

EN 626-1:1994

Securitatea masinilor. Reducerea riscurilor pentru sanatate datorate substantelor periculoase emise de masini. Partea 1: Principii si conditii tehnice pentru producatorii de masini

SR EN 626-2:2001

EN 626-2:1996

Securitatea masinilor. Reducerea riscurilor pentru sanatate datorate substantelor periculoase emise de masini. Partea 2: Metodologie care conduce la proceduri de verificare

SR EN 627:1998

EN 627:1995

Reguli pentru inregistrarea informatiilor si supravegherea ascensoarelor, scarilor si trotuarelor rulate

SR EN 632:2003

EN 632:1995

Masini agricole. Combine de recoltat cereale si masini de recoltat si tocat furaje. Securitate

SR EN 690:1998

EN 690:1994

Masini agricole. Masini de imprastiat ingrasaminte naturale. Securitate

SR EN 692:2001

EN 692:1996

Prese mecanice. Securitate

SR EN 693:2003

EN 693:2001

Masini unelte. Securitate. Prese hidraulice

SR EN 704:2003

EN 704:1999

Masini agricole. Prese de balotat. Securitate

SR EN 706:2003

EN 706:1996

Masini agricole. Masina de cirnit lastari de vita de vie. Securitate

SR EN 707:2003

EN 707:1999

Masini agricole. Masini de imprastiat ingrasamant natural, prevazute cu decantor de noroi. Securitate

SR EN 708:2000

EN 708:1996

Masini agricole. Masini de prelucrat solul, cu organe active antrenate. Securitate

SR EN 708:2000/A1:2003

EN 708:1996/A1:2000

Masini agricole. Masini de prelucrat solul, cu organe antrenate. Securitate

SR EN 709:2003

EN 709:1997

Masini agricole si forestiere. Motocultoare echipate cu freze purtate, motoprasitoare si freze pe roata(roti) motrica(e). Securitate

SR EN 709:2003/A1:2003

EN 709:1997/A1:1999

Masini agricole si forestiere. Motocultivatoare echipate cu freze purtate, motoprasitoare si freze pe roata(roti) propulsata(e). Securitate

SR EN 710:2003

EN 710:1997

Conditii de securitate pentru masini si sectii de format si miezuit din turnatorie si echipamente auxiliare acestora

SR EN 741:2003

EN 741:2000

Echipamente si sisteme de transport continuu. Cerinte de securitate pentru sisteme si componentele lor pentru transportul pneumatic al produselor in vrac

SR EN 745:2003

EN 745:1999

Masini agricole. Cositori rotative si masini de macinat grosier. Securitate

SR EN 746-1:2003

EN 746-1:1997

Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 1: Cerinte generale de securitate a echipamentelor pentru procese termice industriale

SR EN 746-2:2003

EN 746-2:1997

Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 2: Cerinte de securitate pentru sistemele de manipulare si ardere a combustibililor

SR EN 746-3:2003

EN 746-3:1997

Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 3: Cerinte de securitate pentru generarea si utilizarea gazelor atmosferice

SR EN 746-4:2003

EN 746-4:2000

Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 4: Cerinte speciale de securitate a echipamentelor termice industriale pentru galvanizare la cald

SR EN 746-5:2003

EN 746-5:2000

Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 5: Cerinte speciale de securitate pentru echipamente termice industriale cu baie de sare

SR EN 746-8:2003

EN 746-8:2000

Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 8: Cerinte speciale de securitate pentru echipamente de calire

SR EN 774:2003

EN 774:1996

Masini pentru gradinarit. Masini portabile de taiat garduri vii, echipate cu motor. Securitate

SR EN 774:2003/A1:2003

EN 774:1996/A1:1997

Masini pentru gradinarit. Masini portabile de taiat garduri vii, echipate cu motor. Securitate

SR EN 774:2003/A2:2003

EN 774:1996/A2:1997

Masini pentru gradinarit. Masini portabile de taiat garduri vii, echipate cu motor. Securitate

SR EN 774:2003/A3:2003

EN 774:1996/A3:2001

Masini pentru gradinarit. Masini portabile de taiat garduri vii, echipate cu motor. Securitate

SR EN 775:1998

EN 775:1992

Roboti industriali de manipulare. Securitate

SR EN 786:2003

EN 786:1996

Masini pentru gradinarit. Masini electrice portabile cu conducator pedestru, de taiat gazon si masini electrice portabile cu conducator pedestru, de taiat margini de gazon. Securitate mecanica

SR EN 786:2003/A1:2003

EN 786:1996/A1:2001

Masini pentru gradinarit. Masini electrice portabile cu conducator pedestru, de taiat gazon si masini electrice portabile cu conducator pedestru, de taiat margini de gazon. Securitate mecanica

SR EN 791:2003

EN 791:1995

Masini de forat. Securitate

SR EN 792-1:2003

EN 792-1:2000

Masini portative neelectrice. Cerinte de securitate. Partea 1: Masini de asamblat pentru elemente de asamblare mecanice nefiletate

SR EN 792-2:2003

EN 792-2:2000

Masini portative neelectrice. Cerinte de securitate. Partea 2: Masini de debitat si masini de bordurat

SR EN 792-3:2003

EN 792-3:2000

Masini portative cu motor neelectric. Cerinte de securitate. Partea 3: Masini de gaurit si filetat

SR EN 792-4:2003

EN 792-4:2000

Masini portative neelectrice. Cerinte de securitate. Partea 4: Masini nerotative cu percutie

SR EN 792-5:2003

EN 792-5:2000

Masini portative cu motor neelectric. Cerinte de securitate. Partea 5: Masini de gaurit rotative cu percutie

SR EN 792-6:2003

EN 792-6:2000

Masini portative neelectrice. Cerinte de securitate. Partea 6: Masini de asamblat pentru elemente de asamblare filetate

SR EN 792-7:2003

EN 792-7:2001

Masini portative cu motor neelectric. Cerinte de securitate. Partea 7: Masini de polizat

SR EN 792-8:2003

EN 792-8:2001

Masini portative neelectrice. Cerinte de securitate. Partea 8: Masini de slefuit si de lustruit

SR EN 792-9:2003

EN 792-9:2001

Masini portative neelectrice. Cerinte de securitate. Partea 9: Masini de polizat pentru matriterie

SR EN 792-10:2003

EN 792-10:2000

Masini portative neelectrice. Cerinte de securitate. Partea 10: Masini de tasat

SR EN 792-11:2003

EN 792-11:2000

Masini portative neelectrice. Cerinte de securitate. Partea 11: Masini de taiat prin rontaire si forfecare

SR EN 792-12:2003

EN 792-12:2000

Masini portative neelectrice. Cerinte de securitate. Partea 12: Masini de debitat tip ferastrau circular, tip ferastrau oscilant si tip ferastrau alternativ

SR EN 792-13:2003

EN 792-13:2000

Masini portative neelectrice. Cerinte de securitate. Partea 13: Masini de asamblat

SR EN 809:2003

EN 809:1998

Pompe si agregate de pompare pentru lichide. Cerinte comune de securitate

SR EN 811:2000

EN 811:1996

Securitatea masinilor. Distante de securitate pentru prevenirea patrunderii membrelor inferioare in zone periculoase

SR EN 815:2003

EN 815:1996

Securitatea masinilor neprotejate pentru forarea tunelurilor si masinilor de sapat puturi de explorare fara prajina in roca

SR EN 818-1:2000

EN 818-1:1996

Lanturi cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de securitate. Partea 1: Conditii generale de receptie

SR EN 818-2:2000

EN 818-2:1996

Lanturi cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de securitate. Partea 2: Lant de toleranta mijlocie pentru lanturi de legare. Clasa 8

SR EN 818-3:2003

EN 818-3:1999

Lanturi cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 3: Lant de toleranta mijlocie pentru lanturi de legare. Clasa 4

SR EN 818-4:2000

EN 818-4:1996

Lanturi cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de securitate. Partea 4: Lanturi de legare. Clasa 8

SR EN 818-5:2003

EN 818-5:1999

Lanturi cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 5: Lanturi de legare. Clasa 8

SR EN 818-6:2003

EN 818-6:2000

Lanturi cu zale scurte pentru ridicat. Securitate. Partea 6: Lanturi de legare. Specificatii pentru informatiile pentru utilizare si mentenanta care trebuie precizate de producator

SR EN 818-7:2003

EN 818-7:2002

Lanturi cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de securitate. Partea 7: Lanturi cu toleranta fina pentru palane, clasa T (Tipurile T, DAT si DT)

SR EN 836+A1:2003

EN 836:1997 + EN 836:1997/A1:1997

Masini pentru gradina. Cositori de gazon echipate cu motor. Securitate

SR EN 836+A1:2002/ A2:2003

EN 836:1997/A2:2001

Masini pentru gradina. Cositori de gazon echipate cu motor. Securitate

SR EN 842:2000

EN 842:1996

Securitatea masinilor. Semnale vizuale de pericol. Cerinte generale, proiectare si incercari

SR EN 848-1:2003

EN 848-1:1998

Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Masini de frezat pe o fata, cu scula rotativa. Partea 1: Freza cu un singur arbore portscula cu ax vertical

SR EN 848-1:2003/A1:2003

EN 848-1:1998/A1:2000

Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Masini de frezat pe o fata, cu scula rotativa. Partea 1: Freza cu un singur arbore portscula cu ax vertical

SR EN 848-2:2003

EN 848-2:1998

Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Masini de frezat pe o fata, cu scula rotativa. Partea 2: Masini de frezat de sus cu un arbore cu avans manual/mecanizat

SR EN 848-3:2003

EN 848-3:1999

Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Masini de frezat pe o fata, cu scula rotativa. Partea 3: Masini de frezat si masini de gaurit cu comanda numerica

SR EN 859:2000

EN 859:1997

Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Masini de indreptat cu avans manual

SR EN 860:1999

EN 860:1997

Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Masini de rindeluit la grosime pe o fata

SR EN 861:2003

EN 861:1997

Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Masini combinate pentru rindeluit la grosime si indreptat

SR EN 869:2003

EN 869:1997

Conditii de securitate pentru instalatii de turnare sub presiune a metalelor la presiune inalta

SR EN 894-1:2001

EN 894-1:1997

Securitatea masinilor. Cerinte ergonomice de proiectare a surselor de informatii si a organelor de comanda. Partea 1: Principii generale ale interactiunilor dintre operatorul uman, sursele de informatii si organele de comanda

SR EN 894-2:2001

EN 894-2:1997

Securitatea masinilor. Cerinte ergonomice de proiectare a surselor de informatii si a organelor de comanda. Partea 2: Surse de informatii

SR EN 894-3:2003

EN 894-3:2000

Securitatea masinilor. Cerinte ergonomice de proiectare a surselor de informatii si a organelor de comanda. Partea 3: Organe de comanda

SR EN 907:2003

EN 907:1997

Masini agricole si forestiere. Masini de stropit si masini de administrat ingrasaminte lichide. Securitate

SR EN 908:2003

EN 908:1999

Masini agricole si forestiere. Masini cu tambur pentru irigare. Securitate

SR EN 909:2003

EN 909:1998

Masini agricole si forestiere. Tipuri de masini de irigare cu pivot central si deplasare laterala. Securitate

SR EN 930:2003

EN 930:1997

Masini pentru confectionarea incaltamintei si a articolelor de piele si imitatie. Masini de scamosat, glazuit, lustruit si frezat. Cerinte de securitate

SR EN 931:2003

EN 931:1997

Masini pentru confectionarea incaltamintei. Masini de tras. Cerinte de securitate

SR EN 940:1999

EN 940:1997

Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Masini combinate pentru prelucrarea lemnului

SR EN 953:2001

EN 953:1997

Securitatea masinilor. Protectori. Cerinte generale pentru proiectarea si constructia protectorilor ficsi si mobili

SR EN 954-1:2000

EN 954-1:1996

Securitatea masinilor. Parti referitoare la securitatea din sistemele de comanda. Partea 1: Principii generale de proiectare

SR EN 972:2003

EN 972:1998

Masini pentru tabacarii. Masini cu cilindri alternativi. Cerinte de securitate

SR EN 981:1998

EN 981:1996

Securitatea masinilor. Sistem de semnale acustice si vizuale de pericol si de informare

SR EN 982:2001

EN 982:1996

Securitatea masinilor. Cerinte de securitate referitoare la sistemele de actionare hidraulice si pneumatice si la componentele acestora. Hidraulica

SR EN 983:2003

EN 983:1996

Securitatea masinilor. Sisteme de securitate referitoare la sistemele de actionare hidraulice si pneumatice si la componentele acestora. Pneumatica

SR EN 996:2003

EN 996:1995

Masini pentru introducerea pilotilor. Cerinte de securitate

SR EN 996:2003/A1:2003

EN 996:1995/A1:1999

Masini pentru introducerea pilotilor. Cerinte de securitate

SR EN 999:2001

EN 999:1998

Securitatea masinilor. Amplasarea echipamentelor de protectie in functie de vitezele de apropiere a partilor corpului uman

SR EN 1005-1:2003

EN 1005-1:2001

Securitatea masinilor. Performanta fizica umana. Partea 1: Termeni si definitii

SR EN 1005-3:2002

EN 1005-3:2002

Securitatea masinilor. Performanta fizica umana. Partea 3: Limite de forte recomandate pentru utilizarea masinilor

SR EN 1010-3:2003

EN 1010-3:2002

Securitatea masinilor. Cerinte de securitate pentru proiectarea si constructia masinilor  pentru tiparire si transformarea hartiei. Partea 3: Masini de taiat

SR EN 1012-1:2003

EN 1012-1:1996

Compresoare si pompe de vid. Cerinte de securitate. Partea 1: Compresoare

SR EN 1012-2:2003

EN 1012-2:1996

Compresoare si pompe de vid. Cerinte de securitate. Partea 2: Pompe de vid

SR EN 1028-1:2003

EN 1028-1:2002

Pompe utilizate in incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate in incendiu. Partea 1: Clasificare. Prescriptii generale si de securitate

SR EN 1028-2:2003

EN 1028-2:2002

Pompe utilizate in incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate in incendiu. Partea 2: Verificarea prescriptiilor generale si de securitate

SR EN 1032:2003

EN 1032:1996

Vibratii mecanice. Incercarea masinilor mobile pentru determinarea valorilor emisiei vibratiilor transmise corpului. Generalitati

SR EN 1032:2003/A1:2003

EN 1032:1996/A1:1998

Vibratii mecanice. Incercarea masinilor mobile pentru determinarea valorilor emisiei vibratiilor transmise corpului. Generalitati

SR EN 1033:2001

EN 1033:1995

Vibratii mana-brat. Masurari in laborator ale vibratiilor la nivelul suprafetei de prindere a masinilor ghidate cu mana. Generalitati

SR EN 1034-3:2003

EN 1034-3:1999

Securitatea masinilor. Cerinte de securitate pentru proiectarea si constructia masinilor pentru fabricarea si finisarea hartiei. Partea 3: Masini de taiat, de bobinat si pentru hartie multistrat

SR EN 1037:2000

EN 1037:1995

Securitatea masinilor. Prevenirea pornirii neasteptate

SR EN 1050:2000

EN 1050:1996

Securitatea masinilor. Principii pentru aprecierea riscului

SR EN 1088:2000

EN 1088:1995

Securitatea masinilor. Dispozitive de interblocare asociate cu protectori. Principii de proiectare si alegere

SR EN 1093-1:2002

EN 1093-1:1998

Securitatea masinilor. Evaluarea emisiei de substante periculoase transportate de aer. Partea 1: Alegerea metodelor de incercare

SR EN 1093-3:2003

EN 1093-3:1996

Securitatea masinilor. Evaluarea emisiei de substante periculoase transportate de aer. Partea 3: Debit de emisie al unui poluant specificat. Metoda de incercare pe stand prin utilizarea poluantului real

SR EN 1093-4:2001

EN 1093-4:1996

Securitatea masinilor. Evaluarea emisiei de substante periculoase transportate de aer. Partea 4: Eficienta captarii unui sistem de aspiratie. Metoda cu trasor

SR EN 1093-6:2003

EN 1093-6:1998

Securitatea masinilor. Evaluarea emisiei de substante periculoase transportate de aer. Partea 6: Eficienta separarii masice, evacuare libera

SR EN 1093-7:2001

EN 1093-7:1998

Securitatea masinilor. Evaluarea emisiei de substante periculoase transportate de aer. Partea 7: Eficienta separarii masice, iesire racordata

SR EN 1093-8:2001

EN 1093-8:1998

Securitatea masinilor. Evaluarea emisiei de substante periculoase transportate de aer. Partea 8: Concentratia poluantului, metoda de incercare pe stand

SR EN 1093-9:2001

EN 1093-9:1998

Securitatea masinilor. Evaluarea emisiei de substante periculoase transportate de aer. Partea 9: Concentratia poluantului, metoda de masurare in incaperea de incercare

SR EN 1093-11:2002

EN 1093-11:2001

Securitatea masinilor. Evaluarea emisiei de substante periculoase transportate de aer. Partea 11: Indice de decontaminare

SR EN 1114-1:2003

EN 1114-1:1996

Masini pentru cauciuc si materiale plastice. Extrudere si linii de extrudare. Partea 1: Conditii de securitate pentru extrudere

SR EN 1114-2:2003

EN 1114-2:1998

Masini pentru cauciuc si materiale plastice. Extrudere si linii de extrudare. Partea 2: Conditii de securitate pentru instalatiile de tabletare

SR EN 1114-3:2001

EN 1114-3:2001

Masini pentru cauciuc si materiale plastice. Masini si linii de extrudare. Partea 3: Cerinte de securitate pentru extractoare

SR EN 1127-1:2003

EN 1127-1:1997

Atmosfere explozive. Prevenirea si protectia la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale si metodologie

SR EN 1152:2003

EN 1152:1994

Tractoare si masini agricole si forestiere. Protectori pentru arbori cardanici de transmisie de la priza de putere (PTO). Incercari la uzura si la rezistenta

SR EN 1175-1:2003

EN 1175-1:1998

Securitatea carucioarelor de manipulare. Cerinte electrice. Partea 1: Cerinte generale pentru carucioare alimentate cu baterii

SR EN 1175-2:2003

EN 1175-2:1998

Securitatea carucioarelor de manipulare. Cerinte electrice. Partea 2: Cerinte generale pentru carucioarele actionate cu motor cu ardere interna

SR EN 1175-3:2003

EN 1175-3:1998

Securitatea carucioarelor de manipulare. Cerinte electrice. Partea 3: Cerinte specifice pentru sistemele de transmisie electrica ale carucioarelor actionate cu motor cu ardere interna

SR EN 1218-1:2003

EN 1218-1:1999

Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Masini de profilat. Partea 1: Masini simple de profilat cu masa mobila

SR EN 1218-3:2003

EN 1218-3:2001

Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Masini de profilat. Partea 3: Masini cu avans manual si masa mobila pentru taierea elementelor de cadre de lemn pentru acoperis

SR EN 1248:2002

EN 1248:2001

Masini pentru turnatorie. Prescriptii de securitate pentru echipamente de sablare abraziva

SR EN 1265:2003

EN 1265:1999

Cod de incercare a zgomotului la masini si echipamente pentru turnatorie

SR EN 1299:2003

EN 1299:1997

Vibratii si socuri mecanice. Izolarea masinilor impotriva vibratiilor. Informatii privind realizarea izolarii sursei

SR EN 1374:2003

EN 1374:2000

Masini agricole. Masini stationare de descarcat baloti cilindrici. Securitate

SR EN 1398:2003

EN 1398:1997

Rampe ajustabile

SR EN 1417:2003

EN 1417:1996

Masini pentru cauciuc si materiale plastice. Laminoare cu doua role. Conditii de securitate

SR EN 1454:2003

EN 1454:1997

Masini portabile de taiat cu disc, actionate de un motor cu ardere interna. Securitate

SR EN 1459:2003

EN 1459:1998

Securitatea carucioarelor de manipulare. Carucioare autopropulsate cu nivel de ridicare variabil

SR EN 1492-1:2003

EN 1492-1:2000

Cabluri de legare. Securitate. Partea 1: Cabluri de legare plate din banda din fibre artificiale, pentru uz general

SR EN 1492-2:2003

EN 1492-2:2000

Cabluri de legare. Securitate. Partea 2: Cabluri de legare cu sectiune rotunda, din fibre artificiale, pentru uz general

SR EN 1493:2003

EN 1493:1998

Elevatoare pentru vehicule

SR EN 1494:2003

EN 1494:2000

Cricuri mobile sau deplasabile si echipament de ridicare asociat

SR EN 1495:2003

EN 1495:1997

Platforme de ridicat. Platforme de lucru care se deplaseaza pe un catarg

SR EN 1501-1:2003

EN 1501-1:1998

Bene pentru deseuri menajere si dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Conditii generale si conditii de securitate. Partea 1: Bene cu incarcare prin partea din spate

SR EN 1525:2003

EN 1525:1997

Securitatea carucioarelor de manipulare. Carucioare fara conductor si sistemele lor

SR EN 1526:2003

EN 1526:1997

Securitatea carucioarelor de manipulare. Cerinte suplimentare pentru functiile automatizate ale carucioarelor

SR EN 1539:2003

EN 1539:2000

Uscatoare si cuptoare in care se degaja substante inflamabile. Cerinte de securitate

SR EN 1547:2003

EN 1547:2001

Echipamente pentru procese termice industriale. Procedura de incercare acustica pentru echipamente termice industriale, inclusiv echipamente de manipulare auxiliare

SR EN 1550:2003

EN 1550:1997

Securitatea masinilor unelte. Conditii de securitate pentru proiectarea si executia mandrinelor pentru piese

SR EN 1551:2002

EN 1551:2000

Securitatea carucioarelor de manipulare. Carucioare autopropulsate cu capacitate peste 10 000 Kg

SR EN 1553:2003

EN 1553:1999

Masini agricole. Masini autopropulsate, purtate, semipurtate si remorcate. Cerinte comune de securitate

SR EN 1570:2003

EN 1570:1998

Cerinte de securitate pentru placile de ridicare

SR EN 1612-1:2003

EN 1612-1:1997

Masini pentru cauciuc si materiale plastice. Masini de format cu contrapresiune. Partea 1: Conditii de securitate pentru instalatiile de dozare si amestecare

SR EN 1612-2:2003

EN 1612-2:2000

Masini pentru cauciuc si materiale plastice. Masini de modelat prin reactie. Partea 2: Conditii de securitate pentru utilajele de modelat prin reactie

SR EN 1672-2:2000

EN 1672-2:1997

Masini pentru industria alimentara. Notiuni fundamentale. Partea 2: Cerinte de igiena

SR EN 1673:2003

EN 1673:2000

Masini pentru industria alimentara. Cuptoare cu rastel rotativ. Cerinte de securitate si igiena

SR EN 1674:2003

EN 1674:2000

Masini pentru industria alimentara. Laminoare pentru aluat si foietaj. Cerinte de securitate si igiena

SR EN 1677-1:2002

EN 1677-1:2000

Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 1: Accesorii de otel forjat, clasa 8

SR EN 1677-2:2002

EN 1677-2:2000

Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 2: Carlige de otel forjat, cu siguranta, clasa 8

SR EN 1677-3:2003

EN 1677-3:2001

Accesorii pentru cabluri de legare. Securitate. Partea 3: Carlige cu autoblocare de otel forjat. Clasa 8

SR EN 1677-4:2003

EN 1677-4:2000

Componente pentru cablurile de legare. Securitate. Partea 4: Zale, clasa 8

SR EN 1677-5:2003

EN 1677-5:2001

Componente pentru cablurile de legare. Securitate. Partea 5: Carlige de otel forjate pentru ridicare, cu limba, clasa 4

SR EN 1677-6:2003

EN 1677-6:2001

Componente pentru cablurile de legare. Securitate. Partea 6: Zale, clasa 4

SR EN 1678:2003

EN 1678:1998

Masini pentru industria alimentara. Masini de taiat legume. Cerinte de securitate si igiena

SR EN 1679-1:2001

EN 1679-1:1998

Motoare cu ardere interna cu miscare alternativa. Securitate. Partea 1: Motoare cu aprindere prin comprimare

SR EN 1726-1:2002

EN 1726-1:1998

Securitatea carucioarelor de manipulare. Carucioare autopropulsate cu capacitate pana la 10 000 Kg, inclusiv, si tractoare cu efort la carlig pana la 20 000 N, inclusiv. Partea 1: Conditii generale

SR EN 1726-2:2003

EN 1726-2:2000

Securitatea carucioarelor de manipulare. Carucioare autopropulsate cu capacitatea pana la 10000 kg si elevatoare cu sarcina pe furca pana la 20000 N. Partea 2: Cerinte suplimentare pentru carucioarele cu postul de conducere ridicabil si pentru carucioare

SR EN 1755:2003

EN 1755:2000

Securitatea carucioarelor de manipulare. Functionare in atmosfera potential exploziva. Utilizare in atmosfere inflamabile datorate prezentei gazelor, cetii si prafului

SR EN 1756-1:2003

EN 1756-1:2001

Platforme cu oblon ridicator. Platforme ridicatoare care se monteaza pe vehicule pe roti. Cerinte de securitate. Partea 1: Platforme cu oblon ridicator pentru marfuri

SR EN 1757-1:2002

EN 1757-1:2001

Securitate carucioarelor de manipulare. Carucioare manuale. Partea 1: Carucioare stivuitoare

SR EN 1757-2:2002

EN 1757-2:2001

Securitatea carucioarelor de manipulare. Carucioare manuale. Partea 2: Carucioare pentru palete

SR EN 1760-1:2003

EN 1760-1:1997

Securitatea masinilor. Dispozitive de protectie sensibile la presiune. Partea 1: Principii generale pentru proiectarea si incercarea covoarelor si pardoselilor sensibile la presiune

SR EN 1760-2:2003

EN 1760-2:2001

Securitatea masinilor. Dispozitive de protectie sensibile la presiune. Partea 2: Principii generale pentru proiectarea si incercarea muchiilor si barelor sensibile la presiune

SR EN 1804-1:2003

EN 1804-1:2001

Masini pentru mine subterane. Cerinte de securitate pentru suportii hidraulici ai tavanului. Partea 1: Unitati de sustinere si cerinte generale

SR EN 1804-2:2003

EN 1804-2:2001

Masini pentru mine subterane. Cerinte de securitate pentru suportii hidraulici ai tavanului. Partea 2: Picioare de sustinere actionate si cilindri

SR EN 1807:2003

EN 1807:1999

Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferastraie panglica

SR EN 1808:2003

EN 1808:1999

Cerinte de securitate pentru platformele suspendate la nivele variabile. Calcule de proiectare, criterii de stabilitate, constructie. Incercari

SR EN 1834-2:2003

EN 1834-2:2000

Motoare cu ardere interna cu miscare alternativa. Cerinte de securitate pentru proiectarea si constructia motoarelor pentru utilizarea in atmosfere potential explozive. Partea 2: Motoare din grupa I pentru utilizare in medii de lucru subterane susceptibil

SR EN 1837:2003

EN 1837:1999

Securitatea masinilor. Iluminatul integrat al masinilor

SR EN 1845:2003

EN 1845:1998

Masini pentru confectionarea incaltamintei. Masini de injectat incaltaminte. Cerinte de securitate

SR EN 1846-2:2002

EN 1846-2:2001

Autospeciale de stingere a incendiilor si de salvare. Partea 2: Conditii generale. Securitate si performante.

SR EN 1846-3:2003

EN 1846-3:2002

Autospeciale de stingere a incendiilor si salvare. Partea 3: Echipament instalat permanent. Securitate si performanta

SR EN 1853:2003

EN 1853:1999

Masini agricole. Remorci cu bena basculanta. Securitate

SR EN 1870-1:2003

EN 1870-1:1999

Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Masini cu ferastraie circulare. Partea 1: Ferastraie circulare cu masa de tamplarie (cu sau fara masa mobila) si ferastraie pentru formatizare

SR EN 1870-3:2003

EN 1870-3:2001

Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferastraie circulare. Partea 3: Masini de retezat cu taiere descendenta si masini de retezat mixte cu taiere descendenta si taiere pe masa

SR EN 1870-4:2003

EN 1870-4:2001

Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferastraie circulare. Partea 4: Circulare multiple cu alimentare si/sau evacuare manuala

SR EN 1870-5:2003

EN 1870-5:2002

Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferastraie circulare. Partea 5: Ferastraie circulare combinate cu masa si cu taiere transversala ascendenta

SR EN 1870-6:2003

EN 1870-6:2002

Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferastraie circulare. Partea 6: Ferastraie circulare cu suport si/sau masa pentru taierea lemnului de foc cu incarcare si/sau descarcare manuala

SR EN 1870-7:2003

EN 1870-7:2002

Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferastraie circulare. Partea 7: Ferastraie circulare cu o panza, cu avans mecanizat al masei si cu incarcare si/sau descarcare manuala

SR EN 1870-8:2003

EN 1870-8:2001

Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferastraie circulare. Partea 8: Ferastraie circulare de tivit cu o panza cu deplasare mecanizata a grupului de taiere si cu incarcare si/sau descarcare manuala

SR EN 1870-9:2003

EN 1870-9:2000

Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferastraie circulare. Partea 9: Ferastraie cu doua panze de ferastrau circulare, pentru sectionat, cu avans mecanizat si incarcare si/sau descarcare manuala

SR EN 1915-1:2002

EN 1915-1:2001

Echipament de sol pentru aeronave. Cerinte generale. Partea 1: Cerinte de securitate de baza

SR EN 1915-2:2002

EN 1915-2:2001

Echipament de sol pentru aeronave. Cerinte generale. Partea 2: Cerinte de stabilitate si rezistenta, calcule si metode de incercare

SR EN 1953:2003

EN 1953:1998

Echipamente de atomizare si de pulverizare pentru produse de acoperire. Cerinte de securitate

SR EN 1974:2003

EN 1974:1998

Masini pentru  industria alimentara. Masini de transat. Conditii de securitate si igiena

SR EN ISO 2860:2003

EN ISO 2860:1999

Masini de terasament. Dimensiuni de acces minime

SR EN ISO 2867:2003

EN ISO 2867:1998

Masini de terasament. Mijloace de acces

SR EN ISO 3164:2003

EN ISO 3164:1999

Masini de terasament. Evaluarea in laborator a structurilor de protectie. Specificatii pentru volumul limita de deformare

SR EN ISO 3411:2003

EN ISO 3411:1999

Masini de terasament. Dimensiuni ergonomice ale conductorilor si spatiu inconjurator minim al postului de conducere

SR EN ISO 3450:2003

EN ISO 3450:1996

Masini de terasament. Sisteme de franare ale masinilor pe pneuri. Cerinte de performanta si proceduri de incercare

SR EN ISO 3457:2003

EN ISO 3457:1995

Masini de terasament. Protectori. Definitii si specificatii

SR EN ISO 3741:2003

EN ISO 3741:1999

Acustica. Determinarea nivelurilor de putere acustica ale surselor de zgomot utilizand presiunea acustica. Metode exacte in camere de reverberatie

SR EN ISO 3743-1:1997

EN ISO 3743-1:1995

Acustica. Determinarea nivelurilor de putere acustica emise de sursele de zgomot. Metode tehnice in camp reverberant aplicabile surselor mici transportabile. Partea 1: Metoda comparatiei in camere de incercare cu pereti duri

SR EN ISO 3743-2:1998

EN ISO 3743-2:1996

Acustica. Determinarea nivelurilor de putere acustica emise de sursele de zgomot utilizand presiunea acustica. Metode tehnice in campurile reverberante aplicabile surselor mici transportabile. Partea 2: Metode in camere de incercare reverberante speciale

SR EN ISO 3744:1997

EN ISO 3744:1995

Acustica. Determinarea nivelurilor de putere acustica ale surselor de zgomot utilizand presiunea acustica. Metoda tehnica in conditii apropiate de cele ale unui camp liber deasupra unui plan reflectant

SR EN ISO 3746:1998

EN ISO 3746:1995

Acustica. Determinarea nivelurilor de putere acustica emise de sursele de zgomot utilizand presiunea acustica. Metoda de control care utilizeaza o suprafata de masurare inconjuratoare, deasupra unui plan reflectant

SR EN ISO 3747:2003

EN ISO 3747:2000

Acustica. Determinarea nivelurilor de putere acustica ale surselor de zgomot utilizand presiunea acustica. Metoda comparatiei in situ

SR EN ISO 4871:1999

EN ISO 4871:1996

Acustica. Declararea si verificarea valorilor emisiei de zgomot a masinilor si echipamentelor

SR EN ISO 5136:2003

EN ISO 5136:2003

Acustica. Determinarea puterii acustice radiate intr-o conducta de ventilatoare si alte dispozitive de circulare a aerului. Metoda in conducta

SR EN ISO 6682:2003

EN ISO 6682:1995

Masini de terasament. Zone de confort si de accesibilitate la organele de comanda

SR EN ISO 6683:2003

EN ISO 6683:1999

Masini de terasament. Centuri de siguranta si ancoraje pentru centurile de siguranta

SR EN ISO 7096:2002

EN ISO 7096:2000

Masini de terasament. Evaluarea in laborator a vibratiilor transmise la scaunul conductorului

SR EN ISO 7235:2002

EN ISO 7235:1995

Acustica. Proceduri de masurare a atenuatoarelor in conducta. Pierdere prin insertie, zgomot de curgere si pierdere de presiune totala.

SR EN ISO 7250:2001

EN ISO 7250:1997

Masurari de baza ale corpului uman pentru proiectarea tehnologica

SR EN ISO 8230:2003

EN ISO 8230:1997

Cerinte de securitate pentru masinile de curatat chimic cu percloretilena

SR EN ISO 8662-4:2001

EN ISO 8662-4:1995

Masini portative. Masurarea vibratiilor pe maner. Partea 4: Masini de polizat

SR EN ISO 8662-6:2001

EN ISO 8662-6:1995

Masini portative. Masurarea vibratiilor pe maner. Partea 6: Masini de gaurit cu percutie

SR EN ISO 8662-7:2001

EN ISO 8662-7:1997

Masini portative. Masurarea vibratiilor pe maner. Partea 7: Masini portative de insurubat tip cheie, tip surubelnita si masini portative de insurubat cu impact, cu impuls sau cu clichet

SR EN ISO 8662-8:2001

EN ISO 8662-8:1997

Masini portative. Masurarea vibratiilor pe maner. Partea 8: Masini portative de lustruit si masini portative de slefuit rotative, orbitale si orbitale speciale

SR EN ISO 8662-9:2003

EN ISO 8662-9:1996

Unelte manuale portabile cu motor. Masurarea vibratiilor pe maner. Partea 9: Unelte de tasat

SR EN ISO 8662-10:2003

EN ISO 8662-10:1998

Unelte manuale portabile cu motor. Masurarea vibratiilor pe maner. Partea 10: Unelte tip foarfeca si unelte de stantat

SR EN ISO 8662-12:2003

EN ISO 8662-12:1997

Unelte manuale portabile cu motor. Masurarea vibratiilor pe maner. Partea 12: Unelte tip ferastrau si unelte de pilit cu miscare alternativa si unelte tip ferastrau cu miscare oscilanta sau de rotatie

SR EN ISO 8662-13:2003

EN ISO 8662-13:1997

Unelte manuale portabile cu motor. Masurarea vibratiilor pe maner. Partea 13: Unelte de polizat pentru matriterie

SR EN ISO 8662-14:2003

EN ISO 8662-14:1996

Unelte manuale portabile cu motor. Masurarea vibratiilor pe maner. Partea 14: Unelte pentru prelucrarea pietrei si unelte de curatat cu ace

SR EN ISO 9614-1:2001

EN ISO 9614-1:1995

Acustica. Determinarea nivelurilor de putere. Acustica a surselor de zgomot utilizand intensitatea acustica. Partea 1: Masurarea in puncte discrete

SR EN ISO 9614-3:2003

EN ISO 9614-3:2002

Acustica. Determinarea nivelurilor de putere acustica a surselor de zgomot utilizand intensitatea acustica. Partea 3: Metoda exacta pentru masurare prin baleiere

SR EN ISO 9902-1:2003

EN ISO 9902-1:2001

Masini pentru industria textila. Cod de incercare a zgomotului. Partea 1: Cerinte comune

SR EN ISO 9902-2:2003

EN ISO 9902-2:2001

Masini pentru industria textila. Cod de incercare a zgomotului. Partea 2: Masini pentru preparatia filaturii si masinii de filat

SR EN ISO 9902-3:2003

EN ISO 9902-3:2001

Masini pentru industria textila. Cod de incercare la zgomot. Partea 3: Masini pentru netesute

SR EN ISO 9902-4:2003

EN ISO 9902-4:2001

Masini pentru industria textila. Cod de incercare a zgomotului. Partea 4: Masini de prelucrare a firelor si masini de confectionat cablu si franghie

SR EN ISO 9902-5:2003

EN ISO 9902-5:2001

Masini pentru industria textila. Cod de incercare a zgomotului. Partea 5: Masini de preparatie pentru tesut si pentru tricotat

SR EN ISO 9902-6:2003

EN ISO 9902-6:2001

Masini pentru industria textila. Cod de incercare a zgomotului. Partea 6: Masini pentru productia de tesaturi

SR EN ISO 9902-7:2003

EN ISO 9902-7:2001

Masini pentru industria textila. Cod de incercare a zgomotului. Partea 7: Masini de vopsit si finisat

SR EN ISO 10472-1:2000

EN ISO 10472-1:1997

Cerinte de securitate pentru masini de spalat industrial. Partea 1: Cerinte comune

SR EN ISO 10472-2:2000

EN ISO 10472-2:1997

Cerinte de securitate pentru masini de spalat industrial. Partea 2: Masini de spalat si masini de spalat centrifugat

SR EN ISO 10472-3:2001

EN ISO 10472-3:1997

Cerinte de securitate pentru masini de spalat industrial. Partea 3: Linii tunel de spalat, inclusiv masinile componente

SR EN ISO 10472-4:2001

EN ISO 10472-4:1997

Cerinte de securitate pentru masini de spalat industrial. Partea 4: Uscator cu aer

SR EN ISO 10472-5:2000

EN ISO 10472-5:1997

Cerinte de securitate pentru masini de spalat industrial. Partea 5: Masini de calcat, alimentat si pliat pentru articole plate

SR EN ISO 10472-6:2001

EN ISO 10472-6:1997

Cerinte de securitate pentru masini de spalat industrial. Partea 6: Prese de calcat si termocolat

SR EN ISO 11102-1:2001

EN ISO 11102-1:1997

Motoare cu ardere interna, cu miscare alternativa. Echipament de pornire manuala. Partea 1: Cerinte de securitate si incercari

SR EN ISO 11102-2:2003

EN ISO 11102-2:1997

Motoare cu ardere interna, cu miscare alternativa. Echipament de pornire manuala. Partea 2: Metoda de incercare a unghiului de decuplare

SR EN ISO 11111:2003

EN ISO 11111:1995

Cerinte de securitate pentru masini textile

SR EN ISO 11145:2003

EN ISO 11145:2001

Optica si instrumente optice. Laseri si echipamente pentru laseri. Vocabular si simboluri

SR EN ISO 11200+AC:1999

EN ISO 11200:1995

Acustica. Zgomotul emis de masini si echipamente. Ghid de utilizare a standardelor de baza pentru determinarea nivelurilor de presiune acustica ale emisiei la locul de munca si in alte pozitii precizate

SR EN ISO 11201+AC:1999

EN ISO 11201:1995

Acustica. Zgomotul emis de masini si echipamente. Masurarea nivelurilor de presiune acustica ale emisiei la locul de munca si in alte pozitii precizate. Metoda tehnica in conditii apropiate de cele ale unui camp liber deasupra unui plan reflectant

SR EN ISO 11202+AC:1998

EN ISO 11202:1995

Acustica. Zgomotul emis de masini si echipamente. Masurarea nivelurilor de presiune acustica ale emisiei la locul de munca si in alte pozitii precizate. Metoda de control in situ

SR EN ISO 11203:1999

EN ISO 11203:1995

Acustica. Zgomotul emis de masini si echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustica ale emisiei la locul de munca si in alte pozitii precizate din nivelurile de putere acustica

SR EN ISO 11204+AC:1999

EN ISO 11204:1995

Acustica. Zgomotul emis de masini si echipamente. Masurarea nivelurilor de presiune acustica ale emisiei la locul de munca si in alte pozitii precizate. Metoda care necesita corectii pentru mediu

SR EN ISO 11546-1:1999

EN ISO 11546-1:1995

Acustica. Determinarea performantelor de izolare acustica ale carcaselor. Partea 1: Masurari in laborator (pentru declarare)

SR EN ISO 11546-2:1999

EN ISO 11546-2:1995

Acustica. Determinarea performantelor de izolare acustica ale carcaselor. Partea 2: Masurari in situ (pentru acceptare si verificare)

SR EN ISO 11554:2003

EN ISO 11554:1998

Optica si instrumente optice. Laseri si echipamente pentru laseri. Metoda de verificare a puterii, energiei si a caracteristicilor temporale ale fasciculului laser

SR EN ISO 11680-1:2003

EN ISO 11680-1:2000

Masini forestiere. Conditii de securitate si incercari pentru masini de elagat echipate cu motor. Partea 1: Masini echipate cu motor cu ardere interna integrat

SR EN ISO 11680-2:2003

EN ISO 11680-2:2000

Masini forestiere. Conditii de securitate si incercari pentru masini de elagat echipate cu motor. Partea 2: Masini echipate cu motor purtat in spate

SR EN ISO 11681-2:2003

EN ISO 11681-2:1998

Masini forestiere. Ferastraie portabile cu lant. Conditii de securitate si incercari. Partea 2: Ferastraie cu lant pentru intretinerea arborilor

SR EN ISO 11688-1:1999

EN ISO 11688-1:1998

Acustica. Recomandari practice pentru proiectarea masinilor si echipamentelor cu zgomot redus. Partea 1: Planificare

SR EN ISO 11691:2003

EN ISO 11691:1995

Acustica. Masurarea pierderii prin insertie a atenuatoarelor de zgomot in conducte, in absenta curgerii fluidului. Metoda de control in laborator

SR EN ISO 11806:2003

EN ISO 11806:1997

Masini agricole si forestiere. Aparate portabile pentru curatat tufisuri si taiat iarba, actionate de un motor cu ardere interna. Securitate

SR EN ISO 11957:2000

EN ISO 11957:1996

Acustica. Determinarea performantei de izolare acustica a cabinelor. Masurari in laborator si in situ

SR EN ISO 12001:1999

EN ISO 12001:1996

Acustica. Zgomotul emis de masini si echipamente. Reguli pentru elaborarea si prezentarea unui cod de incercare a zgomotului

SR EN 12012-1:2002

EN 12012-1:2000

Masini pentru cauciuc si materiale plastice. Masini de maruntire. Partea 1: Cerinte de securitate referitoare la masinile de maruntire cu lame

SR EN 12012-2:2002

EN 12012-2:2001

Masini pentru cauciuc si materiale plastice. Masini de maruntire. Partea 2: Cerinte de securitate referitoare la masinile de maruntire pentru snur

SR EN 12012-3:2003

EN 12012-3:2001

Masini pentru cauciuc si materiale plastice. Masini de maruntire. Partea 3: Cerinte de securitate referitoare la masinile de maruntire cu valturi

SR EN 12013:2003

EN 12013:2000

Masini pentru cauciuc si materiale plastice. Amestecatoare interne. Conditii de securitate

SR EN 12016:2001

EN 12016:1998

Compatibilitate electromagnetica. Standard gama de produse pentru ascensoare, scari si trotuare rulante. Imunitate

SR EN 12041:2003

EN 12041:2000

Masini pentru industria alimentara. Masini pentru modulare aluat. Cerinte de securitate si igiena

SR EN 12043:2003

EN 12043:2000

Masini pentru industria alimentara. Predospitoare cu leagane. Cerinte de securitate si igiena

SR EN 12053:2002

EN 12053:2001

Securitatea carucioarelor de manipulare. Metode de incercare pentru masurarea emisiilor de zgomot

SR EN 12077-2:2003

EN 12077-2:1998

Securitatea instalatiilor de ridicat. Cerinte pentru sanatate si securitate. Partea 2: Limitatoare si indicatoare

SR EN 12110:2003

EN 12110:2002

Masini pentru executarea tunelurilor. Inchizatoare pneumatice. Cerinte de securitate

SR EN 12111:2003

EN 12111:2002

Masini pentru executarea tunelurilor. Scuturi pentru tuneluri, masini de sapat cu actiune continua si prin impact.  Cerinte de securitate

SR EN 12158-1:2003

EN 12158-1:2000

Ascensoare  de materiale pentru constructii. Partea 1: Ascensoare de materiale pentru constructii cu platforme accesibile

SR EN 12158-2:2003

EN 12158-2:2000

Ascensoare de materiale pentru constructii. Partea 2: Ascensoare inclinate cu dispozitive de  transport sarcini fara accesul persoanelor

SR EN 12162:2003

EN 12162:2001

Pompe pentru lichide. Cerinte de securitate. Procedura pentru incercarea hidrostatica

SR EN 12198-1:2002

EN 12198-1:2000

Securitatea masinilor. Aprecierea si reducerea riscurilor datorate radiatiilor emise de masini. Partea 1: Principii generale

SR EN 12198-2:2003

EN 12198-2:2002

Securitatea masinilor. Aprecierea si reducerea riscurilor datorate radiatiilor emise de masini. Partea 2: Procedura pentru masurarea emisiei de radiatie

SR EN 12198-3:2003

EN 12198-3:2002

Securitatea masinilor. Aprecierea si reducerea riscurilor datorate radiatiilor emise de masini. Partea 3: Reducerea radiatiilor prin atenuare sau ecranare

SR EN 12254:2003

EN 12254:1998

Ecrane de protectie pentru locurile de munca cu laser. Cerinte de securitate si incercare

SR EN 12254:2003/A1; 2003

EN 12254:1998/A1:2002

Ecrane de protectie pentru locuri de munca cu laser. Cerinte de securitate si incercare

SR EN 12301:2002

EN 12301:2000

Masini pentru cauciuc si materiale plastice. Calandre. Cerinte de securitate

SR EN 12312-1:2002

EN 12312-1:2001

Echipament de sol pentru aeronave. Cerinte specifice. Partea 1: Scari pentru pasageri

SR EN 12312-2:2003

EN 12312-2:2002

Echipamente aeroportuare. Conditii specifice. Partea 2: Vehicule de catering

SR EN 12312-3:2004

EN 12312-3:2004

Echipamente de sol pentru aeronave. Cerinte specifice. Partea 3: Transportoare cu banda

EN 12312-4:2003

SR EN 12312-4:2004

Echipamente de sol pentru aeronave. Cerinte specifice. Partea 4: Punti de imbarcare pasageri

SR EN 12312-12:2003

EN 12312-12:2002

Echipamente aeroportuare. Conditii specifice. Partea 12: Echipamente pentru apa potabila

SR EN 12312-13:2003

EN 12312-13:2002

Echipamente aeroportuare. Conditii specifice. Partea 13: Echipamente pentru toalete

SR EN 12348:2003

EN 12348:2000

Masini pentru foraj cu extragere de carote pe stand. Securitate

SR EN 12355:2003

EN 12355:2003

Masini pentru industria alimentara. Masini de feliat, curatat si de cojit. Conditii de securitate si igiena

SR EN 12385-1:2003

EN 12385-1:2002

Cabluri de otel. Securitate. Partea 1: Conditii generale

SR EN 12385-2:2003

EN 12385-2:2002

Cabluri de otel. Securitate. Partea 2: Definitii, notari si clasificari

SR EN 12385-4:2003

EN 12385-4:2002

Cabluri de otel. Securitate. Partea 4: Cabluri cu toroane pentru aplicatii generale de ridicat

SR EN 12409:2002

EN 12409:1999

Masini pentru cauciuc si materiale plastice. Masini pentru formare la cald. Cerinte de securitate

SR EN 12415:2001

EN 12415:2000

Securitatea masinilor-unelte. Strunguri cu comanda numerica si centre de strunjire de dimensiuni mici

SR EN 12415:2001/A1:2003

EN 12415:2000/A1:2002

Securitatea masinilor unelte. Strunguri cu comanda numerica si centre de strunjire de dimensiuni mici

SR EN 12417:2003

EN 12417:2001

Masini unelte. Securitate. Centre de prelucrare

SR EN 12418:2003

EN 12418:2000

Masini de taiat zidarie si piatra pentru lucrari pe santier. Securitate

SR EN 12478:2002

EN 12478:2000

Securitatea masinilor unelte. Strunguri cu comanda numerica si centre de strunjire de dimensiuni mari

SR EN 12505:2003

EN 12505:2000

Masini pentru industria alimentara. Masini centrifugale pentru procesarea uleiurilor si grasimilor comestibile. Cerinte de securitate si igiena

SR EN 12525:2003

EN 12525:2000

Masini agricole. Masini de incarcat frontal. Securitate

SR EN 12545:2003

EN 12545:2000

Masini pentru confectionarea incaltamintei si articolelor de piele si inlocuitori de piele. Cod de incercare la zgomot. Cerinte generale

SR EN 12547:2003

EN 12547:1999

Centrifuge. Cerinte comune de securitate

SR EN 12549:2003

EN 12549:1999

Acustica. Cod de incercare a zgomotului pentru masini de asamblat. Metoda tehnica

SR EN 12601:2002

EN 12601:2001

Grupuri electrogene actionate de motoare cu ardere interna cu miscare alternativa. Securitate

SR EN 12622:2003

EN 12622:2001

Securitatea masinilor unelte. Prese hidraulice

SR EN 12626:2003

EN 12626:1997

Securitatea masinilor. Masini de prelucrat cu laser. Cerinte de securitate

SR EN 12629-1:2003

EN 12629-1:2000

Masini pentru fabricarea produselor de constructii din beton si silicat de calciu. Securitate. Partea 1 : Cerinte generale

SR EN 12629-4:2003

EN 12629-4:2001

Masini pentru fabricarea produselor de constructii din beton si silicat de calciu. Securitate. Partea 4 : Masini pentru fabricarea tiglelor pentru acoperis din beton

SR EN 12639:2003

EN 12639:2000

Pompe pentru lichide si agregate de pompare. Cod de incercare la zgomot. Clasele de exactitate 2 si 3

SR EN 12643:2003

EN 12643:1997

Masini de terasament. Masini echipate cu pneuri. Cerinte pentru sisteme de directie

SR EN 12644-1:2003

EN 12644-1:2001

Instalatii de ridicat. Informatii pentru utilizare si incercare. Partea 1: Instructiuni

SR EN 12644-2:2003

EN 12644-2:2000

Instalatii de ridicat. Informatii pentru utilizare si incercare. Partea 2: Marcare

SR EN 12653:2003

EN 12653:1999

Masini pentru confectionarea incatamintei si a articolelor de piele si inlocuitori de piele. Masini de fixat in cuie. Cerinte de securitate

SR EN 12717:2003

EN 12717:2001

Securitatea masinilor unelte. Masini de gaurit

SR EN 12733:2002

EN 12733:2001

Masini agricole si forestiere. Motocositori cu operator pedestru. Securitate

SR EN 12750:2003

EN 12750:2001

Securitatea masinilor pentru prelucrarea lemnului. Masini de rindeluit pe patru fete

SR EN 12840:2003

EN 12840:2001

Securitatea masinilor unelte. Strunguri cu comanda manuala cu sau fara control automat

SR EN 12852:2003

EN 12852:2001

Masini pentru industria alimentara. Preparatoare alimentare si amestecatoare. Conditii de securitate si igiena

SR EN 12853:2003

EN 12853:2001

Masini pentru industria alimentara. Amestecatoare portative. Conditii de securitate si igiena

SR EN 12882:2003

EN 12882:2001

Benzi de transport de uz general. Cerinte de securitate electrica si de protectie impotriva inflamabilitatii

SR EN 12957:2003

EN 12957:2001

Masini unelte. Securitate. Masini de prelucrare prin electroeroziune

SR EN 12999:2003

EN 12999:2002

Instalatii de ridicat. Instalatii de ridicat pentru incarcare

SR EN 13015:2003

EN 13015:2001

Mentenanta ascensoarelor si scarilor rulante. Reguli pentru elaborarea instructiunilor de mentenanta

SR EN 13019:2003

EN 13019:2001

Masini pentru curatarea suprafetei drumurilor. Cerinte de securitate

SR EN 13059:2003

EN 13059:2002

Securitatea carucioarelor de manipulare. Metode de incercare pentru masurarea vibratiilor

SR EN 13112:2003

EN 13112:2002

Masini pentru tabacarii. Masini de spaltuit si masini de tuns cu cutit in banda. Cerinte de securitate

SR EN 13113:2003

EN 13113:2002

Masini pentru tabacarii. Masini de depunere cu cilindri. Cerinte de securitate

SR EN 13114:2003

EN 13114:2002

Masini pentru tabacarii. Butoaie rotative pentru prelucrare. Cerinte de securitate

SR EN 13118:2003

EN 13118:2000

Masini agricole. Echipament de recoltat cartofi. Securitate

SR EN 13128:2003

EN 13128:2001

Securitatea masinilor unelte. Masini de frezat (inclusiv masini de alezat)

SR EN 13140:2003

EN 13140:2000

Masini agricole. Echipament de recoltat sfecla de zahar si furaje. Securitate

SR EN 13218:2003

EN 13218:2002

Masini unelte. Securitate. Masini de rectificat fixe

SR EN 13289:2003

EN 13289:2001

Utilaje pentru prepararea pastelor. Uscatoare si racitoare. Conditii de securitate si igiena

SR EN 13378:2003

EN 13378:2001

Utilaje pentru prepararea pastelor. Prese pentru paste. Conditii de securitate si igiena

SR EN 13379:2003

EN 13379:2001

Utilaje pentru prepararea pastelor. Masini de intins, de stripat si de taiat, transportoare si magazii. Conditii de securitate si igiena

SR EN 13390:2003

EN 13390:2002

Masini pentru industria alimentara. Masini pentru formarea tartelor. Cerinte de securitate si igiena

SR EN 13411-1:2003

EN 13411-1:2002

Accesorii de capat pentru cabluri din sarma de otel. Securitate. Partea 1: Mansoane pentru cabluri de legare de otel

SR EN 13411-2:2002

EN 13411-2:2001

Accesorii de capat pentru cabluri din sarma de otel. Securitate. Partea 2: Matisari de ochiuri pentru cabluri de legare

SR EN 13411-4:2003

EN 13411-4:2002

Accesorii de capat pentru cabluri din sarma de otel. Securitate. Partea 4: Mansoane cu adaos de metal sau de rasina

SR EN 13448:2002

EN 13448:2001

Masini agricole si forestiere. Cositori intre randuri. Securitate

SR EN 13478:2002

EN 13478:2001

Securitatea masinilor. Prevenirea si protectia impotriva incendiului

SR EN 13490:2002

EN 13490:2001

Vibratii mecanice. Camioane industriale. Evaluarea si specificarea in laborator a vibratiilor scaunului operatorului

SR EN 13510:2003

EN 13510:2000

Masini de terasament - Structuri de protectie la rasturnare. Incercari de laborator si cerinte de performanta

SR EN 13531:2003

EN 13531:2001

Masini de terasament. Structura de protectie la basculare (TOPS) pentru miniexcavatoare. Incercari de laborator si cerinte de performanta

SR EN 13627:2002

EN 13627:2000

Masini de terasament. Structuri de protectie impotriva caderii de obiecte. Incercari de laborator si cerinte de performanta

SR EN 13732:2003

EN 13732:2002

Masini pentru industria alimentara. Racitoare pentru lapte vrac pentru ferme. Prescriptii pentru constructie, performante, aptitudini de utilizare, securitate si igiena

SR EN 13736:2003

EN 13736:2003

Securitatea masinilor unelte. Prese pneumatice

SR EN ISO 13753:2003

EN ISO 13753:1998

Vibratii si socuri mecanice. Vibratii mana-brat. Metoda de masurare a factorului de transmitere a vibratiilor pentru materialele elastice solicitate de sistemul mana-brat

SR EN 13788:2003

EN 13788:2001

Masini unelte. Securitate. Strunguri automate multiax

SR EN 13862:2003

EN 13862:2001

Masini pentru taiat pardoseala. Securitate

SR EN 13985:2003

EN 13985:2003

Masini unelte. Securitate. Ghilotina tip foarfece

SR EN ISO 14122-1:2002

EN ISO 14122-1:2001

Securitatea masinilor. Mijloace permanente de acces la masini. Partea 1: Alegerea mijloacelor fixe de acces intre doua niveluri

SR EN ISO 14122-2:2002

EN ISO 14122-2:2001

Securitatea masinilor. Mijloace permanente de acces la masini. Partea 2: Platforme de lucru si pasarele

SR EN ISO 14122-3:2001

EN ISO 14122-3:2001

Securitatea masinilor. Mijloace de acces permanente la masini. Partea 3: Scari si balustrate

SR EN ISO 14738:2003

EN ISO 14738:2002

Securitatea masinilor. Cerinte antropometrice pentru proiectarea pozitiilor de lucru la masini

SR EN ISO 14982:2001

EN ISO 14982:1998

Masini agricole si forestiere. Compatibilitatea electromagnetica. Metode de incercare si criterii de acceptabilitate

SR EN ISO 15744:2003

EN ISO 15744:2002

Masini portative neelectrice. Cod de masurare a zgomotului. Metoda tehnica (Gradul 2)

SR EN 28662-1:2001

EN 28662-1:1992

Masini portative. Masurarea vibratiilor pe maner. Partea 1: Generalitati

SR EN 28662-2:2001

EN 28662-2:1994

Masini portative. Masurarea vibratiilor pe maner. Partea 2: Ciocane de daltuit si ciocane de nituit

SR EN 28662-2:2001/A1:2003

EN 28662-2:1994/A1:1995

Unelte manuale portabile cu motor. Masurarea vibratiilor pe maner. Partea 2: Ciocane de daltuit si ciocane de nituit

SR EN 28662-2:2001/A2:2002

EN 28662-2:1994/A2:2001

Unelte manuale portabile cu motor. Masurarea vibratiilor pe maner. Partea 2: Ciocane de daltuit si ciocane de nituit

SR EN 28662-3:2001

EN 28662-3:1994

Masini portative. Masurarea vibratiilor pe maner. Partea 3: Ciocane perforatoare si perforatoare rotative

SR EN 28662-3:2001/A1:2002

EN 28662-3:1994/A1:1995

Unelte manuale portabile cu motor. Masurarea vibratiilor pe maner. Partea 3: Ciocane perforatoare si perforatoare rotative

SR EN 28662-3:2001/A2:2002

EN 28662-3:1994/A2:2001

Unelte manuale portabile cu motor. Masurarea vibratiilor pe maner. Partea 3: Ciocane perforatoare si perforatoare rotative

SR EN 28662-5:2001

EN 28662-5:1994

Masini portative. Masurarea vibratiilor pe maner. Partea 5: Ciocane de spart betonul, ciocane de demolare si ciocane de abataj

SR EN 28662-5:2001/A1:2002

EN 28662-5:1994/A1:1995

Unelte manuale portabile cu motor. Masurarea vibratiilor pe maner. Partea 5: Ciocane de spart betonul, ciocane de demolare si ciocane de abataj

SR EN 30326-1:2003

EN 30326-1:1994

Vibratii mecanice. Metoda de laborator pentru evaluarea vibratiilor scaunului de vehicul. Partea 1: Cerinte de baza

SR EN 31252:1998

EN 31252:1994

Lasere si echipamente asociate laserelor. Surse laser. Conditii minime pentru documentatie

SR EN 31253:1998

EN 31253:1994

Lasere si echipamente asociate laserelor. Surse laser. Interfete mecanice

SR EN 50144-1:2003

EN 50144-1:1998

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 1: Prescriptii generale

SR EN 50144-1:2003/A1:2003

EN 50144-1:1998/A1:2002

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 1: Prescriptii generale

SR EN 50144-2-1:2003

EN 50144-2-1:1999

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-1: Prescriptii particulare pentru masini de gaurit

SR EN 50144-2-2:2003

EN 50144-2-2:1999

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-2: Prescriptii particulare pentru surubelnite si chei cu percutie

SR EN 50144-2-3:2003

EN 50144-2-3:2002

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-3: Prescriptii particulare pentru polizoare, masini de lustruit cu disc si masini de slefuit

SR EN 50144-2-3:2003/A1:2003

EN 50144-2-3:2002/A1:2002

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea  2-3: Prescriptii particulare pentru polizoare, masini de lustruit cu disc si masini de slefuit

SR EN 50144-2-4:2003

EN 50144-2-4:1999

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-4: Prescriptii particulare pentru masini de slefuit

SR EN 50144-2-5:2003

EN 50144-2-5:1999

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-5: Prescriptii particulare pentru ferastraie circulare si cutite circulare

SR EN 50144-2-6:2001

EN 50144-2-6:2000

Securitatea uneltelor electrice portabile cu motor. Partea 2-6: Prescriptii particulare pentru ciocane

SR EN 50144-2-6:2001/A1:2003

EN 50144-2-6:2000/A1:2001

Securitatea uneltelor electrice portabile cu motor. Partea 2-6: Prescriptii particulare pentru ciocane

SR EN 50144-2-7:2003

EN 50144-2-7:2000

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-7: Prescriptii particulare pentru pistolete de pulverizat

SR EN 50144-2-10:2001

EN 50144-2-10:2001

Securitatea uneltelor electrice portabile cu motor. Partea 2-10: Prescriptii particulare pentru ferastrau mecanic pentru metale cu miscare de translatie alternativa

SR EN 50144-2-13:2003

EN 50144-2-13:2002

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-13: Prescriptii particulare pentru ferastraie cu lant

SR EN 50144-2-14:2001

EN 50144-2-14:2001

Securitatea uneltelor electrice portabile cu motor. Partea 2-14: Prescriptii particulare pentru raboteze

SR EN 50144-2-15:2001

EN 50144-2-15:2001

Securitatea uneltelor electrice portabile cu motor. Partea 2-15: Prescriptii particulare pentru foarfeci de tuns gard viu

SR EN 50144-2-17:2003

EN 50144-2-17:2000

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-17: Prescriptii particulare pentru rindele

SR EN 50144-2-18:2003

EN 50144-2-18:2000

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile. Partea 2-18: Prescriptii particulare pentru masini de rectificat

SR EN 50260-1:2003

EN 50260-1:2002

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile, alimentate de la baterii si blocuri de baterii. Partea 1: Prescriptii generale

SR EN 50260-2-1:2003

EN 50260-2-1:2002

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile alimentate de la baterii si blocuri de baterii. Partea 2-1: Prescriptii particulare pentru masini de gaurit

SR EN 50260-2-2:2003

EN 50260-2-2:2002

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile alimentate de la baterii si blocuri de baterii. Partea 2-2: Prescriptii particulare pentru surubelnite si chei cu percutie

SR EN 50260-2-4:2003

EN 50260-2-4:2002

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile alimentate de la baterii si blocuri de baterii. Partea 2-4: Prescriptii particulare pentru masini de slefuit

SR EN 50260-2-5:2003

EN 50260-2-5:2002

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile alimentate de la baterii si blocuri de baterii. Partea 2-5: Prescriptii particulare pentru ferastraie circulare si cutite circulare

SR EN 50260-2-6:2003

EN 50260-2-6:2002

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile alimentate de la baterii si blocuri de baterii. Partea 2-6: Prescriptii particulare pentru ciocane

SR EN 50260-2-7:2003

EN 50260-2-7:2002

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile alimentate de la baterii si blocuri de baterii. Partea 2-7: Prescriptii particulare pentru pistoale de pulverizat

SR EN 50260-2-10:2003

EN 50260-2-10:2002

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile alimentate de la baterii si blocuri de baterii. Partea 2-10: Prescriptii particulare pentru ferastraie cu miscare alternativa

SR EN 50260-2-14:2003

EN 50260-2-14:2002

Securitatea uneltelor electrice cu motor portabile alimentate de la baterii si blocuri de baterii. Partea 2-14: Prescriptii particulare pentru masini de frezat si masini de rectificat

SR EN 50338:2003

EN 50338:2000

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Prescriptii particulare pentru masini de tuns iarba alimentate de la baterie si actionate cu piciorul

SR EN 60204-1:2000

EN 60204-1:1997

Securitatea masinilor. Echipamentul electric al masinilor. Partea 1: Cerinte generale

SR EN 60204-11:2002

EN 60204-11:2000

Securitatea masinilor. Echipamentul electric al masinilor. Partea 11: Cerinte pentru echipamente IT care functioneaza la tensiuni mai mari de 1000 V c.a. sau 1500 V c.c. si care nu depasesc 36 kV

SR EN 60204-31:2003

EN 60204-31:1998

Securitatea masinilor. Echipamentul electric al masinilor. Partea 31: Cerinte particulare de securitate si CEM pentru masinile, unitatile si sistemele de cusut

SR EN 60204-32:2003

EN 60204-32:1998

Securitatea masinilor. Echipamentul electric al masinilor. Partea 32: Cerinte pentru instalatiile de ridicat

SR EN 60335-1:1999

EN 60335-1:1994

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 1: Prescriptii generale

SR EN 60335-1:1999/A1:2002

EN 60335-1:1994/A1:1996

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 1: Prescriptii generale

SR EN 60335-1:1999/A2:2002

EN 60335-1:1994/A2:2000

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 1: Prescriptii generale

SR EN 60335-1:1999/A11:2002

EN 60335-1:1994/A11:1995

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 1: Prescriptii generale

SR EN 60335-1:1999/A12:2002

EN 60335-1:1994/A12:1996

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 1: Prescriptii generale

SR EN 60335-1:1999/A13:2002

EN 60335-1:1994/A13:1998

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 1: Prescriptii generale

SR EN 60335-1:1999/A14:2002

EN 60335-1:1994/A14:1998

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 1: Prescriptii generale

SR EN 60335-1:1999/A15:2002

EN 60335-1:1994/A15:2000

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 1: Prescriptii generale

SR EN 60335-1:1999/A16:2003

EN 60335-1:1994/A16:2001

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 1: Prescriptii generale

SR EN 60335-1:2003

EN 60335-1:2002

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 1: Prescriptii generale

SR EN 60335-2-64:2003

EN 60335-2-64:2000

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-64: Prescriptii particulare pentru masini electrice de bucatarie pentru uz comercial

SR EN 60335-2-64:2000/A1:2003

EN 60335-2-64:2000/A1:2002

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-64: Prescriptii particulare pentru masini electrice de bucatarie pentru uz comercial

SR EN 60335-2-72:2003

EN 60335-2-72:1998

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-72: Prescriptii particulare pentru masini automate de prelucrare a podelei de uz industrial si comercial

SR EN 60335-2-72:2003/A1:2003

EN 60335-2-72:1998/A1:2000

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-72: Prescriptii particulare pentru masini automate de prelucrare a podelei de uz industrial si comercial

SR EN 60335-2-77:2003

EN 60335-2-77:2000

Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Partea 2-77: Prescriptii particulare pentru masini de tuns iarba alimentate de la retea si actionate cu piciorul

SR EN 60947-5-3:2001

EN 60947-5-3:1999

Aparataj de joasa tensiune. Partea 5-3: Aparate si elemente de comutatie pentru circuite de comanda. Prescriptii pentru dispozitive de detectare de proximitate cu comportare definita in conditii de defect (PDF)

SR EN 60947-5-5:2002

EN 60947-5-5:1997

Aparataj de joasa tensiune. Partea 5-5: Aparate si elemente de comutatie pentru circuite de comanda. Aparat electric de oprire de urgenta cu zavorare mecanica

SR EN 61029-1:2002

EN 61029-1:2000

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 1: Prescriptii generale

SR EN 61029-2-1:2003

EN 61029-2-1:2002

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-1: Prescriptii particulare pentru ferastraie circulare cu batiu

SR EN 61029-2-4:2003

EN 61029-2-4:2003

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-4: Prescriptii particulare pentru masina de rectificat montata pe banc

SR EN 61029-2-9:2003

EN 61029-2-9:2002

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-9: Prescriptii particulare pentru ferastraie unghiulare

SR EN 61310-1:1999

EN 61310-1:1995

Securitatea masinilor. Indicare, marcare si actionare. Partea 1: Specificatii pentru semnale vizuale, auditive si tactile

SR EN 61310-2:2000

EN 61310-2:1995

Securitatea masinilor. Indicare, marcare si manevrare. Partea 2: Specificatii pentru marcare

SR EN 61310-3:2001

EN 61310-3:1999

Securitatea masinilor. Indicare, marcare si actionare. Partea 3: Cerinte pentru amplasarea si functionarea elementelor de actionare

SR EN 61496-1:2003

EN 61496-1:1997

Securitatea masinilor. Echipamente de protectie electrosensibile. Partea 1: Cerinte generale si incercari

3. LISTA STANDARDELOR ROMANE

CARE ADOPTA STANDARDE EUROPENE ARMONIZATE REFERITOARE LA ECHIPAMENTE SI SISTEME PROTECTOARE DESTINATE UTILIZARII IN ATMOSFERE POTENTIAL EXPLOZIVE

Nr. crt.

Numar de referinta standard roman

Numarul de referinta al standardului european armonizat

Titlu

SR EN 1127-1:2003

EN 1127-1:1997

Atmosfere explozive. Prevenirea si protectia la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale si metodologie

SR EN 1127-2:2003

EN 1127-2:2002

Atmosfere explozive. Prevenirea si protectia la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale si metodologie pentru minerit

SR EN 1755:2003

EN 1755:2000

Securitatea carucioarelor de manipulare. Functionare in atmosfera potential exploziva. Utilizare in atmosfere inflamabile datorate prezentei gazelor, cetii si prafului

SR EN 1834-1:2001

EN 1834-1:2000

Motoare cu miscare alternativa cu ardere interna. Cerinte de securitate pentru proiectarea si constructia motoarelor pentru utilizare in atmosfere potential explozibile. Partea 1: Motoare din grupa II pentru utilizare in atmosfere cu gaze si vapori inflamabili

SR EN 1834-2:2003

EN 1834-2:2000

Motoare cu ardere interna cu miscare alternativa. Cerinte de securitate pentru proiectarea si constructia motoarelor pentru utilizarea in atmosfere potential explozive. Partea 2: Motoare din grupa I pentru utilizare in medii de lucru subterane susceptibile de a contine gaz de mina si/sau praf combustibil

SR EN 1834-3:2003

EN 1834-3:2000

Motoare cu ardere interna cu miscare alternativa. Cerinte de securitate pentru proiectarea si constructia motoarelor pentru utilizare in atmosfere potential explozive. Partea 3: Motoare din grupa II pentru utilizare in atmosfere cu praf inflamabil

SR EN 12874:2003

EN 12874: 2001

Opritoare de flacara. Cerinte de performanta, metode de incercare si limite de utilizare

SR EN 13012:2003

EN 13012:2001

Statii de carburant. Constructia si performantele pistoalelor automate de umplere utilizate la distribuitoarele de carburant

SR EN 13463-1:2003

EN 13463-1:2001

Echipamente neelectrice pentru atmosfere potential explozive. Partea 1: Metoda si cerinte de baza

SR EN 13821:2003

EN 13821:2002

Atmosfere potential explozive. Prevenirea si protectia la explozie. Determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor praf/aer

SR EN 13980:2003

EN 13980:2002

Atmosfere potential explozive. Aplicarea sistemelor calitatii

SR EN 50014:2003

EN 50014:1997

Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Cerinte generale

SR EN 50014:2003/A1:2003

EN 50014: 1997/A1:1999

Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Cerinte generale

SR EN 50014:2003/A2:2003

EN 50014: 1997/A2:1999

Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Cerinte generale

SR EN 50015:2003

EN 50015:1998

Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Imersiune in ulei 'o'

SR EN 50017:2003

EN 50017:1998

Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Umplere cu pulbere 'q'

SR EN 50018:2003

EN 50018:2000

Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Capsulare antideflagranta 'd'

SR EN 50018:2003/Al:2003

EN 50018: 2000/A 1:2002

Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Capsulare antideflagranta 'd'

SR EN 50019:2003

EN 50019:2000

Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Securitate marita 'e'

SR EN 50020:2003

EN 50020:1994

Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Securitate intrinseca 'i'

SR EN 50021:2003

EN 50021:1999

Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Tip de protectie 'n'

SR EN 50054:2003

EN 5054:1998

Aparatura electrica pentru detectarea si masurarea gazelor combustibile. Cerinte generale si metode de incercare

SR EN 50055:2003

EN 50055:1998

Aparatura electrica pentru detectarea si masurarea gazelor combustibile. Cerinte de performanta pentru aparatele din Grupa I ce indica pana la 5 % (v/v) metan in aer

SR EN 50056:2003

EN 50056:1998

Aparatura electrica pentru detectarea si masurarea gazelor combustibile. Cerinte de performanta pentru aparatele din Grupa I ce indica pana la 100 % (v/v) metan in aer

SR EN 50057:2003

EN 50057:1998

Aparatura electrica pentru detectarea si masurarea gazelor combustibile. Cerinte de performanta pentru aparatele din Grupa 11 ce indica pana la 100 % din limita inferioara de explozie

SR EN 50058:2003

EN 50058:1998

Aparatura electrica pentru detectarea si masurarea gazelor combustibile. Cerinte de performanta pentru aparatele din Grupa II care indica pana la 100 % (v/v) gaz

SR EN 50104:2003

EN 50104:1998

Aparatura electrica pentru detectarea si masurarea oxigenului. Cerinte de performanta si metode de incercare

SR EN 50241-1:2003

EN 50241-1:1999

Specificatii pentru aparatura cu traiectorie deschisa care detecteaza gaze combustibile sau toxice si vapori. Partea 1: Cerinte generale si metode de incercare

SR EN 50241-2:2003

EN 50241-2:1999

Specificatii pentru aparatura cu traiectorie deschisa care detecteaza gaze combustibile sau toxice si vapori. Partea 2: Cerinte de performanta pentru aparatura de detectare a gazelor combustibile

SR EN 50281-1-1:2003

EN 50281-1-1:1998

Aparatura electrica destinata utilizarii in prezenta prafului combustibil. Partea 1-1: Aparatura electrica protejata prin carcase. Constructie si incercare

SR EN 50281-1-1:2003/A1:2003

EN 50281-1-1:1998/A1:2002

Aparatura electrica destinata utilizarii in prezenta prafului combustibil. Partea 1-1: Aparatura electrica protejata prin carcase. Constructie si incercare

SR EN 50281-1-2:2003

EN 50281-1-2:1998

Aparatura electrica destinata utilizarii in prezenta prafului combustibil. Partea 1-2: Aparatura electrica protejata prin carcase. Alegere, instalare si intretinere

SR EN 50281-1-2:2003/A1:2003

EN 50281-1-2:1998/A1:2002

Aparatura electrica destinata utilizarii in prezenta prafului combustibil. Partea 1-2: Aparatura electrica protejata prin carcase. Alegere, instalare si intretinere

SR EN 50281-2-1:2003

EN 50281-2-1:1998

Aparatura electrica destinata utilizarii in prezenta prafului combustibil. Partea 2-1: Metode de incercare. Metode de determinare a temperaturii minime de aprindere a prafului

SR EN 50284:2003

EN 50284:1999

Cerinte speciale pentru constructia, incercarea si marcarea aparaturii electrice din grupa II de echipamente, categoria 1G

SR EN 50303:2003

EN 50303:2000

Echipamente pentru grupa I, categoria M1 destinate sa ramana in functiune in atmosfere grizutoase si/sau cu praf de carbunePolitica de confidentialitate


.com Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 SCHITA DE PROIECT DIDACTIC GEOGRAFIE CLASA: a IX-a - Unitatile majore ale reliefului terestru
 PROIECT DIDACTIC 5-7 ani Educatia limbajului - Cate cuvinte am spus?
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Proiect - masurarea si controlul marimilor geometrice

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT - MANAGEMENTUL CALITATII APLICAT IN DOMENIUL FABRICARII BERII. STUDIU DE CAZ - FABRICA DE BERE SEBES
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 LUCRARE DE LICENTA CONTABILITATE - ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE – CAI DE CRESTERE LA S.C. CONSTRUCTIA S.A TG-JIU
 Lucrare de licenta sport - Jocul de volei
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT MATEMATICA-INFORMATICA - CALUTUL INTELIGENT
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 ATESTAT PROFESIONAL TURISM SI ALIMENTATIE PUBLICA, TEHNICIAN IN TURISM
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu