Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » referate » marketing
Cercetari de marketing - TEST

Cercetari de marketing - TEST
Cercetari de marketing (1)

Sesiunea iarna

Adevarat/Fals

Operatorii de marketing sunt adeseori nemultumiti de faptul ca nu dispun de suficiente informatii utile.Mediana poate fi utilizata pentru determinarea tendintei centrale in cazul informatiilor obtinute cu ajutorul scalei ordinale.

Scala ordinala are urmatoarele caracteristici : origine unica, intervale egale, nu permite clasificari, nu permite ordonari, este o scala parametrica.

Ansamblul raporturilor de interactiune in care intra agentii economici in lupta pentru asigurarea surselor de aprovizionare si a pietelor de desfacere formeaza sistemul relatiilor de concurenta.

In functie de locul de desfasurare, cercetarile de marketing pot fi: exploratorii, instrumentale, descriptive, explicative si predictive.

Metodele de cercetare directa se grupeaza in doua categorii, dupa modul de antrenare a subiectilor, si anume: metode care implica participarea constienta a purtatorilor de informatii si metode ce nu implica, in mod constient, subiectii in cercetare.

Experimentul este metoda stiittifica de baza pentru investigarea cauzalitatii.

Partea din esantionul sau populatia care a fost supusa experimentului, expusa manipularii variabilei independente, este cunoscuta sub numele de grup de tratament (unitate experimentala).

Grupul in cadrul caruia, intr-un experiment de marketing, variabila independenta ramane neschimbata poarta numele de grup experimental.

Metoda soldului conjunctural exprima tendinta unui fenomen oarecare, calculata ca o medie aritmetica ponderata a raspunsurilor specialistilor, masurate pe o scala ( +2 crestere accentuata, +1 crestere, 0 stagnare, -1 scadere, -2 scadere accentuata).

Consumatorii cauta, mai intai, sa stabileasca avantajele oferite de o marca sau alta, fiecare produs fiind definit printr-un set de atribute, care pot furniza anumite avantaje sau dimpotriva.

Raspunsul latent este metoda de scalare.

Scala ordinala indica relativa pozitie a doua sau mai multe categorii, clase in privinta unei anumite caracteristici si marimea diferentei intre cele doua sau mai multe categorii considerate.

Scala de ordonare a rangurilor este metoda de scalare.

Prelucrarea datelor culese folosind scala lui Stapel conduce la informatii specifice scalelor proportionale.

Diferentiala semantica este o metoda comparativa de scalare.

Patratele latine sunt o forma unifactoriala de proiectare a cercetarii directe utilizata pentru a reduce numarul de observatii.

Patratele greco-latine sunt o simpla extensie a proiectarii cu ajutorul patratelor latine, care permite introducerea unei a treia variabile controlabila.

Pentru testarea semnificatiei statistice a diferentelor dintre grupuri in cazul scalelor nemetrice se poate utiliza si coeficientul de elasticitate.

Informatiile secundare reprezinta informatii care servesc indeplinirii obiectivelor secundare ale unei cercetari.

Scala interval este metoda de scalare?

Un tip de scala este si scala de ordonare a rangurilor.

Sondajul exhaustiv este atunci cand indicele de sondaj I

Scala ordinala are urmatoarele caracteristici: origine unica, intervale egale, nu permite clasificari, nu permite ordonari, este o scala parametrica.

Experimentul este metoda stiintifica de baza pentru investigarea cauzalitatii.

Observarea este o metoda de cercetare deosebit de utila in situatiile in care informatiile nu pot fi verbalizate cu usurinta.

Pentru evaluarea contributiei informatiei obtinute prin cercetarea de marketing la procesul decizional, se folosesc urmatoarele criterii: acuratetea, actualitatea, insuficienta, disponibilitatea, irelevanta.

Cercetarea de marketing reprezinta o modalitate de a obtine informatii pentru a fi valorificate in procesul decizional.

Examinarea aleatorie reprezinta o informare orientata, neimplicand o cercetare propriu-zisa, cu o categorie de informatii mai mult sau mai putin definita.

31. Cercetarea neconventionala reprezinta un efort relativ limitat si nestructurat, de obtinere a unor informatii sau de informare cu un anumit scop.

Studiile de marketing de la departamentul de cercetari de marketing fac parte din componenta informationala externa a SIM.

Scalele de evaluare masoara o singura dimensiune a componentelor atitudinii.

33. Scalele atitudinale combina performantele scalelor de ordonare pentru mai multe dimensiuni ale atitudinii sau chiar pentru toate aceste dimensiuni.

Termenul de relevanta indica gradul in care procesul de masurare nu este afectat de erorile variabile.

Validitatea, relevanta, acuratetea masurarii sunt termeni utilizati in literatura de specialitate, cu acelasi sens.

Unitatea de sondaj si unitatea de observare pot sa coincida sau pot fi diferite.

Unitatea de sondaj reprezinta unitatea care va face obiectul investigatiei.

38. Unitatea de observare reprezinta unitatea de la care se recolteaza informatiile.

Alegere multipla

1. Cu ajutorul cercetarilor de marketing, compania obtine:

a.

o crestere insemnata a profitului;

b.

vanzarea produselor noi;

c.

date specifice nerepetitive necesare SIM;

d.

o promovare a imaginii de marca.

2. Cercetarile de marketing se implica:

a.

in procesul de fundamentare a deciziilor firmei;

b.

in asigurarea calitatii superioare a productiei;

c.

in derularea contractelor economice;

d.

in demersul de restructurare a companiei.

3. Cercetarea de marketing poate fi definita astfel:

a.

un proces de investigare computerizata a pietei si stabilire a coordonatelor acesteia;

b.

un ansamblu de activitati prin care, cu ajutorul unor concepte,metode si tehnici stiintifice de investigare se realizeaza masurarea, culegerea si interpretarea informatiilor de marketing;

c.

un ansamblu de activitati prin care, cu ajutorul unor concepte, metode si tehnici stiintifice de investigare se realizeaza masurarea, culegerea, analiza  si interpretarea informatiilor de marketing;

d.

un domeniu nou, care este in plin proces de restructurare si definire conceptuala si metodologica.

4. Cercetarea de marketing include o serie de activitati cum ar fi:

a.

supravegherea schimbarilor de comportament, estimarea profiturilor, abordarea pietelor externe, identificarea de noi piete;

b.

supravegherea schimbarilor survenite in mintea clientilor despre companii, estimarea profiturilor, cercetarea cauzelor care au dus la aparitia unor probleme, previzionarea cererii;

c.

supravegherea schimbarilor survenite in mintea clientilor despre companii, cercetarea cauzelor care au dus la aparitia unor probleme,identificarea de noi piete de desfacere, estimarea pofiturilor;

d.

supravegherea schimbarilor survenite in mintea clientilor despre companii, cercetarea cauzelor care au dus la aparitia unor probleme, identificarea de noi piete de desfacere, identificarea unor produse sau servicii pentru piata proprie.

5. Functiile cercetarilor de marketing sunt:

a.

obtinerea de informatii pentru factorii de decizie, furnizor de servicii pentru echipa manageriala;

b.

investigarea pietei si a cererii, cunoasterea comportamentului consumatorilor;

c.

identificarea probelemelor cu care se confrunta managerii, cercetarea factorilor de influenta a cererii;

d.

investigarea pietei si a cererii; cercetarea factorilor de influenta a cererii.

6. Daca o companie are timp indelungat o activitate profitabila, de succes, va accepta

necesitatea derularii de cercetari de marketing:

a.

da;

b.

nu;

c.

depinde de pret;

d.

considera ca stie totul despre clientii si piata sa si nu are nevoie de rezultatele unor cercetari de marketing.

7. In conceptul de marketing coexista:

a.

trei componente: de analiza, de interpretare si de actiune;

b.

doua componente: de analiza si de actiune;

c.

doua componente: de analiza si de interpretare;

d.

trei componente: de analiza, de interpretare si de previziune.

Componenta de actiune este componenta operationala, practica ce decide asupra:

a.

activitatii de piata a companiei;

b.

celor 4 P : produs, pret,promovare si plasament;

c.

elaborarii strategiei de piata;

d.

oportunitatii actiunilor de marketing, implicit asupra cercetarilor de marketing.

9. Calitatea cercetarilor de marketing si, deci, utilitatea lor practica se afla in stransa legatura cu :

a.

profesionalismul echipei de cercetatori;

c.

desfasurarea efectiva a cercetarilor;

b.

sediul activitatii de organizare;

d.

a+b+c.

10. Principalele tipurile de informatii vehiculate in sistemul informational de marketing sunt:

a.

informatii la cerere, informatii din surse monitorizate

b.

informatii la cerere, informatii din surse monitorizate, informatii periodice

c.

informatii la cerere, informatii periodice

d.

informatii la cerere, informatii din surse monitorizate, informatii periodice, informatii valide

11. In cazul informatiilor masurate cu ajutorul scalei interval, caracterizarea tendintei centrale se face cu ajutorul:

a.

mediei aritmetice;

b.

distributia de frecvente cumulata;

c.

mediana;

d.

media geometrica.

12. Una dintre urmatoarele metode nu permite comparatii:

a.

scala comparatiilor perechi;

b.

scala cu suma constanta

c.

scala de ordonare a rangurilor;

d.

scala procentuala.

13. Companiile conduse pe principii de marketing urmaresc satisfacerea nevoilor:

a.

produsului;

c.

angajatilor;

b.

organizatiei;

d.

cumparatorilor.

14. Studiile pilot sunt cercetari:

a.

exploratorii;

b.

instrumentale;

c.

descriptive;

d.

predictive.

15. Masurarea corelatiei, in cazul informatiilor masurate cu ajutorul scalei interval se realizeaza utilizand:

a.

coeficientul de corelatie;

c.

coeficientul de corelatie a rangurilor;

b.

coeficientul de contingenta;

d.

coeficientul de variatie.

16. Mediana poate fi utilizata pentru:

a.

determinarea tendintei centrale in cazul scalelor  ordinale;

b.

testarea semnificatiei statistice a diferentelor dintre grupuri in cazul scalei interval;

c.

masurarea corelatiei in cazul scalei proportionale;

d.

analiza statistica a scalelor neparametrice.

17. Cercetarea directa presupune:

a.

preluarea informatiei fara antrenarea purtatorului ei;

b.

furnizarea informatiei de catre purtatorul acesteia;

c.

generarea informatiei cu ajutorul experimentelor de marketing;

d.

utilizarea analogiilor in locul fenomenelor reale.

18. Pentru testarea gradului de semnificatie a diferentelor de opinie intre mai mult de doua subesantioane independente, se poate utiliza:

a.

testul hi-patrat;

b.

testul U;

c.

testul Fisher;

d.

testul Student.

Cercetarile predictive urmaresc :

a.

sa descrie tendintele in evolutia viitoare a fenomenelor analizate;

b.

tendintele in evolutia viitoare a fenomenelor analizate, schimbarile ce se pot produce in dimensiunile si modul de manifestare ale acestora;

c.

sa testeze anumite instrumente si tehnici de cercetare;

d.

sa stabileasca coordonatele prezente si viitoare ale fenomenului cercetat.

Investigarea preliminara, etapa in organizarea si desfasurarea cercetarilor de marketing, consta in :

a.

identificarea problemei, definirea scopului cercetarii, elaborarea ipotezelor de lucru;

b.

definirea scopului cercetarii, elaborarea ipotezelor de lucru si estimarea valorii informatiei;

c.

identificarea problemei, definirea scopului cercetarii, elaborarea ipotezelor de lucru;

d.

identificarea problemei, definirea scopului cercetarii, elaborarea ipotezelor de lucru si estimarea valorii informatiei.

21. Erorile ce pot apare la obtinerea de informatii se pot datora urmatoarelor cauze:

a.

lipsa reprezentativitatii esantionului, lipsa de raspunsuri, continutul raspunsurilor;

b.

lipsa reprezentativitatii esantionului si continutul raspunsurilor;

c.

lipsa reprezentativitatii esantionului, lipsa de raspunsuri, continutul raspunsurilor si abordarea subiectilor interviului;

d.

lipsa reprezentativitatii esantionului, continutul raspunsurilor si abordarea subiectilor interviului.

22. Scala reprezentata in figura de mai jos, este o scala:

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10 % 0%

Complet  Deloc

satisfacut  satisfacut

a.

cu suma constanta;

c.

scala procentuala;

b.

diferentiala semantica;

d.

scala Stapel.

23. Din grupa scalelor de evaluare a atitudinii fac parte urmatoarele scale:

a.

scala cu suma constanta, scala Stapel, scala Likert

c.

diferentiala semantica, scala procentuala, scala comparatiilor perechi

b.

diferentiala semantica, scala Stapel, scala Likert

d.

scala nominala, scala Stapel, scala Likert

24. Observarea, metoda de obtinere a informatiilor in cercetarile de marketing, poate fi realizata prin urmatoarele tehnici:

1. cu ochiul liber;

2. cu mijloace tehnice de observare;

3. masurarea urmei fizice;

4. tehnica inventarierii;

5. teste "oarbe";

6. teste prospective.

a.

c.

b.

d.

Schema experimentala, redata mai jos, reprezinta:

MB X MA

a.

proiectare "numai dupa";

b.

proiectare"inainte si dupa cu control";

c.

proiectare aleatoare;

d.

proiectare "inainte si dupa".

26. Schema prezentata este:

G1

G2

G3

F1

A

B

C

F2

B

C

A

F3

C

A

B

a.

proiectare inainte si dupa cu control;

c.

schema patratului greco-latin;

b.

schema patratului latin;

d.

experiment nealeator.

27. Daca s-a utilizat scala nominala, pentru caracterizarea tendintei centrale se va calcula:

a.

grupul modal;b.

media aritmetica ponderata;

c.

mediana;

d.

nici un raspuns nu este corect.

28. Media aritmetica ponderata se calculeaza cu formula:

a.

c.

b.

d.

Calcularea valorii lui Hi-patrat calculat se realizeaza cu formula:

a.

c.

x 100;

b.

d.

x 100.

30. Valoarea calculata a testului Fisher se obtine folosind formula de calcul:

a.

c.

b.

d.

Coeficientul de elasticitate (E), utilizat in caracterizarea cererii, se calculeaza folosind formula:

a.

x 100;

c.

b.

d.

x 100.

32. Etapa imediat premergatoare executarii cercetarii in cadrul procesului cercetarii de marketing este:

a.

investigarea preliminara;

b.

elaborarea ipotezelor de lucru;

c.

elaborarea programului de marketing;

d.

analiza si interpretarea datelor.

33. Este etapa a procesului cercetarii de marketing:

a.

investigarea preliminara;

b.

selectia ideilor;

c.

platforma de marketing;

d.

nici un raspuns corect.

35. Informatiile primare pot fi obtinute prin:

a.

observare, ancheta;

b.

informatii din reviste de specialitate;

c.

ancheta, experiment, observare;

d.

a+b+c.

36. Nu este scala nemetrica:

a.

scala nominala;

b.

scala interval;

c.

scala lui Likert;

d.

nici una dintre variantele de mai sus nu este corecta.

37. Nu este adevarat enuntul:

a.

tipurile de scala sunt in numar de patru: nominala, ordinala, interval, proportionala;

b.

tipul de scala preferat de cercetatori este scala proportionala;

c.

intre tipurile de scala si metodele de scalare nu exista nici o diferenta;

d.

scala lui Likert este scala ordinala.

38. Ce metoda de scalare solicita respondentului sa evalueze atitudinea fata de un obiect sau caracteristicile acestuia, pe o scala cu maximum 7 nivele, intercalate intre doua atribute bipolare:

a.

scala de ordonare a rangurilor;

b.

scala lui Stapel;

c.

scala lui Likert;

d.

diferentiala semantica.

Ce metoda de scalare solicita respondentului sa divida o suma, in general 10 sau 100, intre doua sau mai multe obiecte (atribute) pentru a reflecta relativa preferinta a respondentului pentru fiecare obiect:

a.

scala de ordonare a rangurilor;

b.

scala lui Stapel;

c.

scala cu suma constanta;

d.

testele de diferentiere - triunghi.

Prelucrarea datelor culese cu ajutorul diferentialei semantice conduce la informatii specifice scalelor tip:

a.

nominale;

b.

ordinale;

c.

interval;

d.

proportionale.

Gradul in care procesul de masurare nu este afectat de erorile variabile poarta numele de:

a.

relevanta;

b.

validitate;

c.

acuratete;

d.

puritate.

Gradul in care un proces de scalare este lipsit atat de erori sistematice, cat si variabile se numeste:

a.

relevanta;

b.

puritate;

c.

validitate;

d.

acuratete.

Nu face parte din metodele si tehnicile de cercetare directa:

a.

ancheta selectiva de teren;

b.

observarea;

c.

experimentul de marketing;

d.

testele psihometrice.

Din categoria restrictiilor organizatorice, care intervin in stabilirea marimii esantionului, nu fac parte:

a.

fondurile banesti aferente cercetarii;

b.

natura bazei de sondaj;

c.

numarul si pregatirea persoanelor ce vor efectua sondajul;

d.

probabilitatea cu care se garanteaza rezultatele.

Teoretic valoarea minima a coeficientului de contingenta poate fi zero, in schimb valoarea maxima:

a.

poate sa ajunga sa fie egala cu 1, asa cum se intampla in cazul coeficientilor de corelatie Pearson, Spearman sau Kendall;

b.

nu poate sa ajunga sa fie egala cu 1, asa cum se intampla in cazul coeficientilor de corelatie Pearson, Spearman sau Kendall.

Coeficientul de contingenta poate fi calculat:

a.

numai in acele situatii in care Hi-patrat se poate calcula;

b.

atunci cand se solicita de beneficiarul studiului de piata;

c.

nici una dintre variantele de mai sus nu este corecta.

Coeficientul de contingenta ia valori cuprinse in intervalul:

a.

b.

c.

d.

nici una dintre variantele de mai sus nu este corecta.

Coeficientul de corelatie a rangurilor Spearman se determina cu formula:

a.

b.

In functie de marimea coeficientului de elasticitate, cererea populatiei pentru diverse produse poate fi calificata drept elastica atunci cand:

a.

E

b.

E

c.

E

Elasticitatea este unitara (E=1) atunci cand modificarea cererii este ..cu modificarea venitului.

a.

proportionala;

b.

invers proportionala.

Coeficientul de corelatie a rangurilor al lui Kendall poate lua valori in intervalul:

a.

b.

c.

d.

Pentru un tabel de contingenta de tipul 3x3, in conditiile aplicarii testului , numarul de grade de libertate aferente valorii tabelate a lui este:

a.

b.

c.

d.

Pentru un tabel de contingenta de tipul 2X2 coeficientul de contingenta calculat poate lua valori in intervalul:

a.

b.

c.

d.

Gradul de semnificatie a diferentelor de opinie intre subiectii unui esantion de 200 persoane, in functie de venit a fost analizat cu ajutorul testului. In cazul in care valoarea teoretica a lui este de 6,235 pentru ce valoare a lui ipoteza nula se respinge?

a.

b.

c.

d.

In cazul unui esantion neexhaustiv, atunci cand ponderea componentelor esantionului care au caracteristica studiata este dificil de estimat se ia valoarea de:

a.

c.

b.

d.

Valoarea maxima a erorii limita acceptata in cazul unui esantion neexhaustiv este de:

a.

c.

b.

d.

Nu este etapa a procesului cercetarii de marketing:

a.

investigarea preliminara

b.

redactarea studiului si elaborarea concluziilor

c.

selectia ideilor

d.

elaborarea programului de cercetare

Cate tipuri de scale sunt?

a.

b.

c.

d.

in jur de 50

59. Nu este adevarat enuntul:

a.

tipurile de scala sunt in numar de patru: nominala, ordinala, interval, proportionala

b.

tipul de scala preferat de cercetatori este scala proportionala

c.

intre tipurile de scala si metodele de scalare nu exista nici o diferenta

d.

scala lui Likert este scala ordinala

60. Este scala de evaluare a atitudinii:

a.

scala comparatiilor perechi

b.

scala cu suma constanta

c.

scala de ordonare a rangurilor

d.

scala lui Stapel

61. Care dintre metodele de scalare prezentate presupune, in formarea ei, existenta a doua atribute bipolare:

a.

scala de ordonare a rangurilor

b.

scala lui Stapel

c.

scala lui Likert

d.

diferentiala semantica

62. Este metoda de recoltare a informatiilor de marketing:

a.

scala lui Likert

b.

investigarea surselor statistice

c.

grupul modal

d.

nici un raspuns corect

63. Testul neparametric se utilizeaza pentru:

a.

determinarea tendintei centrale

b.

testarea gradului de semnificatie a diferentelor dintre grupuri

c.

masurarea corelatiei dintre variabilele analizate

d.

a +b +c

64. In cadrul unei cercetari selective, pentru testarea gradului de semnificatie a diferentelor de opinie intre subiecti s-a utilizat . In cazul in care valoarea teoretica a lui este de 3,84 pentru ce valoare calculata a lui ipoteza nula este acceptata?

a.

b.

c.

d.

Cand nu se poate aplica?

a.

atunci cand frecventele   care se asteapta sa rezulte din observare nu trebuie sa aiba valori prea mari (de regula mai mari decat 5)

b.

atunci cand frecventele   care rezulta din observare nu trebuie sa aiba valori mai mici de 5

c.

atunci cand frecventele   care se asteapta sa rezulte din observare nu trebuie sa aiba valori prea mici, iar efectivul colectivitatii cercetate sa fie de cel putin 40 de subiecti

d.nici un raspuns corect, testul se poate utiliza tot timpul in cazul scalelor nominale

Coeficientul de contingenta are formula:

a.

b.

c.

d.

Cum se determina numarul gradelor de libertate in cazul testului neparametric:

a.

(r-1)(N-r)

b.

(r-1)(k-1)

c.

(k-2)(r-1)

d.

(rN-1)(k-1)

Aplicarea metodei de scalare a comparatiilor perechi pentru un numar de "n" stimuli duce la realizarea urmatorului numar de comparatii:

a.

b.

c.

2n

d.

n(n-1)

Practica cercetarilor de marketing a aratat ca eroarea limita acceptata ia de obicei valori:

a.

de cel putin 95%

b.

cuprinse intre -1 si +1

c.

cuprinse intre   si

d.

de cel mult 98%

Cercetarile de marketing se implica:

a.

in procesul de fundamentare a deciziilor firmei

b.

in asigurarea calitatii superioare a productiei

c.

in derularea contractelor economice

C.Parlin si-a inceput cariera de cercetator de marketing, in 1911, numarand:

a.

ambalaje de Coca Cola

b.

ambalaje de sapun

c.

ambalaje de tigari

d.

ambalaje de produse cosmetice

In Romania, cercetarea a facut obiectul studiului sistematic incepand cu :

a.

b.

c.

d.

Germenii gandirii economice pe principii de marketing s-au facut remarcati, in sectorul privat:

a.

dupa 1989

b.

dupa 2000

c.

dupa 1995

d.

dupa 1970

Cercetarea de marketing include o serie de activitati cum ar fi:

a.

supravegherea schimbarilor de comportament; estimarea profiturilor; abordarea pietelor externe; identificarea de noi piete

b.

supravegherea schimbarilor survenite in mintea clientilor despre companii, estimarea profiturilor, cercetarea cauzelor care au dus la aparitia unor probleme; previzionarea cererii

c.

supravegherea schimbarilor survenite in mintea clientilor despre companii; cercetarea cauzelor care au dus la aparitia unor probleme;identificarea de noi piete de desfacere; estimarea pofiturilor

d.

supravegherea schimbarilor survenite in mintea clientilor despre companii; cercetarea cauzelor care au dus la aparitia unor probleme;identificarea de noi piete de desfacere; identificarea unor produse sau servicii pentru piata proprie.

Domeniile cercetarilor de marketing sunt:

analiza caracteristicilor pietei, 5) cercetari privind imaginea produselor

determinarea pietei potentiale, 6) studii in legatura cu preturile

studii de segmentare, 7) teste de produse

analiza vanzarilor 8) sectoarele de varf ale economiei nationale

9) productia de mijloace publicitare

a.

c.

b.

d.

Indicati care dintre enunturile de mai jos constituie responsabilitati pentru cercetarea de marketing:

a. impunerea nevoii de informatie actualizata;

b. selectia si corelarea informatiei relevante, prin metode de analiza si prelucrare adecvata;

c. validarea informatiei, atat a celei primare cat si a celei prelucrate si utilizarea sa practica;

d. toate variantele de mai sus: (a, b, c )

Informatiile primare utilizate in activitatea de marketing provin din:

a. cercetari de marketing, anchete selective, simulari, teste de piata, publicatii, rapoarte elaborate anterior;

b. cercetari de marketing, anchete selective, simulari, teste de piata, experimente de marketing;

c. nici una dintre variantele de raspuns de mai sus nu este corecta.

Care dintre mentodele de supraveghere de mai jos aflate la dispozitia managerilor au in vedere o informare orientata neimplicand o cercetare propriu-zisa, cu o categorie de informatii mai mult sau mai putin definita:

a. examinarea aleatorie;

b. examinarea conditionata;

c. cercetarea neconventionala;

d. cercetarea formala.

Cercetarile instrumentale au ca scop principal:

a. testarea si validarea unor instrumente si metode de cercetare;

b. stabilirea coordonatelor fenomenului cercetat;

c. definirea variabilelor si ipotezelor;

d. analiza desfasurarii in timp si spatiu a unui fenomen de piata.

Cercetarea de marketing care urmareste stabilirea coordonatelor fenomenului cercetat este o cercetare:

a. exploratorie;

b. instrumentala;

c. descriptiva;

d. cauzala.

Utilizarile tipice in cazul scalei nominale sunt:

a. ordonarea: preferintelor, pozitiei pe piata, masurarea atitudinii;

b. clasificarea: barbati, femei, cumparatori-noncumparatori, clase sociale;

c. indici, atitudini, nivel de cunoastere a marcilor;

d. vanzari, numar de consumatori, costuri, varsta.

Utilizarile tipice in cazul scalei interval sunt:

a. ordonarea: preferintelor, pozitiei pe piata, masurarea atitudinii;

b. clasificarea: barbati, femei, cumparatori-noncumparatori, clase sociale;

c. indici, atitudini, nivel de cunoastere a marcilor;

d. vanzari, numar de consumatori, costuri, varsta.

Utilizarile tipice in cazul scalei proportionale sunt:

a. ordonarea: preferintelor, pozitiei pe piata, masurarea atitudinii;

b. clasificarea: barbati, femei, cumparatori-noncumparatori, clase sociale;

c. indici, atitudini, nivel de cunoastere a marcilor;

d. vanzari, numar de consumatori, costuri, varsta.

In cazul cercetarii directe, tehnicile de interogare explorativa corespund metodei:

a. ancheta selectiva de teren;

b. teste psihometrice;

c. observarea.

Care din urmatoarele aspecte pot fi considerate avantaje ale anchetei cu ajutorul terminalului calculatorului?

1) controlul eficace asupra comportamentului operatorilor de interviu;

2) contactul nemijlocit cu respondentul;

3) rapiditatea colectarii informatiilor;

4) rata deosebit de scazuta a nonraspunsurilor;

5) obtinerea de raspunsuri de la subiecti dispersati geografic;

6) posibilitatea stocarii informatiilor direct in baza de date;

7) realizarea in timp scurt;

8) inregistrarea raspunsurilor de catre operatorul de interviu;

9) usurinta prelucrarii informatiilor astfel obtinute.

In cadrul restrictiilor de ordin statistic, in cazul folosirii metodelor clasice de estimare a esantionului , fac parte:

1) marimea potentialului uman( numar de cercetatori) ce poate fi antrenat in colectarea informatiilor;

2) gradul de imprastiere a valorilor caracteristicii cercetate;

3) probabilitatea cu care se garanteaza rezultatele;

4) resursele financiare alocate investigatiei;

5) marimea intervalului de incredere in care se asteapta sa se incadreze rezultatele.

In schema de esantionare fixa nu este inclusa urmatoarea metoda:

a. esantionarea sistemica;

b. esantionarea stratificata;

c. esantionarea secventiala;

d. esantionarea simpla aleatoare.

In cazul utilizarii scalei nominale, pentru caracterizarea tendintei centrale se va calcula:

a. mediana;

b. grupul modal;

c. media aritmetica;

d. media geometrica.

Da/Nu

1. Informatiile interne, care circula intre diferite compartimente, trebuie sa fie evaluate de compartimentul de marketing numai in privinta formei lor de prezentare pentru utilizator?

2. Situatia stocurilor, asa cum este structurata in documentele de inventariere, poate fi punctul de pornire in evaluarea eficientei strategiei de produs si a celei de distributie?

3. Studierea elasticitatii cererii in functie de pret este posibila folosind datele din evidenta contabila a companiei?

4. Rapoartele agentilor de vanzari constituie surse de informatii secundare pentru sistemul informational de marketing (SIM)?

5. Cercetarea de birou reprezinta cea mai costisitoare metoda de obtinere a informatiilor si cea mai precisa?

6. Informatiile din surse externe intrunesc toate conditiile de validitate, veridicitate, actualitate, detaliere pentru a fi utilizate in realizarea unor anchete de teren.

Factorii intamplatori (accidentali) determina abaterea temporala a pietei de la tendinta?

Cercetarile exploratorii urmaresc stabilirea coordonatelor fenomenului cercetat, definirea variabilelor si ipotezelor care stau la baza unor cercetari ulterioare.

9. In cadrul experimentului de marketing, variabilele manipulate se numesc variabile independente ?

10. Varibila care reflecta impactul variabilelor independente, in experimentul de marketing, se numeste variabila dependenta?

11. Cercetarea de birou reprezinta cea mai costisitoare metoda de obtinere a informatiilor si cea mai precisa?

12. In cadrul experimentului de marketing, variabilele manipulate se numesc variabile independente?

13. Variabila care reflecta impactul variabilelor independente, in experimentul de marketing, se numeste variabila dependenta?

Probleme

1. In urma intervievarii unui numar de 50 de specialisti, referitor la evolutia pietei automobilelor in Romania, 15 au indicat o crestere semnificativa, 18 o usoara crestere, 6 o stagnare, 5 o reducere usoara si 6 o scadere accentuata. Care este soldul conjunctural mediu?

2. Pentru un tabel de contingenta, de tipul 4 X 4, numarul gradelor de libertate este de:

3. Sa se calculeze valoarea lui stiind ca rezultatele sondajului de opinie au indicat :

Barbati

Femei

Consumatori

Non-consumatori

4. Sa se calculeze cota de piata a companiei X, stiind ca volumul total al vanzarilor pe piata romaneasca la produsul A a fost de 1500 mil.u.m. iar compania X a vandut in produse similare in suma de 50 mil.u.m.

5. Sa se determine si sa se interpreteze media generala a opiniilor celor 1200 consumatori intervievati cu privire la gustul produsului Coca Cola Light.Rezultatele anchetei de teren sunt prezentate in tabelul de mai jos:

acord total

acord

indiferent

dezacord

dezacord total

Coca Cola Light are gust placut

6. Un sondaj efectuat intr-o expozitie, asupra unui esantion de 1200 de vizitatori a stabilit urmatoarea repartitie a acestora pe grupe de varsta, in functie de modul de apreciere a noului produs:

sub 30 de ani

30-50 de ani

peste 50 de ani

total

-favorabile

-nefavorabile

Sa se determine valoarea testului calculat.

7. Sa se determine valoarea coeficientului de elasticitate stiind ca : cererea initiala a fost de 230 u.m., cererea la momentul t1 a fost de 350 u.m. iar pretul a crescut de la 5 u.m.pe bucata la 8 u.m. pe bucata. Interpretati rezultatul obtinut.

8. In urma unui sondaj efecuat in randul a 600 de consumatori, privind atitudinea lor fata de campania de promovare derulata, s-au obtinut urmatoarele rezultate:

f.favorabila

favorabila

nici-nici

nefavorabila

f.nefavorabila

atitudine

Care este scorul mediu ce exprima atitudinea componentelor esantionului fata de campania de promovare derulata?

9. O ancheta efectuata la inceputul anului 2004, pe un esantion de 50 de specialisti, cu privire la perspectivele ofertei romanesti de produse alimentare, a relevat urmatoarele opinii:

- crestere importanta : 6 specialisti

- crestere usoara : 18 specialisti

- stagnare : 10 specialisti

- scadere usoara : 12 specialisti

- scadere importanta : 4 specialisti

Se cere interpretarea rezultatelor, utilizandu-se metoda soldului conjunctural.

10. Vanzarile intreprinderii erau in anul 2004 de 12 mld. lei, in timp ce vanzarile concurentului aflat pe pozitia secunda s-au ridicat la valoarea de 10 mld. lei. Care a fost cota relativa de piata a intreprinderii anul trecut?

11. Sa se determine opinia generala a consumatorilor privind produsul ciocolata cu rodie al firmei , stiind ca in urma unei anchete s-au obtinut urmatoarele informatii:

Opinia

foarte buna

buna

acceptabila

satisfacatoare

nesatisfacatoare

Nr. persoane

12. In cadrul unei cercetari selective efectuate pe un esantion de 600 de persoane, opinia utilizatorilor unui produs privind gustul acestuia a fost masurata cu ajutorul unei scale cu cinci trepte. Distributia opiniilor a fost urmatoarea:

opinia

foarte favorabila

favorabila

nici-nici

nefavorabila

foarte nefavorabila

nr. persoaneCare este scorul mediu ce exprima opinia esantionului despre gustul produsului respectiv?

13. Sa se determine opinia generala a consumatorilor intervievati cu privire la gustul produsului Coca-Cola Vanilla, stiind ca rezultatele anchetei de teren au fost:

Coca-Cola Vanilla are gust placut

acord total

acord

indiferent

dezacord

dezacord total

nr. de persoane

14. In cadrul unei cercetari selective s-a intentionat cunoasterea parerii celor intervievati cu privire la mirosul parfumului Vanderbilt. Raspunsurile au fost:

produsul Vanderbilt are miros placut

dezacord total

dezacord

indiferent

acord

acord total

nr. pers.

Care este scorul mediu realizat la nivelul esantionului?

15. Sa se determine cota relativa de piata a liderului, stiind ca firma a avut vanzari de 70 mld. euro, iar vazarile concurentului aflat pe pozitia secunda s-au ridicat la 66 mld. euro.

16. Sa se determine cota de piata detinuta de firma , stiind ca volumul vanzarilor acestei firme pe piata A, in anul 2004 a fost de 30 milioane euro, iar volumul total al tranzactiilor pe piata respectiva a fost de 300 milioane euro.

17. Sa se determine marimea unui esantion stiind ca populatia totala este de 350.000 persoane, probabilitatea de garantare a rezultatelor este de P = 95%, valoarea coeficientului t = 1,96, iar eroarea limita acceptabila este de

18 Sa se determine marimea unui esantion stiind ca populatia totala este de 700.000 persoane, probabilitatea de garantare a rezultatelor cercetarii este de 80%, coeficientul corespunzator probabilitatii de garantare a rezultatelor este de 1,44, iar eroarea limita acceptata este de

19. Sa se determine marimea unui esantion stiind ca populatia totala este de 100.000 persoane, probabilitatea de garantare a rezultatelor cercetarii este de 80%, coeficientul corespunzator probabilitatii de garantare a rezultatelor este 1,44, eroarea limita acceptata este de , proportia elementelor care detin caracteristica cercetata este de 74%.

20. Sa se determine valoarea coeficientului de elasticitate stiind ca pretul a crescut in perioada curenta fata de perioada de baza de la 10 u.m. pe bucata la 12 u.m. pe bucata, in timp ce cererea initiala a fost de 285 bucati, iar cererea in perioda curenta este de 335 bucati.

21. Sa se determine valoarea coeficientului de elasticitate stiind ca: cererea initiala a fost de 200 kg, iar cererea in perioada curenta este de 400 kg, in timp ce venitul a crescut de la 210 u.m. la 260 u.m.

22. Cu ocazia lansarii pe piata a produsului X s-a efectuat un sondaj in randul consumatorilor, pe un esantion de 200 persoane. In urma centralizarii rezultatelor s-a stabilit urmatoarea repartizare a subiectilor investigati, pe grupe de venit, in functie de modul de apreciere a noului produs supus investigarii:

Aprecieri

grupe de venit

TOTAL

sub 5 mil. lei

5-10 mil. lei

peste 10 mil. lei

favorabile

nefavorabile

TOTAL

Sa se determine

23. Pentru studierea semnificatiei statistice a diferentei de opinie dintre subiectii cuprinsi in 5 subesantioane (sub 18 ani, 18-25 ani, 26-45 ani, 46-65 ani, peste 66 ani) asupra preferintelor fata de un produs de folosinta indelungata (prefera, nedecisi, nu prefera) s-a aplicat testul . Care este numarul de grade de libertate aferente valorii tabelate a lui

24. Sa se determine valoarea lui stiind ca rezultatele unui sondaj au indicat:

Barbati

Femei

TOTAL

prefera

nu prefera

indecisi

TOTAL

25. Sa se determine opinia generala a consumatorilor privind un nou automobil marca X, stiind ca in urma unei anchete s-a obtinut urmatoarea distributie de frecvente:

Aprecieri referitoare la:

foarte favorabila

foarte nefavorabila

gradul de confort

consumul de carburant

usurinta manevrarii

pret

calitatea vopselei

26. Sa se determine marimea esantionului cunoscandu-se: probabilitatea de garantare a rezultatelor de 95,5% si coeficientul corespunzator t = 2,00, iar eroarea limita acceptabila este de

27. Sa se determine marimea esantionului necesar pentru efectuarea unei cercetari de marketing asupra unei populatii de 10.000 persoane cunoscandu-se:

-probabilitatea de garantare a rezultatelor este de 97%, coeficientul corespunzator acestei probabilitati este 2,17;

-eroarea limita acceptabila este de

-proportia elementelor din esantion care poseda caracteristica cercetata este de 72%.

28 . Vanzarile firmei Y erau in anul 2004 de 40 miliarde $, in timp ce circulatia totala de marfuri a tarii A a fost in acelasi an de 2515 miliarde $. Care a fost cota de piata a firmei Y in anul 2004?

29. Sa se determine marimea unui esantion, necesar pentru o ancheta selectiva privind "Studiul intentiilor de cumparare a noului tip de pasta de dinti al firmei X", astfel incat sa fie reprezentativ pentru colectivitatea generala. Cercetatorul decide sa lucreze in conditiile unei probabilitati de garantare a rezultatelor cercetarii de 95%( careia ii corespunde un coeficient t=1,96) si a unei valori limita acceptabile de 3%.De asemenea, se cunoaste valoarea p=0,74, reprezentand proportia componentelor esantionului care sunt dispuse sa cumpere noul tip de pasta de dinti.

30. Elasticitatea in functie de venit a cererii pentru produsul X este de 0,6. Daca cererea pentru produsul respectiv este in perioada t de 15.000 lei, in perioada t cand se asteapta o crestere a veniturilor cu 17%, cat va fi cererea pentru produsul respectiv (c

31 . Care este valoarea coeficientului de contingenta, corespunzator unei cercetari desfasurate pe un esantion de 400 de persoane, in conditiile in care valoarea calculata a lui este 10,53, iar probabilitatea de garantare a rezultatelor este de 80%, pentru care valoarea t= 1,44.

Sa se determine opinia generala a consumatorilor privind Dacia Logan Break, stiind ca in urma unei anchete s-au obtinut urmatoarele informatii:

Opinia

foarte buna

buna

acceptabila

satisfacatoare

nesatisfacatoare

Nr. persoane

33. Sa se determine opinia generala a consumatorilor intervievati cu privire la amplasamentul hotelului alpin, stiind ca rezultatele anchetei de teren au fost:

Hotelul Alpin este amplasat intr-o locatie buna

acord total

acord

indiferent

dezacord

dezacord total

nr. de persoane

34. In cadrul unei cercetari selective efectuate pe un esantion de 2.000 persoane, opinia utilizatorilor unui anumit produs privind pretul acestuia a fost masurata cu ajutorul diferentialei semantice cu cinci trepte. Distributia opiniilor a fost urmatoarea:

Opinia

f.favorabila

favorabila

nici-nici

nefavorabila

f.nefavorabila

Nr.persoane

Care este scorul mediu exprimand opinia esantionului despre pretul produsului respectiv?

Completati spatiile libere

1. Etapele procesului de adoptare a deciziei de cumparare sunt mentionate in reprezentarea schematica de mai jos. Completati casuta goala cu denumirea etapei care lipseste.

2. Investigarea influentei factorilor pret sau venit asupra cererii se poate realiza cu ajutorul coeficientului de elasticitate. Completati formula de calcul a coeficientului de elasticitate cu elementele lipsa.

3. Etapele organizarii si desfasurarii unei cercetari de marketing sunt:

Informatiile primare se pot obtine prin urmatoarele metode: observare,.., experiment .

Pentru asigurarea imbinarii rigurozitatii stiintifice cu conciziunea solicitata de practicieni se aplica metoda elaborarii a doua tipuri de rapoarte asupra cercetarii de marketing efectuate si anume: un raport rezumativ si

6. Definirea conceptuala isi propune instituirea ideii centrale sau a esentei conceptului pe care-l definim (defintie ce se regaseste, de exemplu, in dictionarul explicativ), clarificarea ..majore ale conceptului respectiv si face diferentieri intre concepte oarecum similare ca nume, dar in fapt foarte diferite.

Erorile de masurare pot fi : erori ..si erori variabile.

In practica curenta sunt folosite mai multe scheme de esantionare, grupate in doua mari categorii : esantionare nealeatoare si esantionare aleatoare. Esantionarea aleatoare poate fi esantionare fixa si esantionare..

Experimentul implica manipularea uneia sau a mai multor variabile explicative, in asa fel incat efectul acesteia sau acestora asupra uneia sau a mai multor variabilesa poata fi masurat.

10. Cele patru metode de determinare a tendintei centrale, diferite in functie de tipul de scala sunt: grupul modal, .., , ..

ANS: mediana, media aritmetica, media geometrica

Se numesc scale nemetrice (neparametrice): scala ..si scala .

ANS:

-nominala;

-ordinala.

Metoda de scalare cel mai frecvent utilizata pentru evaluarea atitudinii in cercetarile de marketing si care solicita respondentului sa evalueze atitudinea fata de un obiect sau caracteristicile acestuia, pe o scala cu nivele intercalate intre doua atribute bipolare se numeste

Metoda de cercetare utilizata pentru culegerea de date primare referitoare la persoane, obiecte sau fenomene, in cazul careia cercetatorul nu interactioneaza sau nu comunica direct cu subiectii, obiectele sau situatiile supuse investigatiei este denumita ..

Pentru masurarea gradului de asociere intre variabilele unui tabel de contingenta se poate utiliza coeficientul de contingenta C, care se calculeaza dupa formula:

C=

Valoarea lui (Hi-patrat) se determina cu ajutorul formulei:

Ansamblul operatiilor prevazute a se executa pentru obtinerea unui esantion se numeste.

17. Daca la obtinerea informatiilor de marketing s-a utilizat o scala de tip ordinal, atunci, pentru extinderea tendintei centrale, se impune calcularea

18. Pentru datele obtinute cu ajutorul unei scale interval, determinarea tendintei centrale a seriei se realizeaza cu ajutorul..

19. Daca datele au fost colectate folosindu-se o scala de tip proportional, atunci se impune , pentru determinarea tendintei centrale , calcularea

Treptele scalei Likert sunt denumite astfel:.

In elaborarea chestonarului se are in vedere principiul ..........

Esantionarea pe baza de cote procentuale face parte este o esantionare.........

Modelul Fishbein -Rosenberg este o metoda de.........

Simularea reprezinta, alaturi de obsevare, ancheta si experiment, o metoda de.........

In desfasurarea experimentelor de marketing sunt utilizate mai multe categorii de variabile, dintre care variabilele....... nu se modifica sub influenta factorilor experimentali.

Intrebarile de identificare se refera la ..............

Analiza informatiilor rezultate din cercetarile de marketing presupune testarea ......diferentelor de opinie intre grupurile considerate.

Studii de caz

1. In urma unei activitati profitabile pe piata interna, compania X , producatoare de utilaje pentru industria alimentara, isi propune abordarea pietei exerne, in special a celei din tara vecina. Pentru a obtine informatiile necesare fundamentarii strategiei de marketing, conducerea companiei decide initierea unei anchete de teren, pe baza de chestionar, utilizand un numar de 15 operatori de teren si stabilind prin calcule statistico-matematice un volum al esantionului de 1045 de beneficiari potentiali. Este corecta decizia conducerii ? Argumentati, in cel mult 2 fraze.

Total numar de intrebari = 200Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
PROIECT DE LECTIE CLASA A II-A, Educatie plastica, Tehnica marmorata
PROIECT DIDACTIC 5-7 ani activitate matematica - „Cum este si cum nu este aceasta piesa”
Proiect Circuite Digitale
Organizarea si conducerea procesului tehnologic proiectat

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
Spatiul romanesc, intre diplomatie si conflict in Evul Mediu
Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
Lucrare de licenta educatie fizica si sport - sistemul de selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in concordanta cu cerintele handbalul
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
Lucrare atestat informatica - „administrarea gradinii botanice”
Lucrare atestat Tehnician operator tehnica de calcul - Sursa de tensiune cu tranzistoare npn
ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

Strategii de selectare a pietelor externe
MARKETING TURISTIC
Planul de lucru de marketing
Politica de distributie la nivel international
Vanzarea prin corespondenta
Lucrare de diploma Politici de marketing la agentia de turism SC ANDORRA SA
Conceptul de reputatie si evidentiati principalele beneficii asociate unei reputatii solide
Bazele de date cu clientii si marketingul directTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu