Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » comunicatii
ANALIZA EVOLUTIEI PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI LA VODAFONE ROMANIA, PUCT DE LUCRU PLOIESTI IN PERIOADA 2007-2009

ANALIZA EVOLUTIEI PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI LA VODAFONE ROMANIA, PUCT DE LUCRU PLOIESTI IN PERIOADA 2007-2009


ANALIZA EVOLUTIEI PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI LA VODAFONE ROMANIA, PUCT DE LUCRU PLOIESTI IN PERIOADA 2007-2009

1. Dinamica investitiilor in perioada 2007-2009

La rezultatele obtinute de VODAFONE ROMANIA in ceea ce priveste volumul veniturilor din exploatare, al rezultatelor din exploatare, in general, un aport primordial l-au avut alocarile de investitii din anul anterior perioade analizate, dar si cheltuielile cu investitiile alocate in special in anul 2007.

Avandu-se in vedere ca venitul mediu pe abonat telefonic la nivelul anului 2009 se cfreaza la 14.000 de lei lunar, cele 33000 de numere noi din anul 2007, au adus un venit lunar de 12 milioane lei, ceea ce la nivelul unui an inseamna 158.4 milioane lei.Pentru a reliefa politica economica investitionala a Vodafone Romania, voi prezenta situatia instalarilor in perioada 2007-2009.

SITUATIA VANZARILOR IN PERIOADA 2007-2009

TABELUL 3

Nr. crt.

Denumirea

U.M.

TOTAL

Total simuri vandute, din care:

Nr

SIM-uri abonament

Nr

SIM-uri cartela

Nr

Sursa: Vodafone Romania- Serviciul Investitii

Asa dupa cum rezulta din tabelul de mai sus, in perioada 2007-2009, Vodafone Prahova a vandut la nivelul judetului Prahova, un numar total de 52.008 de SIM-uri, din care un numar de 45903 au fost SIM-uri preplatite.

Dupa cum am precizat la inceputul acestui subcapitol, cea mai mare dezvoltare din perioada analizata s-a realizat in anul 2007, cand numarul SIM-urilor preplatite vandute a fost de 33056 din totalul de 38256 de SIM-uri.

In anul 2008, Serviciul Tehnic al Vodafone Prahova, in contextul unei alocari de fonduri pentru dezvoltare mult diminuate, a mai reusit sa vanda 6576 de SIM-uri, din care 5771 au fost SIM-uri preplatite.

2. Analiza dinamicii realizarii prestatiilor veniturilor si cheltuielilor pe perioada 2007-2009

2.1. Analiza comparativa a prestatiilor realizate pe perioada 2007-2009

SITUATIA COMPARATIVA A PRESTATIILOR DIN TELEFONIE SI TELEGRAFIE REALIZATE INTRE ANII 2007 SI 2009

TABELUL 4

DENUMIREA INDICATORULUI

U.M.

PERIOADA 01.01. - 31.12

REALIZAT 2007

REALIZAT 2008

REALIZAT 2009

I. TELEFONIE

1. ABONAMENTE

Nr.

CONVORBIRI IN RETEA

Nr.

Mii min.

4. CONVORBIRI IN ALTE RETELE

Mii min.

5. CONVORBIRI INTERNATIONALE ROAMING

Nr.

Minute

II. INTERNET

ABONAMENTE INTERNET

Nr.

Sursa: Vodafone Prahova - Rapoarte interne ( Serv. Bugete si analiza)

A. Prestatii in telefonie

Din tabelul 4 rezulta ca numarul abonamentelor telefonice a crescut de la 115.521 in anul 2007, la 121.783 in anul 2008, pentru ca la finele anului 2009 sa ajunga la 131.395 de abonamente. Cresterile relative corespunzatoare sunt de 5.42% si, respectiv, de 7.89%.

Cresterea neta a numarului abonamentelor reprezinta un indicator principal de performanta in analiza activitatii de telefonie.

Convorbirile in retea (indicator exprimat in numar de convorbiri si mii de minute), prezinta scaderi de la un an la altul, marcand reducerea de la 1006710 convorbiri, in 2007, la 734424 convorbiri in anul 2009, scaderea in cifre relative fiind de peste 27%. Exprimarea in mii de minute ale acestor convorbiri, urmeaza aproape acelasi trend descendent.

Convorbirile in alte retele (exprimate in mii minute), se mentin la acelasi nivel in anii 2007 si 2008, pentru ca in anul 2009 sa prezinte o crestere cu 16.3% fata de anul 2008.

Convorbirile internationale roaming (exprimate in numar de convorbiri si minute) au o tendinta de reducere fireasca de la an la an, in conditii de criza. Astfel, numarul convorbirilor scade de la 76214 in anul 2007, la 72188 in anul 2008, si la 70485 in anul 2009. Scaderea este evidenta si la exprimarea in minute, in acelasi ritm procentual.

In privinta serviciului internet, numarul abonamentelor a crescut de la an la an in perioada analizata. Astfel, intre anii 2007 si 2008, numarul lor a crescut de la 1108 la 1307 posturi, pentru ca la sfarsitul anului 2009 sa se ajunga la un numar de 1682 posturi.

2.2. Analiza dinamicii realizarii veniturilor pe perioada 2007-2009

Veniturile, ca produs dintre prestatiile exprimate in unitati fizice si nivelul tarifelor stabilit in functie de nivelul inflatiei, puterea de cumparare, interesul si utilitatea prestatiei, reprezinta valoarea serviciilor din activitatea de telefonie si telegrafie.

SITUATIA COMPARATIVA A VENITURILOR DIN TELEFONIE SI INTERNET REALIZATE INTRE ANII 2007-2008 SI 2008-2009

TABELUL 5

DENUMIREA INDICATORULUI

PERIOADA 01.01. - 31.12 (LEI)

REALIZAT 2007

REALIZAT 2008

REALIZAT 2009

I. TELEFONIE

1. ABONAMENTE

2. DEZVOLTARE CURENTA

CONVORBIRI IN RETEA

4. CONVORBIRI IN ALTE RETELEI

5. CONVORBIRI INTERNATIONALE ROAMING

II. INTERNET

1. ABONAMENTE

2. CARTELE

ALTELE

TOTAL GENERAL

Sursa: Vodafone Ploiesti - Rapoarte interne (Serv. Facturare)

B. Veniturile din telefonie

Activitatea de telefonie este reprezentativa fiind considerata activitate de baza in tele comunicatii. In perioada 2007-2009, ponderea veniturilor din aceasta activitate pe total activitate, a crescut de la 99.56% in anul 2007 la 99.7% in anul 2009, pe fondul reducerii veniturilor din activitatea de telegrafie.

Valoric, veniturile totale din activitatea de telefonie au crescut de la 331.742.579 lei, in anul 2007, la 502.010.449 lei, in anul 2008 si la 655.075.873 lei, in anul 2009.

Ritmul cresterii era de 51.33% in anul 2008 fata de anul 2007 si de 30.49% in anul 2009 fata de anul 2008. Daca tinem cont de rata inflatiei care a fost, in medie, de 40.7% in anul 2008 si de peste 25% in anul 2009, cresterea veniturilor se mentin in aceleasi ritmuri de la un an la altul.

Veniturile din abonamente au crescut intre anii 2007-2008 cu 88%, influenta principala constituind-o cresterea tarifului mediu pe abonament, de la 46.327,56 lei, cat se inregistra la 31 decembrie 2007, la 82.821,91 lei pe abonament, cat s-a inregistrat in aceeasi perioada a anului 2008.

Cresterea cu 37.96% a veniturilor din abonamente intre anii 2008-2009, are la baza in principal cresterea numarului de abonamente telefonice, intr-un ritm mai accentuat fata de perioada anterioara (2007-2008).

Veniturile din dezvoltare curenta, in perioada analizata, au fost dependente de numarul releelor de acoperire a teritoriului si de politica tarifara aplicata de Vodafone Romania in anumite etape privind taxa de instalare. Deoarece numarul instalarilor anuale, in cei trei ani au crescut intre 9.23% si 15.67%, in mod similar, veniturile aferente au crescut de la un an la altul.

Veniturile din convorbiri in retea au crescut intre anii 2007-2008 cu 11.4%, ceea ce in valori absolute reprezinta o crestere de 562772 lei. Evolutia acestui indicator este influentata de doi factori: numarul de minute si tariful mediu pe minut. Scaderea numarului de minute a determinat scaderea veniturilor cu 1.029.637 lei, iar cresterea tarifului mediu de la 1184.84 lei/minut la 31 decembrie 2007, la 1668,71 lei/minut la 31 decembrie 2008, a influentat pozitiv cresterea veniturilor cu 1.592.409 lei.

In ceea ce priveste scaderea veniturilor din aceste convorbiri, de la 5.491.717 lei in anul 2008, la 5.355.959 lei in anul 2009, cauza principala o reprezinta scaderea volumului de convorbiri cu un numar de 90538.

Veniturile din convorbiri in afara retelei au crescut in anul 2008 fata de 2007 cu 36.16%, in pofida unei scaderi a numarului de impulsuri cu 0.5%. O influenta pozitiva a avut-o, insa, cresterea tarifului mediu pe impuls, de la 2978 lei/impuls la 31 decembrie 2007, la 402.02 lei/impuls la 31 decembrie 2008.

Datorita cresterii numarului de impulsuri consumate in anul 2009 fata de anul 2008 cu 16.33% si valoarea veniturilor a crescut cu 28.65%, fiind, de asemenea, influentata pozitiv si de cresterea tarifului mediu pe impuls in cursul anului 2009.

Veniturile din convorbiri internationale roaming au crescut cu 29.68% intre anii 2007 si 2008 si cu 14.33% intre anii 2008-2009. Acest indicator este influentat de numarul si de durata convorbirilor, precum si de tariful mediu pe minut.

Comparand datele din tabelul 5, rezulta o scadere de la an la an,atat a numarului acestor convorbiri, cat si a duratei acestora. Cresterile de tarife in perioada analizata au condus, insa, la acoperirea pierderilor cauzate de scaderea numarului convorbirilor si a duratei aferente si sa se obtina cresterile relative prezentate mai sus.

Intre anii 2008-2009, cresterea veniturilor in marime relativa este de 40.35%, desi lungimea circuitelor inchiriate se mentine aproape constanta, aceasta situatie evidentiaza faptul ca sporirea veniturilor in aceasta perioada a fost cauzata in exclusivitate de majorarea tarifelor.

Veniturile diverse din telefonie au crescut in perioada analizata in proportie de 152,68% intre anii 2007-2008 si au scazut cu 22.57% in anul 2009 fata de anul 2008. Sursa acestor venituri a fost diversificarea serviciilor cu valoare adaugata oferite clientilor din centralele digitale. Datorita mentinerii tarifelor in anul 2009 si a cresterii costurilor cu implementarea noilor servicii cu valoare adaugata, in anul 2009 s-au realizat venituri mai mici fata de anul 2008 cu 5.740.343 lei.

C. Venituri din internet

Ponderea veniturilor din activitatea de internet, in comparatie cu veniturile din telefonie, este foarte redusa, fiind de numai 0.44% in anul 2007 si de doar 0.30% in anul 2009. Veniturile totale realizate din aceasta activitate, in valoare absoluta, au fost de 1.440.328 lei in anul 2007, de 1.960.552 lei in anul 2008, iar in anul 2009 de 1.957.081 lei.

Veniturile realizate din abonamente internet sunt influentate de numarul abonatilor si de costul unitar al acestora.

Astfel, dupa o crestere relativa de 18.03% a veniturilor in anul 2008 fata de cele din 2007, in anul 2009 veniturile la acest indicator au scazut cu 6.33%, iar valoric, cu 64338 lei.

Veniturile diverse din internet urmeaza tendinta regresiva a acestui sector de activitate, scazand de la 332.111 lei, venituri realizate in anul 2007, la 294.303 lei, venituri realizate in anul 2009. In marimi relative, scaderea este de 14.38% intre anii 2007-2008 si de 9.07% intre anii 2008-2009.

Concluzie

Analizand tendintele de crestere sau de scadere a valorilor indicatorilor analizati pe perioada anilor 2007-2008-2009, se desprind directiile de dezvoltare a serviciilor de telefonie, precum si indicatorii specifici ce reflecta dinamica cererii, conform solicitarilor clientilor persoane fizice si juridice.

2. Analiza comparativa a veniturilor si cheltuielilor din activitatea de telefonie si internet, realizate in perioada 2007-2009

Rezultatele obtinute de VODAFONE ROMANIA in perioada 2007-2009, in ceea ce priveste totalul veniturilor si cheltuielile pe structura, cumulate pe totalul activitatii de exploatare (tabelul 6), reflecta evolutia in dinamica a activitatii unitatii.

SITUATIA COMPARATIVA A CHELTUIELILOR SI A VENITURILOR DIN EXPLOATARE DIN ACTIVITATEA DE TELEFONIE SI INTERNET REALIZATE IN PERIOADA 2007-2009

TABELUL 6

DENUMIREA INDICATORULUI

PERIOADA 01.01. - 31.12 (lei)

REALIZAT 2007

REALIZAT 2008

REALIZAT 2009

I. VENITURI DIN EXPLOATARE

II. CHELTUIELI IN EXPLOATARE

1. CHELTUIELI CU SALARIILE

2. CONTRIBUTIA LA ASIGURARI SOCIALE

COTA DE AJUTOR DE SOMAJ

A. CHELTUIELI CU MUNCA VIE

4. MATERIALE SI PIESE DE SCHIMB

5. COMBUSTIBIL

6. ENERGIA SI APA

7. AMORTIZAREA MIJLOACELOR MOBILE

8. LUCRARI SI SERVICII EXECUTATE DE TERTI

9. IMPOZITE SI TAXE

10. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

B. CHELTUIELI MATERIALE

III. REZULTATUL DIN EXPLOATARE

IV. CHELTUIELI LA 1000 LEI VENIT

Sursa: Bilantul Contabil al activitatii pe anii 2007-2008-2009 la Vodafone Ploiesti

Comparand veniturile pe cei trei ani, rezulta ca intre 2007 si 2008, acestea au inregistrat o crestere cu 51.32%, depasind cu peste 10% nivelul mediu al inflatiei din anul 2008 cifrat la 40.7%. In valori absolute, cresterea veniturilor a fost de 170.267.870 lei.

In anul 2009, fata de anul 2008, s-a inregistrat un spor de venit de 30.5%, depasind si in aceasta situatie nivelul mediu al inflatiei, care, in anul 2009, a fost de 25%.

Cheltuielile cu activitatile de exploatare:

Cheltuielile cu activitatile de exploatare in perioada analizata au crescut ca urmare a cresterii salariilor si a cresterii cheltuielilor cu materialele. La 31 decembrie 2008, cheltuielile de exploatare au crescut cu 34.41%, ceea ce, in cifre, reprezinta 76.749.955 lei; in anul urmator cheltuielile de exploatare au crescut cu 31.21%, ceea ce in cifre absolute reprezinta 9552.424 lei. Aceste cresteri s-au inregistrat datorita dezvoltarii prin cresterea gradului de acoperire a teritoriului.


Rezultatul din exploatare in baza realizarii nivelului veniturilor si cheltuielilor prezentate reflecta o crestere a profitului de la 108.697.845 lei, in anul 2007, la 202.215.760 lei, in anul 2008 si la 261.728.760 lei, in anul 2009. In valori relative, cresterile au fost de 86.03%, respectiv 29.43%.

Cheltuiala la 1000 de lei venit realizata in anul 2007 a fost de 673,49 lei, in anul 2008 a scazut la 597.19 lei pentru ca in anul 2009 aceasta sa creasca la 600.46 lei. Ilustrarea grafica a corelatiilor celor trei indicatori (venituri, cheltuieli, rezultate) ne da o imagine clara asupra evolutiei acestora in cei trei ani analizati comparativ.

timp (ani)

 
lei

 

Cheltuielile cu munca vie

La finele anului 2008, acest indicator prezenta un indice de crestere de 58% fata de 31 decembrie 2007, ceea ce in cifre absolute reprezinta o cheltuiala mai mare cu 50.217.000 lei. Aceasta crestere a cheltuielilor cu munca vie, a fost generata de cresterile salariale obtinute in urma negocierii Contractului Colectiv de Munca, de la 1 iunie 2008, de indexarile procentuale salariale de la 01 decembrie 2008 si de la 1 ianuarie 2009, precum si de sumele platite conform Contractului Colectiv de Munca pentru disponibilizari, in valoare de 10.586.924 lei.

In anul 2009, cheltuielile cu munca vie au crescut fata de anul 2008 cu 46.81%, ceea ce in marime absoluta reprezinta o cheltuiala mai mare decat in anul 2008 cu 64.028.111 lei. La fel ca in anul 2008, majorarea cheltuielilor cu munca vie, a fost generata de prevederile Contractului Colectiv de Munca, de la 1 iunie 2009.

Evolutia cheltuielilor cu munca vie pe structura: cheltuieli cu salariile, contributia la Asigurari Sociale si cota pentru Asigurarea de Somaj e prezentata in urmatorul grafic.

timp (ani)

 

cheltuieli (milioane lei)

 

In grafic sunt prezentate comparativ realizarile perioadei analizate pentru cheltuielile cu salariile intre anii 2007-2008, unde rezulta o crestere de 35.324.179 lei (in procente 58.05%), cheltuielile privind contributia pentru Asigurari Sociale care sunt majorate cu 57.91%, adica 1138.841 lei si cheltuielile privind cota de Ajutor de Somaj care au crescut cu 57.71%, in valori absolute, cu 1.75980 lei.

Intre anii 2008-2009, cheltuielile cu salariile au crescut cu 41.45%, ceea ce reprezinta 39.865.767 lei, cheltuielile cu Asigurarile Sociale au crescut cu 61.83%, adica cu 22.054.244 lei, iar cheltuielile cu cota de Ajutor de Somaj au crescut, in aceeasi perioada, cu 41.91%, ceea ce, in marimi absolute, inseamna o valoare de 2.008.740 lei.

Cheltuielile materiale au crescut in anul 2008 fata de anul 2007 cu 19.44% (26.532.955 lei). Cresterea cheltuielilor materiale a fost aproape in aceeasi proportie, cifrandu-se la 18.11%, dar la un volum mai mare (in valori absolute reprezinta 29.524.273 lei). Evolutia cheltuielilor materiale, pe total, in comparatie cu evolutia cheltuielilor cu munca vie pe cei trei ani analizati, este prezentata in graficul urmator:

timp (ani)

 

cheltuieli (milioane lei)

 

Este evidenta dinamica accentuata a cheltuielilor cu munca vie, in raport cu dinamica ceva mai atenuata a cheltuielilor materiale. O cauza majora a diferentierii ritmurilor celor doua categorii de cheltuieli o reprezinta etapa ciclului de viata pe care o parcurge firma. Este vadita politica de dezvoltare, care odata incheiata ca etapa cresterea a gradului de acoperire al teritoriului, duce la scaderea cheltuielilor materiale.

Componenta cheltuielilor materiale pe subgrupe in cei trei ani analizati, asa cum rezulta din tabelul 5, se prezinta astfel:

Cheltuielile cu materialele si piesele de schimb au crescut in anul 2008 fata de anul 2007 cu 40.5%, ceea ce in cifre absolute reprezinta 9.356.040 lei, iar in anul 2009, au crescut cu inca 44.74%, insemnand 14.519.632 lei. In cadrul acestei grupe se includ cheltuielile cu materialele de baza si auxiliare, care s-au dublat ca valoare. Ponderea acestor cheltuieli in cadrul subgrupei se situeaza intre 32% si, respectiv, 22%.

Cheltuielile cu piesele de schimb, au inregistrat o scadere in anul 2008 fata de anul 2007, in proportie de 67.3% si mai departe, o mentinere a volumului lor in anul 2009, la nivelul celui din anul 2008. Ponderea acestei subgrupe de cheltuieli in raport cu totalul cheltuielilor este, in medie pe cei trei ani, de 30%. Cu ponderi mai reduse in aceasta subgrupa participa cheltuielile cu materialele consumabile, in proportie de 26.27% in anul 2007, 18.58% in anul 2008 si 17.15% in anul 2009.

Cheltuielile cu obiectele de inventar si echipamentele de protectie au in cadrul grupei o pondere de 8.88% in anul 2007 si de 12.44% in anul 2009. Cheltuielile cu materialele nestocate au cunoscut o crestere substantiala in anul 2008, valoric reprezentand 420.427 lei, datorita faptului ca de la 1 iunie 2008. Astfel, ponderea acestor cheltuieli a ajuns la 10.54%, fata de ponderea 0% inregistrata la 31 decembrie 2007. In anul 2009, aceasta pondere se mentine la nivelul semestrului al II-lea al anului 2008. O crestere importanta prezinta categoria de cheltuieli cu marfurile, care au crescut in anul 2008 fata de 2007, odata cu achizitionarea pentru vanzare, a unor echipamente terminale (in special telefoane) si alte echipamente si accesorii

Cheltuielile cu combustibilul in anul 2008, le-au depasit pe cele din 2007 cu 457.875 lei (in proportie de 37.65%), iar in anul 2009 intr-o pondere mai accentuata de 536%, adica 88220 lei. Aceste cresteri, dupa cum bine se cunoaste, au la baza mariri ale accizelor la carburanti si cresterea in raport cu deprecierea monedei nationale a pretului petrolului si a produselor derivate.

Cheltuielile cu energia si apa in anul 2008 au depasit nivelul atins in anul 2007, cu 62.8%, adica 1.889.937 lei, in anul 2009, fata de anul 2008, diferenta inregistrata a fost un plus de cheltuieli de 1.669.821 lei, adica de 34.08%. Aceste cresteri ale cheltuielilor de la un an la altul sunt, ca si in cazul carburantilor, scumpiri ale tarifelor in tandem cu cresterea valutara a monedei Euro in raport cu leul, la furnizarea acestor servicii catre consumatori

Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe marcheaza o scadere in anul 2008 fata de anul 2007, de la 48.999.305 lei, la 38.054.987 lei, ca pondere scaderea reprezinta 22.34% si a fost influentata de scoaterea din uz a unor mijloace fixe depasite fizic si moral si inlocuirea lor cu echipamente si dispozitive moderne, performante. In anul 2009, prin darea in functiune a unor retele de fibra optica si a unor relee performante, valoarea amortizarii mijloacelor fixe a crescut cu 67% fata de anul 2008, in valoare concreta cresterea fiind de 25.790.528 lei.

Cheltuielile pentru plata catre terti a serviciilor prestate; ponderea acestor servicii raportate la totalul cheltuielilor materiale a crescut in anul 2008 fata de anul 2007 de la 37.22%, la 41.38%, iar in valoare absoluta, de la 50.800.848 lei, la 67.447.006 lei. In anul 2009, procentul acestor categorii de cheltuieli comparativ cu totalul cheltuielilor materiale, scade la 35.59% datorita reducerii colaborarii cu firme private de pe piata proiectarii si executarii lucrarilor de relee de telecomunicatii

Impozitele si taxele au crescut in perioada analizata, astfel: in anul 2008, comparativ cu anul 2007, de la 570.000 lei la 1.021.294 lei, in procente, cresterea a fost de 79.05%, in anul 2009, aceasta categorie de cheltuieli a crescut fata de anul precedent, cu 43% (446.472 lei). Cresterile s+au datorat cresterii volumului de activitate.

Alte cheltuieli de exploatare - au crescut de peste doua ori, in anul 2008, fata de 2007, cauza principala fiind pierderile din creante, precum si includerii cheltuielilor pentru lucrarile executate in perioadele anterioare. In anul 2009, aceste cheltuieli au scazut la doar 31.33%, indicand o redresare a situatiei necorespunzatoare din anul 2008.

2.4. Analiza evolutiei structurii principalilor indicatori de cheltuieli din activitatea de exploatare in perioada 2007-2009

PONDERI ALE CHELTUIELILOR IN PERIOADA 2007 - 2009

TABELUL 7

DENUMIREA INDICATORULUI

Ponderea la 31.12.2007

Ponderea la 31.12.2008

Ponderea la 31.12.2009

1. CHELTUIELI CU MUNCA VIE

2. CHELTUIELI MATERIALE

CHELTUIELI CU AMORTIZAREA

T O T A L

Sursa: Serviciul Contabilitate al Vodafone Ploiesti

 

 

 

Datele prezentate in tabelul 7 si in continuare in grafice, reflecta faptul ca ponderea cheltuielilor cu munca vie a crescut in raport cu totalul cheltuielilor de la 38.82% in anul 2007, la 45.63%, in anul 2008 si la 51.05%, in anul 2009, in principal datorita cresterii nivelului cheltuielilor salariale si a cotelor de Asigurari Sociale si Somaj aferente. Ponderea cheltuielilor materiale, inregistreaza o mica crestere de la 39.22%, in anul 2007, la 41.68%, in anul 2008, iar in anul 2009 (an in care au fost alocate fonduri diminuate pentru investitii), au scazut la 32.72%.

Ponderea cheltuielilor cu amortizarea, scade in anul 2008 de la 21.97%, la 12.69% si creste in anul 2009, la 16.23%.

Din toate datele prezentate rezulta ca in cei trei ani (2007, 2008, 2009), veniturile din exploatare la VODAFONE ROMANIA au crescut intr-un ritm mai rapid intre anii 2007 si 2008 (51.32%), devansand cresterea cheltuielilor din exploatare care, in aceeasi perioada, au crescut cu 34.1%.

In ceea ce priveste evolutia procentuala in anul 2009 fata de anul 2008, se constata o reducere procentuala cu 20.83%, ajungand sub cresterea procentuala a cheltuielilor care este mai atenuata, cu doar 20%. Comparand indicele preturilor (inflatia) care in anul 2008 a fost de 4.7%, cu indicele de crestere a cheltuielilor de 34.41%, rezulta ca in privinta reducerii costurilor, VODAFONE ROMANIA a avut si pentru aceasta perioada un bilant pozitiv, contracarand prin politica tarifara adoptata.

In anul 2009, cheltuielile de exploatare au crescut cu 31.21% fata de anul 2008, de aceasta data depasind indicele preturilor care a fost de 126%. Rezultatul exploatarii confirma o situatie in usor declin datorata, in principal, cresterii ponderii cheltuielilor de la 59.7% la 60.0%. 

In perioada imediat urmatoare, anii 2010-2011, situatia cheltuielilor aferente exploatarii se poate imbunatati in conditiile cresterii capacitatii de exploatare.

Previziuni ale principalilor indicatori economici pentru perioada 2010-2011

Investitiile, rolul si importanta lor in activitatea prezenta si viitoare a Vodafone Romania

Orice activitate de natura umana, economica sau sociala, e, pe de o parte, consumatoare de resurse si, pe de alta parte, producatoare de efecte.

Rolul investitiilor in orice domeniu de activitate este transformarea excedentului de venit (a economiilor) in factor de progres, prin plasarea acestuia in valori mobiliare sau imobiliare. Optiunea pentru orice investitie vizeaza[3]:

Oportunitatea - masura in care investitia se realizeaza la timpul potrivit si in care se incadreaza in perioada de timp a manifestarii cererii

Necesitatea - deriva din nevoile realizarii obiectivelor stabilite de firma

Eficienta - indicator fundamental dat de raportul dintre efectul financiar implicat si efectele utile rezultate; eficienta investitiilor reprezinta o problema de maxima insemnatate, deoarece arata printre altele, daca un proiect trebuie sau nu aplicat

Rezultatele obtinute in urma exploatarii obiectivelor de investitii, spre deosebire de cheltuieli, nu pot fi stabilite cu precizie, acestea se determina prin calcule estimative, ele putand fi influentate in principal de o serie de factori externi neprevazuti, cum ar fi: evolutia preturilor pe piata, evolutia cererii, evolutia preturilor la energie sau materii prime etc.

Studiile de marketing au menirea de a analiza cererea viitorilor consumatori ai serviciilor realizate cu obiectivele de investitii, precum si evolutia tarifelor acestora. De asemenea, se analizeaza daca serviciilor corespund exigentelor cererii de pe piata. Toate studiile si analizele care se efectueaza in preliminar, cu privire la obiectivele de investitii, au ca scop depistarea eventualelor cheltuieli neprevazute si imbunatatirea solutiilor tehnico-materiale cuprinse in proiecte.

Obiectivele de investitii prevazute pentru anii 2010-2011 (si valoarea cheltuielilor prevazute pentru executia lor si darea in exploatare)

In baza studiilor efectuate cu privire la oportunitatea si necesitatea investitiilor, generate de numarul ridicat al cererilor de instalare si de vechimea mare a acestora (in medie 6.9 ani), precum si in baza celor mai ieftine solutii, au fost selectate pentru anii 2010-2011 urmatoarele obiective de investitii: constructia si amplasarea a unui numar de 18 noi relee, si modernizarea a 25 de relee care sa permita receptia si transmisia semnalelor de tip 3D.

Valoarea cheltuielilor cu investitiile aferente obiectivelor de investitii

Valoarea cheltuielilor pentru anul 2010 se ridica la 114.855.200 lei.

Pentru anul 2011, valoarea investitiilor prevazute se cifreaza la 117.355.600 lei, estimandu-se o rata medie anuala a inflatiei de 3% in anul 2011, in scadere cu 0,5% fata de rata medie anuala din 2010 (3,5%).

Estimarea veniturilor aderente exploatarii obiectivelor de investitii propuse pentru anii 2010 si 2011

Pentru estimarea veniturilor ce se preconizeaza a fi obtinute ca urmare a exploatarii obiectivelor proiectate pentru anii 2010 si 2011, am analizat veniturile medii pe abonament in activitatea de telefonie pe anul 2009, atat la persoane fizice, cat si la persoane juridice, separat.

In ceea ce priveste venitul mediu al unui abonat, in anul 2009, acesta a fost de 15.000 (persoane fizice si persoane juridice).

Pe baza acestor considerente, am planificat veniturile ce ar urma sa se obtina prin punerea in functiune a obiectivelor proiectate pentru anii 2010 si 2011, indexand veniturile medii cu cate 5% pentru anii 2010, 2011 si 2012.

Rezultatele calculelor sunt sintetizat prezentate in tabelele 11 si 12 (veniturile sunt prevazute prin totalizare).

Unele obiective, conform tabelelor 9 si 10, vor intra in functiune in cursul anului 2010, altele in anul 2011, contribuind la realizarea veniturilor din exploatare dupa numarul abonatilor, numarul lunilor de functionare si dupa veniturile medii pe abonat, in cele doua medii, urban si rural.

Pentru mediul urban, am considerat ca in municipiul Ploiesti se vor obtine venituri medii superioare celor din orasul Codlea cu cel putin 11%. In mediul rural, am prevazut aproximativ aceleasi venituri medii pentru toate localitatile, nefiind diferente prea mari intre veniturile medii rezultate de la abonatii din diferite zone ale mediului rural.

Pentru a ilustra valoarea veniturilor pentru toate capacitatile date in exploatare in anii 2010 si 2011, am previzionat ca valori concludente pe cele din anul 2012, in decursul caruia se vor obtine venituri de la toate posturile vandute la ambele categorii.

SITUATIA CALCULATA A VENITURILOR AFERENTE EXPLOATARII INVESTITIILOR (2010-2012)

TABELUL 8

NR CRT

Denumirea lucrarii, localitate, cartier

Data punerii in functiune 2010

Nr. luni de exploatare x nr. relee

VENITURI

lei - releu pe luna

VENITURI PRELIMINATE

(lei)

URBAN - 2010

Schimbare relee - Comarnic

01 IULIE

5 x 2000

Schimbare relee - Centru mun. Ploiesti

01 IUNIE

6 x 2000

Relee noi - "Valea Screzii" - Prahova

01 MAI

7 x 500

Relee noi - "Stefesti" - Prahova

01 IUNIE

6 x 500

TOTAL URBAN

RURAL - 2010

Instalare RU* Izvoare + extensie retea locala

01 IULIE

5 x 1000

Extensie RDLU Cerasu

01 APRILIE

9 x 500

Extensie RDLU - Bobolia

01 MAI

8 x 500

Instalare RU Voila + extensie retea locala

01 MAI

8 x 500

Instalare RU Starchiojd + extensie retea locala

01 IUNIE

7 x 500

Instalare RU Bod Sat + extensie retea locala

01 IUNIE

7 x 500

Instalare RU Pacureti + extensie retea locala

01 IUNIE

7 x 300

Instalare RU Varbilau+ extensie retea locala

01 MAI

8 x 500

Instalare RU Filipestii de Padure + extensie retea locala

01 APRILIE

9 x 500

Instalare RU Buda + extensie retea locala

01 MAI

8 x 200

TOTAL RURAL

TOTAL URBAN + RURAL

Sursa: Serv. Investitii - Vodafone Romania, PL Ploiesti

SITUATIA CALCULATA A VENITURILOR AFERENTE EXPLOATARII INVESTITIILOR (2011-2012)

TABELUL 9

NR CRT

Denumirea lucrarii, localitate, cartier

Data punerii in functiune 2011

Nr. luni de exploatare x nr. relee

VENITURI

lei - releu pe luna

VENITURI PRELIMINATE

(lei)

URBAN - 2011

Schimbare relee - Comarnic

01 IANUARIE

12 x 2000

Schimbare relee - Centru mun. Prahova

01 IANUARIE

12 x 2000

Relee noi - "Valea Screzii" - Prahova + extensie retea

01 IANUARIE

12 x 500

Relee noi - "Stefesti" - Prahova

01 IANUARIE

12 x 200

Cartier "Bereasca" - Prahova

01 APRILIE

9 x 300

TOTAL URBAN

RURAL - 2011

Instalare RU Izvoare (PCM) + extensie retea locala

01 IANUARIE

12 x 1000

Instalare RU Ucea de Jos + extensie retea locala

01 IUNIE

7 x 500

Instalare RU Racos + extensie retea locala

01 MARTIE

10 x 500

Instalare RU Bod-Fabrica + extensie retea locala

01 APRILIE

9 x 300

Instalare RU Apata + extensie retea locala

01 IUNIE

7 x 200

Instalare RU Lunca Calnicului + extensie retea locala

01 IULIE

6 x 300

Instalare RU Teliu + extensie retea locala

01 MAI

8 x 200

Instalare RU Starchiojd + extensie retea locala

01 IANUARIE

12 x 500

Instalare RU Buda + extensie retea locala

01 MAI

8 x 500

TOTAL RURAL

TOTAL URBAN + RURAL

Sursa: Serv. Investitii - Vodafone Romania, PL Ploiesti

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2002

TABELUL 10

NR CRT

Denumirea lucrarii, localitate, cartier

VALOARE

(lei)

CAPACITATE

(numere)

TERMENE DE EXECUTIE

INCEPERE LUCRARI

PUNERE IN FUNCTIUNE

URBAN

Instalare RDLU - Centrala + extensie retea - Codlea

01 IANUARIE

01 IULIE

Centrala + extensie retea - Centru mun. Prahova

01 IANUARIE

01 IUNIE

RDLU - "Valea Screzii" - Prahova + extensie retea

01 FEBRUARIE

01 MAI

ONU - "Stefesti" - Prahova + extensie retea

01 MARTIE

01 IUNIE

TOTAL URBAN

RURAL - 2010

Instalare RU Izvoare + extensie retea locala

01 MARTIE

01 IULIE

Extensie RDLU Cerasu

01 IANUARIE

01 APRILIE

Extensie RDLU - Bobolia

01 FEBRUARIE

01 MAI

Instalare RU Voila + extensie retea locala

01 FEBRUARIE

01 MAI

Instalare RU Starchiojd + extensie retea locala

01 MARTIE

01 IUNIE

Instalare RU Bod Sat + extensie retea locala

01 MARTIE

01 IUNIE

Instalare RU Pacureti + extensie retea locala

01 APRILIE

01 IUNIE

Instalare RU Varbilau+ extensie retea locala

01 MARTIE

01 MAI

Instalare RU Filipestii de Padure + extensie retea locala

01 IANUARIE

01 APRILIE

Instalare RU Buda + extensie retea locala

01 MARTIE

01 MAI

TOTAL RURAL

TOTAL URBAN + RURAL

Sursa: Serv. Investitii - Vodafone Romania, PL Ploiesti

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2011

TABELUL 11

NR CRT

Denumirea lucrarii, localitate, cartier

VALOARE

(mii lei)

CAPACITATE (nr. numere)

TERMENE DE EXECUTIE

INCEPERE LUCRARI

PUNERE IN FUNCTIUNE

URBAN

RDLU Centrala + extensie retea - Codlea

Continuare 2002

01 IANUARIE

Centrala + extensie retea - Centru mun. Prahova

Continuare 2002

01 IANUARIE

RDLU - "Valea Screzii" - Prahova + extensie retea

Continuare 2002

01 IANUARIE

ONU - "Stefesti" - Prahova

Continuare 2002

01 IANUARIE

ONU Cartier "Bereasca" - Prahova

01 IANUARIE

01 APRILIE

TOTAL URBAN

RURAL

Instalare RU Izvoare (PCM) 100/1900 numere + extensie retea locala

Continuare 2002

01 IANUARIE

Instalare RU Ucea de Jos + extensie retea locala

01 FEBRUARIE

01 IUNIE

Instalare RU Racos + extensie retea locala

01 IANUARIE

01 MARTIE

Instalare RU Bod-Fabrica + extensie retea locala

01 FEBRUARIE

01 APRILIE

Instalare RU Apata + extensie retea locala

01 MARTIE

01 IUNIE

Instalare RU Lunca Calnicului + extensie retea locala

01 APRILIE

01 IULIE

Instalare RU Teliu + extensie retea locala

01 MARTIE

01 MAI

Instalare RU Starchiojd + extensie retea locala

Continuare 2002

01 IANUARIE

Instalare RU Buda + extensie retea locala

01 FEBRUARIE

01 MAI

TOTAL RURAL

TOTAL URBAN + RURAL

Sursa: Serv. Investitii - Vodafone Romania, PL Ploiesti

In ceea ce priveste volumul cheltuielilor din studiul efectuat in subcapitolul 2.: "Analiza comparativa a veniturilor si cheltuielilor din activitatea de telefonie si internet, realizate in perioada 2007-2009", tabelul 5, a rezultat o mentinere constanta a ponderii cheltuielilor fata de veniturile realizate in situatii asemanatoare, ca structura. Astfel, in ultimii doi ani 2008 si 2009, cheltuiala la 1000 de lei venit s-a situat in jurul valorii de 600 de lei.

Mentinand aceeasi pondere a abonatilor in cele doua zone, urbana si rurala si aceeasi pondere a abonatilor fizici si juridic, preconizand a se lucra in aceleasi conditii tehnice, cu cheltuielile similare, am folosit calculul cheltuielilor, ponderea de 600 de lei la 1000 de lei venit, pentru cei trei ani previzionati. Estimez ca, in anul 2010, 2011 si 2012, tarifele vor fi indexate cu 10% (sub nivelul inflatiei) care se prevede sa scada cu 2% pe an.

In structura, voi prezenta principalii indicatori prevazuti in scopul evidentierii eficacitatii investitiilor propuse, calculele de eficienta avand ca baza nivelul anului 2012.

Determinarea eficientei investitiilor prin calculul indicatorilor specifici

INDICATORII REZULTATELOR DIN EXPLOATAREA INVESTITIILOR PE PERIOADA 2010 - 2012

TABEL 12

Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Preliminari 2010

Preliminari 2011

Preliminari 2012 la cheltuieli cu investitiile (col.2+col.3)

Cheltuieli cu investitiile

Venituri din exploatarea investitiilor

Cheltuieli cu exploatarea investitiilor

Rezultatul din exploatare

Sursa: Prelucrare date financiare Vodafone Romania, PL Ploiesti

In decizia de alegere a investitiilor, calculele de eficienta sunt indispensabile, avand in vedere ca obiectivul principal al acestora este maximizarea veniturilor (profitului) obtinute in urma punerii in practica a acestora.

Investitiile isi indeplinesc menirea in conditiile unei eficiente ridicate, iar aceasta va fi realizata numai atunci cand se utilizeaza o tehnologie moderna, asa cum, de altfel, s-a prevazut la obiectivele ce urmeaza a fi date in exploatare.

In scopul reflectarii rezultatelor obtinute prin punerea in functiune a obiectivelor de investitii, este necesar sa se compare rezultatele obtinute (venituri din exploatare) cu cheltuielile ce urmeaza a se efectua. Calculele de eficienta presupun stabilirea costurilor si a rezultatelor aferente, separat pentru fiecare obiectiv si cumulat pe totalul investitiilor.

Cheltuielile cu investitiile trebuie sa fie cat mai apropiate de realitate deoarece au un caracter ireversibil, iar daca s-ar reveni in adaos asupra acestora, s-ar produce pagube pentru firma.

Pentru a se determina eficacitatea investitiilor prevazute in prezenta lucrare, indicatori semnificativi sunt[2]:

a. Rentabilitatea investitiilor, respectiv, rata profitabilitatii, fiind scopul final urmarit de toti agentii economici in urma activitatilor desfasurate. Costul serviciilor sintetizeaza resursele utilizate in procesul efectuarii acestora, cost rezultat din consumul resurselor materiale, umane si financiare

Relatia de calcul utilizata este:

R = P x 100

C

unde: - r = rentabilitatea

P = profitul

C = cheltuielile de exploatare

Analiza rentabilitatii investitiilor va fi calculata la nivelul rezultatelor prevazute pentru anul 2012, cu datele prezentate in tabelul 13, astfel:

r = 3132.000 x 100 = 66.67%

49.697.000

Valoarea procentuala a rentabilitatii estimate (66.67%) se inscrie in cadrul unei premise de eficienta ridicata pentru Vodafone Ploiesti.

b. Indicatorul durata de realizare a lucrarilor de investitii reprezinta perioadele in care se vor realiza obiectivele de investitii. Aceste perioade trebuie sa fie cat mai scurte, deoarece o parte din capitalul disponibil al firmei va fi destinat realizarii acestor obiective, deci va fi scos din circuitul economic productiv. Modalitatea de esalonare a cheltuielilor in aceasta perioada prezinta o importanta deosebita, urmarindu-se ca fondurile cele mai mari sa fie alocate catre sfarsitul perioadei de executie, pentru efortul investitional.

Totodata, in aceasta perioada, se urmareste posibilitatea punerii in functiune cat mai curand a unei capacitati partiale a echipamentului, pentru ca efortul investitional sa fie cat mai mic. Din aceste considerente, rezulta ca o durata cat mai mica de realizare a obiectivelor (luate separat), va atenua efectul imobilizarii capitalului pe o perioada mare de timp, ceea ce ar conduce la diminuarea profitului.

De asemenea, am avut in vedere ca proiectantii si executantii sa realizeze obiectivele la standarde calitative superioare, in termene de executie concentrate esalonat in vederea exploatarii progresive imediate a echipamentelor si a fructificarii neamanate a veniturilor si profitului aferent.

c. Investitia specifica - cuprinde eforturile investitionale raportate la unitatea de capacitate, cuantificand efortul investitional la o unitate de efect brut.

In cazul investitiilor analizate, eficienta reprezinta maximizarea efectelor obtinute in urma utilizarii veniturilor anuale din exploatarea obiectivelor date in folosinta. Formula de calcul este:

Is = It

Oh

unde: - Is = investitia specifica

It = volumul investitiilor exprimat in lei

- Oh = veniturile anuale din exploatarea investitiilor planificate

Is(2012) = 332.230.800 = 4.01%

82.829.000

Dupa cum rezulta din aplicarea formulei, in cazul investitiilor planificate si a veniturilor din exploatare aferente anului 2012, la 4.01 lei investitii revine 1 leu venit anual.

d. Termenul de recuperare a investitiilor[3] este indicatorul care exprima perioada de timp in care efortul este compensat cu profitul obtinut in urma exploatarii obiectivelor de investitii.

Relatia de calcul utilizata este:

T = It

Ph

unde: - T = termenul de recuperare

It = valoarea totala a capitolului investitional

- Ph = profitul anual

T = 332.230.800 = 10.03 ani

3132.000

Termenul de recuperare a investitiilor, asa cum rezulta din aplicarea raportului anterior, este de aproximativ 10 ani.

Dinamica transformarilor survenite in sectorul de telecomunicatii in ceea ce priveste progresul adus de cercetare in aparitia de noi tehnologii, din ce in ce mai perfectionate, este corelata cu duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, prevazute in normativele legislatiei actuale.

In concordanta cu aceste normative, duratele normale de functionare pentru echipamentele de telecomunicatii si instalatii auxiliare (electroalimentare, climatizare) este de 12 ani, iar pentru retelele folosite ca suport al transmisiunilor in telecomunicatii, durata normala de functionare este de 20 de ani. Se observa ca termenul de recuperare a investitiilor este in concordanta cu duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

e. Coeficientul de eficienta economica a investitiilor este indicatorul care sintetizeaza corelatia dintre profitul anual obtinut in urma realizarii investitiilor, pe de o parte. si efortul investitional, pe de alta parte.

Formula de calcul pentru acest gen de investitii, este:

e = Ph

It

unde: - e = coeficientul eficientei economice a investitiilor

- Ph = profitul anual obtinut ca urmare a realizarii investitiilor

- It = volumul capitalului antrenat pentru realizarea obiectivelor de investitii

e = 3132.000 = 0.10 lei

332.230.800

Semnificatia acestui coeficient de eficienta economica a investitiilor, reflecta cati lei, profit anual, se vor obtine la 1 leu de capital investit. In cazul de fata, valoarea de 0.10 lei profit la 1 leu investit, reflecta o situatie normala in conditiile date.

f. Randamentul economic al investitiei - analizeaza fenomenul investitional in intregul lui, incepand de la efectuarea primelor cheltuieli de proiectare, pana la scoaterea din functiune a obiectivului.

Profitul imbraca mai multe forme in calculele de eficienta economica a investitiilor:

o   Profitul anual

Se calculeaza dupa relatia:

Ph = Qh - Ch

unde: - Ph = profitul anual

- Qh = valoarea anuala a veniturilor realizate

- Ch = costurile aferente veniturilor realizate

Ph(2012) = 82.829.000 - 49.697.000 = 3132.000 lei

o   Profitul de recuperare

Este profitul obtinut pana la expirarea termenului de recuperare a investitiilor

Pr = It

unde: - Pr = profit de recuperare

- It = valoarea capitalului investit

Pr = 332.230.800 lei

g. Gradul de rentabilitate[4] - se calculeaza ca raport intre profitul anual si veniturile rezultate in urma exploatarii investitiilor. Pentru anul 2009, exprimat in marime relativa, acest raport exprima o rata a profitului si se determina astfel:

Rp Ph x 100

Qh

unde: - Rp = rata profitului anual

- Ph = profitul anual

- Qh = veniturile anuale aferente exploatarii obiectivelor

Rp(2012) = 3132.000 x 100 = 40%

82.829.000

Indicatorul in cauza, prin rezultatul obtinut, in acest caz la nivelul anului 2012, reflecta o corecta dimensionare a cheltuielilor, fapt care determina o prognoza favorabila in ceea ce priveste certitudinea recuperarii investitiei.

Veniturile estimate a fi realizate (in perioada 2010-2012)

Veniturile rezultate din exploatarea capacitatilor existente la 31 decembrie 2009, cumulate cu veniturile rezultate din exploatarea obiectivelor de investitii propuse pentru a fi date in functiune in perioada 2010-2011, reprezinta un indicator ce reflecta eficienta exploatarii capacitatilor aflate in dotarea Directiei de Telecomunicatii Prahova, prin nivelul tarifar aplicat.

Avand in vedere faptul ca inflatia din Romania a fost in scadere in perioada 2007-2009 respectiv in anul 2007 valoarea medie a inflatiei a fost de 40.7%, iar in anul 2008, aceasta a scazut pana la o medie de aproximativ 26%, conform acestor valori, am prevazut o descrestere mai atenuata pentru perioada 2010-2012.

Pentru anul 2010, avand in vedere valorile fenomenului inflationist pe perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2010, am prevazut ca pana la 31 decembrie 2010 sa se ajunga la o valoare medie a inflatiei de 20%. Pentru anul 2011, avand in vedere trendul descendent rezultat, am estimat o medie anuala a inflatiei in jurul valorii de 16%; Continuand si anticipand aceeasi tendinta descrescatoare si atenuata, am prevazut un procent de aproximativ 14% ca valoare medie a inflatiei pentru anul 2012.

SITUATIA INDICATORILOR DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REZULTATELE ESTIMATE PE PERIOADA 2010-2012; SE APLICA:

A.     FARA INFLUENTA EXPLOATARII OBIECTIVELOR DE INVESTITII

B.     CUMULAT CU INFLUENTA EXPLOATARII OBIECTIVELOR DE INVESTITII

TABEL 13

DENUMIREA INDICATORULUI

PERIOADA PLANIFICATA

1. VENITURI DIN EXPLOATARE (FARA VENITURI DIN INVESTITII)

2. VENITURI DIN EXPLOATAREA  INVESTITIILOR

VENITURI TOTALE

4. CHELTUIELI CU EXPLOATAREA (FARA INFLUENTA CHELTUIELILOR CU EXPL. INVEST)

5. CHELTUIELI CU EXPLOATAREA INVESTITIILOR

6. CHELTUIELI TOTALE (4+5)

7. REZULTATUL DIN EXPLOATARE (1-4)

8. REZULTATUL DIN EXPLOATAREA INVESTITIILOR

9. REZULTAT FINAL TOTAL (7+8)

10. PROFITUL INVESTITIILOR FATA DE PROFITUL TOTAL (8/9 x 100) (%)

Fata de aceste prevederi, in tabelul 14 am planificat volumul veniturilor pentru perioada 2010-2012, fara influenta veniturilor aferente exploatarii obiectivelor de investitii propuse. Cresterile de 116%, respectiv 114%, reflecta indicele valorii medii a inflatiei intre anii 2011/2010 si 2012/2011.

Veniturile din exploatarea investitiilor sunt prelucrate in tabelele 11 si 12.

Cresterea veniturilor din punerea in exploatare a obiectivelor planificate in anul 2011, fata de cele din anul 2010, este de 138.1%, corespunzatoare valorilor veniturilor obtinute din exploatarea noilor obiective. In anul 2012, cresterea indicatorului venituri din exploatarea obiectivelor de investitii, este de 9.6%, crestere care este corelata cu planificarea majorarii tarifelor sub indicele inflatiei.

Cresterea valorii veniturilor totale (rd1+rd2) din tabelul 14, este estimata la 20.7%, in anul 2011 fata de 2010 si de 17%, in anul 2012 fata de anul 2011. Cresterile sunt influentate si de variatia veniturilor rezultate din exploatarea noilor obiective propuse.

Cheltuielile estimate pentru perioada 2010-2012

Valoarea cheltuielilor aferente veniturilor inregistrate la 31 decembrie 2009 si valoarea cheltuielilor corespunzatoare veniturilor totale (incluzand veniturile obtinute din exploatarea noilor obiective), inregistreaza modificari aproximativ in aceeasi proportie cu acestea.

Rezultatele din exploatare

In cele trei ipostaze (2010, 2011, 2012) sunt prezentate aceste rezultate in randurile 7,8,9 din tabelul 14. Astfel, rezulta un profit estimativ de 326.774.500 lei in anul 2010, care creste la 394.556.000 lei, in anul 2011 (crestere de 20.7%), pentru ca in anul 2012 sa fie estimat un profit de 448.46500 lei.

Aportul profitului rezultatdin exploatarea obiectivelor, fata de profitul total, creste in anul 2011 la 7.66% fata de anul 2010 cand ponderea de 89% reflecta o exploatare partiala a acestor obiective.

In anul 2012, ponderea profitului obtinut din exploatarea investitiilor raportata la profitul total, scade la 7.39%, datorita cresterilor cheltuielilor cu amortizarea investitiilor propuse si considerate ca intrate in functiune treptat in anii 2010 si 2011. Aceste prognoze nu ar fi fost posibile fara planificarea punerii in functiune a obiectivelor de investitii prezentate in acest capitol.

Alegerea obiectivelor de investitii din planificarile pe anul 2010 si 2011 ale Directiei de Telecomunicatii Prahova, au drept scop:

satisfacerea cererilor inregistrate pe piata telefoniei mobile din mediul urban si mediul rural din judetul Prahova in conditiile in care liberalizarea din anul 2011 anunta o serioasa competitie pe aceasta piata si pe cea a telecomunicatiilor, in general

in acelasi context, modernizarea telefoniei din mediul rural prin inlocuirea centralelor manuale cu centrale automate digitale, precum si inlocuirea treptata a retelelor clasice cu fire din cupru cu retele de fibra optica in proportie de 50%

4. Gradul de penetrare a telefoniei mobile in Judetul Prahova in perioada 2007-2011

SITUATIA DETERMINARII NUMARULUI DE ABONATI LA 100 DE LOCUITORI (PENETRAREA) IN JUDETUL PRAHOVA (PE TOTAL IN MEDIUL URBAN SI RURAL)

TABELUL 14

Nr. crt.

Indicatorul

U.M.

Locuitori - jud. Prahova

Nr

a) in mediul urban

Nr

b) in mediul rural

Nr

Abonati telefonici - jud. Prahova

Nr

a) in mediul urban

Nr

b) in mediul rural

Nr

Cereri posturi telef. - jud. Prahova

Nr

a) in mediul urban

Nr

b) in mediul rural

Nr

Vechimea cererilor la nivelul jud. Prahova

Ani

a) in mediul urban

Ani

b) in mediul rural

Ani

Gradul de penetrare la totalul nr. loc. jud. Prahova

a) in mediul urban

b) in mediul rural

SURSA: Directia de Statistica a jud. Prahova

Vodafone Prahova- Buletin Statistic si de Analiza Economica (Serv. Plan)

In tabelul 15, s-a determinat, pe baza datelor statistice, gradul de penetrare reprezentat de raportul numarului de abonati la 100 de locuitori. Situatia este prezentata pentru perioada 2007-2011. Datorita modificarii structurii populatiei si a raportului diferit dintre mediul urban si mediul rural, gradul de penetrare a inregistrat mici modificari neesentiale.

Factorul decisiv in cresterea gradului de penetrare, l-a avut ritmul instalarilor in cele doua medii (urban si rural), urmare fireasca a volumului investitional alocat.

Daca in anul 2007 numarul de abonati telefonici era de 115.521 raportat la 626.849 inlocuitori (reprezentand 18.42%), in anul 2011, am estimat ca, prin obiectivele de investitii prevazute, sa se ajunga la 151.400 abonati, care, raportati la o populatie de aproximativ 550.000 de locuitori, reprezinta un procent de penetrare de 27.53%.

In mediul rural, in perioada prezentata, conform statisticilor, se inregistreaza cresteri in numar, de la 151.406 in anul 2007, la aproximativ 155.500 in anul 2011, cu un ritm de cresetere anuala medie de aproximativ 820 de locuitori. Aceasta crestere influenteaza negativ gradul de penetrare in aceasta zona, care creste de la 7.51%, in 2007, la doar 176%, in 2011.

In raport cu mediul rural, in mediul urban, si datorita scaderii numarului populatiei de la 475.443 in anul 2007, la aproximativ 394.500, in medie cu 16200 locuitori anual, gradul de penetrare inregistreaza cresteri de la 21.9%, in anul 2007, la 32.95%, in anul 2011.

OFERTA CELOR PATRU OPERATORI DE TELEFONIE MOBILA

Primii doi operatori, prin serviciile VODAFONE si ORANGE dispun de o capacitate de acoperire cvasiintegrala (95%), in felul acesta asigurand un volum constant de oferta pe aceasta piata. Cei doi au facut investitii mari pentru dezvoltarea tehnica. In trei ani, operatorul Orange Romania si in patru ani, operatorul Vodafone Romania, au reusit sa-si extinda la maxim aria de acoperire. In prezent, competitia celor doi se poarta la nivel de oferta a serviciilor si de politici tarifare.

Gradul de penetrare al telefoniei mobile in mediul rural era de aproximativ 14% si este in continua crestere. Pe fondul unei liberalizari si a demonopolizarii telefoniei mobile, este posibil sa asistam in 2011 la o dinamica mai accentuata a extinderii telefoniei mobile, care prin oferte avantajoase (tarife reduse), poate castiga acest segment de piata.

In prezent, distribuitorii au patruns in comunele mari din judet, dar, datorita veniturilor mici, cererea este mica.

Ceilalti doi operatori de telefonie mobila, prin serviciile lor (Cosmote si Zapp), nu dispun de o dotare tehnica corespunzatoare, iar calitatea receptiei (puterea semnalului) e foarte slaba si chiar absenta intr-o proportie insemnata, pe aria judetului.

CONCLUZII SI PROPUNERI

Daca pana nu de mult situatia telecomunicatiilor nu depasea sfera de interes a factorilor implicati direct in activitatea specifica, odata cu intrarea in era informatiei, interesul asupra problematicii domeniului s-a extins, astfel incat a creat curente largi de opinie, iar vitalitatea acestui sector a ajuns sa aibe implicatii profunde si complexe in viata noastra de zi cu zi.

Dinamismul adus de implementarea noilor tehnologii digitale in telecomunicatii a marcat la fiecare pas transformarile din configuratia structurala a acestor servicii, precum si implicatiile propagarii beneficiilor aduse celorlalte domenii de activitate prin aceste transformari.

Ritmul schimbarii tehnologice a devenit incandescent, iar companiile sunt mult mai dependente de telecomunicatii decat oricand in cursul istoriei.

In prezent, telecomunicatiile la nivel mondial trec prin procese succesive de tranzitie de la modul de organizare in care predomina monopolul de stat, la un altul, in care piata va fi dominata de cateva aliante monopoliste ale unor societati multinationale, mult mai performante si mult mai puternice, in care libera concurenta va avea un caracter marginal .

Reforma telecomunicatiilor se refera si la adoptarea acelor masuri prin care sa se obtina o crestere a eficientei serviciilor respective. Asa se si explica faptul ca majoritatea tarilor considera ca vitala functionarea pietei sub forma sa concurentiala, pe baza proprietatii private si a libertatii de patrundere din exterior a capitalului si serviciilor.

Procesul de liberalizare a serviciilor de telecomunicatii din Uniunea Europeana a fost insotit de manifestarea necesitatii si adoptarea unor reglementari specifice care sa le inlocuiasca pe cele vechi pentru a armoniza cadrul legal al competitiei cu interesul legitim al consumatorilor cu privire la calitate si politicile tarifare aplicate.

In Romania, Ministerul Comunicatiilor si al Tehnologiei Informatiilor a propus spre aprobare in luna aprilie a anului 2002, un proiect de act normativ referitor la infiintarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii (A.N.R.C.), ca institutie publica cu personalitate juridica. Rolul acesteia va fi acela de a supraveghea competitia pe piata si activitatea furnizorilor de servicii de telecomunicatii.

In anul 2009, Vodafone Romania a raportat unele pierderi pe primul semestru, pe fondul crizei economice. Situatia s-a imbunatatit ulterior, printr-o restructurare manageriala de proportii, cuprinzand intreaga structura administrativa; a urmat o reducere a cheltuielilor la nivelul tuturor compartimentelor printr-o comensurare mai stricta a necesitatilor.

S-a recurs in acest sens la restructurarea personalului si disponibilizarea treptata a unui procent de 10% din angajatii firmei, astfel incat, la finele anului 2010, din 1200 angajati, sa mai ramana cca. 1100 de angajati.

Disputandu-si o piata dinamizata de ritmul transformator al restructurarii economice, cei doi principali competitori: Vodafone Romania si Orange Romania, au reusit sa-si atraga in numai cinci ani de la lansarea serviciilor proprii, un numar de utilizatori mai mare decat cel al telefoniei mobile (aproximativ zece mii de abonati, reprezentand 47.5% din totalul telefoniei din Romania).

Urmare a competitiei deschise intre operatorii de telecomunicatii, oferta de servicii s-a diversificat in tendinta adaptarii acestora la ncesitatile tot mai variate si mai exigente ale utilizatorilor. Este ceea ce s-a intamplat cu oferta de servicii suplimentare a unicului operator de telefonie fixa, Romtelecom, care, confruntat cu concurenta unor servicii diverse si superioare calitativ oferite de operatorii de telefonie mobila, s-a vazut nevoit sa-si ridice nivelul performantelor tehnice prin investitii din efort propriu in echipamente si accesorii digitale, reusind astfel sa-si imbunatateasca imaginea printr-o oferta mereu imbogatita a serviciilor suplimentare.

Dispunand de un larg portofoliu de activitati care necesita aportul unor categorii de personal cu o pregatire profesionala din ce in ce mai ridicata, VODAFONE ROMANIA trece printr-un proces de restructurare prin exploatarea cat mai eficienta a capacitatii de munca a personalului angajat. Modificarea structurii manageriale de la sfarsitul anului 2009 si reducerea numarului de angajati, sunt o dovada in acest sens.

Din analiza principalilor indicatori din exploatare venituri, cheltuieli si profit din perioada 2007-2009, a rezultat ca VODAFONE ROMANIA, in fiecare acesti trei ani, a avut rezultate pozitive. Astfel, veniturile din exploatare aferente perioadei au inregistrat salturi succesive de la 51.32% (2008/2007), respectiv 30.49% (2009/2008). Cheltuielile in exploatare au crescut intr-o proportie constanta: 34.41% (2008/2007) si 31.21% (2009/2008). Rezultatele superioare obtinute intre anii 2007 si 2008 (crestere de 86.03%) in raport cu cele obtinute intre 2008 si 2009 (crestere de 29.43%).

Cheltuielile la 1000 lei venit inregistrate in cei trei ani analizati, au fost de 673,49 lei (2007), 597,19 lei (2008) si 600,46 lei (2009). Raport al eficientei activitatii, acest indicator e rezultatul direct al cresterii capacitatii de exploatare, in tandem cu o politica tarifara echilibrata care sa tina cont de puterea de cumparare a populatiei.

In baza analizei comparative care impunea in continuare cresterea numarului de abonati, am prevazut in anii 2010 si 2011 lucrari investitionale atat in mediul urban, cat si in mediul rural, avand in vedere numarul mare de cereri nerezolvate la finele anului 2009, care se cifrau la 28550, din care 16500 cereri in mediul urban si 12050 de cereri in mediul rural.

Rezultatele obtinute de Vodafone Ploiesti in perioada 2007-2009, avand ca premisa si investitiile prezentate la inceputul capitolului 3, m-au determinat sa aleg din mai multe obiective de investitii pe cele prezentate pentru anii 2010 si 2011, preliminand si veniturile obtinute in urma exploatarii obiectivelor, in anii 2010, 2011 si 2012. In final, am prezentat rezultatul exploatarii noilor obiective, luand ca baza de calcul anul 2012 si tinand cont de tendinta de atenuare a indicelui mediu anual al inflatiei, cand am previzionat modificarile tarifare.

Din analiza eficientei acestor investitii, rezulta o rentabilitate a investitiilor de 66.67%, un termen de recuperare de aproximativ 10 ani, deci, un profit anual de 10% din valoarea totala a investitiei si o rata a profitului anual raportat la veniturile anuale de aproximativ 40%.

Din analiza la nivel national si la nivelul judetului Prahova a pietei de telecomunicatii, s-a desprins faptul ca telefonia mobila castiga tot mai multi utilizatori, ajungand la inceputul lui 2010 sa insumeze, la cei patru operatori, un numar de 4.2 milioane de abonati.

Adaptandu-se si flexibilizandu-si oferta prin facilitati in raport cu categorii de utilizatori dintre cele mai variate, operatorii de telefonie mobila sunt o optiune atractiva pentru utilizatori, fiind un factor demn de considerat pentru viitorii operatori de telefonie fixa.

Pe suportul progreselor cercetarilor din electronica, telecomunicatiile, impreuna cu informatica, duc in viitorul apropiat la accelerarea ritmurilor tuturor domeniilor de activitate.

Telecomunicatiile, ca factor indispensabil al evolutiei societatii, trebuie sa parcurga o etapa de transformari ce tin de adaptarea la necesitatile comunicarii si, in acelasi timp, de asigurarea conditiilor de satisfacere a acestora.Dragota, Victor ; Obreja, Laura - Analiza proiectelor de investitii in mediu incert. Analiza de sensebilitate, Finante, banci, asigurari : publicatie pentru agentii economici v. 7, nr. 10, p. 28-36, Octombrie 2004

Brezeanu, Petre, coord. - Analiza financiara, Ed. Meteor Press, 2007

Dragota, Victor - Calculul indicatorului termen de recuperare a unei investitii, Tribuna economica v. 18, nr. 49, p. 101-102, 105, 2007

G.Enescu - Gestiunea financiara a intreprinderii, note de curs, CIG 2007

Hancu, Adina Liliana ; Balaure, Virgil, cond. st., Utilizarea marketingului in telecomunicatii Tribuna Economica v. 16, nr. 6, p. 67-68, 2007

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Comentarii literare

ALEXANDRU LAPUSNEANUL COMENTARIUL NUVELEI
Amintiri din copilarie de Ion Creanga comentariu
Baltagul - Mihail Sadoveanu - comentariu
BASMUL POPULAR PRASLEA CEL VOINIC SI MERELE DE AUR - comentariu

Personaje din literatura

Baltagul caracterizarea personajelor
Caracterizare Alexandru Lapusneanul
Caracterizarea lui Gavilescu
Caracterizarea personajelor negative din basmul

Tehnica si mecanica

Cuplaje - definitii. notatii. exemple. repere istorice.
Actionare macara
Reprezentarea si cotarea filetelor

Economie

Criza financiara forteaza grupurile din industria siderurgica sa-si reduca productia si sa amane investitii
Metode de evaluare bazate pe venituri (metode de evaluare financiare)
Indicatori Macroeconomici

Geografie

Turismul pe terra
Vulcanii Și mediul
Padurile pe terra si industrializarea lemnului

PROIECT DE SPECIALITATE Electronica si automatizari, Tehnician infrastructura retele de telecomunicatii - Componente pasive ale retelelor de telecomun
SISTEME D.E.C.T. (Digital Enhanced Cordless Telecommunications system)
COMUNICATIA RADIO
Istoric privind telecomunicatiile din Romania
PREZENTARE GENERALA A COMUNICATIILOR RADIO
Arhitectura retelelor celulare
RECEPTIA DISCONTINUA
CLASIFICAREA ANTENELOR FOLOSITE IN RN

Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu