Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » constructii
Materiale tehnologice folosite in industria lemnului

Materiale tehnologice folosite in industria lemnului
MATERIALE TEHNOLOGICE FOLOSITE IN INDUSTRIA LEMNULUI

I. Nota introductiva

Industria prelucratoare a lemnului reprezinta un domeniu de importanta majora in cadrul economiei nationale, cu o pondere importanta la venitul intern si la export si care inregistreaza ritmuri anuale crescatoare de dezvoltare.

Existenta unui numar foarte mare de intreprinderi prelucratoare de lemn cu profiluri de productie foarte diversificate si faptul ca majoritatea acestora si-au modernizat si retehnologizat partial dotarile dupa anul 1990, impun necesitatea pregatirii unei forte de munca pentru acest domeniu.

Tinand cont de acestea, pentru nivelul 1 se pregatesc urmatoarele calificari :

lucrator in fabricarea produselor semifinite din lemnlucrator in tamplarie

lucrator in sculptura

Structura de pregatire are o forma arborescenta cu o pregatire de baza in clasa a IX-a si cu trei pregatiri generale in clasa a X-a, in care se definitiveaza cele trei calificari de nivelul 1. Modulul Materiale tehnologice folosite in industria lemnului, este integrat in pregatirea generala, clasa a X-a, pentru calificarea lucrator in tamplarie.

O pondere mare in pregatirea elevilor o are formarea abilitatilor cheie, si anume: comunicare si numeratie, pregatirea pentru integrarea la locul de munca, satisfacerea cerintelor clientilor, tranzitia de la scoala la locul de munca. Dintre acestea se evalueaza in prezentul modul doar cele precizate in tabelul de corelare competente-continuturi. Celelalte competente ale abilitatilor cheie se pot parcurge pe suportul competentelor tehnice specializate, fara a fi evaluate.

In cadrul orelor de instruire teoretica, practica si laborator tehnologic se va urmari continuu formarea tuturor competentelor abilitatilor cheie precizate pentru clasa a X-a, dar evaluarea lor se face numai acolo unde este specificat, in tabelul cu alcatuirea modulelor. Modulul Materiale tehnologice folosite in industria lemnului este constituit din agregarea urmatoarelor unitati de competenta :

Unitati de competenta pentru abilitati cheie:

Comunicare si numeratie

Modulul Materiale tehnologice folosite in industria lemnului este integrat in pregatirea generala, clasa a X-a, pentru calificarea lucrator in tamplarie, alaturi de modulele: Prefabricate din lemn si Panouri din lemn masiv.

Modulul Materiale tehnologice folosite in industria lemnului ocupa pozitia unu in cadrul pregatirii generale de la clasa a X-a.

Ruta curriculara a pregatirii in domeniul fabricarea produselor din lemn nivelul 1


Modulul Materiale tehnologice folosite in industria lemnului este constituit din agregarea unei unitati de competenta tehnica generala si a unei unitati de competenta pentru abilitati cheie.

Un exemplu de agregare a competentelor pentru modulul: Materiale tehnologice folsite in industria lemnului este prezentat in tabelul de mai jos :

Unitati de competenta

Competente individuale

Continuturi

1. Comunicare si numeratie16. Utilizarea materialelor tehnologice in industria lemnului

Prelucreaza grafic rezultatele obtinute intr-o operatie simpla

16.2 Alege materialele abrazive

Corelatii dintre granulatia materialelor abrazive si rugozitatea suprafetelor slefuite, pe baza graficelor intocmite.

Simbolizarile materialelor abrazive in functie de granulatie, suport, natura si asezarea granulelor si natura adezivului.

Industria lemnului reprezinta un domeniu de importanta majora in cadrul economiei nationale, produsele pe baza de lemn fiind cautate atat pe plan intern, cat si pe cel extern.

Dezvoltarea productiei de mobila si a altor produse din lemn din ultimii ani asigura un climat favorabil pentru investitii si oportunitati legate de export..

Curriculum-ul pentru pregatirea generala, domeniul fabricarea produselor din lemn, nivelul 1 la calificarea lucrator in tamplarie urmareste organizarea unui proces de invatamant axat mai ales pe pregatirea practica asigurandu-se astfel caracterul instructiv.

Prin aceasta calificare, elevii vor dobandi suficiente abilitati si cunostinte initiale care le va permite sa continue pregatirea la nivelul doi, desi unii dintre acestia ar putea alege sa isi gaseasca un loc de munca. Noii angajati vor putea desfasura sarcini de rutina si predictibile sub supraveghere.

Proiectarea curriculumului scolar pentru nivelul 1, s-a facut dupa un model nou centrat pe competente cheie, competente tehnice generale si competente tehnice specializate.

La baza elaborarii programei a stat standardul de pregatire profesionala de nivelul 1 prin care se pregatesc urmatoarele calificari:

lucrator in fabricarea produselor semifinite din lemn

lucrator in tamplarie

lucrator in sculptura

Structura de pregatire are o forma arborescenta cu o pregatire de baza in clasa a IX-a si cu trei pregatiri generale in clasa a X-a, in care se definitiveaza cele trei calificari de nivelul 1.

Unitatile de competenta pentru abilitatile cheie parcurse in clasa a X-a sunt: comunicare si numeratie, pregatirea pentru integrarea la locul de munca, tranzitia de la scoala la locul de munca si satisfacerea cerintelor clientilor.

Modulul Prefabricate din lemn este integrat in pregatirea generala in tamplarie, clasa a X-a si este constituit din agregarea urmatoarelor abilitati si unitati de competenta .

  sarcini penru prelucrarea

lemnuluiStandardele de pregatire profesionala pentru calificarile din domeniul fabricarea produselor din lemn au fost stabilite in concordanta cu Planul National de Dezvoltare 2004 - 2006 si au ca obiectiv principal promovarea unei forte de munca calificate, bine pregatita si adaptabila la piata muncii care sa raspunda schimbarilor din economie.

Industria lemnului reprezinta un domeniu de importanta majora in cadrul economiei nationale, produsele pe baza de lemn fiind cautate atat pe plan intern, cat si pe plan extern.

Rolul instruirii practice este decisiv in pregatirea elevilor deoarece asigura formarea abilitatilor cheie,a competentelor tehnice generale si a competentelor tehnice specializate, necesare calificarilor din domeniul fabricarea produselor din lemn, si anume:

lucrator in fabricarea produselor semifinite din lemn;

lucrator in tamplarie

lucrator in sculptura

Instruirea practica realizata la agentii economici, in conditii de productie, familiarizeaza elevii cu viitorul loc de munca.

Structura de pregatire are o forma arborescenta cu o pregatire de baza in clasa a IX-a si cu trei pregatiri de specialitate in clasa a X-a, in care se definitiveaza cele trei calificari de nivelul 1.

Programa de instruire practica comasata este o programa cadru pentru domeniul fabricarea produselor din lemn, calificarea lucrator in tamplarie, pentru clasa a X-a .

Adaptarea programei se va face de fiecare scoala in functie de conditiile locale si de optiunea pentru anumiti agenti economici, dar se va urmari formarea acelorasi competente tehnice si abilitati cheie din standardul de pregatire profesionala.

Unitatile de competenta pentru abilitati cheie tranzitia de la scoala la locul de munca si pregatirea prentru integrarea la locul de munca, vor fi tratate complet si evaluate in cadrul instruirii practice comasate; caracterul de curriculum in dezvoltare locala va fi dat de tratarea acestora in contextul agentilor economici, la care se va organiza instruirea practica. Agentul economic va cunoaste continutul programei si va participa alaturi de reprezentantii scolii la evaluarea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala si in curriculum.

Criterii de performanta;

Conditii de aplicabilitate;

Probe de evaluare

Prin calificarile de la nivelul 1 elevii trebuie sa dobandeasca abilitati si cunostinte generale despre domeniul de pregatire care sa le permita sa continue pregatirea la nivelul 2, sau sa se integreze pe piata muncii.

Pentru acest lucru o pondere mare in pregatirea elevilor o au formarea abilitatilor cheie in pregatirea pentru integrarea la locul de munca si tranzitia de la scoala la locul de munca.

Pentru aplicarea programei de instruire practica comasata, procesul instructiv-educativ trebuie sa fie focalizat pe formarea abilitatilor cheie, cerute de nivelul de formare si de calificarea lucrator in tamplarie.

Acest deziderat se poate realiza numai prin folosirea celor mai adecvate metode, in care activitatea didactica este centrata pe elev.

Exista numeroase metode si procedee didactice care pot fi folosite, dar trebuie alese pentru fiecare unitate de continut acelea care conduc la formarea competentei specifice.

Metode ca: demonstratia, jocul de rol, proiectul individual sau in echipa au eficienta maxima in procesul de invatare prin instruire practica comasata, permit dezvoltarea abilitatilor cheie, stimuleaza gandirea logica, cauzala, analitica, ca si imaginatia si creativitatea elevilor.

Evaluarea scoate in evidenta masura in care se formeaza abilitatile cheie in domeniul fabricarii produselor din lemn din standardul de pregatire profesionala.

Se pot utiliza diferite metode de evaluare care sa confere caracterul formativ al evaluarii, folosind pe langa metodele clasice si metodele alternative ca: observarea sistematica a elevilor, investigarea, proiectul, portofoliul elevilor. Autoevaluarea este una din metodele care capata o extindere tot mai mare datorita faptului ca elevii isi exprima liber opinii proprii, isi sustin si motiveaza propunerile.

Metodele de evaluare utilizate beneficiaza de o serie de instrumente care trebuie elaborate in corelare cu criteriile de performanta si cu probele de evaluare introduse in standardul de pregatire profesionala.Politica de confidentialitatecreeaza logo.com Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 Proiectarea unitatii de invatare calitate motrica „viteza” - clasa a-iv-a
 PROIECT DE ACTIVITATE GRUPA: mare-pregatitoare - Surprizele Zanei Toamna
 PROIECT MOTOR ASINCRON - Determinarea parametrilor schemei echivalente si a caracteristicilor de functionare in regim stabilizat de la gol la sarcina
 Proiect - TEHNOLOGIA DE ASAMBLARE PRIN LIPIRE

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 PROIECT DE DIPLOMA BALNEOFIZIOTERAPIE - METODE DE RECUPERARE MEDICALA BALNEOFIZIPTERAPICE IN GERIATRIE
 Diplomatie si conflict: relatiile internationale in timpul Primului Razboi Mondial
 LUCRARE DE DIPLOMA MANAGEMENT
 Lucrare de diploma Facultatea de Textile – Pielarie - Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori - PROIECTAREA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A UNUI PR

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA EDUCATIE FIZICA SI SPORT - Studiu statistic privind eficacitatea procedeelor de aruncare la poarta la nivelul jucatorilor specializ
 LUCRARE DE LICENTA Ingineria si Protectia Mediului in Industrie - Proiectarea unui depozit de deseuri urbane pentru un oras cu 200.000 de locuitori
 LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 ATESTAT LA INFORMATICA - Baza de date relationala aplicata intr-o biblioteca scolara
 Proiect atestat Tehnician Electronist - AMPLIFICATOARE ELECTRONICE
 Evidenta a clientilor dar si a serviciilor in Visual Fox pro 9 - Lucrare de atestat
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia

Dimensionarea fundatii - Proiectarea fundatiei izolat rigide
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU - PENSIUNE AGROTURISTICA
CLASIFICAREA CONSTRUCTIILOR SI ALCǍTUIREA GENERALǍ A CLǍDIRILOR
Calculul eforturilor si al variatiilor de lungime in garnitura de tevi de extractie, datorate variatiilor de presiune si temperatura, la sondele echip
Audit energetic pentru blocul de locuinte
Ascensiunea fluidelor prin tevi verticale
Tipuri si gruparea corpurilor de zidarie
Clasificarea constructiilor dupa: destinatie si importantaTermeni si conditii
Contact
Creeaza si tu