Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice
Acasa » tehnologie » constructii
Verificarea coeficientului global de izolare termica a locuintei

Verificarea coeficientului global de izolare termica a locuintei


Verificarea coeficientului global de izolare termica a locuintei

Conform "Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cadirile de locuit' C107/1-97, nivelul de izolare termica globala este corespunzator, daca se realizeaza conditia: G ≤ GN [w/m3k].

Coeficientul global normat de izolare termica "GN' este stabilit functie de: X^jt'

Numarul de niveluri (N); fonJfo

Raportul dintre aria anvelopei si volumul cladirii (A/V); J Jl

Anvelopa "A' reprezinta suma tuturor ariilor elementelor de constructie

perimetrale ale cladirii, prin care au loc pierderile de caldura. De observat ca pentru determinarea acesteia se pot utiliza valorile din tabelul pierderilor de caldura si de calcul.

Reiese: A = 458 m2 + 7,15 x 2,55 m2 = 476 m2 (Valoarea 7,15 x 2,55 reprezinta suprafata externa spre garaj).

Volumul cladirii "V' - reprezinta volumul incalzit al cladirii,cuprinzand atat incaperile incalzite direct cat si indirect. Cu aceeasi observatie se utilizeaza tabelele de calcul a pierderilor.

Rezulta: V = 597 m3

De asemenea A/V = 476/597 = 0,80 m2/m3

Din anexa 2 a normativului amintit se extrage valoarea GN < 0,76 w/(m3/k).

Stiind, cu datele si calculele efectuate, ca:

Δt = 20-(-18) = 38C

Qpierderi = 25400 w

A = 476 m2

rezulta din relatia:

Q = A Δt / R'm, in care Q = Q pierderi - Qinf

Valoarea termica a infiltratiilor luate in calculul pierderilor de caldura Qinf se preia din tabelele de calcul prin insumarea pe incaperi.

Rezulta: Qinf = 7200 w si deci Q = Q pierderi + Q inf= 25.400 - 7.200 = 18.200w

Valoarea rezistentei termice medie "R'm' a anvelopei

Determinarea coeficientului global de izolare termica "G' al cladirii

proiectate se determina cu relatia:

n [w/m3 K]In care:

- coeficient de cuplaj termic ; deci

[w/k] ;

n = numarul de schimburi de aer pe ora [h -1]

Se preia din anexa 1 n=0,6 h -1

Totodata avem : , unde Tj=Te Avem :

/ (m3 K)

Valoarea teoretica a infiltratiilor luate in calculul pierderilor de caldura Qinf se preia din tabelele de calcul prin insumarea pe incaperi.

Qinf=7200W

Si deci Q=Qpierd - Qinf=25400-7200=18200W

Din cele prezentate rezulta ca vila proiectata nu se incadreaza in preve-derile normative referitoare la izolarea termica.

Pentru imbunatatirea situatiei se va interveni la proiectantul arhitect si con-structor cu urmatoarele propuneri:

Peretii exteriori se vor executa din zidarie de 45 cm in loc de 35 cm

Tamplaria exterioara se va prevedea dubla cu geam termoizolant

De altfel se prezinta comparativ valorile rezistentelor termice minime R'm prevazute in normativ si valorile R' luate in calcule

Elementul de constructie

R' min

m2K/w

R' m2K/w

Observatii

Pereti exteriori

Pereti de 45 cm in loc de 35 cm

Tamplarie exterioara

Tamplarie termopan in loc de obisnuita

Se mentioneaza ca in cazul in care beneficiarul si proiectantul implementeaza solutiile propuse (placarea Peretilor Exteriori si termopane) instalatia de incalzire are o putere termica suplimentara de 10 13% fata de necesar.

Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.