Creeaza.com - informatii profesionale despre


Cunostinta va deschide lumea intelepciunii - Referate profesionale uniceAcasa » tehnologie » constructii » instalatii
Caiet de sarcini - rezervor de inmagazinare apa

Caiet de sarcini - rezervor de inmagazinare apaCAIET DE SARCINI - REZERVOR DE INMAGAZINARE APA

CAPITOLUL 1. REZISTENTA

Cerinte generale

Descrierea ansamblului lucrarilor de structura se gaseste in memoriul tehnic din prezenta documentatie de piese scrise.

Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul, pe langa alte obligatii care ii revin in conformitate cu legislatia in vigoare, i se atrage atentia in mod special asupra urmatoarelor aspecterespectarea stricta a prevederilor din proiectul de detalii de executie si din prezentul caiet de sarcini, convocarea din timp a geotehnicianului, proiectantului, beneficiarului si a organelor Inspectiei de Stat in Constructii pentru realizarea programului e control al executiei, program care face parte integranta din prezenta documentatie,

obtinerea in prealabil a acordului beneficiarului pentru solutiile tehnologice pe care le propune, pentru folosirea altor materiale decat cele prevazute in proiect si pentru orice alta modificare pe care o propune fata de solutiile proiectate. Beneficiarul va consulta proiectantul inainte de transmiterea deciziei de acceptare catre antreprenorul general.

Prevederile prezentului caiet de sarcini pot fi completate, adaptate sa modificate pe parcursul executiei de catre proiectant cu aducerea la cunostiinta beneficiarului si antreprenorului general.

Lucrari de terasamente

Date generale

Executantul va raspunde de toate excavarile si umpluturile si de imprastierea materialului excavat dupa cum este necesar pentru construirea lucrarilor, si mentionate aici ca terasamente.

Nu vor fi incepute nici un fel de lucrari pana ce executantul nu a luat toate masurile de siguranta, inclusiv prevederea de bariere si masuri de control ale traficului. Standardele romanesti care vor fi respectate:

P 10/86 - proiectarea si executia lucrarilor pentru fundatii la cladiri;

C169/88 - executarea terasamentelor pentru realizarea fundatiilor de cladiri

C16/84 - realizarea in anotimpul rece, de lucrari de conducte si instalatii.

Notificarea lucrarilor de terasamente

Inaintea inceperii oricaror lucrari de terasamente de pe santier, executantul ii va trimite proiectantului cu cel putin zile inainte, o notificare cu data propusa pentru inceperea, lucrarilor. In aceasta perioada, executantul va face o inregistrare a cotelor de teren si a topografiei conform ridicarilor topografice din PT anexate la documentatie si necesare inceperii lucrarilor.

Cote de teren

Pentru utilizarea specificatiilor, termenul de 'cota de teren' se va folosi pentru a desemna suprafata de teren de dinainte de inceperea lucrarilor de terasamente, si dupa orice curatire generala a santierului.

Aria excavatiilor

Aria excavatiilor va fi aceea care, dupa parerea proiectantului, reprezinta un minim practicabil pentru construirea lucrarilor. Excavarea santurilor pentru conducte se va limita in orice moment la lungimea conductelor din Proiectul Tehnic.

Siguranta excavatiilor si constructiilor anexe

Executantul va asigura sprijinul necesar pentru asigurarea stabilitatii excavatiilor, drumurilor si constructiilor anexe in concordanta cu specificatiile din planurile si detaliile tip din Proiectul Tehnic.

Alunecari, caderi si excavatii excedentare

Executantul va lua toate masurile necesare pentru prevenirea alunecarilor si caderilor de materiale de pe pantele excavatiilor si umpluturilor.

In cazul alunecarilor sau caderilor care se produc la excavatii, si acolo unde excavatiile efectuate depasesc dimensiunile specificate, atunci orice material necorespunzator care a intrat in excavatii va fi indepartat din sapatura, si se va executa umplutura suplimentara care poate fi necesara folosind materialul excavat sau importat, si compactat. Aceasta umplutura suplimentara se va executa pe cheltuiala executantului.

Acolo unde au loc alunecari si caderi sau daca excavatiile sunt excedentare fata de dimensiunile specificate si care pot afecta stabilitatea solului ce sustine lucrarile, si constructiile si anexele. Executantul va umple golul cu beton. Aceasta lucrare auxiliara se va executa pe cheltuiala executantului.

Golirea

In lipsa unui acord si acest acord se va da numai in cazuri exceptionale executantul va scoate apa din orice sapatura de constructie si conducte indiferent de sursa apei astfel incat efectuarea lucrarilor sa se faca in conditii uscate.

Metoda de a mentine toate excavatiile, golirea si indepartarea apei intra in obligatiile executantului. Pentru epuizarea apei nu se va face o plata separata, iar ce costurile aferente acestei activitati se vor considera ca fiind incluse in cotele pentru excavatiile de constructii sau cotele pentru conducte sau toate cotele in general.

Rambleu si umplutura

Materialul de rambleu amplasat fata de lucrarile permanente va fi selectionat si  fara bolovani, cabluri fragmente de roca si altele asemanatoare mai mari de mm marimea nominala. Materialul folosit pentru rambleu si umplutura va fi in material excavat selectionat, dimensiunea particulelor nedepasind mm.

Materiale de umplutura sortat

Materiale sortate de umplutura vor cuprinde urmatoarele:

Pietris: mm, pietris conform STAS

Nisip: mm, nisip conform STAS

Bolovani de rau: mm, bolovani de rau conform STAS

Compactarea umpluturii si rambleului

Daca nu exista alte indicatii, executantul va depozita umplutura rambleului in straturi cu o adancime uniforma care nu depaseste mm grosime, si o va compacta prin altfel de metode si prin folosirea unor utilaje adecvate dupa cum este necesar pentru realizarea gradului de compactare specificat. Daca nu exista alte specificatii, necesitatile standard de compactare vor fi de densitate uscata maxima conform STAS Executantul va uda, daca e necesar, materialul de umplutura inainte si in timpul compactarii pentru a ajuta la realizarea gradului de compactare specificat.

Amplasarea gropilor de imprumut

Executantul va determina amplasarea gropilor de imprumut de la santier sau alte zone, cu acordul scris al beneficiarului si pe terenuri ale consiliului local care sa nu afecteze proprietarii din terenurile invecinate.

Indepartarea surplusului de materiale

Executantul va transporta si indeparta tot materialul excavat care nu este necesar pentru lucrari.  Amplasamentele propuse de executant pentru indepartarea sau depozitarea materialelor excavate, fie temporar sau permanent, vor fi supuse acordului consiliului local si vor fi vizate de proiectant.

Localizarea si ajutorul serviciilor si obstructionarile

Inaintea excavarii, executantul va obtine permisiunea si acordul total al tuturor companiilor utilitare trimitand notificari de intentie pentru inceperea lucrarilor dupa cum poate fi necesar, conform cu intreaga legislatie si regulamente.

Suplimentar, executantul va obtine toate informatiile disponibile de la aceste companii utilitare si altele dupa cum este necesar, facand referire Ia pozitia tuturor serviciilor cunoscute pe traseele tuturor conductelor care se vor amplasa.

Executantul va raspunde de localizarea exacta a serviciilor pe durata lucrarilor si va lua toate masurile necesare pentru a evita avarierea serviciilor. Unde este necesar serviciile vor fi sustinute provizoriu pe durata excavatiei. Conform instructiunilor proiectantul va asigura sustinerea permanenta a serviciilor care traverseaza conductele.

Daca serviciile sunt avariate pe parcursul lucrarilor, atunci executantul va raspunde de contactarea autoritatilor responsabile si aranjarea reparatiilor serviciului respectiv. Executantul va suporta toate cheltuielile de reparatii ale serviciului, fie prin asigurare, fie prin finantare proprie.

Daca pe traseul unei conducte se intalneste un serviciu sau o obstructionare, executantul il va informa pe proiectant despre prezenta acestuia si va prezenta detaliile, inclusiv tipul de serviciu sau obstructiune, dimensiunile, adancimea de sub cota terenului. Proiectantul il va consilia asupra masurilor care trebuiesc luate.

Protectia lucrarilor

Protejarea lucrarilor de sapatura se va face prin sprijiniri. Solutia pentru sprijiri si tehnologia adoptata va fi stabilita de catre constructor impreuna cu proiectantul de rezistenta.

Groapa de fundatie va fi protejata de scurgerea apelor Ie precipitatii prin pante spre exterior, indepartandu-se astfel de incinta si panouri din carton asfaltat impotriva accesului direct al apelor meteorice.Intocmit,

CAIET DE SARCINI

INSTALATII LA REZERVORUL DE INMAGAZINARE

CAPITOLUL 1. INSTALATII HIDRAULICE

Rezervoarele de inmagazinare a apei asigura compensarea variatiilor orare si pastreaza rezerva intangibila de incendiu.

Rezervorul alimenteaza reteaua de apa potabila prin gravitatie.

Volumul rezervorului:

Volumul rezervorului s-a calculat conform STAS si SR 1343-1/2006 astfel:

V  Vc Vi (Va Vi) daca Va > Vi;

V  = Vc + Vi daca Va< Vi.

Dimensionarea volumului rezervorului de inmagazinare este data in breviarul de calcul.

Pentru inmagazinare se vor folosi rezervor din POLSTIF, semi-ingropat.

Diametrul interior este de m iar lungimea rezervorului de m.

Pentru vizitare este prevazut cu o gura de vizitare cu diametrul de 6 mm.

Interiorul rezervorului este compatibil cu stocarea apei potabile si este construit astfel incat sa intruneasca atat cerintele referitoare la protectia anticoroziva cat si cele sanitare (captusit cu membrana de EPDM), stipulate in Agrementul Tehnic, cat si al Avizului Sanitar.

Rezervorul din POLSTIF este realizat sub forma unui cilindru asezat orizontal pe un pat de nisip, sub care se va aseza un pat de balast, conform normei interne a furnizorului.

Rezervorul se livreaza impreuna cu toate racordurile necesare, conform desenului si a schemei tehnologice.

Toate racordurile sunt din otel inoxidabil si prevazute cu un sistem etans de trecere prin peretii rezervorului.

Pozitionarea in plan a racordurilor se va realiza standard unde este posibil, dar si in conformitate, cu pozitia celorlalte obiecte din cadrul gospodariei de apa.

Instalatii hidraulice rezervor

Capacitatea de inmagazinare (compensarea variatiilor orare de debit, rezerva, intangibila de incendiu, rezerva de avarie) au fost calculate in conformitate cu STAS si NPCI/72.

A rezultat un rezervor, avand capacitatea de mc.

Rezervorul proiectat, va avea urmatoarele racorduri:

conducta de alimentare de la captare Dn mm;

conducta de golire rezervor Dn=125mm;

conducta pentru incendiu, Dn mm.

Racordurile rezervorului se prelungesc in exterior pana in caminul de vane al retelei de distributie, cat si pentru racordul pompelor mobile de incendiu.

Proiectarea instalatiilor hidraulice consta in adaptarea la teren a rezervorului, in speta prin repozitionarea tuturor legaturilor functionale ale acestuia avand in vedere incadrarea lui in ansamblul gospodariei de apa, astfel incat racordarea lui Ia retelele tehnologice exterioare sa fie cat mai lesnicioasa.

Pozitionarea acestora este urmatoarea:

Admisia apei (alimentarea rezervorului) se realizeaza la partea superioare a rezervorului, peste nivelul maxim al apei. In capatul conductei de admisie este prevazut un robinet de colt, cu bila actionat de un plutitor. Plutitorul culiseaza in interiorul unui cilindru cu fund etans care depaseste la partea superioara nivelul maxim al apei cu cm. Cilindrul comunica cu zona de acumulare a apei in rezervor printr-un stut Dn = mm la nivelul maxim al apei in rezervor si un robinet cu flotor Dn = mm la partea inferioara.

Acest dispozitiv asigura o inchidere sau o deschidere lenta a robinetului Dn = mm reducand efectele loviturii de berbec pe conducta de refulare de la captare si reduce numarul de porniri opriri, ale pompei de la captare la variatii mici de nivel in cazul rezervorului plin.

Aspiratia apei din rezervor se va realiza printr-o conducta Dn mm, prevazuta la baza rezervorului; pe conducta de plecare (aspiratie) din interiorul rezervorului, s-a prevazut o lira cu un orificiu de aerisire pentru mentinerea volumului de incendiu.

in consum normal, la atingerea nivelului maxim al volumului de incendiu, se produce aerisirea conductei, si intreruperea alimentarii cu apa a consumatorilor din retea;

in situatia unui incendiu, plecarea din rezervor se va face pe conducta prevazuta cu stuturi (sorb aspiratie lira incendiu), care va asigura eliberarea din rezervor a volumului de apa necesar stingerii incendiului si consumului cu restrictii.

Preaplinul si golirea de la rezervor se face in caminul (CV) cu vana de goliri, iar apa va fi evacuata la viroaga din apropiere.

Golirea Dn mm, se monteaza la radier si este prevazuta cu o vana de golire Dn = mm montata in caminul de golire;


pe conducta de golire se leaga conducta de PP D 150/90mm (prevazuta cu reductie Dn = mm), care trece prin peretele rezervorului, coborand in exterior de la nivelul golirii. Precizam ca zona aeriana a conductelor de admisie a apei vor fi prevazute cu izolatie termica.

priza PSI (caminul pentru racordul pompelor mobile de incendiu) este prevazuta langa statia de hidrofor; pe racordul de incendiu se monteaza doua vane cu tije de manevra, Dn = mm;

CAPITOLUL 2. INSTALATII ELECTRICE

Pentru rezervoarele de apa s-au prevazut urmatoarele instalatii electrice:

alimentarea si montajul semnalizatoarelor de nivel minim si maxim in rezervor;

echiparea si completarea tabloului de distributie al statiei; instalatie electrica de protectie prin legare la pamant.

sistem de incalzire cu rezistente electricce.

CAPITOLUL 3. INSTALATII DE AUTOMATIZARE

Rezervoarele de inmagazinare a apei este prevazut cu urmatoarele aparate de automatizare

senzor de presiune care da comanda de oprire a pompei submersibile cand nivelul apei in rezervor atinge nivelul maxim

senzor de nivel al apei in rezervoare care semnalizeaza optic si acustic atingerea nivelului rezervei intangibile de incendiu si golirea rezervorului.

Detaliile privind instalatiile electrice si de automatizare sunt prezentate in memoriul si caietul de sarcini de specialitate.

Toate conductele metalice vor fi protejate conf orm STAS si STAS cu exceptia pieselor inglobate in beton.

Pentru conductele si confectiile metalice care sunt in contact cu apa, tehnologia aplicata pentru protectia anticoroziva va fi urmatoarea

se aplica dupa curatarea in prealalabil a suprafetelor metalice un strat de grund epoxi, dublu imbogatit cu zinc, cu o pelicula uscata de microni grosime

se aplica randuri a cate doua straturi de vopsea epoxidica, gudronata puternic, fiecare strat avand o grosime minima a peliculei uscate de microni.

CAPITOLUL 4. PROBE TEHNOLOGICE

Verificarile, incercarile si probele se executa respectand cerintele de calitate cuprinse in Legea privind calitatea constructiilor. Regulamentul de receptie a lucrarile de constructii si instalatii aferente acestora (HG nr precum si cu prevederile normativului C56/85 'Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente SR

Probele tehnologice se vor face in concordanta cu specificatiile tehnice ale producatorului, precum si cu respectarea prevederilor Normativului Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare'.

CAPITOLUL 5. FAZE DE EXECUTIE

In conformitate cu cerintele Legii se stabilesc urmatoarele faze determinante ale executiei pentru conducte si instalatii:

Proba de etanseitate

Receptia finala la terminarea lucrarilor.

Proba de verificare a etanseitatii rezervorului se efectueaza inaintea executarii umpluturii de pamant.

Instalatiile hidraulice se verifica prin umplerea partiala a rezervorului cu apa, in vederea asigurarii etanseitatii tuturor imbinarilor si a pieselor de trecere prin pereti.

Etanseitatea rezervorului se verifica prin umplerea acestuia pana la nivelul corespunzator inaltimii utile, dupa care se pastreaza plin timp de zile (Conf. STAS

In acest interval se fac verificari si la instalatiile rezervorului precum si la piesele de trecere a conductelor.

Daca in intervalul de zile se constata pierderi de apa la exteriorul peretilor, rezervorul se goleste pentru efectuarea reparatiilor necesare, dupa care proba se reia in conditiile de mai sus.

Etanseitatea rezervorului se considera corespunzatoare daca, dupa trecerea intervalului de zile pierderile de apa observate scazand pierderile prin evaporare nu depasesc in medie l/zi si mp suprafata utila

CAPITOLUL 6. DEZINFECTAREA REZERVORULUI

Rezervorul trebuie sa fie spalat si dezinfectat inaintea darii lui in exploatare

Dezinfectarea rezervorului se face sub controlul organelor sanitare;

Suprafata interioara a rezervorului se curata cu jet de apa;

Rezervorul si conductele se umplu si se tin pline cu apa potabila cu un continut de minim g clor activ /mc apa timp de h, dupa care rezervorul se goleste.Dupa golire, rezervorul si conductele se reumplu numai cu apa potabila si se fac analize bacteriologice.

Ciclul umplere probe golire se repeta pana cand la probe consecutiv se obtin la analizele bacteriologice rezultate corespunzatoare specificatiilor din STAS

Rezervorul se da in functiune numai cu avizul organelor sanitare.

CAPITOLUL 7. ACTIVITATEA DE CONTROL SI VERIFICARI

Procesele verbale pentru verificarea lucrarilor se incheie intre beneficiar si antreprenor.

Nu se admite trecerea la o noua faza de executie, inainte de inchiderea procesului verbal la faza anterioara.

Executarea lucrarilor trebuie supusa in continuu atentiei a doi factori: reprezentantul beneficiarului; reprezentantul compartimentului de calitate al executantului.

Lucrarile se executa pe baza fiselor tehnologice de executie, corespunzand cerintelor din normativele de executie, SSM, protectie civila si a celorlalte instructiuni tehnice din proiect fiind obligatoriu respectarea acestora de catre executant si beneficiar.

Activitatea de verificare si control se va face cu respectarea urmatoarelor acte normative

Legea legea calitatii in constructii;

Normativului I9;

C56-S5.

Se va urmari:

Folosirea echipamentelor prevazute in proiect;

Montarea corespunzatoare a utilajelor, aparatelor de reglare si masura, a armaturilor, etc.in conformitate cu fisele tehnice din proiect;

Respectarea diametrului si a materialului conductelor;

Calitatea izolatiilor si vopsitoriilor;

Aspectul estetic general al instalatiilor;

Respectarea, pe parcursul executiei, a programului de control al calitatii.

CAPITOLUL 8. INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE

Lucrari ce se vor efectua la curatirea si spalarea rezervorului de inmagazinare:

se izoleaza rezervorul (se opresc atat sursa cat si pompele din statia de pompare);

se inchid vanele exterioare pe circuitele de admisie si refulare

se goleste rezervorul prin manevrarea robinetului de golire

se deschide capacul de vizitare;

se executa curatirea rezervorului (pereti+fund) cu un furtun cu jet de apa;

se curate sorbul conductei de aspiratie;

se verifica membrane de cauciuc butilic;

se inchide si se etanseaza capacul de vizitare;

se inchide robinetul de golire;

se deschid vanele de admisie si refulare;

se porneste alimentarea rezervorului;

se supravegheaza alimentarea rezervorului (conducta de preaplin, robinetul cu sfera flotanta indicator de nivel);

daca apar probleme se vor remedia conform instructiunilor.

Cand rezervorul atinge limita de umplere, se porneste pomparea apei in retea. La curatarea si spalarea rezervorului de inmagazinare apa se vor respecta normele de securitate si sanatate in munca, normele sanitare si paza contra incendiilor.

Prevederi legale privind securitatea si sanatatea in munca:

Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca,

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu ordinal nr. 9/N/15.03.93 al PLPTL.

Intocmit,

loading...
Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE CLASA: a X a EDUCATIE MUZICALA - OPERA IN GERMANIA SI RUSIA
 PROIECT DIDACTIC 3-5 ani Limba si comunicare - Strugurele, de Maria Gaitan
 Proiect instalatii electrice - Sa se proiecteze instalatia electrica si de forta a unei microintreprinderi la alegerea studentului
 PROIECT - Ingineria reglarii automate - sistemul de reglare automata a unei actionari cu motor electric

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 LUCRARE DE DIPLOMA - Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientului cu A.V.C.
 Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a doua jumatate a secolului al XIX-lea
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”
 Lucrare de diploma tehnologia confectiilor din piele si inlocuitor - proiectarea constructiv tehnologica a unui produs de incaltaminte tip cizma scurt

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 Lucrare de licenta contabilitate si informatica de gestiune - politici si tratamente contabile privind leasingul (ias 17). prevalenta economicului asupra juridicului
 Lucrare de licenta educatie fizica si sport - studiu asupra imbunataȚirii motricitaȚii in lectia de educatie fizica la clasele a v-a de la &
 Lucrare de licenta ecologie si protectia mediului - aspecte ecologice privind fauna de orthoptere si mantide din parcul national muntii macinului
 LUCRARE DE LICENTA - Asigurarea calitatii la firma Trans

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 PROIECT ATESTAT INFORMATICA - GESTIONAREA STOCULUI UNEI FARMACII
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 Evidenta a clientilor dar si a serviciilor in Visual Fox pro 9 - Lucrare de atestat
 Lucrare atestat Tehnician in turism - CALITATEA SERVICIILOR TURISTICE
Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu