Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » afaceri » afaceri
Analiza principalilor indicatori de venit

Analiza principalilor indicatori de venitAnaliza principalilor indicatori de venit

Principalii indicatori de venit sunt:   - cifra de afaceri

                                                          -  valoarea adaugata

1. Analiza cifrei de afaceri

Cifra de afaceri (CA) ═ ansamblul veniturilor din vanzari ale agentului  economic

Concepte :            CA  totala                       → venituri din vanzari totale

                                                          → vanzare unitara (cifra de afaceri  medie)


                                 CAmarg. ═              → variatia vanzarilor generata de cresterea  

                                                                               cu o unitate a productiei  fizice. 

                                 CAcritica       → pragul de rentabilitate

 Aspecte :            -     analiza dinamicii vanzarilor (CA);

-        corelatia vanzarilor (CA) cu mediul concurential;

-        analiza structurii vanzarilor (CA);

-        analiza prin metoda abaterilor a CA;

-        influenta modificarii vanzarilor (CA) asupra principalelor performante ale agentului economic.

-        indicatori de eficienta calculati cu ajutorul CA.

1.1.Analiza dinamicii vanzarilor

- se utilizeaza metode statistice (abaterea absoluta, abaterea relativa, comparatia)

Nr.crt.

            Indicatori

N-3

N-2

N-1

N

           

1.

Cifra de afaceri (mld. lei)

2.

 Indicele de pret (%)

3.

 Cifra de afaceri comp. (mld.)

 

4.

 Ritm – cu baza fixa

           - cu baza in lant

            

-   se poate inregistra:

a) crestere puternica → competente impuse – solutii pentru nevoile financiare

                                                                            -  controlul costurilor.

b) crestere lenta         → competente impuse

c) stagnare                  → competente impuse

d) regresie accelerata → competente impuse

e) regresie lenta          → competente impuse

Factori care determina volumul cifrei de afaceri:

               A) Factori interni intreprinderii – calificarea si experienta angajatilor 

                                                                       -  cointeresarea materiala a salariatilor

                                                                       -  potentialul financiar al intreprinderii

                                                                       -  gradul de dotare tehnica

                                                                       -  gradul de uzura al utilajelor

                                                                       -  gradul de modernizare al utilajelor

                                                                       -  gradul de cunoastere al nevoilor 

                                                                       -  efortul promotional

                                                                       -  strategie preturi, produs

               B) Factori externi intreprinderii  -  concurenta

                                                                        -  evolutia nevoilor clientilor

                                                                        -  legislatia economica

           

 1.2.Corelatia vanzarilor cu mediul concurential

       Relatiile intreprinderii :    - de piata  → clienti

                                                                 furnizori

                                                                 concurenti 

                                              

                           -  in afara pietei → puterea publica

                                                                                      → rel. cu organizatii financiare 

                                                                                       → grupari sociale

  

     Investigatii: - pozitia concurentiala  -prin cota de piata

                                                                                              – absoluta   p 

                                                                                               -  relativa   p  100

               Analizei cotei de piata i se alatura:        - evaluarea activitatii globale a intrep.

                                                                                  -  situatia pe fiecare cuplu produs-piata

                                                                                  -  tip clientela pe zone geografice

                                                                                  -  principalii concurenti directi

Pentru evaluarea pozitiei concurentiale se poate construi un sistem de factori cheie ai succesului (variabile care diferentiaza intreprinderile performante de celelalte intreprinderi care actioneaza in sector). Pentru identificarea acestora in literatura de specialitate se recomanda 5 criterii si anume: - pozitia pe piata (utilizand cota de piata)

                                                                              - pozitia intreprinderii in materie de   

                                                                                 costuri de aprovizionare, stocare,

                                                                                 vanzare

                                                                               - imaginea intrepriderii si implantarea

                                                                                  comerciala

                                                                               - competentele tehnice si tehnologice                                                                               - rentabilitatea si forta financiara

Semnificatia FCS si importanta in evaluarea pozitiei concurentiale difera de la un sector la altul. In fiecare sector actioneaza un FC dominant cu caracter dinamic functie si de faza de maturitate a intrprinderii (vezi istoria analizei economice).

             

                                

1.3. Analiza structurii cifrei de afaceri

 

Structura cifrei de afaceri se refera la proportia dintre diferitele activitati, produse sectoare, clientela din nomenclatorul firmei.

Analiza structurii vanzarilor permite aprecieri privind: - riscul activitatii

                                                                                                - evolutia rentabilitatii

                                                                                                - puterea de negociere a

                                                                                                 agentului economic 

Metode: -   coeficientul  Gini-Struck

                                                   

               -   coeficientul Herfindhal  

                                                      

gi – ponderea elementelor structurale in intreg

n – numarul unitatilor structurale

Situatii posibile:

G®1 in dinamica (G1 > G0)

H®1 in dinamica (H1 > H0)

In intreprindere exista un element structural care conditioneaza mai mult de jumatate din CA. In aceasta situatie intreprinderea se confrunta cu un risc mare pentru ca stagnarea vanzarilor pentru un produs sau blocajul financiar al unui client sau disfunctionalitatile intr-o activitate poate genera pierderea a mai mult de 50% din vanzari ceea ce duce la dezechilibru financiar major (incapacitate de plata, risc de faliment).

In astfel de situatii trebuie cercetata premisa care a condus de aceea structura a vanzarilor si trebuie vazut daca se pot echilibra elemente structurale ca pondere in CA, astfel incat riscul sa fie eliminat.

 G®0 in dinamica (G1 < G0)

 H®1/n in dinamica (H1<H0)

In structura cifrei de afaceri exista o distributie relativ uniforma a elementelor componente. Intreprinderea se confrunta cu riscuri mai mici, dar si cu rentabilitati medii. In ceea ce priveste clientela, atunci cand intreprinderea se situeaza in prima grupa (G1 > G0) se poate spune ca nu are putere de negociere fata de acel client care ii conditioneaza mai mult din jumatate din vanzari. Ea este obligata sa accepte conditiile contractuale impuse de client.

1.4. Analiza factoriala a cifrei de afaceri

Modele de analiza:

A) CA = Σ q.p                 q     productia vanduta

                                                   P    pretul pe produs

Metoda abaterilor

CA = CA1 – CA0

Influenta factorilor:

1.     Δq = Σq1p0 – Σq0p0 ® influenta productiei = + x mii lei

2.     Δp = Σq1p1 – Σq1p0 ® influenta preturilor = + y mii lei

                                                                      Σq0p0 = CA0

                                                                       Σq1p1 = CA1

                                                                                                          Σq1p0 ®  = indicator recalculat

                               ΔCA = Δq + Δp

 (indice pret)

 (indice de volum)

Aplicatie:  Analiza cifrei de afaceri pe baza datelor:

Nr.crt.

Indicatori

N-1

N

1.

Cifra de afaceri (mil.lei)

2.

Indicele de pret(%)

B) De tip multiplicativ:

                       Ns – numar de salariati

                                                     Qf – productia fabricata

Qf / Ns = WL

CA / Qf = ponderea vanzarilor in productie (cat din ceea ce am produs am vandut)

               gradul de valorificare al produselor pe piata ® S

F – valoarea mijloacelor fixe

Fa – valoarea mijloacelor active (efectiv utilizate)

= G – grad de inzestrare tehnica

= f-  grad de ocupare a capacitatii tehnice (cat din mijloacele fixe sunt efectiv

                                                                                    utilizate)    

= h -  productia fabricata la 1 leu mijloace fixe si se numeste

         randament al utilajului

        1. Ns

                                            2.1. G

CA            2. WL                         2.2. fa

                                            2.3. h

        3. S

ΔCA = CA1 + CA0 (evolutia in timp a fenomenului)

1.     influenta numarului de salariati: ΔNs = Ns1W0S0 – Ns0W0S0

2.     Influenta productivitatii muncii:  ΔW = Ns1W1S0 – Ns1W0S0

Inlocuim W cu G fa h

2.1.          ΔG = Ns1 G1fa0h0 S0 - Ns1 G0fa0h0 S0

2.2.          ΔFa = Ns1 G1fa1h0 S0 - Ns1 G1fa0h0 S0

2.3.          Δh = Ns1 G1fa1h1 S0 - Ns1 G1fa1h0 S0

3.     influenta gradului de valorificare : ΔS = Ns1W1S1 – Ns1W1S0

                           al productiei

ΔCA = ΔNs + ΔW + ΔS

WL = ΔG + Δfa + Δh

Aplicatie: Analiza cifrei de afaceri pe baza datelor:

Nr.crt.

Indicatori

N-1

N

1.

Cifra de afaceri(mld.)

2.

Prod.obt.destinata vanz.(mld)3.

Numarul mediu de salariati

4.

Val. medie a mj.fixe(mld.)

5.

Val.mj.fixe direct productive(mld)

C)Modelul multiplicativ:

CA = Aexpl * gradul de eficienta al Aexpl.

            1. Ac

                                      2.

ΔCA = CA1 – CA0

1.    

2.    

1.5.  Indicatori de eficienta calculati cu ajutorul CA

- productivitatea muncii ()

- randamentul utilajelor ( )

- durata de rotatie           ()

1.6. Reflectarea modificarii CA in principalii indicatori economico-financiari

1.     influenta CA asupra profitului ΔCA = (CA1 – CA0) * r0 ;

2.     Influenta CA asupra ratei rentabilitatii activelor: ;

3.     influenta CA asupra rentabilitatii capitalului : ;

4.     influenta CA asupra vitezei de rotatie a stocurilor: ; T=360

5.     influenta CA asupra eficientei mijloacelor fixe: ;

6.     influenta CA asupra eficientei muncii: ;

7.     influenta CA asupra ratei cheltuielilor fixe: ;

8.     influenta CA asupra ratei cheltuielilor cu amortizarile:

2. Analiza valorii adaugate

Valoarea adaugata – plusul de bogatie realizat de intreprindere pe parcursul unui exercitiu financiar

                                  - baza de calcul pentru taxa pe valoare adaugata

                                  - indiferent de specificul activitatii intreprinderii mecanismul de  

                                     formare al VA este:


                           consumul provenind                                                               vanzarea prod.

                                   de la terti                     cheltuielile  intreprinderii                                       

                                    100  u.m.                     (bogatia creata prin valorif.            150 u.m.                                                                  

                                               esurselor  intreprind.)

2.1. Metoda aditiva de calcul a valorii adaugate:

VA ═ suma factorilor de remunerare a participantilor la desfasurarea activitatii

          intreprinderii

                           Participanti                                Factorii                             Rate

                 la desfasurarea activitatii              de remunerare               de remunerare

                          intreprinderii

                            1. personal                  cheltuieli de personal          

                           2. capital tehnic           amortizare                              

                           3.  creditori                 dobanzi                                   

                           4.   stat                         impozite, taxe                          

                                                                 varsaminte asimilate

                          5.  actionari                   dividende                                  

                         6.  intreprindere             Profitul net                               

                                                                   ramas in intrep. 

            Important!

                                   Ich. de nat. VA    Iprofit net ramas in intrep.

           Rata de integrare pe verticala

                                      RVA                           - in industrie  50-60%

                                                                                                     - in comert      15-20%

                                                                                                                                                    

2.2. Metoda sustractiva de calcul a valorii adaugate:                                                                            

                                                                                                                                          T

                                                                                                                        Qex        w

                         VA ═ Qex    M    Qex (1─ ) ═  Qex ▪              

 
                                                    consumuri                                                    

                                                    materiale

                                          

                                         - materii prime    

                                         - materiale

                                         - combustibil

                                         - energie

                                         - apa

                                         - lucrari, servicii fact. tertilor

     Alte modele de cuantificare a valorii adaugate:

                           VA  ═ T  ═ T ▪ W ▪                              VA ═  F  ═ F ▪fa ▪                    etc

APLICATIE:

               1. Agentul economic “X” prezinta urmatoarea situatie:

Nr.crt.

Denumire indicatori

Simbol

N - 1

N

1.

Cheltuieli cu remunerarea personalului si cheltuieli (salarii) asimilate

Fs

2.

Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe

A

3.

Cheltuieli cu dobanzile bancare

D

4.

Cheltuieli cu impozite si taxe

ITVa

5.

Rezultatul net al exercitiului

Rn

6.

Valoarea adaugata

VA

Productia exercitiului

Qex

8.

Valoarea adaugata la 1 leu productia exercitiului

9.

Numarul de personal

Ns

10.

Productivitatea anuala

W

11.

Cifra de afaceri

CA

            a) Sa se analizeze structura valorii adaugate in dinamica  si sa se aprecieze gradul de integrare pe verticala a agentului economic „X”;

            b) Sa se analizeze factorial valoarea adaugata.

NOTA:                       VA = Qex. . , unde: Qex = Ns . W

                                              

2.3. Indicatori de eficienta calculati cu ajutorul VA

- productivitatea muncii ()

- randamentul utilajelor ( )

- durata de rotatie           ()

           

 

    2.4. Consecintele modificarii valorii adaugate asupra celorlalte performante ale 

               intreprinderii

1.     influenta VA asupra profitului

    ΔVA = (VA1 – VA0) * r0 ;

2.          influenta VA asupra ratei rentabilitatii activelor: ;

3.          influenta VA asupra ratei rentabilitatii capitalului : ;

4.          influenta VA asupra eficientei activelor din exploatare:

    ;

5.          influenta VA asupra eficientei  mijloacelor fixe: ;

6.          influenta CA asupra eficientei muncii:

   ;

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Analiza modificarii absolute a fondului de salarii
CRITERIUL RENTABILITATII IN STABILIREA TRUCTURII FINANCIARE
STRUCTURA FINANCIARA A FIRMEI
PREVIZIONAREA AFACERILOR SI FEZABILITATEA ACESTORA
Planul de pregatire a unei afaceri
Prospectarea afacerilor: mod de descoperire, initiere si demarare
ANALIZA STARILOR FINANCIARE PE BAZA EFECTULUI DE LEVIER FINANCIAR
PROIECT ANALIZA - Analiza rezultatelor pe baza contului de profit si pierderi la S.C AEROSTAR S.A


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu