Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale uniceAcasa » didactica » comunicare si relatii publice
STRATEGIE DE PROMOVARE SI COMUNICARE IN VEDEREA IMPLEMENTARII PNDR

STRATEGIE DE PROMOVARE SI COMUNICARE IN VEDEREA IMPLEMENTARII PNDR Strategie

DE


 promovare si comunicare

IN

VEDEREA IMPLEMENTARII PNDR

Plan de actiune pe termen scurt

2006 – 2008

Strategie

DE

 promovare si comunicare

IN

VEDEREA IMPLEMENTARII PNDR

                                                                                                                                                                       


Sumar

1.     Abordare

a.     Obiectiv (3)

b.     Grupuri tinta (3)

c.      Teme de comunicare (4)

2.     Organizare si masuri administrative

a.     Organizare (7)

b.     Investitii comune variilor masuri de comunicare (9)

c.      Armonizarea fluxurilor de informatie (10)

d.     Crearea unei baze informative (10)

e.      Training pentru reprezentantii din teritoriu (11)

f.      Crearea elementelor de identitate (13)

3.     Instrumente  de comunicare continua

Instrumente de comunicare

a.     Infiintare puncte de informare agricola (14)

b.     Flux de informatii electronice (15)

c.      Portal PNDR (16)

d.     Editare periodic gratuit (18)

e.      Asigurarea unei prezente in presa (20)

f.      Caravana rurala (20)

g.     Organizarea de puncte temporare de informare (22)

h.     Ciclu de seminare pentru specialistii din agricultura (23)

i.       Ciclu de seminare pentru autoritati locale din mediul rural (24)

j.      Brosuri cu informatie tehnica (25)

k.     Pliante (27)

l.       Hotline (28)

m.   Participare targuri si expozitii (29)

n.     Participarea la conferinte (29)

o.     Obiecte personalizate (30)

p.     Stimularea responsabilitatii sociale a companiilor (30)

4.     Campanii de comunicare

a.     Structura (32)

b.     Instrumente
Publicitatea in presa (33)
Pliante (35)
Afisaj (35)
Materiale tiparite mici (37)
BTL, altele (37)

5.     Sumar buget (38)


 Strategie comunicare pndr

Obiectivul strategic

Obiectivul strategic al actiunilor de informare si promovare PNDR este constientizarea potentialilor beneficiari ai fondurilor europene postaderare pentru agricultura, dezvoltare rurala si pescuit cu privire la oportunitatile oferite de schemele de finantare europene precum si cu privire la procedurile care trebuie parcurse pentru valorificarea lor.

Aceasta rezuma structura masurilor necesare in vederea realizarii unei reale permeabilizari la informatie a publicului PNDR.

Grupurile tinta            

Criteriile potrivit carora au fost alese grupurile tinta catre care strategia isi va indrepta cu precadere atentia au fost:

·       Alcatuirea din beneficiari ai ajutoarelor PNDR sau contribuie la informarea lor

·       Gradul in care membrii grupului dispun de informatia necesara valorificarii acestor scheme de ajutor

·       Posibilitatea de a facilita implementarea PNDR

 

Masurile cuprinse in varianta PNDR inaintata Comisiei Europene impun ca actiunile de comunicare sa se orienteze in directia a 12 11 grupuri tinta.

1. Fermieri si lucratori in agricultura, in calitate de beneficiari ai masurilor PNDR

2. Autoritati locale, in calitate de

·       Agenti de directionare catre institutiile statului capabile sa ofere informatii sau servicii legate de programele din domeniul dezvoltarii rurale

·       Facilitatori, acestia putand contribui in virtutea prerogativelor legale de care dispun la buna desfasurare a campaniei

·       Beneficiari ai PNDR

3. Detinatori de terenuri, in calitate de beneficiari ai masurilor PNDR

4. Companii cu activitate in agricultura si industria alimentara, in calitate de beneficiari ai masurilor PNDR

5. Organizatii private (ONG-uri, culte, grupuri de initiativa),

·       in calitate de beneficiari ai masurilor PNDR

·       in calitate de facilitatori ai actiunilor de comunicare a PNDR

6. Detinatorii de paduri si asociatii ale acestora, in calitate de beneficiari ai masurilor PNDR

7. Potentiali investitori in mediul rural, in calitate de beneficiari ai masurilor PNDR

8. Angajati in industria forestiera, in calitate de beneficiari ai masurilor PNDR

9.  Potentiali tineri Tineri fermieri, in calitate de beneficiari ai masurilor PNDR

10. Locuitori mediu rural, in calitate de beneficiari ai masurilor PNDR

11. Lideri de opinie locali, in calitate de formatori de opinie;

11. Presa, in calitate de

·Vector principal utilizat in crearea notorietatii.

·Mijloc de notificare cu privire la schimbarile aparute in programele de finantare nationale si europene precum si cu privire la oportunitatile care astfel create

·Agent de directionare catre locatiile unde beneficiarii pot primi informatia adecvata

12. Personalul institutiior participante la implementarea PNDR, in calitate de

·agenti de diseminare a informatiei, care vor trebui sa isi cunoasca rolul in organizatie, procedurile de comunicare si resursele de informare care le stau la indemana

·public pentru informatiile referitoare la modul de implementare al PNDR

Teme de comunicare

Sub rezerva aprobarii PNDR de catre Comisia Europeana, categoriile principale de teme pe care se va comunica vor fi urmatoarele, pentru fiecare grup in parte:

1. Fermieri si lucratori in agricultura

·       Investitii pentru modernizarea exploatatiilor agricole inclusiv a infrastructurii asociate

·       Sprijin pentru fermele de subzistenta

·       Investitii pentru modernizarea infrastructurii

·       Program de pensionare anticipata

·       Programe de pregatire profesionala

·       Servicii de consiliere agricola

·       Sprijin pentru infiintarea grupurilor de producatori

·       Sprijin pentru zonele defavorizate natural

·       Sprijin pentru utilizatorii de terenuri agricole din zone protejate

·       Sprijin pe suprafata pentru agromediu (pajisti, agricultura ecologica)

·       Investitii pentru dezvoltarea unei activitati nonagricole (altele decat turismul rural)

·       Investitii in vederea dezvoltarii turismului rural

2. Autoritati locale

·       Sprijin pentru modernizarea infrastructurii agricole si forestiere

·       Programe de pregatire profesionala

·       Programele destinate membrilor altor grupuri tinta dar care necesita sprijinul autoritatilor locale

·       Investitii pentru renovarea satelor

·       Sprijin pentru promovarea parteneriatelor public-privat

·       Sprijin pentru dezvoltarea turismului

3. Detinatori de terenuri

·       Sprijin pentru impadurire

4. Companii cu activitate in agricultura si  industria alimentara

·       Programe de pregatire profesionala

·       Cresterea valorii adaugate a produselor procesate

·       Investitii pentru modernizarea unitatilor de procesare

·       Servicii de consiliere agricola

5. Organizatii private (ONG, culte, grupuri de initiativa etc.)

·       Sprijin pentru promovarea parteneriatelor public-privat

·       Sprijin pentru dezvoltarea turismului

·       Sprijin renovarea satelor

6. Detinatorii de paduri si asociatii ale acestora

·       Investitii pentru modernizarea infrastructurii

·       Servicii de consiliere silvica

·       Investitii pentru cresterea activitatii economice a padurilor

7. Potentiali investitori in mediul rural

·       Investitii pentru dezvoltarea turismului rural

·       Sprijin creare microintreprinderi

8. Angajati in industria forestiera

·       Program de pregatire profesionala

9. Potentiali tineri fermieri

·       Program de sprijin pentru instalare in mediu rural

10. Locuitori mediu rural

·       Sprijin renovare

11. Presa

·       Toate temele pentru grupurile 1-10

12. Personalul institutiilor participante la implementarea PNDR

·       Proceduri de lucru

In perioada urmatoare, pentru fiecare din cele 12 grupuri tinta se vor elabora (prin studii de piata special realizate in cadrul campaniilor cuprinse in aceasta strategie, date economice, sociologice si demografice aflate in posesia institutiilor statului) un set de caracteristici definitorii, in functie de care se vor regla actiunile de comunicare din urmatorii ani.


Organizare si masuri administrative

Organizare

In scopul implementarii acestei strategii  se va infiinta in fiecare judet cate o unitate de lucru din care vor face parte cate un reprezentant al fiecarei institutii implicate (DADR, OJCA si OJPDRP, de preferinta persoane responsabile de comunicare). Acestei structuri ii va reveni responsabilitatea coordonarii actiunilor de comunicare la nivel local si, in colaborare cu alti specialisti din institutiile pe care le reprezinta, executia actiunilor legate elementele de comunicare PNDR.

Acestia, vor avea urmatoarele indatoriri

A.    In cadrul caravanelor de informare agricola

.

1.     Vor gestiona activitatea de notificare a persoanelor potential interesate in a participarea la reuniuni

2.     Vor mentine legatura cu primarii localitatilor rurale si vor asigura colaborarea acestora in vederea asigurarii spatiilor necesare si a notificarii potentialilor interesati

3.     Prin rotatie, membrii unitatilor de lucru vor organiza intalnirile de pe teren (pregatire sali, echipamente etc.), vor supraveghea la fata locului buna lor desfasurare si vor elabora rapoartele de deplasare

4.     Vor pregati impreuna cu lectorii din cadrul structurilor judetene prezentarile pe care acestia din urma le vor sustine la evenimente

5.     Vor fi insarcinati sa mentina legatura intre institutiile implicate

6.     Vor elabora un plan de lucru in baza caruia se vor desfasura intalnirile. Acesta va cuprinde:

a.     Orarul intalnirilor si spatiile unde se vor desfasura

b.     Tematicile care vor fi abordate

c.     Componenta echipelor de lectori

B.    In cadrul seminarelor de lucru pentru autoritatile locale, unitatea de lucru va avea urmatoarele responsabilitati:

1.     Gestiunea invitatiilor

2.     Organizarea intalnirilor (logistica, asigurarea prezentei lectorilor etc.)

3.     Elaborarea materialelor de comunicare de interes local ce vor fi folosite in aceste intalniri

C.    In cadrul seminarelor de lucru pentru specialistii in agricultura

1.     Gestiunea invitatiilor

2.     Organizarea intalnirilor (logistica, asigurarea prezentei lectorilor etc.)

3.     Elaborarea materialelor de comunicare de interes local ce vor fi folosite in aceste intalniri

 

D.    In cadrul organizarii punctelor  de informare agricola

1.     Contactarea autoritatilor locale

2.     Identificarea, impreuna cu autoritatile locale, a spatiilor  si persoanelor ce vor asigura functionarea lor

3.     Supravegherea instalarii logisticii furnizate prin PNDR

4.     Instruirea persoanelor care vor asigura aceste puncte de informare

5.     Coordonarea aprovizionarii cu materiale informative

6.     Coordonarea fluxului de informatie catre aceste puncte

E.    In cadrul campaniilor

1.     Vor identifica spatiile in care pot fi plasate afisele campaniei (spatii gratuite din cadrul institutiilor statului si cele comerciale care corespund criteriilor cautate)

2.     Vor administra incheierea contractelor cu agentiile de billboarding si vor supraveghea derularea lor

3.     Vor asigura afisarea in locatiile gratuite

4.     Vor asigura actiunile de distribuire de materiale informative care se vor realiza in plan strict local

5.     Vor coordona varii actiuni BTL

 

F.     De asemenea

1.     Vor asigura functionarea hotline-ului

2.     Vor coordona activitatea punctelor de informare mobile, stabilind delegatii la aceste evenimente si gestionand logistica

3.     Vor identifica manifestarile pe plan local care prezinta interes

4.     Vor organiza participarile reprezentantilor locali ai institutiilor participante la implementarea PNDR la diferitele evenimente

Unitatea de lucru va fi prezidata colegial, prin rotatie, pe rand de catre unul din membrii sai. Sarcina conducatorului unitatii de lucru va fi aceea de a coordona pe perioada mandatului sau echipa si a distribui sarcinile de lucru.

 

Unitatea de coordonare la nivel central

Activitatile unitatilor de lucru judetene vor fi coordonate de un modul de coordonare central, constituit in interiorul Autoritatii de Management PNDR, la nivelul serviciilor  specializate (poate fi identica cu una din aceste structuri). 

Atributiile care vor reveni unitatii de coordonare la nivel central

1.     Coordonarea unitatilor de lucru judetene

2.     Coordonarea elaborarii si, dupa caz, impreuna cu specialistii de la centru, elaborarea materialelor informative (ghiduri, brosuri, pliante, periodice, studii de caz etc.)

3.     Participarea  la stabilirea setului de masuri prioritare pe marginea carora  se va comunica intr-un anumit an bugetar.

4.     Asigurarea, impreuna cu structurile cu responsabilitati in domeniu, contractarii  la nivel national a resurselor necesare comunicarii, si repartizarea fondurilor la nivelul judetelor, unde contractarea acestor resurse se va face la nivel local, prin institutiile participante.

5.     Coordoneaza si organizeaza deplasarea specialistilor de la nivel central si a demnitarilor la actiunile destinate promovarii PNDR

6.     Stabileste forma rapoartelor trimise din teritoriu, le analizeaza si formuleaza propuneri de imbunatatire a activitatii

7.     Administreaza fluxurile de informatie electronica

8.     Administreaza promovarea in presa a masurilor PNDR

9.     Supravegheaza si colaboreaza la implementarea campaniilor

Investitii

In vedere implementarii prezentei strategii, vor fi necesare realizarea urmatoarelor investitii in bunuri destinate a fi folosite in cadrul mai multor actiuni de comunicare:

Categorie cheltuieli

Tarif unitar (RON)

Numar unitati

Cost total (RON)

Laptop

2500

41

102.500

Proiectoare

3500

41

143.500

Ecrane proiector portabile

650

41

26.650

Total

272.650

Armonizarea si optimizarea procedurilor de lucru cu privire la fluxul de informatie

In acest scop este necesara auditarea fluxurilor de lucru , implementate sau doar proiectate, care intervin  in  distribuirea de informatie specifica PNDR in interiorul organizatiilor responsabile. Acest demers va trebui sa se concretizeze intr-o serie de proceduri de lucru armonizate si optimizate, care sa fluidizeze circuitul informatiei in interiorul si intre organizatii si, implicit, livrarea acesteia catre potentialii beneficiari. In acest scop se vor contracta serviciile unei companii de consultanta, care va avea ca sarcina

1.     Analiza fluxurilor de lucru interne, a input-ului si output-ului mecanismelor de comunicare puse in serviciul PNDR

2.     Propunerea unei proceduri de lucru integrate pentru institutiile implicate relative la fluxurile parte in distribuirea de informatie

3.     Supravegherea implementarii noilor proceduri

Categorie cheltuieli

Tarif unitar (RON)

Cheltuieli audit

50.000

Total50.000

Crearea unei baze informative

Scopul acestei baze informative este de a pune la dispozitia reprezentantilor institutiilor ce implementeaza PNDR  un stoc de informatii din care sa isi extraga datele necesare redactarii elementelor de comunicare, pentru asigurarea transmiterii unui mesaj unitar la nivel national.

Baza de date  se va constitui sub forma unui fond comun, structurat, de documente generate de institutiile implicate (in colaborare sau individual) . Ea va cuprinde

·       Textele bBrosurilor cu informatii tehnice si administrative in format electronic ca material de prezentare si de lucru;

·       Situatii la zi

·       Legislatie relevanta

·       Raspunsuri la solicitari de informatie de interes public cu valoare de caz tipic (dupa ce au fost anonimizate)

·       Informari de presa

·       Notificari catre institutiile partenere

·       Sinteze si statistici varii

·       Alte documente care contin informatie de interes public

Aceste documente vor fi utilizate in special in vederea

·       Formularii raspunsurilor la solicitarile de informatie de interes public ale potentialilor beneficiari ai PNDR, presei sau persoanelor individuale

·       In generarea de materiale informative, adaptate specificului local, care vor fi distribuite, in functie de necesitatile constatate pe teren, prin intermediul punctelor de informare agricole si a caravanelor sau in oricare alte situatii particulare care necesita furnizarea de informatii ad hoc

·       Ca informatie de background  pentru comunicate de presa

·       Ca informatie de background  pentru reprezentantii institutiilor implicate, pusi in situatia de a lua parte la reuniuni de lucru, conferinte, emisiuni radio-TV sau de a acorda interviuri

Implementarea se va realiza prin integrarea in partea de intranet a protalului PNDR a unui sistem de gestiune a documentelor si nu va presupune costuri suplimentare fata de realizarea portalului.

Actiunea nu necesita cheltuieli suplimentare fata de realizarea portalului

Program de training pentru reprezentantii din teritoriu

Masura vizeaza organizarea unei suite de seminare avand ca scop:

·       Familiarizarea cu masurile strategice privind implementarea PNDR a structurilor administrative judetene aflate in coordonarea / subordonarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

·       Familiarizarea participantilor cu procedurile legate de fluxurile de informatie

·       Transformarea  celor care detin functii de middle management, in persoane capabile sa isi asume rolul de instructori cu privire la aceste masuri si proceduri

Programul de training  se va concretiza in 7 reuniuni de instruire la nivel regional cu responsabilii de promovare de la fiecare institutie subordonata MADPR la nivel regional. Durata acestora va fi de o zi, organizate sub forma unei suite de prezentari urmate de sesiuni Q&A.

La fiecare reuniune de instruire  vor participa:

a.     persoane de la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene (Directorul executiv, directorul executiv adjunct pentru dezvoltare rurala, personalul insarcinat cu comunicarea si relatiile cu publicul)

b.     persoane de la Oficiile Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (directorul adjunct, personalul insarcinat cu comunicarea si relatiile cu publicul)

c.     persoane de la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (directorul/directorul adjunct, personalul insarcinat cu comunicarea si relatiile cu publicul)

d.     persoane de la Oficiile judetene pentru consultanta agricola (directorul, personalul insarcinat cu comunicarea si relatiile publice)

Prezentarile vor fi sustinute de catre maxim 5-6 lectori/sesiune, dintre:

a.      oficiali din cadrul structurilor centrale ale Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (Secretar de Stat pentru Dezvoltare Rurala; Director General (sau director general adjunct) al DGDR – AM pentru PNDR; Directori in cadrul DGDR; Director General sau director general adjunct al APDRP; Personal specializat pe problematica seminarului din aceste institutii)

b.      Reprezentanti al consultantului care a elaborat auditul fluxurilor de informatie

Categorie cheltuieli

Tarif unitar (RON)

Numar unitati

Cost total (RON)

Multiplicare  materiale suport de curs (texte proceduri, prezentari etc.)

5

70

350

Inchiriere sala

500

1

500

Cheltuieli cazare si transport lectori

400

6

3200

Cazare si transport participanti

250

50

12500

Catering

35

62

2170

Total reuniune

18.720

Total 7 reuniuni

131.040


Crearea unei sigle PNDR si a unui manual de identitate.

PNDR reprezinta un set de masuri care vor fi puse la dispozitia fermierilor  pe termen mediu si lung. Ca atare este necesara crearea unor repere stabile de identitate vizuala si in general de adresabilitate, precum si de un set de valori care sa exprime misiunea programului.

In acest scop se va lansa imediat o licitatie in vederea realizarii unui manual de identitate, intrucat de existenta acestor elemente depinde creatia celorlalte materiale de comunicare cuprinde in aceasta strategie.

Categorie cheltuieli

Tarif unitar

(RON)

Creatie logo

500

Elaborare elemente de identitate

3000

Total

3500


Instrumente de comunicare continua

Infiintarea unor puncte de informare agricole la nivelul fiecarei comune

Rolul acestor puncte de informare va fi de a constitui un releu informativ al autoritatilor plasat chiar in cadrul comunelor, releu ce poate fi accesat usor de catre fermieri. Prin intermediul lor se va realiza

1.     Directionarea fermierilor catre autoritatile agricole competente in rezolvarea solicitarilor specifice pe care le au

2.     Comunicarea rapida a noutatilor cu privire la programele agricole si de dezvoltare  de care fermierii si locuitorii din mediul rural pot beneficia.

3.     Distribuirea de materiale de informare tiparite (ghiduri, pliante, brosuri etc.)

Crearea acestor  puncte de informare se va realiza in cadrul primariilor, urmand ca functionarea lor sa fie asigurata de unul din angajatii respectivelor institutii. Acesta, in paralel cu celelalte activitati curente  pe care le indeplineste, va asigura o prezenta in cadrul acestui centru, unde va fi capabil sa ofere un prim set de informatii minimale necesare orientarii fermierilor. Totodata el va primi mesaje de la autoritatile cu competente in domeniul agriculturii pe care le va transmite mai departe catre fermieri, prin afisare si alte mijloace disponibile in plan local.

Punctul de informare agricola va trebui sa beneficieze de infrastructura de comunicare a primariei precum si de spatiile necesare desfasurarii activitatii. In vederea asigurarii acestor resurse Ministerul Administratiei si Internelor va trebui sa initieze un act normativ care sa oblige primariile sa contribuie cu facilitatile necesare desfasurarii programului precum si cu personalul necesar.

Aceste puncte vor fi dotate cu spatii de afisare tip, ce vor fi puse gratuit la dispozitia autoritatilor locale in cadrul PNDR. Totodata personalul desemnat de catre primarii in scopul asigurarii functionarii acestor centre va fi informat  cu privire la procedurile de lucru si  tabloul general al programelor in curs . De asemenea,  acesta va fi pus la curent in mod constant cu privire la schimbarile intervenite in programele agricole, astfel incat sa ofere informatie la zi.Categorie cheltuieli

Tarif unitar

(RON)

Numar unitati

Cost total

(RON)

Proiectare panou

2000

1

2000

Confectionare panou (outdoor message board)

1500

3000

4.500.000

Proiectare stand brosuri

2000

1

2000

Confectionare stand brosuri (brochure dispenser)

300

3000

900.000

Logistica si instalare (transport panou + stand, materiale, manopera instalare stand)

400

3000

1.200.000

Total

6.604.000

Crearea unui flux de informatii electronice

Aceasta masura vizeaza crearea unui instrument de acces rapid la informatiile de interes referitoare la programele agricole pentru o serie de categorii care:

·       au acces la mijloace de comunicare si,

·       fie pot valorifica cu rezultate maxime oportunitatile de dezvoltare a agriculturii si mediului rural, fie reprezinta puncte din care informatia se va disemina.  

Publicul tinta al acestui produs va fi dat de

·       ziaristii de specialitate din presa centrala si ziaristi din presa locala

·       autoritatile locale

·       asociatii agricole

·       companiile din agricultura si industria alimentara

·       ONG-uri relevante

Acest flux va functiona separat de fluxurile informative ale institutiilor participante (comunicate de presa, newsletter etc.). El are intentia de a se constitui intr-o sursa nu numai autorizata ci si completa de informatie din domeniu,  care elibereaza persoanele din grupurile tinta de munca explorarii si chestionarii variilor institutii de stat din domeniul agriculturii, precum si de suspiciunea ratarii unor informatii importante.  Obiectivul spre care trebuie sa tinteasca acest produs media este ca persoanele interesate  sa se poata orienta fara ezitari si sa dispuna de o sursa de informatie sigura, despre care stiu ca acopera toate aspectele esentiale. Fluxul va presupune:

1.     transmiterea cotidiana (sau de ori de cate ori este cazul) a unor informatii cu privire la noutatile in implementarea PNDR.  Formatul acestui produs de informare va avea urmatoarea structura

·       Stire (aprox. 300 cuvinte, subiect unic) avand drept posibil cititor  persoana fara nici un fel de cunostinte tehnice

·       Legaturi catre legislatia relevanta  in vigoare sau alte documente oficiale

2.     Transmiterea unui newsletter saptamanal. Acesta va cuprinde:

·       O sinteza a principalelor elemente de noutate de pe parcursul saptamanii

·       Un sumar al evenimentelor previzionate pentru saptamana urmatoare

Fluxul va fi transmis electronic, prin postarea pe portalul PNDR dar mai ales prin abonarea la o lista de e-mail-uri asociata lui.

Ulterior lansarii produsului la nivel national, unitatile de lucru la nivel local vor crea fluxuri analogice ca structura, dar cuprinzand informatii de interes strict local.  La ele vor fi invitati sa se aboneze persoanele interesate din judetele respective (prin intermediul fluxului central, prin descrierea de pe portalul PNDR etc.). Aceste fluxuri locale vor fi administrate de unitatile de lucru judetene.

Aceasta masura nu necesita resurse financiare suplimentare, altele decat cele alocate realizarii portalului PNDR.

Infiintarea unui portal Internet al PNDR

Portalul  va avea ca obiectiv centralizarea informatiei cu privire la programele nationale dedicate dezvoltarii mediului rural. Obiectivul este acela de a crea un punct de referinta unic pentru programele nationale, dincolo de multitudinea paginilor de internet ale variilor institutii de stat cu competente in domeniul agriculturii. 

Consideram  realizarea acestui portal drept o prioritate, in acest moment informatia agricola institutionala fiind furnizata dezorganizat. In acest moment, ea este fragmentata pe varii site-uri  si structurata dupa un criteriu putin relevant din punctul de vedere al utilizatorului –repartizarea sarcinilor administrative in cadrul institutiilor statului - si nu dupa centrele sale de interes, anume tipurile de ajutoare / programe.

La randul lor tipurile de ajutoare, date fiind categoriile eterogene de public, vor fi grupate dupa publicul tinta in care se incadreaza beneficiarii (agricultori, tineri din mediul rural, administratie etc.).

Acest portal va cuprinde urmatoarele tipuri de publicatii:

·       Descrierea programelor

·       Ghiduri pentru accesarea fondurilor

·       Formulare  de aplicatie

·       Anunturi

·       Legislatia in vigoare

·       Publicatiile PNDR in format electronic

·       Ghid al institutiilor implicate in program si a competentelor specifice

Dincolo de modulele necesare publicarii respectivelor continuturi/documente,  solutia va trebui sa posede urmatoarele module dinamice:

·       Ghiseu electronic (pentru depunerea de solicitari de informatie cu privire la programele agricole si dezvoltare rurala

·       Inregistrare utilizatori si gestiune utilizatori inregistrati, grupuri si drepturi aferente

·       Sectiuni private si intranet

·       Aplicatie mailing (cu posibilitati selectare grupuri)

·       Interfata administrare web

Totodata acest portal va trebui sa posede o sectiune de intranet care sa furnizeze facilitati de gestiune a documentelor nepublice, accesibile doar reprezentantilor institutiilor participante la program. Aplicatia va trebui realizata astfel incat sa poata fi extinsa cu alte module si sa fie insotita de documentatia necesara utilizarii si extinderii.

Cheltuieli realizare portal (platforma open source)

Categorie cheltuieli

Cost (RON)

Cheltuieli echipamente (server, router, conectica etc.)

10.000

Achizitie banda Internet (perioada:1 an, 4-5Mbs)

4.000

Design (grafica)

1.500

Proiectare solutie si programare

20.000

Total

35.500

Crearea unui periodic gratuit

Autoritatea PNDR va edita un periodic gratuit, cu aparitie lunara, ce va avea ca public tinta fermierii. Acest produs de comunicare urmareste crearea unui flux de informatie canalizat catre un grup tinta cu un acces mai redus la mijloacele de comunicare moderne. Tirajul preconizat va fi de aproximativ 5 milioane exemplare pentru primul numar, iar ulterior circa 500.000 exemplare / numar, urmand a fi  ajustata periodic  in functie de cerere. Publicatia va contine:

·       Informatie de actualitate ( preluata din fluxul informativ cotidian si adaptata acestui public).

·       Prezentari ale variilor masuri sectoriale ale PNDR

·       Ghiduri succinte cu privire la accesarea programelor agricole

·       Ghiduri cu privire la metodele agricole moderne.

·       Informatii utilitare diverse interesante pentru publicul tinta

·       Anunturi cu privire la aparitia brosurilor cu informatie PNDR

Distributia va fi asigurata prin posta dar  publicatia va fi disponibila si la primarii, in spatii ale cultelor religioase care accepta sa participe la distributia sa etc.  Primul numar va fi expediat pe adresa tuturor gospodariilor din mediul rural sau din orasele mici in care principala activitate ramane agricultura (tiraj: 5 mil. exemplare), urmand ca urmatoarele numere sa fie furnizate doar catre cei care isi manifesta interesul. Acestia vor fi indemnati sa se aboneze, in mod gratuit, pe perioade reinnoibile de cate un an (trimitand taloane ce pot fi decupate din paginile publicatiei sau manifestandu-si in oricare alt mod interesul).

Totodata, data fiind raspandirea ziarului, se va incerca valorificarea acestei oportunitati de plasare de publicitate generate  atragandu-se  reclama de la agentii economici interesati, si reducand astfel semnificativ costurile.

Editarea ziarului se va face in colaborare cu o agentie / casa de editura privata, care va asigura

1.     Conceptia formatului

2.1.Redactarea, impreuna cu specialistii institutiilor implicate in implementarea PNDR,  a textelor

3.2.                    Design-ul si machetarea publicatiei

4.1.Atragerea de publicitate

5.3.                    Va oferi consultanta in contractarea distribuitorilor

6.4.                    Va gestiona baza de date cu abonati

In anii urmatori se va incerca localizarea acestor ziare, prin inserarea de informatie de interes judetean sau regional.

Editare, tiparire si distributie primul numar

Categorie cheltuieli

Tarif unitar (RON)

Numar unitati

Cost total (RON)

Servicii consultanta, editare, design  si machetare

20.000

N/A

20.000

Tiparire primul tiraj (5 mil. exemplare - 24 pag a4, offset monocrom, 70g/m2)

2.500.000

1

2.500.000

Distributie primul tiraj

4 lei/kg

262.500

1.050.000

Total

3.570.000

Editare, tiparire si distributie numere ulterioare

Categorie cheltuieli

Tarif unitar (RON)

Numar unitati

Cost total (RON)

Servicii editare

7.000

N/A

7.000

Tiparire primul tiraj (500.000 exemplare - 16 pag a4, offset monocrom, 70g/m2)

200.000

1

200.000

Distributie tiraj

0.1/exemplar

200.000

20.000

Total tiraj

227.000

Total 11 tiraje

2.497.000


Asigurarea unei prezente in presa

Aceasta masura vizeaza popularea spatiului media cu informatii referitoare la masurile PNDR prin colonizarea niselor disponibile cu informatie generata de institutiile participante. In acest scop institutiile care contribuie la implementarea programului.

1.     Vor pune in practica un sistem de conferinte de presa comune, desfasurate periodic, atat la nivel central cat si la nivel judetean destinat promovarii elementelor de actualitate din cadrul PNDR

2.     Purtatorii de cuvant / responsabilii media vor explora interesul presei locale / centrale pentru realizarea in colaborare unor produse media avand ca tema ajutoarele agricole si dezvoltarea rurala.  Formulele de colaborare care vor putea fi propuse sunt

·       Furnizarea de informatie de background in materie de programe agricole si de dezvoltare rurala

·       Asigurarea unor rubrici / emisiuni permanente de catre una sau  mai multe din institutiile care implementeaza PNDR

Materialele care vor fi dezvoltate vor reprezenta adaptari ale resurselor din baza de informatie comune.

Categorie cheltuieli

Tarif unitar (RON)

Numar unitati

Cost total (RON)

Catering in teritoriu

2

15

30

Realizare de conferinte de presa

10

15

150

Total

180

Total anual (conferinte lunare in Bucuresti +41 judete)

90.720

Caravana rurala

Caravana va asigura diseminarea informatiilor legate de programele agricole in cele 3000 de comune ale tarii si in orasele unde activitatea economica predominanta ramane agricultura. Grupul tinta a acestei actiuni va fi constituit din fermieri.

In cadrul acestei actiuni se vor organiza in zilele lucratoare intalniri cu fermierii in fiecare comuna, actiunea fiind programata a se desfasura pe parcursul a aproximativ 10 saptamani intr-o cadenta medie de 2 intalniri/zi, in fiecare din cele 5 zile lucratoare ale saptamanii. Responsabila pentru organizarea acestor intalniri va fi unitatea de lucru judeteana.

Echipa de lectori va fi formata ale experti din cadrul fiecarei institutii care vor sustine prezentari pe temele legate de PNDR. Componenta va fi variabila pentru fiecare comuna vizitata, in functie de specificul fiecarei localitati si competentele individuale. In cazul in care li se poate asigura colaborarea aceasta echipa poate fi completata si cu experti ai altor institutii de stat decat cele trei mentionate (directii sanitar-veterinare, autoritati locale etc.) precum si beneficiari SAPARD.Prezentarile se vor axa pe:

            i.      Prezentarea si exemplificarea investitiilor eligibile ale PNDR si FEP;

          ii.      Evidentierea degajate de fondurile nerambursabile pentru a dezvoltarea unei afaceri la standarde europene;

        iii.      Prezentarea proiectelor realizate in localitatea sau in zona respectiva;

         iv.      Prezentarea si exemplificarea modului de intocmire a Cererilor de finantare;

           v.      Prezentarea si exemplificarea modului de intocmirea a proiectului;

         vi.      prezentarea si exemplificarea unor tipuri de investitii eligibile in functie de specificul economic al zonei respective;

Rapoartele vor contine urmatoarele informatii:

·      data si locul deplasarii – regiunea, judetul, comuna;

·      persoanele care au oferit informatii si tipul de informatii prezentate;

·      aria de interes a receptorilor;

·      problemele si sugestiile receptorilor;

·      informatiile specifice acordate pentru intocmirea cererii de finantare sau a proiectului;

·      materiale informative si promotionale distribuite;

Pe baza acestor rapoarte unitatea de lucru judeteana va redacta o sinteza saptamanala, intr-un format  prestabilit, pe care o  va inainta unitatii de coordonare centrale. Aceasta din urma va elabora pe baza lor propuneri de imbunatatire a actiunilor in curs si, in general, a comunicarii cu fermierii.

Prezenta caravanei intr-o anumita localitate va fi semnalizata, prealabil, printr-o actiune de distributie de fluturasi.

Buget

Categorie cheltuieli

Tarif unitar (RON)

Numar unitati

Cost total (RON)

Tiparire fluturasi (tiraje totale de 5 mil. exemplare, 2 culori, 80g/m3, A3/6)

40.000

N/A

40.000

Distributie fluturasi

4 RON/kg

8.333 kg

33.333

Cheltuieli transport /zi (100 km, 2x automobil )

50

1500

75.000

Total

148.333

Organizarea de puncte temporare de informatie agricola in piete si targuri

Scopul acestei suite de actiuni va fi constientizarea populatiei rurale cu privire la oportunitatile oferite de schemele de ajutor financiar europene si directionarea sa catre birourile institutiilor competente in oferirea de informatie.

Actiunea va presupune

·       deplasarea unor echipe de specialisti din institutiile participante in respectivele locatii,

·       organizarea unui stand mobil unde acestia vor oferi informatii si elemente de consultanta si

·       semnalarea existentei acestui stand prin actiuni de distributie de fluturasi .  

Specialistii vor avea ca sarcini :

·       Sa constientizeze fermierii asupra oportunitatilor PNDR si sa le indice sursele de unde pot primi informatii in extenso

·       Sa ofere elemente minimale de consultanta agricola cu privire la accesarea masurilor de ajutor PNDR, si sa indrume fermierii care li se adreseaza catre institutiile cu responsabilitate in problemele specifice.

In acest scop la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare se vor achizitiona obiectele necesare organizarii unor astfel de evenimente.  Acestea vor urma sa fie oferite spre folosinta unitatilor de lucru judetene care vor organiza astfel de evenimente in aria lor de responsabilitate.

Buget

Categorie cheltuieli

Tarif unitar (RON)

Numar unitati

Cost total (RON)

Achizitie pavilion

50

1

50

Achizitie set  mobilier (2 mese, 8 scaune)

300

1

300

Achizitie people stopper

350

3

1050

Total

1400

Total

11.200

Crearea unui ciclu de seminare referitoare la masurile PNDR adresate specialistilor in agricultura din mediul rural

Publicul tinta a acestor seminare il vor constitui specialistii in agricultura din mediul rural (ingineri agronomi, zootehnisti etc.) care activeaza in:

·       Primarii

·       Societati comerciale cu activitate in agricultura si industria alimentara

·       Asociatii de agricultori

Obiectivul global al acestui ciclu de seminare este de a oferi unui public  tinta cu un acces nu intotdeauna facil la circuitele de informare o prima transa  de informatie –

·       oficiala,

·       exacta,

·       sintetizata  si

·       cuprinzand cele mai importante elemente - cu privire la oportunitatile cuprinse in cadrul PNDR.

In acest fel se urmareste punerea la curent cu elementele legate de masurile PNDR a unui segment profesional care prin cunostintele si activitatea sa curenta poate valorifica cu un maxim de rezultate informatia oferita cu privire la programele de dezvoltare rurala.

Pentru fiecare judet vor fi organizate 3-4 seminare in centrele urbane ale acestuia.  In functie de numarul participantilor care vor confirma, in fiecare centru se pot organiza mai multe astfel de seminare. Principiul care va fi urmarit in organizarea lor este de a diviza publicul in grupe de instruire de maxim 100 de persoane astfel incat sa existe o implicare reala a celor prezenti si totodata acestia sa poata ridica problemele sale specifice (in sesiuni Q&A, pe parcursul expunerii etc.) si primi raspunsuri la ele.

Actiunea va fi repetata anual.

Buget

Categorie cheltuieli

Tarif unitar (RON)

Numar unitati

Cost total (RON)

Inchiriere sala

700

1

700

Catering

5

100

500

Suporturi de curs

(multiplicare materiale informative, realizare mapa)

10

100

1000

Cheltuieli deplasare lectori
(1automobil, 100 km)

25

1

25

Total reuniune

2225

Total 120 reuniuni

267.000

Crearea unui ciclu de seminare pe teme de dezvoltare cu primarii din mediul rural

Scopul acestui sir de seminare este de a familiariza primarii localitatilor din mediul rural cu privire la oportunitatile oferite de PNDR.  La aceste reuniuni vor fi invitati , de asemenea,  consilieri judeteni precum si personalul din cadrul consiliului judetean insarcinat cu elaborarea unor proiecte de dezvoltare relevante. Seminarele vor fi organizate, anual,  in fiecare din resedintele de judet, prezentarile urmand a fi sustinute atat de reprezentanti ai institutiilor nationale (MAPDR, AM PNDR, DADR etc.) cat  si de reprezentanti  ale celor judetene / regionale subordonate.

Buget

Categorie cheltuieli

Tarif unitar (RON)

Numar unitati

Cost total (RON)

Inchiriere spatiu (circa 120 persoane)

1.000

1

1.000

Cheltuieli transport , cazare si diurna lectori reprezentanti ai unor institutii centrale/zi

3500

3

10.500

Catering seminar

35

120

4.200

Suporturi de curs
(multiplicare materiale informative, realizare mapa)

10

120

1.200

Total/reuniune

16.900

Total 41 reuniuni

692.900

Crearea unor brosuri cu informatie tehnica

Unul din mijloacele constante de difuzare a  informatiei agricole cu caracter tehnic va fi dat de editarea unor brosuri, cu caracter de ghid, care sa contina fie informatie tehnica (despre metodele agricole moderne sau care se doreste a fi incurajate, standarde agricole europene etc.) , fie informatie administrativa  cu privire la procedurile de accesare a fondurilor, fie o trecere in revista (anuala) a programelor de sprijin agricole. Astfel (in fiecare an), se vor edita:

1.     O brosura cu prezentare a masurilor de sprijin adresata fermierilor. Aceasta brosura va etala paleta masurilor destinate fermierilor, avand ca scop familiarizarea acestora cu tabloul complet al posibilitatilor de ajutor de care pot beneficia. Brosura va avea o aparitie anuala si va fi distribuita catre toti locuitorii din mediul rural sau localitatile care au dobandit recent statutul de  oras, dar in care activitatea predominanta ramane cea agricola.

2.     O brosura de prezentare a masurilor de sprijin adresata autoritatilor locale. Aceasta brosura va etala paleta masurilor destinate autoritatilor locale, avand ca scop familiarizarea acestora cu tabloul complet al posibilitatilor de sprijin care li se adreseaza. Brosura va avea o aparitie anuala si va fi distribuita catre toti primarii si consiliile locale din mediul rural sau localitatile care au dobandit recent statutul de oras dar in care activitatea predominanta ramane cea agricola, dar si catre consilierii judeteni  

3.     5 brosuri fiecare dedicata unui pachet de masuri din cele cuprinse in PNDR.

In vederea realizarii brosurilor de la ultimul punct se vor selecta, dintre masurile aprobate de Comisia Europeana,  o serie 5 pachete de masuri importante care se cer explicate in detaliu prin aceste brosuri (3 masuri pentru care va exista o campanie propriu-zisa (vezi mai jos + 2 masuri importante dar pentru care nu se va organiza o campanie).

Distributia brosurilor, altele decat cele destinate autoritatilor locale,  se va face :

·       prin intermediul punctelor de informare agricola sau a birourilor institutiilor ce implementeaza PNDR

·       cu ocazia evenimentelor organizate de institutiile ce implementeaza PNDR

·       a targurilor si expozitiilor la care participa institutiile ce implementeaza PNDR.  

In ceea ce le priveste brosurile destinate primariilor si consiliilor locale din mediul rural, acestea vor fi distribuite odata cu seminarele destinate lor.

Dintre cele 5 brosuri referitoare la masuri sectoriale,  3 vor acompania cele campaniile  de comunicare pentru pachete de masuri preconizate in sectiunile de mai  jos.  

Dat fiind caracterul special al brosurii de prezentare a tabloului de masuri PNDR, care reprezinta introducerea in premiera in tematica unor astfel de programe pentru  majoritatea potentialilor cititori, realizarea primei editii se va face sub supravegherea  unei companii de consultanta , urmand ca textul acesteia sa fie adaptat in fiecare an in functie de schimbarile survenite de catre membrii unitatii de coordonare.

Este recomandabil ca in brosuri informatia tehnica sa beneficieze de aporturi suplimentare, care sa o faca a fi apta de a fi asimilata si valorificata  de persoanele din grupul tinta (acompaniata de studii de caz, care sa ilustreze elementele expuse, sa ofere repere pentru comparatie si sa motiveze persoanele apartinand grupului tinta, elemente de captare a atentiei etc.). De aceea este necesara contractarea unor servicii de consultanta care sa asigure respectivele elemente de creatie si aportul  informational suplimentar.

Buget tiraj brosura prezentare PNDR

Categorie cheltuieli

Tarif unitar (RON)

Numar unitati

Cost total (RON)

Cheltuieli consultanta editare brosura

1500

N/A

1500

Cheltuieli machetare

1000

N/A

1000

Cheltuieli multiplicare brosura PNDR
 (5 mil. exemplare 24 pag A5, hartie offset 70g/m2, coperta carton lucios 200g/m2)

2.000.000

N/A

2.000.000

Cheltuieli distributie

4 RON/ kg

193.750

775.000

Total

2.776.000

Buget editare brosura informatie specializata

Categorie cheltuieli

Tarif unitar (RON)

Numar unitati

Cost total (RON)

Cheltuieli consultanta editare brosura

800

N/A

800

Cheltuieli machetare

700

N/A

700

Cheltuieli multiplicare brosura
(200.000 exemplare 20 pag A5, hartie offset 70g/m2, coperta carton 150g/m2 lucios)

95.000

N/A

95.000

Cheltuieli distributie pentru brosurile ce vor fi distribuite prin centrele de informare agricola (mesagerie)

1.5

6250 kg

9375

Total

105.875

Total 5 brosuri

529.375

Buget editare brosura destinata autoritatilor locale

Categorie cheltuieli

Tarif unitar (RON)

Numar unitati

Cost total (RON)

Cheltuieli consultanta editare brosura

2000

N/A

2000

Cheltuieli machetare

1200

N/A

1200

Cheltuieli multiplicare brosura
(10.000 exemplare 60 pag A5, hartie offset 70g/m2, coperta carton 200 g/m2 lucios)

9000

N/A

9000

Total

12.200

Pliante

Dincolo de cele 5 pachete masuri pentru care se vor elabora brosuri, in cadrul actiunilor de comunicare PNDR vor fi distribuite o serie de pliante.  Acestea vor fi editate acolo unde:

·       Informatia nu se preteaza pentru elaborarea unui pliant

·       Masurile prezentate sunt mai putin semnificative

·       Ca acompaniament al unor brosuri, urmand a fi distribuite in locul lor acolo unde este nevoie doar de elemente de orientare mai ample si nu de informatie propriu-zisa

 In functie de aceste principii, precum si de politica nationala in domeniu, se vor alege un numar de 10 pachete de masuri pentru care se vor edita pliante.

Distributia lor se va realiza:

·       Prin intermediul punctelor de informare agricola

·       La evenimente si actiunile organizate de institutiile ce implementeaza PNDR

·       Prin mailing direct sau distributie prin posta, in situatiile in care persoanele apartinand publicului tinta pot fi identificate in acest scop

Categorie cheltuieli

Tarif unitar (RON)

Cheltuieli consultanta editare pliant

500

Cheltuieli machetare

700

Cheltuieli multiplicare tiraj (100.000 exemplare policromie fata verso, format A4 impaturit, carton lucios 90g/m2)

7000

Cheltuieli distributie (calculat la distributie neadresata prin posta 90%)

2500

Total

10700

Total 10 pliante

107.000

Organizarea unui hotline

Hotline-ul va avea ca scop furnizarea rapida de clarificari si individualizarea in functie de cazurile prezentate a unor informatii cu caracter  general, deseori greu de asimilat de publicul tinta.  El va fi organizat la nivel local, sub forma unei linii cu tarif normal, deservite de specialistii OJPDRP.  

Categorie cheltuieli

Tarif unitar (RON)

Numar unitati

Cost total (RON)

Cost abonament linie telefonica (instalare, abonament pe perioada unui an, cost aparat telefonic)

650

41

26.550

Total

26.550

Organizarea de standuri in cadrul targurilor si expozitiilor

Actiunile din aceasta sfera vor avea ca scop cresterea notorietatii masurilor PNDR si directionarea celor interesati catre sursele autorizate de informatie. Actiunile din aceasta categorie vor presupune achizitionarea unor standuri in cadrul  urmand ca prezenta sa fie asigurata de specialistii locali sau de la centru a institutiilor implicate. In acest scop se vor identifica principalele 4-5 evenimente de profil, in limita bugetului alocat.  

Categorie cheltuieli

Tarif unitar (RON)

Numar unitati

Cost total (RON)

Achizitionare pachet servicii stand targuri si expozitii (approx. 10mp)

3000

5

15000

Design banner

1000

1

1000

Imprimare banner

100
RON / m2

151500

Total

17.500

Participarea la conferinte organizate de terti

Reprezentantii institutiilor vor participa la conferinte care includ teme legate de agricultura si dezvoltare rurala, conferinte organizate de varii institutii si companii private. In functie de tarife, se vor achizitiona pachete care permit inserarea de materiale de informare in cadrul mapelor distribuite catre participanti.  In acest scop unitatea de coordonare de la nivel central va identifica pe cat posibil in avans aceste evenimente, va alcatui un calendar, va programa prezenta specialistilor agricoli si va realiza materialele de comunicare necesare. Desi agenda va fi dictata in mare masura de tematica evenimentului sau actualitate,  se va cauta ca mesajele care vor fi astfel transmise sa se sincronizeze, pe cat posibil,  cu mesajul campaniei  aflate in acel moment in derulare.

Categorie cheltuieli

Cost per eveniment (RON)

Numar evenimente

Cost total (RON)

Achizitie pachet de comunicare

6000

5

30.000

Multiplicare materiale informare ocazionale ce vor fi introduse in mapa evenimentului in virtutea pachetului achizitionat (policromie, 2xA4 carton lucios, 6XA4 hartie alba 80g/m2, medie prognozata de 150-200 kit-uri/reuniune)

2500

5

12.500

Machetare banner propriu

500

1

500

Imprimare banner propriu

100
RON / m2

10

1000

Total

44.000

Realizarea unor obiecte personalizate

Obiectele personalizate vor avea misiunea de a spori notorietatea pentru masurile PNDR; totodata, vor fi si reminder. In acest scop se vor contracta serviciilor unor companii de profil in vederea realizarii unor obiecte personalizate cum ar fi calendare de perete cu elemente din masurile PNDR, agende cu insert-uri de text cu privire la masurile PNDR, varii obiecte inscriptionate cu mission statement-ul PNDR, numarul hotline-ului, alte materiale speciale destinate protocolului si reprezentarii.

Categorie cheltuieli

RON

Buget alocat

15.000

Cooptarea unor companii si stimularea asumarii responsabilitatii sociale

Structurile specializate ale PNDR vor putea contacta o serie de companii mari, a caror colaborare  va fi cautata fie in crearea, fie in distributia de materiale informative.  Masura de natura sa diminueze costurile si sa multiplice instrumentele de comunicare va lua in calcul urmatorii candidati:

1. Companii importante care se manifesta in actiunile de comunicare prin asumarea unor atribute de responsabilitate sociala

2. Companii din domeniul agriculturii sau cu interese de marketing in cadrul grupurilor tinta

3. Companii cu prezenta/retele importante de distributie in mediul rural

Categorie cheltuieli

Cost total

(RON)

Cheltuieli de protocol si reprezentare

2000

Cheltuieli realizarea materiale prezentare ocazionale, de serie mica (mape, print-uri, plicuri etc.)

3000

Cheltuieli suplimentare management (transport,comunicatii, birotica etc.)

1000

Total

7000


Campanii de comunicare

Structura

Pe perioada timp acoperita de aceasta strategie, dincolo de masurile curente de comunicare, va fi lansat si un program de campanii  structurat pe doua nivele:

5.     O campanie-far PNDR

6.     3 campanii destinate unor pachete de masuri considerate esentiale

Campanie lansare PNDR

PNDR va beneficia de o campanie de lansare dedicata menita:

·       Sa creasca notorietatea masurilor din cadrul PNDR

·       sa directioneze potentialii beneficiari catre sursele de informatie utila

·       sa motiveze grupurile tinta sa acceseze resursele care le stau la dispozitie

Obiectul campaniei nu va fi, prin urmare, acela de a furniza informatie tehnica ci motivarea si indreptarea persoanelor interesate de unele dintre masuri catre sursele de informare. Ea va fi programata  anterior celorlalte campanii cuprinse in aceasta strategie.

Campanii sectoriale dedicate unor pachete de masuri din PNDR

Ulterior aprobarii PNDR de catre Comisia Europeana, Ministerul Agriculturii va selecta un set de 3 masuri prioritare, definite astfel in concordanta cu politica nationala in domeniu, masuri pentru care va organiza campanii de comunicare.

Numarul acestora va trebui sa fie limitat (3) si sa se esaloneze in timp, evitandu-se pe cat posibil suprapunerea, inclusiv cu actiunile dedicate lansarii PNDR, in caz contrar riscandu-se diluarea mesajului si chiar confuzie.

Obiectivul fundamental al campaniilor pe pachete de masuri va fi:

·       constientizarea asupra unor oportunitati

·       in secundar, transmiterea de informatie tehnica (prin publicatiile care o acompaniaza si persoanele catre care publicul este indreptat) .

Aceste campanii „sectoriale” vor trebui sa fie realizare in continuitatea (vizuala, de mesaj etc.) campaniei PNDR.

Totodata celelalte pachete de masuri, de un interes mai redus, vor fi promovate prin intermediul unor publicatii si alte forme de comunicare, aflate si in continuitate cu campania PNDR, dar  care nu vor beneficia de campanii de promovare dedicate.

In scopul realizarii acestor campanii,  se va lansa o licitatie in cadrul careia companiile de relatii publice vor fi invitate sa depuna oferte. Este recomandabil, in vederea asigurarii unitatii, ca sarcina organizarii tuturor actiunilor de comunicare pe ambele nivele sa fie incredintate unei companii unice. Castigatorul  va trebui sa asigure:

1.     Conceptul campaniilor si proiectul de implementare

2.     in vederea realizarii elementelor mai sus mentionate, derularea unui studiu de piata, care sa opereze o delimitare mai precisa a grupurilor tinta si sa stabileasca elementele de comunicare optime

3.     contractarea, in limita sumelor alocate, creatia si realizarea materialelor de comunicare aferente

4.     Contractarea sau supravegherea contractarii spatiilor in care va fi inserata publicitatea si organizarea de evenimente aferente campaniei.

Categorie cheltuieli

 RON

Buget servicii de cercetare si consultanta

300.000

Instrumente de comunicare aferente campaniilor

Publicitate in presa

Publicitatea in presa va avea misiunea de a semnala persoanelor fizice si juridice oportunitatile ivite odata cu demararea unuia sau altuia din segmentele incluse in PNDR sau alte evenimente importante din punctul de vedere al valorificarii acestor oportunitati (termene de depunere a unor documente etc)

Publicitatea in presa scrisa. Publicitatea in presa scrisa va fi utilizata exclusiv pentru programele ale caror beneficiari sunt autoritatile publice locale, agentii economici din mediul rural si reprezentantii industriilor a caror implicare este necesara pentru buna desfasurare a proiectului. Datorita preferintelor de informare a fermierilor individuali, ea nu va fi utilizata pentru a notifica evenimente de interes acestora din urma.  Ca atare volumul achizitiilor pe acest segment media va fi unul proportional mai redus.

Categorie cheltuieli

Cost per eveniment (RON)

Numar evenimente

Cost total (RON)

Creatie machete

700

4

2800

Achizitionare spatiu publicitate in presa scrisa

100.000

N/A

100.000

Total

102.800

Publicitatea radio-TV. Publicitatea in audiovizual, se estimeaza,  nu doar unor grupuri tinta restranse ci si/in primul rand  fermierilor. Prin urmare se estimeaza ca fiecare din cele 3 campanii vor beneficia de acest mediu. In contractarea elementelor de creatie, in vederea pastrarii identitatii discursului, va fi angajata o singura companie, iar materialele vor fi realizate grupat.

Categorie cheltuieli

RON

Productie clipuri

30.000

Productie spoturi radio

3.500

Achizitionare spatii difuzare TV
(6 sapt/campanie, spatii selectate in functie de  afinitate - posturi nationale)

1.000.000

Achizitionare spatii difuzare radio

50.000

Total

1.083.500


Pliante

Pliantele vor avea urmatoarele functii:

·       De a notifica si informa sumar potentialii beneficiari ai masurilor PNDR cu privire la programele ce le sunt adresate

·       In secundar, functia de aide mémoire pentru persoanele care se adreseaza autoritatilor implicate in PNDR

Categorie cheltuieli

Tarif unitar (RON)

Cheltuieli machetare

700

Cheltuieli multiplicare tiraj
(500.000 exemplare policromie fata verso, format A4 impaturit, carton lucios 90g/m2)

35000

Cheltuieli distributie
(calculat avand ca referinta distributie neadresata prin posta 90%)

12500

Total

48.300

Total 3 pliante

144.900

Afise.

Campaniile vor beneficia fiecare de cate un model de afis propriu:

·       Afisul PNDR. PNDR va avea propriul model de afis, utilizat mai ales in perioada de demarare a actiunilor de comunicare din cadrul campaniei,  pentru a semnala existenta unui program care inca nu si-a castigat notorietate in randurile publicului tinta.

·       Afise destinate pachetelor de masuri individuale, folosite cu acelasi rol , in cadrul campaniilor pentru sectiuni PNDR

Aceste modele de afise vor fi utilizate pentru:

·       Tiparirea afise pe suport de hartie pentru indoor (format A2 si A1 pentru afisul PNDR si A2 pentru afisele destinate pachetelor de masuri individuale).

·       Serigrafierea banner-elor destinate panotajului exterior

·       Realizare mesh-uri

·       Serigrafierea banner-elor destinate utilarii standurilor, utilizarii in cadrul conferintelor unde s-au achizitionat pachete corespunzatoare etc.

Plasarea acestor afise se va face

Pentru afisele indoor - Cu precadere in spatiile autoritatilor de  stat cu care persoanele din grupul tinta intra in contact  (primarii rurale, directii agricole etc.) dar si in alte locatii cu o densitate crescuta ale persoanele din aceste grupuri (oficii postale din mediul rural, autogari etc.), acolo unde se obtine colaborarea.

In acest scop unitatile de lucru judetene vor inventaria aceste spatii si vor obtine colaborarea celor institutiilor care le detin.

Pentru panotajul stradal – Acesta va fi utilizat in ariile cu o densitate mare a publicului tinta (in apropierea targurilor, pietelor, panouri publicitare amplasate in localitati rurale, acolo unde exista etc.). In acest scop unitatile de lucru judetene vor inventaria aceste locatii si face demersurile necesare pe langa agentiile prin intermediul carora se poate beneficia de aceste spatii.

Categorie cheltuieli

Tarif unitar (RON)

Numar unitati

Cost total (RON)

Creatie pachet machete

7.000

N/A

7.000

Tiparire afisul campaniei dimensiuni A1(tiraj 20.000 ex.)

25.000

N/A

25.000

Tiparire afisul campaniei dimensiuni A2 (tiraj 60.000  ex.)

40.000

N/A

40.000

Tiparire afise pachet masuri prioritare dimensiuni A2 (tiraj 60.000 ex.)

40.000

N/A

40.000

Serigrafiere bannere
(10m2)

800

100

80.000

Postare afis panotaj stradal
(tarife pentru 8 luni de afisare, 100 locatii)

5.500

/locatie

100

550.000

Total

742.000

Materiale tiparite mici

Imprimatelor de mai sus  li se pot adauga  o serie de alte materiale tiparite mici (fluturasi, autocolante etc.), auxiliare campaniei si pentru care este necesara rezervarea unor sume distincte.

Categorie cheltuieli

RON

Cheltuieli materiale tiparite mici

75.000

Total

75.000

BTL ( altele)

Campaniile vor face apel, cel mai probabil, si la alte actiuni , in afara canalelor mari de comunicare. Astfel de actiuni pot include

·       Distributie fluturasi in cadrul targurilor, pietelor sau a unor evenimente

·       Mailing pentru segmente din grupurile tinta bine definite (ex: proprietarii de paduri)

·       Distributia de obiecte cu caracter promotional

·       Organizarea de varii evenimente promotionale ocazionale

Categorie cheltuieli

RON

Buget alocat

200.000

Total

200.000


SUMAR BUGET

Comunicare continua

RON

Investitii mijloace fixe comune tuturor actiunilor

272.650

Cheltuieli audit fluxuri de comunicare

50.000

Training reprezentantii din teritoriu

131.040

Elaborare sigla si manual de identitate

3.500

Infiintare puncte de informare agricole

6.604.000

Editare si distributie primul numar publicatie agricola

3.570.000

Editare si tiparire 11 numere ulterioare publicatie agricola

2.497.000

Organizare conferinte de presa

90.720

Organizare caravana rurala

148.333

Organizare puncte de informare mobile

11.200

Organizare seminare pentru specialisti in agricultura

267.000

Organizare seminare autoritati locale

692.900

Realizare portal

35.500

Brosura PNDR

2.776.000

Brosuri pachete masuri

529.375

Pliante

107.000

Brosuri primari

12.200

Hotline

26.550

Participare targuri si expozitii

17.500

Participare conferinte

44.000

Obiecte personalizate

15.000

Actiuni captare a responsabilitatii sociale a companiilor

7.000

Campanii PNDR

Consultanta

300.000

Publicitate in presa scrisa

102.800

Publicitate Radio-TV

1.083.500

Pliante

144.900

Afisaj

742.000

Materiale tiparite mici

75.000

BTL altele

200.000

Total general

20.556.668

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
STRATEGIE DE PROMOVARE SI COMUNICARE IN VEDEREA IMPLEMENTARII PNDR


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu