Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » familie » asistenta sociala
EVALUAREA NEVOILOR DE ASISTENTA SOCIALA GHID METODOLOGIC

EVALUAREA NEVOILOR DE ASISTENTA SOCIALA GHID METODOLOGICEVALUAREA NEVOILOR DE ASISTENTA SOCIALA

GHID METODOLOGIC

1. Introducere

Furnizarea serviciilor de asistenta sociala in Romania se afla abia la inceputuri. Pana la aceasta data, politicile guvernamentale in domeniul social s-au axat in special pe furnizarea de beneficii banesti catre populatia saraca, vulnerabila; mai putina atentie a fost acordata dezvotarii de servicii de asistenta sociala cuprinzatoare sau centrate pe beneficiar. A incepe furnizarea de astfel de servicii in mod sisteamtic presupune printre altele, o intelegere a prevalentei si diversitatii acestor probleme, o bugetare corespunzatoare a serviciilor care sa poata raspunde acestor nevoi diverse si o investitie corespunzatoare in dezvotarea furnizorilor de servicii.


Toate acestea fiind la inceput, metodologiile de lucru sunt si ele in curs de tatonare. Ghidul metodologic este rezultatul tatonarilor de acest fel avute cu clientii nostri, administratii publice locale, furnizori de servicii si a beneficiarilor lor.

Obiectivele avute in dezvoltarea acestui ghid metodologic au fost:

1.     Furnizarea unei abordari sistematice in ceea ce priveste evaluarea nevoilor de asistenta sociala care sa sprijine administratiile publice locale in demersul lor de a intelege mai bine nevoile de asistenta sociala de la nivelul populatiilor lor si de a estima mai bine bugete prin care sa vina in intimpinarea acestor nevoi;

2.     Crearea der capacitate durabila la nivel local pentru a ajusta si a folosi in mod repetat instrumente de cercetare de acest gen;

3.     Imbunatatirea comunicarii institutionale intre diferiti actori locali din domeniul sociologiei, asistentei sociale si decidenti locali, furnizori de servicii (NGOs);

4.     Implementarea cercetarii la cel mai mic cost posibil.

Ipotezele de la baza Ghidului Metodologic

Una din ipotezele acestui Ghid este aceea ca, daca vom cunoaste mai bine nevoile sociale, vom putea dimensiona mai bine serviciile de asistenta sociala.

O dimensiune extrem de importanta in configurarea unor politici eficiente de asistenta sociala o reprezinta ajustarea capacitatii si tipurilor de servicii la numarul, caracteristicile si nevoile grupurilor tinta. Cine si cate sunt persoanele care au nevoie de servicii de asistenta sociala, care sunt serviciile care raspund cel mai bine nevoilor acestor persoane, cum se poate maximiza accesul la servicii, reprezinta intrebari esentiale pentru calibrarea unor programe, cel mai adesea derulate cu resurse financiare, materiale si de personal foarte limitate si numar de beneficiari extrem de extins.

Acest ghid metodologic de evaluare a nevoilor de asistenta sociala reprezinta un instrument de lucru ce ofera intr-o maniera sintetica instrumentarul necesar derularii unor cercetari sociale la nivel local, regional si national care sa ofere informatia necesara fundamentarii deciziilor privind programele de asistenta sociala destinate grupurilor vulnerabile si defavorizate.

Dezvoltarea acestui Ghid Metodologic

Participantii la acest exercitiu de dezvoltarea a Ghidului Metodologic pentru Evaluarea Nevoilor de Asistenta Soicala au fost: doi sociologi care au condus procesul, trei echipe de la Directiile de Asistenta Sociala de la nivelul Consiliilor Judetene din trei judete, trei echipe de sociologi de la universitatile locale corespunzatoare, reprezentanti ai furnizorilor de servicii NGO. Cei doi sociologi care au condus procesul au facut designul initial al cercetarii, au colectat feed back de la decidentii politici judeteni si de la echipele locale de sociologi, au oferit sprijin tehnic pe parcursul implementarii cercetarii, colectarii si analizei datelor, a redactarii rapoartelor de cercetare. Invatamintele in urma acestui proces au fost incorporate in forma finala a Ghidului Metodologic.

2. Obiective

Ghidul metodologic are doua finalitati majore, fiecare dintre acestea definind dimensiuni diferite, caracterizate de obiective specifice distincte: este un instrument de cercetare si un manual.

Ca instrument de cercetare, metodologia si instrumentele propuse raspund urmatoarelor cerinte principale:

-        Instrumente structurate, utilizate pentru a obtine date reprezentative pentru populatii mari.

-        Instrumente simple ce permit cercetari de „follow up” de catre personal relativ nespecializat, cu costuri reduse de aplicare.

Functia didactica deriva din explicitarea deciziilor majore privind designul de cercetare propus. Astfel, chiar daca ghidul nu reprezinta un substitut pentru expertiza specializata, el contine informatia necesara pentru a utiliza instrumentele propuse intr-o maniera flexibila, adecvata unor nevoi specifice.

3. Interogatiile cercetarii de evaluare a nevoilor de asistenta sociala

  In etapa de pregatire a cercetarii se stabilesc interogatiile principale, se aleg metodele si tehnicile utilizate, se stabileste populatia de studiat si esantionul, se construiesc instrumentele si se iau deciziile referitoare la activitatea propriu-zisa de culegere a datelor. Relativ frecvent interogatiile se presupun cunoscute, constituind in fapt punctul de pornire al demersului investigativ. In practica insa, nu rareori, definirea interogatiilor constituie primul pas in configurarea designului de cercetare. Astfel, dincolo de interesele de cunoastere, interogatiile trebuiesc corelate cu resursele disponibile. Circumscriind tematica propriu-zisa a cercetarii, interogatii diferite conditioneaza optiuni metodologice diferite. Ori aceste optiuni presupun expertize diferite, resurse financiare, materiale si umane diferite, si nu in ultimul rand durate de realizare diferite.

Daca suntem interesati sa identificam factorii motivationali ce influenteaza accesul la serviciile sociale este aproape obligatoriu un demers calitativ, centrat pe interviuri. Daca vrem sa stim cate persoane se afla in situatia de a avea nevoie de asistenta sociala, este obligatoriu un demers de tip ancheta. Personalul implicat, expertiza acestuia, resursele financiar-umane si nu in ultimul rand semnificatia si relevanta datelor difera radical pentru cele doua situatii.

Specificarea temei cercetarii reprezinta un demers obligatoriu, iar definirea interogatiilor na ajuta sa circumscriem precis aceasta tema a cercetarii.. “Evaluarea nevoii de asistenta sociala” reprezinta un subiect ce permite diferite circumscrieri, asociate cu optiuni metodologice si tehnice distincte. Ce aspect al problemei ne intereseaza? Capacitatea institutiilor specializate de a furniza servicii adecvate, atitudinile si comportamentele furnizorilor de servicii, comportamentele beneficiarilor? Acestea sunt cateva dintre posibilele aspecte ipotetice la fel de legitime in a constitui subiectul cercetarii. Cadrul temporal, amplasamentul geografic (localitate, judet, regiune, national), interes general sau interesul pentru identificarea de elemente comune (patternuri) specifice unor sub-grupuri, orientarea descriptiva sau explicativa sunt cateva dintre dimensiunile necesar a fi explicitate pentru a circumscrie precis tema, respectiv interogatiile cercetarii.

Interogatiile principale ale cercetarii de evaluare a nevoii de asistenta sociala:

·       Cine si cat de multi sunt cei care au nevoie de servicii sociale?

·       Cine si cat de multi sunt cei, care desi nu fac parte din categoria persoanelor care au nevoie de servicii de asistenta sociala, beneficiaza de astfel de servicii?

·       Cine si cat de multi sunt cei care desi fac parte din categoria persoanelor care au nevoie de servicii de asistenta sociala, nu beneficiaza de astfel de servicii?

·       Care sunt serviciile sociale de care au nevoie categoriile defavorizate?

4. Alegerea metodelor si tehnicilor utilizate

Alegerea metodei de cercetare este influentata de tema si scopul cercetarii, mijloacele materiale si umane si de timpul avut la dispozitie.

Daca scopul cercetarii este descriptiv, constand in obtinerea unui profil cit mai exact al persoanelor, evenimentelor sau situatiilor, metoda privilegiata este ancheta. Optiunea pentru aceasta este conditionata de o cunoastere buna a situatiei de cercetat.

Raportat la interogatii, cadrul temporal si geografic - 2004, judetele Suceava, Iasi, Salaj -, cerintele de aplicabilitate mentionate, metodele de cercetare posibil teoretic a fi utilizate sunt:

-        analiza documentelor

-        ancheta

Statisticile oficiale, respectiv documentele de natura cifrica existente la institutiile si organizatiile publice sau private care au responsabilitati in domeniul serviciilor de asistenta sociala, bazele de date ale unor cercetari sociale (anchete sociologice), se constituie in surse potentiale de informatie utila pentru evaluarea nevoii de asistenta sociala. Datele existente la institutiile ce furnizeaza servicii de asistenta sociala ofera informatii valide despre caracteristicile socio-demografice ale utilizatorilor si in cel mai bun caz, ale solicitantilor acestor servicii.

Anchete sociologice care nu au ca subiect principal evaluarea nevoii de asistenta, pot oferi informatii despre indicatori relevanti - saracie, somaj, accesul la servicii publice (educatie, asistenta medicala), excluziune sociala, accesul la retele publice sau/si private de suport, etc. – atat pentru ansamblul populatiei, cat si pentru sub-grupuri pre-specificate.

ANALIZA DOCUMENTELOR

Principalul avantaj al analizei documentelor este costul redus al culegerii informatiei. Dezavantajul este insa ca informatia este culeasa pentru scopuri independente de obiectivele cercetarii proprii si capacitatea documentelor de a raspunde la interogatii specifice este limitata. Altfel spus, analiza documentelor obliga cercetatorul sa-si adapteze intrebarile la continutul documentelor analizate.

Raportat la interogatiile principale ale cercetarii de evaluare a nevoilor de asistenta sociala, metoda analizei documentelor nu este potrivita ca optiune principala din urmatoarele motive:

-        indicatorii existenti in documentele cifrice ale institutiilor furnizoare de servicii sociale, se refera in principal la persoane care au accesat aceste institutii. In absenta unor date de ancheta nu stim insa in ce masura aceste grupuri sunt reprezentative pentru ansamblul populatiilor vizate.

-        Avand obiective specifice, aproape intotdeauna diferite de cele ale propriei cercetari, rezultatele altor anchete sunt utilizabile cel mai adesea in primul rand ca si cadru de comparatie si secundar ca informatii relevante in sine. De exemplu, datele obtinute prin anchete derulate pe esantioane reprezentative national nu pot fi utilizate pentru a caracteriza populatia, comportamentele sau situatia unei localitati, datorita faptului ca informatia obtinuta la un nivel nu este transferabila la nivele diferite.

CERCETARE

In concluzie pentru cercetarea de evaluare a nevoii de asistenta sociala analiza documentelor poate fi utila, dar ramane o optiune auxiliara metodei anchetei. Atuurile principale ale metodei anchetei, ca si optiune de culegere a datelor sunt urmatoarele (Rotariu, Ilut, 1997):

-         caracter standardizat: numarul, ordinea, formularea intrebarilor, persoanele care raspund la intrebari sunt aspecte stabilite inainte de derularea propriu-zisa a interactiunii cu subiectii.

-         se realizeaza pe esantioane mari si rezultatele sunt reprezentative pentru populatii mai extinse decat cea accesata direct si nemijlocit in cercetare

-         prelucrarea datelor se face utilizand proceduri statistice standard, bazate pe calculul frecventelor.

-         pentru culegerea informatiei se utilizeaza personal ce nu are nevoie de expertiza speciala si este usor de instruit.

Raportat la tema si interogatiile cercetarii de evaluare, populatia investigata, esantionare si mijloacele avute la dispozitie, cercetarea de fata propune utilizarea  metodei anchetei directe, fata in fata, la domiciliul respondentilor.

5. Populatia studiata si esantionul

Care este populatia vizata de cercetare? Ce criterii utilizam pentru a circumscrie aceasta populatie? Cum vom accesa subiectii cercetarii? Raspunsurile la aceste intrebari sunt determinate in egala masura de considerente teoretice si practice.

O prima variabila importanta este reprezentata de interogatiile cercetarii. Evaluarea nevoii de asistenta sociala permite doua circumscrieri majore, in principiu la fel de valide teoretic, dar cu semnificatii diferite a rezultatelor obtinute:

a) focalizare pe populatia care are nevoie de servicii sociale (categorii defavorizate sau vulnerabile, persoane care fac parte din grupul beneficiarilor actuali sau potentiali). Opiniile si comportamentele acestei categorii sunt cu siguranta importante pentru decidentii politici, planificatorii si furnizorii de servicii sociale. Ce caracteristici socio-demografice are aceasta populatie, care sunt serviciile de care are nevoie, care este accesul la aceste servicii, care sunt asteptarile si nemultumirile  fata de furnizori sau/si servicii, reprezinta doar cateva dintre posibilele interogatii de interes.

Acest tip de circumscriere nu permite insa sa se raspunda la intrebari privind ponderea categoriei respective in ansamblul populatiei totale, care sunt elementele de asemanare-diferentiere intre cei care in conditii relativ egale, au sau nu au nevoie de servicii, respectiv au acces sau sunt exclusi de la serviciile de asistenta. Acest decupaj descrie subgrupuri ce compun populatia definita ca fiind beneficiara a serviciilor de asistenta sociala, dar nu poate spune nimic despre corespondenta dintre aceste grupuri si populatia de ansamblu. Una dintre problemele asociate acestei abordari este aceea ca grupul tinta al beneficiarilor trebuie predefinit inainte de derularea anchetei.

b) focalizare pe ansamblul populatiei. Criteriile de circumscriere a populatiei de investigat nu includ caracteristici sau atribute definitorii pentru nevoia de asistenta sociala. Se obtine un esantion reprezentativ pentru un univers de referinta definit cel mai adesea pe criterii rezidentiale si socio-demografice (domiciliu, varsta, sex; exemplu - indivizi de peste 18 ani, neinstitutionalizati, ce au domiciliul in localitatea x, judetul y). In acest caz,  caracteristicile categoriilor defavorizate pot fi urmarite prin raportare la populatia “normala”: pondere, atribute socio-demografice, atitudini si comportamente, etc.

Interogatiile specifice acestei cercetari fac preferabila din punct de vedere teoretic a doua optiune. Validitatea alegerii este insa dependenta de volumul esantionului sau al esantioanelor pe care se deruleaza ancheta. Multe dintre categoriile defavorizate, de interes pentru planificatorii si furnizorii serviciilor sociale,  au o pondere in populatia totala de sub 1%. Aceasta inseamna ca un esantion de 1000 de persoane va contine foarte probabil mai putin de 10 astfel de subiecti, ceea face imposibila descrierea comportamentelor si nevoilor acestor sub-grupuri.

Tinand cont atat de considerente teoretice, cat si practice (printre care si  cerintele reprezentantilor Directiilor de Asistenta Sociala de a investiga cu prioritate populatia adulta si varstnica), solutia optima propusa a fost cea a unei duble circumscrieri, populatia de investigat fiind definita astfel:

            a) populatia generala a indivizilor de peste 18 ani, neinstitutionalizati, domiciliati in arealul geografic-administrativ al cercetarii.

            b) categorii de persoane defavorizate, ce au nevoie de servicii de asistenta sociala, grupuri specific definite de catre reprezentantii Directiilor de Asistenta Sociala, in colaborare cu experti, reprezentanti ai altor institutii.

Grupurile de interes pot fi definite in functie de diverse criterii: variabile socio-demografice (varsta, sex, rezidenta, educatie, stare civila, numar de copii, etc.), tipuri de probleme, categorii de nevoi, tipuri de servicii. Aceste criterii pot fi utilizate independent sau combinat. Pentru fiecare dintre categoriile definite ca fiind de interes, este obligatorie stabilirea unor indicatori operationali de identificare. Pentru aceasta cercetare au fost definite ca si categorii de interes, urmatoarele grupuri:

            - batranii dependenti (partial sau complet imobilizati)

- copii cu dizabilitati (fizice si mentale)

- adultii cu dizabilitati (fizice si mentale)

- somerii

- copii si femei victime ale violentei domestice

- dependentii de alcool.

Raportat la aspectele teoretice si practice, respectiv resursele financiare si materiale disponibile pentru realizarea cercetarii, a fost propusa urmatoarea strategie de esantionare:

-        un volum general de 1000 de subiecti pentru fiecare dintre judetele participante in cercetare, selectati astfel incat sa se obtina esantioane reprezentive dupa cum urmeaza:

-        la nivel de judet: 500 de subiecti

-        la nivelul municipiului resedinta de judet: 500 de subiecti

-        la nivelul localitatilor urbane: 500 de subiecti

-        la nivelul localitatilor rurale: 300 de subiecti

-        intre 50 si 100 de subiecti pentru fiecare dintre categoriile de persoane defavorizate considerate de interes intr-un anumit judet.

6. Dimensiunile si indicatorii utilizati in evaluare

In concordanta cu circumscrierea populatiei investigate, cercetarea presupune utilizarea unor instrumente distincte pentru fiecare dintre categoriile de populatii luate in considerare si anume un chestionar pentru esantionul general si de asemenea, cite un chestionar pentru fiecare din categoriile defavorizate de interes, pre-definite ca avand nevoie de servicii de asistenta sociala.

Toate chestionarele contin intrebari privind caracteristicile si comportamentele respondentului, respectiv caracteristicile gospodariei si ale celorlalti membri ai familiei cu care locuieste respondentul.

Chestionarul general utilizat pentru evaluarea nevoilor de asistenta contine urmatoarele dimensiuni si indicatori:

-        asteptari fata de autoritatile locale in ceea ce priveste serviciile sociale

-        informarea privind posibilitatea de a beneficia de servicii sociale: gradul de informare, surse de informare

-        accesul la serviciile de asistenta medicala: este inscris pe listele unui medic de familie, motive al neinscrierii, usurinta de a apela la serviciile medicului de familie, nemultumiri privind asistenta medicala de care a beneficiat

-        accesul la educatie: distanta fata de scoala, modalitati de deplasare, frecventa, motive ale abandonului scolar.

-        accesul la servicii sociale: tipuri de servicii, tipuri de furnizori, nevoia pentru aceste servicii

-        frecventa in populatie a dizabilitatii fizice si mentale, cu sau fara nevoie de asistenta,

-        frecventa in populatie a consumului de alcool

-        frecventa in populatie a fenomenului de violenta domestica

-        frecventa in populatie a persoanelor fara loc de munca (inregistrate sau nu ca someri);

-        screening pentru identificarea categoriilor defavorizate definite ca fiind de interes

-        resurse materiale (saracia): capacitatea de a acoperi costurile subzistentei, caracteristici ale locuintei si locuirii, venit si surse de venit, auto-productia,

-        date socio-demografice: sex, varsta, numar de copii, stare civila, educatie, ocupatie.

Chestionarele speciale destinate categoriilor defavorizate contin in plus urmatoarele dimensiuni si indicatori:

-        indicatorii utilizati pentru a confirma apartenenta la categoria defavorizata

-        evaluarea ierarhizata a cererii pentru servicii sociale specific adresate categoriei respective.

-        accesul la serviciile sociale adresate specific categoriei respective.

7. Culegerea datelor

Este dificil, daca nu imposibil, de realizat un retetar de rezolvare a problemelor asociate activitatii de culegere a datelor. Cea mai mare parte dintre aceste probleme sunt de natura organizatorica, dar deciziile asupra unor aspecte aparent pur administrative pot avea consecinte metodologice importante, influentand in final validitatea informatiilor culese.

Numarul de zile alocat completarii chestionarelor, instructiunile de selectie a respondentilor, organizarea activitatii de verificare pe teren a activitatii operatorilor sunt doar cateva dintre variabilele care pot influenta semnificativ informatiile obtinute. Deciziile specifice sunt rezultatul ponderarii avantajelor si dezavantajelor practice si teoretice asociate diverselor optiuni si nu pot fi algoritmizate sau standardizate.

Pentru derularea activitatii de culegere este nevoie de un coordonator si de operatori de interviu. Anexa 2-10.1 contine instructiuni pentru coordonatori, iar anexa 2- 10.2  instructiuni pentru operatorii de interviu.

Coordonatorii anchetei sunt responsabili pentru:

            - stabilirea calendarului cercetarii si asigurarea masurilor de respectare a lui,

            - evaluarea costurilor fiecarei operatiuni si incadrarea in bugetul disponibil

            - asigurarea mijloacelor si instrumentelor necesare deplasarii pe teren

- asigurarea accesului operatorilor la informatiile locale necesare pentru alegerea esantionului

            - derularea activitatilor de verificare pe teren a muncii operatorilor

- selectarea si instruirea operatorilor.

Instructiunile pentru operatorii de interviu contin obligatoriu urmatoarele informatii:

-        perioada de aplicare a chestionarelor

-        modalitatea de selectie a persoanelor ce fac parte din esantion

-        instructiunile de completare a chestionarelor si de utilizare a materialelor auxiliare

-        datele de contact pentru semnalarea problemelor ce apar in teren in timpul activitatii de culegere a datelor.

8. Prelucrarea datelor si structura raportului de cercetare

Ghidul include structura bazelor de date necesare introducerii chestionarelor si prelucrarii datelor de ancheta, precum si configuratiile de prezentare a rezultatelor in forma  grafica, format powerpoint.

RAPORTAREA REZULTATELOR CERCETARII

In ceea ce priveste raportul de cercetare, structura recomandata este urmatoarea:

-        Prezentarea cercetarii: definirea problemelor studiate, interogatii, semnificatia si importanta problemei studiate

-        descrierea metodologiei utilizate: volumul esantionului, tipul de esantion, criterii de esantionare, metoda de culegere a datelor, perioada de culegere a datelor

-        Prezentarea datelor in format grafic si interpretarea rezultatelor

-        Concluzii si recomandari.


ANEXA 1

INSTRUMENTELE CERCETARII


Cod ________________

CHESTIONAR GENERAL

Buna ziua / seara, ma numesc () Sunt student la … si operator de interviu pentru o cercetare despre serviciile sociale la care au acces locuitorii judetului …. As dori sa va pun cateva intrebari cu privire la problemele cu care se confrunta locuitorii acestui judet. Nu este vorba de vanzarea unor produse si nu va voi cere nici un fel de donatie.

ASPECTE GENERALE

LOC La nivelul localitatii dvs., credeti ca urmatoarele sunt probleme sau nu?

Nu este o problema

Este o problema mica

Este o problema mare / grava

Nu e cazul / nu exista

NS NR

1.    Transportul in comun

1

2

3

8

9

2.    Asigurarea apei calde

1

2

3

8

9

3.    Asigurarea caldurii in locuinte

1

2

3

8

9

4.    Pietele agro-alimentare

1

2

3

8

9

5.    Ordinea publica

1

2

3

8

9

6.    Curatenia strazilor

1

2

3

8

9

7.    Iluminatul stradal

1

2

3

8

9

8.     Starea drumurilor

1

2

3

8

9

9.     Siguranta cetatenilor

1

2

3

8

9

10.  Asistenta sociala a varstnicilor

1

2

3

8

9

11.  Asistenta sociala a persoanelor cu handicap

1

2

3

8

9

12.  Protectia sociala a copilului

1

2

3

8

9

13.  Asistenta sociala a persoanelor cu venituri scazute

1

2

3

8

9

14.  Asistenta persoanelor fara loc de munca

1

2

3

8

9

15.  Spitale si clinici publice

1

2

3

8

9

16.  Spitale si clinici particulare

1

2

3

8

9

17.  Scolile

1

2

3

8

9

AST1 Dupa parerea dvs, ce ar trebui sa faca autoritatile locale in ceea ce priveste serviciile sociale (pentru cei varstnici, pentru copii, persoane cu handicap, etc.) ?

1. Sa se implice mai mult

Prima mentiune

2. Sa aloce mai multe fonduri

A doua mentiune

3. Sa le acorde asistenta sociala

A treia mentiune

4. Sa le acorde ajutor material

5. Sa le majoreze veniturile (pensiile / alocatiile)

6. Sa creeze locuri de munca

7. Sa elaboreze programe

8. Sa le ofere servicii medicale adecvate

9. Sa le subventioneze / ofere gratuit medicamentele

10. Sa le acorde subventii pentru transport / intretinere

11. Sa le ofere asistenta medicala / sociala la domiciliu

12. Sa creeze / imbunatateasca institutiile speciale

13. Altele. Ce? ______________________________________

98. NS

99. NR

INF In ce masura cunoasteti posibilitatile de ajutor social pe care le pot primi persoanele defavorizate (saracii, batranii, cei fara locuri de munca, etc.)?

5. in foarte mare masura

4. in mare masura

3. in masura medie

2. in mica masura

1. in foarte mica masura

0. deloc

9. NR


INFS. In ce masura va informati despre posibilitatile de ajutor social oferite persoanelor defavorizate

prin intermediul .?

Foarte mare

Mare

Medie

Mica

Foarte mica

Deloc

NR

1. autoritatile locale

5

4

3

2

1

0

9

2. autoritatile centrale

5

4

3

2

1

0

9

3. vecini, prieteni

5

4

3

2

1

0

9

4. rude

5

4

3

2

1

0

9

5. biserica

5

4

3

2

1

0

9

6. ONG-uri locale

5

4

3

2

1

0

9

7. ONG-uri din strainatate

5

4

3

2

1

0

9

8. lideri locali (oameni de afaceri, gospodari instariti)

5

4

3

2

1

0

9

9. media (tv., radio, ziare)

5

4

3

2

1

0

9

10. altcineva, cine?

5

4

3

2

1

0

9

ACCESUL LA SERVICIILE MEDICALE

MF Cati membri ai gospodariei sunt inscrisi la un medic de familie?

1.Toti

2. Doar cativa

3. Nici unul

9. NR

Pentru varianta 2. Cati membri?

MF_1 Daca 2 sau 3, Din ce cauza nu sunt inscrisi toti?(raspuns multiplu)

1. Nu platesc asigurare

4. Nu am nevoie de medic

2. Nu exista medic de familie in zona unde locuiesc

5. Altele

3.Am fost refuzat la inscriere

9. NR

AMF Considerati ca aveti acces usor la medicul dvs. de familie?

1. Da

2. Nu

8. NS

9. NR

AMF_1. Daca NU: Care sunt motivele pentru care considerati ca nu aveti acces usor la un medic de familie?

1. Distanta fata de cabinetul medical

Prima mentiune

2. Costul transportului

A doua mentiune

3. Orarul medicului

A treia mentiune

4. Timpul lung de asteptare

5. Atitudinea / comportamentul cadrelor medicale

6. Banii pe care ar fi trebuit sa-i cheltuiesc

7. Altele. Ce? __________________________________________

8. NS

9. NR

IMF. Care sunt principalele motive de insatisfactie privind serviciile medicale de care au beneficiat membrii gospodariei in ultimul an?

1. Probleme cu medicamentele / retetele

Prima mentiune

2. Atitudinea personalului medical

A doua mentiune

3. Coruptia din sistem

A treia mentiune

4. Igiena din spitale

5. Dotarea necorespunzatoare a spitalelor

6. Incompetenta medicilor

7. Costul ridicat al serviciilor medicale

8. Calitatea serviciilor

9. Orarul medicilor

10. Lipsa consultatiilor la domiciliu

11. Altele. Ce? ______________________________________

90. Nu sunt motive de nemultumire

99. NS

99. NR


ACCES LA EDUCATIE

 AE In gospodaria dvs. sunt copii de varsta prescolara si scolara (maxim liceu, 18 ani)?

1. Da, cati

2. Nu

9. NS/NR

Daca DA, completeaza tabelul de mai jos

AE_1 Varsta (ani)

AE_2 Distanta la care se afla scoala / gradinita fata de gospodarie (Km)

AE_3 De obicei, cum se deplaseaza copiii Dvs. la scoala / gradinita?

1. pe jos

2. cu mijloace de transport in comun

3. cu masina familiei

4. cu masina, prin asociere cu alte familii

9. NS/NR

AE_4

Cat de des merg copiii dvs. la scoala / gradinita?

1. in fiecare zi de scoala

2. cateva zile pe saptamana

3. mai rar

4. nu merg

9. NS/NR

Daca NU merg in fiecare zi de scoala:

AE_5

Care sunt motivele pentru care nu merg zilnic? (3 alegeri)

1. costul transportului

5. din cauza colegilor

9. prea mari cheltuielile

2. absenta rechizitelor scolare

6. a ramas repetent

10. nu are nevoie de scoala

3. absenta imbracamintei / incaltamintei

7. probleme de sanatate

11. altul

4. din cauza profesorilor

8. ajuta in gospodarie / munceste

99. NS/NR

AE_1

AE_2

AE_3

AE_4

AE_5

Copil 1

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

I

II

III

Copil 2

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

I

II

III

Copil 3

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

I

II

III

Copil 4

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

I

II

III

Copil 5

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

I

II

III

Copil 6

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

I

II

III

Copil 7

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

I

II

III

Copil 8

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

I

II

III


ACCES LA SERVICII SOCIALE

ASS. In 2004, dvs. sau cineva din gospodaria dvs. a primit gratuit, de la vreo institutie sau organizatie publica sau privata urmatoarele produse / bunuri sau a beneficiat de urmatoarele servicii? (aratati lista ASS_DA)

1. Da                     2. Nu                     9. NR

OPERATOR! Vei introduce raspunsurile la ASS, ASS_DA, si ASS_NU in coloanele corespunzatoare din tabelul din josul paginii!

Daca a primit:

ASS_DA. Ce institutie sau organizatie v-a dat produsele / oferit serviciile respective? (arata lista AS

Alegeti maxim 3 institutii al caror cod il veti introduce in coloanele ASS_DA I , II, III

Asociatii / organizatii:

1.           Societate agricola cu statut juridic

2.           Asociatie agricola familiala

3.           Asociatii de comercianti

4.           Asociatie profesionala (doctori, profesori, veterani, etc.)

5.           Comitet satesc /al cartierului

6.           Sindicat

7.           Comitet parohial sau alta forma colectiva de coordonare bisericeasca

8.           Comitet de parinti

9.           Asociatie artistica / sportiva

10.         Partid politic

11.         Roata” pentru bani

12.         ONG sau grup civic

13.         Alte asociatii

Institutii:

14.     Consiliul Local

15.     Politie

16.     Prefectura

17.     Guvern / Ministere

18.     Primarie

19.     Regia de gospodarire comunala

20.     Gradinitele publice

21.     Gradinite private

22.     Scolile si liceele de stat

23.     Scolile si liceele private

24.     Spitalele / Policlinicile de stat

25.     Spitalele / Policlinicile private

26.     Casa de sanatate

Firme:

27.     Firma privata

28.     Firma de stat

29.     Firma mixta

Daca nu a primit niciodata:

ASS_NU. In care din urmatoarele situatii va aflati? (raspunsurile se inregistreaza in coloanele corespunzatoare din tabelul ASS)

1.      ati fi avut nevoie, dar nu ati stiut cui sa va adresati

2.      ati fi avut nevoie, ati incercat dar nu ati reusit sa-l obtineti

3.      nu ati avut nevoie / nu a fost cazul

4.   alta situatie                 9. NS/NR

ASS Bunuri, produse, servicii sociale

ASS

ASS_DA

ASS_NU

1.      Produse alimentare

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

2.      Masa la Cantina Sociala

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

3.      Imbracaminte, incaltaminte, alte produse non-alimentare

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

4.      Medicamente gratuite sau compensate

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

5.      Bilete gratuite in statiuni de tratament

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

6.      Servicii sociale pentru persoanele cu handicap

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

7.      Servicii sociale pentru cei in varsta

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

8.      Servicii medicale (consultatie, tratament)

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

9.      Ingrijirea / supravegherea copiilor

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

10.    Produse de panificatie si lactate pentru elevi

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

11.    Mese de pranz la scoala

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

12.    Cursuri de instruire si pregatire

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

13.    Asistenta pentru integrare ocupationala

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

14.    Aparatura de folosinta indelungata (unelte, aparate electrice, etc.)

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

15.    Ajutor /sprijin in activitatile gospodaresti obisnuite (curatenie, gatit, mici reparatii)

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

16.    Ajutor /sprijin in activitatile gospodaresti ocazionale (zugravit, construit, reparatii majore)

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

17.    Servicii de croitorie / cizmarie

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

18.    Transportul unor persoane (inclusiv bilete sau reduceri)

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

19.    Bonuri de masa

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

20.    Alte produse / bunuri / servicii din partea unei institutii

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9


ACCES LA SERVICII SOCIALE

BCH. In gospodaria dvs. sunt persoane care au una sau mai multe din urmatoarele probleme / dificultati?

Da

nu se descurca fara ajutor din partea altei persoane

Da

dar nu are nevoie de ajutor

Nu

NS

NR

Daca da

Cati ani are aceasta persoana?

1. Auz

1

2

3

9

2. Vedere

1

2

3

9

3. Vorbire

1

2

3

9

4. Deplasare in locuinta

1

2

3

9

5. Deplasare in afara locuintei

1

2

3

9

6. Spalat

1

2

3

9

7. Hranit

1

2

3

9

8. Mers la baie

1

2

3

9

9. Probleme de sanatate mentala

1

2

3

9

Pentru operator:

Daca exista persoane in gospodarie care au nevoie de ajutorul altei persoane pentru cel putin unul dintre aspectele mentionate, in functie de varsta acestora se va aplica chestionarul destinat categoriilor specifice astfel: copii cu handicap daca persoana are mai putin de 18 ani, adulti cu handicap daca are intre 18 si 59 de ani, batrani dependenti daca persoana are peste 60 de ani. Chestionarul se va aplica copilului / adultului / batranului, daca starea fizica si mentala a acestuia permite acest lucru, daca nu va fi completat de respondentul principal.

Cate astfel de persoane exista in gospodarie?

BCHNR1. copii cu handicap             ______

BCHNR2. adulti cu handicap            ______

BCHNR3. batrani dependenti           ______

PS In gospodaria dvs. exista vreo persoana somera (are peste 18 ani, nu are loc de munca si se afla in cautarea unui loc de munca) ?

1.      Da                         PSNR. Cate astfel de persoane exista? _____

2.      Nu

3.      NS/NR

Pentru operator:

Daca Da, i se aplica chestionarul pentru categoria someri. Daca sunt mai multe persoane, chestionarul respectiv se aplica celui mai in varsta.

CONSAL Am sa va citesc o serie de afirmatii referitoare la consumul de alcool si am sa va rog sa-mi spuneti daca acestea sunt adevarate pentru dvs. sau altcineva din gospodaria dvs. ?

Da, eu

Da, altcineva din gospodarie

Nu

NS

NR

1.                Consum alcool de 4 ori si peste 4 ori pe saptamana

1

2

3

9

2.                Cateodata beau si sa nu ma pot opri

1

2

3

9

3.                Cateodata nu-mi pot indeplini obligatiile zilnice din cauza bauturii

1

2

3

9

4.                Cateodata beau dimineata cate o dusca, pentru a depasi mahmureala

1

2

3

9

5.                Din cauza alcoolului se intampla uneori sa uit ce mi s-a intamplat cu o seara inainte

1

2

3

9

6.                Cateodata am sentimente de remuscare sau vinovatie dupa consumul de bauturi alcoolice

1

2

3

9

7.                Ati fost implicat in accidente datorita consumului de alcool

1

2

3

9

8.                O ruda, un prieten sau un medic s-au aratat ingrijorati de consumul de alcool si au sugerat intreruperea consumului

1

2

3

9

CONSALNR. Cate astfel de persoane exista? _____

Pentru operator:

Daca subiectul raspunde afirmativ la cel putin doua intrebari in ceea ce-l priveste pe el sau altcineva din gospodarie, se aplica chestionarul pentru categoria “consumatori alcool-droguri”.

VIOLENT Am sa va citesc o serie de afirmatii referitoare la aspecte ce pot sa apara in orice gospodarie si am sa va rog sa-mi spuneti daca acestea sunt adevarate in cazul gospodariei dvs. ?

Da

Nu

Nu e cazul

NS

NR

1.       Atunci cand copii nostri sunt pedepsiti, sunt pedepsiti si prin bataie

1

2

3

9

2.       Cateodata se mai intampla ca sotia sau / si copii sa fie si loviti cand sunt certuri in familie

1

2

3

9

3.       S-a intamplat ca datorita certurilor sotia sau / si copii sa plece un timp de acasa

1

2

3

9

Doar daca respondentul este femeie

4.       Vi s-a intamplat in ultimul an sa va doriti sa plecati de acasa datorita certurilor, violentelor din familie?

1

2

3

9

5.       Vi s-a intamplat in ultimul an sa va fie frica de sotul/partenerul dvs.?

1

2

3

9

6.       Vi s-a intamplat in ultimul an sa va fie frica sa va intoarceti acasa din oras (de la serviciu, cumparaturi, etc)

1

2

3

9

Pentru operator:

Daca se obtin cel putin 2 raspunsuri afirmative, femeii din gospodarie i se aplica chestionarul pentru violenta domestica.

SCREEN Gandindu-va la vecinii si cunoscutii dvs. din aceasta localitate, dvs. cunoasteti pe cineva care are una sau mai multe din urmatoarele probleme / dificultati?

Da

Nu

NR

1.       Copil cu handicap fizic

1

2

9

2.       Adult cu handicap fizic

1

2

9

3.       Batran dependent (locuieste singur, are nevoie de ajutor pentru a se deplasa, hrani, intretine)

1

2

9

4.       Somer (nu are loc de munca si se afla in cautarea unuia)

1

2

9

5.       Copii, femei, agresati de parinti sau soti

1

2

9

6.       Persoane dependente de alcool sau consumatoare de droguri

1

2

9

Pentru operator:

Daca exista astfel de persoane intrebati subiectul despre numele si adresa acestora. Acestor persoane le veti aplica chestionarele specifice corespunzatoare.

Important:

Daca in gospodarie locuiesc persoane ce fac parte din grupul persoanelor ce au nevoie de servicii sociale (BCH, PS, CONSAL, VIOL) se aplica intai respondentului chestionarul de gospodarie, iar apoi respondentului sau persoanei ce are nevoie de servicii sociale, chestionarul special adresat categoriei respective. Daca in gospodarie exista mai multe persoane dintr-o anumita categorie va fi investigata fiecare separat (se va aplica fiecareia chestionarul corespunzator).

Daca in gospodarie nu locuieste nici o persoana ce indeplineste conditiile mentionate, se aplica intai chestionarul de screening si apoi chestionarul de gospodarie.


Cod ________________

CHESTIONAR PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADRESATE PERSOANELOR FARA LOC DE MUNCA (SOMERI)

Buna ziua / seara, ma numesc () Sunt student la … si operator de interviu pentru o cercetare despre serviciile sociale la care au acces locuitorii judetului …. As dori sa va pun cateva intrebari cu privire la problemele cu care se confrunta locuitorii acestui judet. Nu este vorba de vanzarea unor produse si nu va voi cere nici un fel de donatie.

PROBLEME Care sunt principalele probleme pe care le aveti dvs. personal la ora actuala?

1.    Lipsa locului de munca

Prima mentiune

2.    Probleme financiare

A doua mentiune

3.    Lipsa unei locuinte

4.    Probleme cu sanatatea

5.    Lipsa de perspective

6.    Neseriozitatea angajatorilor

90. Altceva. Ce?___________________________________

99. NS/NR

ARPROB Cum ati putea fi ajutat(a) sa rezolvati aceste probleme?

1.       Consiliere in orientarea profesionala

Prima mentiune

2.       Implicarea autoritatilor

A doua mentiune

3.       Aprobarea cererii de catre ANL

4.       Crearea de locuri de munca

5.       Ma descurc singur

6.       Nu pot fi ajutat

90.  Altceva. Ce?___________________________________

99.  NS/NR

AST1 Dupa parerea dvs, ce ar trebui sa faca autoritatile locale in ceea ce priveste serviciile sociale pentru persoanele fara loc de munca?

1.       Consiliere pentru integrarea profesionala

Prima mentiune

2.       Oferirea unor locuri de munca

A doua mentiune

3.       Ajutor social

4.       Programe de asistenta sociala

5.       Atragerea de investitori

6.       Sa mareasca perioada de somaj

7.       Sa le ofere locuri de munca in folosul comunitatii

8.       Sa coopereze cu ONG-urile

90.  Altceva. Ce?___________________________________

99.  NS/NR


UTILSERV Pe o scala de la 1 la 5 unde 1 inseamna ca nu au deloc nevoie, iar 5 ca au foarte mare nevoie cum apreciati utilitatea urmatoarelor servicii pentru persoanele care nu au loc de munca?

1.nu am deloc nevoie

2.am nevoie in mica masura

3.am nevoie, dar nu prea mult

4.am mare nevoie

5.am foarte mare nevoie

9. NS/NR

1    ___ consiliere si informare

2.   ___ sprijin pentru plata unor servicii si obligatii curente

3    ___ cursuri de instruire si pregatire profesionala (calificare, recalificare)

4    ___ identificarea unor locuri de munca

5    ___ asistenta pentru integrarea ocupationala

IMPSERV Dintre toate serviciile mentionate care sunt cele mai importante pentru persoanele care nu au loc de munca? (maxim 2 alegeri) (aratati lista UTIL SERV)

               1. ______                           2. ______                           99. NS/NR

BSERV De care dintre serviciile mentionate anterior ati beneficiat in cursul anului 2004? (aratati lista UTIL SERV si treceti codurile corespunzatoare)

               1. ______                           2. ______                           3. ______            98. niciunul         99. NS/NR

CURSURI. Dupa ce ati intrat in somaj, ati fost inscris la un curs sau program de recalificare profesionala?

1.      Da, nu l-am absolvit

2.      Da, am absolvit un astfel de curs

3.      Nu

9.   NR

               Daca a fost inscris si nu l-a absolvit

               MOTNEAB De ce nu ati absolvit cursul?

               __________________________________________           99.NS/NR

               Daca a absolvit un astfel de curs

               UTIL In ceea ce priveste sansele de a gasi un loc de munca cat de utila considerati ca a fost pentru dvs. absolvirea cursului respective?

1.     Foarte utila, am gasit un loc de munca in domeniu

2.     Utila, am mai multe sanse sa gasesc un loc de munca

3.     Putin utila, imi este la fel de greu sa gasesc un loc de munca

4.     Inutila, este aproape imposibil sa gasesc un loc de munca

9.   NS/NR

               VSOMAJ De cat timp nu aveti loc de munca?

                              __________ nr. de luni                   999 NS/NR


ACCES LA SERVICII SOCIALE

ASS. In 2004, dvs. ati primit gratuit, de la vreo institutie sau organizatie publica sau privata urmatoarele produse / bunuri sau a beneficiat de urmatoarele servicii? (aratati lista ASS)

1. Da                     2. Nu                     9. NR

OPERATOR! Vei introduce raspunsurile la ASS, ASS_DA, si ASS_NU in coloanele corespunzatoare din tabelul din josul paginii!

Daca a primit:

ASS_DA. Ce institutie sau organizatie v-a dat produsele / oferit serviciile respective? (arata lista ASS_DA; raspunsurile se inregistreaza in coloanele corespunzatoare din tabelul ASS)

Asociatii / organizatii:

1.           Societate agricola cu statut juridic

2.           Asociatie agricola familiala

3.           Asociatii de comercianti

4.           Asociatie profesionala (doctori, profesori, veterani, etc.)

5.           Comitet satesc /al cartierului

6.           Sindicat

7.           Comitet parohial sau alta forma colectiva de coordonare bisericeasca

8.           Comitet de parinti

9.           Asociatie artistica / sportiva

10.         Partid politic

11.         Roata” pentru bani

12.         ONG sau grup civic

13.         Alte asociatii

Institutii:

14.     Consiliul Local

15.     Politie

16.     Prefectura

17.     Guvern / Ministere

18.     Primarie

19.     Regia de gospodarire comunala

20.     Gradinitele publice

21.     Gradinite private

22.     Scolile si liceele de stat

23.     Scolile si liceele private

24.     Spitalele / Policlinicile de stat

25.     Spitalele / Policlinicile private

26.     Casa de sanatate

Firme:

27.     Firma privata

28.     Firma de stat

29.     Firma mixta

Daca nu a primit niciodata:

ASS_NU. In care din urmatoarele situatii va aflati? (raspunsurile se inregistreaza in coloanele corespunzatoare din tabelul ASS)

1.      ati fi avut nevoie, dar nu ati stiut cui sa va adresati

2.      ati fi avut nevoie, ati incercat dar nu ati reusit sa-l obtineti

3.      nu ati avut nevoie / nu a fost cazul

4. alta situatie                 9. NS/NR

ASS Bunuri, produse, servicii sociale

ASS

ASS_DA

ASS_NU

1.      Produse alimentare

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

2.      Masa la Cantina Sociala

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

3.      Imbracaminte, incaltaminte, alte produse non-alimentare

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

4.      Medicamente gratuite sau compensate

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

5.      Bilete gratuite in statiuni de tratament

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

6.      Servicii medicale (consultatie, tratament)

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

7.      Cursuri de instruire si pregatire

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

8.      Asistenta pentru integrare ocupationala

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

9.      Aparatura de folosinta indelungata (unelte, aparate electrice, etc.)

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

10.   Ajutor /sprijin in activitatile gospodaresti obisnuite (curatenie, gatit, mici reparatii)

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

11.   Ajutor /sprijin in activitatile gospodaresti ocazionale (zugravit, construit, reparatii majore)

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

12.   Servicii de croitorie / cizmarie

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

13.   Transportul unor persoane (inclusiv bilete sau reduceri)

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

14.   Bonuri de masa

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9


Cod ________________

CHESTIONAR PRIVIND SERVICIILE SOCIALE PENTRU

ADULTI CU DIZABILITATI

Buna ziua / seara, ma numesc () Sunt student la … si operator de interviu pentru o cercetare despre serviciile sociale la care au acces locuitorii judetului …. As dori sa va pun cateva intrebari cu privire la problemele cu care se confrunta locuitorii acestui judet. Nu este vorba de vanzarea unor produse si nu va voi cere nici un fel de donatie.

Pentru operator: Daca este posibil va fi chestionat subiectul. Daca starea fizica sau / si mentala a acestuia nu permite acest lucru, chestionarul va fi aplicat unei rude apropriate sau alte persoane familiare cu situatia subiectului. Indiferent de situatie, raspunsurile se vor referi la subiect.

NEV Care dintre urmatoarele aspecte sunt adevarate in cazul dvs. ?

Da

Nu

NS/NR

1. Aveti deficiente grave de auz

1

2

9

2. Aveti deficiente grave de vedere

1

2

9

3. Aveti deficiente locomotorii grave

1

2

9

4. Aveti familie

1

2

9

5. Va aflati in intretinerea unei/unor persoane obligate la aceasta

1

2

9

6. Aveti locuinta

1

2

9

7. Aveti venituri proprii suficiente pentru a va intretine

1

2

9

8. Va puteti ridica sau intra in pat singur

1

2

9

9. Va puteti hrani singur

1

2

9

10. Va puteti pregati de mancare

1

2

9

11. Va puteti imbraca si deplasa

1

2

9

12. Va puteti spala pe maini si fata

1

2

9

13. Puteti face baie sau dus

1

2

9

14. In ultimul an ati consultat un psiholog sau psihiatru

1

2

9

ASCD Care sunt principalele lucruri pe care ar trebui sa le faca autoritatile locale in ceea ce priveste serviciile sociale pentru adultii cu dizabilitati? (citeste lista; 2 alegeri)

1.       Sa ofere medicamente gratuit

Prima mentiune

2.       Sa majoreze veniturile

A doua mentiune

3.       Sa ofere ajutor material / financiar

4.       Sa se implice

5.       Sa ofere dispozitive pentru persoanele cu dizabilitatii

6.       Sa le plateasca insotitor

7.       Sa contribuie la schimbarea perceptiei asupra persoanelor cu dizabilitati

8.       Sa le ofere consultatii medicale

90. Altceva. Ce?___________________________________

99. NS/NR

PROBLEME Care sunt principalele probleme pe care le aveti dvs. personal la ora actuala?

1.       Deficiente fizice / psihice

Prima mentiune

2.       Probleme financiare

A doua mentiune

3.       Probleme cu medicamentele

4.       Lipsa unui ingrijitor

5.       Probleme de sanatate

6.       Probleme cu utilitatile

7.       Agresivitate

8.       Singuratate / Stima de sine scazuta

9.       Birocratia din sistemul medical

90.  Altceva. Ce?___________________________________

99.  NS/NR

UTILSERV Pe o scala de la 1 la 5 unde 1 inseamna ca nu aveti deloc nevoie, iar 5 ca aveti foarte mare nevoie cum apreciati utilitatea urmatoarelor servicii pentru dvs.?

1.nu am deloc nevoie

2.am nevoie in mica masura

3.am nevoie, dar nu prea mult

4.am mare nevoie

5.am foarte mare nevoie

9.   NS/NR

1.      ___ asistenta medicala la domiciliu 

2       ___ consiliere juridica

3       ___ consiliere psihologica, tratament special: kinoterapeut, maseur, etc

4.      ___ informare

5.      ___ sprijin pentru plata unor servicii si obligatii curente

6       ___ ingrijirea locuintei si gospodariei, ajutor pentru menaj

8       ___ efectuarea de cumparaturi

9       ___ insotirea in deplasarile efectuate in exteriorul locuintei

10     ___ donatii in imbracaminte si alimente

11     ___ comunicare

12     ___ amenajari specifice in spatiile publice

13     ___ acces la medicamente compensate, gratuite

14     ___ amenajari specifice in locuinta

15     ___ consultatii medicale

16     ___ tratamente si analize de laborator

17     ___ acordarea de materiale sanitare si dispozitive medicale

18     ___ cursuri de instruire si pregatire profesionala

19     ___ asistenta pentru integrarea ocupationala

20     ___ loc de munca protejat

IMPSERV Dintre toate serviciile mentionate care sunt cele mai importante pentru dvs.? (maxim 2 alegeri) (se arata lista UTILSERV)

               1. ______                           2. ______                           99. NS/NR

BSERV De care dintre serviciile mentionate anterior ati beneficiat in cursul anului 2004? (aratati lista UTILSERV si treceti codurile corespunzatoare)

               1. ______                           2. ______                           3. ______            98. niciunul         99. NS/NR

IPD. Care sunt principalele motive de nemultumire privind serviciile sociale de care beneficiaza persoanele cu dizabilitati?

1.       Dezinteresul autoritatilor

Prima mentiune

2.       Lipsa amenajarilor pentru persoanele cu dizabilitati

A doua mentiune

3.       Lipsa unui insotitor

4.       Lipsa beneficiilor pentru insotitor

5.       Nu beneficiaza de tratamente

6.       Resurse financiare insuficiente

7.       Incompetenta medicilor

90. Altceva. Ce?___________________________________

97. Niciunul

98. NS

99. NR


ACCES LA SERVICII SOCIALE

ASS. In 2004, dvs. ati primit gratuit, de la vreo institutie sau organizatie publica sau privata urmatoarele produse / bunuri sau ati beneficiat de urmatoarele servicii? (aratati lista ASS)

1. Da                     2. Nu                     9. NR

OPERATOR! Vei introduce raspunsurile la ASS, ASS_DA, si ASS_NU in coloanele corespunzatoare din tabelul din josul paginii!

Daca a primit:

ASS_DA. Ce institutie sau organizatie v-a dat produsele / oferit serviciile respective? (arata lista ASS_DA; raspunsurile se inregistreaza in coloanele corespunzatoare din tabelul ASS)

Asociatii / organizatii:

1.           Societate agricola cu statut juridic

2.           Asociatie agricola familiala

3.           Asociatii de comercianti

4.           Asociatie profesionala (doctori, profesori, veterani, etc.)

5.           Comitet satesc /al cartierului

6.           Sindicat

7.           Comitet parohial sau alta forma colectiva de coordonare bisericeasca

8.           Comitet de parinti

9.           Asociatie artistica / sportiva

10.         Partid politic

11.         Roata” pentru bani

12.         ONG sau grup civic

13.         Alte asociatii

Institutii:

14.     Consiliul Local

15.     Politie

16.     Prefectura

17.     Guvern / Ministere

18.     Primarie

19.     Regia de gospodarire comunala

20.     Gradinitele publice

21.     Gradinite private

22.     Scolile si liceele de stat

23.     Scolile si liceele private

24.     Spitalele / Policlinicile de stat

25.     Spitalele / Policlinicile private

26.     Casa de sanatate

Firme:

27.     Firma privata

28.     Firma de stat

29.     Firma mixta

Daca nu a primit niciodata:

ASS_NU. In care din urmatoarele situatii va aflati? (raspunsurile se inregistreaza in coloanele corespunzatoare din tabelul ASS)

1.      ati fi avut nevoie, dar nu ati stiut cui sa va adresati

2.      ati fi avut nevoie, ati incercat dar nu ati reusit sa-l obtineti

3.      nu ati avut nevoie / nu a fost cazul

4.   alta situatie                 9. NS/NR

ASS Bunuri, produse, servicii sociale

ASS

ASS_DA

ASS_NU

1.      Produse alimentare

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

2.      Masa la Cantina Sociala

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

3.      Imbracaminte, incaltaminte, alte produse non-alimentare

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

4.      Medicamente gratuite sau compensate

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

5.      Bilete gratuite in statiuni de tratament

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

6.      Servicii sociale pentru persoanele cu handicap

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

7.      Servicii sociale pentru cei in varsta

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

8.      Servicii medicale (consultatie, tratament)

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

9.      Ingrijirea / supravegherea copiilor

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

10.   Cursuri de instruire si pregatire

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

11.   Asistenta pentru integrare ocupationala

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

12.   Aparatura de folosinta indelungata (unelte, aparate electrice, etc.)

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

13.   Ajutor /sprijin in activitatile gospodaresti obisnuite (curatenie, gatit, mici reparatii)

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

14.   Ajutor /sprijin in activitatile gospodaresti ocazionale (zugravit, construit, reparatii majore)

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

15.   Servicii de croitorie / cizmarie

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

16.   Transportul unor persoane (inclusiv bilete sau reduceri)

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

17.   Bonuri de masa

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

18.   Materiale sanitare si dispozitive medicale

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9


Cod ________________

CHESTIONAR PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADRESATE

COPIILOR CU DIZABILITATI

Buna ziua / seara, ma numesc () Sunt student la … si operator de interviu pentru o cercetare despre serviciile sociale la care au acces locuitorii judetului …. As dori sa va pun cateva intrebari cu privire la problemele cu care se confrunta locuitorii acestui judet. Nu este vorba de vanzarea unor produse si nu va voi cere nici un fel de donatie.

Pentru operator: Daca este posibil va fi chestionat subiectul. Daca varsta, starea fizica sau/si mentala a acestuia nu permite acest lucru, la chestionar va raspunde unul dintre parinti.

NEV Care dintre urmatoarele aspecte sunt adevarate in cazul tau/al copilului dvs. ?

Da

Nu

NS/NR

1. are deficiente grave de auz

1

2

9

2. are deficiente grave de vedere

1

2

9

3. are deficiente locomotorii grave

1

2

9

4.nu se poate deplasa singur in afara locuintei

1

2

9

5. are deficiente de dezvoltare mentala

1

2

9

6. are nevoie de ajutor pentru a se spala pe maini si fata

1

2

9

7. are nevoie de ajutor pentru a se ridica, intra in pat

1

2

9

8. are nevoie de ajutor pentru a face baie sau dus

1

2

9

ASCD Dupa parerea dvs., ce ar trebui sa faca autoritatile locale in ceea ce priveste serviciile sociale pentru copii cu dizabilitati?

1.       Dispozitive speciale pentru persoanele cu dizabilitati

Prima mentiune

2.       Sa le ofere ajutor material

A doua mentiune

3.       Sa le ofere ajutor financiar

4.       Sa le asigure tratamente medicale

5.       Sa le asigure locuinte sociale

6.       Sa le ofere asistenta medicala

90.  Altceva. Ce?___________________________________

99.  NS/NR

PROBLEME Care sunt principalele probleme pe care le copilul dvs. la ora actuala?

1.    Dizabilitati fizice

Prima mentiune

2.    Dizabilitati psihice

A doua mentiune

3.    Probleme comportamentale

4.    Lipsa resurselor materiale

5.    Lipsa dispozitivelor pentru persoanele cu dizabilitati

6.    Asistenta medicala nesatisfacatoare

90. Altceva. Ce?___________________________________

99. NS/NR


UTILSERV Pe o scala de la 1 la 5 unde 1 inseamna ca nu aveti deloc nevoie, iar 5 ca aveti foarte mare nevoie cum apreciati utilitatea urmatoarelor servicii pentru copilul dvs?

1.nu am deloc nevoie

2.am nevoie in mica masura

3.am nevoie, dar nu prea mult

4.am mare nevoie

5.am foarte mare nevoie

9.  NS/NR

1.      ___ asistenta medicala la domiciliu 

2       ___ servicii de consiliere

3       ___ profesori itineranti

4       ___ accesul la clase speciale

5       ___ amenajari specifice la scoala

6       ___ amenajari specifice in spatiile publice

7.      ___ Informare

8.      ___ tratament special: psiholog, logoped, kinoterapeut, etc

9       ___ donatii in imbracaminte si alimente

10     ___ acces la medicamente compensate, gratuite

11     ___ amenajari specifice in locuinta

12     ___ consultatii medicale

13     ___ tratamente si analize de laborator

14     ___ acordarea de materiale sanitare si dispozitive medicale

IMPSERV Dintre toate serviciile mentionate care sunt cele mai importante pentru dvs./copilul dvs? (maxim 2 alegeri) (se arata lista UTILSERV)

               1. ______                           2. ______                           99. NS/NR

BSERV De care dintre serviciile mentionate anterior ati beneficiat in cursul anului 2004? (aratati lista UTIL SERV si treceti coduriel corespunzatoare)

               1. ______                           2. ______                           3. ______                           98. niciunul         99. NS/NR

IMF. Care sunt principalele motive de insatisfactie privind serviciile medicale de care beneficiaza copilul dvs. in ultimul an?

1.    Atitudinea deficitara a cadrelor medicale

Prima mentiune

2.    Costul ridicat al serviciilor medicale

A doua mentiune

3.    Lipsa tratamentelor speciale

4.    Birocratia din sistem

5.    Coruptia din sistem

6.    Ineficienta medicilor

7.    Exigentele controalelor pentru stabilirea existentei / gradului handicapului

8.    Nu a fost la nici un control

9.    Nu a primit bilete de tratament

90. Altceva. Ce?_________________________________________

97. Nici unul

98. NS

99. NR


EDU. Care sunt principalele motive de insatisfactie privind accesul la educatie de care beneficiaza copilul dvs. ?

1.       Dezinteresul profesorilor pentru copii

Prima mentiune

2.       Inexistenta / utilarea necorespunzatoare a scolilor speciale

A doua mentiune

3.       Marginalizarea copilului

4.       Nu-si pot permite profesor la domiciliu

5.       Nu a beneficiat de nici un ajutor

6.       Nu s-au luat in considerare deficientele copilului

7.       Igiena din scoli

90.  Altceva. Ce?_________________________________________

97.  Niciunul

98.  NS

99.  NR


ACCES LA SERVICII SOCIALE

ASS In 2004, copilul dvs. a primit gratuit, de la vreo institutie sau organizatie publica sau privata urmatoarele produse / bunuri sau a beneficiat de urmatoarele servicii? (aratati lista ASS)

1. Da                     2. Nu                     9. NR

OPERATOR! Vei introduce raspunsurile la ASS, ASS_DA, si ASS_NU in coloanele corespunzatoare din tabelul din josul paginii!

Daca a primit:

ASS_DA. Ce institutie sau organizatie v-a dat produsele / oferit serviciile respective? (arata lista ASS_DA; raspunsurile se inregistreaza in coloanele corespunzatoare din tabelul ASS)

Asociatii / organizatii:

1.           Societate agricola cu statut juridic

2.           Asociatie agricola familiala

3.           Asociatii de comercianti

4.           Asociatie profesionala (doctori, profesori, veterani, etc.)

5.           Comitet satesc /al cartierului

6.           Sindicat

7.           Comitet parohial sau alta forma colectiva de coordonare bisericeasca

8.           Comitet de parinti

9.           Asociatie artistica / sportiva

10.         Partid politic

11.         Roata” pentru bani

12.         ONG sau grup civic

13.         Alte asociatii

Institutii:

14.     Consiliul Local

15.     Politie

16.     Prefectura

17.     Guvern / Ministere

18.     Primarie

19.     Regia de gospodarire comunala

20.     Gradinitele publice

21.     Gradinite private

22.     Scolile si liceele de stat

23.     Scolile si liceele private

24.     Spitalele / Policlinicile de stat

25.     Spitalele / Policlinicile private

26.     Casa de sanatate

Firme:

27.     Firma privata

28.     Firma de stat

29.     Firma mixta

Daca nu a primit niciodata:

ASS_NU. In care din urmatoarele situatii va aflati? (raspunsurile se inregistreaza in coloanele corespunzatoare din tabelul ASS)

1.      ati fi avut nevoie, dar nu ati stiut cui sa va adresati

2.      ati fi avut nevoie, ati incercat dar nu ati reusit sa-l obtineti

3.      nu ati avut nevoie / nu a fost cazul

4.   alta situatie                 9. NS/NR

ASS Bunuri, produse, servicii sociale

ASS

ASS_DA

ASS_NU

1.      Produse alimentare

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

2.      Masa la Cantina Sociala

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

3.      Imbracaminte, incaltaminte, alte produse non-alimentare

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

4.      Medicamente gratuite sau compensate

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

5.      Bilete gratuite in statiuni de tratament

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

6.      Servicii sociale pentru persoanele cu handicap

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

7.      Servicii medicale (consultatie, tratament)

1

2

9I

II

III

1

2

3

4

9

8.      Ingrijirea / supravegherea copiilor

1

2

9

I

II

III

1

2

3

4

9

9.      Produse de panificatie si lactate pentru elevi

1

2

9

I

II

III

1