Creeaza.com - informatii profesionale despre


Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale uniceAcasa » legislatie » administratie
Modalitati de comunicare in cadrul primariei orasului targu neamt

Modalitati de comunicare in cadrul primariei orasului targu neamtMODALITATI DE COMUNICARE IN CADRUL PRIMARIEI ORASULUI TARGU NEAMT

In cadrul Primariei orasului Targu Neamt intalnim mai multe modalitati de comunicare:

a)     comunicare orala;

b)     comunicare scrisa;

c)     comunicare nonverbala.

v    Comunicarea orala se realizeaza sub mai multe forme.


Comunicarea fata in fata  are loc in cadrul tuturor departamentelor intre functionari, de asemenea si intre functionari si cetateni. 

In cadrul Compartimentului de Registratura Relatii cu Publicul, in decursul anului 2006,  s-au  inregistrat  circa  20  solicitari  zilnice  -  informatii  furnizate  sub  forma  verbala  -  referitoare  la  activitatea  compartimentelor  de  specialitate  din cadrul Primariei orasului Targu Neamt, cu precadere in urmatoarele domenii de interes public : 

§   hotarari ale Consiliului Local al orasului Targu Neamt; dispozitii cu caracter    normativ

emise de Primar; 

§    informatii diverse privind starea economica si sociala a orasului Targu Neamt (strategii

si programe privind dezvoltarea social-economica a orasului); 

§    repartizarea spatiilor cu destinatia de locuinta; 

§    informatii privind actele necesare in vederea acordarii unor drepturi; 

§    modalitati de contestare a unor acte normative;   

§   structura organizatorica a Primariei orasului Targu Neamt, statul de  functii,   atributiile

diferitelor  servicii  de  specialitate,  program  de  functionare  si  de   audiente,  datele  de identificare a persoanelor din conducerea institutiei    etc.; 

§    informatii privind achizitiile publice; 

§    acte  normative  care  reglementeaza  organizarea  si  functionarea  institutiei  sau  alte

domenii de activitate.

Toate aceste  informatii au  fost  furnizate  verbal  solicitantilor,  iar persoanele  care au  solicitat  informatii  din alte domenii  de  activitate, au  fost directionate  catre  institutiile competente, potrivit legii.

Comunicarea interpersonala este foarte importanta in cadrul institutiei in special in Departamentul Resurse Umane in care are loc evaluarea performantei activitatii functionarilor.

Comunicarea manageriala in grup ajuta la definirea grupului, sprijina procesul de implementare a deciziilor.

O forma a comunicarii orale o reprezinta si intrunirile Consiliului Local Targu Neamt. La sedintele publice ale Consiliului Local al orasului Targu Neamt a putut participa orice persoana  interesata,  reprezentantii mass-media si  reprezentantii oricaror asociatii civice,  sindicale  sau  patronale  care  au manifestat  interes  pentru  domeniile  de  interes public  supuse  dezbaterii.  Astfel,  s-a  incercat  sa  se  aplice  regula  transparentei,  cu exceptia  interventiei  unor  situatii  exceptionale,  cand  actul  normativ  a  fost  adoptat  in procedura de urgenta. 

Anunturile  referitoare  la  elaborarea  actelor  normative  au  fost  afisate  a  sediul institutiei, publicate pe pagina proprie de  Internet, au  fost  transmise  catre mass-media locala in termenul legal. 

In decursul anului 2006 au fost supuse dezbaterii publice 8 probleme de interes public.

Cetatenii nu au formulat in scris sugestii sau propuneri cu privire la imbunatatirea sau  modificarea  unor  acte  normative  supuse  dezbaterii  in  sedintele  publice  ale Consiliului  Local  al  orasului  Targu  Neamt.  De  asemenea,  nici  o  organizatie  legal constituita sau o alta autoritate publica nu a solicitat  in scris organizarea unor dezbateri publice ale proiectelor de acte normative. 

Ca forme specifice ale adresarii orale intalnite in cadrul Primariei Targu Neamt se numara: prezentarea,  briefingul, raportul de situatii si raportul final.

Una dintre cele mai utilizate modalitati ale comunicarii orale este cea prin telefon care are ca aspect distinctiv lipsa din mesaj a elementelor de natura nonverbala, generand o distanta psiholigica fata de interlocutor.

      In ultima perioada s-au dezvoltat si canalele de comunicare cu lumea de afaceri oferind avantaje  atat mediului public cat si celui privat (contribuabili, firme ptivate, cetateni, grupuri de interese).

      Formele principale prin care se concretizeaza acest tip particular de comunicare sunt:

·       publicitatea – prin mass-media sau prin propriile materiale publicitare (comunicate de presa, conferinte de presa)

In cursul anului 2006, privind relatia cu mass-media locala, s-au constatat urmatoarele activitati : institutia a aparut de 39 de ori in presa, au fost organizate 5 conferinte de presa , numarul anunturilor publicate s-a ridicat la 34, pe cand cel al aparitiilor pe posturi radio si TV a fost in numar de 6.·        sponsorizarile – finantarea activitatilor culturale sau sportive;(de exemplu finatarea partiala de la bugetul local a Casei de Cultura” Ion Creanga” Targu Neamt, fonduri ce vor fi folosite pentru achizitionartea de lumini de scena, copiator, cd player etc.; 2 ianuarie 2008 primaria a organizat  Parada obiceiurilor si traditiilor de Anul Nou, Programul manifestarii: Parada mastilor si a formatiilor de uratori)

·       mecenatul – ajutor financiar sau logistic acordat artistilor, organizatiilor umanitare sau non-profit;

·       articole care prezinta organizatia in publicatiile de specialitate (compartimentul de relatii mass-media are ca responsabilitate elaborarea zilnica a “Revistei Presei” precum si conceperea, editarea si difuzarea publicatiei lunare a Primariei Targu Neamt). In cursul anului 2006 institutia a aparut de 39 de ori in presa, numarul anunturilor publicate s-a ridicat la 34.

·       organizarea de standuri la targuri si forumuri;

·       organizarea de zile ale portilor deschise;(in fiecare an in perioada 6-9 septembrie se organizeaza zilele orasului Targu Neamt, perioada in care cetatenii pot obtine mai usor informatiile care ii privesc direct )

·       actiuni de consiliere si ajutorare a altor institutii, similare (dar care in mod real nu sunt concurentiale) prin detasarea temporara de personal. Un exemplu de astfel de comunicare ar fi corespondenta ce s-a purtat cu oficialitatile din orasele infratite cu Targu Neamt.

v    Comunicarea in scris

Comunicarea in scris se bazeaza pe conceperea si transmiterea mesajului. In cadrul Primariei Targul Neamt comunicarea scrisa apare sub forma corespondentei care se diferentiaza in functie de sursa ei de provenienta. Astfel se poate vorbi de corespondenta interna, in cazul documentelor emise de compartimentele din interiorul unei institutii si de corespondenta externa, reprezentata de documentele care sunt emise de compartimentele unei institutii catre

 un destinatar din afara acesteia, ori de acele documente care provin din exterior de la alte persoane juridice sau fizice.

In decursul anului 2006, in scris, au fost adresate un nr. de 24 cereri pe suport de hartie, din care 20  au  fost  rezolvate  favorabil,  4  fiind  exceptate  de  la  informatiile  de  interes  public si in care s-au solicitat informatii privind : 

  •   utilizarea banilor publici, cheltuielile bugetare – 2 ;
  •   modul de indeplinire a atributiilor institutiei publice - 5 ;
  •   acte normative, reglementari – 2
  •   activitatea conducerii institutiei - 1
  •   date statistice despre orasul Targu Neamt – 4
  •   date despre activitatile sociale – 3
  •   date imobile si contracte de vanzare-cumparare – 6
  •   date stare civila – 1

Plangeri in instanta, formulate in conformitate cu dispozitiile Legii 52/2003 nu s-au inregistrat in cursul anului 2006.

Notele de informare  reprezinta comunicatele in cadrul unei institutii pe orizontala sau pe verticala, caz in care se pot asimila rapoartelor. Exista posibilitatea folosirii notelor de informare si in exteriorul unei autoritati publice numai atunci cand ele au ca destinatar un for ierarhic superior.

Continutul lor consta in prezentarea unei singure situatii concrete sau a unei sinteze a operatiunilor sau faptelor administrative intreprinse. Continutul mai poate viza si sesizarea unor situatii materiale care afecteaza, determina sau sprijina desfasurarea curenta a activitatii. Tot in categoria notelor de informare intra si notele verbale, care prezinta aceeasi forma, insa continutul se refera la rezultatul unor convorbiri sau actiuni premergatoare contactelor oficiale ale unui decident. De exemplu seful Compartimentului de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru informeaza primarul cu privire la propunerea unei firme private privind concesionarea unui spatiu din centrul orasului pentru amenajarea de spatii comerciale.Aceasta propunere va fi transmisa la randul ei catre Compartimentul de Investitii care va analiza situatia; nota privind  legalitatea modului de utilizare a  fondurilor publice  la  lucrarile de  reparatii asfaltice efectuate in perioada iunie 2003-decembrie 2005.

 

Scrisoarea insotitoare de acte are o larga utilizare, atat in corespondenta interna, cat si in cea externa si este poate cea mai clasica forma de corespondenta; are un caracter intern cand insoteste lucrari redirectionate intre compartimentele aceleasi institutii sau in cazul transmiterii de la un compartiment la altul, in cadrul unei proceduri de avizare in etape: ea pastreaza forma unei adrese obisnuite, cu mentionarea, in formula de introducere a cauzelor care au determinat trimiterea de acte. Astfel se trimit acte:

- periodic (in cazul in care exista un act normativ din care reiese obligativitatea). Exemplu:. inaintarea la termene dinainte stabilite a situatiilor statistice, darile de seama etc). In acest caz formula de introducere este: ,, va inaintam (trimitem) alaturat”;

- la cererea unui organ ierarhic superior sau a unui alt organ al administratiei de stat( de exemplu prefectura Neamt efectueaza controale privind legalitatea actelor administrative emise de primar solicitand in acest scop anumite documente) au fost inregistrate 23.550 acte oficiale, cereri si corespondenta de la organele ierarhice superioare;

 

Procesul-verbal – este documentul prin care se consemneaza cu exactitate fapte, actiuni, discutii si hotarari ale unei adunari constituite, poate cuprinde solutii sau masuri. Exista mai multe tipuri:

- proces-verbal de constatare (pe formulare tipizate);

- proces-verbal de predare-primire a unei gestiuni;(este folosit cu precadere in Compartimetul de Registratura  Relatii cu publicul cand se face aprovizionarea cu materiale necesare functionarii.)

- proces-verbal de consemnare a unei sedinte.(se intocmeste dupa fiecare sedinta a consiliului local consemnadu-se  pe scurt din luarile de cuvant si concluziile pe puncte din ordinea de zi, mentiuni cu privire la hotararile luate);

Raportul -  poate fi utilizat atat in exteriorul primariei pe cale ierarhica, de la nivel inferior spre nivelul superior, cat si in interiorul acesteia. Se prezinta sub forma scrisa si nu necesita in mod obligatoriu raspuns sau aprobare. Cerinta majora, pentru a se asigura eficienta rapoartelor, este de a le prezenta intr-o forma clara, cu continut edificator, bazat pe cunoasterea temeinica a problemei, cu concluzii convingatoare, argumentate.De exemplu, rapoartele misiunilor de audit intern intocmite in cursul anului 2006:

1.  raport privind legalitatea angajarii si ordonantarii cheltuielilor pentru anul 2005;2.  raport privind stabilirea si plata salariilor pentru anul 2005;

3.  raport privind plata facturilor catre furnizorii sau prestatorii de servicii in anul 2005.

4.  raport privind evidenta obligatiunilor fiscale, esalonari la plata datoriilor  la bugetul

local, executare silita in anul 2005.

5.  raport  privind  legalitatea  initierii  concesionarii,  a  aplicarii  procedurilor  de

concesionare,  intocmirii contractelor de concesiune, modul de calcul si modul de

plata a redeventei in anul 2005;

6.  raport  privind    verificarea modului  de  regularizare  a  taxei  de  autorizare  pentru

autorizatiile de construire eliberate in anul 2004 a caror termen de executie expira

in anul 2006 (30 sep. 2006);  

 7.  raport privind modul de utilizare a  fondurilor publice  in anul 2005  la    lucrarile de

investitii..

Petitiile – reprezinta un element exclusiv al corespondentei externe si sunt cererile petentilor (persoane fizice sau juridice) adresate administratiei, pentru a face sau a nu face un anumit lucru, pentru a emite un act administrativ. De cele mai multe ori chiar si in cadrul primariei se face confuzie intre petitie si plangere. In timp ce petitia reprezinta o cerere adresata administratiei, plangerea reprezinta prezentarea unei situatii de fapt care lezeaza interesele unei persoane.

In Legea Administratiei Publice, se prevede obligatia administratiei de a raspunde in termen de 30 de zile la petitii, indiferent daca raspunsul este negativ sau afirmativ.

Petitiile  primite  la  Primaria  orasului  Targu  Neamt  sunt  primite  si  inregistrate  la Serviciul Informare  si  Relatii  Publice.  Acestea  sunt  inregistrate  in  Registrul  special  si inaintate  spre  rezolvare  la  compartimentele  de  specialitate,  in  functie  de  obiectul acestora  (dupa  ce  primesc  rezolutia  conducerii).  Serviciul  desemnat  sa  se  ocupe  de petitii  este  obligat  sa  urmareasca  solutionarea  si  redactarea  in  termen  a  raspunsului  . Expedierea  raspunsului  catre  petitionar  se  face  numai  de  catre  Serviciul  Informare  si Relatii Publice, care se ingrijeste si de clasarea si arhivarea petitiilor. 

In anul 2006 au fost primite si inregistrate 30 petitii. 

           Subiectele petitiilor :           

• solicitari de locuinte –  2

• probleme legate de aplicarea legilor fondului funciar si de reglementarea situatiei unor

imobile – 13

• probleme legate de reglementarea situatiei unor imobile, conform Legii 10/2001 – 3

• probleme edilitar- gospodaresti – 5

• probleme sociale – 3

• probleme materiale - 1

• tulburarea linistii publice - 3

Toate petitiile au fost trimise la petenti in termenele prevazute de lege.     

 Comunicarea publica reprezinta forma de comunicare ce insoteste activitatea primariei in vederea satisfacerii interesului general. Mesajele transmise cuprind informatii de utilitate publica. Prin comunicarea publica se urmareste sa se faca cunoscute cetatenilor modul de functionare si atributiile acestei institutii, legalitatea si oportunitatea deciziilor adoptate. Totodata, prin comunicarea publica se urmareste cunoasterea nevoilor si dorintelor populatiei pentru ca institutiile publice, prin rolul si atributiile pe care le detin, sa vina in intampinarea acestora, realizand astfel un interes general.

 Comunicarii publice ii revine rolul de a convinge, ca prin politicile institutionale realizate, precum si prin deciziile publice adoptate, se urmareste un interes general, obtinandu-se astfel adeziunea cetatenilor.

 Cetateanul trebuie sa fie informat cu privire la existenta si modul de functionare a serviciilor publice, trebuie ascultat cand isi exprima nemultumirea, trebuie sa-i fie luate in considerare dorintele si nevoile.

In cadrul primariei  Targu Neamt, comunicarea publica are urmatoarele forme:

-           punerea la dispozitia cetatenilor a informatiilor de interes local lista acestora fiind publicata pe site-ul primariei (www.primariatgneamt.ro);

Compartimentul  Informatica  a  asigurat  buna  desfasurare  si  conducerea computerizata  a  tuturor  activitatilor  prelucrabile  pe  calculator,  propunand  necesarul  de echipamente si urmarind buna functionare a sistemului.

Site-ul  web  al  Primariei,  realizat  in  anul  2005,  in  urma  proiectului  Phare  RO 2002/000-586.03.02/NT745  a  fost  in  permanenta  actualizat  cu  noi  informatii.  Au  fost completate  date  referitoare  la  evenimentele  locale,  informatii utile,  organigrama  pentru anul 2006, acte necesare, documente publice,  formulare  tipizate, declaratii de avere si de interese, licitatii, taxe si impozite locale, incasare electronica a  taxelor si impozitelor, executia bugetara si bugetul  local pe anul 2006, hotarari ale CL,  rapoarte, proiecte de acte normative supuse dezbaterii publice, etc. La adresele de e-mail ale institutiei au fost primite solicitari de la cetateni, la care acestia  au  primit  raspuns  in  cel mai  scurt  timp  posibil.  In  acelasi  timp  a  fost  realizata comunicarea intre primarie si alte institutii.

-           prezentarea si promovarea serviciilor publice oferite de colectivitatile locale;

-           promovarea institutiilor publice si a colectivitatilor teritoriale.

Pe langa informatiile pe care primaria le ofera din oficiu, ea mai elibereaza si anumite acte doveditoare (la cererea persoanelor fizice sau juridice, in scopul atestarii unor calitati sau al recunoasterii unor drepturi). Printre  aceste acte se numara:

·            Adeverinta – este documentul emis de o unitate la cererea unei persoane fizice prin care se atesta un drept, un fapt, o situatie. Adeverinta se elibereaza pe baza unor acte, documente, registre etc., in care sunt consemnate elementele care fac obiectul adeverintei. De ex., adeverinta eliberata de circa financiara pe baza rolului financiar, prin care se atesta existenta sau inexistenta unui debit;in 2006, 920 adeverinte au fost eliberate beneficiarilor de ajutor social ;27 adeverinte eliberate pentru persoane care nu beneficiaza de ajutor social.

·            Certificatul - este un document eliberat de un organ de stat specializat, prin care se atesta drepturi sau fapte deosebite: certificat de casatorie, de nastere, de deces etc.Certificatele sunt documente tipizate, cu rubricatie specifica , pentru faptele care se atesta si care sunt extrase, in general, din register. De exemplu, in cadrul Compartimentului de Stare Civila, s-au eliberat 2020 certificate de stare civila in 2006.

  In procesul comunicarii, relatia functionar public-cetateni constituie substanta a actului de administratie publica.Unitatile comunicationale, respectiv functionarul public (ca emitator) si cetateanul (ca receptor de mesaje) au obiective clare: emitatorul isi propune sa informeze, sa convinga, sa indrume, sa capteze interesul, sa fie eficient, iar receptorul se va stradui sa fie atent, sa inteleaga, sa retina.

   Comunicarea cu cetatenii se realizeaza prin: expuneri, activitati de informare, dezbateri, sesiuni de comunicari, programe de investigare, activitati cu caracter cultural-educativ, participare la concursuri, publicatii proprii, afisiere, transmiterea prin forme scrise sau orale de informatii diverse spre si dinspre structurile de conducere si de specialitate ale institutiilor de administratie publica;in cadrul primarie Targu Neamt aceste activitati sunt realizate prin colaborarea a trei compartimente: Compartimentul Relatii Publice, Relatii Externe, Compartiment Registratura-Relatii cu publicul, Compartiment Relatii Mass-Media, Sport si Turism.

   Liderii din administratia publica trebuie sa acorde o atentie deosebita antrenarii functionarilor publici in facilitarea comunicarii dintre acestia si cetateni. In acest sens, putem identifica urmatoarele sarcini:

ü     diagnosticarea problemelor;

ü     culegerea, verificarea si diseminarea informatiilor;

ü     trasmiterea rezultatelor evaluarii informatiilor;

ü     rezolvarea conflictelor.

            Pentru realizarea acestor sarcini, pot fi avute in vedere urmatoarele cai de rezolvare:

ü     ascultarea activa;

ü     stimularea autoanalizarii problemelor;

ü     controlul tonului vocii;

ü     cultivarea intelegerii si tolerantei;

ü     detensionarea atmosferei.

 Parteneriatul interactiv functionar public-cetatean presupune circulatia informatiei in ambele sensuri. Dincolo de aspectele oficiale, institutionale, relatia functionar public-cetatean trebuie sa contina o anumita doza de informatii.

  Comunicarea este absolut esentiala pentru organizare. Este evident ca fara comunicare nu poate fi organizare, caci atunci nu exista posibilitatea ca grupul sa influenteze comportamentul individului. Pe langa aceasta, disponibilitatea anumitor tehnici de comunicare va determina, in mare parte, modul in care functiile de luare a deciziilor pot si trebuie distribuite in institutie. 

   Din punct de vedere al legislatiei in vigoare, institutiilor publice le revine responsabilitatea informarii cetatenilor (informare exacta si simpla), a primirii lor in audienta si a consultarii acestora in problemele care-i privesc.Primaria Targu Neamt a stabilit un program de audiente.

    In anul 2006, nr. audiente solicitate de cetateni  Primarului a fost in numar de 952  in urmatoarele domenii:                                 

                                                                               Figura nr.5: Situatia audientelor pe anul 2006 :

·       fond locativ –113;                  

·       social– 422;

·       edilitar-gospodaresti – 104;

·       pamant – 186;

·       taxe si impozite-127

Totodata si secretarul a oferit audiente acestea fiind in numar de 84.   

Politica de confidentialitate

.com Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.


Proiecte

vezi toate proiectele
 PROIECT DE LECTIE Clasa: I Matematica - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 30, fara trecere peste ordin
 Proiect didactic Grupa: mijlocie - Consolidarea mersului in echilibru pe o linie trasata pe sol (30 cm)
 Redresor electronic automat pentru incarcarea bateriilor auto - proiect atestat
 Proiectarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor cu aprindere prin scanteie cu carburator

Lucrari de diploma

vezi toate lucrarile de diploma
 Lucrare de diploma - eritrodermia psoriazica
 ACTIUNEA DIPLOMATICA A ROMANIEI LA CONFERINTA DE PACE DE LA PARIS (1946-1947)
 Proiect diploma Finante Banci - REALIZAREA INSPECTIEI FISCALE LA O SOCIETATE COMERCIALA
 Lucrare de diploma managementul firmei “diagnosticul si evaluarea firmei”

Lucrari licenta

vezi toate lucrarile de licenta
 CONTABILITATEA FINANCIARA TESTE GRILA LICENTA
 LUCRARE DE LICENTA - FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
 Lucrare de licenta stiintele naturii siecologie - 'surse de poluare a clisurii dunarii”
 LUCRARE DE LICENTA - Gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

Lucrari doctorat

vezi toate lucrarile de doctorat
 Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor rutiere produse intre autovehicul si pieton
 Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE DOCTORAT
 LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORARE - Estimarea valorii economice a caracterelor din obiectivul ameliorarii intr-o linie materna de porcine

Proiecte de atestat

vezi toate proiectele de atestat
 Proiect atestat informatica- Tehnician operator tehnica de calcul - Unitati de Stocare
 LUCRARE DE ATESTAT ELECTRONIST - TEHNICA DE CALCUL - Placa de baza
 ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA - programare FoxPro for Windows
 Proiect atestat tehnician in turism - carnaval la venezia
Alcatuirea Colegiului si procedeul de investire
Functionarea Comisiei
Dosarul de presa
ORGANIZAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE IN TARA NOASTRA
Modificarea raportului de functie publicǎ
Parlamentul - Caracterizarea parlamentului
CODUL DE CONDUITA AL FUNCTIONARILOR DIN PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA
PROPRIETATEA PUBLICA


Termeni si conditii
Contact
Creeaza si tu